Mingəçevir Dövlət Universiteti subbakalavrlar üçün tələbə qəbulu elan edir

Mingəçevir Dövlət Universiteti subbakalavrlar üçün tələbə qəbulu elan edir

Bakı. Trend:

Mingəçevir Dövlət Universiteti 2021/2022-ci tədris ili üçün subbakalavr dərəcəsi olan şəxslərə tələbə qəbulu elan edir. Subbakalavr dərəcəsini almış şəxslər dövlət sifarişli və ödənişli olaraq əyani və qiyabi formada təhsil ala bilərlər.

Müvafiq ixtisaslar üzrə subbakalavr dərəcəsini almış şəxslərin Mingəçevir Dövlət Universitetinin bakalavriat səviyyəsinə qəbulu ilə bağlı İXTİSAS UYĞUNLUĞU CƏDVƏLİ:

Orta ixtisas təhsili pilləsinin ixtisaslarının (proqramlarının) şifri və adı

Bakalavriat ixtisaslarının (proqramlarının) şifri və adı

HS 020201

Qeyri Azərbaycan məktəblərində Azərbaycan dili

050101

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi

HS 020401

Xarici dil (dilləri göstarməklə)

050121

Xarici dil müəllimliyi (İngilis dili üzrə)

HS 020401

Xarici dil (dillən göstərməklə)

40105

İnformatika müəllimliyi (ümumi orta təhsil bazası üçün)

050115

Riyaziyyat və informatika müəllimliyi

40105

İnformatika müəllimliyi (ümumi orta təhsil bazası üçün)

050616

İnformasiya texnologiyaları

40110

Məktəbəqədər təlim və tərbiyə

050107

İbtidai sinif müəllimliyi

40107

İbtidai sinif müəllimliyi

M 011601

İbtidai təhsil

M 011401

Məktəbəqədər təhsilin pedaqogika və metodikası

40110

Məktəbəqədər təlim və tərbiyə

050112

Məktəbəqədər təhsil

40108

Ailə və ev təhsili

40107

İbtidai sinif müəllimliyi

M0114Q1

Məktəbəqədər təhsilin pedaqogika və metodikası

M 011601

İbtidai təhsil

II 030501

İdarəetmədə kargüzarlıq

050409

050406

050405

050402

050408

050407

050404

Mühasibat

Maliyyə

İqtisadiyyat

Biznesin idarə edilməsi

Menecment

Marketinq

Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi

40401

Mühasibat uçotu

II 010201

Mühasibat uçotu və audit (sahələr üzrə)

II 010202

Büdcə idarələrində uçot və audit

II 010203

Kredit müəssisələrində uçot

II 011101

Xəzinə əməliyyatlarının uçotu

II 011102

Xəzinə əməliyyatları

40404

Bank işi

40405

Sığorta işi

40403

Vergi və vergitutma

40402

Maliyyə işi

II 030601

İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi

II 030701

Sahibkarlıq fəaliyyəti (sahələr üzrə)

II 010301

Bank işi

II 010302

Maliyyə işi (sahələr üzrə)

050409

050406

050405

050402

050408

050407

050404

Mühasibat

Maliyyə

İqtisadiyyat

Biznesin idarə edilməsi

Menecment

Marketinq

Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi

II 010303

Sığorta işi (sahələ üzrə)

HS 130105

Maliyyə və vergi hüququ

40413

Turizmin iqtisadiyyat

II010401

İqtisadiyyatın tənzimlənməsi (sahələr üzrə)

40407

Menecment

II 020101

İstehsalat və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarəetməsi (sahələr üzrə)

II 010801

Statistika

40406

Statistika

II 020201

Menecment (sahələr üzrə)

40409

Marketinq

II 020301

Marketinq (sahələr üzrə)

40605

Aqrar (fermer) təsərrüfatının təşkili

II 020401

Biznesin təşkili və idarəedilməsi

II 020501

Aqrar istehsalatın iqtisadiyyatı və idarəedilməsi

II 020601

Ticarət və istehsalat kooperasiyasının iqtisadiyyatı və idarəedilməsi

II 030101

Bələdiyyə təsərrüfatının təşkili və idarəedilməsi

40410

Bələdiyyə təsərrüfatının təşkili

40412

Reklam işi

40411

Kommersiya

T 330301

Birja fəaliyyəti və fond bazarı

T 330401

Reklam işi (sahələr üzrə)

T 330101

Kommersiya (sahələr üzrə)

40703

Memarlıq işi

050504

Ekologiya

40707

Tibb bacısı işi

40708

Tibbi optika

40701

Müalicə işi

40709

Laboratoriya diaqnostikası

40704

Tibbi profilaktika

40705

Ortopedik stomatologiya

40706

Əczaçılıq

ET 010601

Meliorasiya, rekultivasiya və torpaq mühafizəsi

ET 010701

Su ehtiyatlarının mühafizəsi və kompleks istifadən

ET 010801

Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii

ehtiyatlardan səmərəli istifadə olunması

ET 010901

Ərazilərin təbii mühafizə quruculuğu

40580

Əhaf mühitin qorunması və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə

40509

Elektrik stansiyalarının və yarımstansiyaların elektrik avadanlıqlarının quraşdırılması

050608

Energetika mühəndisliyi

40511

Elektrik maşınları və avadanlıqları

40510

Elektrik təchizatı

T 030101

Elektrik stansiyalarının və yarımstansiyaların elektrik avadanlıqlarının quraşdırılması

T 030301

Hidroenergetik qurğuların quraşdırılması

T 030401

Elektrik təchizatı (sahələr üzrə)

T 030201

Elektrik ötürücü xətlərinin tikintisi və quraşdırılması

T 040101

İstilik enerjisi təchizatı

T 040201

Elektrik stansiyalarının qorunması və avadanlıqlaırnın texnologiyası

T 040301

İstilik təchizatı və istilik texnikası avadanlıqları

T 040501

Atom elektrik stansiyaları və qurğuları

T 041001

İstilik çevirici, qeyri-ənənəvi və bərpa olunan enerji mənbələri vı qurğularının istismarı

T 041201

Soyuducu maşın və qurğular, havanın kondisiyalaşdırılması

40512

İstilik energetik qurğuları

40513

İstilik təchizatı və istilik texnikası avadanlıqları

40525

Yerüstü və yeraltı dəmir yolunun elektrikləşdirilməsi və təchizatı

050632

Nəqliyyat mühəndisliyi

T 090101

Dəmir yolu və təsərrüfatı və onun istismarı

T 090201

Lokomotiv və vaqon təsərrüfatı

T090301

Dəmiryol nəqliyyatında avtomatika, telemexanıkə və rabitə

T090302

Lokomotiv və elektrik qatarı təsərrüfatı

T 090303

Vaqon və refrijerator təsərrüfatı

40720

Nəqliyyat vasitələrinin təmiri və servisi

40527

Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı (nəqliyyat növləri üzrə)

40526

Avtomobil və traktorqayırma

40530

Yol hərəkətinin təşkili

T 040601

Mühərrikqayırma

T 100301

Tırtıllı və təkərli hərbi maşınların istismarı və texniki xidməti

T 100401

Mühəndis təminatlı hərbi maşınlarının istismarı və texniki xidməti

050632

Nəqliyyat mühəndisliyi

T 100601

Yol hərəkətinin təşkili

T 100101

Avtomobil və traktorlar

T 290701

Nəqliyyat vasitələrinin təmiri və servis xidməti (nəqliyyat növü üzrə)

T 100501

Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı

40720

Nəqliyyat vasitələrinin təmiri və servisi

T 320101

İstehlak mallarının keyfiyyət ekspertizası (sahələr üzrə)

050405

İqtisadiyyat

T 320202

Ərzaq məhsullarının əmtəəşünaslığı

T 320202

Aqrar təsərrüfatı məhsullarının əmtəəşünaslığı

T 320301

Qeyri-ərzaq mallarının əmtəəşünaslığı

40566

Əmtəəşünaslıq və istehlak mallarının ekspertizası

ET 010601

Meliorasiya. rekultivasiya və torpaq mühafizəsi

050606

Ekologiya mühəndisliyi

ET 010701

Su ehtiyatlarının mühafizəsi və kompleks istifadəsi

ET 010801

Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə olunması

ET 010901

Ərazilərin təbii mühafizə quruculuğu

T 340201

Ətrat mühitin mühəndis mühafizəsi (sahələr üzrə)

T 131001

Aerokosmik monitorinq

40560

Ətraf mühitin qorunması və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə

TE 100201

İnformatika

05616

İnformasiya texnologiyaları

T 180301

İnformasiya işlənməsinin və idarəetmənin avtomatlaşdırılmış sistemləri (sahələr üzrə)

T 180101

Hesablama maşınları, kompleksləri, sistemləri və şəbəkələri

T 130901

İnformasiya-ölçmə texnikası və texnologiyası istehsalı

T 160101

İnformasiya sistemləri (sahələr üzrə)

TT 160101

Avtomatlaşdırılmış sistemlərin və hesablama texnikasının proqram təminatı

T 180401

Avtomatlaşmış sistemlərin və hesablama texnikasının proqram təminatı

40546

Avtomatlaşmış sistemlərin və hesablama texnikasının proqram təminatı

40551

Avtomatlaşmış sistemlərin informasiya təhlükəsizliyi

40547

İnformasiyanın işlənməsinin və idarəetməsinin avtomatlaşdırılmış sistemləri

40548

İnformasiya texnologiyası sistemi

40549

İnformasiya təhlükəsilziyi təminatının təşkili

40550

Telekommunikasiya sistemlərinin informasiya təhlükəsizliyi

40714

Turist, mehmanxana təsərrüfatının təşkili və idarə edilməsi

050810

Turizm işinin təşkili

40715

Turizm və onun təşkili

40716

Bələdçilik işi

40717

Tunst və sanatoriya-kurort komplekslərində tibbi xidmətin təşkili

40718

Mehmanxana-turist və sanatoriya-kurort komplekslərində iaşə və servis

40721

İaşə müəssisələrinin servisi

40724

Rekreasiya idman və sağlamlıq turizmi

T 300401

Evşünaslıq

T 300101

Turizm və onun təşkili

T 300102

Turist və mehmanxana təsərrüfatı

T 300103

Mehmanxana işi və onun təşkili

T 300104

Əhaliyə iaşə xidmətinin təşkili

T 300105

Əhaliyə servis xidmətinin təşkili

T 300106

Məmulatların kimyəvi təmizlənməsi və rənglənməsi

T 300201

Mehmanxana və turist komplekslərində iaşə xidmətinin təşkili

T 300202

Sanatoriya-kurort komplekslərində iaşə xidmətinin təşkili

T 300203

Mehmanxana-turist və sanatoriya-kurort komplekslərində servis xidmətinin təşkili

T 300204

Turist, sanatoriya-kurort komplekslərində tibbi xidmətin təşkili

T 300301

Turist sanatoriya-kurort komplekslərində tibbi və qeyri-ənənəvi vasitələrlə sosial bərpa işi

Pərviz Şahbazov “Səudiyyə Yaşıl Təşəbbüsü”nün inaqurasiya mərasimində iştirak edib (FOTO/VİDEO)
Pərviz Şahbazov “Səudiyyə Yaşıl Təşəbbüsü”nün inaqurasiya mərasimində iştirak edib (FOTO/VİDEO)
Yaponiya öz "nüvə potensialını" bərpa edəcək
Yaponiya öz "nüvə potensialını" bərpa edəcək
KOBİA Azərbaycanda alternativ enerjinin inkişafına hərtərəfli dəstək göstərməyə hazırdır
KOBİA Azərbaycanda alternativ enerjinin inkişafına hərtərəfli dəstək göstərməyə hazırdır
Loading Bars
Xəbər lenti
Qubadlıda radio və televiziya yayımı təmin olundu (FOTO)
Azərbaycan elminə ağır itki üz verib
Şəhid Ağa Əmi Heybətovun anım günü keçirilib
BANM-in tələbəsi: Qubadlının azad olunması məni Prezident təqaüdçüsü etdi
İlahiyyat İnstitutunun dosenti Beynəlxalq Simpoziumda iştirak edib (FOTO)
Şəmkirdə avtoxuliqanlar həbs edilib (FOTO)
Yeddi şadlıq sarayının sahibi cərimələnib
Xarici valyutaların manata qarşı məzənnələri
Qubadlıda ermənilərin tərk etdiyi mövqelərdən xeyli silah-sursat aşkarlanıb (FOTO)
Yarım milyon manatdan çox pul mənimsəyən baş həkim və işçilərinin məhkəməsi başlayır
Lənkəranda 10-dan çox narkotik alverçisi saxlanılıb
“InvestAZ”dan dünya maliyyə bazarları ilə bağlı həftəlik analiz - ABŞ-da pul siyasətinin dəyişməsi
Ehtiyatda olan hərbçilər toplanışlara çağırılır
Prezident İlham Əliyev və Rəcəb Tayyib Ərdoğanın İstanbulda görüşü gözlənilir
Azərbaycanda narkomaniyaya qarşı qətiyyətli və effektiv mübarizə aparılır - Kamaləddin Qafarov
Saatlıda karantin qaydalarının pozulduğu 3 toy məclisi aşkar edilib (VİDEO)
Azərbaycandan Gürcüstana gedən turistlərin sayı 80 faizə yaxın azalıb
Zaqatalada qanunsuz ov edən şəxslər saxlanılıb (FOTO)
Azərbaycanın regionda yaratdığı yeni reallıq: Zəngəzur dəhlizi
Çin Yerin məsafədən zondlama peykini orbitə buraxmağı planlaşdırır
Əfqanıstanda silahlı toqquşmada 17 nəfər ölüb
Türkiyədə son sutkada koronavirusdan 24 403 nəfər sağalıb
Kanadada yük gəmisində yanğın başlayıb, 16 nəfər təxliyə edilib
İtaliyada əlverişsiz hava şəraitinə görə bir sıra yerlər bağlanıb
Britaniyalı müğənni Ed Şiran koronavirusa yoluxub
İspaniya La Liqası: "Atletiko" səfərdə heç-heçə edib
Ekvadorda qar uçqunu uçması nəticəsində ən azı 4 nəfər ölüb
Zəfər xronikası 25 oktyabr 2020-ci il: Prezident İlham Əliyev ABŞ-ın “Fox News” televiziya kanalına müsahibə verib (FOTO/VİDEO)
Zəfər xronikası 25 oktyabr 2020-ci il: Prezident İlham Əliyev Qubadlının işğaldan azad olunduğunu açıqlayıb
44 günlük Vətən müharibəsinin xronikası: 25 oktyabr
Neftçala icra başçısının avtomobillə adam vurması ilə bağlı məlumat yanlışdır - İcra Hakimiyyəti
Mir Şahinin vaxtı (VİDEO)
Makronun iqamətgahı üzərində iki naməlum dron görünüb
Bakıda ikimərtəbəli evdə yanğın olub
İngiltərə Premyer Liqası: "Liverpul" "Mançester Yunayted"i darmadağın edib
Özbəkistanda keçirilən prezident seçkilərində 16,03 milyon seçici səs verib
İspaniya La Liqası: "Real Madrid" "Barselona"nı məğlub edib
IFC Azərbaycanda elektron maliyyə xidmətlərinin inkişafına kömək edəcək - Regional menecer
Veteran cüdoçularımız dünya çempionatında daha 3 medal qazanıblar
Avropa İttifaqı Kabildəki nümayəndəliyinin fəaliyyətini bərpa etməyi planlaşdırır
Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmal təqdim edib (VİDEO)
Özbəkistanda prezident seçkiləri başa çatıb
Gürcüstanın baş naziri ölkədə məcburi vaksinasiyaya yol verməyəcəyini bildirib
Dövlət qulluğuna qəbul çərçivəsində inzibati icraçı vəzifələr üzrə test imtahanının nəticələri açıqlanıb
İsveçdə qətlə yetirilən 43 yaşlı soydaşımızın cənazəsi Azərbaycana gətiriləcək
Azərbaycanda indiyədək COVID-19 əleyhinə peyvənd olunanların sayı açıqlanıb
Azərbaycanda 2 036 nəfər COVID-19-a yoluxub, 25 nəfər vəfat edib
Pərviz Şahbazov “Səudiyyə Yaşıl Təşəbbüsü”nün inaqurasiya mərasimində iştirak edib (FOTO/VİDEO)
Qaxda şəhid hərbi qulluqçunun il mərasimi keçirilib (FOTO)
Azərbaycan HDQ zabitləri Türkiyədəki təcrübə kursunu uğurla başa vurublar
Özbəkistanda keçirilən prezident seçkiləri çərçivəsində seçicilərin 50% artıq səs verib
Gürcüstanda koronavirusa yoluxanların sayı artır
Masallıda COVID-19 pasportu olmayan sürücülərlə bağlı reyd keçirilib (FOTO)
Hərbi hissədə hərbi təlim toplanışı keçiriləcək
İranda koronavirusdan daha 171 nəfər ölüb
İranla Azərbaycan arasında münasibətlər qarşılıqlı hörmətə əsaslanaraq davam edəcək
Türkiyə xüsusi təyinatlıları terrorçuların daha bir hücum cəhdinin qarşısını aldı, 5 terrorçu məhv edildi (FOTO/VİDEO)
ABŞ-da Sotheby's hərracında Pablo Pikassonun əl işləri 109 milyon dollara satılıb
Rusiyada ötən sutka ərzində 35 mindən çox koronavirusa yoluxma halı qeydə alınıb
Özbəkistandakı seçkilər zamanı MDB müşahidəçiləri heç bir pozuntu qeydə almayıb
Həftənin ilk gününə olan hava proqnozu açıqlanıb
Goranboyda oğurluq edən şəxslər saxlanılıblar (FOTO)
Saatlı və Sabirabadda COVİD-19-la bağlı nəzarət-profilaktiki tədbirlər davam etdirilir (FOTO)
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Prezident İlham Əliyevlə Zəngilana səfərdən foto paylaşıb (FOTO)
Müdafiə Nazirliyi ötən ilin bu həftəsi ilə bağlı görüntülər yayıb
Rusiyada avtobus yük avtomobiliylə toqquşdu, ölənlər və yaralananlar var
Bakıda torpaq sahələrinin qiyməti ucuzlaşıb
Özbəkistanda prezident seçkiləri keçirilir
Bakıda birmərtəbəli ev yanıb
Balakəndə qaydalara riayət etməyənlər cərimələnib (FOTO)
Filippin sahillərində güclü zəlzələ olub
ABŞ-da avtomobil yarışları zamanı qəza olub, ölənlər və yaralananlar var
Qazaxıstanda koronavirusa daha 1 677 nəfər yoluxub
Sorğu: Baydenin reytinqi rekord dərəcədə düşüb
Kolumbiyanın ən böyük narkokartelinin başçısı saxlanılıb
"Tesla" flaqman modellərinin qiymətini 5 min dollar artırıb
Almaniyada koronavirusa yoluxma hallarının sayı rekord dərəcədə artıb
Fransada sanitar buraxılışlara qarşı etiraz aksiyalarında 40 minə yaxın insan iştirak edib
Ferstappen "Formula-1" üzrə ABŞ Qran Prisinin təsnifatının qalibi olub
Türkiyədə son sutkada koronavirusdan 27 663 nəfər sağalıb
Bu gün Özbəksitanda prezident seçkiləri keçiriləcək
Çində 2,24 milyard peyvənd istifadə edilib
Azərbaycanda sərnişinlərin istifadə etdiyi əsas nəqliyyat vasitələri bunlardır
Zəfər xronikası 24 oktyabr 2020-ci il: Prezident İlham Əliyevin Fransanın “Figaro” qəzetinə müsahibəsi (FOTO/VİDEO)
44 günlük Vətən müharibəsinin xronikası: 24 oktyabr
Azərbaycanda ipoteka və istehlak kreditlərinin həcmi artıb
ABŞ-da atışma olub: 1 nəfər ölüb, 7 nəfər yaralanıb
Bakıda mənzildən kişi meyiti tapılıb
Britaniyada koronavirusa 44 mindən çox yeni yoluxma halı qeydə alınıb
Ombudsmanın faktaraşdırıcı missiyaları ilə bağlı hesabatları Frankfurt Beynəlxalq Kitab Sərgisində nümayiş etdirilir
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Prezident İlham Əliyevlə Zəngilana səfərdən fotolar paylaşıb (FOTO)
Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrdə taktiki-xüsusi təlim başa çatıb (VİDEO)
Ceyhun Bayramovun iranlı həmkarı ilə telefon danışığı baş tutub
Ərdoğan 10 ölkənin səfirini "persona non-qrata" elan etməyi tələb edib
Araik Arutyunyanın Rusiyaya səfəri yalnız şəxsi xarakter daşıyır - Azərbaycanın Rusiyadakı Səfirliyi
Qubada 2 otaqlı ev yanıb
Mingəçevir Dövlət Universitetində şəhid məzunların xatirəsinə həsr olunan anım tədbiri keçirilib (FOTO)
Aslan Aslanov: Türk dünyasının birliyinin və güclənməsinin əhəmiyyətini Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev hələ illər öncə təkrar-təkrar vurğulayıb (FOTO)
Ermənistan: Uzaq məsafədən millətçiliyin çoxsaylı təhlükələri - Fransa jurnalı
Azərbaycanda indiyədək COVID-19 əleyhinə peyvənd olunanların sayı açıqlanıb
Bütün xəbərlər