Hacıqabul gölündə yaranmış vəziyyətin aradan qaldırılması üçün layihə hazırlana bilər

Hacıqabul gölündə yaranmış vəziyyətin aradan qaldırılması üçün layihə hazırlana bilər

Azərbaycan, Bakı, 28 dekabr /Trend, müxbir E.Mehdiyev/

Hacıqabul gölündə yaranmış gərgin vəziyyət ölkənin müxtəlif dairələrində narahatlıqlar yaradıb, o cümlədən KİV-də bununla bağlı müxtəlif səpkili məlumatlar verilib.

Məlumat üçün bildiririk ki, göl tarixən Kür çayının sərbəst meandrlaşması nəticəsində əmələ gələrək Böyük Qafqazın cənub-şərq yamaclarından axan səth suları, yeraltı sular və Kür çayında dövrü olaraq baş verən daşqın suları hesabına qidalanaraq bizim dövrümüzədək gəlib çatmışdır. Gölün uzunluğu 4,2 km, orta eni 2,2 km, orta dərinliyi 1,4 m, maksimal dərinliyi isə 2 m-dir.

Ötən əsrin I yarısında gölün cənub hissəsindən süni kanal çəkilərək Kür çayı ilə birbaşa əlaqə yaradılmış və göldə çəki, sıf, külmə, çapaq, naqqa və s. kimi balıqlar yetişdirilmişdir. Bundan əlavə, hər il şimaldan uçub gələn köçəri quşlar göldə qışlama dövrü keçmişlər.

Mingəçevir su anbarının istifadəyə verilməsi ilə Kür çayında su səviyyəsinin tənzimlənməsi, Kür çayı ilə Hacıqabul gölü arası ərazidə Baş Şirvan Kollektorunun çəkilməsi və eyni zamanda kanalın sıradan çıxması gölün əsas qidalanma mənbəyi olan daşqın sularından təcrid olunması ilə nəticələnmiş və həmin dövrdən gölün akvatoriyasının kiçilməsi prosesi başlamışdır.

Son bir neçə illər ərzində yay fəslində havanın temperaturunun yüksəlməsi gölün səthindən buxarlanmanın miqdarının artmasına, Xəzər dənizində səviyyənin enməsi isə Cənub-Şərqi Şirvan düzənliyində, o cümlədən də gölətrafı ərazilərdə qrunt sularının səviyyəsinin 1,5-2 m-dək enməsinə səbəb olmuşdur. Eyni zamanda aparılmış tədqiqatlar nəticəsində məlum olmuşdur ki, göl antropogen təsirlərə məruz qalmışdır. Belə ki, gölü qidalandıran kanallar lillənərək dolmuş, nəticədə burada suyun tənzimlənmə rejimi pozulmuş və göldə suyun səviyyəsi kəskin surətdə aşağı düşmüşdür.

Qeyd edək ki, göl Hacıqabul rayon İcra Hakimiyyəti tərəfindən 2005-ci ildə "Hacıqabul-Balıq" ASC-yə icarəyə verilmişdir. Lakin bu müddət ərzində icarədar tərəfindən gölün su balansının tənzimlənməsi, çirklənmə və zibillənməsinin qarşısının alınması istiqamətində heç bir tədbir görülmədiyindən gölün ekoloji tarazlığı pozulmuşdur.

Bildiririk ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi qanunvericiliklə təsbit olunmuş səlahiyyətləri çərçivəsində Hacıqabul gölündə yalnız ekoloji nəzarət funksiyasını həyata keçirir və Hacıqabul gölü Nazirliyin təsərrüfat subyekti deyil. Buna baxmayaraq Nazirliyin mütəxəssisləri bir neçə dəfə gölün ekoloji vəziyyətini araşdırmış, göldə ekoloji monitorinqlər keçirmiş və göldə yaranmış fövqəladə vəziyyətlə bağlı dəfələrlə aidiyyəti qurumlara müvafiq təkliflər göndərmişdir. Lakin bununla bağlı konkret tədbirlərin həyata keçirilməməsi ictimai narahatlığa səbəb olmuş və mətbuatda həyəcan təbili çalınmışdır.

İctimai narahatlıqlara və qurumaqda olan göldəki gərgin vəziyyətə müvafiq, həmçinin gölətrafı ərazilərdə yerləşən Hacıqabul, Sabirabad və Salyan rayonlarının iqtisadiyyatı və ekoloji şəraiti üçün mühüm əhəmiyyəti nəzərə alınaraq, göldə əvvəlki vəziyyətin bərpası, ekoloji şəraitin yaxşılaşdırılması və ya digər mühüm sayıla bilən tədbirlərin müəyyənləşdirilməsi məqsədi ilə ETSN tərəfindən cari ildə yenidən araşdırmalara başlanılmışdır.

Aparılan araşdırmalar zamanı müəyyən olunmuşdur:

- Hacıqabul gölü müqavilə əsasında "Hacıqabul balıq" və "Azəri ASC"-yə icarəyə verilsə də, hazırda gölün mülkiyyət sahibi bəlli deyil.

- Balıqçılıq əhəmiyyətli gölün çirklənməkdən, zibillənməkdən və tükənməkdən qorunması üçün heç bir tədbir görülməmiş, gölü Kür çayı ilə birləşdirən kanallar vaxtında təmizlənməmişdir.

- Gölün tarixən formalaşmış ərazisi torpaq bəndlə iki hissəyə ayrılmışdır (bənd üzərində mülkiyyət hüququ yoxdur).

- Gölün qərb sərhəddi boyu Kür çayından Hərbi Sənaye Nazirliyinin "Cihazqayırma" və "Araz" zavodlarına 50 mm diametrli yeraltı su borusu xətti çəkilmiş və kiçik sahələrdə yerüstü xidmət qurğuları inşa edilmişdir.

- Gölün Hacıqabul ərazisinə aid hissəsində neft quyuları, neft və qaz xətləri mövcuddur.

- Gölün Şirvan şəhərinə məxsus hissəsi tam qurumuş, yulğun, qamış və digər kol bitkiləri ilə örtülmüşdür. Gölün içindən Şirvan şəhərini və ətraflarını Kür çayından götürülən su ilə təmin edən uzunluğu 1700 m, diametri 530 mm olan 3 boru xətti çəkilmişdir.

- Gölün cənub kənarında gölə aid ərazidə 32 yaşayış evi inşa olunmuşdur.

- Gölə təbii yolla Kür çayından su gəlməmiş və Kür çayından nasoslarla suyun vurulması təmin olunmamışdır.

- Göldə suyun dövrülüyünü yaratmaq məqsədilə çıxar suların Şirvan kollektoruna yönəldilməsi üçün quraşdırılmış nasos qurğuları istismara yararsız vəziyyətə düşmüş və nəticədə suyun hidroloji rejimi pozularaq gölün təbii təmizləmə qabiliyyəti azalmışdır.

Qeyd edək ki, Hacıqabul gölündə yaranmış gərgin vəziyyətin aradan qaldırılması üçün ilk olaraq Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi təşəbbüslə çıxış edib. Nazirliyin (ETSN) mütəxəssisləri gölətrafı əraziləri tədqiq edib, problemin həlli üçün bütün mövcud imkanlar ətraflı araşdırılıb və ilkin təkliflər paketi hazırlanıb.

ETSN-in hazırladığı ilkin təkliflər paketinə gölün mülkiyyət sahibinin müəyyən edilməsi, Kür çayı sularının nasos qurğuları ilə bərpa edilməli olan 6 km uzunluğa malik torpaq kanalla (mülkiyyət hüququ bəlli olmayan) gölə axıdılması, başlanğıcını Mingəçevir su anbarından götürən Yuxarı Şirvan kanalının davamı kimi inşa olunmaqda olan Hacıqabul Magistral Kanalının suvarma üçün istifadə olunmayan izafi sularının gölə axıdılması, Böyük Qafqazın cənub-şərq yamacından yağıntılar vaxtı axan səth sularının 4 km uzunluğa malik torpaq kanalla gölə axıdılması daxildir.

Bundan əlavə, ETSN qrunt sularının yer səthinə yaxın olduğu gölətrafı sahələrdə gölün şoranlaşmasının qarşısının alınması məqsədilə drenaj sisteminin yaradılması, göldə su mübadiləsinin təmin edilməsi üçün göldən Baş Şirvan kanalına qədər 700 m məsafədə boru kəmərinin çəkilməsi və göl sahilində yeni nasos stansiyasının qurulması, gölün qərb kənarı boyu yerləşn "Bağ massivi"ndən gölə axıdılan məişət - çirkab sularının qarşısının alınması, gölətrafı ərazilərdə təbii və antropogen təsirlər nəticəsində əmələ gəlmiş süni gölməçə və bataqlıqların qurudulması və torpaq sahələrinin münbitləşdirilməsi, gölün sanitar-mühafizə zonasına məxsus 70 ha ərazidə mühafizənin gücləndirilməsi və digər tədbirlərin həyata keçirilməsini zəruri hesab edir.

Bütün yuxarıda qeyd olunan məsələləri müzakirə etmək və problemin həlli yollarını müəyyənləşdirmək məqsədilə bir sıra aidiyyəti dövlət qurumlarının, o cümlədən ictimai təşkilatların nümayəndələrinin iştirakı ilə ETSN-də geniş formatda müzakirə aparılıb.

Ekologiya və təbii sərvətlər naziri H. Bağırov Hacıqabul gölündə yaranmış vəziyyət barəsində ətraflı məlumat verib və aidiyyəti qurumlara öz iradlarını bildirib. H. Bağırov ETSN-in mütəxəsislərinin göldə vəziyyəti gərginləşdirən amilləri ortaya çıxardığını diqqətə çatdırıb.

Daha sonra tədbirdə digər dövlət qurumlarının nümayəndələri də öz fikirlərini bildirib. "Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC-nin şöbə rəisi Mətləb Quliyev ümimilikdə həmişə göllərin su təminatı ilə bağlı problemlərin olduğunu, ETSN-in araşdırmalarını və təkliflərini yüksək dəyərləndirdiyini və həyata keçirilməsinin vacibliyini vurğulayıb.

Müzakirələrdə Hacıqabul rayon İcra Hakimiyyəti başçısının birinci müavini Sahib Aslanov da çıxış edib. O, Hacıqabul gölünün qurumasının səbəbini 1961-ci ildə regiona Şirvan kollektorunun çəkilməsi ilə izah edib. "Gölə gələn suyun çoxu, həmçinin yeraltı suların da xeyli hissəsi Şirvan kollektoruna vurulub, gölə gələn bir neçə kanallar da var ki, Şirvan kollektoru onların qabağında böyük bir maneədir." Hacıqabul Icra hakimiyyəti nümayəndəsi eyni zamanda gölün 2010-cu ildə özəl təsərrüfatdan alınaraq Hacıqabul gölü kimi rayon ərazisinə qatıldığını, lakin İcra Hakimiyyətinin göldə yaranmış vəziyyəti bərpa etməyə imkanının çatmadığını bəhanə gətirib.

Hacıqabul gölünə yaxın ərazilərdə təsərrüfat obyektləri olan Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin nümayəndəsi Nizami Qafarov da məsələyə münasibət bildirib. O, Hacıqabul gölünün status məsələsinin həll olunmasının vacibliyini vurğulayıb və gölün qoruq sahəsinə çevrilməsinin zəruriliyini diqqətə çatdırıb.

Müzakirələrdə digər iştirakçılar da müxtəlif təklif və fikirlər səsləndirib. Bir qrup gölün tamamilə qurudulmasını, digər iştirakçılar, o cümlədən QHT nümayəndələri isə təkidlə Hacıqabul gölünün yenidən bərpa olunmasını və gölə yasaqlıq statusunun verilməsini təklif ediblər. Nəticə olaraq işçi qurupunun yaradılması təklif olunub.

Yekun olaraq Ekologiya və təbii sərvətlər naziri H. Bağırov qeyd edib ki, işçi qrupu nazirliklərarası, ETSN-in nəzdində, yaxud da digər forma və formatda yaradıla bilər. Nazir işçi qrupuna ictimai təşkilatların da cəlb olunmasını, həmçinin Hacıqabul gölünün bərpası ilə bağlı iş planının və ya kompleks layihənin hazırlanmasını təklif edib.

Sonda qısa müddət ərzində işçi qrupunun yaradılması məqsədilə aidiyyəti dövlət qurumlarına müraciət olunması qərara alınıb.

Bank VTB (Azərbaycan) açıq tender elan edib
Bank VTB (Azərbaycan) açıq tender elan edib
Bank VTB (Azərbaycan) kuryer xidmətlərin alınması ilə əlaqədar tender elan edir
Bank VTB (Azərbaycan) kuryer xidmətlərin alınması ilə əlaqədar tender elan edir
Unibank texniki avadanlıq alınması üzrə tender elan edir
Unibank texniki avadanlıq alınması üzrə tender elan edir
Loading Bars
Xəbər lenti
Hacı Zeynalabdin Tağıyevin heykəlini zədələyənlər saxlanıldı (FOTO)
DİN Hacı Zeynalabdin Tağıyevin abidəsinin zədələnməsi faktını araşdırır (FOTO)
İspaniyada qocalar evində yanğın nəticəsində ölən və yaralananlar var
Yeni iPhone SE-nin texniki xüsusiyyətləri açıqlanıb
ABŞ Şimali Koreyanın raket buraxılışı ilə bağlı BMT TŞ-nin iclasını çağırıb
Tonqada vulkan püskürməsinin təhlükəli nəticələri açıqlanıb
Venesuelalı miqrant qız Meksika ilə ABŞ sərhəddində çayı keçərkən ölüb
Braziliya koronavirusa sutkaliq yoluxanların sayına görə antirekordu yeniləyib
Biz Rusiya ilə müzakirələri davam etməyə hazırıq - Ceyk Sallivan
Pakistanda partlayış nəticəsində qatar relsdən çıxıb, yaralılar var
Somalinin paytaxtında terrorçu-kamikadzenin hücumu nəticəsində azı 6 nəfər ölüb
Paraqvayın prezidenti koronavirusa yoluxub
Türkiyədə neft boru kəmərində partlayış baş verib
Avropada COVID-19 peyvəndinin dördüncü dozası immuniteti zəif insanlar üçün tövsiyə edilib
Fransada sutka ərzində koronavirusa yoluxanların sayında antirekord yenilənib
Nyu-Yorkda binada partlayış nəticəsində 1 nəfə ölüb, 9 nəfər yaralanıb
ÜST rəhbəri koronavirusun yeni ştammlarının yaranma ehtimalını mümkün sayır
İsrail prezidenti Hersoq Türkiyəyə gələ bilər - Ərdoğan
ABŞ Şimali Koreyaya təzyiqi artırmaq niyyətindədir
MDU-da “20 Yanvar: Milli tariximizi azadlıq yoluna çıxaran dönüş nöqtəsi” mövzusunda seminar keçirilib (FOTO)
Azərbaycan XİN fransalı nazirin Milli Assambleyadakı çıxışına cavab verib
Azərbaycanın Fransadakı səfirliyi bu ölkənin prezidentliyə namizədinin iddialarına cavab verib
Goranboy sakininin minaya düşməsi ilə bağlı araşdırma aparılır - Prokurorluq
Goranboy sakini minaya düşdü, ayağı amputasiya edildi
Dünyada həftə ərzində 18 milyondan çox koronavirusa yoluxma halı qeydə alınıb
İsveç hökuməti ölkəyə daxil olanlardan PSR testi tələb etməyəcək
DGK və Böyük Britaniyanın Milli Cinayət Agentliyi arasında əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub
H.Z.Tağıyevin xeyriyyəçilik və maariçilik fəaliyyəti, onun mənəvi zənginliyinə baxış - “Əsas məsələ”də MÜZAKİRƏ (FOTO/VİDEO)
Prezident İlham Əliyev Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinə telefonla zəng edib
Cənub-qərb küləyi güclənib - FAKTİKİ HAVA
Media Təhlil Mərkəzi Azərbaycanda ekoloji vəziyyətlə bağlı sorğu keçirib
Gəlir və xərclərinin uçotunu aparan şəxslərə vergi güzəştinin tətbiqi ilə bağlı dəyişiklik edilib
İsmayıllı sakinlərindən qanunsuz ov tüfəngləri götürülüb (FOTO)
Əli Əsədovun sədrliyi ilə ərzaq təhlükəsizliyi və qiymət artımına dair müşavirə keçirilib (FOTO)
Baş Qərargah rəisi HHQ-də toplanışın gedişatını izləyib (FOTO)
AGF-nin Ümumi Yığıncağı keçirilib (FOTO)
BSU-da 20 Yanvar faciəsinin qurbanları anılıb (FOTO)
Xarici ölkələrdə qanunsuz silahlı birləşmələrə qoşulan şəxslər məsuliyyətə cəlb ediliblər
Azərbaycanda COVID-19 əleyhinə peyvənd olunanların sayı açıqlanıb
Azərbaycanda 930 nəfər COVID-19-a yoluxub, 12 nəfər vəfat edib
Rövşən Rzayev “Şöhrət” ordeni ilə təltif edildi
Bakıda alpinist kəndiri ilə 2 milyon manatlıq oğurluq edənlərin növbəti məhkəməsi davam olub
DİN-də ötən ilin yekunları ilə bağlı kollegiya iclası keçirilib (FOTO)
Azərbaycan məhsulları Beynəlxalq Qida və İçki Sərgisində nümayiş olunur (FOTO)
2021-ci ildə cinayət hadisələrinin sayı azalıb
Ötən il 268 kriminal qrup zərərsizləşdirilib
Ötən il dövlət qurumları üzrə 31 mindən çox cinayət qeydə alınıb - Vilayət Eyvazov
ARDNF-nin ötən il üzrə gəlir və xərcləri açıqlandı
OPEC Azərbaycanda neft hasilatı ilə bağlı proqnozunu açıqlayıb
Müstəqilliyimiz əbədidir, torpaqlarımız azaddır, şəhidlərimizin ruhu şaddır (FOTO)
Qış Olimpiya yığmamızın bayraqdarı müəyyənləşdi
Narkotikin təsiri altında avtomobil idarə edən şəxs saxlanılıb (FOTO)
Aqrar Sığorta Fondu tərəfindən ötən il yığılan sığorta haqqının məbləği açıqlanıb
Yanvarın 19-na USD/AZN rəsmi məzənnəsi
Feministlər ailəmdə problem yaratdı - Arvadını öldürən şəxs
Rəqəmsal İnnovasiyalar Mərkəzinə yeni rəhbər təyin olundu
Lənkəran sakinləri silahla saxlanılıb
Narkotik tərkibli həblər satan Qazax sakini saxlanıldı
Milli parklarda qayda pozuntusuna görə bir neçə vəzifəli şəxs cəzlandırılıb
Xəzərdən uzunluğu 3 metr, çəkisi 210 kiloqram olan balıq tutulub (FOTO)
Qəbələdə ətraf mühiti çirkləndirən 8 nəfər cərimələnib
Bağça müdirləri və işçilərin əmək müqaviləsinin müddəti uzadılıb
Ombudsmanın Şəki Regional Mərkəzinin əməkdaşları şəhidin dəfn mərasimində iştirak ediblər
20 Yanvar faciəsinin 32-ci ildönümü ilə əlaqədar DOST İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzində tədbir keçirilib (FOTO)
Region hotellərində milli ulduz təsnifatı ilə əlaqəli təlimlərə start verilir
Azərbaycan və Türkiyənin tarixi birliyi gələcək nəsillərə miras qalacaq - Səfir (FOTO)
Yelo Bank-la mənzil sahibi olun
Magistral neft kəmərləri ilə nəql edilən neftin həcmi açıqlanıb
Özəl sektordan vergi daxilolmaları 24 faiz artıb
Xalq Bankın ödəniş kartları ilə səyahət daha sərfəlidir!
Sonuncu Amnistiya aktı ilə azadlığa buraxılanların sayı açıqlandı - RƏSMİ
Bakıda bir neçə məşhur restoranda kobud pozuntular aşkarlanıb
Bakı sakinləri Hacı Zeynalabdin Tağıyevə verilən yüksək dəyərə görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib (FOTO/VİDEO)
Azad olunan ərazidə işləyən şəxsdən narkotik aşkarlandı
Azərbaycan Ordusunun Baş Qərargah rəisi Bolqarıstan nümayəndə heyəti ilə görüşüb (FOTO)
Prezident İlham Əliyev: Bu gün nəinki Azərbaycanda, Cənubi Qafqazda ən böyük xeyriyyəçi Heydər Əliyev Fondudur
2021-ci ildə Azərbaycanda ən çox qeydə alınan xəstəliklər məlum olub
Məzənnə də azalacaq, faiz də - Ərdoğan
Azərbaycanın Qarabağ ərazisinə icazəsiz səfər Pekres üçün hüquqi məsuliyyət yaradır - Sevil Mikayılova
Polisin məqsədi pandemiya dövründə vətəndaşı cərimə etmək deyil - Elşad Hacıyev (MÜSAHİBƏ) (VİDEO)
Azad edilmiş ərazilərdə minalar ən çox bu sahələrdə basdırılıb
Metroda gediş haqqı artacaq? - AÇIQLAMA
Prezident İlham Əliyev: Zeynalabdin Tağıyev yüzlərlə tələbəni Rusiyaya və Avropaya göndərməklə gələcəyi düşünürdü
Azərbaycanda nikahların və boşanmaların sayı açıqlanıb
Bakıda parklanmanın idarə edilməsi layihəsinə start verildi
Ötən il Azərbaycanda nə qədər uşaq doğulub? - RƏSMİ
İdarədə həyat yoldaşını güllələyən polisin məhkəməsi başladı
Mən Qazaxıstanın paytaxtında istirahətdəyəm - Nazarbayev
Azərbaycan əhalisinin sayı açıqlanıb
2021-ci ilin sosial-iqtisadi nəticələri və inkişaf perspektivləri müzakirə olunub
İranda sutka ərzində koronavirusa yoluxanların sayı yenidən artır
Prezident İlham Əliyev: Bu gün Heydər Əliyev Fondu qarşısında yeni vəzifələr dayanır
Yanvarın 28-dən "AzərSpace" üzərindən yayım HD formata keçiriləcək
Prezident İlham Əliyev: Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycan daha çox tanınır və məhz bu amil bizə İkinci Qarabağ müharibəsi dövründə kömək göstərdi
2022-ci ilin ilk “Startap” şəhadətnamələri sahibkarlara təqdim edilib
Azad edilmiş ərazilərə avtobus bileti alarkən COVID pasportu tələb olunacaq? - AÇIQLAMA
20 Yanvar gününü xalqımız birliyimizi təcəssüm etdirən qürurlu tarixin ildönümü kimi qeyd edir - Dini konfessiya rəhbərləri
Xaricdə yaşayan narkotacirlər üçün narkokuryerlik edən 6 nəfər saxlanılıb (FOTO/VİDEO)
Qrafik dizaynerlərin işini asanlaşdıracaq vebsaytlar
Avropa Parlamentinə yeni sədr seçilib
Bütün xəbərlər