Prezident İlham Əliyev: İslamofobiya xəstəliyinə düçar olmuş bəzi dairələrin gündəlik fəaliyyəti Azərbaycanı qaralamaqdan ibarətdir (FOTO)

Prezident İlham Əliyev: İslamofobiya xəstəliyinə düçar olmuş bəzi dairələrin gündəlik fəaliyyəti Azərbaycanı qaralamaqdan ibarətdir (FOTO)

Azərbaycan, Bakı, 9 oktyabr /Trend/

Tərtərdə yeni tikilmiş Gənclər Mərkəzinin açılışı münasibətilə təbrik edirəm. Tərtərli gənclər gərək bu mərkəzdən səmərəli istifadə etsinlər. Bildiyiniz kimi, indi Azərbaycanda gənclər mərkəzlərinin tikintisi geniş vüsət almışdır. Hər bir rayonda müasir standartlara cavab verən Gənclər Evi, Gənclər Mərkəzi yaradılmalıdır. Artıq bu proses başlamışdır, uğurla gedir. Əminəm ki, yaxın illərdə hər bir rayonda belə gözəl mərkəzlər olacaqdır. Bu binalar həm rayonlara əlavə gözəllik verir, çox yaraşıqlı binalardır, müasir memarlıq üslubunda tikilir, eyni zamanda, burada gənclərin asudə vaxtlarını səmərəli keçirmələri üçün bütün imkanlar vardır. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 7-də Tərtərdə yeni inşa edilən Gənclər Mərkəzinin açılışından sonra gənclərlə görüşündə çıxışı zamanı deyib.

"Bütövlükdə, Azərbaycanda gənclər siyasəti çox uğurlu aparılır. Bu siyasətin təməlini ulu öndər qoymuşdur. Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə gənclər siyasətinin əsas konturları müəyyən edilmişdir. Son 20 il ərzində Azərbaycanda bu siyasət çox uğurla aparılmışdır. Artıq bu illər ərzində, müstəqillik dövründə gənclər yetişiblər və ölkəmizin həyatında mühüm rol oynayırlar.
Dövlətin siyasəti ondan ibarətdir ki, Azərbaycan gəncləri bilikli, savadlı, Vətənə bağlı olsunlar və ölkəmizin gələcək inkişafına töhfələrini versinlər. Gənclərin vətənpərvərlik ruhunda böyümələri də çox mühüm əhəmiyyət daşıyır.
Azərbaycan 21 ildir ki, müstəqil dövlətdir. Müstəqilliyimizin əsasları artıq çox möhkəmdir. Gənclər də bu ruhda, milli ruhda böyüməlidirlər. Xüsusilə, qloballaşan dünyada buna böyük ehtiyac vardır. Bizim üstünlüyümüz ondan ibarətdir ki, vətəndaşlarımız, xalqımız öz milli mənəvi dəyərlərinə çox bağlıdır. Uzun illər, əsrlər boyu başqa imperiyaların, ölkələrin tərkibində yaşamağımıza baxmayaraq, biz milli mənliyimizi qoruya bilmişik, ilk növbədə, milli dəyərlər hesabına. Ona görə, indiki zəmanədə biz artıq müstəqil dövlətik və Azərbaycanın gələcəyi, taleyi xalqımızın əlindədir. Dünyada gedən proseslər onu göstərir ki, bəzi hallarda qloballaşma adı altında xoşagəlməz meyillər də üzə çıxır. Buna davam gətirmək, bu xoşagəlməz meyillərin qarşısını almaq üçün, ilk növbədə, milli mənəvi dəyərlər ön plana çıxmalıdır. Mən şadam ki, bütövlükdə Azərbaycan gəncləri öz Vətənlərinə bağlıdırlar, Vətən eşqi ilə yaşayırlar və bu meyillər nəsildən-nəslə keçməlidir" İlham Əliyev deyib.

Dövlət başçısı vurğulayıb ki, gənclərin hərtərəfli hazırlığı üçün, ilk növbədə, bilik öz rolunu oynamalıdır. Hər bir gənc bilməlidir ki, onun taleyi öz əlindədir, bilik səviyyəsindən asılıdır.

"Azərbaycan azad ölkədir, azad cəmiyyətdir. İqtisadiyyatımız bazar iqtisadiyyatı prinsipləri əsasında qurulubdur. Hər bir vətəndaş üçün bütün imkanlar vardır. Bilik olmadan indi həyatda layiqli yer tutmaq çətin olar. Buna görə mən həmişə gənclərlə görüşlərimdə bu məsələyə diqqət yetirirəm. Sadəcə olaraq, bu, bir şüar deyildir, doğrudan da hər bir gəncin fəaliyyəti, gələcəyi üçün ilk növbədə bilik çox vacibdir.
Nəzərə alsaq ki, indi Azərbaycanda bu sahədə islahatlar aparılır, yeni texnologiyalar tətbiq edilir, gənclərimiz də bütün müasir texnologiyalara hazırlıqlı olmalıdırlar. Yəni, dünya bu istiqamətdə inkişaf edir. Dünyanın gələcəyi ancaq biliyin səviyyəsi ilə bağlıdır. Bu gün bu, özünü büruzə verir. Əminəm ki, 10, 20 ildən sonra bilik və texnoloji tərəqqinin səviyyəsi hər bir ölkənin inkişafını müəyyən edəcəkdir.
Dünyada rəqabət gedir və ölkələr bir-biri ilə rəqabət aparır. Bəzi hallarda bu rəqabət sivil yollarla aparılır, bəzi hallarda bu, toqquşmalara, müharibələrə gətirib çıxarır. Ona görə, hər bir cəmiyyətin inkişafı, ilk növbədə, bilavasitə intellektual səviyyə ilə bağlıdır.
Mən qeyd etmişəm, bir daha demək istəyirəm ki, Azərbaycanda bütövlükdə intellektual səviyyə lazımi yerdədir. Ancaq bu, daimi prosesdir. Biz əldə edilmiş uğurlarla kifayətlənməməliyik.
Elmin inkişafı da çox vacibdir. Əlbəttə, Azərbaycan hələ ki, elmi-texniki tərəqqi istiqamətində təşəbbüskar rolunu oynaya bilməz. Ancaq Azərbaycanda dünyada mövcud olan ən müasir texnologiyalar, ən gözəl yeniliklər tətbiq edilməlidir. Bu yenilikləri tətbiq edə biləcək şəxslər, insanlar olmalıdır. Əgər cəmiyyətin ümumi intellektual potensialı aşağıdırsa, onda bizim heç bir təşəbbüsümüz uğur gətirə bilməz. Cəmiyyətin ümumi intellektual potensialı yüksək olmalıdır. Yeni texnologiyalar gətirilməlidir. Gənclər peşəkar olmalıdırlar. Əvvəlki dövrdə - sovet dövründə ixtisaslaşma özünü çox qabarıq şəkildə büruzə verirdi. Bu gün müasir menecerlərin hazırlanması çox vacibdir və bu istiqamətdə ölkəmizdə işlər gedir" Przident çıxışında deyib.

İlham Əliyev deyib ki, gənclər daim cəmiyyətin ən fəal üzvləridirlər. Bu fəallıq davam etdirilməlidir.

"Ölkəmizdə ictimai proseslər çox müsbət istiqamətdə gedir. Gənclər də bu proseslərin gücləndirilməsində öz rolunu oynayırlar və ölkəmizin dünyada tanıdılması işində ön plana çıxırlar. Bizim üçün ən ağrılı problem olan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dünya birliyinə çatdırılması üçün gənclər də öz rolunu oynayırlar. Xocalı soyqırımını tanıtdırmaq prosesi artıq başlamışdır. Üç ölkə Xocalı soyqırımını tanıyıb və gənclərin bu işlərdə rolu çox müsbətdir.
Xaricdə yaşayan və oxuyan gənclərimiz müxtəlif aksiyalarda, müxtəlif tədbirlərdə fəal iştirak edirlər. İndi bizim diaspor təşkilatlarımız güclənib, formalaşıb və dünyanın istənilən nöqtəsində aksiya keçirməyə qadirdirlər. Bu aksiyalara televiziya vasitəsilə tamaşa edərkən görürük ki, orada da ön planda gənclərimizdir. Yəni, gənclər həmişə fəal olurlar və bu fəallıq müsbət istiqamətə yönəldilməlidir.
Mən çox şadam ki, gənclərimiz ölkəmizin hərtərəfli inkişafında öz rolunu oynayırlar. Gənclər vətənpərvərdirlər, vətənə bağlıdırlar, milli ruhda tərbiyə alırlar, gələcəkdə ölkəmizi uğurla idarə etmək üçün indidən hazırlaşmalıdırlar. Hərə öz yerində, çünki bu, daimi prosesdir.
Bu gün Azərbaycan dünya miqyasında layiqli yer tuta bilibdir. Bizimlə hesablaşırlar. Bizim təşəbbüslərimiz bölgədə həlledici rol oynayır. Nəsillər dəyişir, hər yeni nəsil əvvəlki nəsildən daha da hazırlıqlı, daha da peşəkar olmalıdır. Belə olarsa, onda ölkəmizin uzunmüddətli inkişafı çox uğurlu ola bilər. Hər bir ölkənin gücünü heç də onun təbii resursları müəyyən etmir. Baxmayaraq ki, müəyyən mərhələdə bu da vacibdir. İnsanların peşəkarlığı, ilk növbədə intellektual potensial və vətənpərvərlik əsas anlayışlardır ki, bunlar hər bir ölkənin uğurunu şərtləndirir. Ona görə peşəkarlıqla yanaşı, əlbəttə, dövlətimizin ideoloji əsaslarının möhkəmləndirilməsi üçün gənclər də öz töhfəsini verməlidirlər. Mən bunu görürəm, bunu alqışlayıram və çalışıram ki, gəncləri qabağa çəkək. Bu proses artıq sürətlə gedir" dövlət başçısı qeyd edib.

Prezident bildirib ki, gənclər biznes sahəsində çox fəaldırlar. Çünki Azərbaycanda iqtisadi sahədə çox güclü və təsirli inkişaf gedir. Əlbəttə, biznes imkanlarımız da genişlənəcəkdir.

"Hazırda Azərbaycan iqtisadiyyatı dünya miqyasında aparıcı iqtisadiyyatlar sırasındadır. Rəqabət qabiliyyətliliyə görə biz dünya miqyasında 46-cı yerdəyik. MDB məkanında birinci yerdəyik. Rəqabət qabiliyyətlilik heç də neft-qaz hasilatı ilə ölçülmür. Bu, aparılan islahatların mahiyyətini göstərir. Yəni, iqtisadiyyatımız indi geniş biznes fəaliyyətinin aparılması üçün bütün imkanları ortaya qoyur. Mən görürəm ki, biznes strukturlarının əksəriyyətinin rəhbərliyində gənclərdir. Mən bunu çox bəyənirəm, alqışlayıram. Hesab edirəm ki, gələcəkdə bu proses daha da sürətlə getməlidir.
Eyni zamanda, milli ənənələrimizi, mədəniyyətimizi yaşatmaq üçün də gənclər öz rolunu oynayırlar. Milli musiqimizin təbliği ilə, digər tədbirlərlə bağlı gənclərin fəallığını görəndə mən çox sevinirəm. Məsələn, muğam müsabiqələrinin keçirilməsi çox gözəl bir təşəbbüsdür, gözəl tədbirdir. Nəinki gənclərin, balaca uşaqların gözəl ifaçılıq qabiliyyətini görəndə adam sevinir, görür ki, doğrudan da Azərbaycan xalqı öz istedadını bütün dünyaya təqdim edir. Öz mədəniyyətinə, musiqisinə, ədəbiyyatına bağlı olan insan şübhəsiz ki, vətənpərvər insan olacaqdır.
Mənim gənclərlə görüşlərim mütəmadi xarakter daşıyır - həm Bakıda, həm bölgələrdə. Bu gün biz bu gözəl mərkəzdə bölgə gənclərinin toplantısını keçiririk. Mən əminəm ki, siz hərəniz yaşadığınız yerlərdə ölkəmizin ümumi inkişafına öz töhfənizi verəcəksiniz.
Mən rayonlarda tez-tez oluram. Bizim regional inkişaf proqramımız bu rayonlarda uğurla icra edilir. Görürsünüz şəhərlər necə gözəlləşir, abadlaşır, yollar çəkilir, sosial infrastruktur yaradılır. Bu, ölkəmizin ümumi inkişafıdır. Ümumi inkişafımız bundan sonrakı illərdə də çox sürətli olacaqdır və ölkəmiz dünya miqyasında öz mövqeyini daha da möhkəmləndirəcəkdir" İlham Əliyev qeyd edib.

Sonra gənclərin suallarını cavablandıran dövlət başçısı bildirib ki, Ermənistanın əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, bu münaqişə öz həllini tapmasın.

"Hələ bir neçə il əvvəl Minsk qrupunun həmsədrlərinə öz fikrimi bildirmişdim və demişdim ki, məndə yaranan təəssürat bundan ibarətdir. Çünki əgər Ermənistan rəhbərliyi münaqişənin həllini istəsəydi, buna nail olmaq çox asandır. Müxtəlif variantlar təklif edilmişdi və 2009-cu ilin sonunda ATƏT-in xarici işlər nazirlərinin toplantısında yeni təqdim edilmiş variant Azərbaycan tərəfindən prinsip etibarilə qəbul edilmişdi və bu barədə Azərbaycan rəsmi qaydada öz mövqeyini bildirmişdi.
Bu variant nədən ibarət idi, bu barədə artıq mən dəfələrlə öz fikirlərimi bildirmişəm. Bütün işğal edilmiş rayonlardan erməni silahlı qüvvələrinin çıxarılması, Azərbaycan köçkünlərinin o torpaqlara qayıdışı, Ermənistan ilə Dağlıq Qarabağ arasında dəhlizin fəaliyyəti, sülhməramlı qüvvələrinin bölgəyə gətirilməsi nəzərdə tutulurdu və Dağlıq Qarabağın gələcək statusu qeyri-müəyyən bir vaxtda müəyyən olunacaqdı. Status nədən ibarət olacaqdı? Verilən təklifdə bu, göstərilmirdi. Hesab edirəm ki, bu, düzgün yanaşma idi. Çünki bu, gələcəyin işidir. Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz torpağıdır, tarixi torpağımızdır, əzəli torpağımızdır və bu gün Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilər gələcəkdə vahid Azərbaycan dövləti çərçivəsində yaşayacaqlar. Mən buna şübhə etmirəm.
Ermənistan tərəfi hesab edir ki, Dağlıq Qarabağ nə vaxtsa müstəqil dövlət olacaqdır. Bu, xülyadır, bu, fantaziyadır, bu, heç vaxt mümkün olmayacaqdır. Dünya birliyi Dağlıq Qarabağı Azərbaycan torpağı kimi tanıyır və bütün vacib beynəlxalq təşkilatların sənədlərində bu, öz əksini tapıb. Bu yaxınlarda Qoşulmama Hərəkatının qətnaməsində də - o Hərəkatda 120 ölkə cəmləşir, yəni, dünya birliyinin əksəriyyətidir, - məsələnin ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunması nəzərdə tutulur. Bu ilin mayında Çikaqoda keçirilən NATO zirvə görüşündə son bəyanatda yenə də münaqişənin Azərbaycanın ərazi və ancaq ərazi bütövlüyü çərçivəsində həlli nəzərdə tutulur. Əlbəttə, bilirsiniz ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri və s. vardır.
Yəni, bu, birmənalı yanaşmadır və mən şübhə etmirəm ki, vaxt gələcək və Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcəkdir. Yəni, o təklifə biz prinsip etibarilə müsbət baxmışdıq. Çünki hesab edirdik ki, bu, ədalətli təklifdir. Ermənistan isə buna etiraz etmiş, bu təklifi qəbul etməmiş və ondan sonra müxtəlif yollarla verilən təklifə dəyişikliklər etmə cəhdləri göstərmişdir" Prezident deyib.

Dövlət başçısı vurğulayıb ki, münaqişənin həllinə gəldikdə biz bir neçə ay bundan əvvəl həmsədr ölkələrin dövlət başçılarının bəyanatını eşitdik ki, status-kvo qəbuledilməzdir və dəyişdirilməlidir. Çox müsbət bəyanatdır.

"Münaqişənin ilkin mərhələlərində belə bəyanatlar əfsuslar olsun ki, verilməmişdir. Ancaq bu bəyanatdan sonra real addımlar olmalıdır. Yoxsa, bu bəyanat havada qalacaqdır. Status-kvonun dəyişdirilməsi erməni qoşunlarının işğal olunmuş torpaqlardan çıxarılması deməkdir. Status-kvo başqa necə dəyişə bilər? Biz Ermənistan torpağını zəbt etməmişik ki, nəyisə dəyişək, hansısa güzəştə gedək. Ancaq əfsuslar olsun ki, bu bəyanatdan sonra hələ ki, konkret addımlar atılmır.
Qeyd etdiyiniz kimi, Ramil Səfərov məsələsi də həm ermənilər tərəfindən, həm də əfsuslar olsun ki, bəzi xarici dairələr tərəfindən bir bəhanə kimi ortaya qoyuldu və bu məsələyə görə danışıqlar indi dalana dirənib. Danışıqlar dalana dirənib ona görə ki, Ermənistan status-kvonu dəyişdirmək istəmir. Ermənistan öz diasporunun gücünə arxayındır və hesab edir ki, bu status-kvonu əbədi saxlaya bilər. Ramil Səfərovun məsələsi elə bil ki, həm onlara, həm bu məsələ ilə məşğul olan bəzi xarici ölkələrə imkan verdi ki, artıq Azərbaycanı qınasınlar, sanki Azərbaycan danışıqlar prosesinə zərbə vurur. Biz 2009-cu ilin sonunda ATƏT-in Minsk qrupu tərəfindən verilmiş yeniləşmiş Madrid prinsiplərinin əsas parametrlərini qəbul etdik, Ermənistan etiraz etdi. Bu, ədalətsizlikdir və biz bu vəziyyətlə barışa bilmərik. Heç vaxt imkan verə bilmərik, belə rəy formalaşsın ki, guya Azərbaycanın addımları danışıqların uğursuzluğuna gətirib çıxarır. Bu, belə deyil və bu ədalətsiz mövqe üstünlük qazana bilməz.
Ramil Səfərov məsələsinə gəldikdə, bir daha demək istəyirəm ki, hər şey qanun çərçivəsində həll edilibdir. Avropanın qəbul etdiyi konvensiyalar əsasında ekstradisiya məsələsi həll olundu və Azərbaycan Konstitusiyası əsasında Ramil Səfərov mənim tərəfimdən əfv edildi. Bu çox düzgün qərar idi və mən bir daha demək istəyirəm ki, əgər lap o vaxt bilsəydim ki, ermənilər və onların havadarları belə hay-küy qaldıracaqlar, yenə də mən Ramil Səfərovu Azərbaycana gələn kimi əfv edəcəkdim.
Azərbaycan öz zabitini Vətənə qaytardı. Ən vacib məsələ bundan ibarətdir. Ermənilər nə deyir desinlər, bu, məni qətiyyən maraqlandırmır. Onların havadarları nə deyir desinlər, bu, məni maraqlandırmır, mən bu bəyanatlara əhəmiyyət vermirəm və Azərbaycana edilən əsassız hücumların heç biri cavabsız qalmamışdır.
Avropa Parlamenti əfsuslar olsun ki, ikinci dəfə antiazərbaycan qətnamə qəbul edir. Azərbaycanın Milli Məclisi onlara layiqli cavab verdi, Prezident Administrasiyası da layiqli cavab verdi. Digər beynəlxalq təşkilatlar, Avropa Şurasının baş katibi, - o adam ki, ümumiyyətlə humanizmin keşiyində durmalıdır, insan haqlarının qorunmasının keşiyində durmalıdır, - Avropa Şurası əvvəlki illərdə bəzi hallarda humanitar əsaslar bəhanə gətirərək Azərbaycan dövlətini məcbur edirdi ki, cinayət törətmiş insanları əfv etsin, yəni cinayətkarları əfv etsin. Yaxşı, Ramil Səfərov doqquz ilə yaxın həbsdə yatdı, yəni artıq onun əfvi bütün mənəvi, siyasi, hüquqi cəhətdən tamamilə əsaslıdır. Ancaq biz nəyi görürük? Yenə ikili standartlar siyasətini görürük. Əgər, mən tam əminliklə deyirəm, erməni zabiti Azərbaycan zabitini öldürsəydi, bax əgər tamamilə əks vəziyyət olsaydı, heç vaxt bu qədər hay-küy qalxmazdı. Bizə qarşı ikili standartlar siyasəti aparılır, bu, reallıqdır, bu siyasətin səbəbləri var, hamımız bu səbəbləri bilirik.
Ancaq yenə də deyirəm, bizi tutduğumuz yoldan heç kim döndərə bilməz. Azərbaycan müstəqil dövlətdir, beynəlxalq təşkilatlarda fəaliyyət göstərir və aparıcı beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın mövqeyini müdafiə edir. BMT, onun Baş Məclisi Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı bizim maraqlarımıza uyğun olan qətnamə qəbul etmişdir. BMT Təhlükəsizlik Şurası 4 qətnamə qəbul etmişdir. Qoşulmama Hərəkatı, hansı ki, 120 ölkəni birləşdirir, bizim mövqeyimizi dəstəkləmişdir. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı bizim mövqeyimizi dəstəkləmişdir. Ona görə biz, yenə də deyirəm, tutduğumuz yoldan dönməyəcəyik, ermənilərin qaldırdığı hay-küy heç bir əhəmiyyətə malik deyildir. Biz onu, ümumiyyətlə, heç nəzərə almırıq. Bəzi Avropa siyasətçilərinin əsassız hücumları da cavabsız qalmayacaq və qalmır" İlham Əliyev gənclərlə görüşündə deyib.

Təhsil sahəsində islahatlara dair gənclərin suallarənə cavablandıran Prezient bildirib ki, islahat, sadəcə olaraq, düzgün addımın düzgün vaxtda atılması deməkdir. Təhsil sahəsində son illərdə islahatlar aparılmışdır.

"Qeyd etdiyiniz kimi, təhsilin maddi-texniki bazası böyük dərəcədə möhkəmləndirilmişdir. Bölgələrdə 2200-dən çox məktəb tikilmişdir. Bakı şəhərində gələn ilin sonunda bir dənə də olsun qəzalı vəziyyətdə, təmirsiz məktəb qalmayacaqdır. Bölgələrə gəldikdə, əfsuslar olsun ki, hələ bölgələrdə qəzalı vəziyyətdə məktəblər vardır. Hər bir rayona getməzdən əvvəl mənə verilən arayışda, xüsusilə mən deyirəm göstərilsin ki, neçə məktəb qəzalı vəziyyətdədir?! Biz bunu bilirik. Bu problem var. Problem bu gün yaranmayıb və demək istəyirəm ki, son 8-9 ildə 2200-dən çox məktəbin tikintisi bu problemin tədricən aradan qaldırılmasına kömək göstərmişdir.
Məktəblərin müasir avadanlıqlarla təchiz edilməsi əlbəttə ki, çox vacib məsələdir. İndi kompyuterləşmə prosesi gedir. Əgər 10 il bundan əvvəl 1000 şagirdə bir kompyuter düşürdüsə, indi təqribən 30, bəlkə ondan da az şagirdə bir kompyuter düşür. Yəni ki, kompyuterləşmə gedir, kəndlərə qədər internet çəkilir. Genişzolaqlı internet çəkilir. Azərbaycan internetin genişlənməsi istiqamətində bölgədə ən sürətlə inkişaf edən ölkədir. Statistikaya görə əhalimizin 65 faizi internet istifadəçisidir. Əlbəttə, bu işlər davam etdiriləcəkdir. Amma bu, məsələnin texniki və maddi tərəfidir.
Biz təhsilə böyük investisiyalar qoyuruq. Bundan sonra da qoyacağıq, informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının inkişafına investisiya qoyuruq. Dövlət öz tərəfindən maddi-texniki bazanı gücləndirir. Təhsilin keyfiyyətinə gəldikdə, əlbəttə, burada islahatlar daha da əsaslı olmalıdır. Bütövlükdə cəmiyyətimizin intellektual səviyyəsi yüksəkdir, ancaq bu sahədə də hər hansı uğurla kifayətlənmək olmaz. Tədris prosesinə, təhsilin səviyyəsinə əlbəttə ki, yenidən baxılmalıdır. Elə etməliyik ki, orta məktəbi bitirən insan doğrudan da hazırlıqlı, bilikli olsun.
İlkin bilik bazası orta məktəbdə formalaşır. Kompleks tədbirlər əlbəttə ki, burada öz rolunu oynayır. Ali məktəblərdə müəllimlərin hazırlanması, onların məsuliyyəti, ailələrdə bu məsələyə verilən diqqət və dövlət tərəfindən ayrılan investisiyalar, məqsədyönlü şəkildə aparılan islahatlar əminəm ki, yaxın illərdə təhsildə daha da ciddi irəliləyişə gətirib çıxara bilər" dövlət başçısı qeyd edib.

"Azərbaycanın işgüzar nüfuzuna xələl gətirən korrupsiya faktlarının aradan qaldırılmasında ciddi tədbirlər görülür. Lakin məlum son hadisələr korrupsiyaya qarşı mübarizənin daha da gücləndirilməsi zərurətini yaradır. Bu haqda Sizin fikrinizi bilmək istərdik" sualına cavabında isə Prezident İlham Əliyev deyib ki, korrupsiyanı şərtləndirən amillər vardır.

"Təkcə inzibati addımlarla bu bəla ilə mübarizə aparmaq çox çətindir. Çünki inzibati addımlar atılır, cəza tədbirləri görülür, insanlar cəzalandırılır, həbs edilir. Ancaq ondan sonra o yerlərə gələn yeni təyin edilmiş insanlar da bəzi hallarda müəyyən müddətdən sonra eyni yolla gedirlər. Ona görə inzibati tədbirlər əlbəttə ki, davam etdiriləcəkdir. Cəza tədbirləri daha da sərt olacaqdır. Ancaq bununla bərabər, korrupsiyanı mümkünsüz etmək üçün yeni üsullar da artıq işə salınır. Elektron hökumət, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin xətti ilə tətbiq edilən yeni sistemlər, qeydiyyat məsələsi, indi yeni yaradılmış "Asan" xidməti böyük dərəcədə bu korrupsiyanın qarşısını alacaqdır. Biz çalışırıq ki, Azərbaycanda şəffaflığı maksimum dərəcədə tətbiq edək. Bu sahədə də uğurlara nail olmuşuq. Bizim Dövlət Neft Fondu bu gün dünya miqyasında ən şəffaf neft fondudur.
Dünyada bu istiqamətdə gedən islahatlarda biz birinciyik və Hasilat Sənayelərində Şəffaflıq Təşəbbüsünün birinci tamhüquqlu üzvü məhz Azərbaycandır. Yəni, bu, mümkündür, biz bunu etmişik. Dövlət qurumlarının şəffaflığı məsələləri əhəmiyyət daşıyır, yəni, şəffaflıq olan yerdə korrupsiya üçün meydan daralır. Ona görə, cəza tədbirləri, inzibati tədbirlər mütləq davam etdirilməlidir, bu, reallıqdır, bunsuz mümkün deyildir.
Dövlət siyasəti var, bütün lazımi tədbirlər görülübdür, bütün göstərişlər verilibdir və hesab edirəm ki, biz artıq tədricən bu mübarizədə qalib gəlməyə başlamışıq. Azərbaycanda olan inkişaf dünya miqyasında bəlkə də heç bir yerdə yoxdur. İlk dəfə Azərbaycana - istər bölgələrə, istər Bakıya gələn hər bir qonaq öz təəccübünü gizlədə bilmir, deyir ki, təsəvvür etmirdik ki, bu dərəcədə inkişaf etmiş ölkəniz var, bu dərəcədə yenilik, quruculuq, abadlıq, infrastruktur işləri aparılır. Eyni zamanda, demək olar ki, ilk dəfə gələn hər bir xarici qonaq bir şeyi vurğulayır ki, gözəl insanlarınız var, əhval-ruhiyyə çox gözəldir. Yəni, bunlar hamısı bizim üstünlüyümüzdür və bunun fonunda korrupsiyaya dözümlülük qətiyyən mümkün deyildir. Mən əminəm ki, bütün başqa sahələrdə olduğu kimi, bu sahədə də biz istədiyimizə nail olacağıq" Prezident bildirib.

Sonra gənc kadralrın potensialından istifadəyə dair sualı cavablandıran dövlət başçısı deyib ki, gəncləşmə prosesi getməlidir və gedir.

"Hər bir cəmiyyətdə bu, olmalıdır. Əgər bu olmasa, nə olacaq? Durğunluq olacaq. Biz buna imkan verə bilmərik. Ona görə 2011-2015-ci illəri əhatə edən Azərbaycan gəncliyi Dövlət Proqramının icrası məhz bu zərurətdən əmələ gəlibdir. Proqram çox genişdir və proqramın tərtibatında gənclər fəal iştirak etmişlər. Çünki Proqram qəbul edilməzdən əvvəl geniş müzakirələr aparılmışdı, təkliflər gəlmişdi. Ondan sonra mənə yenidən məruzə edildi, dedim ki, yerlərdən gələn təkliflər daha da çox nəzərə alınsın. Beləliklə, Proqram artıq formalaşıb, icra edilir. Gənclər Fondu yaradılmışdır. Bu da çox vacibdir və Prezidentin ehtiyat fondundan Gənclər Fonduna ilkin olaraq, beş milyon manat vəsait köçürülmüşdür. Yəqin ki, gələn il əlavə vəsait köçürüləcəkdir. Bu Fond vasitəsilə də müxtəlif layihələr icra edilə bilər.
Peşəkar, bilikli, savadlı, Vətənə bağlı olan müasir gənclərimizi biz qabağa çəkməliyik. Amma yenə də burada ən vacib rolu gənclərin hazırlığı oynamalıdır. Eyni zamanda, yəqin bilirsiniz ki, bir neçə müddət bundan əvvəl pensiyaya gedəcək şəxslərin də yaş həddi müəyyən edildi. Bu da çox vacibdir. Müəyyən yaş həddindən sonra dövlət qurumlarında işləyən insanlar pensiyaya getməlidirlər. İstisna hal kimi, onların fəaliyyəti bir neçə il uzadıla bilər.
Mən yeni müəssisələrin açılışlarında tez-tez oluram. Yeni biznes sahələrinin yaradılması ilə bağlı konkret tapşırıqlar verilir və çox şadam ki, bu sahədə əsas fəaliyyət göstərən gənclərdir. Həm bilikli, savadlı, əlbəttə ki, xarici dil bilmək də çox vacibdir, xüsusilə, internet dövründə bunsuz mümkün deyildir. Bizim gənclərimiz həm ingilis dili, həm rus dili, azı iki dil bilməlidirlər və onların hazırlıq səviyyəsi, peşəkarlığı elə olmalıdır ki, onlar bütün vacib vəzifələrdə öz məharətlərini inamla göstərə bilsinlər" İlham Əliyev deyib.

Prezident deyib ki, Azərbaycan açıq dövlətdir, cəmiyyətimiz açıq cəmiyyətdir, bütün azadlıqlar var, heç bir məhdudiyyət yoxdur.

"Hər şey ancaq qanun çərçivəsində olmalıdır. Əgər hər şey qanun çərçivəsindədirsə, heç bir məhdudiyyət ola bilməz. Bizdə mətbuat azadlığı, vicdan azadlığı, bütün siyasi azadlıqlar vardır. Azərbaycanda İnternet azaddır. Əgər ölkələrin statistikasına baxsaq, - yəni harada internet azaddır, harada yox, - görərik ki, heç də hər bir dövlətdə azad internet yoxdur. Məhdudiyyətlər, qadağalar vardır. Bizim dövlətimizin, dövlət siyasətimizin bu istiqamətdə fəaliyyəti tamamilə şəffaf və açıqdır.
Mən çox istərdim ki, ilk növbədə, bu şəbəkələrdən informasiya, bilik əldə edilməsi üçün istifadə olunsun.
Eyni zamanda, çox istərdim və xüsusilə mənim gənclərə müraciətim ondan ibarətdir ki, ölkəmiz haqqında dolğun məlumatı bax, bu sosial şəbəkələr vasitəsilə dünyaya çatdırsınlar. Çünki bəzi hallarda Azərbaycan haqqında qəsdən formalaşdırılan rəy reallıqla tamamilə ziddiyyət təşkil edir. Nə üçün bu rəy formalaşdırılır, biz bunu da bilirik, bunu kim formalaşdırır, biz onu da bilirik. Bir tərəfdən dünya erməniliyi, erməni lobbisi Azərbaycanı ləkələmək üçün, digər tərəfdən Azərbaycan reallıqlarını həzm edə bilməyən bəzi siyasi və ictimai qurumlar. Üçüncü təbəqə, onu da biz açıq deməliyik, islamofobiya xəstəliyinə düçar olmuş bəzi dairələr, qeyri-hökumət təşkilatlarıdır ki, onların gündəlik fəaliyyəti Azərbaycanı qaralamaqdan ibarətdir. Mən onların adlarını heç çəkmək də istəmirəm. Ancaq deyə bilərəm ki, onların heç bir şantaj cəhdləri uğur gətirməyəcək, bütün səylər əbəsdir. Ancaq bu, var və biz öz ölkəmizi, öz mədəniyyətimizi təbliğ etmək üçün sosial şəbəkələrdən geniş şəkildə istifadə etməliyik. Dövlət bu istiqamətdə öz fəaliyyətini aparır - xaricdə müxtəlif tədbirlər keçirilir, diaspor təşkilatları güclənir, səfirliklər öz fəaliyyətlərini göstərirlər. Mən bilirəm, xaricdə oxuyan gənclərimiz də çox fəaldırlar, sərgilər, tədbirlər, konsertlər keçirirlər. Xarici qonaqları dəvət edirik. Bu günlərdə İkinci Beynəlxalq Humanitar Forum keçirilmişdir. Cəmi iki il ərzində biz öz təşəbbüsümüzü artıq real, konkret formata çevirdik. Forumda 10 keçmiş prezident, 11 Nobel mükafatı laureatı, yüzlərlə siyasətçi, ictimai xadim iştirak etmişlər. Bu gün və dünən onlar bölgələrə səfərlər ediblər, bölgələrlə tanış olublar. Yəni, bu, bizim əlimizdə olan çox güclü bir tanıtma imkanımızdır. Ancaq buraya, misal üçün, bu Foruma 600 nəfər gəlib, hansısa başqa tədbirə ola bilər 200 nəfər gəlir. Sosial şəbəkələr vasitəsilə minlərlə, milyonlarla insan Azərbaycanla tanış ola bilər. Ona görə gənclərdən xahişim ondan ibarətdir ki, sosial şəbəkələrdən bu məqsədlə istifadə etsinlər, öz ölkəsi ilə fəxr etsinlər, öz ölkəsi haqqında dolğun, dəqiq, qərəzsiz məlumat ötürsünlər. Bütün dünya da bilsin ki, insanların sərbəst, bütün xalqların nümayəndələrinin bir ailə kimi yaşadığı belə bir ölkə var - Azərbaycan. Bu da əfsuslar olsun ki, heç də hər bir ölkəyə xas olan məsələ deyildir. Azərbaycanda inkişaf, tərəqqi var və gələcəyə baxışlar da çox nikbindir" İlham Əliyev deyib.

Evində ölü tapılan tağım komandiri ürək çatışmazlığından vəfat edib
Evində ölü tapılan tağım komandiri ürək çatışmazlığından vəfat edib
İsmayıllı sakinindən qanunsuz saxladığı tüfəng götürülüb
İsmayıllı sakinindən qanunsuz saxladığı tüfəng götürülüb
Oteldə müğənnini öldürməyə cəhd edən şəxsə 10 il cəza verildi
Oteldə müğənnini öldürməyə cəhd edən şəxsə 10 il cəza verildi
Loading Bars
Xəbər lenti
Qırğızıstan-Tacikistan sərhədində atışmada 11 Qırğızıstan əsgər yaralanıb
Amerikalı professor Mingəçevir Dövlət Universitetində seminar keçib (FOTO)
Xorvatiya və Azərbaycan kənd təsərrüfatı və qida sənayesində əməkdaşlığın möhkəmlənməsi üçün əhəmiyyətli potensiala malikdir - Səfir (Müsahibə) (FOTO)
Qırğızıstan-Tacikistan sərhədində vəziyyət sabitdir
İlon Mask 21 milyard dollardan çox vəsait itirib
Daha üç Qırğızıstan vətəndaşı sərhəddə baş verən atışma zamanı yaralanıb
Türkiyə XİN BMT-nin Kiprdəki sülhməramlılarının mandatının uzadılmasına dair açıqlama yayıb
“Neftçi” növbəti transferini reallaşdırıb
Şimali Koreya uzaq mənzilli ballistik raket sınağını keçirib
Türkiyədə ötən sutka koronavirusa 82 mindən artıq yoluxma qeydə alınıb
Qırğızıstan və Tacikistan qoşunların sərhəddən çıxarılması barədə razılığa gəliblər (ƏLAVƏ OLUNUB)
"Barselona" yeni hücumçusu ilə müqavilə imzalayıb
Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 360 milyonu keçib
Tacikistan sərhəddə baş verən insident nəticəsində mülki əhali arasında itkilər olduğunu bildirib
Hindistanın xarici siyasətində tarazlığın bərpa edilməsi
Mərkəzi Gömrük Hospitalında 1600-dən çox koronavirus xəstəsi stasionar müalicə alıb - DGK sədri
İdxal-ixrac göstəricilərinin təhlil edilməsi məqsədilə "Tableau" proqramının tətbiqinə başlanılıb - Səfər Mehdiyev
FHN-nin Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsi və Dağ - mədən Nəzarəti Dövlət Agentliyində görüş keçirilib (FOTO)
Milli Məclisin yaz sessiyasının ilk iclasının gündəliyi açıqlanıb
Türkiyə Rusiya və Ukraynanı gərginliyi azaltmağa çağırıb
Qırğızıstanın mülki müdafiə xidmətləri fövqəladə iş rejiminə keçib
Qırğızıstan-Tacikistan sərhədində atışma olub, ölən və yaralananlar var
Prezident İlham Əliyevin siyasətinin mərkəzində hər zaman vətəndaş rifahının təminatı dayanıb - TƏHLİL
"Omikron" ştammına qarşı ən effektiv üsul "buster" doza vaksinasiyadır
Türk Hava Yolları İdarə Heyətinin sədri istefa verib
Evində ölü tapılan tağım komandiri ürək çatışmazlığından vəfat edib
Azərbaycan Prokurorluğu Almaniyanın hüquq mühafizə orqanları ilə əlaqələri genişləndirir (FOTO)
Azərbaycanda ictimai iaşə dövriyyəsinin həcmi açıqlanıb
AHİK sədri korporativ sosial məsuliyyət tədbirlərində fəal iştirak edən sosial tərəfdaşların mükafatlandırılması mərasimində iştirak edib
İsmayıllı sakinindən qanunsuz saxladığı tüfəng götürülüb
Zəngilan Hava Limanı beynəlxalq məkan indeksləri kataloquna daxil edildi
Bakıda qanunsuz parklanma ilə bağlı reyd: 180-dən çox sürücü cərimələndi (FOTO/VİDEO)
Ceyhun Bayramov Kolumbiyanın Azərbaycandakı səfiri ilə görüşüb (FOTO)
“Ümumi tranzit proseduru üçün gömrük zəmanət sistemi” mövzusunda seminar keçirilib (FOTO)
Kuba Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü hər zaman dəstəkləyir - Səfir (FOTO)
Əlilliyi olan məhkumların hüquqlarının müdafiəsi Ombudsmanın diqqətindədir (FOTO)
Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin delimitasiyası insidentlərin qarşısını almağa imkan verəcək - Rusiya XİN
Bakıda keçiriləcək batut gimnastikası üzrə Dünya Kubokunda Azərbaycanı Selcan Maqsudova təmsil edəcək
Oteldə müğənnini öldürməyə cəhd edən şəxsə 10 il cəza verildi
Azərbaycanda bu şəxslərin “Qırmızı Siyahı”sı hazırlanacaq
Füzuli sakinləri Beyləqanda pulemyot satarkən tutuldu (FOTO/VİDEO)
Yanvarın 28-nə USD/AZN rəsmi məzənnəsi
Xəzərdən nərə balıqlarını qanunsuz ovlayan şəxslərə cinayət işi açılıb
Ən iddialılar "Teknofest"də yarışır
Kürdəmir sakinindən heroin və tiryək götürülüb
Unibankın 20 milyon manatlıq istiqrazı uğurla yerləşdirilib
Televiziya kanalları HD yayıma keçir, bunun üçün insanlar nə etməlidir? - MTRŞ sədrindən açıqlama (ÖZƏL)
Azərbaycanda COVID-19 əleyhinə peyvənd olunanların sayı açıqlanıb
Azərbaycanda 3 361 nəfər koronavirusa yoluxub, 14 nəfər ölüb
Sənaye zonalarında ixracın həcmi əvvəlki illə müqayisədə 2,7 dəfə artıb
Bir neçə qurum avtomobillərini ucuz qiymətə satışa çıxarır
DOST mərkəzlərində "onlayn növbə" və "surdotərcümə" xidmətləri istifadəyə verildi
Azərbaycanda 3 helikopter satışa çıxarılır (FOTO)
Paşinyan Türkiyəyə səfər edə bilər
Yelo Bankdan gömrük işçilərinə zaminsiz və komissiyasız kredit!
Azərbaycan və Türkmənistanın “Dostluq” yatağı üzrə Birgə İşçi Qrupunun növbəti iclası keçirilib
Mingəçevir Dövlət Universitetində növbəti tibbi-profilaktik və dezinfeksiya işləri aparılıb
İranda daha 30 nəfər koronavirusdan ölüb
Prezident İlham Əliyevin vəkillik fəaliyyətinə böyük önəm verməsi işimizdə köklü dəyişiklik yaradıb - Vəkillər Kollegiyasının sədri (VİDEO)
Göygöldəki Psixonevroloji Sosial Xidmət Müəssisəsində 135 şəxsə stasionar şəraitdə sosial xidmətlər göstərilir (FOTO)
Tural Sadıqlı və Fikrət Hüseynov barəsində axtarış elan olunub
AAYDA və "Azərsu" ASC birgə məlumat yayıb (FOTO)
Korporativ sosial məsuliyyət tədbirlərində fəal iştirak edən sosial tərəfdaşlar mükafatlandırılıb (FOTO)
Ağacları zədələyən şirkət cəzalandırılıb
İsa Həbibbəyli və Gövhər Baxşəliyevaya yeni vəzifə verildi
Azərbaycanda sənaye zonalarına qoyulan investisiyanın həcmi açıqlanıb
Əjdər Olun məhkəməsi keçirilib
Vladimir Putin Türkiyəyə səfər edəcək
Vətəndaşların məmnunluğu dövlətimiz üçün vacibdir - Naqif Həmzəyev
Təhsil Nazirliyindən direktorun rüşvət istəməsinə dair səs yazısı ilə bağlı AÇIQLAMA (VİDEO)
Hafiz Məmmədov barəsində həbs qərarı verilib - Rəsmi
Ziraat Bank Azərbaycan real sektorun etimadını qazanmağa davam edir
Avtobusda, maşında yol gedərkən ürəyi bulananlara - Həkim tövsiyəsi
Xaricdən gələn şübhəli zənglərin 90 faizə yaxını bloklanıb - Nazir müavini
Ukraynada əsgər 5 hərbçi yoldaşını belə öldürüb (VİDEO)
Rusiyada bir gündə 88 mindən çox şəxs koronavirusa yoluxub
Qarabağa səfər edən hər kəs Ermənistanın dağıdıcı fəaliyyətinin nəticələrini görə bilər - Fərid Şəfiyev
Hazırda güzəştli pensiyalarla bağlı araşdırmalar aparılır - Anar Əliyev
Sabah hava necə olacaq?
Vətən müharibəsi iştirakçılarının siyahısı tərtib olunub Zəfər altsisteminə daxil ediləcək - Nazir müavini
SOCAR AQŞ və İraq Qazma Şirkəti arasında protokol imzalanıb
"Baktelecom" və "Aztelekom"un birləşdirilməsi planlaşdırılır - Rövşən Rüstəmov
Azərbaycana gələn yük avtomobilindən 4600 ədəd siqaret aşkarlanıb
Təhsil Nazirliyi Gəncə Dövlət Universitetində xaricdə doktorantura təhsili və beynəlxalq ikili diplom proqramı ilə əlaqədar görüş keçirib (FOTO)
Azərbaycanda yeni 5G tezliklərinin paylanması cədvəli təsdiqlənib - Nazir müavini
Bank VTB (Azərbaycan) ASC-nin səhmdarlarının növbədənkənar Ümumi Yığıncağı keçiriləcək
Postmüharibə reallıqlarında regional əməkdaşlığın yeni imkanları. Zəngəzur dəhlizi - “Əsas məsələ”də müzakirə (FOTO/VİDEO)
Qəbələdə tanışını öldürən şəxsin cinayət işi məhkəməyə göndərilib
Hindistanın Respublika Günü qeyd edilib (FOTO)
Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərdə 13 layihə üzrə 9 yolun tikintisi başlayıb - Müşavir
Peyvənddən 5 ay sonra immunitet zəifləməyə və virusu unutmağa başlayır - Baş infeksionist
Rafael Cəbrayılov vəfat etdiyi üçün bütün işləri onun üstünə atırsınız - Hakim
Ağacların kəsilməsi ilə bağlı araşdırma aparılır (FOTO)
Operatorlar dövlət müəssisələrinin balansındakı kabel şəbəkələrindən icazəsiz istifadə edir - Nazir müavini
Azərbaycan-İran əməkdaşlığı regional sülhə və tərəqqiyə xidmət edir - Kamaləddin Qafarov
Sosial məsuliyyət istiqamətində stimullaşdırıcı tədbirlər nəzərdə tutula bilər - Fərid Qayıbov
Yaşayış yerini tərk edən aktiv koronavirus xəstəsinə cinayət işi başlanılıb (FOTO/VİDEO)
Azərbaycan qlobal səviyyədə antisemitizmlə mübarizə və multikulturalizmin dəstəklənməsində öz rolunu oynayıb - BMT rəsmisi
Rəsmi iş yeri olmayanlar icbari tibbi sığortadan yararlana bilər?
Aİ aqroturizmin inkişafı sahəsində təcrübəsini Azərbaycanla bölüşür - Peter Mixalko
Bütün xəbərlər