Azərbaycan Prezidentinin ünvanına təbrik məktubları gəlməkdə davam edir

Azərbaycan Prezidentinin ünvanına təbrik məktubları gəlməkdə davam edir

Azərbaycan, Bakı, 29 oktyabr /Trend/

Niderland Krallığının Baş naziri Mark Rutte Azərbaycanın dövlət başçısı İlham Əliyevi yenidən Prezident seçilməsi münasibətilə təbrik edib.

Təbrik məktubunda deyilir: "Xahiş edirəm, yenidən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilməyiniz münasibətilə təbriklərimi qəbul edin.

Əminəm ki, ölkələrimiz arasındakı münasibətlər, xüsusilə iqtisadi əlaqələr Sizin hakimiyyətdə olduğunuz dövrdə daha da güclənəcəkdir.

Sizinlə işləməkdən olduqca məmnunam və mart ayında Nüvə Təhlükəsizliyi Sammiti ilə əlaqədar Sizi Niderlandda salamlamaqdan şad olaram.

Ali dövləti vəzifənizdə Sizə uğurlar arzu edirəm".

XXX

Astana şəhəri, qazax yazıçısı, akademik Baxitxoja Rustemovdan:

"Yenidən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilməyiniz münasibətilə Sizi səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Sizə möhkəm cansağlığı, uzun ömür arzulayır, müstəqil Azərbaycanın, türk dünyasının və bütün bəşəriyyətin çiçəklənməsi naminə səylərinizdə uğurlar diləyirəm.

Qoy qardaş qazax və Azərbaycan xalqları arasında dostluq və qarşılıqlı anlaşma daha da möhkəmlənsin".

XXX

Rusiya İctimai Palatasının üzvü Diana Qurtskayadan:

"Yenidən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilməyiniz münasibətilə Sizi səmimi qəlbdən təbrik edirəm.

Əminəm ki, Sizin biliyiniz, dövlətin rifahı naminə fəaliyyət göstərdiyiniz illərdə topladığınız təcrübə və respublika vətəndaşlarının səmimi dəstəyi Prezident kimi ali dövləti vəzifənizdə Sizə kömək edəcəkdir.

Sizin qələbəniz xalqın iradəsinin həqiqi nümayişi, şəxsi nailiyyətinizin təsdiqi, hakimiyyətlə cəmiyyətin vəhdətinin sübutudur.

Azərbaycan vətəndaşları ölkədə sülhün və asayişin qorunub saxlanılmasına, sabit kursun davam etdirilməsinə, yeni uğurların qazanılmasına və bütün dünyada ölkənin nüfuzunun artması naminə öz doğru seçimini etmişdir.

Qeyri-adi dərəcədə xeyirxah və səmimi insan olan xanımınızla, yüksək statuslarına baxmayaraq, ənənələrimizə sadiq olan və onlara hörmətlə yanaşan həqiqi Qafqaz xanımları olan qızlarınızla tanış olmaq mənim üçün böyük şərəfdir.

Sizə möhkəm cansağlığı, habelə bundan sonra da uğurla fəaliyyət göstərmək üçün fiziki və mənəvi güc arzulayıram.

Cənab Prezident, bir daha Sizi təbrik edirəm".

XXX

Gürcüstan Parlamentinin üzvü Əli Məmmədovdan:

"Azərbaycan xalqı Sizə yenidən etimad göstərərək növbəti beş il müddətinə Prezident seçmişdir. Bu seçim nəinki Azərbaycan, bütünlükdə Qafqaz regionu üçün çox mühüm amildir. Sizi gürcü xalqı adından təbrik edirəm.

Sizin yenidən Prezident seçilməyiniz həmrəylik nümayiş etdirən, beynəlxalq aləmdə sülh, iqtisadiyyat və ətraf mühitlə bağlı məsələlərdə vacib rol oynayan, çağırışlara qarşı qətiyyətlə mübarizə aparan Azərbaycan üçün doğru seçimdir.

Azərbaycan və Gürcüstan ortaq dəyərləri bölüşürlər. Əminəm ki, növbəti prezidentlik dövründə də inkişafı davam etdirmək istiqamətində ölkələrimiz arasında tərəfdaşlıq güclənəcəkdir.

Cənab Prezident, ölkənizin daha da inkişaf etdirilməsində Sizə və Azərbaycan xalqına uğurlar arzu edirəm".

XXX

Professor, Böyük Vətən müharibəsi veteranı, Rusiya Jurnalistlər və Yazıçılar İttifaqlarının üzvü, Azərbaycanın "Dostluq" ordeni kavaleri, AMEA Tarix İnstitutunun fəxri professoru, Naxçıvan Dövlət Universitetinin fəxri doktoru, BMT-nin "Dünya informasioloqlar elitası" beynəlxalq mükafatı laureatı Rudolf İvanovdan:

"Azərbaycan Respublikasının Prezidenti kimi şərəfli vəzifədə növbəti müddətə fəaliyyət göstərmək üçün inamlı qələbəniz münasibətilə Sizi heyranlıq və dərin məhəbbətlə təbrik edirəm. Mən "üçüncü müddət" terminini bilərəkdən işlətmirəm. Çünki seçkilərin müddəti Sizin çoxtərəfli quruculuq fəaliyyətinizin ən coşqun dövründə yetişmişdir və bu fəaliyyəti "müddətə görə" yarımçıq qoymaq millət üçün ziyan olardı. Azərbaycan xalqının böyük əksəriyyəti bunu başa düşmüş və məlum olduğu kimi, seçkilərin yekunlarında öz qəti münasibətini ifadə etmişdir. Müddət məsələsi yalnız formal məna daşıyırdı. Əsas budur ki, Azərbaycan xalqı Azərbaycan Respublikasının sükanı arxasında zərrə qədər də tərəddüd etmədən bir başqasını deyil, Sizi görmüşdür.

Sizin heyrətamiz dərəcədə səmərəli fəaliyyətinizin yekunları Azərbaycanı həm sosial, həm də sənaye baxımından zəngin və güclü bir dövlətə çevirmişdir. Ona görə də bu gün Azərbaycanı adi "ölkə" adlandırmağa adamın dili də gəlmir. Azərbaycan böyük dövlətdir və dümağ "Günəşli Azərbaycan" laynerinin kapitan körpüsündə sosial inkişaf və elmi-texniki tərəqqi problemlərinin bundan sonra da həll edilməsi üçün nə qədər lazımdırsa Siz olmalısınız. Sizi sevən xalq isə hökmən Sizi dəstəkləyəcəkdir.

Azərbaycanın sırf xammal dövləti olduğu və nefti satmaqla özünü dolandırdığı vaxtlar artıq keçmişdir. Azərbaycanın yalnız borclar və yeri gəlmişkən, heç də həmişə təmənnasız olmayan sair yardımlar hesabına inkişaf etdiyi illər keçmişdə qalmışdır. İndi yeni dövrdür. Qabaqcıl böyük dövlət olan Azərbaycan qeyri-neft sənayesini sürətlə inkişaf etdirir, dünyanı yeni məhsullar və onlara daim artan tələbatla heyrətləndirir. Bərəkətli Azərbaycan torpağının məhsulları ilə həm qonşu, həm də Avropa ölkələrinin tələbatı ödənilir.

Gözəl xalqı və saf təbiəti olan sevimli Azərbaycanın ölməz ümummilli lider Heydər Əlirza oğlu Əliyevin göstərdiyi yolla inamla irəliləməsi göz qabağındadır. Ulu öndər Heydər Əliyev siyasi və iqtisadi müstəqillik, dövlət suverenliyi yolu ilə irəliləməyi və daim xalqın rifahının qeydinə qalmağı unutmamağı vəsiyyət etmişdir.

Sizi Rusiyadan baxanda mənəvi cəhətdən necə saf, günəşli Azərbaycanın necə istedadlı lideri kimi görməyim barədə fikirlərimin çoxunu Azərbaycanın ən qocaman nəşrlərindən biri olan "Kaspi" qəzetinin 2013-cü il 5 oktyabr tarixli nömrəsində şərh etmişəm. Burada isə Sizə yalnız Azərbaycanın tərəqqisi, onun sərvətlərinin artması, böyük Azərbaycan millətinin yüksəlişi və daha da çoxalması naminə böyük uğurlar arzulamaq istəyirəm.

Sizə və gözəlliyin, intellektin təcəssümü olan bütün ailənizə möhkəm cansağlığı və uzun ömür diləyirəm.

Sizin Yer üzündə göstərdiyiniz şücaəti Göylər də görür və Ulu Tanrı xalqınızla bərabər Sizə Azərbaycan dövlətini qarşıya qoyulmuş məqsədlərə çatdırmaqda kömək edəcəkdir. Rəhimli və Qüdrətli Yaradan Sizi qorusun, Azərbaycan xalqının xoşbəxt həyatı, böyük Azərbaycan dövlətinin daha da çiçəklənməsi naminə Sizə tükənməz enerji bəxş etsin".

XXX

Niderland Senatı birinci palatasının sədri, senator,Maastrixt Menecment Məktəbinin sədri Rene van der Lindendən:

"Yenidən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilməyiniz münasibətilə Sizi səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Növbəti Prezidentlik dövründə Sizə daha böyük uğurlar diləyirəm.

Əminəm ki, gözəl ölkənizin inkişafında bu dövr yeni mərhələ olacaqdır. Ümidvaram ki, şəxsi əlaqələrimiz daha da inkişaf edəcəkdir".

XXX

Qazaxıstandakı "Dünya Türkləri Assambleyası" Beynəlxalq İctimai Təşkilatının prezidenti, Akademik Yermentay Sultanmuratdan:

"Dünya Türkləri Assambleyası - türk xalqlarının görkəmli ictimai, siyasi və dövlət xadimlərini birləşdirən beynəlxalq ictimai təşkilat Sizi yenidən qardaş Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilməyiniz münasibətilə təbrik edir.

Mən 2007-ci ildə türk dövlətlərinin XI Dostluq, Qardaşlıq və Əməkdaşlıq Qurultayının iştirakçısı kimi Bakıda olmuşam. O vaxt şəhərin siması hələ keçən əsri xatırladırdı. 2011-ci ildə Dünya Azərbaycanlıları Qurultayının fəxri qonağı kimi Bakıda olanda isə ölkənizin paytaxtının qısa müddətdə tanınmayacaq dərəcədə dəyişdiyini görüb vəcdə gəldim. Müasir, qeyri-ordinar arxitektura həlləri şəhərdəki qədim memarlıq nümunələri ilə üzvi vəhdət təşkil edir. Bütün respublikanın necə inkişaf etməsi də göz qabağındadır. Belə ölkə ilə təkcə qardaş Azərbaycan xalqı yox, biz hamımız - bütün dünya türkləri fəxr edirik.

Hamı etiraf edir ki, bu uğurların qazanılmasında, ölkənin sərvətlərindən istifadə etməklə xalqı onun rifahı naminə sıx birləşdirməklə Azərbaycanın sürətli sosial-iqtisadi inkişafının təmin edilməsində Sizin xidmətləriniz həlledici olmuşdur. Buna görə də Azərbaycan xalqı Sizə yenidən etimad göstərmişdir.

Bu gün Azərbaycan güclü dövlətdir. Biz Sizə - bu güclü dövlətin liderinə, Sizin ailənizə, bütün Azərbaycan xalqına uğurlar və firavanlıq arzulayırıq".

“Bakcell”dən onlayn iş və təhsil üçün internet paketi
“Bakcell”dən onlayn iş və təhsil üçün internet paketi
Xaçmazın kəndlərində internet avadanlıqlarının modernləşdirilməsi davam edir - Nazirlik
Xaçmazın kəndlərində internet avadanlıqlarının modernləşdirilməsi davam edir - Nazirlik
Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərində "ağıllı" layihələr üçün strateji planlar hazırlanır
Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərində "ağıllı" layihələr üçün strateji planlar hazırlanır
Loading Bars
Xəbər lenti
Yaponiyada fövqəladə vəziyyət rejimi paytaxt bölgəsi xaricində hər yerdə vaxtından əvvəl ləğv ediləcək
ÜST: Dünyada ötən sutka koronavirusa 421 mindən çox yoluxma qeydə alınıb
Almaniyada Xocalı soyqırımının növbəti ildönümünə həsr olunmuş ənənəvi simpozium keçirilib (FOTO)
Türkiyədə son sutkada koronavirusdan 6 210 nəfər sağalıb
Varşavadakı Azərbaycan Evində Xocalıya həsr olunmuş sərgi təşkil edilib ( FOTO)
ABŞ-ın 5 ştatında "Xocalıya ədalət!" tələbi ilə məlumatlandırma aksiyası təşkil edilib (FOTO)
Azərbaycan və Böyük Britaniya parlament dostluq qruplarının görüşündə Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi anılıb
Xocalı soyqırımı qurbanlarının Bolqarıstanda yad edilməsinə çağırış edilib
"Arsenal" Avropa Liqasının 1/8 finalına çıxıb
XX əsrin faciəsi: Xocalı soyqırımından 29 il ötür
Mançester və Brayton şəhərlərində "Xocalıya ədalət!" tələbi ilə lövhələr yerləşdirilib (FOTO)
Mingəçevir Dövlət Universitetində Xocalı soyqırımının iyirmi doqquzuncu ildönümünə həsr olunmuş tədbir keçirilib (FOTO)
Qarabağ hazırda "Böyük Qayıdış" bölgəsidir, hərbiçilərimiz isə daim dövlətin diqqət mərkəzindədir - Arzu Nağıyev
Ottava şəhərindəki "Qarabağ” Azərbaycan dili məktəbində Xocalı soyqırımından danışılıb
Niderlandda “Xocalıya ədalət!” tələbinin əks olunduğu poçt markaları buraxılıb
Xocalı soyqırımı qurbanlarının əziz xatirəsi Polşada anılıb (FOTO)
Erik Rondolat: Azərbaycan Prezidenti bir lider olaraq vəziyyətdən düzgün çıxış yolunu tapa bildi
Britaniya hakimiyyəti ölkədə koronavirus üzrə təhlükə dərəcəsini aşağı endirib
Böyük Britaniya Nümayəndələr Palatasının veb-saytında Xocalı soyqırımı ilə bağlı bəyanat yerləşdirilib
İtalyan jurnalist: Xocalı faciəsinin səbəbkarları cəzalandırılmalıdır
Göygöldə tikili yanıb
AZAL Bakıdan Kiyevə xüsusi reyslərin icrasına başlayır
Vladimir Putin ilə Nikol Paşinyan arasında telefon danışığı olub
Prezident İlham Əliyev: Bizim müvafiq strukturlarımızla beynəlxalq şirkətlər arasında əməkdaşlıq üçün böyük imkan olacaq
Azərbaycan Prezidenti: Biz hər bir şəhərin yenidən qurulması üçün baş plan hazırlayırıq
Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan şəhərlərinin müasirləşdirilməsi prosesi davam edir
İşğadan azad edilmiş ərazilərdə yetişdiriləcək əsas kənd təsərrüfatı məhsulları bunlar olacaq
Mediada yeni düşüncə, yeni layihə və yeni baxış prizmasına ehtiyac var - Bəhruz Quliyev
Könüllülər Xocalı soyqırımına həsr olunmuş tədbir keçirdi
Qeyri-formal məşğulluğun fəsadları: İnsanlar bu hüquqlarından məhrum olurlar
Peşə təhsili üzrə “Dərs vaxtı”nın fevralın 26-na olan cədvəli
Həmsədrlər Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərinin bərpasına dəstək göstərməlidir - Azay Quliyev
Ceyhun Bayramov İsrailin səfiri ilə görüşüb (FOTO)
ASAN könüllülərindən minlərlə uşağı əhatə edən növbəti layihə (FOTO)
Paşinyanın bəyanatı növbəti dəfə Rusiyanın nüfüzuna endirilən xain və sarsıdıcı bir zərbə oldu - Hərbi ekspert
ATƏT-in hazırkı sədri Azərbaycana səfər etmək niyyətindədir
Ağdamdakı dağıntılar rusiyalı jurnalistləri dəhşətə gətirdi - Trend TV-nin REPORTAJI
“Dərs vaxtı”nda cədvələ uyğun mövzular təqdim olunub
Energetika Nazirliyində kollegiya iclası keçirilib
Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunda Xocalı soyqırımı anılıb (FOTO)
Xocalı: Tarixə Qayıdış adlı Anım tədbiri (FOTO)
Bakıda Pakistan hərbi nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib
İordaniya-Azərbaycan dostluq rəmzini bildirən dairədə Xocalı soyqırımı anılıb (FOTO)
“Dostluq” yatağına dair İşçi Qrup yaradıldı - SƏRƏNCAM
Boston şəhər meri 26 fevral tarixini Xocalı soyqırımının anım günü elan edib
"Xocalı: Soyqırımın xroniikası" kitabı Ukrayna dilində təqdim edilib (FOTO)
Həmvətənlərimiz Finlandiya parlamentinə müraciət edib
ATƏT Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərində vasitəçilik missiyalarını təşkil etməyə hazırdır
Polis zabitləri Paşinyanın istefası tələbinə qoşuldu
Xocalı soyqırımı qurbanlarının ruhu dünyanı haqqın səsinə səs verməyə çağırır - Vüqar Rəhimzadə
Yelo bankdan hamıya 14.9% ilə nağd kredit
MDU-da “Tədris prosesində innovasiya və sahibkarlıq yanaşmaları” mövzusunda təlim keçirilib (FOTO)
Şaxtadan qorunmaq üçün qurulan çadırlara 200-ə yaxın vətəndaş üz tutub - Trend TV
Prezident İlham Əliyev "Signify" şirkətinin baş icraçı direktorunu və şirkətin rəhbərliyinin digər nümayəndələrini videoformatda qəbul edib (FOTO) (YENİLƏNİB)
Paşinyanın bəyanatı Rusiyanın hərb sənayesinə zərbə vurmaq niyyətini güdür - Siyasi şərhçi
Həftə sonu bu ərazilərdə yenidən yarmarkalar keçiriləcək
Bakı və Sumqayıtda temperatur yüksəlib - FAKTİKİ HAVA
Azərbaycanın avtomobil yollarındakı SON VƏZİYYƏT
Azərbaycanda 126 nəfər COVID-19-a yoluxub, 142 nəfər sağalıb, 3 nəfər vəfat edib
Prezident İlham Əliyev: Ermənistan heç vaxt bu cür acınacaqlı vəziyyətdə olmayıb
UNEC-də Xocalı soyqırımının 29-cu ildönümünə həsr olunan beynəlxalq tədbir keçirilib (FOTO)
Azərbaycana gələn türkiyəli mütəxəssislər 520 nəfərə yardım edib
Böyükşor və Zığ gölləri ilə bağlı fərman və sərəncamda dəyişiklik edildi
Ağcabədi sakinindən 10 kiloqram narkotik götürüldü
Əfv Məsələləri Komissiyasının növbəti iclasının vaxtı məlum olub
Prezident İlham Əliyev: Hər zaman şəhid ailələrinin üzvləri və müharibə əlillərinin yanında olacağam
Prezident İlham Əliyev: Bizdə olan məlumata görə, təqribən 6-7 min işğalçı məhv edilibdir
Azərbaycan Prezidenti: Müharibənin son gününə qədər Ermənistana gündə bir neçə təyyarə pulsuz silah gətirilirdi
Sabah bu marşrutların hərəkət xətti dəyişdiriləcək
Prezident İlham Əliyev: Göstərdik ki, müzəffər xalq Azərbaycan xalqıdır
Azərbaycan Prezidenti: Xocalı qurbanlarının da qanı İkinci Qarabağ müharibəsində alındı
Azərbaycan Prezidenti: Əgər kimsə revanşist fikirlərlə yaşayırsa, bax, bu yumruğu görəcək
Prezident İlham Əliyev: Həmin o “İskəndər” raketlərini Ermənistan pulla alıb? Pulsuz alıb
Prezident İlham Əliyev: Biz bütün bu illər ərzində müharibəyə hazırlaşırdıq, bunu heç gizlətmirdik
Azərbaycan Prezidenti: AXC-Müsavat cütlüyünün dövründə Şuşanın, Laçının, Kəlbəcərin düşmənə verilməsi böyük xəyanət idi
Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan Ordusunda bir nəfər də fərari olmamışdır
Pakistan şirkətlərinin işğaldan azad olunan ərazilərin bərpasına cəlbi müzakirə edilib (FOTO)
Azərbaycan Prezidenti: Ermənistanda müharibədə həlak olanların yaxınlarına nəinki ev, bir daxma da verilmir
Prezident İlham Əliyev: Şəhid olmuş övladlarımızın ailələrinə bu ilin sonuna qədər mənzillər veriləcək
Daha bir Vətən müharibəsi iştirakçısına vəzifə verildi (FOTO)
Ermənistanın güc strukturları çevriliş cəhdi ilə bağlı bəyanat yaydı
“Dostluq” yatağına dair Anlaşma Memorandumu təsdiqləndi
Silk Way West Airlines tibbi təyinatlı yüklərin qlobal daşınmasında aparıcı rol oynamağa hazırdır
Cəbrayılda daha bir nəfər minaya düşdü
Yerevan səmasında qırıcılar göründü (VİDEO)
Dağlıq ərazilərdə qarölçmə işlərinə başlanılacaq
Özünü vəzifəli şəxs kimi təqdim edərək vətəndaşları aldadan şəxs ifşa edildi
Xocalı faciəsi bəşəriyyətə qarşı cinayətdir - Kamaləddin Qafarov
“Xocalıya ədalət” kampaniyası çərçivəsində “Xocalı Nişanəsi” filmi təqdim edilib (VİDEO)
AzTV-də "Qətl planı" - Tarixi qətllər araşdırılacaq (FOTO/VİDEO)
İranda 94 nəfər koronavirusdan ölüb
Ermənistan növbəti çevriliş astanasında - Əhali küçələrə axışır (VİDEO)
Türkiyəli həkimlər 150-dən çox qazimizi müayinə edib (FOTO)
Mediada zəruri islahatlar: Yenilikçi, yaradıcı, qərəzsiz medianın formalaşması üçün nələr edilməlidir? – ŞƏRH
Bank Respublika 2019 – 2020-ci illərdə keçirdiyi layihələr üzrə “Ən fəal bank” mükafatını qazanıb
Pakistanın Sərhəd İşləri Təşkilatının Baş direktoru Bakıya gəlib (FOTO)
Möhtəşəm Triumf Palace layihəsində sərfəli şərtlərlə mənzillər əldə edə bilərsiniz (FOTO)
Prezident İlham Əliyev Ramanada şəhid ailələri və müharibə əlillərinə mənzillərin təqdim olunması mərasimində iştirak edib (FOTO) (YENİLƏNİB)
Sabah hava yağmursuz olacaq
Prezident İlham Əliyev Şağan Reabilitasiya Pansionatının açılışında iştirak edib (FOTO/VİDEO)
Bütün xəbərlər