Tacikistan prezidenti ilə müsahibə: "Tacikistan-Azərbaycan əlaqələrinin gözəl perspektivi var"

Tacikistan prezidenti ilə müsahibə: "Tacikistan-Azərbaycan əlaqələrinin gözəl perspektivi var"

Azərbaycan, Bakı/ Trend müxbir E.Hüseynov/ Tacikistan prezidenti Emomali Rəhmonla avqustun 13-14-də Azərbaycana rəsmi səfəri öncəsi Trend in eksklüziv müsahibəsi

- Siz Tacikistan-Azərbaycan əlaqələrini necə səciyyələndirirsiniz? Iki ölkə arasında əməkdaşlığın əsas prioritetləri nədən ibarətdir?

- Bizim xalqlarımız çoxəsrlik tarixə malik qarşılıqlı münasibətlər ənənəsinə malikdir. Azərbaycan xalqının böyük oğlu, fars-tacik ədəbiyyatının klassiki Nizaminin təkrarolunmaz koloritləri ilə bizim şair və alimlərimizi ruhlandırmaqda davam etməsi bunun parlaq nümunəsidir. O, bizdə Rudəki, Səədi, Hafiz və Xəyyam qədər oxunur.

Yaxın keçmişdəki ümumi tariximiz də xalqlarımızın bir-birlərinə qarşı olan qarşılıqlı hörmət və rəğbətinin sübutudur.

Bizim bugünkü səylərimiz ölkələrimiz arasında əsrlərlə formalaşmış sarsılmaz özülə malik olan əlaqələr müstəqil dövlətlərin suverenliyi və qarşılıqlı maraqlarına hörmətə əsaslanan münasibətlərin qurulmasına yönəlib. Bizim əlaqələrimiz qarşılıqlı inam və konstruktivizm ruhuna malik olaraq inkişaf edir. Ölkələrimiz həm ikitərfli formatda, həm də üzv olduqları beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində qarşılıqlı dostluq əlaqələri saxlayırlar. İlbəil qarşılıqlı əmtəə dövriyyəsinin səviyyəsi atrtır. Bununla belə, açıq deyim ki, müstəqilliyin ilk illərində bizim əlaqələrimizin intensivliyi dinamik zamanın tələblərindən uzaq idi. Bu da bir sıra amillərlə izah oluna bilər ki, bura dövlətlərin inkişafındakı çətinliklər, ilk növbədə siyasi və sosial-iqtisadi problemlərin həlli daxildir.

Azərbaycan prezidenti hörmətli İlham Əliyevin bu ilin yazında Tacikistana baş tutan rəsmi səfəri bizim qarşılıqlı əlaqələrimizdə dönüş nöqtəsi oldu. Bu, bütün istiqamətlərdə əməkdaşlığın inkişafına güclü təkan vermiş oldu. Düşənbədə biz iki dost dövlət arasında uzunmüddətli qarşılıqlı əlaqələrin əsasını təşkil edəcək Dostluq və Əməkdaşlıq haqqında hökumətlərarası saziş imzaladıq.

- Sizin Azərbaycana rəsmi səfəriniz zamanı ilk növbədə hansı məsələlərə baxılacaq?

- Zənnimcə, qarşımızda duran ilk məsələ ikitərəfli əməkdaşlıq dairəsinin genişləndirilməsidir. Bunun üçün əsas şərt inkişaf etmiş hüquqi-müqavilə əsasının mövcud olmasıdır. İlham Əliyevin səfərindən sonrakı qısa müddət ərzində hər iki ölkənin ekspertləri əsas istiqamətlər üzrə qarşılıqlı fəaliyyət mexanizmlərini müəyyən edən onlarla hökumətlərarası və müəssisələrarası sənədlərdən ibarət olan paket hazırlayıblar. Bu sırada böyük əhəmiyyətə malik azad ticarət, rabitə, təhsil, elm və texnika, aviasiya, vergi sahəsinə aid olan sənədlərin adlarını sadalamaq lazımdır.

Bundan başqa, biz azərbaycanlı həmkarlarımızla ən müxtəlif - siyasi, iqtisadi, yaxud mədəni-humanitar sahələrdə ikitərəfli əlaqələrin intensivləşdirilməsi yolları və vasitələrini müzakirə etmək niyyətindəyik. Bunun üçün biz həm dövlətlərarası, həm də işgüzar dairələr, elmi və bədii qurumlar, təhsil müəssisələri arasında əlaqələrin genişləndirilməsinə yardım edəcək və mütəmadi olaraq toplaşacaq müvafiq hökumətlərarası komissiya formalaşdırcağıq. Komissiyanın əsas fəaliyyət istiqaməti əvvəlcə mövcud olan, lakin sonradan müxtəlif səbəblər ucbatından hazırda durğunluq keçirən əlaqələrin bərpası imkanlarının öyrənilməsi olmalıdır. Belə ki, bizim azərbaycanlı həmkarlarımızla birgə müzakirə etməyə və üzərində işləməyə ehtiyacı olan məsələlərimiz var. Mən əminəm ki, Tacikistan-Azərbaycan əlaqələrinin inkişafı üçün gözəl perspektivlər mövcuddur və biz bu əlaqələrin gələcəyinə nikbinliklə yanaşırıq. Biz xalqlarımızın hazırkı və gələcək nəsillərinin marağında olan zəngin potensialın həyata keçirilməsi üçün bütün lazımı səyləri göstərmək niyyətindəyik.

- İqtisadi sahədə qarşılıqlı əməkdaşlıq potensialı nə dərəcədə tam istifadə olunur. Siz nəyin hesabına əmtəə dövriyyəsinin artırılması imkanlarını görürsünüz?

- Hər şeydən öncə qeyd etmək lazımdır ki, Tacikistan bütün Cənubi Qafqaz ölkələri arasında yalnız Azərbaycanla dinamik iqtisadi-ticari əlaqələrə malikdir. Azərbaycanla ticarət əməliyyatlarının xüsusi çəkisi Tacikistanın Müstəqil Dövlətlər Birliyi ilə əmtəə dövriyyəsində 10,9 %, xarici ticarət dövriyyəsində isə 4,5 faiz təşkil edir ki, bu da bizim üçün böyük göstəricidir.

İki ölkə arasında əmtəə dövriyyəsi dinamikasının təhlili onu göstərir ki, son beş ildə idxal-ixrac əməliyyatlarının həcmi daim artıma meyillidir.

Ölkələrimiz arasındakı əmtəə dövriyyəsi 2002-ci ildə 42 mln. dollardan 2006-cı ildə 140 mln. dollara qədər artıb. Bununla yanaşı, qarşılıqlı ticarət dövriyyəsinin tərkibi böyük balanslaşdırma və nikbinləşdirməyə ehtiyac duyur. Özünüz düşünün, Azərbaycanla ticarət əlaqələrində Tacikistan üçün üstünlük ölkənin alüminium sənayesi üçün xammalın idxalıdır. Ötən il bu idxalın məbləği 136,2 mln. dollar, yaxud ümumi idxal həcminin 98,5%-ni təşkil edib.

Belə vəziyyətdə alüminium bazarında vəziyyətin dəyişilməsi bu göstəriciyə ciddi şəkildə təsir edə bilər. Buna görə də Tacikistan-Azərbaycan əməkdaşlığının tam istifadə olunması aktual mövzüdür.

Qeyd etmək lazımdır ki, müasir şəraitdə yeni qarşılıqlı əlaqələrin formalaşması qloballaşma və milli maraqlara riayət etməklə qurulur. Bizim ölkələrimizin milli maraqları isə ikitərəfli iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi və dərinləşdirilməsinə çağırır.

Zənnimizcə, bizim üçün perspektivli əməkdaşlıq sahəsi energetika, faydalı qazıntıların hasilatı və emalı, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, nəqliyyat, kommunikasiya, tekstil və qida sənayesi, eləcə də bizim böyük potensial və istehsal gücünə malik olduğumuz digər sahələr ola bilər.

Azərbaycanın yüksək iqtisadi göstəricilərini nəzərə alsaq, həmçinin biz də Tacikistanda həyata keçirilən istehsal-iqtisadi layihələrə Azərbaycandan investisiya axınını nəzərdə tuturuq.

- Azərbaycan enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında mühüm rol oynamağa başlayır. Bu amil Tacikistan və Azərbaycanın daha çox yaxınlaşmasını nə dərəcədə stimullaşdırır?

- Həqiqətən, enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması həm dünya miqyasında, həm də ayrı-ayrı ölkələri götürdükdə sözsüz ki, aktual məsələdir. Buna görə də hazırda bütün ölkələr enerji təhlükəsizliklərinin təmin olunması üçün öz yollarını axtarırlar. Bu məqsədlə bizdə böyük və kiçik hidroenergetika müəssisələrinin inkişafı, həmçinin kömür, qaz və neft sənayesi müəssisələrinin gücünün artırılması üçün bir sıra birgə layihələr həyata keçirilir. Artıq yaxın illərdə Tacikistan Respublikası yenidən bərpa olunan enerji mənbələri hesabına nəinki öz enerji təchizatını təmin edə biləcək, həmçinin qonşu ölkələrə də böyük həcmdə elektrik enerjisi ixrac edə biləcək.

Bununla belə, qeyd etmək lazımdır ki, Tacikistanda elektrik enerjisi istehsalı effektiv, etibarlı və ekoloji cəhətdən təmiz istehsalı təmin edir. Bununla yanaşı, iqtisadiyyatın digər sahələrinin tələbatının təmin olunması üçün elektrik enerjisindən başqa həmçinin neft və qaz da tələb olunur. Lakin bizim ölkəmiz hələ ki, bu xam mal və məhsul növləri ilə özünü təmin edə bilmir. Buna görə də nəzərə alsaq ki, Azərbaycan inkişaf etmiş neft hasilatı və neft emalı sənayesinə, böyük kəşfiyyat, yanacaq resurslarının hasilatı və emalı təcrübəsinə malikdir, bu istiqamətlərdə bizim əməkdaşlığımızın genişləndirilməsi məqsədəuyğundur.

Zənnimcə, bu, bilavasitə Azərbaycan tərəfinin mütəxəssislərinin və investisiyalarının Tacikistan Respublikası ərazisində neft və qaz resurslarının kəşfiyyatı, hasilatı və emalında iştirakı ilə həyata keçirilə bilər. Təbii ki, biz də Azərbaycandan neft və neft məhsullarının tədarük olunmasında maraqlıyıq.

Əminəm ki, yanacaq-energetika sahəsində və digər iqtisadi inkişaf istiqamətlərində əməkdaşlığın formalaşdırılması və möhkəmləndirilməsi Azərbaycan və Tacikistanın daha da yaxınlaşmasına xidmət edəcək.

- Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması məsələsində və xüsusilə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün dəstəklənməsində rəsmi Düşənbənin mövqeyi necədir?

- Müharibənin bütün dəhşətlərini öz üzərində hiss etmiş bir dövlət kimi, biz prinsipial olaraq bütün münaqişələrin, o cümlədən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə nizamlanması mövqeyinin tərəfdarıyıq. Danışıqların alternativi yoxdur və sevindirici haldır ki, tərəflər bunu anlayır. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin xüsusi nümayəndələrinin institutunun yaradılması şübhəsiz ki, danışıqlar prosesinin intensivləşməsinə yardım edib və cari ildə bu, xüsusilə nəzərə çarpır. Danışıqlara nəinki yalnız Azərbaycan və Ermənistanın xarici siyasət idarələrinin rəhbərləri qoşulub, hətta biz, iyun ayında Sankt-Peterburqda iki dövlət başçısının görüşünün şahidi olduq ki, bu da şübhəsiz ki, danışıqların gedişinə müsbət təkan verməlidir.

Minsk qrupunun son bəyantı danışıqlar prosesinin gələcəyi ilə bağlı nikbinlik üçün əsas verir. Lakin mən müzakirə olunan məsələlər dairəsinin nə qədər ciddi olduğunu təsəvvür edirəm.

Bununla belə, biz əminik ki, planetin bu mühüm, inkişaf və quruculuq mərhələsində olan regionunda yaşayan bütün xalqların maraqları naminə Cənubi Qafqazda sülh və sabitlik təmin olunacaq.

- Oktyabr ayının əvvəlində Düşənbə Müstəqil Dövlətlər Birliyinin dövlət başçılarını qəbul edəcək. Siz islahatlar perspektivini və ümumilikdə MDB-nin gələcəyini necə görürsünüz?

- Doğrudan da, bu ilin oktyabr ayının əvvəlində ilk dəfə olaraq MDB-yə bütün üzv dövlətlərin başçıları Düşənbəyə gələcəklər və biz bu hadisəyə hazırlaşırıq.

Dolğun planda Dövlət Başçıları Şurasının işi davam etdiriləcək ki, burda da Birliyin islahatlar məsələsi əsas aparıcı yerlərdən birini tutacaq. Bu məsələ ətrafında çox söhbətlər dolanır və skeptik notlar yayılır. Birlikdə islahatların vaxtı çoxdan çatıb. Birlik yaranandan indiyə qədər demək olar ki, əhəmiyyətli dəyişikliklərə məruz qalmayıb.

İlkin mərhələdə formalaşmış və təsis sənədlərində göstərilən məqsəd kimi qoyulmuş bir çox məsələlər həyata keçirilməmiş qalıb ki, bu da Birliyin işləmək bacarığına şübhə etməyə əsas verib.

Əlbəttə ki, Sovet İttifaqının dağılması və dövlətlərimizin beynəlxalq əlaqələrin tamhüquqlu subyektləri olması ilə bağlı bir çox mürəkkəb məsələlərin mədəni şəkildə nizamlanmasında MDB-nin müsbət rolunu inkar etmək olmaz. Lakin həyat dəyişir və Birliyin effektivliyinin artırılması bu gün aktual xarakter alır. Prinsipial planda biz hesab edirik ki, Birlik qarşılıqlı fəaliyyət üçün zəngin potensiala malikdir və onun inteqrasiya mexanizmi kimi gələcəkdə saxlanılmasının vacibliyini şübhə altında qoymuruq.

Hesab edirik ki, MDB hələ öz imkanlarını tükətməyib və prioritetlərin düzgün yerbəyer olunması ilə biz onun müasir şərtlərə uyğunlaşması üçün yeni təkan verə bilərik.

Bu gün əsas vəzifələri müəyyən etməyin vaxtı çatıb, bu vəzifələrin reallaşması üçün isə mövcud imkanları lokal məsələlərin həllinə səpələmədən, bütün səyləri cəmləşdirmək lazımdır. Birliyin inkişafına lazımı dinamikanı vermək üçün biz bundan sonra məhz bu əsas vəzifələrdən çıxış edərək hərəkət etmək niyyətindəyik və mən öz həmkarlarım və tərəfdaşlarımla bu vəzifənin öhdəsindən gələcəyimizə əminəm.

Bakıda qadını qarət edən şəxs yaxalandı
Bakıda qadını qarət edən şəxs yaxalandı
Bakıda yük maşınının altında qalıb ölən şəxsin kimliyi müəyyənləşdi
Bakıda yük maşınının altında qalıb ölən şəxsin kimliyi müəyyənləşdi
Şirvan sakini qonşusunu küçədə qətlə yetirdi
Şirvan sakini qonşusunu küçədə qətlə yetirdi
Loading Bars
Xəbər lenti
Bakıda qadını qarət edən şəxs yaxalandı
Bakıda yük maşınının altında qalıb ölən şəxsin kimliyi müəyyənləşdi
Azərbaycanda ən çox iş yerini dəyişən müəllimlər Bu ŞƏHƏR üzrə olub
Atəşkəs 69 dəfə pozulub
İtaliya ordusunda korrupsiya əməliyyatı - 30-dan çox şəxs saxlanılıb
Şirvan sakini qonşusunu küçədə qətlə yetirdi
Bakıda karantin postları yenidən qurulub
Müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqə başlayır
Deputat: Azərbaycan pandemiyanın iqtisadi təsirlərini minimumlaşdıra bilən ölkələrdəndir
Sinqapurda ümumi parlament seçkiləri başlayıb
Sərtləşdirilmiş karantin rejimi tətbiq olunmayan şəhər və rayonlarda qəbul imtahanları keçirilir
Boliviyanın müvəqqəti prezidenti koronavirusa yoluxub
Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 12 milyonu keçib
Meksikada sutkada rekord sayda koronavirusa yoluxma faktı qeydə alınıb
Tehranın qərbində partlayış səsləri eşidilib
Moskvada koronavirusdan daha 28 nəfər ölüb
Türkiyə sahillərində 30-a yaxın miqrant xilas edildi
ABŞ Çinin dörd vətəndaşına və bir təşkilatına sanksiya tətbiq edib
Salyanda yanğın baş verib
Xalq artisti Canəli Ələkbərovun oğlu vəfat edib
Zərdabda Kürdə batan 3 nəfərdən birinin meyiti tapılıb (ƏLAVƏ OLUNUB)
AZAL Kiyevdən çarter reysi yerinə yetirib
Dünya ölkələri COVID-19-la mübarizədə yeganə çıxış yolunu məhdudiyyətlərin yenidən sərtləşdirilməsində görürlər
Rusiya pandemiya ilə mübarizədə kömək etmək üçün Azərbaycana mütəxəssislər göndərməyi planlaşdırır
Futbol üzrə avrokubokların 1/8 final mərhələsinin oyunları tamaşaçısız keçiriləcək
Pandemiyadan zərər çəkən sahibkarların kreditlərinə dövlət dəstəyi müəyyənləşdirilib
Azərbaycanda koronavirusla bağlı aparılan testlərin sayı açıqlandı
Milli Mətbuatımızın dünəni mediamızın bu günü və gələcəyi üçün örnəkdir
Türkiyədə koronavirusdan sağalanların sayı 190 min nəfəri ötüb
6050 obyektdə sanitar-epidemioloji tələblər pozulub - Nazirlik
“Sabahın Sahibkarları”na Ziraat Bank dəstəyi davam edir (FOTO)
"Tesla" şirkəti tam avtomatlaşdırılmış avtomobil istehsal edəcək
Qazaxda tank əleyhinə raket tapılıb (FOTO)
Qoşulmama Hərəkatının COVİD-19 pandemiyasına qarşı mübarizə üzrə İşçi Qrupunun ilk onlayn görüşü keçirilib
Büdcədən maliyyələşən istehlakçıların elektrik və qaz təchizatı şəbəkələrində 431 sayda araşdırma aparılıb
Böyük Şor gölünün 50 faizi çirkabdan təmizlənib (VİDEO)
Azərbaycanda daha 548 nəfər koronavirusa yoluxdu, 491 nəfər sağaldı, 10 nəfər öldü
İranda koronavirusla bağlı rekord qeydə alındı: Daha 221 nəfər öldü
Sabunçuda 4 otaqlı ev yanıb
Rusiya XİN: Biz əminik ki, Azərbaycanın təşəbbüsü ilə BMT Baş Assambleyasının xüsusi sessiyası konstruktiv yöndə keçəcək
Müddətsiz müqavilə ilə işləyən müəllimlərin iş yerinin dəyişdirilməsi müsabiqəsinin nəticələri açıqlanıb
Turizm Təlim və Sertifikasiya Mərkəzi yaradılıb
BMT rəhbərliyi Azərbaycana müstəsna qabiliyyətli ölkə kimi baxır - Aydın Quliyev
Zakir Həsənov türkiyəli həmkarına başsağlığı verib
Böyük Şor gölünün üzərində yaranmış qatı çirkab örtüyün təmizlənməsinə başlanılıb
Daha bir həkim koronavirusa yoluxdu
Unibankın sərfəli əmanət-kredit kampaniyası davam edir
Mingəçevir Dövlət Universitetində yaz imtahan sessiyası ərzində altıncı “Açıq qapı” günü keçirilib (FOTO)
Ağsuda taxıl sahəsi yanır
Azərbaycanda koronavirusa yoluxma ehtimalı yüksək olan şəxslər müəyyən edilib - “E-Təbib”-dən AÇIQLAMA
Qubada "Pandemiya dövründə insan hüquqlarının müdafiəsi və multikultural dəyərlərin təbliği" mövzusunda videokonfrans keçirilib
"Abituriyentlər üçün dərs vaxtı"nın sabahkı cədvəli açıqlanıb
Sahibkarlar yeni şərtlər əsasında işləməyi öyrənməlidirlər – Ekspert
DİM bakalavarlara xəbərdarlıq etdi
İyulun 10-da dolların manata qarşı məzənnəsi
Sosial tədbirlər əhalinin 48%-ni əhatə edib - Nazir (FOTO)
Cənubi Koreyada sərxoş sürücü üç idmançını öldürdü
BQXK Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyevə növbəti dəfə baş çəkib
"Azəriqaz" 200 yeni smart tipli sayğac gətirdi
Sumqayıt yolunda yeni geridönmə hissə yaradıldı (FOTO)
Sərt karantin rayonlarından Oğuza istirahətə gələnlər aşkarlanıb
AzMİU-da onlayn “Məzun günü” keçirilib (FOTO)
Hindistan qlobal dirçəlişdə aparıcı rol oynayır: Baş nazir Şri Narendra Modi
Ekspert: Kredit-zəmanət mexanizmi sahibkarlıq üçün ciddi dəstəkdir
Yevlax rayon mərkəzi xəstəxanasının vəzifəli şəxslərinə cinayət işi açılıb
Azərbaycan AŞ Nazirlər Komitəsinin komitə iclasında təmsil olunub
4 Peşə Təhsil Mərkəzi publik hüquqi şəxs statusunu əldə edib
İlk 6 ayda Texniki Şuralar vasitəsilə 886 müraciətə baxılıb
Elektron Kredit Platforması iqtisadiyyata investisiya axınını sürətləndirir
Koronavirusa yoluxmuş həkim Cavid Paşayevin son vəziyyəti açıqlandı - RƏSMİ
Carlsberg Azerbaijan və AzərŞəkər pivəlik arpa yığımını həyata keçirdi (FOTO/VİDEO)
Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin fəaliyyət istiqamətləri üzrə müvafiq işlərin görülməsi üçün alınması tələb olunmayan lisenziyaların siyahısı təsdiq edilib
AQTA 84 obyektdə qanun pozuntusu aşkarlayıb (FOTO)
Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin Nizamnaməsinə dəyişiklik edilib - Fərman
“Aztelekom” 700 mininci evi telekommunikasiya xidmətləri ilə təmin etdi (FOTO)
Bakıda iki nəfərin ölümünə səbəb olan saxta spirtli içki istehsalçıları həbs edildi
DGK ilə BMT-nin İnkişaf Proqramı arasındakı əməkdaşlıq müzakirə edilib (FOTO)
Bakıda məhkəmə hakimi dünyasını dəyişdi
Koronavirusa qarşı yeni dərmanlar tapılıb
Prospektdə baş verən qəza tıxaca səbəb olub
Arye Qut: Son illər Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi açıq platformaya çevrilib, artıq bu müstəvidə çox ciddi fikir mübadiləsi aparmaq mümkündür
Neftçalada koronavirusla mübarizə tədbirləri gücləndirilib (FOTO)
Son 17 ildə Azərbaycanda səhiyyə xərcləri 20 dəfəyədək artıb – Tahir Mirkişili
Yaşadığı evin zirzəmisində çayxana işlədən şəxs həbs edilib
Tekstil sənayesinin Türk Şurası ölkələrinin inteqrasiyasındakı rolu
Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu işçi axtarır
MİDA iyunun 30-da keçirilən mənzil seçiminin nəticələri barədə statistik məlumatları açıqlayıb
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın tapşırığı ilə ATU-nun koronavirusa yoluxmuş həkiminin səhhəti xüsusi nəzarətə götürülüb
Türkiyədə pirotexnika daşıyan maşın partladı - Ölənlər var
DİN rayonlarda əməliyyata başladı, 10-dan artıq şirkət rəhbəri saxlanıldı (YENİLƏNİB)
Onlayn müsahibələrin keçirilmə tarixi açıqlanıb
Balansını artır, Azercell-dən “Umico”ya ikiqat keşbək qazan!
Taxıl zəmilərindən 2,6 milyon tondan çox məhsul yığılıb (FOTO)
Komitə sədri: ATƏT-in Minsk qrupunun işğalçı Ermənistana təyziq etmək əvəzinə, Azərbaycana tələb irəli sürməsi həmin qrupa inamı tamamilə sarsıdıb
Sabah Bakıda güclü külək, rayonlarda dolu, leysan gözlənilir
Milli Məclisin komitə sədri: SOCAR-da optimallaşdırma ilə bağlı təhlillər aparılır
Samuxda piknik edənlər cərimələnib (FOTO)
Həftəsonu sərt karantin olan ərazilərdə yenidən postlar qurula bilər
Koronavirusa yoluxan ATU-nun şöbə müdiri Mərkəzi Gömrük Xəstəxanasına yerləşdirilib
Koronavirus Azərbaycanda televiziya kanallarının fəaliyyətinə necə təsir edir? - SORĞU
Bütün xəbərlər