Məhkəmə qərarlarının icra edilməməsi vətəndaşların haqlı narazılığına səbəb olur - Parlamentin İnsan hüquqları komissiyasının sədri

Azərbaycan, Bakı, 28 aprel/ Trend , müxbir İ.Əlizadə/ Azərbaycan Parlamentinin İnsan hüquqları daimi komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanovanın Trend -a eksklüziv müsahibəsi

- Beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyətini tənqid edirlər. Bu fikirlərlə razısınızmı və insan hüquqlarının vəziyyətini necə qiymətləndirirsiniz?

- İnsan hüquqlarının müdafiə və təmin olunması dedikdə, ilk növbədə hər bir dövlətin qanunvericiliyinə müraciət olunmalı və bunun hüquqi bazası araşdırılmalıdır. Əgər dövlətin ali prinsipi insan hüquq və azadlıqlarının qorunmasıdırsa, deməli, həmin ölkə bütün fəaliyyətini insan və vətəndaş naminə həyata keçirir. 1995-ci ildə qəbul olunan Azərbaycan Konstitusiyasının hər bir müddəasında, xüsusən də 12-ci maddədə dövlətin ali məqsədi kimi, insanların hüquq və azadlıqlarının təmin olunması göstərilib. Bu isə onu deməyə əsas verir ki, hökumət insan hüquq və azadlıqlarının təmin olunması sahəsində mövcud olan problemlərin aradan qaldırılmasını prioritet hesab edir. Ötən illər ərzində Azərbaycanda bu sahədə çox böyük işlər görülüb. Qəbul olunan qanun və qərarlar Azərbaycanda insan hüquq və azadlıqlarının tam təmin olunmasına şərait yaradıb. Konstitusiyanın qəbul olunmasından sonra Parlamentdə qəbul edilən bütün qanun və qərarların əsas məqsədi insan hüquq və azadlıqlarının həyata keçirilməsini təmin etməkdir. Bu gün də Parlamentdə qəbul olunan bütün qanunların girişində yazılır ki, qanun insan hüquq və azadlıqlarının qorunması ilə bağlı Konstitusiya və milli qanunvericilikdə olan müddəalara əsaslanır.

Dünyanın heç bir ölkəsində insan hüquqlarının təmin olunmasının ideal modeli yoxdur. İnsan hüquqlarının təmin olunması üçün ilk növbədə insan şüurunda olan stereotiplərin dəyişməsi vacibdir. İnsan öz hüquq və azadlıqlarını dərk etmklə yanaşı, ətrafdakıların da hüquqlarını bilməlidir və ona əməl etməlidir. Azərbaycan qanunvericiliyi insan hüquqlarının qorunmasının təminatını verir və bunun hüquqi bazası mövcuddur. Eyni zamanda, qanunun pozulmasının qarşısı tam olaraq alınır və qanunda yazılır ki, onu pozanları cəza gözləyir. Bütün bunlara baxmayaraq, cəmiyyədə kimlər tərəfindənsə insan hüquq və azadlıqlarının məhdudlaşdırıldığını görürük. Çox vaxt bunun səbəblərini dövlət-vətəndaş münasibətlərində axtarmağa çalışırlar. Amma hesab edirəm ki, belə məhdudlaşdırma dövlət məmuru ilə vətəndaş arasında olan münasibətlərdən deyil, vətəndaşların bir-biri ilə münasibətlərində ortaya çıxan məqamlardan irəli gəlir. İnsanların bir-birinə olan münasibəti dəyişməlidir və bir-birimizin hüquq və azadlıqlarını qəbul və etiraf etməliyik. Çox təəssüflər olsun ki, bəzən öz maraq və mənafeyi naminə digər adamların hüquq və azadlıqlarını məhdudlaşdırmaq istəyən şəxslərə də rast gəlirik. Bu gün ən çox vətəndaşların bir-biri ilə münasibətində olan hüquq pozmalara rast gəlirik. Parlamentin İnsan hüquqları daimi komissiyasına daxil olan şikayətlərin xarakterindən də görünür ki, daha çox vətəndaşların bir-biri ilə problemləri var. Hüquqi maariflənmənin aşağı olmasından, vətəndaşların qanunları yaxşı bilməməsindən irəli gələn çətinliklər mövcuddur. İnsanlar öz hüquqlarını müdafiə etmək üçün qanunları yaxşı bilməlidirlər. Əgər belə qanunlar varsa, o, insanların hüquqlarını qoruyursa və vətəndaşlar öz hüquqlarını yaxşı bilib, həmin qanunlara əsaslanarlarsa, onların hüquqlarını heç bir məmur poza bilməz. Bu baxımdan, Azərbaycan vətəndaşlarının insan hüquqlarını qoruyan qanunlara münasibətində dəyişiklik olmalıdır. QHT-lər əsasən paytaxtda fəaliyyət göstərirlər. Amma bölgələrdə hüquqi maarifləndirmə işinin aparılmasına daha böyük ehtiyac var.

Azərbaycan insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi sahəsində çox böyük uğurlar əldə edib. Bunu təkcə biz yox, Azərbaycana gələn beynəlxalq təşkilatların ekspertləri də etiraf edirlər. Lakin Azərbaycan müxalifəti və "hüquq müdafiəçiləri" bu reallığı görmək və inkişaf dinamikasını etiraf etmək istəmirlər. Onlar Azərbaycanın nüfuzuna xələl gətirən işlərlə məşğul olurlar, beynəlxalq təşkilatlara yalan məlumatlar, şikayət ərizələri, müraciətlər göndərirlər.

Bu gün Azərbaycanda ən çox qaçqın və məcburi köçkün həyatı yaşayan insanların hüquqları pozulur. Dövlət həmin insanların yaşayışını yaxşılaşdırmaq üçün bütün vəsitələrdən istifadə edir və artıq bir dənə də olsun çadır şəhərçiyi qalmayıb. Prezident İlham Əliyev qaçqın və məcburi köçkünlərin problemlərinə çox həssaslıqla yanaşır, onların ağrı, acılarını unutdurmağa çalışır. Lakin bu, unudulası bir ağrı deyil. Çünki həmin insanlar vətən həsrəti ilə yaşayırlar və öz evlərinə qayıtmaq arzusundadırlar. Həmin insanların öz vətənlərində yaşayaraq fundamental huquqlarını həyata keçirməsi sahəsində olan problemləri beynəlxalq təşkilatlar görmür. Dağlıq Qarabağ problemi həll oldunqdan sonra bu problemlər də aradan qalxacaq.

- Hüquq müdafiəçiləri və beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda polis, ordu və həbsxanalarda insanlara işgəncə verildiyini bildirirlər. İnsan hüquqları komissiyası belə faktlara malikdirmi və bunun qarşısını almaq üçün hansı işlər görülür?

- Azərbaycan işgəncələr əleyhinə beynəlxalq Konvensiyaya qoşulub və öz üzərinə götürdüyü bütün öhdəlikləri yerinə yetirir. Əgər Azərbaycanda hər hansı bir işgəncə faktı olarsa və öz təsdiqini taparsa, o dərhal aradan qaldırılır və günahkarlar cəzalandırılır. Azərbaycanda, xüsusən də həbsxanalarda işgəncə faktlarının olması ilə bağlı hüquq müdafiəçilərinin, İşgəncələr Əleyhinə Komitənin sədri Elçin Behbudovun göstərdiyi faktlar həqiqətdən uzaqdır. Onlar həbsxanada çəza çəkən insanın dünyasını dəyişməsini işgəncə faktı kimi təqdim edirlər. İnsan həbsxanaya düşən zaman heç kim onlara əbədi yaşamaq təminatı vermir. İnsan ömrü azadlıqda da, həbsxanada da bitə bilər. Əgər məhbus ürək çatışmazlığı, ya da başqa xəstəlikdən dünyasını dəyişirsə, bu işgəncə fakının olması demək deyil. Hüquq müdafiəçiləri bəzən çox ucuzluğa gedirlər və hər hansı bir insanın dünyasını dəyişməsinin işgəncə, qeyri-insani davranış nəticəsində baş verdiyini cəmiyyətə və beynəlxalq təşkilatlara çatdırırlar. Bu, reallıqdan uzaq və qeyri-obyektiv mövqedir.

- Azərbaycan ordusuna ictimai nəzarətin həyata keçirilməsinə və hərbi ombudsmanın yaradılmasına ehtiyac varmı?

- Orduya ictimai nəzarətin olmasına ehtiyac yoxdur. Çünki hər bir Azərbaycan ailəsinin övladı hərbi xidmətdə olur və bunun özü ictimai nəzarət deməkdir. Narahatlıq və nigaranlıq üçün əsas olmadığına görə, orduya ictimai nəzarətin həyata keçirilməsinə və buna görə ayrıca qrupun yaradılmasına ehtiyac yoxdur. Dövlət büdcəsindən hərbi sahəyə ayrılan xərclərin artırılması, əsgər və zabitlərə olan xüsusi qayğı onu göstərir ki, ordu həmişə prezidentin və dövlətin diqqət mərkəzindədir. Son illərdə orduda vəziyyət əsaslı şəkildə dəyişib. Azərbaycan ordusunun qüdrəti artıb və bununla fəxr etməliyik.

Hərbi ombudsmanın olmasına gəlincə, hesab edirəm ki, buna da ehtiyac yoxdur. Çünki bu məsələni Azərbaycanın ombudsmanı həyata keçirir. Ombudsmanın istədiyi yerə getmək, baxış keçirmək, ünsiyyətdə olmaq, nəzarət etmək və çatışmazlıqları üzə çıxarmaq səlahiyyəti var. Azərbaycanın ombudsmanının təyin olunması ilə bağlı məsələ müzakirə olunanda müxtəlif sahələr üzrə ombudsmanın olması məsələsi var idi. Lakin bununla bağlı qanun çox mükəmməl hazırlanmışdı və Azərbaycan ombudsmanı digər ölkələrdəki olbudsmanlarla müqayisədə daha böyük səlahiyyətə malikdir. Ona görə də müxtəlif sahələr üzrə ayrıca ombudsman təyin olunmadı və bu gün də buna ehtiyac yoxdur.

- Son illər məhkəmə-hüquq sahəsində islahatlar həyata keçirilir. İslahatlar nəticə verirmi və əvvəllər mövcud olan problemlərin həll olunduğunu demək olarmı?

- Bəzən vətəndaşlardan hansısa hakimlə bağlı çox sayda təkrarlanan şikayətlər alırıq. Həmin şikayətlərə dərhal reaksiya veririk və Məhkəmə Huquq Şurası ilə həmin hakimlərin məsələsini müzakirə edirik. Düzdür, hazırkı hakim korpusu kifayət qədər mükəmməldir və hakimlər seçilən zaman böyük sınaqlardan keçiblər. Məhkəmə Hüquq Şurasında təmsil olunan insanlar məsələlərə çox obyektiv yanaşırlar. Şuranın fəaliyyətə başlamasından sonra bəzi hakimlər cəzalandırılıb, bəziləri işdən azad olunublar. Hakim adına yaraşmayan fəaliyyətlə məşğul olan, hakim adına xələl gətirən şəxslərin bu vəzifədən uzaqlaşdırılması məsələsi gündəmə gətirilir.

Hakimlər korpusu ona görə seçilir ki, haqq-ədaləti bərpa etsinlər. Şikayətçi olan tərəflər özlərini haqlı hesab edirlər. Bu baxımdan hakimlərin üzərinə böyük və məsuliyyətli iş düşür və onlar bunu yerinə yetirməyə çalışırlar. İddiası təmin olmayan insanlar, haqsız olsalar belə yenə də özlərini haqlı hesab edirlər və məhkəmələrdən şikayətçi olurlar. Bu gun bir qədər məhkəmə qərarlarının icrası məsələsində problemlər var. Bəzən məhkəmələr tərəfindən qəbul olunan qərarların icrası ləngidilir. Bu da vətəndaşların haqlı narazılığına səbəb olur. Hesab edirəm ki, bu da aradan qaldırılsa, daha yaxşı olar.

Məqalə müəllifi ilə əlaqə ünvanı: [email protected]

AccessBank tender elan edir
AccessBank tender elan edir
“Yelo Bank” kondissonerlərə servis xidməti göstərilməsi məqsədilə açıq tender elan edir
“Yelo Bank” kondissonerlərə servis xidməti göstərilməsi məqsədilə açıq tender elan edir
“Yelo Bank” açıq tender elan edir
“Yelo Bank” açıq tender elan edir
Loading Bars
Xəbər lenti
Zəngilanın iqtisadi və turizm baxımından böyük potensialı var - ŞƏRH
Türk Dünyası (turkic.world) layihəsi İstanbulda keçirilən Türk Şurasının Media forumunda təqdim olunub (FOTO)
Azərbaycan əhalisinin banklarda nə qədər pulu var? - RƏSMİ
DGK sədri "Xanoba" gömrük postunda aparılan tikinti işləri ilə tanış olub
Prezident İlham Əliyevin işğaldan azad edilmiş ərazilərin ictimaiyyət nümayəndələri ilə hər bir görüşü Böyük Qayıdışın təqdimatıdır - Vüqar Rəhimzadə
Fransa məhkəməsi Hadrutun keçmiş separatçı rəhbərliyi ilə imzalanmış daha bir qanunsuz sənədi ləğv etdi
Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrdə taktiki-xüsusi təlim davam edir (VİDEO)
Ağdam sakini bıçaqlanıb
Şərqşünaslıq İnstitutunun əməkdaşı Liviyada beynəlxalq konfransda çıxış edib (FOTO)
Azərbaycanda bankların cəmi aktivləri 34 milyard manatı ötüb
Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı Ramiz Qasımovun anım mərasimi keçirilib (FOTO)
Suraxanıda narkotiklə bağlı 48 nəfər tutulub
Eldəniz Səlimovun ibtidai istintaqı tamamlanıb, cinayət işi məhkəməyə göndərilib
İsveçdə reper güllələnib
Ələt qəsəbəsində Şəhid İbrahimov Elnurun anım mərasimi keçirilib (FOTO)
Zakir Həsənov Kəlbəcər və Laçında döyüş mövqelərinə baxış keçirib (FOTO/VİDEO)
Azərbaycanda indiyədək COVID-19 əleyhinə peyvənd olunanların sayı açıqlanıb
Azərbaycanda 2 112 nəfər COVID-19-a yoluxub, 18 nəfər vəfat edib
Moskvada 20-yə yaxın aviareys təxirə salınıb
Oktyabrın 25-nə USD/AZN rəsmi məzənnəsi
Şirvanda "patı" satan şəxs saxlanılıb
Zəngəzur dəhlizi, Moskvada üçtərəfli İşçi Qrupun səkkizinci görüşü - “Əsas məsələ”də MÜZAKİRƏ (VİDEO)
Şəhid, Vətən Müharibəsi qəhrəmanı polkovnik leytenant Qasımov Ramizin xatirə gecəsi keçirilib
Naxçıvanın turizm potensialı mediatur çərçivəsində nümayiş olunub (FOTO)
Peyvənd olunmayan taksi sürücüləri cərimələndi (FOTO/VİDEO)
Emin Hacıyev MDB parlamentarilərinə Qarabağın bərpasından danışdı (FOTO)
Azərbaycan-İran sərhədinin azad olunan hissəsində aşkarlanan minaların sayı açıqlanıb (FOTO)
AzMİU-da koronavirusa qarşı təkrar dezinfeksiya işləri aparılıb (FOTO)
Saatlıda Nərimanov kəndi və məcburi köçkün qəsəbəsinin içməli su təchizatı yenilənib (FOTO)
“İnnovasiyalar Mərkəzi” əməkdaşlarının və startapçıların qazilərlə görüşü təşkil olunub (FOTO)
Havanın temperaturu aşağı enəcək, bəzi rayonlara qar yağacaq
Azercell növbəti dəfə ISO 37001:2016 “Antikorrupsiya idarəetmə sistemi” standartlarına uyğunluq sertifikatına layiq görüldü
Dövlət qulluğunda 209 vakansiya üzrə müsahibələrin vaxtı müəyyənləşib
AzMİU-nun kollektivi Vətən müharibəsi şəhidlərinin məzarlarını ziyarət edib (FOTO)
İstehlaka yararsız qida məhsulları məhv edilib
Türkiyə kəşfiyyatçıları PKK liderini zərərsizləşdirib
İqtisadiyyat naziri 7-ci Dünya İnvestisiya Forumunda çıxış edib (FOTO)
Azad olunan rayonlarda yeni inşa edilən hərbi obyektlər istifadəyə verilib (FOTO/VİDEO)
Təhsillə bağlı iki qanun layihəsi Milli Məclisin plenar iclasına tövsiyə olunub (FOTO)
Abşeronda minik avtomobili yanıb
Şəhid general Polad Həşimov “Avrasiyaya Hizmət Ödülü”nə layiq görülüb (FOTO)
Xırdalanda iki nəfərin öldüyü kütləvi davanın digər iştirakçılarına da hökm oxundu
Prezident İlham Əliyev Macarıstanın dövlət başçısını təbrik edib
Turistlərin sevimli məkanı İçərişəhərdən FOTOREPORTAJ
Abşeronda şəhidlərə il mərasimi keçirilib (FOTO)
FHN-in Zığdakı hospitalının sabiq baş həkiminin məhkəməsində şahidlər dindirildi
Gəncənin sabiq icra başçısına sui-qəsddə təqsirləndirilən 3 nəfərin cəzası azaldıldı
Dövlət qulluğunda vəzifə tutmaq istəyənlər üçün imtahan keçiriləcək
Azərbaycan Türkiyə ilə minatəmizləmə sahəsində əməkdaşlığı genişləndirəcək - Vüqar Süleymanov
Ölkə üzrə payız ağac əkininə başlanılıb (FOTO)
Ötən ilin noyabrından indiyədək 18 min hektardan çox ərazi təmizlənib - ANAMA sədri
Bakı sakinləri eyvanlarından Prezident İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyevanı salamladılar (FOTO)
Dövlət Xidmətinin keçmiş rəisi mənimsədiyi 6 milyon manatı ödəyib
Azərbaycan nümayəndə heyəti Özbəkistanda prezident seçkilərini müşahidə edir
Şəhidlərimiz Azərbaycanın qəhrəmanlıq tarixini yenidən yazdılar - Şəhid Xudayarın anası
KOBİA Azərbaycanda alternativ enerjinin inkişafına hərtərəfli dəstək göstərməyə hazırdır
Rusiyada koronavirusdan gündəlik ölüm sayında yeni antirekord qeydə alınıb
Bakıda daha bir məktəb distant tədrisə keçib
Cəlilabadda karantini pozan restoran cərimələnib
Avropada enerji qiymətlərinin artması əhalini çıxılmaz vəziyyətə salıb (VİDEO)
Azərbaycanda dövriyyədə 22 milyarddan çox pul var
General-mayor Mustafa Nəsirovun 100 illik yubileyi qeyd edilib
İlahiyyat İnstitutunun dekanı Beynəlxalq Türkologiya Konqresində onlayn iştirak edib (FOTO)
Şəhid Vüsal İsmayılzadənin anım günü keçirilib (FOTO)
Mingəçevir su anbarına balıq körpələri buraxılıb (FOTO)
Ötən ay itkin düşən 69 yaşlı şəxs axtarılır (FOTO)
Naftalanda küçələr təmir edilir (FOTO)
Norm şirkəti “Qarabağın Bərpa, Yenidənqurma və İnkişafı” sərgisində iştirak edir (FOTO)
Suraxanı rayonunda 50-yə yaxın narkotik alverçisi saxlanılıb (FOTO/VİDEO)
"Məişət zorakılığı media müstəvisində" mövzusunda təlim keçirilib
Film çəkilişi zamanı operatoru güllələyən Alek Bolduin sərbəst buraxılıb
Azərbaycanda sentyabrda gündəlik xam neft hasilatının həcmi açıqlanıb
Adaptiv Strateji İdarəetmə Proqramı yeni qrupların təliminə başlayır
Azərbaycanda bank kartlarının sayı artıb
Prezident İlham Əliyev, Birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva Bakıda DOST İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzinin açılışında iştirak ediblər (FOTO/VİDEO) (YENİLƏNİB)
Prezident İlham Əliyev, Birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva Milli Gimnastika Arenasının yeni məşq binasında yaradılan şəraitlə tanış olublar (FOTO/VİDEO) (YENİLƏNİB)
Sabahın hava proqnozu açıqlanıb
Azərbaycan nefti ucuzlaşıb
Sumqayıtda antisanitar şəraitdə işləyən çörək sexi bağlanıb
Rusiyada barıt zavodundakı partlayışda 16 nəfər ölüb
Yasamalda polis əməkdaşlarına qarşı zor tətbiq edənlər həbs olunub
Könül Nurullayeva Vətən müharibəsi şəhidlərinin ailə üzvləri ilə görüşüb (FOTO)
"Feyk nyus" kampaniyalarına qarşı birgə mübarizə aparmalıyıq - Hikmət Hacıyev
2020-ci il Azərbaycan xalqı üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edən bir dövr oldu - Hikmət Hacıyev
Kürdəmirin sabiq icra başçısı 8 il 6 ay azadlıqdan məhrum edildi
Vəkil Rövşən Əkbərova bəraət istədi
Azərbaycan qlobal iqlim dəyişikliyi ilə lazımi şəkildə mübarizə aparır - Britaniya səfiri
Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərində yaşıl zonaların yaradılması BMT proqramının tərkib hissəsidir - Nazir müavini
Bütün təhsil müəssisələrinin distant tədris formasına keçidi planlaşdırılmır - RƏSMİ
İndiyə qədər 19 məktəb, 505 sinif distant formaya keçirilib
İnanırıq ki, yaxın gələcəkdə Zəngilan ölkəmizin ən inkişaf etmiş rayonlarından biri olacaq - Səttar Möhbalıyev
Qarabağ müharibəsində beynəlxalq medianın ikiüzlu davranışının şahidi olduq - Türkiyə Prezidenti
Azərbaycanın mineral suyu Avropa bazarlarına ixrac olunacaq (FOTO)
Azərbaycanla Britaniya arasında enerji əməkdaşlığı müzakirə edilib
Qələbədən sonra Azərbaycanın qarşısındakı əsas məqsəd Qarabağın yenidən qurulması və bərpasıdır - Hikmət Hacıyev
Badamdarda sürüşmənin qarşısını almaq üçün görülən tədbirlər açıqlandı (FOTO)
Yol polisi “saxla” əmrinə tabe olmayan sürücülərə xəbərdarlıq edib
Bakıda skuterlər üçün icarə məntəqələrinin qoyulması, yeni yol çəkilişi planlaşdırılır (ÖZƏL)
Qarabağ və Şərqi Zəngəzurdakı yol layihələrinin icra vəziyyəti açıqlanıb (VİDEO)
BMT və Azərbaycan arasında yeni anlaşma memorandumu imzalanıb
Bütün xəbərlər