Orxan Məmmədov: Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin hədəfi qurumu sahibkarın dostu kimi önəmli missiyanın daşıyıcısına çevirməkdir (MÜSAHİBƏ)

Orxan Məmmədov: Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin hədəfi qurumu sahibkarın dostu kimi önəmli missiyanın daşıyıcısına çevirməkdir (MÜSAHİBƏ)

Bakı. Trend:

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Orxan Məmmədovun Trend-ə müsahibəsi:

- Ölkə Prezidentinin son fərmanı kiçik və orta biznesin inkişafı üçün hansı yeniliklər və perspektivlər açıb?

- Məlum olduğu kimi, ötən ilin dekabrında ölkə Prezidentinin müvafiq fərmanı ilə Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi yaradılıb. İlk növbədə ölkəmizin biznes ictimaiyyətini bu münasibətlə təbrik etmək istərdim. Bunu Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə reallaşdırılan uğurlu iqtisadi siyasətin tərkib hissəsi olaraq kiçik və orta sahibkarlığın inkişafına göstərilən qayğı və diqqətin göstəricisi kimi qiymətləndiririk.

Bu il iyunun 26-da isə Agentliyin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında növbəti fərman qəbul edildi.

Bu Fərman Agentliyin fəaliyyətinin hüquqi, iqtisadi və təşkilati əsaslarını formalaşdırmaqla yanaşı, kiçik və orta biznes (KOB) sektorunun inkişafı ilə bağlı köklü dəyişikliklərə səbəb olacaq mühüm tapşırıqları əhatə edir.

Mühüm məsələlərdən biri mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti, dövlət adından yaradılan publik hüquqi şəxslərin və səhmlərinin nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərin mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinə göstərdikləri xidmətlərin və verdikləri hüquq müəyyənedici sənədlərin vahid “G2B” (dövlət–biznes) elektron reyestrinin yaradılması ilə bağlı verilən tapşırıqdır. Yaradılacaq reyester bu qurumların göstərdikləri xidmətlərin ümumi sayının və istiqamətlərinin müəyyən edilməsi, xidmətlər haqqında məlumatların vahid mənbədə toplanması və sistemləşdirilməsi, xidmətlərin göstərilməsi üçün istifadə olunan informasiya sistemlərinin inteqrasiyasının təmin edilməsi ilə yanaşı, eyni məzmunlu xidmətlərin aşkar edilməsi və təkrarlılığın aradan qaldırılması ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsi, xidmətlər üzrə təhlillərin, proqnozlaşdırmanın və monitorinqlərin aparılması, sahibkarların xidmətlər haqqında ətraflı məlumat əldəetmə imkanlarının və şəffaflığın təmin edilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edəcək.

Reyester yaradılanadək fərmanda öz əksini tapmış 35 qurumun 100-dən artıq xidmətinin KOB evləri vasitəsilə göstərilməsi nəzərdə tutulur.

Bununla yanaşı, mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin vahid reyestrinin yaradılması nəzərdə tutulub ki, bu da KOB-a dəstək tədbirlərinin ünvanlılığının artırılması, tənzimləmənin səmərəliliyinin yüksəldilməsi baxımından vacib addım olacaq.

Fərman KOB-ların inkişafı üçün bir sıra yeni mexanizmlərin yaradılması istiqamətində vəzifələr müəyyən edir. Bu baxımdan, KOB subyektlərinin dövlət satınalmalarında iştirak payının artırılması və iştirak mexanizminin təkmilləşdirilməsi, KOB-un inkişafı ilə əlaqədar təhsil, elm, tədqiqat və dəstək layihələrinin maliyyələşdirilməsi, sahibkarların maraqlarının qorunması, KOB klasterlərinin yaradılması və fəaliyyətinin stimullaşdırılması ilə bağlı fərmanda müəyyən edilmiş konkret tapşırıqların icrası bu sektorun davamlı inkişafına əhəmiyyətli töhvə verəcək.

- Agentliyin əsas missiyası və fəaliyyət istiqamətləri nədən ibarət olacaq?

- Agentliyin fəaliyyəti kiçik və orta sahibkarlığın yaradılması və inkişafının bütün mərhələlərində zəruri dəstək tədbirlərinin təşkilinə yönələcək. Bu tədbirlər, güzəştli maliyyə mənbələrinə çıxışın asanlaşdırılması, qabaqcıl təşkilati modellərin tətbiqi, davamlı təlim sisteminin yaradılması, yeni ideya və innovasiyaların biznesə inteqrasiyası, xarici bazarlara çıxış, sahibkarların maraqlarının müdafiəsi və digər istiqamətləri əhatə edəcək.

Fəaliyyətimizin əsas istiqamətlərindən biri sahibkarlığın inkişafı qarşısındakı maneələrin müəyyənləşdirilməsi və bunların aradan qaldırılmasına yönəldiləcək. Təhlillər göstərir ki, biznesin səmərəli təşkili və davamlı inkişafı bir tərəfdən sahibkarlığa dövlət dəstəyi mexanizmlərinin səmərəliliyi ilə müəyyən edilirsə, digər tərəfdən sahibkarların yaradılmış biznes mühitdə öz fəaliyyətini düzgün təşkili ilə şərtlənir. Bu çərçivədə sahibkarların bilik və bacarıqlarının inkişafına yönəlik bir sıra dəstək xarakterli tədbirlər, o cümlədən, təlim, konsaltinq və s. xidmətlərin təşkili sistemi yaradılacaq.

Fəaliyyətimizin səmərəsi KOB-un inkişafı üzrə daha əlverişli biznes mühitinin formalaşdırılması, KOB-un iqtisadiyyatdakı rolunun artırılması və təbii ki bu öncül məqsədlərə nail olmaq üçün sahibkarların qurumun fəaliyyətindən olan gözləntilərinin doğrultma səviyyəsi ilə müəyyən ediləcək. Qarşıya qoyulmuş məqsədlərə nail olmaq üçün işimizi aidiyyəti dövlət qurumları, beynəlxalq təşkilatlar və sahibkarların ictimai birlikləri ilə sıx əməkdaşlıq şəraitində qurmaq niyyətindəyik.

Hədəfimiz qurumu sahibkarın dostu kimi önəmli missiyanın daşıyıcısına çevirməkdir.

- Agentlik ölkədə KOB üzrə dövlət qurumlarının və özəl qurumların xidmətlərini əlaqələndirən səlahiyyətli qurum olaraq müəyyən edilib. Bunu hansı vasitə və mexanizmlərlə reallaşdıracaqsınız?

- Qeyd etmək lazımdır ki, Agentlik sahibkarları dəstəkləyən, onlara bir sıra xidmətlər göstərən, dövlət orqanlarının və təşkilatlarının bu sahədə göstərdikləri xidmətlərin bir məkanda – “Kiçik və Orta Biznes Evləri”ndə təşkilini, əlaqələndirilməsini, qiymətləndirilməsini və tənzimlənməsini səlahiyyətli qurum kimi həyata keçirəcək. KOB evləri vasitəsilə, bir tərəfdən sahibkarların fəaliyyətini tənzimləyən dövlət qurumları ilə sıx əməkdaşlıq əsasında bu prosesin səmərəliliyi təhlil olunacaq, zəruri təkmilləşdirmə işləri aparılacaq, bütün prosedur və hüquq müəyyənedici sənədlərin verilməsinin “bir məkan” prinsipi əsasında təşkili həyata keçiriləcək, digər tərəfdən isə sahibkarlara dəstək tədbirləri (maliyyəyə çıxış, konsaltinq, təlim, hüquqi xidmətlər və s.) spektrinin təqdim edilməsi nəzərdə tutulur.

Bununla yanaşı qeyd etmək lazımdır ki, yeni Fərmanda KOB evlərində sahibkarlıq subyektlərinə xidmət göstərilməsi zamanı dövlət qurumları ilə Agentlik arasında səmərəli əlaqələndirmənin və operativliyin təmin edilməsi məqsədilə Agentlik yanında aidiyyatı dövlət qurumlarının nümayəndələrindən ibarət daimi fəaliyyət göstərən Koordinasiya Qrupunun yaradılması nəzərdə tutulub.

Bu əlaqələndirmə funksiyaları KOB-un inkişafı siyasətinin səmərəliliyinin daha da artırılmasına öz müsbət təsirini göstərəcək.

- KOB evlərinin yaradılması ilə bağlı işlər necə gedir? İlk KOB evinin açılması nə vaxta planlaşdırılır?

- İlk KOB evinin yaradılması ilə bağlı Agentlik tərəfindən təsdiq edilmiş tədbirlər planına uyğun sistemli tədbirlər həyata keçirilməkdədir. İlkin mərhələdə mümkün qısa vaxt ərzində ilk KOB evinin Bakı şəhərində yaradılması planlaşdırılır, növbəti mərhələdə isə fəaliyyət təcrübəsi təhlil olunaraq şəbəkə genişləndiriləcək.

Qeyd etməliyəm ki, sonuncu fərmanla eyni zamanda elektron formada vahid platforma üzərindən xidmətlərin göstərilməsini təmin edəcək “e-KOB evi” portalının yaradılması ilə bağlı işlərə də başlanıb.

- Kiçik və orta sahibkarlıq nümayəndələrinin bu gün qarşılaşdıqları əsas problemlər nələrdir?

- Qeyd etməliyəm ki, ötən illər ərzində Prezident İlham Əliyevin müəyyən etdiyi strateji xəttin ardıcıl reallaşması və sistemli islahatlar nəticəsində sahibkarlığın ölkə iqtisadiyyatında rolu əhəmiyyətli dərəcədə yüksəlib. Təbii ki, bu, biznes mühitin əlverişliliyinin artırılması, sahibkarlığa çoxsaylı dəstək mexanizmlərinin yaradılması ilə mümkün olub. Bununla yanaşı, davamlı inkişaf prioritetləri bu sahəyə yeni tələblər irəli sürüb. Agentliyin fəaliyyəti məhz bu tələblərin həyata keçməsi üçün mövcud mexanizmlərin təkmilləşdirilməsi, yenilərinin yaradılmasını həyata keçirəcək.

Fəaliyyətimizin əsas istiqamətlərindən biri sahibkarlar qarşısındakı süni maneələrin müəyyənləşdirilməsi və bunların aradan qaldırılmasına yönəldiləcək.

Təhlillər göstərir ki, biznesin səmərəli təşkili və davamlı inkişafı bir tərəfdən sahibkarlığa dövlət dəstəyi mexanizmlərinin səmərəliliyi ilə müəyyən edilirsə, digər tərəfdən sahibkarların yaradılmış biznes mühitdə öz fəaliyyətini düzgün təşkili ilə şərtlənir. Bu istiqamət də Agentlik tərəfindən təlim, konsaltinq və digər alətlərlə dəstəklənəcək.

Ümumiyyətlə, Agentlik tərəfindən beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq formatında sahibkarlıq mühitinin diaqnostikası metodologiyasının işlənməsi, mütəmadi olaraq bu metodologiya əsasında mühitin qiymətləndirilməsinə yönəlik sorğuların həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bu, bizim üçün fəaliyyətimizin dövlət siyasətinin tələblərinə əsasən qurulması ilə yanaşı, eyni zamanda sahibkar çagırışları əsasında səmərəli təşkili baxımından da önəmlidir.

- Fərmanda mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin klasterlərinin yaradılması və inkişafı üçün stimullaşdırıcı tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə bağlı müddəalar yer alıb. Bu modelin iqtisadiyyata töhfəsi nədən ibarət olacaq?

- Klasterlər kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri arasında həm rəqabət, həm də əməkdaşlığı eyni anda təmin edən bir modeldir. Klaster daxilində bənzər sahədə fəaliyyət göstərən sahibkarlar həm rəqabət edir, həm də eyni klasterdə birlikdə hərəkət edirlər. Belə bir sistem çərçivəsində fəaliyyət göstərmələri kiçik və orta sahibkarlara rəqabət üstünlüyü qazandırır. Nəticə olaraq bu sistemin tətbiqi ilə sahibkarlıq subyektlərinin xərcləri aşağı düşür, marketinq imkanları genişlənir, məhsuldarlıq göstəriciləri yüksəlir, ixracları artır, araşdırma və inkişaf etdirmə qabiliyyətləri güclənir. Bu isə yeni məhsulların bazara çıxarılmasına, yeni şirkətlərin qurulmasına, məşğulluğun yüksəlməsinə, regionların inkişafına və infrastruktur xidmətlərinin təkmilləşməsinə səbəb olur.

Klasterlərin formalaşdırılması ölkədə sənaye sahəsində yeni iş yerlərinin açılması, qeyri-neft sektorunda sənaye istehsalının genişləndirilməsi, sənaye ilə əlaqəli xidmətlərin inkişaf etdirilməsi, sənaye sahəsində fəaliyyət göstərən kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin fəaliyyətinin dəstəklənməsi, sənayenin infrastruktur təminatının yaxşılaşdırılması və regionların sosial-iqtisadi inkişafı baxımından əhəmiyyətlidir.

Regionların daxili potensialı və təcrübələr də nəzərə alınaraq, hər bir regiona uyğun xüsusi klasterlərin qurulması, yeni məhsul və xidmətlərin daxili və xarici bazarlarda ən yaxşı şəkildə təqdim edilməsi, bununla da qeyri neft sektorunda istehsalın və ixracın artırılması istiqamətində mühüm addımların atılması prioritetlərimiz sırasında olacaq.

- Azərbaycanda KOS-un potensialını necə qiymətləndirirsiniz? Azərbaycan ÜDM-də onun payı nə qədər ola bilər?

- Bu potensial böyük və çoxsahəlidir, onun reallaşdırılması üzrə strateji yanaşma “Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlıq səviyyəsində istehlak mallarının istehsalına dair Strateji Yol Xəritəsi”ndə müəyyən edilib. Bu strategiyanın reallaşması konkret hədəf indikatorlarına hesablanıb və KOB sahəsində prioritetlərin həyata keçirilməsi nəticəsində 2020-ci ilədək olan müddətdə kiçik və orta sahibkarlığın ÜDM-də payının 15 faizə çatdırılması, onun məşğulluqda payının 20 faizə qədər artırılması, ölkənin qeyri-neft ixracında isə payının 10 faizə çatdırılması proqnozlaşdırılır.

2025-ci ilədək olan dövr üçün uzunmüddətli baxış isə KOB subyektlərinin rəqabət qabiliyyətinin daha da artırılmasına, gündəlik istehlak malları ilə təminatın əsasən KOB subyektləri vasitəsilə həyata keçirilməsinə, KOB subyektlərinin ÜDM və məşğulluqda payının əhəmiyyətli dərəcədə artırılmasına nail olmaqdır. Azərbaycanda 2025-ci ilədək olan dövr üzrə uzunmüddətli baxışın həyata keçirilməsi nəticəsində KOB-un ÜDM-də və məşğulluqda payının müvafiq olaraq 35 və 40 faizə, ölkənin qeyri-neft ixracında payının isə 25 faizə çatdırılması nəzərdə tutulur.

İsrail xarici turist qruplarının girişinə yenidən icazə verdi
İsrail xarici turist qruplarının girişinə yenidən icazə verdi
İspaniya vulkan püskürməsi səbəbiylə Kanar adalarına səfər etməməyi tövsiyə etdi
İspaniya vulkan püskürməsi səbəbiylə Kanar adalarına səfər etməməyi tövsiyə etdi
Azərbaycan Turizm Bürosu məşhur beynəlxalq platformada onlayn kampaniyaya start verib (FOTO)
Azərbaycan Turizm Bürosu məşhur beynəlxalq platformada onlayn kampaniyaya start verib (FOTO)
Loading Bars
Xəbər lenti
Cəlilabad və Zaqatalada fərdi ev yanıb
Ombudsman Aparatının regional mərkəzinin əməkdaşları şəhid ailələrini ziyarət ediblər
Bayden və Makron oktyabrın sonunda görüş keçirəcəklər
BNA sərnişindaşıma şirkətlərinə tapşırıq verdi
Azərbaycanda indiyədək COVID-19 əleyhinə peyvənd olunanların sayı açıqlanıb
Azərbaycanda 2 651 nəfər COVID-19-dan sağalıb, 17 nəfər vəfat edib
Azərbaycanlı futbolçu sənəd probleminə görə Yunanıstan klubuna keçə bilməyib
Məktəblərdə yoluxmaların artmaması üçün ciddi nəzarət olmalıdır – Baş infeksionist
Azərbaycanda pul kütləsi 20 faizdən çox artıb
Reabilitasiya vasitələri ilə təminat sisteminin əhatə dairəsi genişləndirilir
“Mənim atam qəhrəmandır” və "Mənim oğlum qəhrəmandır" layihəsi Şuşada (FOTO)
Təhsil naziri Gəncə Dövlət Universitetinin tələbə yataqxana kompleksinin açılışında iştirak edib (FOTO)
Distant təhsil tələbi ləğv olunub və əyani təhsilə keçid müəyyən edilib - QƏRAR
Cəzaçəkmə müəssisələrinə corabın içində heroin keçirilməsinin qarşısı alınıb (FOTO)
Mətbuatda dərc olunan iradlar əsassızdır - AHİK
Azərbaycan vaksinasiyanın səviyyəsinə görə MDB məkanında liderdir
Avstriyanın Zalsburq şəhərində Azərbaycan Evi açılıb (FOTO)
Azərbaycan erməni əsilli vətəndaşları reinteqrasiya etmək əzmindədir - XİN başçısı
Nyu-Yorkda ATƏT Minsk qrupu həmsədrlərinin görüşü planlaşdırılır
Beynəlxalq ictimaiyyət Ermənistana revanşist yanaşmalardan əl çəkmək üçün təzyiq göstərməlidir - Ceyhun Bayramov
Ermənistan danışıqları əngəlləmək taktikasına əl ataraq irəliləyişin qarşısını almağa cəhd edir - Nazir
Ceyhun Bayramov GUAM Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 37-ci iclasında çıxış edib
Bakı əhalisinin rəsmi sayı açıqlanıb
Hindistan baş nazirinin təyyarəsi son üç ildə ilk dəfə Pakistanın hava məkanına buraxılıb
“Sarsılmaz qardaşlıq-2021” təlimində iştirak edəcək türkiyəli hərbçilər Azərbaycana gəlib (FOTO)
Ukraynada müəllim və məmurların məcburi vaksinasiyası təklif olunub
Qərbin anti-Azərbaycan qüvvələri öz çirkin əməllərindən əl çəkmir - TƏHLİL
5 nömrəli TSEK-in rüşvət alan sabiq sədrinə 10 il cəza verildi
Azərbaycan və Belarus hərbi tibb mütəxəssisləri arasında işçi görüşü keçirilib (FOTO)
Ağstafa və Tovuz parklarında ziyanvericilər aşkarlanıb (FOTO)
Kürdəmirdə "patı və heroin alverçisi yaxalandı
Arvadını sosial şəbəkədə başqası ilə danışdığı üçün öldürən şəxsə hökm oxundu
Allahşükür Paşazadə iranlı din xadiminə cavab verdi
Prezident İlham Əliyev BMT Baş Assambleyasının 76-cı sessiyasında videomüraciət formatında çıxış edəcək
XİN-in sabiq idarə müdirinin məhkəməsində şahidlər ifadə verib
Qaxda ictimai nəqliyyatda tibbi maska taxmayanlar cərimələnib (FOTO)
“Nar” Tərtər və Füzuli məktəbinin birincilərini məktəb ləvazimatları ilə təmin edib (FOTO)
Rusiyada Ai-95 markalı benzinin qiyməti rekord həddə bahalaşıb
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı İnvestisiya Holdinqinin idarəetməsinə verildi
ÜST Dövlət Gömrük Komitəsinə 300 min tibbi maska təhvil verib (FOTO)
Azərbaycanın regionda lider rolunu qəbul edə bilməyən dairələr ölkəmizdəki milli birlikdən dərin narahatlıq keçirir - Elçin Mirzəbəyli
“Azər-Türk Bank” və Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin idarəetməsinə verildi
“Təmiz Şəhər” ASC Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin idarəetməsinə verilib - SƏRƏNCAM
Baş Prokurorluq partiya sədrinə xəbərdarlıq etdi
Parlamentdə işğaldan azad olunmuş ərazilərdə tarixi adların bərpası ilə bağlı təkliflər səsləndirilib
Prokuror Əli Kərimlinin terrorçuluqda təqsirləndirilən mühafizəçisinə 15 il cəza istədi
AccessBank-ın mikro portfeli 67% faiz artıb
PAŞA Bank “Mind Movers” inkişaf platforması çərçivəsində Azərbaycan bazarı üçün unikal olan "Müştəri Meneceri məktəbi" layihəsinə start verib (FOTO)
Prezident İlham Əliyev Səudiyyə Ərəbistanının Kralını təbrik edib
İdarələrarası Mərkəzin “Enerji təminatı məsələləri üzrə” İşçi Qrupunun iclası keçirilib
Türkiyə MMN "Texnofest-2021”də Azərbaycan qırıcılarının uçuş görüntülərini təqdim edib (VİDEO)
Ünvanlı sosial yardımın ödəniləcəyi tarix açıqlanıb
AİB Azərbaycanda inflyasiya ilə bağlı proqnozunu açıqladı
Qars müqaviləsinə həsr olunan poçt markaları dövriyyəyə buraxılıb (FOTO)
Arıların məhsuldarlığını artıracaq qurğunun sınaqları uğurlu olub (FOTO)
İranda koronavirusdan ölənlərin sayı azalıb
Azərbaycanda verilən halal sertifikatı halal standartına uyğundurmu? - AÇIQLAMA
Xırdalanda restoranda yanğın olub
AQTA 50 sahibkarlıq subyektini qida təhlükəsizliyi qeydiyyatına alıb
10-dan çox kafe və restoranda pozuntular aşkarlanıb
Qazax sakininin minaya düşməsi ilə bağlı cinayət işi başlandı
AZAL-ın Pilotların Hazırlığı Mərkəzində yeni müasir uçuş trenajoru quraşdırılıb (FOTO/VİDEO)
Hərbi hissələrə, məktəb və xəstəxanalara oduncaq tədarük edilib
Uşaqlar bizim gələcəyimizdir, bu gün onların ilk dərs günündə Zəfərdən danışılır - Deputat
Saxta COVİD pasportu alanlar məsuliyyətə cəlb edilə bilər - DİN-dən XƏBƏRDARLIQ
Çıraq platformasında hasilat müvəqqəti dayandırılıb
Prezident İlham Əliyevin Qarabağla bağlı müəyyənləşdirdiyi yol xəritəsi uğurla icra edilir - Vüqar Rəhimzadə
“Kəndlərdə idmanı inkişaf etdirək” layihəsi üzrə növbəti tədbir Gəncənin Kəpəz rayonunda keçirilib (FOTO)
Rusiyada təyyarə radarlardan itib
Həbsdə koronavirusa yoluxan sabiq icra başçısı ECMO-ya qoşuldu
Azərbaycanda problemli kreditlərin həcmi azalıb
Qazax sakini minaya düşərək həlak olub
Rusiyada koronavirusdan ölənlərin sayı 200 mini ötüb
"Yeni Klinika" Elnur Əşrəfoğlunun son vəziyyətini açıqlayıb
Azərbaycanla Türkiyə arasında hərbi xidmətə çağırış və səfərbərlik sahəsində təcrübə mübadiləsi genişləndirilə bilər (FOTO)
Millət vəkili Naqif Həmzəyev vətəndaş qəbulu keçirib (FOTO)
"Həqiqətin onomastikası" kitabı rus, ingilis və fransız dillərinə tərcümə olunur - Kamal Abdulla (FOTO)
Asiya İnkişaf Bankı Azərbaycanın cari əməliyyatlar hesabı ilə bağlı proqnozunu yüksəldib
Bakıda 20 gündür itkin düşən uşaq tapılıb (FOTO)
Şəhid ailələri və qazilərlə bağlı “Məşğulluq marafonu”na qoşulan işəgötürənlərin sayı 512-yə çatıb
Abşeron dairəvi dəmir yolu xətti ilə bu ay nə qədər sərnişin daşınıb?
Sumqayıtdan Bakıya yeni yol çəkilə bilər (ÖZƏL)
Sabah yağış yağacaq, külək əsəcək
Ukrayna prezidentinin müşavirinə sui-qəsd olub
Azad olunan torpaqlarda əhalinin məskunlaşması əmlak bazarına necə təsir edəcək? - AÇIQLAMA
Ombudsman Aparatı yeni dərs ili ilə bağlı müraciət yayıb
Müəllimlər üçün növbəti vakansiya seçimi başlayır
Yol polisi valideynlərə və şagirdlərə xəbərdarlıq etdi (FOTO)
“Həftə” bazarında qanunsuz ət satışı dayandırılıb
Bakıda daha bir yeni yerüstü piyada keçidi inşa edilib (FOTO)
Ticarət mərkəzləri və keçidlərdə maskadan istifadəyə nəzarət gücləndirilib (FOTO/VİDEO)
Ət kəsimi məntəqələri hansı tələblərə cavab verməlidir? - AÇIQLAMA
Azərbaycan nefti bir dollar ucuzlaşıb
Azərbaycanda geoloq alim vəfat edib
Yol polisi təhsil müəssisələrinin yerləşdiyi əraziləri nəzarətə götürdü
Azərbaycan Təhsil Şəbəkəsinə sürətli fiber-optik bağlantıya keçid edən müəssisələrin sayı artırılır
Azad olunmuş ərazilərin qazlaşdırılması konsepsiyaya uyğun olaraq aparılacaq - "Azəriqaz"
Bu küçədə hərəkət məhdudlaşdırılacaq
Elnur Əşrəfoğlunun son vəziyyəti açıqlandı
Asiya İnkişaf Bankı Azərbaycan iqtisadiyyatının artım proqnozunu yüksəldib
Bütün xəbərlər