Hacıqabul gölündə yaranmış vəziyyətin aradan qaldırılması üçün layihə hazırlana bilər

Hacıqabul gölündə yaranmış vəziyyətin aradan qaldırılması üçün layihə hazırlana bilər

Azərbaycan, Bakı, 28 dekabr /Trend, müxbir E.Mehdiyev/

Hacıqabul gölündə yaranmış gərgin vəziyyət ölkənin müxtəlif dairələrində narahatlıqlar yaradıb, o cümlədən KİV-də bununla bağlı müxtəlif səpkili məlumatlar verilib.

Məlumat üçün bildiririk ki, göl tarixən Kür çayının sərbəst meandrlaşması nəticəsində əmələ gələrək Böyük Qafqazın cənub-şərq yamaclarından axan səth suları, yeraltı sular və Kür çayında dövrü olaraq baş verən daşqın suları hesabına qidalanaraq bizim dövrümüzədək gəlib çatmışdır. Gölün uzunluğu 4,2 km, orta eni 2,2 km, orta dərinliyi 1,4 m, maksimal dərinliyi isə 2 m-dir.

Ötən əsrin I yarısında gölün cənub hissəsindən süni kanal çəkilərək Kür çayı ilə birbaşa əlaqə yaradılmış və göldə çəki, sıf, külmə, çapaq, naqqa və s. kimi balıqlar yetişdirilmişdir. Bundan əlavə, hər il şimaldan uçub gələn köçəri quşlar göldə qışlama dövrü keçmişlər.

Mingəçevir su anbarının istifadəyə verilməsi ilə Kür çayında su səviyyəsinin tənzimlənməsi, Kür çayı ilə Hacıqabul gölü arası ərazidə Baş Şirvan Kollektorunun çəkilməsi və eyni zamanda kanalın sıradan çıxması gölün əsas qidalanma mənbəyi olan daşqın sularından təcrid olunması ilə nəticələnmiş və həmin dövrdən gölün akvatoriyasının kiçilməsi prosesi başlamışdır.

Son bir neçə illər ərzində yay fəslində havanın temperaturunun yüksəlməsi gölün səthindən buxarlanmanın miqdarının artmasına, Xəzər dənizində səviyyənin enməsi isə Cənub-Şərqi Şirvan düzənliyində, o cümlədən də gölətrafı ərazilərdə qrunt sularının səviyyəsinin 1,5-2 m-dək enməsinə səbəb olmuşdur. Eyni zamanda aparılmış tədqiqatlar nəticəsində məlum olmuşdur ki, göl antropogen təsirlərə məruz qalmışdır. Belə ki, gölü qidalandıran kanallar lillənərək dolmuş, nəticədə burada suyun tənzimlənmə rejimi pozulmuş və göldə suyun səviyyəsi kəskin surətdə aşağı düşmüşdür.

Qeyd edək ki, göl Hacıqabul rayon İcra Hakimiyyəti tərəfindən 2005-ci ildə "Hacıqabul-Balıq" ASC-yə icarəyə verilmişdir. Lakin bu müddət ərzində icarədar tərəfindən gölün su balansının tənzimlənməsi, çirklənmə və zibillənməsinin qarşısının alınması istiqamətində heç bir tədbir görülmədiyindən gölün ekoloji tarazlığı pozulmuşdur.

Bildiririk ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi qanunvericiliklə təsbit olunmuş səlahiyyətləri çərçivəsində Hacıqabul gölündə yalnız ekoloji nəzarət funksiyasını həyata keçirir və Hacıqabul gölü Nazirliyin təsərrüfat subyekti deyil. Buna baxmayaraq Nazirliyin mütəxəssisləri bir neçə dəfə gölün ekoloji vəziyyətini araşdırmış, göldə ekoloji monitorinqlər keçirmiş və göldə yaranmış fövqəladə vəziyyətlə bağlı dəfələrlə aidiyyəti qurumlara müvafiq təkliflər göndərmişdir. Lakin bununla bağlı konkret tədbirlərin həyata keçirilməməsi ictimai narahatlığa səbəb olmuş və mətbuatda həyəcan təbili çalınmışdır.

İctimai narahatlıqlara və qurumaqda olan göldəki gərgin vəziyyətə müvafiq, həmçinin gölətrafı ərazilərdə yerləşən Hacıqabul, Sabirabad və Salyan rayonlarının iqtisadiyyatı və ekoloji şəraiti üçün mühüm əhəmiyyəti nəzərə alınaraq, göldə əvvəlki vəziyyətin bərpası, ekoloji şəraitin yaxşılaşdırılması və ya digər mühüm sayıla bilən tədbirlərin müəyyənləşdirilməsi məqsədi ilə ETSN tərəfindən cari ildə yenidən araşdırmalara başlanılmışdır.

Aparılan araşdırmalar zamanı müəyyən olunmuşdur:

- Hacıqabul gölü müqavilə əsasında "Hacıqabul balıq" və "Azəri ASC"-yə icarəyə verilsə də, hazırda gölün mülkiyyət sahibi bəlli deyil.

- Balıqçılıq əhəmiyyətli gölün çirklənməkdən, zibillənməkdən və tükənməkdən qorunması üçün heç bir tədbir görülməmiş, gölü Kür çayı ilə birləşdirən kanallar vaxtında təmizlənməmişdir.

- Gölün tarixən formalaşmış ərazisi torpaq bəndlə iki hissəyə ayrılmışdır (bənd üzərində mülkiyyət hüququ yoxdur).

- Gölün qərb sərhəddi boyu Kür çayından Hərbi Sənaye Nazirliyinin "Cihazqayırma" və "Araz" zavodlarına 50 mm diametrli yeraltı su borusu xətti çəkilmiş və kiçik sahələrdə yerüstü xidmət qurğuları inşa edilmişdir.

- Gölün Hacıqabul ərazisinə aid hissəsində neft quyuları, neft və qaz xətləri mövcuddur.

- Gölün Şirvan şəhərinə məxsus hissəsi tam qurumuş, yulğun, qamış və digər kol bitkiləri ilə örtülmüşdür. Gölün içindən Şirvan şəhərini və ətraflarını Kür çayından götürülən su ilə təmin edən uzunluğu 1700 m, diametri 530 mm olan 3 boru xətti çəkilmişdir.

- Gölün cənub kənarında gölə aid ərazidə 32 yaşayış evi inşa olunmuşdur.

- Gölə təbii yolla Kür çayından su gəlməmiş və Kür çayından nasoslarla suyun vurulması təmin olunmamışdır.

- Göldə suyun dövrülüyünü yaratmaq məqsədilə çıxar suların Şirvan kollektoruna yönəldilməsi üçün quraşdırılmış nasos qurğuları istismara yararsız vəziyyətə düşmüş və nəticədə suyun hidroloji rejimi pozularaq gölün təbii təmizləmə qabiliyyəti azalmışdır.

Qeyd edək ki, Hacıqabul gölündə yaranmış gərgin vəziyyətin aradan qaldırılması üçün ilk olaraq Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi təşəbbüslə çıxış edib. Nazirliyin (ETSN) mütəxəssisləri gölətrafı əraziləri tədqiq edib, problemin həlli üçün bütün mövcud imkanlar ətraflı araşdırılıb və ilkin təkliflər paketi hazırlanıb.

ETSN-in hazırladığı ilkin təkliflər paketinə gölün mülkiyyət sahibinin müəyyən edilməsi, Kür çayı sularının nasos qurğuları ilə bərpa edilməli olan 6 km uzunluğa malik torpaq kanalla (mülkiyyət hüququ bəlli olmayan) gölə axıdılması, başlanğıcını Mingəçevir su anbarından götürən Yuxarı Şirvan kanalının davamı kimi inşa olunmaqda olan Hacıqabul Magistral Kanalının suvarma üçün istifadə olunmayan izafi sularının gölə axıdılması, Böyük Qafqazın cənub-şərq yamacından yağıntılar vaxtı axan səth sularının 4 km uzunluğa malik torpaq kanalla gölə axıdılması daxildir.

Bundan əlavə, ETSN qrunt sularının yer səthinə yaxın olduğu gölətrafı sahələrdə gölün şoranlaşmasının qarşısının alınması məqsədilə drenaj sisteminin yaradılması, göldə su mübadiləsinin təmin edilməsi üçün göldən Baş Şirvan kanalına qədər 700 m məsafədə boru kəmərinin çəkilməsi və göl sahilində yeni nasos stansiyasının qurulması, gölün qərb kənarı boyu yerləşn "Bağ massivi"ndən gölə axıdılan məişət - çirkab sularının qarşısının alınması, gölətrafı ərazilərdə təbii və antropogen təsirlər nəticəsində əmələ gəlmiş süni gölməçə və bataqlıqların qurudulması və torpaq sahələrinin münbitləşdirilməsi, gölün sanitar-mühafizə zonasına məxsus 70 ha ərazidə mühafizənin gücləndirilməsi və digər tədbirlərin həyata keçirilməsini zəruri hesab edir.

Bütün yuxarıda qeyd olunan məsələləri müzakirə etmək və problemin həlli yollarını müəyyənləşdirmək məqsədilə bir sıra aidiyyəti dövlət qurumlarının, o cümlədən ictimai təşkilatların nümayəndələrinin iştirakı ilə ETSN-də geniş formatda müzakirə aparılıb.

Ekologiya və təbii sərvətlər naziri H. Bağırov Hacıqabul gölündə yaranmış vəziyyət barəsində ətraflı məlumat verib və aidiyyəti qurumlara öz iradlarını bildirib. H. Bağırov ETSN-in mütəxəsislərinin göldə vəziyyəti gərginləşdirən amilləri ortaya çıxardığını diqqətə çatdırıb.

Daha sonra tədbirdə digər dövlət qurumlarının nümayəndələri də öz fikirlərini bildirib. "Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC-nin şöbə rəisi Mətləb Quliyev ümimilikdə həmişə göllərin su təminatı ilə bağlı problemlərin olduğunu, ETSN-in araşdırmalarını və təkliflərini yüksək dəyərləndirdiyini və həyata keçirilməsinin vacibliyini vurğulayıb.

Müzakirələrdə Hacıqabul rayon İcra Hakimiyyəti başçısının birinci müavini Sahib Aslanov da çıxış edib. O, Hacıqabul gölünün qurumasının səbəbini 1961-ci ildə regiona Şirvan kollektorunun çəkilməsi ilə izah edib. "Gölə gələn suyun çoxu, həmçinin yeraltı suların da xeyli hissəsi Şirvan kollektoruna vurulub, gölə gələn bir neçə kanallar da var ki, Şirvan kollektoru onların qabağında böyük bir maneədir." Hacıqabul Icra hakimiyyəti nümayəndəsi eyni zamanda gölün 2010-cu ildə özəl təsərrüfatdan alınaraq Hacıqabul gölü kimi rayon ərazisinə qatıldığını, lakin İcra Hakimiyyətinin göldə yaranmış vəziyyəti bərpa etməyə imkanının çatmadığını bəhanə gətirib.

Hacıqabul gölünə yaxın ərazilərdə təsərrüfat obyektləri olan Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin nümayəndəsi Nizami Qafarov da məsələyə münasibət bildirib. O, Hacıqabul gölünün status məsələsinin həll olunmasının vacibliyini vurğulayıb və gölün qoruq sahəsinə çevrilməsinin zəruriliyini diqqətə çatdırıb.

Müzakirələrdə digər iştirakçılar da müxtəlif təklif və fikirlər səsləndirib. Bir qrup gölün tamamilə qurudulmasını, digər iştirakçılar, o cümlədən QHT nümayəndələri isə təkidlə Hacıqabul gölünün yenidən bərpa olunmasını və gölə yasaqlıq statusunun verilməsini təklif ediblər. Nəticə olaraq işçi qurupunun yaradılması təklif olunub.

Yekun olaraq Ekologiya və təbii sərvətlər naziri H. Bağırov qeyd edib ki, işçi qrupu nazirliklərarası, ETSN-in nəzdində, yaxud da digər forma və formatda yaradıla bilər. Nazir işçi qrupuna ictimai təşkilatların da cəlb olunmasını, həmçinin Hacıqabul gölünün bərpası ilə bağlı iş planının və ya kompleks layihənin hazırlanmasını təklif edib.

Sonda qısa müddət ərzində işçi qrupunun yaradılması məqsədilə aidiyyəti dövlət qurumlarına müraciət olunması qərara alınıb.

Zəngilandakı məscidin tövlə kimi istifadə edilməsi islam dünyası üçün təhqirdir - Anar Kərimov
Zəngilandakı məscidin tövlə kimi istifadə edilməsi islam dünyası üçün təhqirdir - Anar Kərimov
Biz Qarabağa bir daha itirməmək əzmi, bütün dünyanın hesablaşdığı güclü dövlətimiz və qüdrətli Prezidentimizlə qayıdırıq - Vidadi Muradov
Biz Qarabağa bir daha itirməmək əzmi, bütün dünyanın hesablaşdığı güclü dövlətimiz və qüdrətli Prezidentimizlə qayıdırıq - Vidadi Muradov
Məşhur rusiyalı müğənni koronavirusa yoluxub
Məşhur rusiyalı müğənni koronavirusa yoluxub
Loading Bars
Xəbər lenti
İtaliyada sutkada koronavirusla yoluxma hallarında rekord artım qeydə alınıb
YUNİSEF uşaqları qorumaq çağırışı ilə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı bəyanat verib
Prezident İlham Əliyev: Ermənistan üçün nə əxlaq normaları var, nə şərəf, nə ləyaqət
Prezident İlham Əliyev Türkiyəni Cümhuriyyət Bayramı münasibətilə təbrik edib (FOTO)
Prezident İlham Əliyev: İnternetdə nümayiş etdirdiyimiz kadrlar əslində, baş verənlərlə müqayisədə çox cüzi hissədir
Azərbaycan Prezidenti: Paşinyanın pakistanlı, türkiyəli xüsusi təyinatlılar barəsində dedikləri növbəti sərsəmlikdir
Prezident İlham Əliyev: Ermənistanın nə qədər xoşuna gəlməsə də, Türkiyə artıq nizamlamaya cəlb olunub
Prezident İlham Əliyev: Ermənistan rəhbərliyinin qeyri-adekvatlığını nəzərə alsaq, indi həmin görüşlərin nə dərəcədə səmərəli olacağını bilmirəm
Prezident İlham Əliyevdən Ermənistana cavab çağırışı: Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanıyın
Türkiyədə koronavirusdan sağalanların sayı 319 mini keçib
Prezident İlham Əliyev: Azərbaycanın beynəlxalq miqyasda tanınmış ərazilərində heç vaxt heç bir referendum olmayacaq
Prezident İlham Əliyev: Türkiyə ilə Rusiyanın yaxınlaşması regional təhlükəsizliyin mühüm amilidir
Azərbaycan Prezidenti: Əgər kimsə ermənilər üçün ikinci dövlət yaratmaq istəyirsə, qoy, öz ərazisinin bir hissəsində yaratsın
Prezident İlham Əliyev Ermənistanın müdafiə naziri haqqında: Necə olub ki, belə alçaldıcı məğlubiyyətdən sonra o, indiyə qədər istefa verməyib
Azərbaycan Prezidenti: İraqa tətbiq olunan sanksiyalardan hətta biri Ermənistana tətbiq edilsəydi, münaqişə çoxdan həll edilərdi
Azərbaycan Prezidenti: Bu gün baş verənlər Paşinyanın düşünülməmiş və təhlükəli fəaliyyətinin nəticələridir
Prezident İlham Əliyev: Minsk qrupunun həmsədrlərinin Ermənistana təzyiq göstərməsinin mümkün olmaması çoxlu suallar doğurur
Prezident İlham Əliyev: Əgər biz razılığa gəlsək erməni qoşunları Kəlbəcər və Laçın rayonlarından, habelə Ağdam rayonunun bir hissəsindən dərhal çıxarılmalıdır
Azərbaycan Prezidenti: Ermənistan vasitəçilərə bir söz deyir, özləri isə tamam başqa iş görürlər
Prezident İlham Əliyev: Hər bir insan həyatı dəyərlidir, bizim itkilərimiz minimaldır
Prezident İlham Əliyev: Erməni tərəfinin itkisi 5 mindən çox ola bilər
Ceyhun Bayramov və İsveçrə Xarici İşlər Departamentinin rəhbəri arasında telefon danışığı baş tutub
Bərdənin vurulma anı (VİDEO)
Ermənistan terroru nəticəsində Bərdədə öldürülən şəxslərin adları açıqlanıb - SİYAHI
Onlar elə bilirlər ki, bizi qorxudacaqlar, amma... - Erməni raketinin yaraladığı Bərdə sakinləri danışır (FOTO)
Ermənistanın Bərdəyə raket hücumu nəticəsində həlak olan şəxslərin adları açıqlandı
İran ilk günlərdən Azərbaycanın ərazilərinin işğal olunmasına müxalif olub - İran XİN müavini
Prezident İlham Əliyev: İran-Azərbaycan əlaqələri son illər ərzində çox sürətlə inkişaf edib
Münaqişə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmalıdır - Seyid Abbas Əraqçi (ÖZƏL)
Prezident İlham Əliyev: Əgər Ermənistan öz xoşu ilə işğal edilmiş qalan torpaqlardan çıxmasa, onları oradan da qovacağıq
Ceyhun Bayramovun Böyük Britaniyanın Dövlət Naziri ilə telefon danışığı olub
İran günahsız insanların öldürülməsini və şəhərlərin atəşə tutulmasını qəbuledilməz hesab edir - Əraqçidən ÖZƏL açıqlama
Döyüş meydanından qaçan düşmən qüvvələri məhv edilib (VİDEO)
Prezident İlham Əliyev İran Prezidentinin xüsusi nümayəndəsinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib (FOTO)
FHN-in rəhbər heyəti hazırda Bərdə rayonundadır (FOTO)
Azərbaycan artilleriyaçıları düşməni belə məhv edir (VİDEO)
Ermənistan mülki insanlara qarşı növbəti dəfə terror akı törətməklə beynəlxalq hüququ kobud şəkildə pozdu - Ombudsman
Azercell Bərdəlilərin yanındadır!
Ermənistanın Bərdəyə raket atəşi nəticəsində yaralananların vəziyyəti ağırdır - Xəstəxana direktoru
Dinc əhalini atəşə tutan düşmənin canlı qüvvəsi sərrast atəşlə məhv edilib (VİDEO)
Düşmən bilməlidir ki, heç bir təxribat zəfər yolumuza mane ola bilməz - Anar Eyvazov
Pakistan Milli Assambleyası Ermənistan təcavüzünü pisləyən qətnamə qəbul edib
Ceyhun Bayramov ATƏT-in Minsk Qrupunun həmsədrləri ilə telefonla danışıb (FOTO)
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva: Bu cür vəhşicəsinə hücumlar onu göstərir ki, ermənilərin qəddarlığının həddi yoxdur (FOTO)
Bölmələrimiz şəhər və rayonlarımıza atəş açan düşməni məhv edib (VİDEO)
Türkiyədə general Polad Həşimov adına park açılıb (FOTO)
Ədliyyə Nazirliyi nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlara müraciətlər ünvanlayıb
Ceyhun Bayramov və ABŞ Dövlət katibinin müavini arasında telefon danışığı olub
Dövlət Komitəsi Azərbaycan diasporuna və dost xalqların diaspor nümayəndələrinə müraciət edib
İşğal etdiyi ərazilərdən çıxmamaq üçün hər yola əl atan Ermənistan rəhbərliyi ağıl və vicdanını itirmiş bir şəkildə hərəkət edir - Türkiyə XİN
Ermənistan Azərbaycanın dinc sakinlərinin ölümünə görə məsuliyyət daşıyır - Türkiyə Prezident Administrasiyası
Fransa prezidenti Emmanuel Makronun erməni kökləri - Elxan Ələsgərovun araşdırması
İran Azərbaycana hərtərəfli şəkildə dəstək verməlidir - İranlı deputat
Ombudsmanın MPQ üzvləri tərəfindən Gəncə şəhər Uşaq Evinə başçəkmə həyata keçirilib (FOTO)
İşğal altında olan meşələrimiz barədə məlumatlar yox dərəcəsindədir - Botanika İnstitutu
Bakı Beynəlxalq Enerji Xartiyası Forumu başa çatıb (FOTO)
Düşmən belə məhv edilir - Azərbaycan Ordusu tarix yazmağa davam edir (VİDEO)
KOBİA-nın tərəfdaşlığı ilə Sosial Sahibkarların Beynəlxalq Forumu keçirilib
Pakistan səfiri ermənilərin Bərdədə törətdiyi terror əməlini pislədi
Tanınmış alimlər Dillər Universitetinə yazırlar: Dualarımız sizinlədir, Qarabağ Azərbaycandır
Ermənistanın vəhşi əməlləri barədə susmaq cinayətkarları növbəti vəhşiliklərə təhrik etməyə bərabərdir - XİN-in bəyanatı
Müvəkkil İsrailin Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfirini qəbul edib (FOTO)
Oktyabrın 29-da manatın dollara qarşı məzənnəsi
Bərdədə ölən və yaralananlar arasında uşaqlar da var - Baş həkim
MDU rektoru "Əsgərə məktub" layihəsinə qoşulub (FOTO)
Giriş-çıxışın dayandırıldığı şəhər və rayonların sayı artırıldı
Azərbaycanda xüsusi karantin rejimi uzadıldı
Ermənistan ordusu atəşkəs razılaşmalarını pozmaqla mülki şəxslərin soyqırımına davam edir - TMMN
İran Bərdəyə hücumu kəskin şəkildə pislədi
Bərdəyə hücum bir daha Ermənistanın terrorçu mahiyyətini təsdiq edir - Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi
26 iaşə obyektində koronavirusla bağlı qaydalara əməl olunmadığı aşkarlandı
Cinayətkar Ermənistan rəhbərliyi mülki əhalimizə qarşı terrorun cavabını ağır ödəyəcək - Deputat
Prezident İlham Əliyev: Zəngilan, Füzuli, Cəbrayıl və Qubadlının bir neçə kəndi işğaldan azad edildi
TİKA Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş rayonlarında KOB sektorunun inkişafında və məşğulluğun artırılmasında maraqlıdır
Söz azadlığından danışan Fransada erməni lobbisinin bu azadlığı boğması qəbuledilməzdir - Politoloq
Prezident İlham Əliyev: Bərdə sakinlərinin qisası yerdə qalmayacaq
Ermənilər Tərtəri yenidən qrad atəşinə tutub
Azərbaycanda son sutkada 988 nəfər COVID-19-a yoluxub, 340 nəfər sağalıb, 11 nəfər vəfat edib
Daxili Qoşunların hərbi qulluqçuları Bərdəyə göndərildi - DİN
“Həkimlərimizi tanıyın!” - həkim-dermatoveneroloq Dr. Sevinc Kərimova
Bərdədə ölənlər arasında FHN-in əməkdaşı da var
Bərdədə ölənlərin sayı 21 oldu, 70 yaralı var (ƏLAVƏ OLUNUB) (FOTO)
Düşmən Zəngilanda diversiyaya cəhd etdi, hamısı məhv edildi (VİDEO)
Astarada evini tərk edən COVİD-19 xəstəsi mağazada saxlanıldı
Bərdənin qisası alınır: Erməni hərbçiləri belə məhv edilir (VİDEO)
Mərkəzi Gömrük Hospitalında Patomorfoloji diaqnostika şöbəsi yaradılıb
Düşmən Tərtər rayonunun ərazisini yenidən atəşə tutub
Azərbaycan "Facebook" şirkətinə müraciət edib
Gəncədə koronavirusla bağlı qərargah maarifləndirmə tədbirlərini davam etdirir
Tibb işçilərini Dağlıq Qarabağda zorakılıqdan qorumaq vacibdir - ÜST
İranda sutka ərzində koronavirusdan 415 nəfər dünyasını dəyişib
Bərdədə ölənlərin hər biri günahsız insanlardır - Hikmət Hacıyev
Bərdədə erməni terroru törədilən ərazidə son vəziyyət - VİDEO
Bərdədə erməni terroru olan ərazidə xilasetmə işləri davam etdirilir - FHN
Düşmən dezinformasiya yaymaqla törətdiyi hərbi cinayətlərdən diqqəti yayındırmağa çalışır - Müdafiə Nazirliyi
Ermənistan mülki insanlarımıza hücumları davam etdirsə, lazımi tədbirlər görüləcək - Prezidentinin köməkçisi
Hikmət Hacıyev hərbi atteşeləri Bərdəyə səfər etməyə çağırıb
Ermənistan Dağlıq Qarabağda həlak olan hərbçilərinin sayını açıqlayıb
Bərdəyə kasetli bombadan hücum Azərbaycan xalqına qarşı növbəti soyqırımdır - Hikmət Hacıyev
Bakı Beynəlxalq Enerji Xartiyası Forumu öz işinə başlayıb (FOTO)
Bütün xəbərlər