Etibar Məmmədov: "İqtidar və müxalifətdə ölkədaxili əməkdaşlığın əleyhdarları tərəfdarlarından daha çoxdur və onlar böyük təsir qüvvəsinə malikdirlər"

Etibar Məmmədov: "İqtidar və müxalifətdə ölkədaxili əməkdaşlığın əleyhdarları tərəfdarlarından daha çoxdur və onlar böyük təsir qüvvəsinə malikdirlər"

Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının lideri Etibar Məmmədov Trend Agentliyinə müsahibə verib

- Etibar bəy, sizin əvvəlcə AMİP-in sədrliyindən istefa verməyiniz, sonra siyasi proseslərdən uzaqlaşmağınız yavaş-yavaş siyasətdən getmək planıdır, yoxsa bu, siyasi taktikadır?

- Mən sədrlikdən getsəm də, partiya öz fəaliyyətini davam etdirir. Ümumiyyətlə, siyasi partiyalara yeni dövrə uyğun, yeni statusda fəaliyyət göstərmək üçün şərait yaratmaq lazımdır. Siyasətdən tamam kənarlaşmaq isə mümkün deyil. Bu addımım sadəcə olaraq, bəzi sahələrdə işimi fəallaşdırmaq, bəzi sahələrdə isə fəaliyyətimi məhdudlaşdırmaqdır. Ola bilər ki, bu, hansısa bir sahədə fəal iştirak etməmək, müəyyən müddətə aktiv siyasətdən kənarda qalmaq deməkdir. Amma siyasətçi heç vaxt bu sahədən tam kənarlaşa bilməz. İnsan istəsə belə, özü təkbaşına bu qərarı verə bilmir. Hansısa tələbat onu məcbur edir ki, bu və ya digər formada, uzaqdan və ya yaxından siyasi proseslərin iştirakçısı olsun, öz münasibətini bildirsin. Ancaq fəal iştirakçı ilə siyasi proseslərə müdaxilə etmədən hər hansı bir statusla fəaliyyət göstərən siyasətçilər arasında fərq var. Taktikaya gəldikdə, müəyyən dövrdə insan üçün baş verən proseslərə kənardan baxmaq daha vacib görünür, nəinki onun içərisində olmaq. Yəni, bəzən belə bir təlabat yaranır.

- Son zamanlar Güney Azərbaycanla bağlı Forum təşkil etməyiniz, bu mövzuda ardıcıl olaraq çıxışlarınız yenidən aktiv siyasətə qayıtmaq niyyəti deyil ki?

- Mən siyasətdən tamam kənarlaşmamışam. Güney Azərbaycan məsələsi ümummilli bir problemdir. Mən yalnız daxili siyasətlə bağlı siyasi proseslərdə iştirak etməyə maksimum məhdudiyyət qoymuşam. Amma Güney Azərbaycan mövzusu daxili siyasətdən kənar məsələdir. Mənim fikrimcə, daxili siyasi proseslərdə tutulan mövqe Güney Azərbaycan məsələsinə təsir etməməlidir. İstər iqtidarda, istər müxalifətdə təmsil olunmasından asılı olmayaraq, hər kəs bunu ümummilli məsələ kimi qəbul etməlidir. Güney Azərbaycanda başlanan milli hərəkat bizdən tələb edir ki, bu mübarizənin səssizcə yatırılmasının, repressiyalara məruz qalmasının qarşısını almaq üçün hansısa işlər görək, hərəkata dəstək verək. Bu baxımdan mən təşəbbüslə çıxış etdim və həmin Forumu keçirdik.

- Qeyd etdiyiniz səbəblərdən fərqli olaraq, bəzi müxalifət dairələrində Güneylə bağlı təşəbbüsünüz məhz Amerikanın diqqət mərkəzində olmaq, yəni bu məqsədlə İranı vurmaq niyyəti kimi qiymətləndirildi.

- Mən çox təəssüf edirəm ki, daxili siyasətdə öz şəxsi münasibətlərini ümummilli məsələlər hesabına həll etməyə çalışanlar var. İstərdim ki, ümummilli məsələlərə yanaşmada daxili siyasi münasibətlər, intriqalar nəzərə alınmasın. Mənim heç kəsin diqqətini cəlb etməyə ehtiyacım yoxdur. Güney Azərbaycan məsələsini bütün beynəlxalq təşkilatların diqqətinə çatdırmağa çalışıram. Bu, bir hədəfdir və biz bunun daim diqqət mərkəzində qalmasına çalışmalıyıq. Ancaq təəssüf ki, kimlərsə nə zamansa baş vermiş siyasi toqquşmaların, incikliklərin əvəzini çıxmağa çalışır.

Bu gün daxili siyasətdə tutduğu mövqeyindən asılı olmayaraq, hamının Güney Azərbaycana dəstək verməsi vacibdir. Bəzən deyirlər, kimsə Güneylə bağlı indiyə qədər fərqli mövqedə olub, amma indi mövqeyini dəyişib. Əgər dəyişibsə, çox yaxşı, biz də elə buna çalışırıq. Yaxud deyirlər, kiminsə Güney Azərbaycan əvvəllər heç yadına da düşmürdü. Əgər indi yada düşübsə, bu da yaxşıdır.

Öz təşəbbüsüm barədə yanlış mülahizələr irəli sürülməsinə isə təəssüf edirəm və bunlara cavab vermək fikrim də yoxdur. Hesab edirəm ki, belə mülahizələr sırf şəxsi münasibətlərdən irəli gələn iftiralardır.

- Bəs elədirsə, onda nə üçün Güney Azərbaycan mövzusunu siyasi fəaliyyətiniz dövründə məhz indi daha fəal və ardıcıl şəkildə gündəmə gətirirsiniz? Axı bu, bizim üçün yeni mövzu deyil.

- Hər bir hadisənin aktuallaşması məqamı var. Mən Güney məsələsini siyasi fəaliyyətim dövründə indi gündəmə gətirmirəm. Mənim siyasi fəaliyyətim 1978-ci ildə Cənubi Azərbaycan məsələsi ilə başlanıb. Hələ tələbə ikən ilk repressiyalara məruz qalmağım divar qəzeti buraxmağımızla bağlı oldu. Orada baş məqalə mənə aid idi - bu, Cənubi Azərbaycanda 1945-46-cı illərdə mövcud olan milli hökumətin fəaliyyətilə bağlı yazı idi. Güney mövzusu həm mənim, həm Milli İstiqlal Partiyasının həmişə diqqətində olub. Hətta AMİP 1992-ci ildə yarananda onun Məramnaməsində vahid Azərbaycan məsələsi var idi. Amma bu məsələnin aktuallaşması müəyyən bir dövr tələb edir və bu da Cənubda gedən proseslərdən asılıdır. Bu dalğanın geniş vüsət alması və milli hərəkatın daha qabarıq büruzə verməsi bu ilin may ayından başlandı. Bu ilə qədər hətta Cənubi Azərbaycanın özündə çoxları deyirdilər ki, milli oyanış prosesinə hələ on illərlə vaxt lazımdır. Amma may hadisələri, kütləvi etiraz dalğası göstərdi ki, millətin hələ bundan sonra oyanması fikri tamamilə yanlışdır. Çünki millət oyaqdır və özünü dərk edir, lazım olan anda xalq özü ayağa qalxdı. Kənarda yaşayan azərbaycanlıların da vəzifəsi Güney daxilindəki təşkilatlanma prosesinə yardım göstərmək, onların repressiyalara məruz qalmasına yol verməməkdir.

- Dünyanın siyasi tarixində bölünmüş xalqlarla bağlı bir neçə cür təcrübə mövcuddur, onların birləşməsi də baş tutub, əksi də. Qeyd etdiniz ki, vahid Azərbaycan ideyasını məramınıza çevirmisiniz, sizcə, Azərbaycan xalqının bütövləşməsi ideyası hazırkı reallıqlarla üst-üstə düşürmü?

- Azərbaycan xalqı əslində bütövdür. Biz məsələnin bu cür qoyulmasına çalışmırıq ki, Azərbaycanın cənubunu və şimalını birləşdirək, yaxud Güneydə ayrıca dövlət yaransın. Sadəcə olaraq, Güney azərbaycanlıların milli hüquqlarının tanınması, həyata keçirilməsi, ana dilində təhsil alması məsələlərini qaldırmaqla bu problemlərin həllinə nail olmağa çalışırıq. Ayrı-ayrı sistemlərdə yaşamış xalqlar müəyyən fərqlərə malik olurlar. Bu fərqin aradan qalxması üçün müəyyən bir prosesin getməsi lazımdır. Ona görə də vahid təhsil sisteminin, vahid yazılı mədəniyyətin yaradılması vacibdir. Güneydə İran rejimi tərəfindən azərbaycanlıların öz ana dilində yazmasının, oxumasının qarşısının alınması milli yaddaşın pozulması cəhdidir. Biz bununla mübarizə aparmalıyıq, başqa məsələləri hədəf götürmək isə ümumi hərəkatı zəiflədə bilər.

Vahid Azərbaycan anlayışına gəldikdə isə, bu, mütləq inzibati cəhətdən bütövləşmək demək deyil. İnsanların dünyagörüşünün, mədəniyyətinin, təhsilinin bütövləşməsi çox zəruridir. Hansısa əraziləri inzibati baxımdan birləşdirmək olar, amma əgər bu insanlar bir-birilərinə uyuşmurlarsa, mütləq bir-birilərindən fərqlənəcəklər. Yaxud inzibati cəhətdən ayrı-ayrı dövlətlərin vətəndaşları olub vahid düşüncə tərzinə malikdirlərsə, deməli, onlar birlikdədirlər.

- Güney azərbaycanlıların hüquqları ilə bağlı həmsədri olduğunuz Beynəlxalq Demokrat İttifaqında məsələ qaldıracağınızı bildirmişdiniz. Ümumiyyətlə, belə qurumlarda Güneylə bağlı beynəlxalq ictimai rəyin formalaşdırılmasına, yaxud başqa nəticələrə nail olmaq mümkündürmü?

- Beynəlxalq rəyin formalaşması ən vacib məsələdir. Hər hansı bir xalqın milli azadlıq hərəkatı dünyada dəstək qazanmırsa, bu, imkan verir ki, həmin xalqın hüquqlarını tapdalayan rejimlər sərbəst hərəkət etsin, repressiyalar tətbiq etsin. Beynəlxalq rəyin formalaşmasında siyasi partiyalarla yanaşı qeyri-hökumət təşkilatları da iştirak etməlidir. Mən təəssüf edirəm ki, Güney Azərbaycan məsələsində qeyri-hökumət təşkilatları tamamilə özlərini kənarda saxlayırlar. Bir neçə dəfə bunu qeyd etməklə mən onları Güneydəki milli hərəkata dəstək prosesinə cəlb etməyə çalışmışam. Ancaq təəssüf ki, hələlik bir neçə adam istisna olmaqla, əksəriyyət bu problemi görməməzliyə vurur.

Məsələnin Beynəlxalq Demokrat İttifaqında qaldırılamısına çalışacağıq. Bu qurumda dünyanın 70-dən çox ölkəsinin siyasi partiyaları, parlament nümayəndələri, hətta hakimiyyətdə olan partiyalar təmsil olunur. Belə şəxslərin böyük təsir imkanları var. Ona görə də çalışırıq ki, bu yolla Güney Azərbaycan məsələsinin ayrı-ayrı ölkələrin parlamentlərində müzakirəsinə nail olaq. Onlar tərəfdən İran hökumətinin nəzərinə çatdırılır ki, dövlətqurucu etnosların milli hüquqları tanınmalıdır. Bizdə olan məlumata görə, İranda azərbaycanlılar sayına görə birinci yerdə olan etnosdur.

- BDİ-də Qarabağ məsələsinin də qaldırılması, digər beynəlxalq təşkilatar kimi, məsələn, qətnamə qəbul etməsi mümkündürmü?

- Bəli, mümkündür. Məsələn, 2002-ci ildə BDİ-nin Vaşinqton zirvə toplantısında əsas mövzu terrorizmlə bağlı idi. Biz o zaman Azərbaycanın terrora məruz qalan dövlətlər siyahısına salınmasına nail olduq. Azərbaycanın Ermənistan tərəfindən terrora məruz qaldığı qeyd olundu. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən bizə verilən materiallar, tarixi faktlar əsasında arayış hazırlandı və terrordan əziyyət çəkən ölkələr siyahısına Azərbaycan da daxil edildi. Belə məsələlərlə bağlı çox iş görmək olar. Amma bu işləri görmək üçün müəyyən şərait və imkanların olması lazımdır. Məsələn, Güney Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ kimi problemlərin müzakirə üçün gündəliyə salınması o qədər də asan deyil və çox böyük çətinliklə buna nail olunur.

- Siyasətdən uzaqlaşmadığınızı qeyd etdiniz. Siyasi fəaliyyətin əsas özəyində hakimiyyətə gəlmək məqsədi dayanır. Bu baxımdan, yenə də hakimiyyətə gəlməkdə iddialısınızmı?

- Milli İstiqlal Partiyası bu prosesdə iştirak edir. Mən hələlik partiyanın bu fəaliyyətinə dəstək verirəm. Özümə gəldikdə isə, bu haqda konkret cavab vermək istəmirəm.

- İstənilən siyasətçi gələcək fəaliyyətinə dair konturlarını xeyli əvvəldən cızır, bu baxımdan mən əminəm ki, sizin gələcək prezident seçkiləri ilə bağlı hansısa qərarınız var.

- Razıyam, amma mən bu barədə hər hansı açıqlama vermək istəmirəm. Qeyd etdiyim kimi, lideri olduğum partiyanın bu mübarizədə iştirakının tərəfdarıyam. Çünki hesab edirəm ki, seçkiləri boykot etmək hər hansı perspektiv, uğur vəd etmir. Ümumiyyətlə, seçkilərin boykot edilməsinin tərəfdarı deyiləm. Prezident seçkilərinin vaxtı çatanda partiya seçkidə hansı formada iştirak etməsinə dair özü qərar verəcək. Mənim indidən fikir bildirməyim partiya üzvlərini, tərəfdarlarını artıq hansısa istiqamətə yönləndirmək olardı. Bu isə düzgün deyil, ona görə də insanları öz fikrimin təsiri altına salmaq istəmirəm.

- Amma partiyalarda liderlərin fikri, mövqeyi həlledici olur. Yəqin razılaşarsınız ki, məsələn, sizin AMİP-in sədrliyindən getməyiniz partiyada böhran yaratdı, baş vermiş məlum hadisələrə səbəb oldu.

- Bəli. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda fərdlər ətrafında partiyalar formalaşır. Ona görə siyasi partiyaların lider ətrfında formalaşmış qurumdan ideologiya ətrafında toplaşan insanların birliyinə çevrilməsinə zərurət var. Əlbəttə, mənim sədrlikdən getməyim hansısa böhranı yaratmalı idi və partiya bu çətin prosesdən keçdi. Amma hesab edirəm ki, bərpa olunma prosesi gedir və partiya özünün əvvəlki gücünü, nüfuzunu qaytaracaq.

- Mətbuatda AMİP-in Müsavat Partiyasına əməkdaşlıq təklif etməsi barədə məlumatlar yayıldı. Əgər bu həqiqətdirsə, siz partiyanın keçmiş müttəfiq və rəqibləri ilə yenidən əməkdaşlığına lüzum görürsünüzmü?

- Mən də bu məlumatları oxudum, amma partiyanın sədri Ayaz Rüstəmov bildirdi ki, hansısa jurnalistlər onun fikrini düzgün başa düşməyiblər. Yəni, məlumat həqiqətə uyğun deyil. Əməkdaşlığa gəldikdə isə, mən zorən əməkdaşlığın tərəfdarı deyiləm. Siyasi təşkilatlar maraqları üst-üstə düşəndə bir araya gəlirlər, düşməyəndə ayrı-ayrılıqda fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Bu, təbii şəkildə baş verən prosesdir. Partiyalararası əməkdaşlığı süni şəkildə qurmaq, ya da belə bir görüntü yaratmaq faydasız bir işdir.

- Görünən budur ki, beynəlxalq qurumlar, xarici dövlətlər Azərbaycanda daha çox siyasi sabitliyi dəstəkləyirlər. Sizcə, bu, müxalifətin şansını azaldan amildir, yoxsa yox?

- Dövlətlə əməkdaşlıq edən beynəlxalq təşkilatların, xarici dövlətlərin sayı nə qədər çox olsa, bir o qədər yaxşıdır. Amma hər hansı bir ölkədə rejimin müdafiəsi o qədər yaxşı hal hesab olunmur. Bəzən Qərb dövlətlərinin Azərbaycanın neft amilinə, terrorizmlə mübarizədə iştirakla bağlı əməkdaşlığa görə başqa məsələlərə göz yumması o qədər də yaxşı hal deyil və tənqid olunur. Biz millətə lazım olan yolu özümüz seçməliyik. Amma bizdə hələlik hakimiyyət-müxalifət münasibətləri normal çərçivədə deyil, qarşıdurma səviyyəsindədir. Hakimiyyətdə də, müxalifətdə də bəzi qüvvələr var ki, bu qarşıdurmanın aradan götürülməsini istəmirlər. Ölkədaxili əməkdaşlığın əleyhdarları tərəfdarlarından daha çoxdur və onlar böyük təsir qüvvəsinə malikdirlər. Müxalifətin içərisində də qarşıdurmada maraqlı olan qüvvələr var. Bu da bizim ziyanımızadır. Hər iki tərəfdə olan belə qüvvələrin öz məqsədləri var və bəzən onların mövqeləri üst-üstə düşür. Şəxsən mənim fikrim ondan ibarətdir ki, ölkə daxilində əməkdaşlıq bizim üçün daha çox vac
ibdir. Ölkə daxilində qarşılıqlı anlaşmaya söykənən sabitliyin olması ümumilikdə ölkənin inkişafı üçün çox lazımlıdır.

Buna nail olunmamasının səbəbi isə, fikrimcə, sistemlə bağlıdır. Müstəqil dövlət olsaq da, Azərbaycanda hələ də köhnə postsovet sindromu aradan qalxmayıb. Sovet hakimiyyəti dövründəki iqtidar-müxalifət münasibətlərinin indi də davamı gedir. İqtidarda olan fikirləşir ki, bu hakimiyyət ömürlük mənimdir, kimsə buna göz dikirsə, düşməndir. Müxalifətdə olanlar da düşünür ki, hakimiyyətdəkilər ümumiyyətlə xalqın düşmənləridir və biz onların əlindən hər şeylərini almalıyıq. Heç kəs də əlində olanı vermək istəmir. Hakimiyyət öz əlində olan dövlət resurslarından rəqiblərini əzmək üçün istifadə edir, müxalifətdən isə bəziləri müxtəlif üsullara əl atmaqla öz varlıqlarını qorumaq, hakimiyyətin dəyişməsinə nail olmaq istəyirlər. Bu cür qeyri-normal münasibətlər, qanunlara söykənməyən qarşıdurmalar ölkəyə çox ziyan vurur. Ona görə də ölkənin inkişafına mane olan rüşvətxorluq aradan qalxmır. Fikrimcə, bu cür münasibətlər sistemi dəyişməyənə qədər indiki vəziyyət davam edəcək.

- Bəs müxalifət düşərgəsinin öz daxilindəki pərakəndəliyin, qarşıdurmaların necə, aradan qalxacağını, yoxsa davam edəcəyini düşünürsünüz?

- Ümumiyyətlə, müxalifət müxtəlif formalarda olur. Hakimiyyətin öz daxilində formalaşan müxalifət iqtidar üçün daha təhlükəlidir, nəinki açıq fəaliyyət göstərən siyasi müxalifət. Müxalifət daxilində pərakəndəliyin olub-olmayacağını deyə bilmərəm, amma hesab edirəm ki, onları bir araya gətirmək, əməkdaşlığını yaratmaq məsələsi könüllülük prinsipi ilə baş tutmalıdır. Məcburi əməkdaşlıq heç bir səmərə vermir və inkişafa xidmət etmir.

- Bu günlərdə ölkəmizdə səfərdə olan AŞPA həmməruzəçiləri, ümumiyyətlə bütün beynəlxalq qurumların təmsilçiləri Azərbaycanda müxalifət düşərgəsindən əsasən "Azadlıq" bloku və Müsavat Partiyası ilə görüşlər keçirirlər, digər çoxsaylı müxalifət partiyaları isə həmişə kənarda qalır. Sizcə, bu, yenə də "ana müxalifət" kimi konkret şəxslərə üstünlük verilməsidir, yoxsa texniki prosedurdur?

- Mən hesab etmirəm ki, belə görüşlər kimisə ana müxalifət kimi tanımaq, yaxud dəstək vermək təşəbbüsüdür. AŞPA-nın Monitorinq Komitəsinin həmməruzəçisi Andres Herkellə mən də dəfələrlə telefonla danışmışam, müxtəlif beynəlxalq tədbirlərdə görüşüb söhbətlər aparmışam. Beynəlxalq qurumların bu kimi nümayəndələri özləri də hansısa siyasi qurumları təmsil edir və bundan irəli gələn siyasi maraqları daşıyırlar. Bəzi siyasətçilər bununla manevr etməməli, həmçinin opponentlərinin siyasi fəaliyyətinə böhtan atmaq prinsipindən uzaq olmalıdırlar. Ona görə də mən beynəlxalq qurumların təmsilçilərinin siyasi partiyalarla görüşlərini, əməkdaşlığını beynəlxalq dəstək kimi görmürəm.

Türkiyədən Azərbaycana hazır geyim ixracı artıb
Türkiyədən Azərbaycana hazır geyim ixracı artıb
Azərbaycanda bal istehsalı artıb
Azərbaycanda bal istehsalı artıb
MEDEF: Azərbaycan və Fransa şirkətlərinin 4 sektorda əməkdaşlıq üçün real imkanları var
MEDEF: Azərbaycan və Fransa şirkətlərinin 4 sektorda əməkdaşlıq üçün real imkanları var
Loading Bars
Xəbər lenti
Türkiyədə qəza baş verib: ölənlər var
Bakıda taxta bazarı ərazisində yanğın olub
ABŞ-ın Minneapolis şəhərində komendant saatı tətbiq olunub
"Twitter"in işində problem yaranıb
Misirdə sutkada koronavirusdan ən çox ölüm faktı qeydə alınıb
Moskvada koronavirusa yoluxan daha 78 xəstə ölüb
Dünyada sutka ərzində koronavirusa yoluxanların sayı 107 mindən çox artıb
Ucarda 4 otaqlı ev yanıb
"Brent" markalı neftin qiyməti 38 dollardan yuxarı qalxıb
ABŞ-da ən böyük kommersiya elektrik təyyarəsi uğurla sınaqdan keçirilib
Pərvin Kərimzadə: “Qobu Park-3” ardıcıl və məqsədyönlü siyasətin davamıdır
Prezident İlham Əliyevə Respublika Günü münasibətilə təbriklər gəlməkdədir
İsveçrədə 28 May - Respublika Günü münasibəti ilə vebinar konfrans keçirilib
Azərbaycanda koronavirusla bağlı aparılan testlərin sayı açıqlandı
Hikmət Babaoğlu: Sosial layihələrin məhdudiyyətsiz olaraq həyata keçirilməsi dövlətin vətəndaşın yanında olduğunun göstəricisidir
Türkiyədə son sutkada koronavirusdan 1 594 nəfər sağalıb
Jozef Borell: Koronavirusla mübarizədə birgə fəaliyyət planına ehtiyac var
ATƏT Parlament Assambleyasının sədri Prezident İlham Əliyevi təbrik edib
Hava şəraitinin dəyişəcəyi ilə bağlı XƏBƏRDARLIQ
Rəcəb Tayyib Ərdoğan: Türkiyə mövcud imkanlarından istifadə edərək fərqli bir yerə gəlib
Pakistan dövlət başçısı Prezident İlham Əliyevi təbrik edib
Bütün sahələr üzrə karantin qaydalarını pozanlar məsuliyyətə cəlb ediləcək
Vətəndaşlar dövlətimizin başçısına yazırlar: Siz bütün cəbhələrdə qalibsiniz və biz qalib Prezidentimizlə həmişə fəxr edirik
Rusiya və Türkiyədə olan vətəndaşlarımızın ölkəyə gətirilməsi təmin olunacaq
Ramin Bayramlı: Təcridxanalarda koronavirusla bağlı epidemioloji vəziyyət sabitləşib
Rayonlara gediş-gəlişin bərpası ilə bağlı Operativ Qərargahdan AÇIQLAMA
Uşaq bağçalarının yaxın vaxtlarda açılması gözlənilmir
Tural Gəncəliyev: Dağlıq Qarabağın erməni icması üçün yeganə təhlükəsizlik riski işğala əsaslanan hazırkı status-kvodur
TƏBİB: Xəstəxanalarda çarpayı fondu ilə bağlı hələ imkanlar var
Gələn ay işsizlərə birdəfəlik ödəmənin verilməsi Nazirlər Kabinetində müzakirə edilir
Karantin zamanı bank kreditləri necə ödənilməlidir? - Operativ Qərargah açıqlayır
Toy mərasimlərinin bərpası ilə bağlı Operativ Qərargahdan AÇIQLAMA
Ramin Bayramlı: Həftə sonları xüsusi karantin rejimi tətbiq edilə bilər
TƏBİB: Xarici ölkələrdə yoluxmanın qarşısının alınması üçün ciddi cərimələr tətbiq edilir
Yoluxmaların çoxu yas mərasimlərində olur - Ramin Bayramlı
Naxçıvan Qarnizonu Qoşunlarında komanda-qərargah məşqi keçirilib (FOTO/VİDEO)
Vətəndaş qəbulu aparılacaq müəssisələrdə sosial məsafə üçün xüsusi işarələr olmalıdır - TƏBİB
Əksər marketlərdə metodiki tövsiyələrə əməl edilmir - Ramin Bayramlı
Kafe və restoranlarda açıq bufetdən istifadə qadağandır - RƏSMİ
“Sədərək” ticarət mərkəzi ilə bağlı TƏBİB-dən AÇIQLAMA
İyunun 8-dən sonra ölkə daxilində uçuşların bərpası gözlənilir
Ramin Bayramlı: Bəzi obyektlərin açılması epidemioloji vəziyyətin ürəkaçan olması ilə bağlı deyil
Koronavirusa ümumi yoluxmanın 47 faizi Bakının payına düşür - Ramin Bayramlı
Vladimir Zelenski Azərbaycanın Ukraynada yeni təyin olunmuş səfirinin etimadnaməsini qəbul edib (FOTO)
Ölkə daxilində uçuşlara xüsusi nəzarət olunacaq - Operativ Qərargah
Karantin rejimində iqtisadi artım bərpa olunsa da, paralel olaraq özümüzü qorumalıyıq - İbrahim Məmmədov
Ramin Bayramlı: Ölkədə aktiv xəstələrlə yanaşı, ağır vəziyyətdə olanların da sayı artıb
İbrahim Məmmədov: Yoluxmanın artdığı bölgə qapadıla bilər
Azərbaycanda daha 230 nəfər koronavirusa yoluxub, 103 nəfər sağalıb, 2 nəfər ölüb
Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargah brifinq keçirib (FOTO)
UNEC-in 90 illiyinə həsr olunan beynəlxalq elmi konfrans keçirilib (FOTO)
VII "Virtual əlaçı" bilik yarışmasına start verilir
Bakıda avtobusun vurduğu piyada hadisə yerində öldü
Dövlət qurumlarında işçilərin say həddinin məhdudlaşdırılması ləğv olunur
Gələn aydan açıq havada idman yarışlarının təşkilinə icazə verilir
Restoran, kafe və çay evlərinin iş rejiminə dəyişiklik edilir
MDB Hökumət Başçıları Şurasının videokonfrans formatında iclası keçirilib
İri ticarət mərkəzlərinin və “Mall”arın fəaliyyəti bərpa olunur
Azərbaycanda xüsusi karantin rejiminin müddəti uzadıldı
Naqif Həmzəyev: “Qobu Park-3” dövlət qayğısının daha bir real nümunəsi oldu
İctimai nəqliyyatda və dayanacaqlarda maska taxmaq məcburi oldu
Prezident İlham Əliyev Xorvatiyanın dövlət başçısını təbrik edib
Erməni memarın etirafı: İrəvanda ermənilər yaşamayıb (VİDEO)
Nazirlər Kabineti tibbi maskaların istifadəsi ilə bağlı yeni QƏRAR verdi
İradə İbrahimova: Ağac kəsənlər ictimaiyyət tərəfindən ən ciddi formada qınanmalıdır ki, cəmiyyət qarşısında utansınlar (FOTO)
Yaponiya İmperatoru Prezident İlham Əliyevi təbrik edib
BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreşdən Prezident İlham Əliyevə təbrik məktubu gəlib
COVID-19 infeksiyasına qarşı mübarizədə ictimai nəzarət sistemi yaradılıb
Azərbaycanın dövlət sərhədinin bağlanması iyunun 15-dək uzadıldı
Kim Çen In Prezident İlham Əliyevi təbrik edib
Vüqar Rəhimzadə: “Qobu Park-3” qaçqın və məcburi köçkünlərə yüksək dövlət qayğısının daha bir real nümunəsidir
Bakıda "Jeep" piyadanı vurub öldürdü
Könüllülərdən daha bir maraqlı maarifləndirici aksiya (FOTO)
“Yüksəliş” in Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 102 illiyinə həsr olunan vebinarı təşkil edilib
Mənzillə və fərdi evlə təmin edilən şəhid ailələri və müharibə əlillərinin sayı 7700-ə çatdı (FOTO)
İt döyüşlərini əks etdirən videogörüntülər araşdırılıb, həbs edilənlər var - RƏSMİ (VİDEO)
Buraxılış imtahanları fənləri üzrə balların hesablanması qaydası AÇIQLANDI
Qədim Romanın “Mercati di Traiano” abidə kompleksi Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb (FOTO)
BMM "Qədim milli alətlərimiz" rubrikasından Qolça qopuz aləti haqqında mühazirəni təqdim edib (VİDEO)
Sevil Mikayılova: Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə danışıqlarda mərhələli həll planı hazırda alternativsiz variantdır
Azərbaycanın Belarusdakı səfiri 28 May - Respublika Günü ilə bağlı bir sıra KİV-lərə müsahibə verib
İranda daha 50 nәfәr koronavirusdan ölüb
Bakıda kişi gözəllik salonunda həyat yoldaşını qətlə yetirib
TBMM-in Sədri Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarovaya telefonla zəng edib
QMİ sədri BMT-nin beynəlxalq video-konfransında iştirak edib (FOTO)
İstanbulda fabrikdə partlayış olub: Ölən var
İyunun 1-dən iş yerini dəyişmək istəyən müəllimlər üçün sənəd qəbuluna başlanılır
Sahil Kərimli: Prezident İlham Əliyev Azərbaycanı yeni hədəflərə doğru aparır
Sabah duman olacaq, yağış yağacaq
Ceyhun Məmmədov: Bu gün Ermənistan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ətrafında aparılan danışıqları pozmaq üçün bütün addımları atır
Beyləqanda iki minik avtomobili toqquşdu - Ölən var
“Şərqin ilk Demokratik Respublikası: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti” mövzusunda onlayn tədbir keçirilib
Füzulidə avtomobil aşıb, ölən və yaralanan var
Ötən gün yol qəzalarında 6 nəfər dünyasını dəyişib
Ali məktəblərə daha çox BU QRUPLAR üzrə sənəd verilib
MİDA gələn aydan güzəştli mənzillərin satışına başlayacaq
"Azərbaycan dili" fənni üzrə imtahanda iştirak üçün qeydiyyatdan keçən abituriyentlərin sayı açıqlanıb
Sakinlərin nəzərinə! Bu tarixdə küçəyə çıxmamaq tövsiyə olunur (FOTO)
ADU-nun Əlavə təhsil və təcrübə fakültəsi tələbə qəbulu elan edib
İcma sədri: Biz dağıdılmış qəbristanlıqlarımızı, tarixi, mədəni və dini abidələrimizi bərpa edəcəyik
Bütün xəbərlər