Birliyin optimal strateji inkişaf xətti MDB-nin indiki formatının saxlanılmasında görülür – icraçı katib Lebedevlə müsahibə

Birliyin optimal strateji inkişaf xətti MDB-nin indiki formatının saxlanılmasında görülür – icraçı katib Lebedevlə müsahibə

Azərbaycan, Bakı, 15 mart/ Trend müxbir A.Qasımova, E.Hüseynov/ Trend -un Azərbaycana səfəri ərəfəsində MDB İcraiyyə Komitəsinin sədri, icraçı katib Sergey Lebedevlə müsahibəsi.

- Sergey Nikolayeviç, MDB-nin fevralın sonunda Moskvada keçirilən qeyri-formal sammitinin yekunlərını necə qiymətləndirirsiniz?

- Kifayət qədər yüksək. MDB dövlət başçılarının hamısının iştirak etdiyi hazırki qeyri-formal sammit adət üzrə əvvəlcədən təsdiq edilmiş gündəlik olmadan keçirilib. Rəy mübadiləsi azad rejimdə olub. Sammitdə çıxış edən Rusiya prezidenti Vladimir Putin MDB-nin saxlanılması və möhkəmləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıb. O, prezident səlahiyyətləri müddətinin başa çatması ilə əlaqədar olaraq, əməkdaşlığa görə, öz həmkarlarına minnətdarlıq edib, Dmitri Medvedyevi artıq martın 2-də keçirilmiş seçkilərdə prezidentliyə namizəd kimi təqdim edib. Vladimir Putinin sözlərinə görə, Rusiyanın Birlik dövlətləri qarşılıqlı əlaqəsi planlarının hazırlanmasında Medvedyev fəal iştirak edib. Hər iki rusiyalı lider öz çıxışlarında vurğulayıblar ki, MDB Rusiyanın xarici siyasətində prioritetdir və Birliyin sonrakı möhkəmlənməsi və inkişafına maksimal dərəcədə yardım etmək haqqında öz niyyətlərini təsdiqləyiblər.

Sammitdə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin çıxışı diqqətlə dinlənilib. O, nəqliyyat sahəsində qarşılıqlı əlaqənin vacibliyini, humanitar əməkdaşlığın möhkəmlənməsi və MDB çərçivəsində birgə gənclər siyasətinin keçirilməsini xüsusilə vuruğulayıb. Azərabaycan - İlham Əliyev bildirib, - MDB-də inteqrasiya əlaqələrinin dəstəklənməsi və möhkəmlənməsi üçün lazımi səylər göstərəcək". MDB İcraiyyə Komitəsinin sədri kimi mən, dövlət rəhbərlərini Düşənbə sammitinin qərarlarının yerinə yetirilməsinin vəziyyəti, o cümlədən, Birliyin iqtisadi inkişafı Strategiyasının hazırlanması haqqında məlumatlandırdım. İqtisadiyyat nazirləri müavinləri səviyyəsində işçi qrupu artıq işə başlayıb. İşçi qrupu tərəfindən Strategiya layihəsinin birinci variantı hazırlanıb və nəzərdən keçirilmək üçün dövlətlərə göndərilib. Strategiyanın 2020-ci ilədək olan dövrü əhatə etməsi, iqtisadi inteqrasiyanın məqsəd və vəzifələrini əks etdirməsi, onun prioritet istiqamətləri və reallaşdırılma mexanizmləri haqqında ümumi anlaşmaya nail olunub. Bu ilin iyununda MDB İqtisadi Şurasının iclasında yekun sənədin hazırlanması və onu dövlət başçıları Şurasına təqdim etmək planlaşdırılır. Bundan əlavə, sammitdə ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, energetika sahəsində qarşılıqlı əlaqələrin inkişafı, humanitar əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi üzrə tədbirlərdən söhbət gedib.

- İcraiyyə Komitəsinin rəhbəri kimi MDB ölkələrinə işgüzar səfərləriniz gözlənilirmi? Səfərlərin qrafiki ümumilikdə necədir? Azərbaycana səfər nə vaxt baş tutacaq?

- MDB İcraiyyə Komitəsi sədri olduğum müddətdə mən artıq işgüzar səfərlərlə Qazaxıstan Respublikası, Qırğızıstan Respublikası və Türkəminstanda olmuşam. MDB müşahidəçilər missiyasının rəhbəri kimi, Özbəkistan Respublikası və Ermənistan Respublikasında prezident seçkilərində olmuşam. Səfərlərin gedişində, bu ölkələrin rəhbərlikləri ilə görüşlərim olub. Bu görüşlərdə MDB çərçivəsində fəaliyyətin müxtəlif aspektlərinə toxunan məsələlər müzakirə edilib.

Əlbəttdə, mən işgüzar səfərlərlə bütün Birlik dövlətlərində olmaq niyyətindəyəm. Azərbaycanda martın 17-dən 19-dək olan dövrdə səfər etməyi planlaşdırıram. Digər səfərlərin qrafiki işgüzar qaydada razılaşdırılır.

- MDB iqtisadi inkişaf Strategiyası üzrəində işlərin getməsi faktının özünü necə qiymətləndirdiniz?

- Bu gün Birlik ölkələri bütün iştirakçılarına real iqtisasdi fayda gətirməyə qadir inteqrasiya birliyinin möhkəmlənməsində həyati baxımdan maraqlıdırlar. Məhz belə yanaşmanın qanunauyğunluğu son illərin iqtisadi inkişaf yekunları təsdiqləyir. Onlar, MDB ölkələrinin iqtisadi stabillikdən iqtisadiyyatın davamlı inkişaf dövrünə keçməsinə dəlalət edirlər. Bu o deməkdir ki, Birlikdə dövlətlərin dövlətlərin ümumi və milli maraqlarını nəzərə almaqla uzunmüddətli iqtisadi inteqrasiya strategiyasının hazırlanması üçün bütün imkanlar var. Strategiyanın əsasında, ötən il Düşənbə sammitində qəbul edilən MDB-nin gələcək inkişaf Konsepsiyasında öz əksini tapmış 14 istiqamət dayanır. Onların arasında tammiqyaslı azad ticarət rejiminin başa çatması; azad ticarət rejimi, o cümlədən xammal idxalı və hazır məhsul ixracına dair mövcud məhdudiyyətlərin və müsadirələrin ləğvi; enerji ehtiyatları və nəqliyyat xidmətlərindən istifadəyə dair razılaşdırılmış xəttin hazırlanması; MDB məkanında beynəlxalq nəqliyyat dəhlizləri şəbəkəsinin formalaşdırılması; tarif siyasətinin effektivliyinin artırılması; dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya və bəzi digər istiqamətlər var. Burada vacib rol, bütün Birlik ölkələrinin əksəriyyətində təmsil olunduğu sənaye əməkdaşlığı orqanlarına məxsusdur. Onların fəaliyyəti inteqrasiya proseslərinin əsas tərkib hissələrindən biridir. Bu təsərrüfat komplekslərinin dövlətlərarası səviyyədə idarə edilməsinin saxlanılmasına, bəzi hallarda isə onların qarşılıqlı faydalı inkişafını təmin etməyə imkan verir. Bu elektroenergetika, rabitə, dəmir yol nəqliyyatı, aviasiya və bəzi digər sahələrdə baş verir.

- MDB Düşənbə sammitinin qərarı ilə, nəqliyyat sahəsində əməkdaşlıq 2008-ci ildə qarşılıqlı fəaliyyətin əsas sahəsi kimi müəyyən edilib. Nəyə görə, aksent məhz nəqliyyat mövzusuna edilib? İqtisadi inteqrasiya proseslərinin ümumi kontekstində bu istiqamətin inkişafına təlabat nə dərəcədə yüksəkdir?

- Son illər Birlik ölkələrində davamlı iqtisadi artımla qeyd olunub. Xarici ticarət dövriyyəsi, onunla birlikdə isə xarici ticarət daşınmalarının həcmi artır. Belə ki, 2000-ci ildə dəmir yolu nəqliyyatında ümumi yük dövriyyəsinin artımı 7-8 faiz təşkil edib. 2000-ci ildən beynəlxalq avtomobil daşınmaları sahəsində həcm ildə 10 faiz olmaqla 2,3 dəfə artıb. 2007-ci il ərzində isə artım 18-20 faiz təşkil edib. Buradan da MDB çərçivəsində xarici ticarət daşınamalarının artan həcminin etibarlı nəqliyyat təminatı üçün problemin həllinə sistemli və kompleks yanaşmanın formalaşdırılmasına təlabat yaranır. İkinci vacib istiqamət - beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərindən birgə istifadə əsasında Birliyin tranzit potensialının inkişafı üçün şəraitin yaradılmasıdır. Nəqliyyat dəhlizləri yüksək sabit yük axınlarıdır. Burada onların fəaliyyət göstərməsi üçün əlverişli təşkilati, tarif, texnoloji və texniki şərtlərin yaradılmasıdır. Nəqliyyat idarələri simasında dövlətlər bu dəhlizlərdən birgə istifadə haqqında razılığa gəlməlidirlər. İndiyədək buna az diqqət ayrılıb. Nəqliyyat əməkdaşlığının bütün məsələlərinin həlli üçün əsas nəqliyyat siyasətinin razılaşdırılmasıdır. Nəqliyyat idarələri rəhbərlərinin müavinləri və nəqliyyat sahəsində sənaye əməkdaşlığı orqanları nümayəndələrinin daxil oduğu işçi qrupu prioritetləri və problemin həlli yollarını müəyyən etməlidir. İşçi qrupunun birinci iclası bu il yanvarın 24-də keçirilib. Çox vacibdir ki, birinci iclasda 2020-ci ilədək olan dövrdə prioritet istiqamətlər siyahısı qəbul edilib. Bu - MDB məkanında beynəlxalq nəqliyyat dəhlizləri şəbəkəsinin formalaşdırılması, tarif siyasətinin effetkivliyinin artırılması və müxtəlif növ nəqliyyat arasında qarşılıqlı əlaqənin təmin edilməsidir. Bu "üç kit", həm nəqliyyat sahəsində, həm də ümumilikdə dövlətlərin iqtisadiyyatında, inteqrasiya proseslərinin gələcək inkişafı üçün problemlərin həllinin əsasında dayanır.

- Bəzi ekspertlər düşünürlər ki, MDB çərçivəsində öz qrup maraqlarının müdafiəsi üçün birləşmiş bir neçə qrup var və buna görə də, Birlik problemlərin həllində bir alət kimi özünü tükəndirir. Siz belə qiymətlərlə razısınız?

- Tamamilə xeyr. Son illərin qərarları dövlətlərin MDB çərçivəsində inkişaf və əməkdaşlığın dərinləşməsinə səy göstərmələrinə dəlalət edir. Tamamilə qanunauyğundur ki, MDB kimi belə nəhəng məkanda öz tərkibinə görə müxtəlif dövlət birlikləri yaranıb. Onların arasında Rusiya və Belarusiyanın Müttəfiq Dövləti, Avrasiya İqtisadi Cəmiyyəti (Rusiya, Belarus, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan, Özbəkistan), GUAM (Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan, Moldova) var. Belə birlikləri formalaşdırarkən, ölkələr bir qayda olaraq öz milli maraqları və regional iqtisadi problemlərin birgə həllinin vacibiliyindən çıxış ediblər. Bununla yanaşı, yaradılmış regional strukturlar Birliyi zəiflətmir, bəzi hallarda isə ona əlavə kimi çıxış edir.

Po moemu ubejdeniö, Sodrujestvo əvləetsə edinstvennoy strukturoy, pozvoləöhey soqlasovıvatğ svoi poziüii dlə reşeniə obhix voprosov vsem dvenadüati . Pogtomu optimalğnaə strateqiçeskaə liniə razvitiə Sodrujestva viditsə v soxranenii nıneşneqo formata SNQ pri soxranenii glementov raznoskorostnoy gkonomiçeskoy inteqraüii.

Mənim qənaətimə görə, Birlik ümumi məsələlərin həlli üçün bütün 12 ölkəyə öz möveqlərini razılaşdırmaq imkanı verən yeganə strukturdur. Buna görə, Birliyin optimal inkişaf strategiyası xətti müxtəlifsurətli iqtisadi inteqrasiya elementlərinin qorunması ilə MDB-nin hazırki formatının saxlanılmasında görülür.

- MDB ölkələrinin yeni miqrasiya siyasəti haqqında məsələ müzakirələrin hansı mərhələsindədir?

- MDB-nin sonrakı inkişaf strategiyası Konsepsiyası ilə yanaşı Birlik dövlətləri başçıları tərəfindən onun reallaşdırılması üzrə əsas tədbirlər Planının təqdir edilməsi çox vacibidir. Miqrasiya siyasəti sahəsində dövlətlərin qarşılıqlı əlaqələri səviyyəsinin artırılmasına yönəltmiş bir sıra qərarlar artıq qəbul edilib, qeyri-qanuni miqrasiyanın qarşısının alınması və əmək miqrasiyasının nizamlanması üzrə birgə tədbirlər siyahısı formalaşdırılıb. BMT ekspertlərinin qiymətləndirmələrinə görə, dünyada mühacirlərin sayı demək olar ki, 250 mln. nəfərə çatır. MDB məkanında bu göstərici 10 mln.-dan çoxdur. Dövlət başçıları Şurası Düşənbədə razılaşdırılmış miqrasiya siyasəti haqqında Bəyannamə və MDB dövlətlərinin razılaşdırılmış miqrasiya siyasəti üzrə təkliflər haqqında Qərar qəbul edib. Bundan əlavə, Düşənbədə dövlət başçıları tərəfindən Birlik dövlətləri miqrasiya orqanları rəhbərlərinin Şurasının yaradılması haqqında qərar qəbul edilib. Şura miqrasiya proseslərinin nizamlanması sahəsində prioritet əməkdaşlıq istiqamətlərini müəyyən etməli, MDB çərçivəsində razılaşdırılmış miqrasiya siyasətini, miqrasiya sahəsində Birlik ölkələrinin milli qanunvericiliklərinin harmonizasiyası üçün vahid yanaşmaları hazırlamalı, mühacirlərin hüquqlarının və qanuni maraqlarının və s. təmin edilməsinə yardım etməlidir. Hazırda Şura tərəfindən əməkçi-mühacirlər və onların ailə üzvlərinin hüquqi satusu haqqında Konvensiya layihəsi tamamlanır. Şuranın birinci iclası bir müddət əvvəl Minskdə keçirilib. Onun sədri Rusiya Federasiyasının Federal Miqrasiya Xidmətinin direktoru Konstantin Romadanovski olub. Suallara görə, Trend agentliyinə minnətdarlığımı bildirirəm və vəziyyətdən istifadə edərək, Azərbaycanın bütün vətəndaşlarına əmin-amanlıq və çiçəklənmə arzulayıram.

TAP-la tədarük başlayandan sonra Yunanıstan qaz idxalını azaldıb
TAP-la tədarük başlayandan sonra Yunanıstan qaz idxalını azaldıb
OPEC Azərbaycanda maye karbohidrogenlərin hasilatı ilə bağlı proqnozunu dəyişib
OPEC Azərbaycanda maye karbohidrogenlərin hasilatı ilə bağlı proqnozunu dəyişib
"OPEC" yayda benzin istehlakının böhrandan əvvəlki səviyyədən aşağı olacağını proqnozlaşdırır
"OPEC" yayda benzin istehlakının böhrandan əvvəlki səviyyədən aşağı olacağını proqnozlaşdırır
Loading Bars
Xəbər lenti
Koronavirusun "Britaniya" ştammı 132 ölkədə aşkarlanıb - ÜST
Kapital Bank ölkə bankları arasında ən yüksək reytinq alıb
Aprelin 14-də xarici valyutaların manata qarşı məzənnələri
TAP-la tədarük başlayandan sonra Yunanıstan qaz idxalını azaldıb
Yevlaxda toy məclisi aşkarlanıb
Hacıqabulda evdən çıxan koronavirus xəstəsi saxlanılıb
Sahibə Qafarovanın başçılığı ilə deputatlarımız Rusiyaya gedir
Hərbi Qənimətlər Parkı ordumuzun qəhrəmanlıqla yaratdığı bir əsərdir - Tamam Cəfərova
Belarus Qarabağda tikinti-quruculuq işləri ilə bağlı dəstək göstərməyə hazırdır - Nazir (FOTO)
Xaçmazın icra başçısı peyvənd olunub (FOTO)
OPEC Azərbaycanda maye karbohidrogenlərin hasilatı ilə bağlı proqnozunu dəyişib
Hərbi Qənimətlər Parkı: Ermənistanın rəzalət simvolu
İranın nüvə sazişi üzrə iclasın vaxtı dəyişdirilib
Şəmkirdə toy edən şəxslər məsuliyyətə cəlb olunub (VİDEO)
Braziliyada ötən sutka koronavirusdan 3 808 nəfər ölüb
Goranboyda gizli toy mərasimi keçirmək istəyən şəxslər saxlanılıb (FOTO)
Yol polisi Qərb rayonlarında reyd keçirib (FOTO/VİDEO)
Vaşinqton Cozef Baydenin sentyabrın 11-dək qoşunları Əfqanıstandan çıxarmaq niyyətini təsdiqləyib
Dünyada ötən sutka koronavirusa 567 mindən çox yoluxma qeydə alınıb - ÜST
Misirdə avtobus yük maşını ilə toqquşub, çox sayda ölən var
Aİ Türkiyəyə qarşı ikili standartlardan imtina etməlidir - Ərdoğan
Britaniyada koronavirusa daha 2 472 nəfər yoluxub
ABŞ İranın uranı 60%-ə qədər zənginləşdirmək niyyətini təxribat hesab edir
Prezident İlham Əliyev: Zəngəzur dəhlizi Türkiyənin razılığı və onların iştirakı olmadan açıla bilməz
Prezident İlham Əliyev azad olunmuş ərazilərə köçkünlərin nə zaman qayıdacağı sualını cavablandırıb
Prezident İlham Əliyev: Ermənistanda hökumət, müxalifət erməni xalqına həqiqəti söyləməlidirlər
Prezident İlham Əliyev: Bizim azad etdiyimiz ərazilər dörd Lüksemburq ərazisinə bərabərdir
Türkiyə sahillərində 5,1 bal gücündə zəlzələ olub
Türkiyədə son sutkada koronavirusdan 52 104 nəfər sağalıb
Çempionlar Liqası: PSJ və "Çelsi" yarımfinalda
Minsk Azərbaycana Belarus üzərindən ABŞ-a uçuşlar təşkil etməyi təklif edib
Müqəddəs Ramazan ayı başladı
Ərazilərin effektiv şəkildə minalardan təmizlənməsi üçün lazım olan bütün məlumatların mübadiləsi vacibdir - ATƏT-in Minsk Qrupu
Yol polisi İsmayıllıda reyd keçirib (FOTO)
"OPEC" yayda benzin istehlakının böhrandan əvvəlki səviyyədən aşağı olacağını proqnozlaşdırır
İran uranın 60 faizə qədər zənginləşdirilməsinə başlayır
Vəkillər Kollegiyasının Rəyasət Heyətinin üzvü vəfat edib (FOTO)
Bakıda mənzildən qadın meyiti tapılıb
Bakı yenidən gimnastika yarışlarını qəbul edir
Erməni faşizminin sübutu olan Park - Dünyanın bir neçə ölkəsində belə muzey var (FOTO)
Azərbaycan pilotlu və pilotsuz vasitələri döyüşlərdə tətbiq edən ikinci ölkədir - Ekspert
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenkonun qeyri-rəsmi görüşü olub (VİDEO)
TAP vasitəsilə Yunanıstana qaz tədarükü razılaşdırılmış həcmi üstələyə bilər
Moody’s Azərbaycan Beynəlxalq Bankının reytinqini yüksəltdi
Azərbaycan XİN Hərbi Qənimətlər Parkı ilə bağlı Ermənistan XİN-in bəyanatına cavab verdi
Belarus bu il Azərbaycandan 1 milyon ton neft alacaq
Ceyhun Bayramov Rumıniyanın Azərbaycandakı səfiri ilə görüşüb (FOTO)
Bakıda Hərbi Qənimətlər Parkı ermənilərin misilsiz cinayətlərinin ən bariz nümunəsidir - Ekspert
Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko Azərbaycana işgüzar səfərə gəlib (FOTO)
“Əsas Məsələ”də bu dəfə də Hərbi Qənimətlər Parkının açılışı müzakirə olunub (VİDEO)
“Dərs vaxtı”nda cədvələ uyğun mövzular təqdim olunub
Cəbrayıl və Qubadlıda 750-ə yaxın ağac əkilib (FOTO/VİDEO)
Nazir Rəşad Nəbiyev Ukraynanın infrastruktur naziri Vladislav Krikli ilə görüşüb (FOTO)
Ağdamı demək olar ki, yenidən qurmaq lazımdır - Almaniyalı tarixçi (VİDEO)
Balakən və Naftalanda nişan mərasimi keçirənlər cərimələnib (FOTO)
Ermənistan beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq mina sahələrinin xəritələrini Azərbaycana təqdim etməlidir - Metyu Brayza (VİDEO)
Şəhid ailələrinə və qazilərə qayğı dövlətin sosial siyasətinin prioritetlərindən biridir - Deputat
Prezident Ermənistanın apardığı dezinformasiya kampaniyasına tutarlı cavab verdi - Elçin Əmirbəyov (VİDEO)
Cəbrayıl rayonunun Sədi kəndi (VİDEO)
Aprelin 14-nə USD/AZN rəsmi məzənnəsi
Baş nazir Əli Əsədov BP-nin regional prezidenti ilə görüşüb
Rinoplastika haqqında bilməli olduqlarınız
Ölməzlər – Füzuli uğrunda döyüşlərdə şəhid olan Amal Əhmədov (FOTO/VİDEO)
Ötən həftə azad edilmiş ərazilərdə tapılan minaların SAYI açıqlanıb
Süveyş kanalında hərəkəti iflic edən gəmiyə həbs qoyuldu
Azərbaycanda COVID-19-a qarşı peyvənd olunanların SAYI açıqlanıb
Azərbaycanda 2457 nəfər COVID-19-a yoluxub, 34 nəfər vəfat edib
İkinci Qarabağ müharibəsinə yanaşma çağdaş dünyanın real mənzərəsini bir daha ortaya qoyur - Vüqar Rəhimzadə
Azərbaycanda şəhid ailələrinə, qazilərə dövlətin qayğısı ən yüksək səviyyədədir - Deputat
İsrail peyvənd olunmuş turistləri qəbul etməyə başlayacaq
Paytaxtın bu yolunda hərəkətin təşkilində dəyişiklik edilib (FOTO)
Hidrometeorologiya sahəsində texnoloji bilikli gənc kadrlara ehtiyac var - Umayra Tağıyeva
“YAŞAT” Fondu daha iki şəhid övladının zəruri xərclərini qarşılayıb
Prezident İlham Əliyev: Ermənilər bizi yaxşı tanımayıblar, elə bilirdilər ki, bizimlə 1992-ci ildəki döyüşü aparacaqlar
170-dən çox jurnalist peyvənd olunub
Astarada kartof yükündən 213 kiloqramdan artıq heroin çıxdı (FOTO/VİDEO)
Keçidlərdə piyadalara yol verməyən sürücülər cərimələndi (FOTO)
Azərbaycan Notariat Palatası və Bakı Dövlət Universiteti arasında birgə əməkdaşlıq haqqında müqavilə imzalanmışdır (FOTO)
Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun rektoru “İslah və təcdid” kitabının təqdimat mərasimində iştirak edib (FOTO)
Astarada tibbi maskadan istifadə etməyənlərə qarşı reyd keçirilib
Energetika naziri Ukraynanın infrastruktur naziri Vladislav Krikli ilə görüşüb (FOTO)
Ramana qəsəbəsində Mərkəzi küçə əsaslı şəkildə təmir olunur (FOTO)
A-qroup-un İdarə Heyətinin yeni sədri - Abas Miskərli
Unibank biznes sahibləri üçün Bahar kampaniyasını davam etdirir
Prezident İlham Əliyev: Ermənistan Birinci Qarabağ müharibəsində törətdiyi bir çox müharibə cinayətlərini gizlədə bilmişdi
Dövlət büdcəsinə gömrük rüsumlarından daxilolmalar artıb
Qubadlıda Həkəri və Bərgüşad çaylarına qızıl xallı farel balıqları buraxılıb (FOTO)
Dünyanın aparıcı beyin mərkəzlərinin nümayəndələri Hərbi Qənimətlər Parkına gəlib (FOTO)
Prezident İlham Əliyev Avropa çempionatının Bakıda keçiriləcək oyunları ilə bağlı sərəncam imzalayıb
Bu il 35 minədək şəxs aktiv məşğulluq tədbiri ilə əhatə olunub
Azərbaycan Prezidenti: Pakistan qarşıdurmanın ilk günündən son gününədək Azərbaycanı açıq şəkildə dəstəklədi
Hərbi Qənimətlər Parkı Azərbaycan xalqının tarixi qalibiyyətinin simvollarından birinə çevrildi
Azərbaycanda qızıl və gümüş ucuzlaşıb
Azad olunan ərazilərə icazəsiz keçmək istəyənlərin qarşısı alınır (FOTO)
Qarabağda "İsgəndər-M" qalıqlarının tapılması Rusiya və Azərbaycan hərbçiləri arasında müzakirə olunur - Peskov
Bitkoindən daha bir tarixi rekord
Tərtərdə yol polisi reyd keçirib
Prezident İlham Əliyev: Biz ATƏT-in Minsk qrupundan regionda dinc həyatın nizamlanması üzrə təkliflər gözləyirik
Kafedə toy edənlər məsuliyyətə cəlb edilib
Bakı Slavyan Universitetində "Nizami Gəncəvinin əsərlərində qadın obrazları" adlı ədəbi-musiqili tədbir keçirilib (FOTO)
Bütün xəbərlər