"Əsrin Müqaviləsi" Azərbaycana nə verib - sorğu

"Əsrin Müqaviləsi" Azərbaycana nə verib - sorğu

Azərbaycan, Bakı, 20 sentyabr/ Trend Cap , müxbirlər E.İsmayılov, Ü.İsmayılova, S.Babayeva, İ.Əlizadə, İ.Xəlilova/ Sentyabrın 20 - də Azərbaycanda "Neftçilər Günü" və "Azəri - Çıraq - Günəşli" iri dəniz yataqları blokunun işlənilməsinə dair "Əsrin Müqaviləsi" nin imzalanmasının 14 illiyi qeyd olunur. "Neftçilər Günü" 2001 - ci ildə Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin fərmanı ilə təsis edilib. Bu il, həmçinin, Azərbaycanda sənaye üsulu ilə neft hasilatına başlanılmasının 160 illiyi qeyd edilir.

1994 - cü ildə Azərbaycan əcnəbi şirkətlər və sərmayədarları Xəzərə birinci olaraq (ölkədə neft - qaz layihələrinə təxminən $25 mlrd. sərmayə yatırılıb) dəvət edib və bu ölkənin neft - qaz strategiyasının başlanğıcı olub. Bakı - Tbilisi - Ceyhan (BTC) neft kəmərinin tikintisi bu strategiyanın başlıca amillərindən biri olub.

1994 - cü il sentyabrın 20 - də imzalanmış "Əsrin Müqaviləsi" Xəzərin Azərbaycan şelfinin neft - qaz ehtiyatlarının fəal mənimsənilməsinin əsasını qoyub. Bu gün "Azəri-Çıraq-Günəşli" yataqlarından sutkada təxminən 1 mln. barel neft hasil edilir. Hasil edilən neft BTC boru kəməri ilə ixrac olunur.

BP (operator), Chevron, ARDNŞ, İnpex, Statoil, ExxonMobil, TPAO, Devon Energy, İtochu və Delta Hess şirkətləri "Əsrin Müqaviləsi"nin iştirakçıları qismində çıxış edir.

Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin ictimaiyyətlə əlaqələr və mətbuat xidməti şöbəsinin rəhbəri Nizaməddin Quliyev:

1994 - cü ildə "Əsrin Müqaviləsi"nin imzalanması yalnız Azərbaycanın uzaqgörən və səmərəli enerji strategiyasının deyil, həm də ölkənin ümumi iqtisadi çiçəklənməsinin əsasını qoyub. Bu, Azərbaycanın neft, qaz, nəqliyyat və digər layihələri reallaşdıran regional lider kimi irəliləməsinə səbəb olub. Bu gün Azərbaycanda perspektivli neft və qaz strukturları və yataqlarının axtarışı, kəşfiyyatı, işlənilməsi və bərpasına dair müqavilələrin ümumi sayı 25 - dən çoxdur . Bu sazişlərin reallaşdırılması ölkəyə, Azərbaycanda karbohidrogenlərin sənaye üsulu ilə işlənilməsinin başladığı vaxtdan - 160 il əvvəldən indiyədək nail olunmamış neft və qaz hasilatı həcminə çıxmağa imkan verib. 2007- ci ildə Azərbaycanda rekord həcmdə - 42 mln. ton hasilat müşahidə edilib. 2008 - ci ilin yekunları üzrə bu, 52 mln. tona bərabər olacaq.

Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının prezidenti Eldar İsmayılov:

"Əsrin Müqaviləsi" ölkənin sosial-iqtisadi həyatının qlobal iqtisadiyyatla fundamental əlaqəsinin qurulmasına imkan yaradıb. Bu, Azərbaycan iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatı ilə uzunmüddətli davamlı yüksəkrentabelli əlaqəsidir. O, Şərq və Qərb arasında planetin enerji sisteminə real körpüyə çevrilir və ən əsası, yaradılmış Dövlət Neft Fondu Azərbaycan xalqının rifahını sistemli və layiqli şəkildə artırmağa imkan verir.

Azərbaycanın Maliyyə Nazirliyinin Sığorta Nəzarəti şöbəsinin rəhbəri Namiq Xəlilov:

1994 - cü ildə "Əsrin Müqaviləsi"nin imzalanması, bunun ardınca dünyanın iri neft şirkətləri ilə bir sıra digər müqavilələrin bağlanılması nəticəsində Qərbin neft şirkətləri, o cümlədən onların çoxsaylı podratçı və subpodratçıları Azərbaycanda fəaliyyət göstərməyə başlayıblar. Bu şirkətlərin gəlişi sığorta xidmətlərinə tələbatın kəskin artımına səbəb olub və bu, Azərbaycanın sığorta bazarının inkişafına, sığorta xidmətləri çeşidinin genişlənməsinə, sığortaçıların peşəkar səviyyəsinin artmasına təkan verib. Sığortanın məsuliyyət, əmlak sığortası, tibbi və avtomobil sığortası kimi növlərinə daha çox tələbat yaranıb.

Azərbaycanın İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyev:

"Əsrin Müqaviləsi"nin imzalanması yalnız neft sektoru deyil, Azərbaycan iqtisadiyyatının digər sektorlarının da inkişafı üçün lokomotiv rolunu oynayıb. Görülən tədbirlər çərçivəsində qabaqcıl texnologiyaların tətbiqi, nəqliyyat və xidmətlər sektorunun inkişafı, kadr potensialının artırılması və yeni iş yerlərinin yaradılması üçün geniş imkanlar açılıb.

Müqavilə Bakı -Tbilisi - Ceyhan neft kəməri və Bakı -Tbilisi - Ərzurum qaz kəmərinin tikintisi kimi iri layihələrin reallaşdırılmasının əsasını qoyub. Neft - qaz müqavilələri sosial layihələrin realizəsi və ümumilikdə iqtisadiyyatın inkişafı üçün şərait yaradıb.

İmzalanan müqavilələr çərçivəsində karbohidrogenlərin satışından gələn valyuta ehtiyatlarının səmərəli idarə edilməsi üçün Azərbaycanın Dövlət Neft Fondu yaradılıb. Fondun əsas məqsədi isə, ölkənin zəruri tələblərinin ödənilməsi və gəlirlərin gələcək nəsil üçün saxlanılmasıdır. Hesab edirəm ki, ölkənin neft gəlirlərinin artması ilə əhalinin rifahı yaxşılaşır, sosial yönümlü və irimiqyaslı infrastruktur layihələrinin realizəsinə imkanlar açılır. Düşünürəm ki, Azərbaycanın hər bir vətəndaşı artıq neft gəlirlərindən gələn faydanı öz üzərində hiss etməyə başlayıb.

Azərbaycanın Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi İnformasiya Cəmiyyətinin İnkişafı şöbəsinin rəhbəri Rüfət Gülməmmədov:

Zaman göstərib ki, belə qlobal müqavilənin imzalanması təsadüfi yox, Azərbaycan üçün fövqəladə dərəcədə zəruri olub. Bu müqavilə yalnız Azərbaycanın deyil, ümumilikdə bütün regionun inkişafına səbəb olub.

Bütün bunlar əcnəbi sərmayədarları Azərbaycana cəlb edib və onlar ölkənin iqtisadi sabitliyinə əmin olublar. Ölkədə İT sahəsinə sərmayə yatıran iri şirkətlərin sayı artdığından, bu müqavilə informasiya texnologiyaları sahəsinə də müsbət təsir göstərib. Bundan əlavə, ölkənin informasiya texnologiyaları sahəsi neft sektoru ilə rəqabət apararaq, xeyli inkişaf edəcək.

MBASK Sığorta Şirkəti İdarə Heyətinin sədri Cəmil Məlikov:

"Əsrin Müqaviləsi" Azərbaycanın sığorta bazarının xeyli inkişafına gətirib;1995 - ci ildən 2007- ci ilədək olan dövr ərzində Azərbaycanın bütün sığorta şirkətlərinin sığorta haqları 45, ödənişləri 80 dəfə artıb. Bu, "Əsrin Müqaviləsi" imzalandıqdan sonra Azərbaycanın sığorta bazarının dəfələrlə artmasından xəbər verir. Bazarın inkişafının bu əhəmiyyətli artımı əcnəbi sərmayədarları cəlb edib. Qeyd etmək vacibdir ki, müqavilə imzalandıqdan sonra sığorta şirkətləri banklara sərmayə ehtiyatları qismində təxminən 100 min manat vəsait yatırıblar.

İctimai Maliyyələrin Monitorinqi Mərkəzinin direktoru İnqilab Əhmədov:

"Əsrin Müqaviləsi"nin imzalanması Azərbaycanın böyük nailiyyətidir. Bu sazişin imzalandığı vaxtdan 14 il ötüb və biz ən yeni neft tariximizdə bütün parametrlər üzrə davamlı inkişafı müşahidə edirik. Əvvəla, biz hər il əminliklə hasilat həcmini artırırıq. İkincisi, neftin satışından əldə olunan gəlirlən həcmini əminliklə çoxaldırıq. Üçüncüsü, bizim neftin dünya bazarlarına çıxarılması üçün etibarlı sistemimiz, şaxələnmiş infrastruktur şəbəkəmiz var. Və nəhayət, layihələrimiz və ilk növbədə, "Əsrin Müqaviləsi"nin mənfəətliliyi üzrə çox yaxşı mənzərə əldə olunub.

Azərbaycanın Nazirlər Kabineti İqtisadiyyat və Maliyyə - Kredit Siyasəti Şöbəsinin keçmiş rəhbəi Oqtay Haqverdiyev:

Biz bu gün də "Əsrin Müqaviləsi"nin imzalanmasının təsirini müşahidə edirik. Azərbaycan çox sayda sosial problemlərini həll edib. Ölkə dünya neft bazarında öz yerini tutub. "Əsrin Müqaviləsi"nin imzalanması həm iqtisadi, həm də siyasi baxımdan düzgün addım olub.

İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu:

"Əsrin Müqaviləsi" siyasi və strateji baxımından Azərbaycan üçün böyük imkanlar yaradıb, dividendlər verib, iqtisadiyyatın strukturunu formalaşdırıb. Ümumilikdə baxsaq, müqavilə Azərbaycanın Dövlət Neft Şirkətinin inkişafında, ölkənin maliyyə imkanlarının genişlənməsində, valyuta ehtiyatlarının, dövlət büdcəsinin imkanlarının artmasında vacib rol oynayıb.

Trend - ın Analitik Mərkəzinin direktoru Ellada Xankişiyeva:

Hər il "Əsrin Müqaviləsi"nin son dərəcə səmərəli olduğuna əmin olursan və bu gün biz artıq "Azəri - Çıraq - Günəşli" yataqlarından neftin proqnozlaşdırılan hasilat həcminə - gündə 1 mln. barel hasilata çıxırıq. "Əsrin Müqaviləsi" - bəhrələrindən azərbaycanlıların bir neçə nəslinin faydalanacağı uğurdur. Bu layihənin tarixi əhəmiyyəti ölkənin artıq almağa başladığı milyonlarla barel neft və dollardan deyil, Azərbaycanın bu müqavilə sayəsində dünya arenasında tamhüquqlu üzv olmasından ibarətdir.

Müstəqil politoloq Vəfa Quluzadə:

"Əsrin Müqaviləsi"nin imzalanması Azərbaycanın suverenliyini möhkəmləndirdi və təhlükəsizliyini təmin etdi. Ölkə neft ehtiyatlarından ABŞ, Böyük Britaniya və Qərbin digər ölkələri ilə istifadə etməyə başlamasaydı, "Əsrin Müqaviləsi" imzalanmasaydı, indi Azərbaycan işğala məruz qalmış qeyri - müstəqil dövlət olardı. "Əsrin Müqaviləsi" beynəlxalq səviyyədə Azərbaycana qarşı təbliğatı və müharibəni dayandırdı. Neft müqavilələri Azərbaycanı Qərbin və ABŞ - ın maraq dairələrinə daxil etdi. Bu müqavilələr Dağlıq Qarabağı erməni işğalından azad etməyə imkan verəcək.

Azercell Telecom MMC-nin mətbuat katibi Rüfət Abbasov:

Azərbaycan dünya maliyyə inkişafı fonunda, ilk növbədə, öz iqtisadi artımı və ölkənin neft sektorunun inkişafına borcludur. Bu baxımdan, "Əsrin Müqaviləsi" ölkənin iqtisadi inkişafının əsası olan tarixi sənəddir. Neft sektorunun inkişafı iqtisadiyyatın qeyri - neft istiqamətlərinin, o cümlədən informasiya texnologiyalarının irəliləməsinə təkan verir. Bu inkişaf gələcəkdə də müşahidə olunacaq.

Azərbaycanın İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz:

Mən bu hadisəni Azərbaycanın tarixində ən vacib hadisə kimi qiymətləndirirəm. Bir müddət əvvəl Cənubi Qafqazda baş verən hadisələr bu hadisənin yalnız iqtisadi deyil, siyasi vacibliyini də göstərdi. Gələcəkdə layihənin ümumilikdə bütün ölkə üçün böyük əhəmiyyəti olacaq. Bu müqavilə informasiya texnologiyaları, kənd təsərrüfatı, turizm kimi qeyri - neft sahələrinin inkişafına təsir edəcək və təkan verəcək.

Müəlliflə əlaqə saxlamaq üçün elektron ünvan: Cap

“Sonuncu” filmi Rotterdam Beynəlxalq Film Festivalında (FOTO)
“Sonuncu” filmi Rotterdam Beynəlxalq Film Festivalında (FOTO)
Tarix Muzeyinə baş direktor seçilib
Tarix Muzeyinə baş direktor seçilib
Xalq artisti Eldar Quliyev vəfat edib
Xalq artisti Eldar Quliyev vəfat edib
Loading Bars
Xəbər lenti
Azərbaycanda COVID-19 əleyhinə peyvənd olunanların SAYI açıqlandı
Azərbaycanda 2 148 nəfər COVID-19-a yoluxub, 30 nəfər vəfat edib
Baş Prokurorluq və DİN birgə məlumat yayıb
Şirkət rəhbəri külli miqdarda dələduzluğa görə həbs edildi
Azərbaycanda bu sahələrdə daha yüksək maaş verilir
Ermənistan yanlış siyasətinə, terrorçu və təxribatçı əməllərinə görə cavab verir - Deputat
Azərbaycanda qaz hasilatı artıb
"VICE News"un Ermənistanın Bərdəyə raket zərbəsi barədə reportajı beynəlxaq mükafata namizəd irəli sürülüb
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin 100 illik yubileyi qeyd ediləcək - SƏRƏNCAM
Bakıda quldurluq: Pizza şirkətinin əməkdaşını hədələyib 500 manatını aldılar (VİDEO)
Milli Məclisin nümayəndə heyəti MDB PA-nın tədbirlərində iştirak edib (FOTO)
Azərbaycan qazı Avrasiyada qaz hasilatı artımının aparıcı qüvvələrindən biridir
2021 Formula 1 Azərbaycan Qran Pri yarışı ilə bağlı viza prosedurları sadələşdirilir - SƏRƏNCAM
İranda ötən sutka 21 min nəfər koronavirusa yoluxub, 319 nəfər ölüb
Ağdamda müasir tələblərə cavab verən heyvan kəsimi məntəqəsinin inşasına start verilib (FOTO/VİDEO)
Mingəçevirdə “Təmiz hava” aylığı çərçivəsində reyd keçirilib (FOTO)
Cəbrayıl rayonunun Daş Veysəlli kəndi (VİDEO)
Xətaidə kafeyə gedən, orada insanlarla görüşən koronavirus xəstəsi saxlanılıb (VİDEO)
Kritik informasiya infrastrukturunun təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı Fərman imzalanıb
İşğalçılar Alban məbədlərini saxtalaşdırıblar, dağıdıblar - Alban-udi dini icmasının sədr müavini (VİDEO)
Azərbaycan parlament nümayəndə heyəti Sankt-Peterburqda Ulu öndər Heydər Əliyevin xatirəsini yad edib (FOTO)
Ermənilər Qarabağın hər bir kvadratmetrini saxtalaşdırmaq istəyib - Alban-Udi icmasının rəhbəri (VİDEO)
Kanalizasiya quyularının qapaqlarını oğurlayan şəxs saxlanılıb (FOTO)
İran Azərbaycana ticarət attaşesi göndərir
Qubada Türkiyə-Azərbaycan Qardaşlıq Parkı tikilir (FOTO)
Azərbaycan nefti bahalaşıb
Toyvo Klaar separatçı ilə görüş qərarı verərkən beynəlxalq hüququn prinsiplərini əsas götürməli idi - Ukraynalı ekspert
Bakıda evdən 80 min dollarlıq qızıl külçələr oğurlandı (FOTO/VİDEO)
BMT Qarabağın minalardan təmizlənməsi ilə bağlı Rusiyanın təklifini cavablandırmayıb - Şoyqu
Alban-Udi xristian dini icmasının üzvləri Tuğdakı qədim alban məbədində – Trend TV-nin REPORTAJI
Rusiyada bir gündə 398 nəfər koronavirusdan ölüb
Bu il 700 minə yaxın şəxsə sosial müavinət və təqaüd ödənilib
Bakıda yeni avtobus xətti istifadəyə verilir (FOTO)
Minsk qrupunun Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı missiyası başlamamış başa çatdı - Əli Hüseynli
Qəbulda qohumbazlıq, korrupsiya tüğyan edirdi - Məleykə Abbaszadə
Sabah hava küləkli olacaq
YAP İdarə Heyətinin üzvü partiyanın fəal gəncləri ilə görüşüb (FOTO)
Bakıda 28 yaşlı gənci qatar vurub öldürməsi ilə bağlı cinayət işi açılıb
Çində kimya zavodu partlayıb
Şərqi Avropa portalında “Minalar, Qarabağ və Ermənistanda böhran” adlı məqalə dərc olunub
Qaradağda top mərmisi tapılıb (FOTO)
Karantini pozan repetitor saxlanılıb
Son üç ayda 17 uşaq övladlığa verilib
Masallıda yas mərasimi dayandırılıb, 7 nəfər cərimələnib (FOTO)
Milli Məclisin sədri beynəlxalq təşkilatları Ermənistana təsir göstərməyə çağırıb (VİDEO)
30 il susan Minsk qrupu ermənilərin məğlubiyyətini görəndə Azərbaycana təzyiqə başladı - Komitə sədri
Xırdalanda 6 şəhidin xatirəsinə bulaq kompleksi tikilib (FOTO)
Ötən gün 21 yanğın olub, 2 nəfər xilas edilib (VİDEO)
Alban-Udi dini icmasının üzvləri Tuğ kəndinə səfər ediblər (FOTO)
Qubadlıda ermənilərin qoyub qaçdığı döyüş sursatları aşkar edilib (VİDEO)
"Anglo Asian Mining" Azərbaycanda qızıl hasilatını 25 faiz azaldıb
Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 38 nəfər saxlanılıb
Evdən antik samovar oğurlayan keçmiş məhkum saxlanılıb (FOTO)
Yeddi koronavirus xəstəsi ictimai yerlərdə saxlanılıb
İsraildə aktiv koronavirus xəstələrinin sayı 2 680 nəfərə düşüb
"AstraZeneca" kifayət qədər yüksək effektə malikdir - Bəzi şirkətlər böyük bir təbliğat oyunu aparır - AÇIQLAMA
Qazaxıstanda son sutkada koronavirusa 2 822 nəfər yoluxub
Azərbaycanda 3,6 bal gücündə zəlzələ olub
İranın uranı 60%-ə qədər zənginləşdirmək qərarı danışıqlara kömək etmir - Bayden
Kolumbiyada koronavirusun "Britaniya" ştammı aşkarlanıb
ÜST koronavirusun yayılmasının pik nöqtəyə çatacağı vaxtı proqnozlaşdırırdı
Britaniyada koronavirusa daha 2 596 nəfər yoluxub
Yaponiya Yay Olimpiya oyunlarından imtina etmək niyyətində deyil - Baş nazir
Peyvəndlərə bərabərhüquqlu əlçatanlıq təmin edilməyib - ÜST-nin rəhbəri
Bayden ABŞ-ın qaçqın qəbulu üzrə limitini olduğu kimi saxlayıb
Raul Kastro vəzifəsindən istefa verib
İtaliya mətbuatı: “Prezident İlham Əliyev: İtaliya yaxın dost və tərəfdaşdır”
"Qarabağ" Şahruddin Məhəmmədəliyevin vəziyyəti ilə bağlı son durumu açıqladı
Türkiyədə son sutkada koronavirusdan 56 510 nəfər sağalıb
Rusiya bir sıra ABŞ rəsmisinin ölkəyə girişinə qadağa qoyub
Dünyada ötən sutka koronavirusa 800 mindən çox yoluxma qeydə alınıb - ÜST
Azərbaycan reallıqlarını parlamentarilər səviyyəsində dünyaya çatdırmaq önəmli məsələdir - Arzu Nağıyev (VİDEO)
Gənc batutçularımızdan bu dəfə 1 dəst medal
BMT TŞ Liviyada monitorinq qrupunun yaradılması ilə bağlı qərar qəbul edib
Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarova MDB PA-nın 52-ci plenar iclasında çıxış edib (FOTO)
Qazaxıstanda Su-30SM qırıcısı qəzaya uğrayıb
Gürcüstanda koronavirusa daha 1077 nəfər yoluxub, 8 nəfər ölüb
Azad olunmuş ərazilərdə yaşıllığı bərpa etmək üçün bu ilin əkin planı 2 dəfə artırılıb
Suqovuşanın elektrik enerjisi ilə təchizatı yekunlaşmaq üzrədir
Azad edilmiş kənd ərazilərində vahid şəhərsalma əsaslandırılmasında layihə tapşırığını bu qurum hazırlayacaq - QƏRAR
Azərbaycan təkcə işğalçı orduya deyil, ermənilərin dünyadakı havadarlarına da qalib gəlib - Əli Hüseynli (Videolayihə)
Aİ-nin Azərbaycandakı nümayəndəsi XİN-ə çağırıldı, etiraz bildirildi
10 noyabr bəyanatı regionda sülhün təmin olunmasında mühüm əhəmiyyətə malikdir - Matviyenko
“Bakı Metropoliteni” QSC-nin Müşahidə Şurasının ilk iclası keçirilib (FOTO)
Avropa Xəbər Agentlikləri Alyansının Baş Assambleyası ilk dəfə onlayn formatda keçiriləcək (FOTO)
Aİ-nin dəstəyi ilə Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrində 6 000 çay və göldə suyun keyfiyyəti yoxlanılıb
Azərbaycanda COVID-19 əleyhinə peyvənd olunanların SAYI açıqlandı
Azərbaycanda 2 163 nəfər koronavirusa yoluxub, 32 nəfər vəfat edib
KOBİA leqal sahibkarlığı və rəsmi məşğulluğu təşviq edən yeni biznes təşəbbüslərini dəstəkləyir
Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri ilə ixrac 50 faizdən çox artıb
MDU və Kiyev Milli İqtisadiyyat Universiteti arasında əməkdaşlıq çərçivəsində növbəti mühazirə keçirilib (FOTO)
Ermənistanda siyasi qüvvələr Qarabağla bağlı sərsəm bəyanat səsləndirməklə xal qazanmaq istəyirlər - Politoloq
SOCAR İstiqrazlarının növbəti faiz ödənişi 19 apreldə köçürüləcək
Media nümayəndələri reabilitasiya müəssisəsində qazilərimizə göstərilən xidmətlərlə tanış edilib (FOTO)
Ermənistan Azərbaycanla münasibətlərin inkişafına ehtiyac duyur - Armen Sarkisyan
Sahibə Qafarova rusiyalı həmkarı ilə ikitərəfli əlaqələri müzakirə edib (FOTO)
Merkel "AstraZeneca" vaksini ilə peyvənd olunub
48 nəfərin əmək müqaviləsi olmadan işə cəlb olunduğu aşkar edilib
TV tarixində ilk: Xudafərinin yanından veriliş yayımlanıb (VİDEO)
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Eldar Quliyevin vəfatı ilə bağlı nekroloq imzalayıblar
Bütün xəbərlər