Dilarə Zamanova: PR üzrə mütəxəssis yüksək dərəcədə ünsiyyətcil, başqalarını dinləməyi bacaran və dinləyicilər tərəfindən eşidilən olmalıdır (MÜSAHİBƏ)

Dilarə Zamanova: PR üzrə mütəxəssis yüksək dərəcədə ünsiyyətcil, başqalarını dinləməyi bacaran və dinləyicilər tərəfindən eşidilən olmalıdır (MÜSAHİBƏ)

Azərbaycan, Bakı, 6 noyabr /Trend/

Trend "AtaHolding" ASC-nin Kommunikasiya şöbəsinin rəisi Dilarə Zamanovanın müsahibəsini təqdim edir.

- Dilarə xanım, sizcə qadınlar PR sahəsində iş qurmaq üçün nə etməlidir?

- PR üzrə mütəxəssis yüksək dərəcədə ünsiyyətcil, başqalarını dinləməyi bacaran və dinləyicilər tərəfindən eşidilən olmalıdır. Bu peşənin sahibi inkişaf etmiş intuisiyaya və yüksək erudisiyaya malik olmalıdır. Belə ki, çox fərqli insanlar və fərqli təşkilatlarla işləmək lazım gəlir. İnsanların tələbatlarından baş açmaq zəruridir. Peşəkar dillə desək, PR meneceri - müxtəlif səviyyələrdə birliklər və fərdlər arasında səmərəli informasiya və emosional qarşılıqlı əlaqəni təmin edən üsulların, metodların, prosedurların və texnologiyaların məcmusu kimi nəzərdən keçirilən kommunikasiya menecmenti sahəsində mütəxəssisdir. Artıq hamı tərəfindən qəbul edilmişdir ki, bir peşə kimi PR qadına çox yaraşır, təsadüfi deyil ki, PR sahəsində rəhbər qadınların sayı kişilərin sayından heç də az deyil. PR-da qadınlara xas peşəkar keyfiyyətlər - etibar qazanmaq, ümumi dil tapmaq, ünsiyyət bacarığı və intuisiya qəbul edilmişdir. Qadınlar müştəri ilə daha çox emosional pozitiv münasibətlər qura və KİV-lə əlaqələr yarada bilir. Bu zaman qadın yüksək iş qabiliyyəti, fəallıq, mobillik, kreativ düşüncə, mütəşəkkillik nümayiş etdirməli, vəziyyətin dəyişməsinə sürətlə reaksiya vermək, qərarlar qəbul etmək bacarığına malik olmalıdır.

- Nəhəng holdinqdə rəhbərlik etdiyiniz PR şöbəsinin spesifikliyi nədən ibarətdir?

- Sənaye bazarının iştirakçısı böyük olduqca, onun nüfuzunun qorunmasına daha çox diqqət yetirmək lazım gəlir. Nəhəng holdinqin PR-nın başlıca məqsədi bundan ibarətdir - mümkün sarsıntılara davam gətirmək qabiliyyətində olan böyük möhkəmlik ehtiyatı ilə sabit imic yaradılması. Və bu məqsədə çatmaq üçün vacib şərt səmərəli PR xidmətin təşkilidir. Korporativ PR xidmət rəhbərinin əsas vəzifəsi şirkətin aparatında strukturunun yerinin müəyyən edilməsi xarici mühitlə əlaqədə olan və imicin formalaşmasına təsir edən informasiya mənbələrinə və kommunikasiya kanallarına nəzarətdir. Şirkət diversifikasiyalıdırsa, biznesin çoxlu istiqamətlərinə malikdirsə və mürəkkəb təşkilatdırsa, bu vəzifə də mürəkkəbləşir. Bu zaman PR-da peşə etikası normalarına riayət etmək vacibdir. Peşə etikası anlayışına PR menecerinin peşə davranışını tənzimləyən normalar, qaydalar və prinsiplər sistemi daxildir. Bu növ qayda və prinsiplər məcəllə formasında PR peşəkarlar assosiasiyaları tərəfindən işlənib hazırlanmış və təsdiq edilmişdir. Bu, PR menecerlərinin və xidmətlərinin cəmiyyət tərəfindən nəzarət edilən fəaliyyətini müəəyən çərçivəyə salmaq, idarə olunan etmək məqsədilə həyata keçirilmişdir. Bu və ya digər peşəkar PR birliyinin hər bir üzvü öz üzərinə məcəllədə olan qayda və davranış normalarına riayət edilməsi üzrə müəyyən öhdəliklər götürür.

- Sizin PR fəaliyyətinizdə hər hansı fərqli üsullarınız varmı? Şirkəti irəliyə aparmaq üçün hansı PR alətlərindən istifadə edirsiniz?

- PR - idarəetmənin funksiyası olub, təşkilatla cəmiyyət arasında ünsiyyət, qarşılıqlı anlaşma və əməkdaşlıq qurulmasına və saxlanmasına, müxtəlif problem və vəzifələrin həllinə kömək edir. PR texnologiyalara sahib olmaq biznes sahəsində məşğul olan mütəxəssisin mühüm peşə keyfiyyətinə çevrilir, belə ki, PR - firma ilə cəmiyyət, həmçinin, həm daxili, həm də onun hüdudlarından kənarda işgüzar əlaqə yaradanlar arasında qarşılıqlı münasibətlərin yaxşılaşdırılması üzrə fəaliyyəti nəzərdə tutan kommunikasiyaların məcmusudur. Aydındır ki, bir təşkilatda PR-menecerlərin və onların şöbəsinin əməkdaşlarının gördükləri işlər başqa təşkilatda həmin istiqamətdə aparılan işlərdən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənə bilər.

- Hal hazırda hansı layihə üzərində çalışırsız? Son vaxtlar hansı maraqlı layihələrin həyata keçirilməsinə nail olmusuz?

- Bizim gələcək layihələr haqqında vaxtından əvvəl danışmaq lazım deyil, onlar həyata keçirildikcə KİV vasitəsi ilə geniş ictimaiyyətə çatdırılır. Yalnız həyata keçirilmiş layihələr ilə bölüşə bilərəm.

Belə ki, keçən ay bir neçə müxtəlif planlı layihələr müvəffəqiyyətlə həyata keçirilmişdir. 2012-ci il iyulun 8-də Excelsior Hotel Baku otelinin, Azərbaycanın intellektual klubları Assosiasiyası, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin dəstəyi və "İqtisadçı" İntellektual klubunun təşkilati iştirakı ilə "5-ci Müstəqillik Kuboku" prizi uğrunda "Nə? Harada? Nə vaxt?" oyununun turniri keçirilmişdir. Turnirdə 30-dan yuxarı müxtəlif intellektual klubların və ali təhsil məktəblərinin komandaları iştirak etmişdilər. Qaliblər Kubok və qiymətli mükafatlarla təltif edilmişdilər. Bu layihənin məqsədi intellektual oyunların dövlət dilində keçirilməsinin təbliğ edilməsi, intellektual oyunların kütləvi inkişafının təmin olunmasıdır. Turnirin əsas vəzifələri Azərbaycanın zəngin milli mədəniyyətinin təbliği, gənclərin yaradıcılıq, intellektual qabiliyyətlərinin həyata keçirilməsi üçün şərait yaradılması, qarşıda duran problemlərin həllində qeyri-standart yanaşmanın stimullaşdırılması, tərbiyə və eləcə də qarşıda qoyulan problemlərin praktiki həlli təcrübəsinin stimullaşdırılmasıdır.

2012-ci il iyulun 13-də "AtaBank" ASC-nin plastik kartlarının əhali tərəfindən istifadəsinin yüksəldilməsi məqsədilə jurnalistlər arasında ən yaxşı məqalə dərci yaxud süjet elan etdiyi müsabiqənin nəticələrinə yekun vurulmuşdur. Müsabiqənin nəticələrinin elan edilməsi və qaliblərin mükafatlandırılması mərasimi "AtaBank" ASC-nin baş ofisində keçirilmişdir və Milli mətbuat gününə həsr edilmişdi.

"AtaSığorta" ASC-nin 21 iyul 2012-ci il tarixdə Excelsior Hotel Baku otelində biznes mövzuları işıqlandıran 24 jurnalist arasında keçirilən breyn-rinq də həmin əlamətdar günə həsr olunmuşdu.
Mən "AtaHoldinq" ASC-nin nümayəndələrinin 2012-ci il iyulun 11-də SOS Uşaq Kəndləri Assosiasiyasının gəncləri ilə keçirdikləri görüş üzərində daha ətraflı dayanmaq istərdim.

"Uğura gedən yolda motivasiya və məqsədin rolu" mövzusunda keçirilən tədbirdə SOS Uşaq Kəndləri Assosiasiyasından 70 oğlan və qız iştirak etmişdi. Onları karyeranı seçərkən mövcud motivasiyalar, uşaq yaşından qabiliyyətlərin müəyyən edilməsi, təhsilin zəruri olması, müxtəlif müasir ixtisaslar və peşələr ilə tanış etmişlər. Məlumdur ki "AtaHoldinq" ASC gənclərin inkişafına istiqamətlənən aksiyaları və sosial layihələri daim və hər cür dəstəkləyir.

Qayğı və yardıma ehtiyacı olan uşaqların və yeniyetmələrin inkişafı həmişə bizim diqqət mərkəzimizdədir. Həmin tədbirin məqsədi uşaqların motivasiyasının inkişafına, həyat tərzinə, təhsilinə, karyera və onların peşələrə yiyələnməsinə kömək etmək, təhsil almağın və peşəyə yiyələnməyin faydası haqqında ətraflı bilik vermək, bu faktorların şəxsiyyətin formalaşmasında əsasını təşkil edən rolunu, bu sahədə yeniyetmələrin suallarına cavab və onların gələcək fəaliyyətinə məsləhətlər vermək idi. Bizim bütün layihələrimizin əsas məqsədi Azərbaycan cəmiyyətinin rifahının yüksəlməsinə nail olmaqdır.

- Siz yeni işə başlayan gənc PR-menecer qıza yüksək peşə təcrübənizdən nə məsləhət verə bilərsiz?

- Məlumdur ki, hər bir əmtəənin öz qiyməti var. Burada əmək bazarında çalışan işçi də istisna olunmur. Aylıq əmək haqqı ancaq əməyə verilən haqq deyil, bu həmçinin peşəkarlığa verilən müəyyən qiymətdir.

Obrazlı desək, məsələ adi əmək haqqı alan əməkdaşın uğurlu və dəyərli mütəxəssisə çevrilməsindən ibarətdir. Məsələn, öz "dəyərini" bir-birinə yaxın peşələrə yiyələnmək hesabına artırmaq olar. Əgər reklam üzrə menecer fəaliyyətinə əlavə olaraq Siz press-relizlər yazmaq və mətbuat konfransları təşkil edə biləcəksinizsə, yəni PR-menecer funksiyasına yiyələnirsizsə, sizin "dəyəriniz" əhəmiyyətli dərəcədə artacaq. Eləcə də, iş təcrübəsi rol oynayır və bu təcrübənin məhz harada alınması da böyük rol oynayır. İri şirkətdə işləmək haqqında məlumatda yazılan sətir çox dəyərlidir, xüsusən də bu, beynəlxalq şirkətdirsə və siz orada ciddi nəticələr əldə edirsizsə. Öz karyeranızı bu faktoru nəzərə alaraq qurun, iri şirkətə işə daxil olmağa çalışın. Hətta əgər öhdəliklərinizin dairəsi sizə həddindən artıq dar görünsə və az əmək haqqı versələr belə, gələcəkdə bu mövqe xeyli dividendlər gətirəcək, indi isə sizin dəyərli təcrübə əldə etməyiniz daha vacibdir. Yaddan çıxarmaq lazım deyil ki, ali təhsil haqqında diplom başlanğıc nöqtəsidir. Müasir dünyanın reallığı belədir ki, treninqlər, seminarlar, kurslar hesabına təkmilləşmək lazımdır. İxtisasını artırmış mütəxəssis daha çox dəyərləndirilir.

- Xanım Zamanova, siz nə ilə maraqlanırsız? Sizi işi tamamilə yadınızdan çıxarmağa məcbur edə biləcək məşğuliyyət varmı?

- Təəssüf ki, boş vaxtım istədiyim qədər deyil. Əlbəttə, hər bir insanda olduğu kimi, mənim də maraqlarım var, bu, teatr və kinodur. Aktiv istirahətə daha çox üstünlük verirəm, müntəzəm olaraq idmanla məşğul oluram, hovuza gedirəm.
Bununla belə, şəxsi vaxtımın bir hissəsini yaxşı peşəkar formasının saxlanılması üçün lazım olan biliyimin artırılmasına sərf edirəm. Bu səbəbdən iş haqqında tamamilə unutmaq mümkün deyil, xüsusən də iş maraqlıdırsa və ondan zövq ala biliriksə, bu heç lazım da deyil.

Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının Prezidenti Azərbaycan dövlət başçısını təbrik edib
Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının Prezidenti Azərbaycan dövlət başçısını təbrik edib
Sevil Mikayılova: İslam dini abidələrinə qarşı erməni vəhşiliyi dünya birliyi tərəfindən pislənməlidir
Sevil Mikayılova: İslam dini abidələrinə qarşı erməni vəhşiliyi dünya birliyi tərəfindən pislənməlidir
Azərbaycan Prezidenti: Cıdır düzündə armudu stəkanda çay, paxlava ilə, dostlarımız sevinsin, düşmənlərin gözü kor olsun! (FOTO/VİDEO)
Azərbaycan Prezidenti: Cıdır düzündə armudu stəkanda çay, paxlava ilə, dostlarımız sevinsin, düşmənlərin gözü kor olsun! (FOTO/VİDEO)
Loading Bars
Xəbər lenti
Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının Prezidenti Azərbaycan dövlət başçısını təbrik edib
"DOSTTALKS - Vətən Müharibəsi" tədbiri keçirilib (FOTO)
Coca-Cola və ASAN Könüllüləri “Bir sifariş – Bir sevinc” layihəsi çərçivəsində 1500 ailəyə dəstək oldu! Aksiya davam edir (FOTO)
“YAŞAT” Fondu ciddi fiziki travma alan qazilərimizi uğurla əməliyyat etdirib (FOTO)
Astarada meşə zolağında yanğın olub (FOTO)
Sevil Mikayılova: İslam dini abidələrinə qarşı erməni vəhşiliyi dünya birliyi tərəfindən pislənməlidir
Azərbaycan Prezidenti: Cıdır düzündə armudu stəkanda çay, paxlava ilə, dostlarımız sevinsin, düşmənlərin gözü kor olsun! (FOTO/VİDEO)
Prezident İlham Əliyev: Bu gecə cəmi beş saat yatmışam, çünki Şuşaya qayıtmaq təkrarolunmaz bir hissdir
Prezident İlham Əliyev: Otuz il ərzində birinci dəfə Ali Baş Komandan Şuşaya gəlib, sözün düzü, Şuşadan getmək istəmir
ATƏT-in Cənubi Qafqaz üzrə yeni xüsusi nümayəndəsi təyin olunub
Azərbaycanın bu Dövlət Komissiyası ləğv edildi
Azərbaycan Minatəmizləmə Agentliyi yaradılıb
“ASAN xidmət”də şəhid və qazi ailələri üçün xüsusi xidmət təşkil edildi
"Tez qərar qəbul etmə xüsusiyyəti PAŞA Bankın güclü tərəfidir"
Monitorinq mərkəzində 60 Rusiya və 60 Türkiyə hərbçisi xidmət edəcək - Çavuşoğlu
Ceyhun Bayramov və Sergey Lavrov arasında telefon danışığı olub
“Amnesty International” Ermənistanın beynəlxalq hüquq çərçivəsində cəzalandırılmasını gündəmə gətirməlidir - Vüqar Rəhimzadə
Ceyhun Bayramov finlandiyalı həmkarı ilə telefonla danışıb
Pandemiyadan sonra dünya əvvəlki vəziyyətinə qayıtmayacaq - BMT nümayəndəsi
Bölgələrdə 20 şəhid ailəsinə və əlilliyi olan şəxslərə yeni evlər verildi (FOTO)
UNEC-də konfrans: "Qarabağ iqtisadiyyatının dirçəlişində moda industriyası: real imkanlar və perspektivlər" (FOTO)
Güllələnmiş büstlərin Şuşaya qayıdışı möhkəm siyasi iradənin, mədəni irsimizə dərin ehtiramın təzahürüdür – Deputat
Polşa mediasında Qarabağ münaqişəsinin tarixi aspektlərindən yazılıb
Heç bir abonentə sərfiyyatdan artıq borc yazılmır - “Azəriqaz”
Vaksinasiyadan əvvəl sahə həkiminin yoxlanışından keçmək mütləqdir - İşçi qrupun üzvü
Ata yurduma ayaqyalın qayıtmağa hazıram - Böyük qayıdışı gözləyən məcburi köçkün (VİDEO)
Fizika İnstitutunun vəzifəsindən azad edilən direktoru açıqlama verdi
Niderland hökuməti istefa verir
Ağdam rayonunun Qasımlı kəndi (FOTO/VİDEO)
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva: Doğma, sevimli, əvəzolunmaz Şuşa! Tezliklə görüşənədək! (FOTO)
PAŞA Bank Visa kartınızla tibbi xidmətlərə endirim əldə edin!
Azərbaycanda 494 nəfər COVID-19-dan sağalıb, 349 nəfər yoluxub, 12 nəfər vəfat edib
Azercell-in dəstəklədiyi məktəblilərdən 2021-ci ildə ilk uğur
Şuşa səfəri qalibiyyətimizin və milli qürurumuzun növbəti təntənəsidir - Naqif Həmzəyev
“ASK Ayaqqabı Fabriki” MMC 2020-ci il üçün fəaliyyətinin nəticələrini açıqlayıb
Əfqanıstan Azərbaycana haqq işində həmişə dəstək verib - Səfir
Azərbaycanla Əfqanıstan arasında əlaqələrin perspektivləri müzakirə edilib
Bakı limanı Avropanın aparıcı limanı ilə əməkdaşlığa başlayıb
Bakıda bacısını güllələyib öldürən məmur övladının məhkəməsi başlayır
Azərbaycan və Belarus qarşıdakı ikitərəfli səfərlərin qrafikini müzakirə ediblər
Xızıda dayısını güllələyən şəxsin işi məhkəməyə göndərildi
Faktiki hava şəraiti açıqlanıb
Putin Təhlükəsizlik Şurasının iclasında Moskva görüşünü müzakirə edib
İmtahan sessiyası ilə bağlı monitorinqlərin nəticələri təhlil ediləcək - Nazirlik
Pedaqoji təcrübələr necə təşkil olunacaq?
“İnnovasiyalar Mərkəzi” 2020-ci ilin yekunları ilə bağlı hesabat verdi (FOTO)
2021-ci ilin “Nizami Gəncəvi İli” elan olunması Azərbaycan mədəni irsinə göstərilən yüksək diqqətin təcəssümüdür - Deputat
Universitetlər tərəfindən onlayn kitabxanaların yaradılması vacibdir - Ekspert
Beynəlxalq maliyyə qurumları ilə koordinasiya görüşü keçirilib (FOTO)
İndoneziyada təbii fəlakətlərlə əlaqədar 15 min nəfər təxliyə edilib
RİİB-in Qarabağ regional bölməsi bundan sonra Şuşa şəhərində fəaliyyət göstərəcək
Distant dərslərdə sui-istifadə hallarına yol verən müəllimlərin qeydiyyatı aparılır
Binəqədidə qanunsuz fəaliyyət göstərən süd və süd məhsullarının istehsalı müəssisəsi aşkarlanıb (FOTO)
Tələbə köçürmələri zamanı bu tələbələrin bəzi imtahan nəticələri nəzərə alınmaya bilər
Prezident İlham Əliyev: Son 17 ildə yetişən gənclər bu torpaqları azad etdilər
Prezident İlham Əliyevdən beynəlxalq təşkilatlara müraciət: Hesabatı burada hazırlayın, öz kabinetlərinizdə yox
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şuşa RİH binası, Natəvan bulağı, Bülbülün ev muzeyi ilə də tanış olublar
Prezident İlham Əliyev: Bütün şəhid ailələrinə dövlət tərəfindən mənzillər, evlər veriləcək
İmtahanların təşkilində güzəştlərin olması ilə bağlı TƏKLİFLƏR var
Prezident İlham Əliyev: Bu gün Şuşaya gələrkən Xurşidbanu Natəvanın, Üzeyir Hacıbəylinin və Bülbülün büstlərini gətirmişəm
Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan xalqı Şuşada bundan sonra əbədi yaşayacaq
Prezident İlham Əliyev: 1992-ci ilin mayında AXC-Müsavat cütlüyünün xəyanəti nəticəsində Şuşa işğal altına düşdü
Nyu-Yorkda tanınmış rəssam Aida Mahmudovanın PASTPRESENTFUTURE adlı sərgisi açılıb (FOTO)
Azərbaycanda gələn həftədən Çin istehsalı olan peyvənddən istifadə olunacaq - İbrahim Məmmədov
Prezident İlham Əliyev: Şuşanı Cıdır düzüsüz, Azərbaycanı isə Şuşasız təsəvvür etmək mümkün deyil
Prezident İlham Əliyev: Molla Pənah Vaqifin məqbərəsinin düz 39 il bundan əvvəl açılışı olmuşdur, bu yerdə mən də durmuşdum
Azərbaycan Prezidenti: Dahi şəxsiyyətlərimizin büstlərini əridib satmaq, pul əldə etmək üçün Ermənistana aparmışdılar
Prezident İlham Əliyev: Məscidləri dağıdanla müsəlman ölkələrinin liderləri necə dost ola bilərlər?
Azərbaycan Prezidenti: Dedim ki, büstləri biz ancaq Şuşanı azad edəndən sonra gətirib öz yerlərində qoyacağıq və öz yerlərində də qoyduq
İranda 83 nəfər koronavirusdan ölüb
Qazaxıstanın yeni baş nazirinin adı açıqlanıb
AİB-in Mərkəzi və Qərbi Asiya regional departamentinə yeni baş direktor təyin olunub
Premium Visa kart sahiblərinə ödənişsiz COVID-19 testi
Prezident İlham Əliyev Şuşa şəhərindəki Saatlı məscidinə “Qurani-Şərif” hədiyyə edib
Azərbaycan Prezidenti: Yaxın zamanlarda biz Şuşanın bərpasını planlı şəkildə təmin edəcəyik
Prezident İlham Əliyev: Bütün təzyiqlərə, bütün telefon zənglərinə, baxmayaraq, dedim ki, sona qədər gedəcəyik
Azərbaycan Prezidenti: Mən Şuşaya Qələbə yolu ilə gəlmişəm
ADU-nun rektoru Rusiya İnformasiya və Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri ilə görüşüb (FOTO)
Prezident İlham Əliyev: Böyük qayıdış başlayır, bütün işlərə start verildi
Ermənistan rəhbərliyi yaranmış reallığı adekvat qiymətləndirə bilmir
Bakı-Sumqayıt qatarı iki gün işləməyəcək
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva: Azad olunmuş qədim Şuşa şəhərimizdə olmağımdan çox xoşbəxtəm! (FOTO/VİDEO)
Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan xüsusi təyinatlıları birgə təlimlər keçirəcək
Azərbaycanda qızıl və gümüş bahalaşıb
Bakıda keçmiş məhkumun evindən 25 kiloqram heroin aşkarlandı
Sumqayıtda polis narkobaronu 3,5 kiloqram heroinlə yaxaladı
Ötən il "Bibiheybət" gəmi təmiri zavodunda 71 gəmi təmir edilib
Maştağada narkotik alverçisinin evindən beşbarmaq çıxdı
“Qarabağın səsi” ümumdünya xeyriyyə konserti keçirilib
İqtisadiyyat Nazirliyi Qarabağın çiçəklənən regiona çevrilməsinə kömək edəcək - Mikayıl Cabbarov
Sabah hava yağmursuz keçəcək
Zəfər muzeyi və memorial kompleks bu yerdə olacaq - Texnikalar əraziyə gətirildi (FOTO/VİDEO)
Cəbrayıl rayonunun Böyük Mərcanlı kəndi (FOTO/VİDEO)
Ermənistanda müharibə vaxtı silah qaçaqmalçılığı ilə məşğul olan şəxs saxlanılıb
Tərtərdə gizli işləyən kafenin sahibi cərimələndi (FOTO/VİDEO)
Bakıda karantin qaydalarını pozan 2 kafe aşkarlandı, 26 nəfər saxlanıldı (FOTO/VİDEO)
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Cıdır düzündə olublar (FOTO)
Ceyhun Bayramov ICESCO-nun Baş direktoru ilə görüşüb
Rusiyada koronavirusa yoluxanların sayı 3,5 milyonu keçib
Nizamini olduğu kimi tədqiq edən materialların yayılmasına böyük ehtiyac var - Alim
Bütün xəbərlər