Xarici ölkələrlə əməkdaşlıq üzrə birgə komissiyaların Azərbaycan tərəfinin fəaliyyəti haqqında Əsasnamə təsdiqləndi

Xarici ölkələrlə əməkdaşlıq üzrə birgə komissiyaların Azərbaycan tərəfinin fəaliyyəti haqqında Əsasnamə təsdiqləndi

Bakı. Trend:

Prezident İlham Əliyev “Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrlə əməkdaşlığı üzrə birgə komissiyaların Azərbaycan tərəfinin fəaliyyəti haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə Fərman imzalayıb.

Trend-in məlumatına görə, Fərmanda qeyd edilir ki, Azərbaycan Respublikası xarici dövlətlərlə ticarət-iqtisadi, elmi-texniki, humanitar, eləcə də qarşılıqlı maraq doğuran digər sahələrdə əlaqələrin genişləndirilməsinə və gələcək əməkdaşlıq perspektivlərinin müəyyən edilməsinə mühüm önəm verir.

Ötən illərdə xarici tərəfdaşlarla qarşılıqlı faydalı iqtisadi əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi milli iqtisadiyyatımızın şaxəli inkişafına və onun qlobal iqtisadiyyata sıx inteqrasiyasına mühüm töhfə vermişdir. Xarici ölkələrlə əməkdaşlıq üzrə yaradılmış birgə komissiyaların Azərbaycan tərəfi də bu istiqamətdə görülən işlərin effektiv həyata keçirilməsinə əhəmiyyətli dəstək göstərmişdir.

Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrlə əməkdaşlığı üzrə birgə komissiyaların Azərbaycan tərəfinin fəaliyyətinin effektiv formada təşkili və hesabatlığının təmin edilməsi məqsədilə qərara alınır ki, “Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrlə əməkdaşlığı üzrə birgə komissiyaların Azərbaycan tərəfinin fəaliyyəti haqqında Əsasnamə” təsdiq edilsin (əlavə olunur);

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu Fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.

X X X

Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrlə əməkdaşlığı üzrə birgə komissiyaların Azərbaycan tərəfinin fəaliyyəti haqqında ƏSASNAMƏ

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 1 iyul tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir

1. Ümumi müddəalar

1.1. Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrlə əməkdaşlığı üzrə birgə komissiyalar (bundan sonra – Komissiya) Azərbaycan Respublikası ilə xarici ölkələr arasında iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində, eləcə də qarşılıqlı maraq doğuran digər sahələrdə əməkdaşlığın qurulması, inkişaf etdirilməsi və gələcək əməkdaşlıq perspektivlərinin müəyyən edilməsi, ölkəyə xarici investisiyaların cəlb olunması, həmçinin ticarət dövriyyəsinin artırılması və idxal-ixracın diversifikasiyası məqsədilə beynəlxalq müqavilə əsasında təsis olunurlar.

1.2. Bu Əsasnamə Komissiyanın Azərbaycan tərəfinin fəaliyyətini tənzimləyir.

1.3. Komissiyanın Azərbaycan tərəfindən tərkibini Azərbaycan Respublikasının Prezidenti təsdiq edir.

1.4. Komissiyanın Azərbaycan tərəfi öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını, Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələri, Azərbaycan Respublikasının qanunlarını, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarını və bu Əsasnaməni rəhbər tutur.

1.5. Komissiyanın Azərbaycan tərəfi bu Əsasnamədə nəzərdə tutulan vəzifələrini yerinə yetirərkən və hüquqlarını həyata keçirərkən Azərbaycan Respublikasının mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları ilə, beynəlxalq təşkilatlarla, Azərbaycan Respublikasının yerli özünüidarəetmə orqanları ilə, Azərbaycanın işgüzar dairələri ilə, xarici ölkələrin hökumət və qeyri-hökumət təşkilatları ilə və digər qurumlarla qarşılıqlı fəaliyyət göstərir.

1.6. Komissiyanın fəaliyyətinin təşkili, eyni zamanda, Komissiyanın Azərbaycan tərəfindən iştirakı zəruri hesab edilən şəxslərin iclaslarda iştirakının təmini məqsədilə tələb olunan maliyyə vəsaitinin Azərbaycan Respublikası tərəfinin üzərinə düşən hissəsi Azərbaycan Respublikası tərəfinin həmsədr qurumu (orqanı) və Komissiya üzvlərinin təmsil olunduqları qurumun (orqanın) hər birinin dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş saxlanma xərcləri və ya bu məqsədlər üçün dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsait, habelə qanunla qadağan olunmayan digər mənbələr hesabına maliyyələşdirilir.

2. Komissiyanın Azərbaycan tərəfinin vəzifələri

2.1. Komissiyanın Azərbaycan tərəfinin vəzifələri aşağıdakılardır:

2.1.1. xarici dövlətlərlə ticarət-iqtisadi, elmi-texniki, humanitar və qarşılıqlı maraq doğuran digər sahələrdə ikitərəfli əməkdaşlığın genişləndirilməsinə dair təkliflər hazırlamaq və aidiyyəti üzrə təqdim etmək;

2.1.2. ölkəyə xarici investisiyaların və müasir texnologiyaların cəlbi, habelə ixracın təşviqi məqsədilə qarşılıqlı faydalı layihələrin həyata keçirilməsi işlərini koordinasiya etmək;

2.1.3. yerli sahibkarların xarici iqtisadi subyektlərlə uzunmüddətli və sıx əməkdaşlığını təşkil etmək, bu əsasda onların xarici bazarlara effektiv inteqrasiyasını təmin etmək;

2.1.4. Komissiyanın iclaslarında qəbul edilmiş qərarların, əldə olunmuş razılaşmaların və iclasların nəticələrinə dair imzalanmış sənədlərin Azərbaycan tərəfinə aid müddəalarının icrası üzərində effektiv nəzarət və monitorinq işlərini həyata keçirmək;

2.1.5. ölkələr arasında qarşılıqlı maraq doğuran məsələləri müzakirə etmək və qaldırılan məsələlərin həlli üçün məsləhətləşmələr aparmaq;

2.1.6. Azərbaycan Respublikası dövlət orqanlarının (qurumlarının) xarici subyektlərlə ikitərəfli əməkdaşlığı sahəsində məlumat mübadiləsi ilə bağlı işləri əlaqələndirmək;

2.1.7. ölkənin sosial-iqtisadi inkişaf prioritetləri nəzərə alınmaqla, qarşı tərəflə növbəti ildə görüləcək işlər barədə illik fəaliyyət planlarını (fəaliyyət istiqamətləri və görüləcək işlərin icra müddəti göstərilməklə) hər il dekabr ayının 15-dən gec olmayaraq, təsdiq edilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim etmək;

2.1.8. ötən ilki fəaliyyəti barədə yekun hesabatı hər il yanvar ayı ərzində Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim etmək;

2.1.9. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktları ilə müəyyən edilən digər vəzifələri yerinə yetirmək.

3. Komissiyanın Azərbaycan tərəfinin hüquqları

3.1. Öz vəzifələrini yerinə yetirmək üçün Komissiyanın Azərbaycan tərəfinin aşağıdakı hüquqları vardır:

3.1.1. Azərbaycan Respublikası ilə xarici ölkələr arasında müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi ilə bağlı proqram və layihələr hazırlayıb həyata keçirmək, bu məqsədlə yerli və xarici ekspertləri, mütəxəssisləri, habelə beynəlxalq təşkilatların və elmi müəssisələrin, Azərbaycan Respublikasının müxtəlif dövlət orqanlarının (qurumlarının), eləcə də Azərbaycanın işgüzar dairələrinin və maraqlı tərəflərin nümayəndələrini cəlb edərək, bu istiqamətdə onlarla əməkdaşlıq etmək;

3.1.2. Azərbaycan Respublikasının dövlət orqanlarına (qurumlarına), yerli özünüidarəetmə orqanlarına, hüquqi və fiziki şəxslərə zəruri məlumatlar (sənədlər) barədə sorğu vermək və onlardan belə məlumatları (sənədləri) almaq;

3.1.3. Azərbaycan Respublikasının qarşı tərəflə əməkdaşlıq istiqamətinə aid məsələlərlə bağlı işçi qruplar və komissiyalar yaratmaq, konfranslar, müşavirələr, seminarlar və digər tədbirlər keçirmək;

3.1.4. Komissiyanın Azərbaycan tərəfinin fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılması ilə bağlı təkliflər vermək;

3.1.5. bu Əsasnamə ilə müəyyən edilən vəzifələrin icrası ilə bağlı qərarlar qəbul etmək;

3.1.6. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktları ilə müəyyən edilən digər hüquqları həyata keçirmək.

4. Komissiyanın Azərbaycan tərəfinin fəaliyyətinin təşkili

4.1. Komissiyanın Azərbaycan tərəfinin fəaliyyətinə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən təyin olunmuş həmsədr (bundan sonra – həmsədr) rəhbərlik edir.

4.2. Komissiyanın Azərbaycan tərəfinin həmsədri aşağıdakı vəzifələri yerinə yetirir:

4.2.1. Komissiyanın Azərbaycan tərəfinin fəaliyyətini təşkil etmək və ona ümumi nəzarəti həyata keçirmək;

4.2.2. Komissiyanın Azərbaycan tərəfinin illik fəaliyyət planlarının həyata keçirilməsini təmin etmək;

4.2.3. Komissiyanın iclaslarının gündəliyinə Azərbaycan tərəfindən çıxarılan məsələləri müəyyənləşdirmək;

4.2.4. Komissiyanın iclaslarında müzakirə edilən məsələlərə dair qəbul edilmiş qərarları, məktubları və digər sənədləri imzalamaq;

4.2.5. Komissiyanın Azərbaycan tərəfinin Katibliyinin və işçi qruplarının fəaliyyətinin tənzimlənməsi qaydalarını təsdiq etmək;

4.2.6. Komissiyanın Azərbaycan tərəfinin fəaliyyətinin təşkili ilə bağlı digər vəzifələri yerinə yetirmək.

4.3. Komissiyanın Azərbaycan tərəfinin həmsədrinin hüquqları aşağıdakılardır:

4.3.1. Komissiyanın Azərbaycan tərəfinin üzvlərinin iclaslarını çağırmaq, Azərbaycan Respublikasının digər aidiyyəti orqanlarının (qurumlarının) nümayəndələrinin bu iclaslarda iştirakı üçün sorğu etmək;

4.3.2. Komissiyanın iclaslarının nəticələrinə dair imzalanmış sənədlərin müddəalarına uyğun olaraq Azərbaycan tərəfinə aid vəzifələrin icrası üçün tədbirlər görmək;

4.3.3. Komissiyanın Azərbaycan tərəfinin fəaliyyəti ilə bağlı digər hüquqları həyata keçirmək.

4.4. Komissiyanın Azərbaycan tərəfinin üzvlərinin vəzifələri aşağıdakılardır:

4.4.1. Komissiyanın fəaliyyəti ilə bağlı məlumatları Azərbaycan tərəfinin həmsədrinin sorğularına əsasən tam və vaxtında təqdim etmək;

4.4.2. Komissiyanın iclaslarında qəbul edilmiş qərarların, razılaşmaların, iclasların nəticələrinə dair imzalanmış sənədlərin müddəalarına uyğun olaraq Azərbaycan tərəfinə aid vəzifələrin icrası ilə bağlı müvafiq tədbirlər həyata keçirmək;

4.4.3. Komissiyanın Azərbaycan tərəfinin fəaliyyəti ilə bağlı digər vəzifələri yerinə yetirmək.

4.5. Komissiyanın Azərbaycan tərəfinin üzvlərinin hüquqları aşağıdakılardır:

4.5.1. Komissiyanın iclaslarında və fəaliyyətində iştirak etmək;

4.5.2. Komissiyanın iclaslarının gündəliyi, eləcə də gündəliyə daxil edilmiş məsələlər barədə təkliflər vermək;

4.5.3. Komissiyanın sənədlərinin layihələri ilə tanış olmaq, onlara dair rəy və təkliflər bildirmək;

4.5.4. Komissiyanın iclaslarında məruzə və çıxışlar etmək, müzakirələrdə iştirak etmək;

4.5.5. Komissiyanın Azərbaycan tərəfinin fəaliyyəti ilə bağlı digər hüquqları həyata keçirmək.

4.6. Komissiyanın Azərbaycan tərəfinin tərkibində məsul katib olmadığı təqdirdə, həmsədr rəhbərlik etdiyi Komissiyanın məsul katibini təyin edərək, diplomatik kanallar vasitəsilə qarşı tərəfi bu barədə məlumatlandırır.

4.7. Komissiyanın Azərbaycan tərəfinin məsul katibinin vəzifələri aşağıdakılardır:

4.7.1. Komissiyanın Azərbaycan tərəfinin fəaliyyəti ilə bağlı Azərbaycan tərəfinin həmsədrinin tapşırıqlarını icra etmək və zəruri təşkilati-texniki işləri həyata keçirmək;

4.7.2. Komissiyanın iclaslarının nəticələrinə dair imzalanacaq sənədlərin və iclas gündəliyinin layihələrini hazırlamaq, Azərbaycan tərəfinin həmsədrinə təqdim etmək və qarşı tərəflə razılaşdırmaq, o cümlədən lazımi məlumat mübadiləsi aparmaq;

4.7.3. Komissiyanın Azərbaycan tərəfinə aid kargüzarlıq işlərini görmək;

4.7.4. imzalanmış sənədlərin müddəalarının icrası ilə bağlı monitorinqlər aparmaq, görülmüş işlər barədə zəruri məlumatları əldə edərək onların icmallaşdırılmasını həyata keçirmək;

4.7.5. Komissiyanın fəaliyyəti çərçivəsində, həmçinin Komissiyanın iclaslarının nəticələrinə dair imzalanmış beynəlxalq müqavilə hesab edilməyən sənədlərin uçotunu aparmaq və onların əsl nüsxələrini saxlanılmaq üçün Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinə təqdim etmək;

4.7.6. Komissiyanın fəaliyyəti barədə məlumatların ictimaiyyətə açıqlanması üçün həmin məlumatları həmsədr qurumun rəsmi internet saytında ayrıca bölmədə yerləşdirmək və daim yenilənməsini təmin etmək;

4.7.7. Komissiyanın fəaliyyəti ilə bağlı digər işləri həyata keçirmək.

4.8. Komissiyanın iclaslarının tarixi və formatı, işçi dili, iclaslarda iştirak edəcək işgüzar dairələrin nümayəndələri, biznes assosiasiyalarının nümayəndələri barədə məsələləri qarşı tərəflə razılaşdırmaqla həmsədr müəyyən edir.

4.9. Komissiyanın Azərbaycan tərəfinin işinin koordinasiyasını Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti həyata keçirir.

4.10. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti hər ilin birinci rübü ərzində Komissiyanın Azərbaycan tərəfinin təqdim etdiyi hesabatlar əsasında onların ötən ilki fəaliyyəti barədə yekun hesabatı Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim edir.

Azərbaycanda pul bazası artıb
Azərbaycanda pul bazası artıb
Xarici valyutaların manata qarşı məzənnələri
Xarici valyutaların manata qarşı məzənnələri
DGK büdcə öhdəliyinə 111 faizdən çox əməl edib
DGK büdcə öhdəliyinə 111 faizdən çox əməl edib
Loading Bars
Xəbər lenti
Binəqədidə qanunsuz heyvan kəsimi məntəqəsi aşkarlanıb (FOTO)
7 il əvvəl Bakıda adam öldürən şəxsin məhkəməsi başladı
Bitki yağını kərə yağı adı altında satan mağaza cərimələnib
Hazırda Azərbaycana 60-dan çox ölkənin vətəndaşları səfər edə bilər - Agentlik sədri
30 il ərzində gözləyirdik ki, UNESCO mədəni irsimizə qarşı törədilənlərə rəy bildirsin - Hikmət Hacıyev
Polşada dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin 880 illiyi qeyd edilib
Bakıda “Mədəniyyət naminə sülh” qlobal kampaniyasının Tərəfdaşlar Forumu keçirilir
Gələn il 45 milyona yaxın insan aclıqla üzləşə bilər - BMT
Dəmirağacları kəsən şəxs barəsində cinayət işi başlanılıb (FOTO)
Laçında 2500-ə yaxın ağac əkilib (FOTO)
Qubada tanışını döyüb öldürən şəxsin məhkəməsi başlayır
Azərbaycan nefti bahalaşıb
Prezident İlham Əliyev Türkiyənin Ali Təhsil Şurasının sədrini qəbul edib (FOTO)
Bakı Kitab Mərkəzində tanınmış ingilis yazıçısı Çarli Makizin Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuş əsərinin təqdimatı keçirilib (FOTO)
Azərbaycanda pul bazası artıb
Toyda qayda pozan 4 nəfər cərimələndi
Heydər Əliyev Fondu Bakıdakı katolik kilsəsində bərpa işlərini başa çatdırıb (FOTO)
Nazir iki yüksək rütbəli polis məmurunu vəzifədən azad etdi
Hacıqabul sakinlərindən narkotik götürülüb (FOTO)
Ağcabədidə ev yanıb, biri polis olmaqla ailənin üç üzvü yanaraq ölüb (FOTO)
Xarici valyutaların manata qarşı məzənnələri
Balakəndə meşələri məhv edən şəxs saxlanılıb (FOTO/VİDEO)
Ötən gün axtarışda olan 57 nəfər saxlanılıb
Evini tərk edən iki koronavirus xəstəsi barədə cinayət işi başlandı
Azərbaycan UNESCO-nun komitəsinə üzv seçilib - XİN
Çin və ABŞ hərbi dialoqa hazırlaşırlar
Bakıda 41 küçəyə Vətən müharibəsi şəhidlərinin adı verilib (ÖZƏL)
Danimarkada "omikron" ştammına 7 yoluxma halı qeydə alınıb
BMT-nin baş katibi yeni səyahət məhdudiyyətlərini ədalətsiz adlandırıb
Tramp Baydenin hakimiyyətə gəlməsindən sonra ABŞ-ın nüfuzunun minimuma endiyini deyib
Ağ Ev ABŞ və Rusiya liderlərinin mümkün görüşünü şərh edib
Dünyada koronavirusa qarşı 8 milyarddan artıq peyvənd istifadə edilib
Çavuşoğlu və Blinken Azərbaycan və Ermənistanı müzakirə ediblər
Ərdoğan yeni xəzinədarlıq və maliyyə naziri təyin edib
Dünyada beynəlxalq miqrantların sayı 281 milyona çatıb
İtaliyada 5-11 yaşlı uşaqların koronavirusa qarşı peyvənd olunmasına icazə verilib
İngiltərə Premyer Liqası: "Liverpul" "Evertonu" darmadağın edib, "Çelsi" növbəti qələbəsini qazanıb
ABŞ-da atışma olub, ölənlər var
OPEC ölkələri yeni baş katib seçəcəklər
İsraildə Milli Antiterror Bölməsi yaradılacaq
ABŞ-da "omikron" ştammına ilk yoluxma halı aşkarlanıb
Ombudsman Səbinə Əliyeva İtaliyaya rəsmi səfər edib
İran-Əfqanıstan sərhədində silahlı toqquşmalar baş verib
23 ölkədə koronavirusun "omikron" ştammına yoluxma halları qeydə alınıb - ÜST
Bakıda ikimərtəbəli evdə partlayış olub
Ermənipərəst dairələrin maliyyələşdirdiyi "siyasi mühacirlər" "Qarabağ"ın matçına təxribatlar hazırlayır
Türkiyədə son sutkada koronavirusdan 24 113 nəfər sağalıb
"Petkim" xaricdə 350-dən çox müştəri portfelinə malikdir
Qazaxıstan səfiri helikopter qəzası ilə bağlı Azərbaycana başsağlığı verib
Regionda yaranmış yeni geosiyasi vəziyyət Azərbaycanın gələcək inkişafı üçün yol açır - Səfir
Azərbaycanın avtomobil idxalı 40 faizdən çox artıb
Oqtay Gülalıyev sağdır, səhhəti yaxşıdır - Oğlu
DGK büdcə öhdəliyinə 111 faizdən çox əməl edib
Bu gun razılaşdırılmayan aksiyada saxlanılanalar arasında qadın və azyaşlı yoxdur - DİN
Qazi Universiteti, AzTU və MDU üçtərəfli işbirliyi çərçivəsində elmi seminar keçirilib (FOTO)
UNEC İqtisadi Forumun birinci günü uğurla başa çatıb (FOTO)
Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatları 10 faizdən çox artıb
Azərbaycanda COVID-19 əleyhinə peyvənd olunanların sayı açıqlanıb
Azərbaycanda 1 795 nəfər COVID-19-a yoluxub, 28 nəfər ölüb
Elektrik təchizatı şəbəkələrinə qoşulma üzrə İşçi qrupunun növbəti iclası keçirilib
ABB-də cəmi 13%-lə kredit fürsəti!
ABŞ səfiri Tərtərə səfər edib (FOTO)
Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər naziri İsveçdə görüşəcək
AzTV DSX-nin helikopterinin qəzaya uğraması ilə əlaqədar olaraq efir proqramında dəyişiklik edib
Prezident İlham Əliyev Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsini qəbul edib (FOTO/VİDEO) (YENİLƏNİB)
Dekabrın 2-nə USD/AZN rəsmi məzənnəsi
FHN hava şəraiti ilə bağlı əhaliyə müraciət edib
Helikopter qəzası ilə bağlı yayılan şayiələr - “Əsas məsələ”də MÜZAKİRƏ (VİDEO)
Ölkədə ilk özəl kiber təhlükəsizlik R&D mərkəzinin açılışı oldu (FOTO)
Daha bir qrup qazi 4-cü nəsil elektron protezlə təmin edildi (FOTO)
ABŞ-ın MLI İnstitutu Azərbaycana daha 8 minaaxtaran it göndərib (FOTO)
Almaniyada İkinci Dünya müharibəsindən qalan bomba partlayıb, yaralılar var
Helikopter qəzasında yaralanan hərbçilər hadisə anından danışdı (FOTO/VİDEO)
Bakıdakı böyük xəstəxanaların tibb işçiləri həkim çatışmazlığı olan yerlərə təhkim ediləcək
Avrokomissiya Aİ ölkələrini səyahət məhdudiyyətlərinin tətbiqinə hazır olmağa çağırıb
Bakıda qanunsuz aksiya keçirilməsinin qarşısı alınıb - DİN
Yol polisi hava şəraiti ilə bağlı sürücülərə xəbərdarlıq edib
Bərdədə güclü külək binanın damını uçurub (FOTO)
Zəngəzur dəhlizinin tərkib hissəsi olan dəmir yolu xətti yenidən qurulur (FOTO)
Türkiyənin AFAD nümayəndə heyəti Azərbaycanda səfərdədir
UNEC İqtisadi Forumu 2021: Nobel mükafatı laureatı Aziz Sancar alimlərlə görüşüb (FOTO)
Bu il Azərbaycanda 654 nəfər QİÇS-ə yoluxub
İranda ötən sutkada 82 nəfər koronavirusdan ölüb
Azərbaycanda 2018-ci illə müqayisədə ötən il QİÇS-dən ölənlərin sayı 2 dəfədən çox azalıb
Mikro və kiçik sahibkarlıq subyektlərinin məhsul satışının genişləndirilməsinə dəstək Qaydası təsdiqləndi
Helikopter qəzasının səbəbini bilmədən müxtəlif versiyalar səsləndirmək ordunun imicinə zərbə vurmaqdır - Hərbi ekspert
Emin Hüseynov Qarabağ iqtisadi rayonuna daxil olan işğaldan azad edilmiş ərazilərdə Prezidentin xüsusi nümayəndəsi təyin edilib
Ötən ay işğaldan azad olunan ərazilərdən 610 mina aşkarlanıb
Azərbaycanda QİÇS xəstələrinin sayı açıqlandı
Dekabr ayında havanın orta aylıq temperaturu iqlim normasına yaxın olacaq - AYLIQ PROQNOZ
Almaniyanın Azərbaycandakı səfiri helikopter qəzası ilə bağlı başsağlığı verib
Ombudsman Aparatının əməkdaşları şəhidlərlə vida mərasimində iştirak ediblər
Bakı metropolitenində dizel stansiyası fəaliyyətə başlayıb - Özəl (FOTO)
Bu gün Moskvada Azərbaycan, Rusiya və Ermənistanın baş nazir müavinləri görüşəcək
STAR Zavodu 28 fərqli növ xam neftin testini edib
Bakıda restoranda yanğın olub
"Omikron" daha bir ölkədə aşkar olundu
Hakimliyə namizədlər üçün imtahan keçirilib
"Nar” gələcəyin İT peşəkarlarını yetişdirməyə davam edir (FOTO)
AHİK onun barəsində mətbuatda dərc olunan əsassız iradlara cavab verdi
Bütün xəbərlər