Məhkəmə qərarlarının icra edilməməsi vətəndaşların haqlı narazılığına səbəb olur - Parlamentin İnsan hüquqları komissiyasının sədri

Azərbaycan, Bakı, 28 aprel/ Trend , müxbir İ.Əlizadə/ Azərbaycan Parlamentinin İnsan hüquqları daimi komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanovanın Trend -a eksklüziv müsahibəsi

- Beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyətini tənqid edirlər. Bu fikirlərlə razısınızmı və insan hüquqlarının vəziyyətini necə qiymətləndirirsiniz?

- İnsan hüquqlarının müdafiə və təmin olunması dedikdə, ilk növbədə hər bir dövlətin qanunvericiliyinə müraciət olunmalı və bunun hüquqi bazası araşdırılmalıdır. Əgər dövlətin ali prinsipi insan hüquq və azadlıqlarının qorunmasıdırsa, deməli, həmin ölkə bütün fəaliyyətini insan və vətəndaş naminə həyata keçirir. 1995-ci ildə qəbul olunan Azərbaycan Konstitusiyasının hər bir müddəasında, xüsusən də 12-ci maddədə dövlətin ali məqsədi kimi, insanların hüquq və azadlıqlarının təmin olunması göstərilib. Bu isə onu deməyə əsas verir ki, hökumət insan hüquq və azadlıqlarının təmin olunması sahəsində mövcud olan problemlərin aradan qaldırılmasını prioritet hesab edir. Ötən illər ərzində Azərbaycanda bu sahədə çox böyük işlər görülüb. Qəbul olunan qanun və qərarlar Azərbaycanda insan hüquq və azadlıqlarının tam təmin olunmasına şərait yaradıb. Konstitusiyanın qəbul olunmasından sonra Parlamentdə qəbul edilən bütün qanun və qərarların əsas məqsədi insan hüquq və azadlıqlarının həyata keçirilməsini təmin etməkdir. Bu gün də Parlamentdə qəbul olunan bütün qanunların girişində yazılır ki, qanun insan hüquq və azadlıqlarının qorunması ilə bağlı Konstitusiya və milli qanunvericilikdə olan müddəalara əsaslanır.

Dünyanın heç bir ölkəsində insan hüquqlarının təmin olunmasının ideal modeli yoxdur. İnsan hüquqlarının təmin olunması üçün ilk növbədə insan şüurunda olan stereotiplərin dəyişməsi vacibdir. İnsan öz hüquq və azadlıqlarını dərk etmklə yanaşı, ətrafdakıların da hüquqlarını bilməlidir və ona əməl etməlidir. Azərbaycan qanunvericiliyi insan hüquqlarının qorunmasının təminatını verir və bunun hüquqi bazası mövcuddur. Eyni zamanda, qanunun pozulmasının qarşısı tam olaraq alınır və qanunda yazılır ki, onu pozanları cəza gözləyir. Bütün bunlara baxmayaraq, cəmiyyədə kimlər tərəfindənsə insan hüquq və azadlıqlarının məhdudlaşdırıldığını görürük. Çox vaxt bunun səbəblərini dövlət-vətəndaş münasibətlərində axtarmağa çalışırlar. Amma hesab edirəm ki, belə məhdudlaşdırma dövlət məmuru ilə vətəndaş arasında olan münasibətlərdən deyil, vətəndaşların bir-biri ilə münasibətlərində ortaya çıxan məqamlardan irəli gəlir. İnsanların bir-birinə olan münasibəti dəyişməlidir və bir-birimizin hüquq və azadlıqlarını qəbul və etiraf etməliyik. Çox təəssüflər olsun ki, bəzən öz maraq və mənafeyi naminə digər adamların hüquq və azadlıqlarını məhdudlaşdırmaq istəyən şəxslərə də rast gəlirik. Bu gün ən çox vətəndaşların bir-biri ilə münasibətində olan hüquq pozmalara rast gəlirik. Parlamentin İnsan hüquqları daimi komissiyasına daxil olan şikayətlərin xarakterindən də görünür ki, daha çox vətəndaşların bir-biri ilə problemləri var. Hüquqi maariflənmənin aşağı olmasından, vətəndaşların qanunları yaxşı bilməməsindən irəli gələn çətinliklər mövcuddur. İnsanlar öz hüquqlarını müdafiə etmək üçün qanunları yaxşı bilməlidirlər. Əgər belə qanunlar varsa, o, insanların hüquqlarını qoruyursa və vətəndaşlar öz hüquqlarını yaxşı bilib, həmin qanunlara əsaslanarlarsa, onların hüquqlarını heç bir məmur poza bilməz. Bu baxımdan, Azərbaycan vətəndaşlarının insan hüquqlarını qoruyan qanunlara münasibətində dəyişiklik olmalıdır. QHT-lər əsasən paytaxtda fəaliyyət göstərirlər. Amma bölgələrdə hüquqi maarifləndirmə işinin aparılmasına daha böyük ehtiyac var.

Azərbaycan insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi sahəsində çox böyük uğurlar əldə edib. Bunu təkcə biz yox, Azərbaycana gələn beynəlxalq təşkilatların ekspertləri də etiraf edirlər. Lakin Azərbaycan müxalifəti və "hüquq müdafiəçiləri" bu reallığı görmək və inkişaf dinamikasını etiraf etmək istəmirlər. Onlar Azərbaycanın nüfuzuna xələl gətirən işlərlə məşğul olurlar, beynəlxalq təşkilatlara yalan məlumatlar, şikayət ərizələri, müraciətlər göndərirlər.

Bu gün Azərbaycanda ən çox qaçqın və məcburi köçkün həyatı yaşayan insanların hüquqları pozulur. Dövlət həmin insanların yaşayışını yaxşılaşdırmaq üçün bütün vəsitələrdən istifadə edir və artıq bir dənə də olsun çadır şəhərçiyi qalmayıb. Prezident İlham Əliyev qaçqın və məcburi köçkünlərin problemlərinə çox həssaslıqla yanaşır, onların ağrı, acılarını unutdurmağa çalışır. Lakin bu, unudulası bir ağrı deyil. Çünki həmin insanlar vətən həsrəti ilə yaşayırlar və öz evlərinə qayıtmaq arzusundadırlar. Həmin insanların öz vətənlərində yaşayaraq fundamental huquqlarını həyata keçirməsi sahəsində olan problemləri beynəlxalq təşkilatlar görmür. Dağlıq Qarabağ problemi həll oldunqdan sonra bu problemlər də aradan qalxacaq.

- Hüquq müdafiəçiləri və beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda polis, ordu və həbsxanalarda insanlara işgəncə verildiyini bildirirlər. İnsan hüquqları komissiyası belə faktlara malikdirmi və bunun qarşısını almaq üçün hansı işlər görülür?

- Azərbaycan işgəncələr əleyhinə beynəlxalq Konvensiyaya qoşulub və öz üzərinə götürdüyü bütün öhdəlikləri yerinə yetirir. Əgər Azərbaycanda hər hansı bir işgəncə faktı olarsa və öz təsdiqini taparsa, o dərhal aradan qaldırılır və günahkarlar cəzalandırılır. Azərbaycanda, xüsusən də həbsxanalarda işgəncə faktlarının olması ilə bağlı hüquq müdafiəçilərinin, İşgəncələr Əleyhinə Komitənin sədri Elçin Behbudovun göstərdiyi faktlar həqiqətdən uzaqdır. Onlar həbsxanada çəza çəkən insanın dünyasını dəyişməsini işgəncə faktı kimi təqdim edirlər. İnsan həbsxanaya düşən zaman heç kim onlara əbədi yaşamaq təminatı vermir. İnsan ömrü azadlıqda da, həbsxanada da bitə bilər. Əgər məhbus ürək çatışmazlığı, ya da başqa xəstəlikdən dünyasını dəyişirsə, bu işgəncə fakının olması demək deyil. Hüquq müdafiəçiləri bəzən çox ucuzluğa gedirlər və hər hansı bir insanın dünyasını dəyişməsinin işgəncə, qeyri-insani davranış nəticəsində baş verdiyini cəmiyyətə və beynəlxalq təşkilatlara çatdırırlar. Bu, reallıqdan uzaq və qeyri-obyektiv mövqedir.

- Azərbaycan ordusuna ictimai nəzarətin həyata keçirilməsinə və hərbi ombudsmanın yaradılmasına ehtiyac varmı?

- Orduya ictimai nəzarətin olmasına ehtiyac yoxdur. Çünki hər bir Azərbaycan ailəsinin övladı hərbi xidmətdə olur və bunun özü ictimai nəzarət deməkdir. Narahatlıq və nigaranlıq üçün əsas olmadığına görə, orduya ictimai nəzarətin həyata keçirilməsinə və buna görə ayrıca qrupun yaradılmasına ehtiyac yoxdur. Dövlət büdcəsindən hərbi sahəyə ayrılan xərclərin artırılması, əsgər və zabitlərə olan xüsusi qayğı onu göstərir ki, ordu həmişə prezidentin və dövlətin diqqət mərkəzindədir. Son illərdə orduda vəziyyət əsaslı şəkildə dəyişib. Azərbaycan ordusunun qüdrəti artıb və bununla fəxr etməliyik.

Hərbi ombudsmanın olmasına gəlincə, hesab edirəm ki, buna da ehtiyac yoxdur. Çünki bu məsələni Azərbaycanın ombudsmanı həyata keçirir. Ombudsmanın istədiyi yerə getmək, baxış keçirmək, ünsiyyətdə olmaq, nəzarət etmək və çatışmazlıqları üzə çıxarmaq səlahiyyəti var. Azərbaycanın ombudsmanının təyin olunması ilə bağlı məsələ müzakirə olunanda müxtəlif sahələr üzrə ombudsmanın olması məsələsi var idi. Lakin bununla bağlı qanun çox mükəmməl hazırlanmışdı və Azərbaycan ombudsmanı digər ölkələrdəki olbudsmanlarla müqayisədə daha böyük səlahiyyətə malikdir. Ona görə də müxtəlif sahələr üzrə ayrıca ombudsman təyin olunmadı və bu gün də buna ehtiyac yoxdur.

- Son illər məhkəmə-hüquq sahəsində islahatlar həyata keçirilir. İslahatlar nəticə verirmi və əvvəllər mövcud olan problemlərin həll olunduğunu demək olarmı?

- Bəzən vətəndaşlardan hansısa hakimlə bağlı çox sayda təkrarlanan şikayətlər alırıq. Həmin şikayətlərə dərhal reaksiya veririk və Məhkəmə Huquq Şurası ilə həmin hakimlərin məsələsini müzakirə edirik. Düzdür, hazırkı hakim korpusu kifayət qədər mükəmməldir və hakimlər seçilən zaman böyük sınaqlardan keçiblər. Məhkəmə Hüquq Şurasında təmsil olunan insanlar məsələlərə çox obyektiv yanaşırlar. Şuranın fəaliyyətə başlamasından sonra bəzi hakimlər cəzalandırılıb, bəziləri işdən azad olunublar. Hakim adına yaraşmayan fəaliyyətlə məşğul olan, hakim adına xələl gətirən şəxslərin bu vəzifədən uzaqlaşdırılması məsələsi gündəmə gətirilir.

Hakimlər korpusu ona görə seçilir ki, haqq-ədaləti bərpa etsinlər. Şikayətçi olan tərəflər özlərini haqlı hesab edirlər. Bu baxımdan hakimlərin üzərinə böyük və məsuliyyətli iş düşür və onlar bunu yerinə yetirməyə çalışırlar. İddiası təmin olmayan insanlar, haqsız olsalar belə yenə də özlərini haqlı hesab edirlər və məhkəmələrdən şikayətçi olurlar. Bu gun bir qədər məhkəmə qərarlarının icrası məsələsində problemlər var. Bəzən məhkəmələr tərəfindən qəbul olunan qərarların icrası ləngidilir. Bu da vətəndaşların haqlı narazılığına səbəb olur. Hesab edirəm ki, bu da aradan qaldırılsa, daha yaxşı olar.

Məqalə müəllifi ilə əlaqə ünvanı: [email protected]

Təhsil naziri Emin Əmrullayev Bərdədə həlak olan şagirdin yaxınlarına başsağlığı verib
Təhsil naziri Emin Əmrullayev Bərdədə həlak olan şagirdin yaxınlarına başsağlığı verib
Dövlət Turizm Agentliyinin səlahiyyətləri artırılıb
Dövlət Turizm Agentliyinin səlahiyyətləri artırılıb
Gəncədə istintaq təcridxanasında saxlanılan yetkinlik yaşına çatmayan şəxslərlə görüş keçirilib
Gəncədə istintaq təcridxanasında saxlanılan yetkinlik yaşına çatmayan şəxslərlə görüş keçirilib
Loading Bars
Xəbər lenti
Tərtər rayonunun ərazisi artilleriya atəşinə tutulub - MN
"Liverpul" tarixinin 10 000-ci qolunu vurub
Baydenin koronavirus testinin nəticəsi məlum olub
İsraildə koronavirusa yoluxanların sayı 311 min nəfəri ötüb
Kolumbiya qəzetləri Ermənistanın ölkəmizə qarşı hərbi təcavüzü və terror siyasəti barədə yazıb
ABŞ-da keçiriləcək seçkilərdə 68 milyondan çox insan vaxtında əvvəl səs verib
Türkiyədə koronavirusdan sağalanların sayı 317 mini keçib
ANAMA cəbhəboyu ərazilərdə top mərmiləri, minalar, raket və partladıcılar aşkar edib (FOTO)
Kanadada koronavirusdan ölənlərin sayı 10 min nəfəri ötüb
Çempionlar Liqası: "Liverpul"dan qələbə, "Real"dan heç-heçə
Moskvanın hava limanlarında 20-dən artıq aviareys ləğv edilib və ya təxirə salınıb
ÜST: Dünyada ötən həftə koronavirusa yoluxma sayında yeni rekord qeydə alınıb
Ceyhun Bayramov Türkiyəyə təşəkkür etdi
Moskvada koronavirusdan daha 75 nəfər ölüb
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva: Erməni təcavüzkarlarının əli ilə daha neçə günahsız insan həlak olmalıdır ki, dünya birliyi bu cinayətləri dinməzcə seyr etməyə son qoysun? (FOTO)
Putin və Ərdoğan Dağlıq Qarabağ münaqişəsini müzakirə ediblər
Ermənilərin köhnə atəşkəs hiyləgərliyi: Hər dəfə yeni ərazilərin işğalı üçün cəhd ediblər - REAL FAKTLAR
Əlcəzairin prezidenti xəstəxanaya yerləşdirilib
Təhsil naziri Emin Əmrullayev Bərdədə həlak olan şagirdin yaxınlarına başsağlığı verib
Ermənilər özünü demokratiyanın beşiyi sayan Fransada haqq deyənlərin səsini boğur - Ekspert
Bugün məhv edilən Arutyunyanın maşınından geriyə qalan (FOTO)
Türkiyə XİN: Ermənistanın Bərdə şəhərinə qeyri-insani hücumunu qətiyyətlə pisləyirik
Ermənistan fərariliyin qarşısını ala bilmir - Cəzalar sərtləşdirilir
İkinci Qarabağ müharibəsi xalqımız üçün Vətən müharibəsidir
Yerevanın Azərbaycanla müharibəyə uşaqları cəlb etməsi hərbi cinayətdir - Livanlı vəkil
Azərbaycan Ordusu mülki əhalini atəşə tutmur - MN
FİFA-nın prezidenti koronavirusa yoluxub
Ermənistan hərbçilərinin meyitini və vətəndaşlarını təhvil almaq istəmir - Dövlət Komissiyası (FOTO)
Ermənistan müharibə və terror cinayətləri törətməkdən hələ də əl çəkmir - Ombudsman
Ötən sutka ərzində düşmən humanitar atəşkəs rejimini dəfələrlə pozub - Müdafiə Nazirliyi
Ermənistan döyüş bölgəsində qalan hərbçilərinin cəsədlərinə də sahib çıxmır - Prezidentin köməkçisi
Ermənistan tərəfinin humanitar atəşkəs barədə dedikləri riyakarlıqdan başqa bir şey deyil - Hikmət Hacıyev
Azərbaycan XİN Ermənistanın Bərdəyə raket hücumu ilə bağlı məlumat yaydı
27 ildən sonra işğaldan azad edilən bölgələrin xəbərini almaq bizi çox xoşbəxt edir - Ömər Çelik
Ermənistanın ağır artilleriya zərbələri nəticəsində Bərdədə 5 fərdi evə ciddi ziyan dəyib - FHN (FOTO/VİDEO)
Dönüş: Sabaha qalmayan qisas
Dağlıq Qarabağda sülh şəraitinə qayıtmaq ətraf mühitə ziyanın qarşısını alacaq - UNEP
Dövlət Turizm Agentliyinin səlahiyyətləri artırılıb
Ermənistan ordusu tərəfindən Bərdəyə kasetli raketlər atılıb - Hikmət Hacıyev (FOTO)
İkinci Qarabağ müharibəsi xalqımız üçün Vətən müharibəsidir - Rauf Əliyev
Azərbaycan Ordusu yeni dövrün yeni tarixini yazır - Deputat
Prezidentə yazırlar: Cəbhədə şanlı Ordumuzun şücaəti, siyasi arenada Sizin qətiyyətiniz, iradəniz hər birimizi qürurlandırır
İran Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar planını tərəflərə açıqlayacaq – Zərif
Çavuşoğlu və Lavrov Qarabağdakı vəziyyəti müzakirə edib
Ermənistan rəhbərliyinin uşaq öldürmək siyasəti davam edir - Hikmət Hacıyev
Baş Prokurorluq Bərdədə erməni terroru nəticəsində ölənlərin adlarını açıqladı
Ermənistanın Bərdəyə raket atəşi nəticəsində ölənlərin sayı 4-ə çatıb (FOTO) (ƏLAVƏ OLUNUB)
Bərdədə həlak olanlardan biri 8 yaşlı uşaqdır
Avstraliyada Gəncə terroru qurbanlarının xatirəsi yad edilib (FOTO)
Ermənistanın Bərdəyə raket atəşi nəticəsində qadın və uşaqlar da yaralanıb - Hikmət Hacıyev
Gəncədə istintaq təcridxanasında saxlanılan yetkinlik yaşına çatmayan şəxslərlə görüş keçirilib
Oktyabrın 28-də manatın dollara qarşı məzənnəsi
Qubada sağalmadan evdən çıxan COVİD-19 xəstəsi barədə araşdırma başlayıb
Goranboy, Tərtər və Bərdə rayonlarının əraziləri atəşə tutulur
Tehran Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsində vasitəçi olmağa hazırdır
Terrorizmlə bağlı məqalələrin aşkarlanması üçün yeni metod hazırlanıb
Ermənistan rəhbərliyi doğrudan da sülh istəyirsə, öz qoşunlarını Azərbaycan torpaqlarından çıxarmağa başlasın - Ceyhun Bayramov
Ermənistan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə üçüncü tərəfləri cəlb etməyə çalışır - Fuad Muradov (FOTO/VİDEO)
Ermənistanın hərbi itkiləri 2,7 milyard dolları keçdi - İNFOQRAFİKA (FOTO)
İran Xudafərin və Qız Qalası hidroqovşaqlarından istifadə ilə əlaqədar danışıqlara hazırdır
Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş əraziləri ölkə iqtisadiyyatına milyardlarla dollar gəlir gətirəcək
Boykot çağırışı Türkiyə iqtisadiyyatına ciddi təsir etmək imkanında deyil - Vüsal Qasımlı
Ermənistan bu müharibəyə uzun müddət dayana bilməyəcək, iflas edəcək - İİTKM
Qondarma rejimin "müdafiə naziri" belə məhv edildi (VİDEO)
Erməni tankları ermənilərə qarşı (FOTO)
Şəhid ailələri, əlilliyi olan şəxslər və digər həssas qruplar üçün daha bir dəstək layihəsi
İnsanların yarısı maskanı çənəsində gəzdirir - TƏBİB rəsmisi
Ermənistanda Paşinyanın istefası tələb olunur
Ermənistanın itirdiyi hərbi texnika və sursatı bərpa etməyə 25 il vaxt lazımdır - Vüsal Qasımlı (FOTO)
Döyüşlər başlayandan Ermənistanın hərbi itkilərinin dəyəri açıqlanıb
Hikmət Hacıyev “Al Jazeera” kanalına müsahibə verib (VİDEO) (ƏLAVƏ OLUNUB)
“Euronews” əməkdaşlarına hücum bir daha Ermənistanın simasını göstərir - XİN (VİDEO)
Dağlıq Qarabağ üzrə danışıqlarda istənilən ölkənin iştirakı üçün Bakı və Yerevanın razılığı vacibdir - Peskov
FHN dəm qazı təhlükəsi ilə bağlı əhaliyə müraciət edib
Lüksemburqda erməni vandalizminə qarşı etiraz aksiyası keçirilib (FOTO)
Azərbaycana təzyiqlər göstərilsə də Prezident İlham Əliyev haqq yolunda mübarizəsindən dönmədi - Politoloq
KOB könüllüləri “Əsgərə məktub” layihəsinə qoşulub (FOTO)
Vətəndaşların nəzərinə: “WhatsApp” üzərindən “fişinq” kampaniyaları həyata keçirilir (FOTO)
Qarabağ Azərbaycana aiddir – İranın nüfuzlu din xadimi
42 obyektin koronavirusla bağlı qaydalara əməl etmədiyi aşkarlanıb
“Azərenerji” arxa cəbhədə gücünü səfərbər edib (VİDEO)
II Qareginin müharibə çağırışı heç bir dini çərçivəyə sığmır - Robert Mobili
BSU-nun kollektivi Azərbaycanın xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən səfirliklərinə müraciət edib
Baş prokuror Özbəkistanın Azərbaycandakı səfiri ilə görüşüb
Əli silahlı erməni "din" adamları - Erməni kilsəsi qan və terror istəyir (FOTO)
Azərbaycanda son sutkada 663 nəfər COVID-19-a yoluxub, 283 nəfər sağalıb, 9 nəfər vəfat edib
İranda sutka ərzində 7 minə yaxın şəxs koronavirusa yoluxub
180 min manat gecikdirilmiş ödənişlərin işçilərə ödənilməsi təmin edilib
Fransanın müvəqqəti işlər vəkili İran XİN-ə çağırılıb
Ermənistan ordusunda qan çatışmazlığı müşahidə olunur
Azərbaycanda qızıl və gümüş bahalaşıb
Rusiyada ikinci koronavirus vaksininin istehsalı başlayıb
Mətbuat Şurası “Euronews”un çəkiliş qrupunun Ermənistan tərəfindən atəşə tutulması ilə bağlı müraciət yayıb
Ermənistan əks-kəşfiyyat idarəsinin rəisi işdən çıxarılıb
Ermənistan Dağlıq Qarabağda həlak olan hərbçilərinin yeni siyahısını açıqlayıb
Yaralandı, amma silahdaşlarını döyüş meydanında tək buraxmadı (VİDEO)
Ermənistan işğal altında saxladığı ərazilərdə narkotik əkib-becərməklə məşğul olub - Nazir müavini
Ermənistanın təxribatları danışıqları mənasız edir - Deputat
Azərbaycanın mövqeyi beynəlxalq hüquqa və BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə əsaslanır - Deputat
İlahiyyat İnstitutunun rektoru Beynəlxalq Forumda iştirak edib (FOTO)
Bütün xəbərlər