"ROSNANO" Azərbaycanla tərəfdaşlığı müzakirə etməyə hazırdır: Rusiya Nanotexnologiyalar Korporasiyasının Baş direktor müavini ilə müsahibə

Rusiya, Moskva, 23 dekabr/ Trend , müxbir R.Ağayev/ Trend -ın  Rusiyanın "ROSNANO" Korporasiyasının Baş direktor müavini, İdarə Heyətinin üzvü Aleksandr Losyukovla müsahibəsi

- Rusiyanın Nanotexnologiyalar Korporasiyası artıq bir ildir ki, mövcuddur. Bu dövrdə nə etmək mümkün olub? Nəyi yerinə yetirmək alınmayıb?

- Sıfırdan yaradılan Korporasiya ikinci ilə qədəm qoyub. Mən Korporasiyanın təşəkkülünün əvvəlində iştirak etməmişəm, bir neçə aydan sonra buraya gəlmişəm. Lakin indi, demək olar ki, çox şey edilib: Korporasiyanın infrastrukturu yaradılıb, işləməli olduğu istiqamətlər hazırlanıb, məqsəd və vəzifələr müəyyən edilib. Hazırlıq işini başa çatdıraraq, demək olar ki, praktiki işə başlamişiq.

Aprelin əvvəlindən maliyyələşdirmə üçün ərizələrin rəsmi qəbulu başlayıb. İndiyədək "ROSNANO"nun Müşahidə Şurası altı layihəni təsdiqləyib, iki layihə üzrə maliyyələşdirmə aparılır.  Bununla əlaqədar, ilin yekunlarından razı qaldığımı birmənalı olaraq söyləmək çətindir. Çox və sürətlə işləmək, tərəfdaşlarımızın dairəsini genişləndirmək lazımdır. Axı qarşımızda kifayət dərəcədə ambissiyalı vəzifə qoyulub - 2015 - ci ilə Rusiya dünya nanoistehsal bazarının üç faizini tutmalıdır. Korporasiyamızın məqsədi - innovasiyalı inkişaf institutlarının, yəni Rusiyada innovasiya mühitinin yaradılmasına dəstək göstərməkdir.

- Bu sahənin Rusiyada və ümumilikdə dünyada perspektivlərini necə görürsünüz?

- Çox güman ki, ümumidən xüsusiyə başlayacağam. Ümumilikdə dünyada nanotexnologiyaların inkişaf perspektivləri böyükdür. Bu gün elmi-sənaye baxımından irəlidə  olan ölkələrin hamısı nanotexnologiyalardan istifadə etməklə məhsul istehsalı ilə məşğul olurlar. Bizə dünya iqtisadiyyatının liderləri sırasına aid edilməyən, , bir qayda olaraq, öz diqqəti bir, iki, üç sahədə cəmləşdirən bir sıra başqa ölkələr də məlumdur.

Məsələn, İsrail - kiçik, praktiki olaraq böyük təbii ehtiyatları olmayan ölkə nanotexnologiyalar baxımından liderlərdən biri olmağı bacarıb. Buna görə də, İsraili ən vacib tərəfdaşlarımızdan biri kimi nəzərdən keçiririk.

Rusiyaya gəldikdə isə, demək lazımdır ki, SSRİ dövründə bizim çox yaxşı elmi bazamız olub. Son illərdə  xeyli alim xaricə gedib və orada  uğurla çalışır. İndi xaricdə yaşayan həmvətənlərimiz də bizim potensial tərəfdaşlarımızdır. Biz bu insanlarla münasibət saxlayırıq və onlarla konkret qarşılıqlı faydalı layihələr barədə danışmağa hazırıq.

Beynəlxalq əməkdaşlıq işimizdə mühüm rol oynayır. Mən bu istiqamətə rəhbərlik etdiyim üçün deyil, obyektiv qəbul edilmiş fakt olmasına görə bu barədə danışıram. İş ondadır ki, beynəlxalq əməkdaşlığı inkişaf etdirməyərək, elm, texnika, texnologiyalar və eləcə də nanotexnologiyalarda irəli getmək olmaz. Buradan nəticə çıxır ki, biz beynəlxalq əməkdaşlığın lehinəyik və o cümlədən də Azərbaycanla.

- Rusnanotech - 2008 birinci beynəlxalq forumunun yekunlarını necə qiymətləndirirsiniz?

- Çox güman ki, korporasiyanın tərəfdaşları və forumun işində iştirak edən 33 ölkə nümayəndəsinin səsləndirdiyi rəylərdən başlayacağam. Dünən foruma baş çəkən və ona xeyli maraq göstərən Tayvanın nümayəndələri ilə görüşdüm. Onların rəyinə görə, Rosnanotech-2008 il ərzində müxtəlif ölkələrdə keçirilən forumlar arasında daha geniş miqyaslı forum olub. Belələri isə, əgər yüzlərlə  olmasa da, onlarladır.

Geniş publika Moskva forumuna böyük maraq göstərdi: doqquz mindən çox iştirakçı və ziyarətçi kifayət qədər çoxdur. Məruzəçilər arasında görkəmli alimlər, iş adamları və bir sıra dövlətlərin rəsmi nümayəndələri var idi. Sözsüz ki, böyük uğurdur;Rusiyada belə forum ilk dəfə, keçirilirdi. Biz onu hər il keçirmək və nanotexnologiyaların inkişafı məsələlərinin müzakirəsi üçün qlobal meydana çevirmək istəyirik. İlk təcrübəmiz göstərir ki, Rusiyaya, Rusiya elminə maraq var; Korporasiyaın Rusiyada nanotexnologiyaların yeridilməsi və nanoistehsalın inkişafında mühüm rol oynamasına dair fikir mövcuddur; əcnəbi tərəfdaşlarımız və Rusiyanın elmi kollektivlərinin Korporasiya ilə işləmək istəyi var. Və bu yekunlar bizi çox sevindirir.

- Korporasiyanın MDB ölkələri ilə qarşılıqlı əlaqələri barədə nə deyə bilərsiniz?

- Birlik dövlətləri ilə əməkdaşlıq bizim üçün prioritet istiqamətlərdən biridir. İndiyədək MDB ölkələri ilə iş üzrə, Qazaxıstanla əməkdaşlığın kifayət qədər uğurlu nümunələrini misal gətirə bilərəm. Müvafiq elmi - texnoloji işləmələri maliyyələşdirəcək xüsusi Rusiya-Qazaxıstan Fondu yaradılıb. Bunlar iki ölkə prezidentlərinin təşəbbüsü və yardımı ilə həyata keçirilir.

Belarus, Ermənistanla əməkdaşlıq üzrə müəyyən perspektivlər mövcuddur; müzakirə edilən və realizəsi mümkün olan bir neçə layihə var. Azərbaycanda da bu mövzuya marağa və mümkün əməkdaşlıq məsələlərinin müzakirəsinə hazırlığa ümid edirik. Bəzi ölkələrlə çərçivə sazişlər imzalanıb və bu sazişlər əsasında işləyirik. Digərləri ilə konkret layihələri müzakirə edir və artıq hansısa saziş və ya müqavilələrin imzalanmasına gedirik. Azərbaycandakı tərəfdaşlarımızda belə maraq  varsa, gəlin bu mövzunu müzakirə edək.

- "ROSNANO"nun ümumi strategiyası nədən ibarətdir və Korporasiya 2009- cu ildə hansı irimiqyaslı layihələri həyata keçirməyi planlaşdırır?

- İlk növbədə deməliyəm ki, Rusiya rəhbərliyi bu sahənin inkişafına böyük maraq göstərir. RF hökuməti nanosənaye məhsullarının kommersiyalaşdırılması üçün Korporasiyaya beş milyard dollara yaxın vəsait ayırıb. "ROSNANO"  yüksək risklər, bazar və texnoloji qeyri-müəyyənliyə görə özəl kapitalın cəlb edilməsi imkanı məhdud olduqda nanotexnologiyalar sahəsinə rəqabəqabiliyyətli məhsulun yaradılmasını təmin edən və kommersiyalaşdırma mərhələsində olan layihələri maliyyələşdirir. Özəl biznesin biz olmadan keçinə biləcəyini anladıqda, bu biznesə daxil olmağa can atmırıq.

Biz həmişə yalnız özəl kapitalla həmsərmayədar qismində, minoritar payda çıxış edirik və özəl kapital layihəni müstəqil aparmaq bacarığını nümayiş etdirdikdə, layihədən çıxırıq. Layihələrin ilkin mərhələlərində"ROSNANO"nun maliyyə iştirakı onun tərəfdaşları - özəl sərmayədarların risklərini azldır. Beləliklə, özəl şirkət yüksək daxilolma baryerli layihələri həyata keçirmək və bununla da xeyli rəqabətli üstünlük qazanmaq imkanı əldə edir. Biz öz payımızın dəyərinin maksimallaşdırılmasını qarşıya məqsəd qoymuruq.

Prioritetimizdə dövriyyəsi yüz milyonlarla rubl təşkil edə bilən böyük layihələr dayanır. Lakin biz həm də kiçik layihələrdə işləyə bilərik. Dünya təcrübəsi göstərir ki, bəzən kiçik layihələrdən çox maraqlı və sonradan dünyada məşhur olan böyük istehsallar çıxır. "ROSNANO"nun sərmayə strategiyası müəyyən meyarlara cavab verməli olan layihələrin diqqətli seçimini nəzərdə tutur. Korporasiyanı, ilk növbədə, nanotexnoloji məhsulların istehsalını və yatırılmış vəsaitlərin qaytarılmasını nəzərdə tutan sərmayə layihələri maraqlandırır.

Layihə mərhələdə nəzərdən keçirilir. Birinci - bir aydan çox vaxt aparmayan "giriş" ekspertizası mərhələsidir. Bu mərhələdə verilmiş ərizənin layihə sənədləri paketinin tərkibi və məzmununa formal uyğunluğu yoxlanılır. Layihə bütün zəruri tələblərə cavab verirsə, o, elmi-texniki ekspertiza mərhələsinə keçir. Bu mərhələdə layihənin məzmununun nanotexnologiyalar sahəsinə uyğunluğu müəyyən olunur. Elmi-texniki əsaslandırmanın hazırlanmasının keyfiyyətindən asılı olaraq, bu mərhələ 30-60 təqvim gününə başa gələ bilər.

Eyni zamanda, Korporasiyanın sərmayə menecerləri layihənin biznes-planını öyrənir və zərurət yarandıqda, onun tamamlanmasına kömək edirlər. Elmi ekspertlərin müsbət rəyi alınarsa, tam sərmayə ekspertizası aparılır, təfərrüatlı biznes-plan hazırlanır və həmsərmayədarlarla danışıqlar aparılır. Sonradan layihə Korporasiyanın İdarə Heyətinin,  daha sonra Müşahidə Şurasının müzakirəsinə daxil olur. Burada maliyyələşdirmənin təqdim edilməsi barədə yekun qərar qəbul olunur. Layihənin təsdiqlənməsi bir aydan iki ayadək vaxt apara bilər. Layihə rədd edilərsə, ərizəçi səbəblərin ətraflı əsaslandırılmasını alır və onun layihəni mükəmməlləşdirmək və yeni ərizə təqdim etmək imkanı var.

- Rusiyada nanotexnoloji sahənin inkişafı üçün zəruri olan sərmayə həcmlərinin qiymətləndirilməsi mövcuddurmu?

- Dövlət elmi tədqiqatların  inkişafına altı milyard dollara yaxın vəsait ayırıb. Korporasiya fundamental və tətbiqi elmlərin maliyyələşdirilməsi ilə məşğul olur. Bu, Elmlər Akademiyası, elmi institutların işidir. Ümumilikdə nanosahə üçün 11 mlrd. dollara yaxın vəsait alınır - nanotexnologiyalar sahəsində liderlərdən biri ABŞ-ın bu sahəyə yatırdığı sərmayələrlə müqayisə edilə bilən məbləğ. Bununla yanaşı, etiraf etməliyəm ki, Ştatlarda özəl sərmayələr dövlət tərəfindən yatırımların həcmlərini on dəfələrlə ötür.

- Xarici sərmayədarlar üçün şərtlər necədir?  Onlar Rusiya sərmayədarlarının bu və ya digər layihələrdə iştirakının şərtlərindən fərqlənirmi?

- Biz Rusiya və əcnəbi tərəfdaşlar arasında heç bir fərq qoymuruq. İstənilən xarici şirkət layihələrin maliyyələşdirilməsi üçün Korporasiyaya ərizə verə bilər. Həm Rusiya, həm də xarici şirkətlər üçün yeganə məhdudiyyət ondan ibarətdir ki, bütün məhsul istehsalı və ya onun bir hissəsi Rusiya ərazisində təşkil edilməlidir.

Materialın hazırlanmasında Səbinə Babayeva iştirak edib.

Müəlliflə əlaqə saxlamaq üçün elektron ünvan: [email protected]

Dövlət Xidməti sahibkarlara tenderlərlə bağlı müraciət edib
Dövlət Xidməti sahibkarlara tenderlərlə bağlı müraciət edib
AZAL elektrik mallarının satınalınması üçün açıq tender elan edir
AZAL elektrik mallarının satınalınması üçün açıq tender elan edir
AZAL yol boyasının satınalınması üçün tender elan edir
AZAL yol boyasının satınalınması üçün tender elan edir
Loading Bars
Xəbər lenti
Hindistanda koronavirus xəstələrinin müalicə olunduğu xəstəxanada yanğın olub
Türkiyədə son sutkada koronavirusdan 52 184 nəfər sağalıb
İngiltərə Kuboku: "Çelsi" "Mançester Siti"ni məğlub edərək finalına çıxıb
“Yaşıl Marafon” layihəsi çərçivəsində Bakıda ağacəkmə aksiyası keçirilib (FOTO)
Türkiyə sahillərində zəlzələ qeydə alınıb
Özbəkistan ilin sonuna qədər COVID-19-a qarşı öz peyvəndinin istehsalına başlaya bilər
"Bavariya"nın baş məşqçisi mövsümün sonunda komandadan ayrılmaq istədiyini açıqlayıb
Myanmada toqquşmalarda ölənlərin sayı 730-a çatıb
Böyük Britaniyada şahzadə Filipin dəfn mərasimi keçirilib
Sabirabadda ikimərtəbəli ev yanıb
"Twitter"in işində nasazlıq yaranıb
Ağacların kəsilməsi ilə bağlı şikayət araşdırıldı
2 gənc buza dırmanacaq, çayı keçəcək, dağda yatacaq... – AzTV-də maraqlı veriliş başlayır (VİDEO)
Gədəbəydə ikimərtəbəli evdə yanğın olub
Ermənilərin yeganə şansı bütün qondarma ərazi iddialarından imtina etməkdir - Əli Hüseynli
Azərbaycanda COVID-19-a qarşı peyvənd olunanların SAYI açıqlandı
Azərbaycanda 2 148 nəfər COVID-19-a yoluxub, 30 nəfər vəfat edib
Baş Prokurorluq və DİN birgə məlumat yayıb
Şirkət rəhbəri külli miqdarda dələduzluğa görə həbs edildi
Azərbaycanda bu sahələrdə daha yüksək maaş verilir
Ermənistan yanlış siyasətinə, terrorçu və təxribatçı əməllərinə görə cavab verir - Deputat
Azərbaycanda qaz hasilatı artıb
"VICE News"un Ermənistanın Bərdəyə raket zərbəsi barədə reportajı beynəlxaq mükafata namizəd irəli sürülüb
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin 100 illik yubileyi qeyd ediləcək - SƏRƏNCAM
Bakıda quldurluq: Pizza şirkətinin əməkdaşını hədələyib 500 manatını aldılar (VİDEO)
Milli Məclisin nümayəndə heyəti MDB PA-nın tədbirlərində iştirak edib (FOTO)
Azərbaycan qazı Avrasiyada qaz hasilatı artımının aparıcı qüvvələrindən biridir
2021 Formula 1 Azərbaycan Qran Pri yarışı ilə bağlı viza prosedurları sadələşdirilir - SƏRƏNCAM
İranda ötən sutka 21 min nəfər koronavirusa yoluxub, 319 nəfər ölüb
Ağdamda müasir tələblərə cavab verən heyvan kəsimi məntəqəsinin inşasına start verilib (FOTO/VİDEO)
Mingəçevirdə “Təmiz hava” aylığı çərçivəsində reyd keçirilib (FOTO)
Cəbrayıl rayonunun Daş Veysəlli kəndi (VİDEO)
Xətaidə kafeyə gedən, orada insanlarla görüşən koronavirus xəstəsi saxlanılıb (VİDEO)
Kritik informasiya infrastrukturunun təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı Fərman imzalanıb
İşğalçılar Alban məbədlərini saxtalaşdırıblar, dağıdıblar - Alban-udi dini icmasının sədr müavini (VİDEO)
Azərbaycan parlament nümayəndə heyəti Sankt-Peterburqda Ulu öndər Heydər Əliyevin xatirəsini yad edib (FOTO)
Ermənilər Qarabağın hər bir kvadratmetrini saxtalaşdırmaq istəyib - Alban-Udi icmasının rəhbəri (VİDEO)
Kanalizasiya quyularının qapaqlarını oğurlayan şəxs saxlanılıb (FOTO)
İran Azərbaycana ticarət attaşesi göndərir
Qubada Türkiyə-Azərbaycan Qardaşlıq Parkı tikilir (FOTO)
Azərbaycan nefti bahalaşıb
Toyvo Klaar separatçı ilə görüş qərarı verərkən beynəlxalq hüququn prinsiplərini əsas götürməli idi - Ukraynalı ekspert
Bakıda evdən 80 min dollarlıq qızıl külçələr oğurlandı (FOTO/VİDEO)
BMT Qarabağın minalardan təmizlənməsi ilə bağlı Rusiyanın təklifini cavablandırmayıb - Şoyqu
Alban-Udi xristian dini icmasının üzvləri Tuğdakı qədim alban məbədində – Trend TV-nin REPORTAJI
Rusiyada bir gündə 398 nəfər koronavirusdan ölüb
Bu il 700 minə yaxın şəxsə sosial müavinət və təqaüd ödənilib
Bakıda yeni avtobus xətti istifadəyə verilir (FOTO)
Minsk qrupunun Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı missiyası başlamamış başa çatdı - Əli Hüseynli
Qəbulda qohumbazlıq, korrupsiya tüğyan edirdi - Məleykə Abbaszadə
Sabah hava küləkli olacaq
YAP İdarə Heyətinin üzvü partiyanın fəal gəncləri ilə görüşüb (FOTO)
Bakıda 28 yaşlı gənci qatar vurub öldürməsi ilə bağlı cinayət işi açılıb
Çində kimya zavodu partlayıb
Şərqi Avropa portalında “Minalar, Qarabağ və Ermənistanda böhran” adlı məqalə dərc olunub
Qaradağda top mərmisi tapılıb (FOTO)
Karantini pozan repetitor saxlanılıb
Son üç ayda 17 uşaq övladlığa verilib
Masallıda yas mərasimi dayandırılıb, 7 nəfər cərimələnib (FOTO)
Milli Məclisin sədri beynəlxalq təşkilatları Ermənistana təsir göstərməyə çağırıb (VİDEO)
30 il susan Minsk qrupu ermənilərin məğlubiyyətini görəndə Azərbaycana təzyiqə başladı - Komitə sədri
Xırdalanda 6 şəhidin xatirəsinə bulaq kompleksi tikilib (FOTO)
Ötən gün 21 yanğın olub, 2 nəfər xilas edilib (VİDEO)
Alban-Udi dini icmasının üzvləri Tuğ kəndinə səfər ediblər (FOTO)
Qubadlıda ermənilərin qoyub qaçdığı döyüş sursatları aşkar edilib (VİDEO)
"Anglo Asian Mining" Azərbaycanda qızıl hasilatını 25 faiz azaldıb
Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 38 nəfər saxlanılıb
Evdən antik samovar oğurlayan keçmiş məhkum saxlanılıb (FOTO)
Yeddi koronavirus xəstəsi ictimai yerlərdə saxlanılıb
İsraildə aktiv koronavirus xəstələrinin sayı 2 680 nəfərə düşüb
"AstraZeneca" kifayət qədər yüksək effektə malikdir - Bəzi şirkətlər böyük bir təbliğat oyunu aparır - AÇIQLAMA
Qazaxıstanda son sutkada koronavirusa 2 822 nəfər yoluxub
Azərbaycanda 3,6 bal gücündə zəlzələ olub
İranın uranı 60%-ə qədər zənginləşdirmək qərarı danışıqlara kömək etmir - Bayden
Kolumbiyada koronavirusun "Britaniya" ştammı aşkarlanıb
ÜST koronavirusun yayılmasının pik nöqtəyə çatacağı vaxtı proqnozlaşdırırdı
Britaniyada koronavirusa daha 2 596 nəfər yoluxub
Yaponiya Yay Olimpiya oyunlarından imtina etmək niyyətində deyil - Baş nazir
Peyvəndlərə bərabərhüquqlu əlçatanlıq təmin edilməyib - ÜST-nin rəhbəri
Bayden ABŞ-ın qaçqın qəbulu üzrə limitini olduğu kimi saxlayıb
Raul Kastro vəzifəsindən istefa verib
İtaliya mətbuatı: “Prezident İlham Əliyev: İtaliya yaxın dost və tərəfdaşdır”
"Qarabağ" Şahruddin Məhəmmədəliyevin vəziyyəti ilə bağlı son durumu açıqladı
Türkiyədə son sutkada koronavirusdan 56 510 nəfər sağalıb
Rusiya bir sıra ABŞ rəsmisinin ölkəyə girişinə qadağa qoyub
Dünyada ötən sutka koronavirusa 800 mindən çox yoluxma qeydə alınıb - ÜST
Azərbaycan reallıqlarını parlamentarilər səviyyəsində dünyaya çatdırmaq önəmli məsələdir - Arzu Nağıyev (VİDEO)
Gənc batutçularımızdan bu dəfə 1 dəst medal
BMT TŞ Liviyada monitorinq qrupunun yaradılması ilə bağlı qərar qəbul edib
Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarova MDB PA-nın 52-ci plenar iclasında çıxış edib (FOTO)
Qazaxıstanda Su-30SM qırıcısı qəzaya uğrayıb
Gürcüstanda koronavirusa daha 1077 nəfər yoluxub, 8 nəfər ölüb
Azad olunmuş ərazilərdə yaşıllığı bərpa etmək üçün bu ilin əkin planı 2 dəfə artırılıb
Suqovuşanın elektrik enerjisi ilə təchizatı yekunlaşmaq üzrədir
Azad edilmiş kənd ərazilərində vahid şəhərsalma əsaslandırılmasında layihə tapşırığını bu qurum hazırlayacaq - QƏRAR
Azərbaycan təkcə işğalçı orduya deyil, ermənilərin dünyadakı havadarlarına da qalib gəlib - Əli Hüseynli (Videolayihə)
Aİ-nin Azərbaycandakı nümayəndəsi XİN-ə çağırıldı, etiraz bildirildi
10 noyabr bəyanatı regionda sülhün təmin olunmasında mühüm əhəmiyyətə malikdir - Matviyenko
“Bakı Metropoliteni” QSC-nin Müşahidə Şurasının ilk iclası keçirilib (FOTO)
Avropa Xəbər Agentlikləri Alyansının Baş Assambleyası ilk dəfə onlayn formatda keçiriləcək (FOTO)
Bütün xəbərlər