Azərbaycan qlobal rəqabətqabiliyyətlilik indeksində mövqeyini yaxşılaşdırıb