“Private Asset Partners” - Çoxşaxəli Ailə Ofisi Xidmətləri

“Private Asset Partners” - Çoxşaxəli Ailə Ofisi Xidmətləri

Bakı. Trend:

İsveçrənin maliyyə sahəsində xidmət göstərən "Private Asset Partners" şirkətinin İsveçrə, Dubay, Moskva və Bakı Ailə Ofislərində təqdim etdiyi çoxşaxəli xidmətlər

"Private Asset Partners" şirkəti 2000-ci ildə İsveçrədə beynəlxalq müştərilərin aktivlərinin idarə edilməsi profili üzrə Aktivlərin Müstəqil İdarəçisi olaraq yaradılmışdır. Şirkətin fəaliyyəti İsveçrə Maliyyə Bazarı Nizamlayıcısının törəmə şirkəti tərəfindən tənzimlənir. Müəyyən müddətdən sonra şirkət sadəcə aktiv idarəçisindən Dubayda, Moskvada və Bakıda şöbələri olan qlobal maliyyə xidməti şirkətinə çevrilmişdir.

Sürətlə dəyişən dünyada çoxşaxəli beynəlxalq şəbəkə ilə işləmək tələb olunur. "Private Asset Partners" şirkəti Avropada, Dubayda, Sinqapurda, Honkonqda, Rusiyada, Azərbaycanda, Gürcüstanda və Şri-Lankada bir çox beynəlxalq bankla əməkdaşlıq edir.
Müştərilərimizin vəziyyəti ilə əlaqəsi olan hər bir şey bizim biznesimizdir. Bu biznes bu gün Çoxşaxəli Ailə Ofisi Xidmətləri adlanır.

Bu məfhum nə mənaya gəlir? Çoxşaxəli Ailə Ofisi imkanlı ailələrə məsləhət verən və müştərilərinə aktivlərinin strukturlaşdırılması və qorunub saxlanmasının daxil olduğu geniş xidmət dairəsi ilə təmin edən müstəqil şirkətdir. Bu dairəyə əmlakın planlaşdırılması, vəkalət (fudisiar) xidmətləri, aktivlərin idarə edilməsi, bütün dünyada ən etibarlı bankların seçilməsi, hesabatda müvafiq maliyyə informasiyasının konsolidasiyası, bütün cəlb edilmiş bankların işinin əlaqələndirilməsi, aktivlərin vəziyyətinə və risklərə daimi monitorinq, hüquqi xidmətlər, vergi planlaşdırılması, daşınmaz əmlakın idarə edilməsi, həyat tərzinin idarə edilməsi, habelə müxtəlif məsələlərin inzibati müşayiəti daxildir. Bütün bu xidmətlər həm şirkətimizin ekspertləri tərəfindən, həm də geniş beynəlxalq şəbəkə mütəxəssisləri tərəfindən göstərilir.

İmkanlı müştərilər öz vaxtının böyük bir hissəsini aktivlərinin idarə edilməsinə sərf etməli deyil. Əksinə, onlar əsas diqqəti həyat tərzinin idarə edilməsinə yönəltməlidirlər. "Private Asset Partners" şirkəti kimi çoxşaxəli Ailə Ofisi fərdi müştəriyə yardımçı olmağa və rifahının idarə olunması prosesinin bütün komponentlərinin effektivliyini artırmağa hazırdır. Əgər bu prosesə bir neçə məsləhətçi və ya bank cəlb olunmuşdursa, çox vaxt o, idarəolunmaz, baha və az effektiv olur. Bu baxımdan Çoxşaxəli Ailə Ofisi müştərinin maraqları üçün aydın yanaşmaya, planlaşdırmaya və icra etməyə malik yüksək xidmət səviyyəsini təmin edir.
"Private Asset Partners" şirkəti Sizin əmlak vəziyyətinizə aid olan bütün məsələlərlə bağlı yeganə tərəfdaşınızdır. Bu şirkət ilk növbədə maliyyə xarakterli məsələlərə diqqət verir və həmin məsələləri müştərilərin maraqları istiqamətində həll etmək iqtidarındadır. Müştərilər istənilən vaxt öz əmlak vəziyyətini yoxlaya və eyni zamanda həyat səviyyəsinin artırılmasını diqqət yetirə bilər.

İstənilən məsələni fərdi şəkildə müzakirə edirik.

Əlaqə nömrələri:
Cənab Norbert Viki (Mr. Norbert Wicki), +41 79 915 86 22, +994 50 247 54 42, [email protected] (ingilis / alman)
Cənab Rofel Qurbanov (Mr. Rofel Gurbanov), +994 50 211 03 57, [email protected] (azəri./ rus.)

Ailə biznesini yaratma səbəbləri
Xüsusilik və məxfilik.
Bir çox ailə üçün şəxsilik və məxfilik məsələsi şəxsi kapitalın idarə edilməsi zamanı çox vacibdir. Ailə Ofisi bütün ailə üzvləri üçün aktivlər portfelini və şəxsi məlumatları bütövlükdə ehtiva edən bütün informasiyaya malik olan yeganə struktur kimi bunu təklif edir.
İdarəetmə strukturu.
Ailənin strukturu şəffaflığı təmin edərək və ailənin gələcəkdə konfliktlərə düşməsinin qarşısını almaqda kömək edərək ailə əmlakının çətinliklərinin öhdəsindən gələ bilən idarə etmə strukturunu təmin etmək iqtidarındadır. Eyni zamanda Ailə Ofisinin strukturunda məxfilik də təmin olunur, çünki əmlakın idarə edilməsi və ailə üçün digər məsləhət xidmətləri eyni orqanın daxilində həyata keçirilir.
Maraqların balansı.
Ailə Ofisinin strukturu maliyyə məsləhətçiləri ilə ailə arasında ən yaxşı maraqlar balansını təmin eəd bilər. Ailə Ofisi yoxdursa və ailə üzvləri müxtəlif məsləhətçilərdən xidmət alırsa, belə balans mütləq şübhə altında olacaq.
Gəlirlərin artırırlması.
Mərkəzləşmə və Ailə Ofisi tərəfindən aktivlərin peşəkar idarə edilməsi vasitəsilə gəlirlərin artması və / və ya investisiya qərarları qəbul edərkən risklərin azalması imkanı yaranır. Ailə Ofisi investisiya prosesini rəsmiləşdirməyə və bu investisiyalardan əldə olunan gəliri bütün ailə üzvləri üçün artırmağa yardım edir.
Sərhəd təyin etmə.


Ailə Ofisi ailənin cari biznesini ilə ailənin güzəranından ayırmağa imkan verir.
Risklərin idarə edilməsi.
Ailə Ofisi risklərin operativ şəkildə konsolidə edilməsini, investisiya gəlirliliyini və hesabatlılığı təmin etməyə imkan verir. Bu, məsləhətçilərə və etibar edənlərə istənilən qərarın effektivliyini artırmağa və bütün ailənin investisiya məqsədlərinə nail olmasına kömək edir.
Mərkəzləşdirmə və digər xidmətlər.
Ailə Ofisləri vergi və əmlak planlaşdırılması, ailə idarəetməsi, əlaqələr, uşaqların təhsili də daxil olmaqla ailənin cari, orta və uzaq perspektivdə məqsəd və hədəflərinə nail olması üçün digər professional xidmətləri də əlaqələndirə bilər.
Çoxşaxəli Ailə Ofisi Xidmətləri. İsveçrədə istehsal edilmişdir
Maliyyə planlaşdırması,
vergiyə cəlb olunmanın optimallaşdırılması, / aktivlərin qorunması.
Aktivlərin idarə edilməsi və investisiya xidmətləri.
Sizin maliyyə vəziyyətinizin analiz edilməsi / ailənizin maliyyə məqsədlərinin müəyyən edilməsi / risk siyasətinin və investisiya perspektivlərinin prinsiplərinin formalaşdırılması / qlobal investisiya və aktivlərin yerləşdirilməsi strategiyasının işlənib hazırlanması / müştərilərin bütün dünyada bank hesablarının açılması / beynəlxalq bank münasibətləri məsələləri üzrə idarə etmə və məsləhət / aktivlərin idarə edilməsi və ya məsləhətçinin səlahiyyətləri.
-İşlərin vəziyyətinə nəzarət və monitorinq xidmətləri.
bütün dünyada açılmış bank hesablarının konsolidasiyası / birləşdirilmiş mühasibat balansının formalaşdırılması / konsolidə olunmuş statistik məlumatlar və aktivlərin vəziyyəti barədə informasiya / bütün aktivlər portfelləri üzrə risklərin idarə edilməsi, habelə kontragentlərin risklərinin idarə edilməsi / standartların müqayisə edilməsi.
Vəkalət (fudisiar) xidmətləri.
Yeni şirkətlərin yaranması və həmin şirkətlərin müxtəlif ölkələrdə idarə edilməsi məsələləri ilə bağlı məsləhət xidmətləri / trastların, fondların, offşor şirkətlərin qeydiyyatdan keçirilməsi və koordinasiya edilməsi / yerli və xarici ölkələrin hakimiyyət orqanları ilə işin koordinasiya edilməsi və əlaqələrin qurulması / nominal təmsilçilik xidmətləri / müstəqil müvəkkil şəxslərin seçilməsi / ofis otaqlarının təqdim edilməsi.
Beynəlxalq vergi planlaşdırması.
Şirkətlər və daşınmaz əmlak üzrə vergi planlaşdırması / milli və beynəlxalq vergi məsələləri ilə bağlı məsləhət / vergi bəyannaməsi üzrə iş.
Şirkətlərin qeydiyyat yerinin dəyişdirilməsi.
Müxtəlif ölkələrin vergi qanunvericiliyinin analizi və qeydiyyat yerinin dəyişdirilməsi məsələləri ilə bağlı məsləhət / daimi rezident statusu almaq məsələləri ilə bağlı yardım göstərilməsi / uşaqlar üçün beynəlxalq məktəblərin axtarılıb tapılması / yerli və xarici ölkələrin hakimiyyət orqanları ilə işin koordinasiya edilməsi və əlaqələrin qurulması.
Çoxşaxəli Ailə Ofisi Xidmətləri. İsveçrədə istehsal edilmişdir

Daşınmaz əmlak sahəsində xidmətlər.
Optimal daşınmaz əmlak obyektlərinin axtarılıb tapılması / elit daşınmaz əmlaka investisiya qoyulması / ipoteka maliyyələşdirilməsi / daşınmaz əmlak obyektlərinin satın alınmasına və satılmasına yardım göstərilməsi.

Əmlak planlaşdırması.
Pul axınlarının və büdcələrin idarə edilməsi.
əmlak vəziyyətinin cari qiymətləndirilməsinin, habelə real ödənişlərin və daxilolmaların analizi / şəxsi mühasibat xidmətləri / hesabların ödənməsi, büdcələrin formalaşdırılması.

İnzibati xidmətlər.
Fərdi mühasibat müşayiəti / hesabların aparılması / ödənişlər, hesabların və vergilərin ödənməsinə nəzarət.

Ailəyə ümumi xarakterli xidmətlərin göstərilməsi.
Şəxsi katib xidmətləri / konsyerj xidmətləri / personalın seçilməsi və işinin təşkili.

Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərində yaşıl zonaların yaradılması BMT proqramının tərkib hissəsidir - Nazir müavini
Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərində yaşıl zonaların yaradılması BMT proqramının tərkib hissəsidir - Nazir müavini
Bakıda skuterlər üçün icarə məntəqələrinin qoyulması, yeni yol çəkilişi planlaşdırılır (ÖZƏL)
Bakıda skuterlər üçün icarə məntəqələrinin qoyulması, yeni yol çəkilişi planlaşdırılır (ÖZƏL)
BMT və Azərbaycan arasında yeni anlaşma memorandumu imzalanıb
BMT və Azərbaycan arasında yeni anlaşma memorandumu imzalanıb
Loading Bars
Xəbər lenti
Ötən ay itkin düşən 69 yaşlı şəxs axtarılır (FOTO)
Naftalanda küçələr təmir edilir (FOTO)
Norm şirkəti “Qarabağın Bərpa, Yenidənqurma və İnkişafı” sərgisində iştirak edir (FOTO)
Suraxanı rayonunda 50-yə yaxın narkotik alverçisi saxlanılıb (FOTO)
"Məişət zorakılığı media müstəvisində" mövzusunda təlim keçirilib
Film çəkilişi zamanı operatoru güllələyən Alek Bolduin sərbəst buraxılıb
Azərbaycanda sentyabrda gündəlik xam neft hasilatının həcmi açıqlanıb
Adaptiv Strateji İdarəetmə Proqramı yeni qrupların təliminə başlayır
Azərbaycanda bank kartlarının sayı artıb
Prezident İlham Əliyev, Birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva Bakıda DOST İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzinin açılışında iştirak ediblər
Prezident İlham Əliyev, Birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva Milli Gimnastika Arenasının yeni məşq binasında yaradılan şəraitlə tanış olublar
Sabahın hava proqnozu açıqlanıb
Azərbaycan nefti ucuzlaşıb
Sumqayıtda antisanitar şəraitdə işləyən çörək sexi bağlanıb
Rusiyada barıt zavodundakı partlayışda 16 nəfər ölüb
Yasamalda polis əməkdaşlarına qarşı zor tətbiq edənlər həbs olunub
Könül Nurullayeva Vətən müharibəsi şəhidlərinin ailə üzvləri ilə görüşüb (FOTO)
"Feyk nyus" kampaniyalarına qarşı birgə mübarizə aparmalıyıq - Hikmət Hacıyev
2020-ci il Azərbaycan xalqı üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edən bir dövr oldu - Hikmət Hacıyev
Kürdəmirin sabiq icra başçısı 8 il 6 ay azadlıqdan məhrum edildi
Vəkil Rövşən Əkbərova bəraət istədi
Azərbaycan qlobal iqlim dəyişikliyi ilə lazımi şəkildə mübarizə aparır - Britaniya səfiri
Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərində yaşıl zonaların yaradılması BMT proqramının tərkib hissəsidir - Nazir müavini
Bütün təhsil müəssisələrinin distant tədris formasına keçidi planlaşdırılmır - RƏSMİ
İndiyə qədər 19 məktəb, 505 sinif distant formaya keçirilib
İnanırıq ki, yaxın gələcəkdə Zəngilan ölkəmizin ən inkişaf etmiş rayonlarından biri olacaq - Səttar Möhbalıyev
Qarabağ müharibəsində beynəlxalq medianın ikiüzlu davranışının şahidi olduq - Türkiyə Prezidenti
Azərbaycanın mineral suyu Avropa bazarlarına ixrac olunacaq (FOTO)
Azərbaycanla Britaniya arasında enerji əməkdaşlığı müzakirə edilib
Qələbədən sonra Azərbaycanın qarşısındakı əsas məqsəd Qarabağın yenidən qurulması və bərpasıdır - Hikmət Hacıyev
Badamdarda sürüşmənin qarşısını almaq üçün görülən tədbirlər açıqlandı (FOTO)
Yol polisi “saxla” əmrinə tabe olmayan sürücülərə xəbərdarlıq edib
Bakıda skuterlər üçün icarə məntəqələrinin qoyulması, yeni yol çəkilişi planlaşdırılır (ÖZƏL)
Qarabağ və Şərqi Zəngəzurdakı yol layihələrinin icra vəziyyəti açıqlanıb (VİDEO)
BMT və Azərbaycan arasında yeni anlaşma memorandumu imzalanıb
BMT Azərbaycanda biznesin inkişafı və dayanıqlılığını dəstəkləməyə hazırdır - Təşkilat rəsmisi
ABB sahibkarları “Azerbaijan Russian Desk” platformasında bir araya gətirir
Vahid əlaqələndirmə mərkəzlərinə 2100-dən çox şəhid ailəsi üzvü və qazi müraciət edib
Salyanda evdən çıxan COVID-19 xəstəsi saxlanılıb
Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası Azərbaycanla dənizdə külək enerjisi üzrə yol xəritəsi hazırlayır (ÖZƏL)
Antalya iş adamları Azərbaycanda (FOTO)
Qaradağda ər arvadını məftillə boğub öldürüb
Hacıqabulda evdən oğurluq edən şəxsin üzərindən narkotik də götürülüb (FOTO)
Xarici valyutaların manata qarşı məzənnələri
COVID-19-un yeni mutasiyası yayılmağa başlayıb, bir xəstə 9 nəfəri yoluxdura bilər
Qaxda qanunsuz ov edən şəxslər saxlanılıb (FOTO)
Mingəçevir Dövlət Universiteti Ukraynada keçirilən beynəlxalq konfransda təmsil olunub (FOTO)
Ağdaşda karantin qaydalarını pozan şadlıq saraylarının icarədarları cərimələnib (FOTO)
ABŞ İranla birbaşa danışıqlara hazırdır
İsraildə koronavirusun yeni ştammına daha 5 yoluxma qeydə alınıb
Mourinyonun komandası ilk dəfə 6 qol buraxıb
Bayden iqlim dəyişikliyini bəşəriyyət üçün təhlükəli hesab edib
Bu gün hava əsasən yağmursuz keçəcək
Kraliça II Elizabet gecəni xəstəxanada keçirib
ABŞ-da film çəkilişi zamanı atışma olub, ölən və yaralanan var
Yeni Zelandiyada 5,9 bal gücündə zəlzələ olub
Belarus "Avroviziya-2022" müsabiqəsində iştirak etməyəcək
Britaniyada koronavirusa 50 mindən çox yeni yoluxma halı qeydə alınıb
Bakıda yaşayış binasında yanğın olub
Azərbaycan UEFA əmsallar cədvəlində 26-cı pilləyə yüksəlib
Avropa Liqası: "Vest Hem" evdə, "Qalatasaray" səfərdə qələbə qazandı (NƏTİCƏLƏR)
Suriyada meşələrin yandırılmasına görə 24 nəfər edam edilib
Zəfər xronikası 22 oktyabr 2020-ci il: Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın Trend İnformasiya Agentliyinə müsahibəsi
44 günlük Vətən müharibəsinin xronikası: 22 oktyabr
Türkiyə kəşfiyyatı İraqda 5 PKK terrorçusunu zərərsizləşdirib
Azərbaycanla İsveçrə arasında əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub (FOTO)
"Qarabağ" Konfrans Liqasında növbəti qələbəsini qazanıb
Milli Məclisin sədri ATƏT PA-nın sədri ilə görüşüb (FOTO)
Milli Məclisin sədri Parlament Sədrlərinin Avropa Konfransında çıxış edib (FOTO)
Putin Qarabağla bağlı açıqlama verdi
Rusiya və Çin hərbi blok yaratmır - Putin
Türkiyədə son sutkada koronavirusdan 29 160 nəfər sağalıb
Azərbaycan əhalisi benzin və dizelə 2 milyard manata yaxın pul xərcləyib
İranla Azərbaycan arasındakı gərginlik dövlətimizin haqlı olduğunu sübuta yetirdi - ŞƏRH
Zığ şosesi yaxınlığında ağaclıq ərazi yanıb
Azad olunan ərazilərə ceyranlar nə vaxt buraxılacaq? - RƏSMİ
Rumıniya prezidenti yeni hökumətin formalaşdırılmasını müdafiə nazirinə tapşırıb
Hərbi Liseydə şəhid məzunların xatirəsi anılıb (FOTO/VİDEO)
Rusiya Azərbaycanda işgüzar fəaliyyətini genişləndirməkdə maraqlıdır - Zaxarova
Azərbaycanlının nağıl kitabı ABŞ-da bestsellerə çevrilib
Aİ nümayəndəliyinin rəhbəri post-müharibə dövründə Azərbaycana maliyyə dəstəyi barədə danışıb
Kamran Əliyev yenidən Beynəlxalq Prokurorlar Assosiasiyasının Vitse-prezidenti seçilib (FOTO)
Dövlət qulluğunda vəzifə tutmaq istəyənlər üçün imtahan keçiriləcək
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva rəsmi instaqram səhifəsində Zəngilan səfərindən görüntü paylaşıb (VİDEO)
Onlayn narkotik satan narkomafiyaya hökm oxundu
Türkiyə hərbçisi antiterror əməliyyatında həlak olub
Oktyabrın 22-nə USD/AZN rəsmi məzənnəsi
3 rayona yeni prokuror təyin edildi
Qanunsuz ov edən ərəblər saxlanıldı
Abşeronda 4 şəhidin il mərasimi keçirilib (FOTO)
ARDNF yanvar-sentyabr ayları üzrə gəlir və xərcləri açıqlayıb
İspaniyada püskürən vulkan 2 mindən çox tikiliyə ziyan vurub
Prokurorluq Xaçmazda məktəblinin ölümü ilə bağlı araşdırmalara başladı
Könül Nurullayeva MDB Gənclər Parlamentlərarası Assambleyasında Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda aparılan quruculuq işlərindən danışıb (FOTO)
Hərbi Akademiyada beynәlxalq elmi-praktik konfrans keçirilir (FOTO)
Müdafiə Nazirliyi Vətən müharibəsində şəhid olmuş hərbi qulluqçuların yeni SİYAHISINI açıqlayıb
Direktor müavini olmaq istəyənlər üçün əlavə müsahibə keçirilir
Sabah külək əsəcək
Azərbaycanda birinci mərhələ üzrə peyvənd olunanların sayı 5 milyonu keçdi
Azərbaycanda 2 005 nəfər COVID-19-a yoluxub, 20 nəfər ölüb
Bütün xəbərlər