Ətraf mühitin qorunması bu gün hər bir Azərbaycan vətəndaşının birinci dərəcəli sosial vəzifəsidir. - ARDNŞ-in ekologiya üzrə vitse-prezidenti ilə MÜSAHİBƏ

Ətraf mühitin qorunması bu gün hər bir Azərbaycan vətəndaşının birinci dərəcəli sosial vəzifəsidir. - ARDNŞ-in ekologiya üzrə vitse-prezidenti ilə MÜSAHİBƏ

Azərbaycan, Bakı, 16 mart / Trend , müxbir V.Şərifov/

2010-cu il Azərbaycanda Prezident İlham Əliyev tərəfindən "Ekologiya ili" elan olunub və ARDNŞ (Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti) ətraf mühitə təsirin azaldılması üzrə, o cümlədən, dəniz yataqlarında atmosferə atılan emissiya qazlarının minimuma endirilməsi, ekoloji parkın, tullantıların idarəolunması sisteminin yaradılması və digər istiqamətlər üzrə fəal işlər həyata keçirir. ARDNŞ-in ekologiya üzrə vitse-prezidenti Muxtar Babayev bu və ya digər məsələlər barədə Trend -a müsahibəsində daha təfərrüatlı  danışıb.

- ARDNŞ 2010-2011-ci illərdə "Günəşli" dəniz yatağının dayaz hissəsində səmt qazlarının atmosferə atılmasının azaldılması üzrə layihələrinin həyata keçirilməsindən hansı nəticələri gözləyir? Şirkətin daha hansı yataqlarında analoji işlər görülür?

- ARDNŞ-in "Günəşli" yatağında səmt qazlarının yığılması və nəqli" layihəsi ilə bağlı yatağın platformalarının birində tikilən kompressor stansiyasının tikinti-quraşdırma işlərinin cari ilin may ayında başa çatacağı gözlənilir. Layihənin həyata keçirilməsi nəticəsində ildə atmosferə atılan 310 milyon kubmetr qazın hamısı utilizə ediləcək.

Bunabənzər səmt qazlarının yığılması layihəsi şirkət tərəfindən "Neft Daşları" NQÇİ-də həyata keçirilməyə başlanılıb. "Günəşli" yatağındakı kompressor stansiyasından fərqli olaraq, buradakı meydançalarda kiçik vakuum kompressorlar quraşdırılır.

ARDNŞ-in quruda yerləşən yataqlarından çıxan səmt qazlarının həcmi çox azdır və onların yığılması üçün böyük xərc tələb olunur. Lakin buna baxmayaraq, biz "Qlobal Qaz Yandırılmalarının Azaldılması üzrə Tərəfdaşlıq" Təşkilatı ilə birlikdə həmin qazların da yığılması üzərində işlər aparırıq.

- Bu il tullantıların idarəolunması sisteminin yaradılması və ARDNŞ-in tullantılarının utilizə olunması mərkəzinin yenidənqurulması layihələri çərçivəsində hansı həcmdə işlərin yerinə yetirilməsi planlaşdırılır?

- Tullantıların idarəolunması sisteminin yaradılması və ARDNŞ-in tullantılarının utilizə olunması mərkəzin yenidənqurulması layihələri çərçivəsində ARDNŞ bir sıra məqsədyönlü tədbirlər artıq həyata keçirmiş və bu sahədə işlər davam etdirilməkdədir. Belə ki, ARDNŞ-in müəssisələrində, o cümlədən, BM və ƏŞ-də formalaşan tullantıların səmərəli idarəetmə mexanizminin hazırlanması məqsədilə "Tullantıların İdarə Olunması Planı" artıq yekunlaşma mərhələsindədir.

Tullantı Mərkəzinin müasir tələblərə uyğun yenidənqurulması layihəsinin hazırlanması üçün ARDNŞ ilə Amerika Birləşmiş Ştatları Ticarət və İnkişaf Agentliyi (USTDA) arasında Qrant Sazişi imzalanıb. İmzalanmış saziş çərçivəsində "ARDNŞ-in Tullantıların İdarə Edilməsi Mərkəzi" layihəsinin texniki-iqtisadi əsaslandırılması"nın hazırlanması məqsədilə tender elan olunmuş və ABŞ-ın "ME SWACO" şirkəti artıq tenderin qalibi elan edilib. Layihədə müxtəlif texnologiyalar tətbiq olunmaqla tullantıların utilizəsi, təkrar emalı, tullantıların müvəqqəti və daimi saxlanması, həmçinin, idarə edilməsi üçün kompleks tədbirlər həyata keçirmək nəzərdə tutulub.

- ARDNŞ artıq ekoloji parkın yaradılması üzrə işlərə başlayıb. Bu cür parkın yaradılması hansı məqsədi daşıyır? Bu il həmin layihə çərçivəsində hansı işlərin görülməsi planlaşdırılır və bilavasitə parkın yaradılması nə vaxt başa çatacaq?

- H.Z.Tağıyev adına NQÇİ-nin ərazisində ayrılmış 9,3 ha sahədə "Ekoloji park"ın yaradılması nəzərdə tutulmuş və bu sahədə artıq bir sıra işlər həyata keçirilib. Yaradılacaq park ərazisində tikinti-quraşdırma işləri davam edir, yaşıllıq zolağının salınması üçün mütəmadi olaraq ARDNŞ tərəfindən iməciliklər keçirilir.

Parkın yaradılmasında əsas məqsəd cəmiyyət-ekologiya münasibətlərinin müasir formasını yaratmaq, ekoloji təbliğat, ekoloji tərbiyə və ətraf mühitin qorunması problemlərinin bu gün hər bir vətəndaş qarşısında birinci dərəcəli sosial vəzifə olmasını göstərməkdir. Burada, həmçinin, gələcəkdə ekoloji maarifləndirmə tədbirləri çərçivəsində şagird və tələbələrin "Ekoloji park"a ekskursiyalarını təşkil etmək, ekoloji olimpiadalar keçirmək, müxtəlif müsabiqələrin keçirilməsinin təşkili, həmçinin, ekoloji mövzularla bağlı müzakirələrin aparılması nəzərdə tutulub.

Bundan başqa, parkda, ARDNŞ-in istehsalat sahələrində rekultivasiya və bioremediasiya işləri aparılmış ərazilərdə yaşıllıq zolaqlarının salınması üçün Abşeronun təbii iqlim şəraitinə uyğun olan növlərə aid ağac-kol tinglərinə tələbatın ödənilməsi məqsədilə "istixana"nın fəaliyyəti nəzərdə tutulub. Parkda yaradılacaq "istixana"da ağac-kol tinglərinin, dekorativ bitkilərin və gül şitillərinin becərilməsi, onların ARDNŞ-in digər fəaliyyət sahələrində əkilməsi perspektivdə duran məsələlərdəndir.

- Parkın fəaliyyəti zamanı alternativ enerji mənbələrindən istifadə olunması planlaşdırılırmı?

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 21 oktyabr 2004-cü il tarixli 462 saylı Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasında alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə olunması üzrə Dövlət Proqramı"nin icrası ilə əlaqədar "Ekoloji park"da istixananın qızdırılmasında, işıqlanmada və suvarmada bərpa olunan (günəş, külək, yerin istiliyindən) enerji mənbələrindən istifadə olunması nəzərdə tutulur.

Yerləşdiyi əlverişli coğrafi mövqe və iqlim şəraiti Azərbaycanda ekoloji cəhətdən təmiz alternativ enerji mənbələrindən geniş istifadə edilməsinə imkan yaradır. Alternativ enerji mənbələrindən istifadə edilməsi yanacağa böyük miqdarda qənaətlə yanaşı, ətraf mühitə atılan zərərli tullantıların miqdarını xeyli azaldır. Neft və qaz ölkəsi olan Azərbaycanın bərpa olunan alternatıv enerjiyə keçməsi həm iqtisadi və həm də ekoloji cəhətdən səmərəlidir.

Günəş enerjisinin birbaşa istilik enerjisinə çevrilməsi dünya praktikasında geniş yayılmışdır və bu, inkişaf etmiş ölkələrdə energetikanın əsas istiqamətlərindən biri hesab olunur. Azərbaycanda ildə 300 günəşli günün olmasını nəzərə alsaq, ölkədə Günəş energetikasının inkişafı daha perspektivlidir. Bununla yanaşı, qeyd olunan parkda külək enerjisindən istifadə də nəzərdə tutulub.

Külək enerjisi - ekoloji təmiz, alternativ enerji mənbələrindən biri olmaqla maya dəyəri və tükənməzliyinə görə ən sərfəlidir. Azərbaycanın küləkli ərazilərində, xüsusən, öz küləkli günlərinin sayı və intensivliyi ilə seçilən Abşeronda külək enerjisindən çox qədim vaxtlardan müasir dövrlərə qədər istifadə edilib.

- ARDNŞ-in istismar etdiyi avtomobil parkları tərəfindən atmosferə buraxılan tullantıların azaldılması məqsədilə şirkətdə nə kimi işlər aparılır?

- Statistik məlumatlara əsasən, atmosfer havasına atılan zərərli maddələrin 50-60%-i son illər sürətlə artan nəqliyyatın payına düşür. Avtonəqliyyat vasitələrindən atılan işlənmiş qazların atmosfer havasını çirkləndirməsinə nəzarətin gücləndirilməsi məqsədilə ARDNŞ-in Ekologiya İdarəsində Ekoloji Ölçmə Mərkəzi yaradılıb. Ekoloji Ölçmə Mərkəzinin üç ekoloji ölçmə məntəqəsi hal-hazırda fəaliyyət göstərir. Bunlar Bakı şəhərinin Balaxanı, Bibiheybət və Hövsan ərazilərində yerləşir.

Bu ölçmə məntəqələrində ARDNŞ-in balansında olan nəqliyyat vasitələri vaxtaşırı müayinədən keçirilir. 2010-cu ilin mart ayına qədər ARDNŞ-in idarə və müəssisələrinə məxsus 3 minə yaxın nəqliyyat və xüsusi texnika ekoloji müayinədən keçib. Müayinə zamanı yanma sistemində nasazlıqlar olan avtomobillər təmirə göndərilir və təmirdən sonra bu avtomobillərin təkrar müayinəsi həyata keçirilir. Artıq köhnəlmiş və təmirdən sonra belə yanma sistemindəki nasazlıqların aradan qaldırılması mümkün olmayan avtomobil vasitələrinin gələcəkdə istismardan çıxarılması nəzərdə tutulub.

“AccessBank” “HPе 3PAR” avadanlığına illik dəstək üzrə tender elan edir
“AccessBank” “HPе 3PAR” avadanlığına illik dəstək üzrə tender elan edir
“AccessBank” QSC daşınmaz əmlakların qiymətləndirilməsinə dair tender elan edir
“AccessBank” QSC daşınmaz əmlakların qiymətləndirilməsinə dair tender elan edir
"Veliev" şirkəti “21-ci Avrasiya Qapı, Pəncərə və Şüşə 2020” beynəlxalq sərgisində iştirak edib (FOTO)
"Veliev" şirkəti “21-ci Avrasiya Qapı, Pəncərə və Şüşə 2020” beynəlxalq sərgisində iştirak edib (FOTO)
Loading Bars
Xəbər lenti
Ermənilər təkcə xalqımıza qarşı deyil, dini abidələrimizə qarşı da soyqırım törədiblər
Fransa XİN: Senatın qərarı Fransa hökumətinin siyasətini əks etdirmir
İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə yol infrastrukturu necə olacaq? - RƏSMİ
Deputatlar bu gün 6 məsələnin müzakirəsinə toplaşır
Bakıda fərdi ev yanıb
Bayden cari əsrin "amerikan yüzilliyi" olmağına əmindir
Polşa "Cənub Qaz Dəhlizi"nin gələcək inkişafını dəstəkləyəcək - Səfir
Almaniyada koronavirusla bağlı məhdudiyyətlər ilin sonuna qədər uzadılır
Braziliyada "Boeing 737-8 MAX" təyyarəsinin istifadəsi bərpa edilir
Filipo Qrandi daha 2.5 il BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının rəhbəri təyin edildi
ÜST: Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 527 mindən çox artıb
Çempionlar Liqasında "Bavariya" "Zalsburqa" qalib gəldi və play-off mərhələsinə keçdi
Moskvada koronavirusdan ölənlərin sayı 8 600 nəfəri ötüb
"Mançester Siti" "Olimpiakos"u məğlub edərək 1/8 finala yüksəldi
Qətər əmiri Türkiyəyə səfər edəcək
Ankara Cənubi Qafqazda sülh və sabitlik naminə səylərini davam etdirəcək
Cəbhəboyu ərazilərdə xeyli sayda partlamamış mina və sursat aşkarlanıb
Hikmət Hacıyev: Fransa Senatının bu qətnaməsi Azərbaycan üçün adi kağız parçasından başqa bir şey deyil
Kəlbəcər rayonuna doğru irəliləyən bölmələrimizin videogörüntüsü yayılıb (FOTO/VIDEO)
Fransa Senatının qəbul etdiyi qətnamənin hüquqi qüvvəsi yoxdur - Azərbaycan XİN
Əsgərin sevdiyi qızın anasına müraciəti (VİDEO)
Qələbəyə bir gün qalmış və ya İnqilabın Qəmzəsi... - Şəhidlə olmayan müsahibə (VİDEO)
İranın XİN başçısı Kəlbəcərin işğaldan azad olması münasibətilə Ceyhun Bayramovu təbrik edib
Ümumi təhsil pilləsi məktəbəhazırlıq mərhələsini, ibtidai, ümumi orta və tam orta təhsil səviyyələrini əhatə edəcək
“France-24” kanalı Kəlbəcərin azad edilməsi haqqında reportaj yayımlayıb (FOTO/VİDEO)
“Equinor” “Qarabağ” və “Əşrəfi-Dan ulduzu-Aypara” layihələrinin statusu barədə (FOTO)
Dieqo Maradona vəfat edib
Ucqar kəndlərdə məktəblərin azkomplektli formada fəaliyyətinə yol veriləcək
Bank Respublika “Faydalı Cümə” kampaniyasına start verir
22 obyektdə epidemiya əleyhinə rejim pozulub - İqtisadiyyat Nazirliyi
Fransanın hazırkı hakimiyyəti əsl mahiyyətini göstərməyə davam edir - Tamam Cəfərova
Azərbaycanda Türkiyənin birinci Ticarət evi açılacaq
Azərbaycan Ordusu düşməni BMT Təhlükəsizlik Şurasının 822 saylı qətnaməsinin icrasına məcbur etdi - Adil Əliyev
Xidməti pasport almaq hüququ olan vəzifəli şəxslərin siyahısında dəyişiklik edilib
Bakıda qəza: Yolda sıxlıq var
Heç kim həqiqəti ermənilərə anlatmaq gücündə deyil - Deputat
Baş Prokurorluğun Beynəlxalq Prokurorlar Assosiasiyası ilə əməkdaşlığı uğurla davam etdirilir (FOTO)
Xocalı rayonunun Quşçubaba kəndi Baharlı adlandırılıb
Xocavənd rayonunun Tsakuri kəndinin Hünərli adlandırılması təsdiqləndi
Azərbaycan universitetlərinin livanlı məzunları Prezident İlham Əliyevi təbrik ediblər
Azərbaycanda 3 469 nəfər COVID-19-a yoluxub, 1 229 nəfər sağalıb, 30 nəfər vəfat edib
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən şri-lankalı iş adamları Prezident İlham Əliyevə məktub ünvanlayıb
Azərbaycanın siyasi partiyaları Fransa Senatında Dağlıq Qarabağdakı qondarma qurumun tanınması məsələsinə baxılması ilə bağlı bəyanat yayıblar
DYP texniki baxışla bağlı sürücülərə müraciət edib
27 il 7 aydan sonra Kəlbəcərimiz vandal, quldur düşmənlərimizdən təmizləndi - Cavid Qurbanov
Azərbaycan enerji sektorunda bazar islahatları üzrə seminar keçirilib (FOTO)
Tərtər rayonunun Şıxarx qəsəbəsində qaz xətlərinin təmirinə başlanıldı (FOTO)
Dünya ictimaiyyəti Ermənistanın tarixi və dini abidələrimizin məhvinə yönəlmiş terror siyasətini kəskin şəkildə pisləməlidir - Vüqar Rəhimzadə
Fransa Senatının Rəyasətində qəbul edilən qətnamə layihəsi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə açıq hörmətsizlikdir - Rauf Əliyev
Gəncədə evdən kişi meyiti tapılıb
Müharibədə yaralanmış Elçin Səmədovun ailəsi üçün ev tikiləcək (FOTO)
Bakı Dövlət Universitetinin dekanı COVİD-19-dan ölüb
Şuşada 27 ildən sonra ilk taksimiz (VİDEO)
Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərindəki hava limanları ICAO reyestrinə daxil ediləcək
Qarabağın turizm potensialı beynəlxalq sərgidə təqdim edilib
Sosial Xidmətlər Agentliyi postmüharibə dövrü üçün psixoloji dəstək tədbirlərinə başlayıb
Noyabrın 26-da manatın dollara qarşı məzənnəsi
Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunda psixoloqla tələbələrin onlayn görüşü keçirilib (FOTO)
Biləsuvarın sabiq icra başçısının həbs müddəti yenidən uzadıldı
Lənkəranda sitrus bağlarına qənim kəsilənlər saxlanılıb
AXC-nin xəyanəti ilə işğal edilmiş torpaqlarımız Prezident İlham Əliyevin düzgün siyasəti nəticəsində azad edildi - Deputat
Direktor vəzifəsinə işə qəbulla bağlı son 3 ilin nəticələri açıqlandı
Kəlbəcərdəki yataqların mövcud vəziyyətinin monitorinqi aparılacaq - Xidmət rəisi (ÖZƏL)
“Vətən müharibəsində möhtəşəm Qələbəyə görə sağ ol, Azərbaycan əsgəri!” devizi altında tədbirlər keçirilib (FOTO)
Abşeron, Binəqədi və Sabunçu rayonlarına içməli su məhdudiyyətlə veriləcək
Biləsuvarın sabiq icra başçısının məhkəməsi başlayıb
DOST Agentliyi ESSA mükafatçılarının finalçıları siyahısındadır
BMT QAK Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində didərgin düşmüş şəxsləri müdafiə edəcək
Sahibkarlar üçün “İnvoysun maliyyələşdirilməsi” kreditinin şərtləri asanlaşdı
Azərbaycanda iki yeni sitrus meyvəsinin kütləvi yetişdirilməsinə başlanılıb
Azərbaycan Rusiya və Almaniyaya tibbi maska satışına başlayacaq
Bölmələrimizin Kəlbəcər rayonuna daxil olmasının növbəti görüntüləri (FOTO/VİDEO)
Dilindən, dinindən asılı olmayaraq hər kəs “Qarabağ Azərbaycandır” dedi - Naqif Həmzəyev
Xilaskar Prezident
Şəmkir sakinindən silah götürülüb (FOTO)
Azərbaycana daha 5 zubr gətirilib (FOTO/VİDEO)
SOCAR-ın Kulevi terminalı vasitəsilə daşımalarının həcmi açıqlanıb
Astarada daha 2 koronavirus xəstəsi yaşayış yerini tərk edib
Kəlbəcər sakinləri Şəhidlər Xiyabanını ziyarət ediblər (FOTO)
UNESCO Qarabağın mədəni və dini irsinin mühafizəsində iştirak edəcək
Kəlbəcərin işğaldan azad edilməsi strateji, siyasi və iqtisadi baxımdan böyük qələbədir - Alim
Ödənişləri PAŞA Bank kartı ilə etmək üçün daha bir səbəbiniz var!
Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri İtaliyanın Azərbaycandakı səfiri ilə görüşüb (FOTO)
Dağlıq Qarabağın ingiliscə yazılış forması dəyişdirilir
Məşhur rusiyalı aktyor koronavirusa yoluxub
Naxçıvan Muxtar Respublikasının statistik göstəriciləri açıqlanıb
Azərbaycan dilinin xarici dil imtahanı kimi ərsəyə gətirilməsi əcnəbi tələbələrin sayının artmasına şərait yaradacaq - DİM sədri
İranda ötən sutka 14 minə yaxın şəxs koronavirusa yoluxub, 469 nəfər ölüb
Türkiyə bütün savaş müddətində Azərbaycana qarşı siyasi təzyiqlərə cavab verib - Səfir
Nazirlik səfərbərlik üzrə hərbi xidmətə çağırılan tələbələrlə bağlı qərar verdi
Kəlbəcərin azad edilməsi hərb meydanında qazandığımız Böyük Qələbəmizin davamıdır - Pərvin Kərimzadə
Merkelin iqamətgahına avtomobil çırpıldı - İclas təxirə düşdü (FOTO)
Azərbaycan ordusunun gücü vadar etdi ki, Ermənistan ərazilərimizdən çıxsın - Deputat
Beynəlxalq layihə hazırlanmasa, yoxsul insanların peyvənd əldə etməsi çətin olacaq - Əli Əhmədov
Azərbaycanda qızıl və gümüş ucuzlaşıb
ABŞ-da kütləvi toy mərasiminə görə yəhudi sinaqoqu cərimələnib
SOCAR və LUKoil əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə ediblər
Azərbaycan Ermənistanla sülh müqaviləsi imzalayacaq? - Rəsmi cavab
Sabahın hava proqnozu açıqlanıb
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Kəlbəcərin işğaldan azad olunması münasibətilə xalqımızı təbrik edib (FOTO)
Bütün xəbərlər