Süleyman İsmayılov: Elektron sənəd dövriyyəsinə keçid sənədlərlə işin innovasiyalı texnologiyalar əsasında qurulmasıdır

Süleyman İsmayılov: Elektron sənəd dövriyyəsinə keçid sənədlərlə işin innovasiyalı texnologiyalar əsasında qurulmasıdır

Azərbaycan, Bakı, 5 sentyabr /Trend

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2012-ci il 4 sentyabr tarixli Fərmanı ilə "İdarələrarası elektron sənəd dövriyyəsi sistemi haqqında Əsasnamə" təsdiq edilmiş və dövlət başçısının həmin gün imzaladığı Sərəncamla Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının strukturunda dəyişiklik edilərək Sənədlərlə və vətəndaşların müraciətləri ilə iş şöbəsinin tərkibində Elektron sənəd dövriyyəsinin təşkili sektoru yaradılmışdır. Dövlət idarəetmə sistemində yeni mərhələ açan bu sənədləri Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının Sənədlərlə və vətəndaşların müraciətləri ilə iş şöbəsinin müdiri Süleyman İsmayılov AzərTAc-a müsahibəsində şərh etmişdir. Müsahibəni təqdim edirik.

-Süleyman müəllim, dövlətimizin başçısının imzaladığı bu yeni sənədlər idarəetmə sisteminə hansı yeniliklər gətirəcək və bunun səmərəsi nədən ibarət olacaqdır?

-Bildiyiniz kimi, dövlətimizin başçısı İlham Əliyev ölkə həyatının bütün sahələrinin müasir tələblər səviyyəsində qurulmasına xüsusi diqqət yetirir, hər yerdə ən yüksək və müasir texnologiyaların tətbiq olunmasına böyük önəm verir. Bu baxımdan idarələrarası elektron sənəd dövriyyəsi sisteminin yaradılması da ölkədə idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsi istiqamətində zamanın tələbi ilə atılan mühüm addımlardan biri sayıla bilər. Bu sənədlərin qəbulunu Prezidentin Azərbaycanda rabitə və informasiya texnologiyalarının inkişafı üçün gördüyü böyük işlərin davamı hesab etmək olar.

Fərmanda qeyd edildiyi kimi, belə bir sistemin yaradılması Prezidentimizin 2010-cu il 11 avqust tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasında rabitə və informasiya texnologiyalarının inkişafı üzrə 2010-2012-ci illər üçün Dövlət Proqramında (Elektron Azərbaycan) nəzərdə tutulmuşdur və bu gün artıq uğurla həyata keçirilməkdədir. Bu sistemin tətbiqi dövlət idarəetmə sisteminin tərkib hissələrindən biri olan sənədlərlə işin tamamilə yenidən qurulması deməkdir. Bundan məqsəd ilk növbədə idarəetmə sistemində operativliyi artırmaq, dövlət qulluqçularının fəaliyyətinin daha səmərəli olmasını təmin etmək, bu işi qabaqcıl ölkələr səviyyəsinə qaldırmaqdır. Azərbaycan Prezidentinin Fərmanında bu işin həyata keçirilməsi üçün konkret tədbirlər müəyyən edilmiş, yeni sənəd dövriyyəsi sisteminin tətbiqi üçün görüləcək işlər və onları həyata keçirəcək orqanlar, onun konkret icra müddətləri və əhatə edəcəyi dövlət orqanları müəyyən edilmişdir.

-Əsasnamədə idarələrarası elektron sənəd dövriyyəsi sisteminin təşkilatçısı kimi Prezident Administrasiyası göstərilmişdir və müvafiq struktur bölməsinin şöbənizdə yaradılması bunu deməyə əsas verirmi ki, bu işlər bilavasitə sizin şöbə tərəfindən tənzimlənəcəkdir?

-Əsasnamə artıq mətbuatda dərc olunmuşdur və orada göstərildiyi kimi, sistemin təşkilatçısı funksiyasını yerinə yetirmək Prezident Administrasiyasına, sistemin operatoru funksiyalarını yerinə yetirmək isə Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinə həvalə edilmişdir. İdarələrarası elektron sənəd dövriyyəsi sisteminin təşkilatçısı sistem çərçivəsində sənəd dövriyyəsini və mühafizəsini təmin edən hüquqi aktların tələblərinin yerinə yetirilməsinə, elektron sənəd dövriyyəsinin qanunvericiliklə müəyyən edilmiş kargüzarlıq standartları və qaydaları əsasında həyata keçirilməsinə nəzarət edəcəkdir. Eyni zamanda, sistemin təşkilatçısına bu tələblər pozulduqda elektron sənəd dövriyyəsini qadağan etmək və dayandırmaq səlahiyyəti verilmişdir. Sistemin təşkilatçısının, həmçinin onun təşkilati və metodiki təminatını həyata keçirmək funksiyaları da vardır.

-İdarələrarası sənəd dövriyyəsi sisteminin iştirakçıları hansı prinsip əsasında müəyyənləşdirilmişdir?

-Sistemin iştirakçıları olan dövlət orqanları və qurumları "Dövlət qulluğu haqqında" Qanunda və digər normativ hüquqi aktlarda müəyyən edilmiş təsnifat üzrə qruplaşdırılmışdır. Bu təsnifata uyğun olaraq Fərmanda göstərilən ardıcıllıq üzrə sistemin tətbiqi üçün konkret müddətlər müəyyən edilmişdir. Bu orqanların bir qismi, o cümlədən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və digər qurumlar artıq 2013-cü ilin iyulundan, yerli icra hakimiyyəti orqanları, Əsasnaməyə əlavə olunan siyahıya daxil edilmiş idarə və təşkilatlar isə 2014-cü ilin əvvəlindən idarələrarası elektron sənəd dövriyyəsi sisteminə qoşulacaqlar.

-Sistemə keçid üçün belə geniş müddətlərin müəyyən edilməsini nə ilə izah etmək olar?

-Bu müddətlər görülən işlərin həcmi və real şərait nəzərə alınmaqla müəyyən olunmuşdur və sözsüz ki, onların vaxtında həyata keçirilməsi təmin ediləcəkdir. Görüləcək təşkilati və texniki işlərin həcmi nəzərə alınarsa, bu müddətlər heç də çox deyildir.

Bundan başqa, Əsasnamədə idarələrarası elektron sənəd dövriyyəsi sisteminin əhatə etdiyi informasiya prosesləri, onun əsas prinsipləri göstərilmişdir. Əsasnamədə sistemin texniki-texnoloji infrastrukturu, sistemin təşkilatçısının, operatorunun və iştirakçılarının əsas funksiyaları öz əksini tapmışdır. Təbiidir ki, bu işin həyata keçirilməsi böyük maddi-texniki vəsait, ən müasir texniki avadanlıqlar, yüksək hazırlıqlı mütəxəssislər və informasiya mübadiləsinin təhlükəsiz aparılmasını təmin edən rabitə sistemi tələb edir. Biz sevinməliyik ki, bu gün Azərbaycan dövlətinin belə imkanları var və həmin imkanlar gündən-günə artmaqdadır. Zaman keçdikcə bütün dövlət orqanları və bu sistemə qoşulması zəruri olan idarə və təşkilatlar elektron sənəd dövriyyəsi sistemi ilə əhatə olunacaqdır.

-Süleyman müəllim, bu sistem vətəndaşların müraciətlərini də əhatə edəcəkdirmi?

-Xeyr. Bu sistem hələ yalnız idarələrarası xidməti sənədlərin dövriyyəsini əhatə edir. Burada Azərbaycan Respublikası Prezidentinin və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aktlarının və tapşırıqlarının, eyni zamanda, həmin tapşırıqlara baxılması nəticələri barədə informasiyanın, sistem iştirakçılarının Azərbaycan Prezidentinə və respublika Nazirlər Kabinetinə təqdim etdikləri hüquqi aktların layihələrinin təqdim edilməsi, bu sənədlərin razılaşdırma prosedurlarının həyata keçirilməsi elektron formada təmin ediləcəkdir. Vətəndaş müraciətlərinə gəldikdə isə, qeyd etməliyik ki, bu sahədə artıq formalaşmış bir sistem mövcuddur. Vətəndaşlar həm ümumi poçt, faks, elektron poçt, həmçinin Azərbaycan Prezidentinin rəsmi saytı vasitəsilə müraciətlərini istədikləri dövlət orqanlarına çatdıra və onlardan lazımi cavab ala bilirlər. Xüsusilə Azərbaycan Prezidentinin rəsmi internet saytında böyük təkmilləşdirmələr aparılmış, vətəndaş müraciətləri üçün xüsusi bölmə yaradılmış, vətəndaşların özləri və müraciətləri haqqında zəruri məlumatları əks etdirən müraciət forması tərtib edilmiş, saytda vətəndaşların müraciətlərinə aid bütün qanunvericilik aktlarının mətni yerləşdirilmiş, tətbiq olunan linklər vasitəsilə vətəndaşlar respublikanın bütün dövlət orqanlarına müraciət imkanı əldə etmişlər. Elektron imzanın geniş tətbiqindən sonra müraciətlərə rəsmi elektron cavabların verilməsi prosesi daha da təkmilləşdiriləcəkdir. Hazırda bu sahədə vətəndaşlar üçün heç bir məhdudiyyət yoxdur və onlar istədikləri vaxt, istədikləri formada həm Azərbaycan Prezidentinə, həm də müvafiq mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarına müraciət edə bilirlər.

-İdarələrarası elektron sənəd dövriyyəsi sisteminin təşkilatçısının onun operatoru və iştirakçıları ilə qarşılıqlı fəaliyyəti necə təşkil olunacaqdır?

-Təsdiq olunmuş Əsasnamədə təşkilatçının, operatorun, iştirakçıların vəzifələri və funksiyaları konkret göstərilmişdir. Əslində təşkilatçı və operator özü də bu sistemin iştirakçılarıdır. Şübhə yoxdur ki, dövlətimizin başçısının qarşıya qoyduğu vəzifəni layiqincə yerinə yetirmək üçün həm sistemin təşkilatçısı, həm operatoru, həm də iştirakçıları sıx işgüzar münasibətlər şəraitində çalışacaq, mükəmməl və işlək elektron sənəd dövriyyəsi sistemini formalaşdırmaq üçün əllərindən gələni edəcəklər. Qeyd etmək lazımdır ki, istər Prezident Administrasiyasının, istərsə də Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin bu sahədə kifayət qədər təcrübəsi, texniki təminatı və kadr ehtiyatı vardır. Ümidvarıq ki, idarələrarası elektron sənəd dövriyyəsi sistemi fəaliyyətə başladıqda heç bir problem yaranmayacaq və nəzərdə tutulmuş bütün işlər dəqiq yerinə yetiriləcəkdir.

Azərbaycan nefti ucuzlaşıb
Azərbaycan nefti ucuzlaşıb
“Azərişıq” dronlardan istifadə edəcək (VİDEO)
“Azərişıq” dronlardan istifadə edəcək (VİDEO)
Ölkənin ikinci böyük su elektrik stansiyasında təmir aparılır (FOTO/VİDEO)
Ölkənin ikinci böyük su elektrik stansiyasında təmir aparılır (FOTO/VİDEO)
Loading Bars
Xəbər lenti
Van Qoqun rəsminin eskizi rekord qiymətə satıldı
İordaniyadakı Azərbaycan diasporu Xocalı soyqırımı qurbanlarını yad edib
Ukrayna telekanalı Prezident İlham Əliyevin mətbuat konfransı barədə xüsusi reportaj yayımlayıb (FOTO/VİDEO)
Vətən müharibəsinin qəhrəmanlarından olan Camal Alxasova təqaüd kartı təqdim edilib (FOTO)
Perm şəhərində Xocalıya ədalət tələb edilib
Əfv komissiyası bu gün 100-dən artıq müraciətə baxıb
Füzuli rayonunun Üçbulaq kəndi (FOTO/VİDEO)
Almaniya və Niderlanddakı diaspor təşkilatları Xocalı soyqırımı ilə bağlı videokonfrans təşkil edib
Nyu-Yorkdakı Sultan Eyyub məscidində Xocalı soyqırımı qurbanları yad edilib (FOTO)
Müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının ehtiyata buraxılması barədə sərəncam verildi
Kür çayının daşması nəticəsində zərər görən evlərə qaz verildi (FOTO)
Qlobal Jurnalistlər Şurasının sədri Mətbuat Şurasında olub (FOTO)
Beynəlxalq Qoşulmama Hərəkatı Modeli Simulyasiya Məşğələsi keçirilir - XİN
Martın 3-nə USD/AZN rəsmi məzənnəsi
Vətən müharibəsində şəhid olmuş hərbi qulluqçuların yenilənmiş SİYAHISI
Hərbi qulluqçuların maaşları artırıldı - RƏSMİ
"Azərpoçt"a yeni baş direktor təyin olunub
Vilyam Hacıyevin həbs müddəti uzadıldı
Ləğv edilən aviabiletlər yenidən təxsis ediləcək - AZAL
Bakıda dələduzluqda təqsirləndirilən saxta "general" azadlığa buraxılıb
Almaniya şirkətləri Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərinin bərpasında iştirak imkanlarını nəzərdən keçirir
Qanunsuz balıqçılıq göllərini harada gəldi yaradırlar - Nazirlik
Quş qripi xəstəliyinin Azərbaycanda yayılma riski artıb - AQTA (FOTO)
Azercell müştəri təcrübəsinin idarə edilməsinə görə yeni mükafat qazanıb
Türkiyəli mütəxəssislər Qarabağda AzTV ilə birgə film çəkəcək
Yaponiya portalı ermənilərin Azərbaycan torpaqlarında törətdikləri dağıntılar barədə videoreportaj hazırlayıb (FOTO)
Prezident İlham Əliyevin mətbuat konfransında səsləndirdiyi fikirlər İtaliya mediasının da diqqət mərkəzində olub (FOTO)
Magistraturaya qəbul imtahanının nəticələri elan olundu
Pay torpaqlarında aparılan tikintilərlə bağlı nazirlikdən XƏBƏRDARLIQ
“Muğanbank” ASC fəaliyyətini müsbət dinamika ilə davam etdirir
Fərdi ovçuluq təsərrüfatlarının yaradılması üçün lisenziya lazımdır - Nazirlik
Bakıda 55 min manatlıq dələduzluq edən ata-oğula cinayət işi başlandı
Unibank filialı yeni konseptdə və yeni ünvanda (FOTO)
“AzerGold”un “Çovdar” Filiz Emalı Sahəsində Mülki Müdafiə Gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib (FOTO)
Meşələrin sərhədləri dəqiqləşdiriləcək
Yoluxma artdı, karantin rejimi yenidən sərtləşdiriləcək? - AÇIQLAMA
Prezident İlham Əliyevin istismara verdiyi Ro-Pax tipli gəmi-bərədən REPORTAJ
Sarkisyan Baş Qərargah rəisinin istefasını ikinci dəfə imzalamadı
Özünüməşğulluğun təşkilinə Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası 200 min manat vəsait ayıracaq
Şəhid polisin övladı Şuşa polis şöbəsində vəzifəyə təyin olundu
Rusiya kosmodromundan avadanlıq oğurlanıb
Türkiyənin dəstəyini sadəcə Vətən müharibəsində deyil, bütün tarix boyu hiss etmişik - Anar Kərimov
Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinin yaradılmasının 103-cü ildönümü qeyd olunub (FOTO/VİDEO)
Azərbaycan və Tacikistanın turizm əlaqələri müzakirə edilib
Daha bir şəhidin yeni doğulan övladının adına 5000 AZN-lik hesab açılacaq (FOTO)
Ukrayna kanalında Xocalı soyqırımına dair xüsusi reportaj yayımlanıb (FOTO/VİDEO)
26 müəssisədə kobud qanun pozuntusu aşkarlandı
Elvüsal Məmmədovun “İzahlı İslam fəlsəfəsi terminləri lüğəti” nəşr olunub
Yaponiyanın JIJI PRESS agentliyi Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində başlamış quruculuq işlərindən yazıb (FOTO)
Misir nəşri: Müharibə cinayəti törədən Ermənistan minalanmış ərazilərin xəritəsini Azərbaycana vermək istəmir
İki ayda qeyri-neft-qaz sektorundan əlavə daxilolmalar 84,7 milyon təşkil edib - Nazir
Sumqayıtda şəhid ailələri və veteranlarla görüş keçirilib (FOTO)
İqlim dəyişikliyi, su ehtiyatlarının azalması səhralaşmanın genişlənməsinə səbəb olub - Direktor
Əfv komissiyasının iclası keçirilir
Ərdoğan Qarabağ zəfəri və Xocalı qətliamı barədə serial çəkilməsini tapşırıb
Azərbaycan süni intellekt üzrə Komitənin 4-cü iclasında təmsil olunub
Binəqədidə ağacları kəsərək bina tikən şirkət rəhbəri məhkəməyə verildi
İranda sutka ərzində 8,5 min nəfər koronavirusa yoluxub, 86 nəfər ölüb
Rəqəmsal texnologiyaların tətbiq olunması TRACECA dəhlizinin cəlbediciliyini artıracaq (MÜSAHİBƏ)
Yeni Zelandiyada Xocalı soyqırımı ilə bağlı məlumatlandırma aksiyası keçirilib (FOTO)
Bakı, Sumqayıt və Abşeron üzrə pensiyaların ödənilmə tarixi açıqlandı
Azərbaycanda koronavirusa yoluxanların sayı 300-ü keçdi
Berlində Xocalı soyqırımı qurbanlarının anım guşəsi yaradılıb (FOTO)
"CoronaVAC" peyvəndi koronavirusa görə ölümdən 100 faiz qoruyur - İnfeksionist
Azərbaycan iqtisadi azadlığa görə Avropa ölkələri arasında birinci olub
Paşinyana dörd cinahdan hücum: Ermənistan vətəndaş müharibəsi ilə üz-üzə...
Bakıda ilk bio-smart avtobus dayanacağı quraşdırılıb (FOTO/VİDEO)
Rusiyada 60-a yaxın şagird zəhərlənib
"Filoloji elmlər innovativ tədqiqatlar kontekstində" adlı beynəlxalq konfransın materialları toplu şəklində çap edilib
Bostonda Xocalı soyqırımı ilə bağlı "səssiz" aksiya keçirilib (FOTO)
Nazirlikdən məktəblərdə dərslərin dayandırılacağı iddiaları ilə bağlı AÇIQLAMA
Ölkədə vaksinasiyadan keçənlərin sayı açıqlanıb
Sabah külək güclənəcək - Xəbərdarlıq
Prezidentin mətbuat konfransı erməni faşizmini göstərmək üçün uğurlu imkan idi - Deputat
Strasburqun Kleber meydanında şamlarla Xocalıya görə şamlar yandırılıb (FOTO)
87 şəhid və qazi ailəsi üzvü təhsil müəssisələrinə işə qəbul olunub
Türkiyə ilə birgə Vətən müharibəsi haqqında film çəkmək niyyətindəyik - Nazir
Bu il Formula 1 Azərbaycan Qran Prisində TV və radio jurnalistləri akkreditasiyadan keçirilməyəcək
Türkiyənin türkdilli ölkələrə ixracı artıb
Nant şəhərindəki "Qarabağ" məktəbində Xocalı soyqırımına aid dərs keçirilib (FOTO)
Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi daha 1 il uzadılır
“Mühəndislər üçün biznes təhsili” layihəsinin növbəti kursuna start verilib
Bakıda narkotik alverçisi 3 kiloqram heroinlə yaxalandı (FOTO/VİDEO)
Unibankda yeni təyinat olub
Vaksini ilk növbədə "şəkərim, təzyiqim var" deyənlər vurdurmalıdır - Həkim
Azərbaycan ilkin səhiyyə xidmətinin gücləndirilməsi üçün Türkiyə təcrübəsini öyrənir (FOTO)
Bu il Bakıda Formula 1 zamanı konsert proqramları olmayacaq
Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinə müraciətlər əsasən bununla bağlı olub
Oralarda işləmək tarix yaratmaq deməkdir - Usta ilə söhbət (FOTO)
Ötən gün ölkədə 33 yanğın olub, 25 nəfər təxliyə edilib
Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisi tamaşaçısız keçiriləcək
Belarusda rəssam Nailə Qəndilovanın Xocalı soyqırımına həsr olunmuş rəsm əsəri təqdim edilib
Sabah milli parklara giriş pulsuz olacaq (FOTO)
ABŞ-da Xocalı soyqırımına həsr olunmuş videokonfrans təşkil edilib
Bu il Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi yeni qaydalarla keçiriləcək
Yol polisi sürücülərə xəbərdarlıq etdi
Binəqədidə velosiped oğruları saxlanılıb (FOTO/VİDEO)
Mədəniyyət naziri Mövlud Çavuşoğlu ilə görüşüb (ƏLAVƏ OLUNUB)
Çin iyulun sonunadək əhalinin 40 faizini peyvəndləməyi planlaşdırır
Azərbaycanda qızıl və gümüş ucuzlaşıb
Bütün xəbərlər