...

Dövlət İmtahan Mərkəzinin “Youtube” kanalına "vizuallaşdırılmış dərs"lərin yerləşdirilməsi davam edir

Cəmiyyət Materials 29 Mart 2020 10:50 (UTC +04:00)
Məlum olduğu kimi, bu layihə çərçivəsində buraxılış və qəbul imtahanı fənləri üzrə V sinifdən başlayaraq dərsliklərdə verilmiş materiallar mövzu-mövzu bir neçə dəqiqəlik “vizuallaşdırılmış dərs” formasında hazırlanır.
Dövlət İmtahan Mərkəzinin “Youtube” kanalına "vizuallaşdırılmış dərs"lərin yerləşdirilməsi davam edir

Trend-i buradan izləyin

Bakı. İlhamə İsabalayeva - Trend:

Məlum olduğu kimi, bu layihə çərçivəsində buraxılış və qəbul imtahanı fənləri üzrə V sinifdən başlayaraq dərsliklərdə verilmiş materiallar mövzu-mövzu bir neçə dəqiqəlik “vizuallaşdırılmış dərs” formasında hazırlanır. Burada əsas anlayışlar, mövzu ilə bağlı izahlar, dərsin əsas məzmunu əks olunur.

Hazırlanmış materiallardan istifadə ödənişsizdir və mərhələ-mərhələ DİM-in “Youtube” kanalına yerləşdirilir.

Orta ümumtəhsil müəssisələrində dərslərin mart ayının əvvəllərindən etibarən dayandırıldığı nəzərə alınaraq şagirdlər üçün əlverişli olsun deyə 2019-2020-ci ilin tədris planında 01.03.2020-ci il tarixindən sonrakı dövrə aid mövzular üzrə hazırlanmış “vizuallaşdırılmış dərs”lərin siyahısını (V-VII sinif) ayrıca təqdim edirik:

V SİNİF

İngilis dili – V sinif

Say

Mövzuların adı

1

Unit 9. Famous people Lesson 2. At the library

2

Unit 9. Famous people Lesson 3. Who is David Copperfield?

3

Unit 9. Famous people Lesson 4. I know Oliver

4

Unit 10. Animals Lesson 1. Wild animals

5

Unit 10. Animals Lesson 2. Domestic animals

6

Unit 10. Animals Lesson 3. Animal habits

7

Unit 10. Animals Lesson 4. My favourite animal

8

Unit 11. Travelling Lesson 1. Transport

9

Unit 11. Travelling Lesson 2. From A to B

10

Unit 11. Travelling Lesson 3. I love travelling

11

Unit 11. Travelling Lesson 4. Flying is fun

12

Unit 12. Life is fun Lesson 1. Baku European Games 2015

13

Unit 12. Life is fun Lesson 2. Azerbaijani sportsmen

14

Unit 12. Life is fun Lesson 3. Eurovision in Azerbaijan

15

Unit 12. Life is fun Lesson 4. My favourite film

Azərbaycan dili – V sinif

Say

Mövzuların adı

1

Mürəkkəb isimlər və onların yazılışı

2

Mürəkkəb sifətlər və onların yazılışı

3

Cümlənin məqsəd və intonasiyaya görə növləri

Riyaziyyat – V sinif

Say

Mövzuların adı

1

Dəyişənli ifadələr, ifadələrin sadələşdirilməsi

2

Dəyişənlər, bərabərsizliklər

3

Koordinat şəbəkəsi və koordinat cütləri

4

Dəyişənlər, asılılıqlar

VI SİNİF

İngilis dili – VI sinif

Say

Mövzuların adı

Unit 8. Ecology and Man Lesson 2. The Weather in England

Unit 8. Ecology and Man Lesson 3. Environment

Unit 8. Ecology and Man Lesson 4. What Can We Do?

Unit 9. Space and Travelling Lesson 1. Do You Know Planets?

Unit 9. Space and Travelling Lesson 2. Space Flights

6

Unit 9. Space and Travelling Lesson 3. Are You Fond of Travelling?

Unit 9. Space and Travelling Lesson 4. How Can You Travel?

Unit 10. Our wonderful world Lesson 1. Around the World

Unit 10. Our wonderful world Lesson 2. What is Wildlife?

Unit 10. Our wonderful world Lesson 3. Animals’ Planet

Unit 10. Our wonderful world Lesson 4. Nature of My Country

Fizika – VI sinif

Say

Mövzuların adı

1

Temperatur və onun ölçülməsi

2

Qarşılıqlı təsirlər. Toxunma ilə baş verən təsirlər

3

Qravitasiya qarşılıqlı təsiri – Günəş sistemi

4

Elektrik qarşılıqlı təsiri

5

Maqnit qarşılıqlı təsiri

6

Mexaniki hərəkət

7

Maddənin daşınması və istilik hərəkəti

8

Elektrik yüklərinin hərəkəti: Elektrik cərəyanı

9

Enerji

Coğrafiya – VI sinif

Say

Mövzuların adı

1

Torpaq

2

İnsanın təbiətə uyğunlaşması

3

Debat dərs. Amazon meşələri

4

Yerin kosmik ünvanı

5

Ay

6

Gecə və gündüzün növbələşməsi

7

Fəsillərin dəyişməsi

8

Üfüqün cəhətlərinin təyini

9

Kompas və azimut

10

Miqyas

11

Plan nədir?

Biologiya – VI sinif

Say

Mövzuların adı

1

Tozlanma

2

Orqanizmlərin cinsi çoxalması

3

Toxumun cücərməsi

4

Heyvanlarda böyümə və inkişaf

5

Canlı orqanizmlərin məskunlaşması və yayılması

6

Orqanizmlərin mühitlə qarşılıqlı əlaqəsi

7

Təbii birliklər

8

İnsan və canlı təbiət

9

Azərbaycan qoruqları

10

Mədəni bitkilərin insan həyatında əhəmiyyəti

11

Dərman bitkiləri

12

Heyvanların əhilləşdirilməsi və insan həyatında rolu

13

Canlıların insan sağlamlığında rolu

14

Düzgün qidalanma

Azərbaycan tarixi – VI sinif

Say

Mövzuların adı

Albanların yadellilərə qarşı mübarizəsi

Albaniya mədəniyyəti

Azərbaycanda feodal münasibətlərinin bərqərar olması

Atropatena Sasanilər imperiyasının tərkibində

Albaniya Sasanilər imperiyasının tərkibində

Albaniya V–VI əsrlərdə

Ümumi tarix – VI sinif

Say

Mövzuların adı

Avropada ən qədim dövlət. Qədim yunan şəhər-dövlətləri

Yunanlar işğalçılara qarşı. Afina quldarlıq demokratiyası

Qədim Yunanıstan mədəniyyəti

Yunan şəhər-dövlətlərinin tənəzzülü. Makedoniya dövlətinin güclənməsi

Qədim Roma respublikasının yaranması

Respublikanın sonu. Roma imperiyasının yaranması və süqutu

Qədim Roma mədəniyyəti

İngilis dili – VII sinif

Say

Mövzuların adı

Unit 8. Art and Creativity lesson 2. Famous musicians

Unit 8. Art and Creativity Lesson 3. Dance, Dance, Dance!

Unit 8. Art and Creativity Lesson 4. Eurovision in Azerbaijan

Unit 8. Art and Creativity Lesson 5. At the Music Festival

Unit 9. The world of Talent Lesson 1. Talent Contests

Unit 9. The world of Talent Lesson 2. Special Talents

Unit 9. The world of Talent Lesson 3. Do You Like Flashmobs?

Unit 9. The World of Talent Lesson 4. Extreme Sports

Unit 10. Summer Holidays Lesson 1. How Can We Travel?

Unit 10. Summer Holidays Lesson 2. The Channel Tunnel

Unit 10. Summer Holidays Lesson 3. Let’s Travel!

Unit 10. Summer Holidays Lesson 4. Summer Plans

Kimya – VII sinif

Say

Mövzuların adı

1

Oksigenin təbiətdə alınması və yayılması

2

Oksigenin xassələri və tətbiqi

3

Ozon

4

Su, təbiətdə yayılması və xassələri

5

Məhlullar

6

Məhlulların qatılığının ifadə üsulları

Məqalədə:
Xəbər lenti

Xəbər lenti