Baytarlıq xidməti və nəzarəti tədbirlərinə görə alınan xidmət haqqı müəyyənləşib

Baytarlıq xidməti və nəzarəti tədbirlərinə görə alınan xidmət haqqı müəyyənləşib

Bakı. Trend:

“Baytarlıq xidməti və nəzarəti tədbirlərinə görə alınan xidmət haqqının məbləği” təsdiq edilib.

Trend-in məlumatına görə, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.

Baytarlıq xidməti və nəzarəti tədbirlərinə görə alınan xidmət haqqının məbləği:

Sıra

№-si

Baytarlıq xidməti və nəzarəti tədbirlərinin adı

Ölçü vahidi

Xidmət haqqı

(manatla)

1

2

3

4

1.

Ölkədə istehsal olunan və idxal edilən baytarlıq

preparatlarının, yem və yem əlavələrinin istifadə üçün təqdim edilən seriyalarının (partiyalarının) aprobasi-

yası, sınağı, ekspertizası, qeydə alınması və keyfiyyətinin müəyyən edilməsi

1.1.

Baytarlıq preparatlarının, yem və yem əlavələrinin aprobasiyası

1.1.1.

baytarlıq preparatları, yem və yem əlavələrinin aprobasiyası

üçün sənədlərin ekspertizası

1 preparat

750,00

1.1.2.

baytarlıq preparatlarının

aprobasiyası üçün laborator və istehsalat sınağı

1 preparat

4450,00

1.1.3.

yem və yem əlavələrinin aprobasiyası üçün laborator və istehsalat sınağı

1 preparat

1400,00

1.2.

Baytarlıq preparatlarının, yem və yem əlavələrinin sınağı, ekspertizası, qeydə alınması

1.2.1.

baytarlıq preparatları, yem və yem əlavələrinin qeydiyyatı üçün

sənədlərin ekspertizası

1 preparat

750,00

1.2.2.

baytarlıq preparatları, yem və

yem əlavələrinin qeydiyyatı üçün laborator və istehsalat sınağı

1 preparat

500,00

1

2

3

4

1.3.

Baytarlıq preparatlarının, yem və yem əlavələrinin

istifadə üçün təqdim edilən seriyalarının (partiyalarının) keyfiyyətinin müəyyən edilməsi

1.3.1.

xarici görünüşü və rəngi

1 nümunə

12,00

1.3.2.

təsiredici maddənin təyini (hər bir komponent üzrə)

1 nümunə

300,00

1.3.3.

nəmlik

1 nümunə

18,00

1.3.4.

vitaminlərin təyini (hər bir vitaminə görə)

1 nümunə

140,00

1.3.5.

pH göstəricisi

1 nümunə

14,00

1.3.6.

özlülük

1 nümunə

18,00

1.3.7.

sıxlıq

1 nümunə

18,00

1.3.8.

qablaşdırma vahidində kütlə miqdarının yoxlanılması

1 nümunə

18,00

1.3.9.

tabletşəkilli preparatların parça- lanma vaxtının təyini

1 nümunə

18,00

1.3.10.

qablaşmada hermetikliyin (vakuumun) təyini

1 nümunə

18,00

1.3.11.

məlhəmlərin eynicinsliyinin yoxla-

nılması

1 nümunə

18,00

1.3.12.

preparatlarda köməkçi maddələrin təyini

1 nümunə

115,00

1.3.13.

elementlərin (S, Cu, Mg, Al, P,

Zn) təyini (hər bir element üzrə)

1 nümunə

45,00

1.3.14.

bakterioloji (patogen və qeyri-

patogen mikroorqanizmlər) göstə- ricilər (hər bir parametr üzrə)

1 nümunə

40,00

1.3.15.

preparatın sterilliyinin yoxla- nılması

1 nümunə

35,00

1.3.16.

preparatın toksikliyinin (zərər- sizliyinin) laboratoriya heyvanları

üzərində yoxlanılması

1 nümunə

45,00

1

2

3

4

1.3.17.

mono- və assosiasiya edilmiş virus, bakterial və ibtidai orqa- nizmlərə qarşı vaksinlərin steril- liyinin və toksikliyinin (zərərsiz-

liyinin) yoxlanılması (laboratoriya heyvanlarında)

1 nümunə

160,00

1.3.18.

mono- və assosiasiya edilmiş virus, bakterial və ibtidai orqa- nizmlərə qarşı vaksinlərin steril- liyinin və toksikliyinin (zərər- sizliyinin) yoxlanılması (həssas

heyvanlarda****)

1 nümunə

300,00

1.3.19.

mono- və assosiasiya edilmiş virus, bakterial və ibtidai orqa- nizmlərə qarşı vaksinlərin antigen

aktivliyinin (həssas heyvanlarda) yoxlanılması

1 nümunə

440,00

1.3.20.

mono- və assosiasiya edilmiş virus, bakterial və ibtidai orqa- nizmlərə qarşı vaksinlərin antigen aktivliyinin (laboratoriya

heyvanlarında) yoxlanılması

1 nümunə

250,00

1.3.21.

polivalent vaksinlərin zərərsiz- liyinin yoxlanılması

1 nümunə

560,00

1.3.22.

polivalent vaksinlərin immuno- genliyinin yoxlanılması

1 nümunə

940,00

1.3.23.

mono- və assosiasiya edilmiş virus, bakterial və ibtidai orqa- nizmlərə qarşı vaksinlərin immunogen aktivliyinin (laborato-

riya heyvanlarında) yoxlanılması

1 nümunə

480,00

1.3.24.

mono- və assosiasiya edilmiş virus, bakterial və ibtidai orqa- nizmlərə qarşı vaksinlərin immunogen aktivliyinin (təbii həssas heyvanlarda) yoxlanılması

1 nümunə

600,00

1.3.25.

xam protein analizi

1 nümunə

30,00

1

2

3

4

1.3.26.

xam yağ analizi

1 nümunə

24,00

1.3.27.

xam sellüloza analizi

1 nümunə

18,00

1.3.28.

mexaniki qarışıqların təyini

1 nümunə

10,00

1.3.29.

enzimlərin təyini

1 nümunə

80,00

1.3.30.

xam külün təyini

1 nümunə

18,00

1.3.31.

amin turşularının miqdarı (hər bir parametr üzrə)

1 nümunə

150,00

1.3.32.

pestisidlərin miqdarı, antibiotik

qalıqlarının miqdarının təyini (hər bir parametr üzrə)

1 nümunə

140,00

1.3.33.

nişastanın təyini

1 nümunə

24,00

1.3.34.

şəkərin təyini (hər bir parametr üzrə)

1 nümunə

45,00

1.3.35.

mikotoksinlərin təyini (hər bir

parametr üzrə)

1 nümunə

140,00

1.3.36.

metal-maqnit qarışığının təyini

1 nümunə

12,00

1.3.37.

vitaminlərin təyini (hər bir vitaminə görə)

1 nümunə

24,00

1.3.38.

turşuluğun təyini

1 nümunə

18,00

1.3.39.

nitrat (NO3-) və nitrit (NO2-)

ionlarının miqdarı (hər bir parametr üzrə)

1 nümunə

24,00

1.3.40.

yem əlavələrində daşıyıcı maddə- lərin təyini

1 nümunə

30,00

1.3.41.

enerji dəyərinin hesablanması

1 nümunə

30,00

2.

Heyvanların identikləşdirilməsi (kodlaşdırılması) və

heyvanlar üçün yem və bioloji preparatlar istehsalı obyektlərinin qeydiyyatı xərcləri

2.1.

Heyvanların identikləşdirilməsi (kodlaşdırılması)

2.1.1.

iribuynuzlu heyvanlar

1 baş

2,00

2.1.2.

xırdabuynuzlu heyvanlar və donuzlar

1 baş

1,00

2.1.3.

atlar və dəvələr

1 baş

6,00

2.1.4.

damazlıq quşlar

1 partiya

5,00

2.2.

Heyvanlar üçün yem və bioloji preparatların istehsalı obyektlərinin qeydiyyatı

1

2

3

4

2.2.1.

sahibkarlıq subyekti

1 obyekt

1150,00

3.

Heyvanların dehelmintizasiyası, obyektlərin dezin- feksiyası, dezinseksiyası, deratizasiyası (məcburi

dezinfeksiya, dezinseksiya və deratizasiya və dövlət sərhədinin buraxılış məntəqələrində nəqliyyat vasitələrinin dezinfeksiyası istisna olunmaqla) və

heyvan mənşəli məhsulların və xammalın baytarlıq (baytarlıq-sanitariya) ekspertizası

3.1.

Heyvanların parazitlərə qarşı işlənməsi (qırxılması, duş qurğusunda çimizdirilməsi) və dehelmintizasiyası

3.1.1.

iribuynuzlu heyvanlar

1 baş

2,00

3.1.2.

xırdabuynuzlu heyvanlar

1 baş

2,00

3.1.3.

donuzlar

1 baş

1,00

3.1.4.

itlər və pişiklər (sahibsiz itlər və pişiklər istisna olmaqla)

1 baş

30,00

3.1.5.

vəhşi heyvanlar, sirk və zoopark

heyvanları

1 baş

50,00

3.2.

Dövlət baytarlıq nəzarəti obyektlərinin dezinfeksiyası, dezinseksiyası və deratizasiyası

3.2.1.

heyvan mənşəli məhsulların və xammalın dezinfeksiyası

1.

bir partiya yumurta 1000 (daxil olmaqla) ədədə qədər

1 əməliyyat

5,00 (və

hər əlavə 10 ədəd

üçün 0,05)

2.

bir bağlama yun

1 əməliyyat

5,00

3.2.2.

yoluxucu xəstəliklərin törədicilərinin keçməsinə səbəb ola bilən nəqliyyat vasitələrinin dezinfeksiyası

1.

minik avtomobilləri

1 ədəd

5,00

2.

yük avtomobillərinin yük götürən sahəsi

1 m2

0,60

3.2.3.

vaqonların və gəmilərin dezinfeksiyası (dərman vasitəsindən, dozasından və sahəsindən asılı olaraq)

1.

1-ci kateqoriya (yoluxucu olmayan heyvan xəstəlikləri ilə əlaqədar)

1 m2

2,00

1

2

3

4

2.

2-ci kateqoriya (yoluxucu xəstə- liklərin siyahısına daxil edilmiş xüsusi təhlükəli heyvan

xəstəlikləri istisna olmaqla, digər yoluxucu xəstəliklər ilə əlaqədar)

1 m2

2,50

3.

3-cü kateqoriya (yoluxucu xəstə- liklərin siyahısına daxil edilmiş xüsusi təhlükəli heyvan

xəstəlikləri ilə əlaqədar)

1 m2

3,00

3.2.4

obyekt, bina və ərazilərin dezinfeksiyası, dezinseksiyası və deratizasiyası

1.

baytarlıq sahəsində fəaliyyət göstərən obyektlərin dezinfek- siyası (heyvan mənşəli məhsul-

ların istehsalı, emalı, saxla- nılması yerləri və digər obyektlər)

1 m2

0,60

2.

heyvan mənşəli məhsulların və xammalın istehsalı, tədarükü, saxlanılması, emalı, satışı və ya istifadəsi üçün nəzərdə tutulan binaların dezinfeksiyası (heyvan mənşəli məhsullar və xammalın idxalı, ixracı və ölkədaxili hər hansı daşınması zamanı yük anbarı, yükvurma, yükboşaltma

vasitələri və yük platformaları)

1 m2

0,40

3.

baytarlıq sahəsində fəaliyyət göstərən obyektlərin insekti-

sidlərlə dezinseksiyası

1 m3

0,20

4.

baytarlıq sahəsində fəaliyyət

göstərən obyektlərin gəmiricilərə qarşı deratizasiyası

1 m3

0,20

3.3.

Heyvan mənşəli məhsulların və xammalın baytarlıq (baytarlıq-sanitariya) ekspertizası

3.3.1.

orqanoleptik müayinə

1 nümunə

12,00

1

2

3

4

4.

Profilaktikası, diaqnostikası və ləğvi dövlət büd- cəsindən maliyyələşdirilən heyvanların xüsusi təhlükəli

xəstəlikləri istisna olmaqla, digər xəstəliklərin profilik- tikası, diaqnostikası, müalicəsi və ləğvi

4.1.

Yoluxucu xəstəliklərin siyahısına daxil edilmiş xüsusi təhlükəli heyvan xəstəlikləri istisna olmaqla, digər

xəstəliklərin profilaktikası (kliniki baxış və termometriya)

4.1.1.

iribuynuzlu və təkdırnaqlı heyvanlar, itlər və pişiklər

1.

ümumi kliniki baxış*, lazım olduqda termometriya

1 baş

5,00

2.

tənəffüs və həzm orqanlarının

müayinəsi

1 baş

4,00

3.

nəbzin və ürək döyüntüsünün ölçülməsi

1 baş

2,00

4.

ön və arxa ətrafların, dırnaq

tacının, dırnaqarası nahiyənin müayinəsi

1 baş

10,00

5.

laborator müayinələr üçün qan və digər nümunələrin götürülməsi (çatdırılması və laboratoriya

müayinəsi xərci nəzərə alın- madan)

1 baş

10,00

4.1.2.

xırdabuynuzlu heyvanlar və donuzlar

1.

ümumi kliniki baxış, lazım olduqda termometriya

1 baş

3,00

2.

tənəffüs və həzm orqanlarının müayinəsi

1 baş

2,00

3.

nəbzin və ürək döyüntüsünün ölçülməsi

1 baş

1,00

4.

ön və arxa ətrafların, dırnaq tacının, dırnaqarası nahiyənin müayinəsi

1 baş

3,00

5.

laborator müayinələr üçün qan və digər nümunələrin götürülməsi (çatdırılması və laboratoriya müayinəsi xərci nəzərə alın-

madan)

1 baş

7,00

1

2

3

4

4.1.3.

ev quşları

1.

ümumi kliniki baxış

10 baş

2,00

2.

nəbzin və ürək döyüntüsünün ölçülməsi

10 baş

2,00

3.

laborator müayinələr üçün qan və digər nümunələrin götürülməsi (çatdırılması və laboratoriya

müayinəsi xərci nəzərə alın- madan)

10 baş

7,00

4.1.4.

bir arı ailəsi, dekorativ quş, ayrı-ayrı növ laboratoriya heyvanları və balıq partiyası

1.

arı ailəsi üzrə ümumi kliniki baxış

1 ailə

2,00

2.

dekorativ quş üzrə ümumi kliniki baxış

1 baş

5,00

3.

balıq partiyası üzrə ümumi kliniki

baxış

1 baxış**

1,00

4.

arı ailəsi üzrə laborator müayinə üçün nümunələrin götürülməsi (çatdırılması və laboratoriya müayinəsi xərci nəzərə alın-

madan)

1 ailə

5,00

5.

dekorativ quş üzrə laborator müayinə üçün nümunələrin götürülməsi (çatdırılması və

laboratoriya müayinəsi xərci nəzərə alınmadan)

1 baş

5,00

6.

balıq partiyası üzrə laborator müayinə üçün nümunələrin götürülməsi (çatdırılması və laboratoriya müayinəsi xərci

nəzərə alınmadan)

1 nümunə***

5,00

4.1.5.

vəhşi heyvanlar, sirk və zoopark heyvanları

1.

ümumi kliniki baxış, lazım olduqda termometriya (narkoz vasitəsinin qiyməti nəzərə

alınmadan)

1 baş

20,00

2.

tənəffüs və həzm orqanlarının müayinəsi

1 baş

5,00

1

2

3

4

3.

nəbzin və ürək döyüntüsünün ölçülməsi

1 baş

3,00

4.

ön və arxa ətrafların, dırnaq

tacının, dırnaqarası nahiyənin müayinəsi

1 baş

10,00

5.

laborator müayinələr üçün qan və digər nümunələrin götürülməsi (çatdırılması və laboratoriya müayinəsi xərci nəzərə alın-

madan)

1 baş

10,00

4.2.

Yoluxucu xəstəliklərin siyahısına daxil edilmiş xüsusi təhlükəli heyvan xəstəlikləri istisna olmaqla, digər

xəstəliklərin diaqnostikası (müayinəsi)

4.2.1.

heyvan xəstəliklərinin klinik (mikroskopik) laboratoriya

diaqnostikası (nümunələrin götürülməsi və laborato- riyaya çatdırılması nəzərə alınmadan)

1.

qanın ümumi analizi

1 nümunə

10,00

2.

sidiyin ümumi analizi

1 nümunə

10,00

3.

kalın ümumi analizi

1 nümunə

10,00

4.

sperma və embrionların kompleks diaqnostik müayinəsi

1 nümunə

45,00

4.2.2.

heyvan xəstəliklərinin biokimyəvi və hormonal

laboratoriya diaqnostikası (nümunələrin götürülməsi və laboratoriyaya çatdırılması nəzərə alınmadan)

1.

biokimyəvi müayinələr (hər müayinə üçün)

1 nümunə

5,00

4.2.3.

heyvan xəstəliklərinin bakterioloji və virusoloji laboratoriya diaqnostikası (nümunələrin götürülməsi və

laboratoriyaya çatdırılması nəzərə alınmadan)

1.

molekulyar-genetik üsulla (Poli- meraz Zəncirvari Reaksiya - PZR) müxtəlif növ heyvan xəstəliklərinin törədicilərinin

(diaqnostik nümunələrdə, sper- mada, embrionda və s.) təyini

1 nümunə

130,00

1

2

3

4

2.

immunoferment analizi (ELİSA) vasitəsilə müxtəlif növ heyvan xəstəliklərinin törədicilərinin

(diaqnostik nümunələrdə, sper- mada, embrionda və s.) təyini

1 nümunə

30,00

3.

heyvanlardan götürülmüş diaq- nostik materialların və yemlərin bakterioloji müayinəsi

1 nümunə

40,00

4.

gön və dəri xammalının qarayara xəstəliyinə qarşı presipitasiya

reaksiyası ilə müayinəsi

1 nümunə

0,10

5.

bakterioloji müayinə, xəstəlik

törədicisinin izolyasiyası və antibiotiklərə həssaslığının təyini

1 nümunə

25,00

6.

seroloji müayinələr

1 nümunə

15,00

4.2.4.

heyvan xəstəliklərinin parazitoloji laboratoriya diaqnostikası (nümunələrin götürülməsi və labora-

toriyaya çatdırılması nəzərə alınmadan)

1.

parazitoloji xəstəliklərə görə diaqnostik müayinə

1 nümunə

24,00

2.

kalın helmintlərə görə müayinəsi

1 nümunə

15,00

3.

qanın helmintlərə görə müayinəsi

1 nümunə

15,00

4.2.5.

heyvan xəstəliklərinin toksikoloji laboratoriya

diaqnostikası (nümunələrin götürülməsi və labora- toriyaya çatdırılması nəzərə alınmadan)

1.

patoloji materialın və yemlərin ümumi toksikoloji analizi

1 nümunə

48,00

4.2.6.

heyvan xəstəliklərinin histoloji laboratoriya diaqnostikası (nümunələrin götürülməsi və labora- toriyaya çatdırılması nəzərə alınmadan)

1.

orqan və toxumaların histoloji müayinəsi

1 nümunə

40,00

4.2.7.

heyvan xəstəliklərinin şüa-səs diaqnostikası

1.

qarın boşluğu orqanlarının ultrasəs müayinəsi (USM)

1 baş

17,00

2.

rentgenodiaqnostika

1 baş

15,00

1

2

3

4

3.

elektrokardioqrafiya (EKQ)

1 baş

25,00

4.3.

Heyvanların müalicəsi

4.3.1.

iribuynuzlu və təkdırnaqlı heyvanlar

1.

heyvanın fiksasiyası

1 baş

2,00

2.

xəstəliyin kliniki əlamətinə görə qoyulan ilkin diaqnoza uyğun müalicə kursunun müəyyən

edilməsi

1 baş

6,00

4.3.2.

dərman vasitələrinin tətbiqi (dərman vasitəsinin qiyməti nəzərə alınmadan)

1.

əzələ və ya dərialtı inyeksiya

1 baş

2,00

2.

venadaxili inyeksiya

1 baş

5,00

4.3.3

xırdabuynuzlu heyvanlar və donuzlar

1.

xırdabuynuzlu heyvanların fiksa- siyası

1 baş

1,00

2.

donuzların fiksasiyası

1 baş

2,00

3.

xəstəliyin kliniki əlamətinə görə qoyulan ilkin diaqnoza uyğun müalicə kursunun təyin edilməsi

1 baş

6,00

4.3.4.

xırdabuynuzlu heyvanlar üzrə dərman vasitələrinin tətbiqi (dərman vasitəsinin qiyməti nəzərə alınmadan)

1.

əzələdaxili və ya dərialtı inyeksiya

1 baş

1,00

2.

venadaxili inyeksiya

1 baş

2,00

4.3.5.

donuzlara dərman vasitələrinin tətbiqi (dərman vasitəsinin qiyməti nəzərə alınmadan)

1.

əzələ və ya dərialtı inyeksiya

1 baş

1,00

2.

venadaxili inyeksiya

1 baş

3,00

4.3.6

vəhşi heyvanlar, sirk və zoopark heyvanları

1.

heyvanın fiksasiyası (narkoz

vasitəsinin qiyməti nəzərə alınmadan)

1 baş

10,00

2.

xəstəliyin kliniki əlamətinə görə qoyulan ilkin diaqnoza uyğun müalicə kursunun müəyyən

edilməsi

1 baş

6,00

1

2

3

4

4.3.7.

dərman vasitələrinin tətbiqi (dərman vasitəsinin qiyməti nəzərə alınmadan)

1.

əzələ və ya dərialtı inyeksiya

1 baş

5,00

2.

venadaxili inyeksiya

1 baş

10,00

4.3.8.

ev quşları üzrə

1.

quşun fiksasiyası və müayinəyə hazırlanması

10 baş

1,00

2.

xəstəliyin kliniki əlamətlərinə görə qoyulan ilkin diaqnoza uyğun müalicə kursunun müəyyən

edilməsi

10 baş

0,50

4.3.9.

dərman vasitələrinin tətbiqi (dərman vasitəsinin qiyməti nəzərə alınmadan)

1.

içirilmə, əzələdaxili inyeksiya və inhalyasiya

10 baş

0,80

4.4.

Yoluxmayan xəstəliklərin müalicəsi və ilkin baytarlıq yardımı (dərman vasitələrinin qiyməti nəzərə

alınmadan)

4.4.1.

həzm və tənəffüs, sidik-cinsiyyət orqanlarının, ürək- damar və limfa sistemlərinin, qan-parazitar xəstəlik-

lərinin, helmintozların, travmaların və zəhərlənmələrin müalicəsi

1.

iribuynuzlu və təkdırnaqlı hey- vanlar

1 baş

25,00

2.

xırdabuynuzlu heyvanlar və donuzlar

1 baş

20,00

3.

ev quşları, dekorativ quşlar və arı ailəsi

10 baş

(quşlar üzrə)

10,00

1 ailə (arılar üzrə)

4.

vəhşi, zoopark və sirk heyvanları

1 baş

40,00

4.4.2.

ginekoloji cərrahi əməliyyatlar

1.

çətin doğuş zamanı baytarlıq yardımının göstərilməsi

1 baş

50,00

2.

balalığın amputasiyası

1 baş

100,00

1

2

3

4

4.4.3.

ümumi cərrahi əməliyyatlar (keysəriyyə, axtalanma və s.) habelə bu əməliyyatlar üzrə yaraların yuyulması, tikişin qoyulması və sökülməsi, gips sarğısı və təmizləyici imalə

1.

iri heyvanlar (atlar, qaramal,

dəvələr, vəhşi heyvanlar, həm- çinin sirk və zoopark heyvanları)

1 başda

1 əməliyyat

100,00

2.

xırdabuynuzlu heyvanlar və donuzlar

1 başda

1 əməliyyat

30,00

4.4.4.

kosmetik əməliyyatlar (qulaq seyvanı, quyruq və artıq barmaqda)

1.

qeyri-məhsuldar ev heyvan- larında (itlər, pişiklər və s.)

1 baş

50,00

4.4.5.

uroloji xəstəliklərin kliniki baxışı, müayinəsi və müalicəsi

1.

həkimin qəbulu və məsləhəti, heyvanın kliniki baxışı

1 baş

20,00

2.

heyvanın kliniki müayinəsi (böy- rəklərin və sidik kisəsinin USM-i, rentgenoqrafiyası, sidiyin bakte- rioloji müayinəsi, sidiyin ekspres- analizi, sidiyin ümumi analizi, çöküntünün mikrosko-piyası (hər biri ayrılıqda)

1 baş

20,00

3.

pişiklərin kateterizasiyası

1 baş

15,00

4.

sidikliyin yuyulması

1 baş

20,00

5.

sidik kisəsinin masajı

1 baş

3,00

6.

kateterin uretrada müvəqqəti tikişlə saxlanılması

1 baş

7,00

7.

uretral tutqunluğun aradan qaldırılması üçün pişiklərin kateterizasiyası

1 baş

20,00

8.

erkək pişiklərin perineal uretrostomiyası

1 baş

150,00

9.

sistotomiya

1 baş

150,00

1

2

3

4

10.

erkək pişiklərdə sistotomiya və uretromiya

1 baş

300,00

11.

erkək pişiklərin axtalanması

1 baş

50,00

12.

erkək pişiklərin axtalanması (kriptorx)

1 baş

75,00

13.

erkək itlərin axtalanması

1 baş

150,00

14.

erkək itlərin axtalanması (kriptorx)

1 baş

200,00

4.4.6.

kardioloji xəstəliklərin kliniki baxışı, müayinəsi və

müalicəsi (bütün növ heyvanlarda)

1.

həkimin qəbulu və məsləhəti, heyvanın kliniki baxışı

1 baş

20,00

2.

ürəyin ultrasəs müayinəsi (USM)

və elektrokardioqramması (EKQ) (hər biri ayrılıqda)

1 baş

30,00

4.4.7.

nevroloji xəstəliklərin kliniki baxışı, müayinəsi və müalicəsi

1.

miyeloqrafiya

1 baş

50,00

2.

laminektomiya (bütün növ heyvanlarda)

1 baş

150,00

3.

onurğa sınığı zamanı cərrahi

müalicə

1 baş

150,00

4.4.8.

qastroenteroloji xəstəliklərin kliniki baxışı, müayinəsi və müalicəsi

1.

qastrotomiya, enterotomiya

1 baş

250,00

2.

meqakolon zamanı bağırsağın rezeksiyası

1 baş

250,00

3.

cərrahiyyə yolu ilə bağırsaq dolaşmasının müalicəsi

1 baş

400,00

4.

dalağın cərrahiyyə yolu ilə götürülməsi

1 baş

300,00

5.

göbəyin/xayanın herniotomiyası

1 baş

200,00

6.

diaqnostik laparotomiya

1 baş

100,00

4.4.9.

dermatoloji xəstəliklərin kliniki baxışı, müayinəsi və müalicəsi

1.

həkimin qəbulu və məsləhəti, heyvanın kliniki baxışı

1 baş

20,00

1

2

3

4

2.

“Vud” lampası ilə müayinə

1 baş

10,00

3.

dermatomikozların ekspres-test müayinəsi

1 baş

20,00

4.

mikoloji müayinə

1 baş

30,00

5.

sitoloji yaxma

1 baş

10,00

6.

dəri qaşıntısının mikroskopiyası

1 baş

10,00

7.

quş lələyinin müayinəsi

1 baş

10,00

8.

birələrin testi

1 baş

5,00

9.

otoskopiya

1 baş

5,00

10.

yapışqan lentlə müayinə

1 baş

10,00

4.4.10.

stomatoloji xəstəliklərin kliniki baxışı, müayinəsi və müalicəsi

1.

həkimin qəbulu və məsləhəti, heyvanın kliniki baxışı

1 baş

20,00

2.

ultrasəs skellerlə dişlərin təmizlənməsi

1 baş

40,00

3.

dişlərin mexaniki təmizlənməsi

1 baş

5,00

4.

dişlərin ftorlanması

1 baş

50,00

5.

süd köpək dişlərin, süd kəsici dişlərin və ya kəsici dişlərin

çıxarılması (hər biri ayrılıqda)

1 baş

7,00

6.

daimi köpək dişlərinin çıxarılması

1 baş

30,00

7.

böyük və kiçik azı dişlərinin çıxarılması

1 baş

15,00

8.

dişlər retinə olunduğu zaman damağın kəsilməsi

1 baş

75,00

4.4.11.

oftalmoloji xəstəliklərin kliniki baxışı, müayinəsi və müalicəsi

1.

həkimin qəbulu və məsləhəti, heyvanın kliniki baxışı

1 baş

20,00

2.

şirmer testi, oftalmoskopiya (hər biri ayrılıqda)

1 baş

10,00

3.

distixiazın elektrokoaqulyasiyası

1 baş

25,00

4.

burun-gözyaşı kanalının yuyul- ması

1 baş

15,00

1

2

3

4

5.

elektrokoaqulyasiya ilə göz

qapağı papillomasının götürül- məsi

1 baş

15,00

6.

göz almasının yerinə salınması

1 baş

100,00

7.

göz qapağı dolaşmasının bleferoplastikası

1 baş

100,00

8.

3-cü göz qapağının adeno-

malarının qorunan və ya kəsilmə bleferoplastikası

1 baş

150,00

9.

cərrahiyə üsulu ilə göz qişasının müalicəsi/tikilməsi

1 baş

200,00

10.

göz almasının ekstripasiyası

1 baş

150,00

11.

göz qapağında şişlərin ekstripasiyası

1 baş

125,00

4.4.12.

ortopedik xəstəliklərin kliniki baxışı, müayinəsi və

müalicəsi

1.

pişik və itin çanaq sümüyünün osteosintezi

1 baş

200,00

2.

pişik və karlik (dekorativ) cins

itlərin sümüküstü osteosintezi

1 baş

250,00

3.

intramedulyar osteosintez

1 baş

200,00

4.

pişiklərdə və itlərdə ikili osteosintez

1 baş

400,00

4.4.13.

cərrahiyyə yolu ilə çanaq-bud oynağının yerinə salınması

1.

pişiklərdə

1 baş

200,00

2.

itlərdə

1 baş

250,00

4.4.14.

ənənəvi üsulla çanaq-bud oynağının yerinə salınması

1 baş

75,00

4.4.15.

bud sümüyünün baş hissəsinin rezeksiyası

1.

pişiklərdə

1 baş

200,00

2.

itlərdə

1 baş

250,00

4.4.16.

çıxmış dirsək/çiyin-kürək oynaq- larının cərrahiyyə yolu ilə yerinə salınması

1 baş

250,00

4.4.17.

pişiklərdə çənə oynaqlarının yerinə salınması

1 baş

40,00

1

2

3

4

4.4.18.

artroz zamanı və vaxtı keçmiş

sınığın, çənə oynağının rezek- siyası

1 baş

250,00

1.

barmağın amputasiyası

1 baş

100,00

2.

ayağın amputasiyası

1 baş

250,00

3.

yaranın müalicəsi

1 baş

10,00

4.

yaraya tikiş qoymaqla müalicə

1 baş

20,00

5.

geniş cırılmış çoxsaylı yaraların müalicəsi

1 baş

120,00

6.

cərrahiyyə yolu ilə zədələnmiş vətərin müalicəsi

1 baş

200,00

7.

absesin cərrahiyyə yolu ilə müalicəsi

1 baş

20,00

8.

fleqmonanın cərrahiyyə yolu ilə müalicəsi

1 baş

25,00

9.

sarğı

1 baş

5,00

10.

tikişlərin sökülməsi

1 baş

5,00

11.

drenajın qoyulması

1 baş

5,00

4.4.19.

onkoloji xəstəliklərin kliniki baxışı, müayinəsi və müalicəsi

1.

pişiklərdə lateral mastektamiya

1 baş

200,00

2.

itlərdə lateral mastektamiya

1 baş

250,00

3.

pişiklərdə kranial/kaudal regionar mastektomiya

1 baş

200,00

4.

itlərdə kranial/kaudal regionar mastektomiya

1 baş

250,00

5.

kaudal bilateral mastektamiya

1 baş

30,00

4.4.20.

dərialtı və dəriüstü şişlərin götürülməsi

1.

kiçik və ortaboy (1 ədəd)

1 baş

75,00

2.

böyük, çoxsaylı (2 ədəd və daha çox)

1 baş

200,00

3.

papillomaların elektrokoaqulya-

siyası

1 baş

15,00

4.

böyük şişlərin götürülməsi və dərinin plastik əməliyyatı

1 baş

250,00

5.

aşağı çənənin rezeksiyası

1 baş

250,00

6.

toxumaların histoloji müayinəsi

1 baş

40,00

1

2

3

4

7.

kimyaterapiya

1 baş

25,00

4.4.21.

ginekoloji xəstəliklərin kliniki baxışı, müayinəsi və müalicəsi

1.

həkimin qəbulu və məsləhəti, heyvanın kliniki baxışı

1 baş

20,00

2.

reproduktiv orqanların USM-i

1 baş

20,00

3.

boğazlığın USM-lə təyini

1 baş

25,00

4.

doğuşa yardım

1 baş

15,00

5.

balanın reanimasiyası

1 baş

5,00

6.

vaginanın manual müayinəsi,

balalıq yolunun işlənməsi (hər biri ayrılıqda)

1 baş

5,00

7.

mayalanma müddətinin təyini üçün yaxma

1 baş

10,00

8.

dişi pişiklərin sterilləşdirilməsi

1 baş

80,00

9.

dişi itlərin sterilləşdirilməsi

1 baş

250,00

10.

itlərin keysəriyyə əməliyyatı

1 baş

250,00

11.

pişiklərin keysəriyyə əməliyyatı

1 baş

100,00

12.

Pişiklərin və itlərin balalığının patologiyası (piometra, hidro- metra, gematometra, mukometra,

onkoloji şişlər) zamanı ovarihisterektomiya

1 baş

250,00

4.4.22.

heyvanların stasionarda saxlanılması

1.

pişiklər

1 baş

(1 gün)

20,00

2.

itlər

1 baş

(1 gün)

25,00

4.4.23.

qeyri-məhsuldar ev heyvanlarının (it, pişik və s.) peyvəndlənməsi

1.

peyvənd vasitəsinin tətbiqi (peyvəndin haqqı daxil olmaqla)

1 baş

25,00-35,00

(peyvənd vasitəsindən

asılı olaraq)

1

2

3

4

4.5.

Xüsusi təhlükəli heyvan xəstəlikləri istisna olmaqla, digər xəstəliklər nəticəsində ölmüş heyvanların

cəsədlərinin zərərsizləşdirilməsi zamanı baytarlıq- sanitariya tədbirləri

4.5.1.

iribuynuzlu və təkdırnaqlı heyvanlar

1.

cəsəddə patoloji yarmanın aparılması

1 baş

20,00

2.

laborator müayinələr üçün patoloji materialın götürülməsi, yarma protokolunun tərtibi (çatdırılması və laboratoriya müayinəsi xərci nəzərə alın-

madan)

1 baş

5,00

3.

cəsədin zərərsizləşdirilməsi

zamanı dezinfeksiya işlərinin aparılması

1 baş

5,00

4.5.2.

xırdabuynuzlu heyvanlar və donuzlar

1.

cəsəddə patoloji yarmanın aparılması

1 baş

10,00

2.

laborator müayinələr üçün patoloji materialın götürülməsi, yarma protokolunun tərtibi (çatdı- rılması və laboratoriya müayinəsi

xərci nəzərə alınmadan)

1 baş

5,00

3.

cəsədin zərərsizləşdirilməsi

zamanı dezinfeksiya işlərinin aparılması

1 baş

5,00

4.5.3.

ev quşları

1.

cəsəddə patoloji yarmanın aparılması

10 baş

2,00

2.

laborator müayinələr üçün pato- loji materialın götürülməsi, yarma protokolunun tərtibi (çatdırılması

və laboratoriya müayinəsi xərci nəzərə alınmadan)

10 baş

1,00

1

2

3

4

3.

cəsədin zərərsizləşdirilməsi

zamanı dezinfeksiya işlərinin aparılması

10 baş

1,00

4.5.4.

vəhşi heyvanlar, sirk və zoopark heyvanları

1.

cəsəddə patoloji yarmanın aparılması

1 baş

30,00

2.

laborator müayinələr üçün pato- loji materialın götürülməsi, yarma protokolunun tərtibi (çatdırılması və laboratoriya müayinəsi xərci

nəzərə alınmadan)

1 baş

7,00

3.

cəsədin zərərsizləşdirilməsi

zamanı dezinfeksiya işlərinin aparılması

1 baş

10,00

5.

Büdcədən maliyyələşən xüsusi təhlükəli heyvan xəstəlikləri daxil olmaqla, heyvanların peyvənd-

lənməsi (heyvanın fiksasiyası və peyvəndləmə vasitəsinin qiyməti nəzərə alınmadan)

5.1.

təkdırnaqlı heyvanlar

1 baş

0,80

5.2.

qaramal, dəvələr

1 baş

0,50

5.3.

qeyri-məhsuldar ev heyvanları (itlər, pişiklər və s.)

1 baş

0,40

5.4.

qoyunlar, keçilər və donuzlar

1 baş

0,30

5.5.

arı ailələri

1 ailə

0,20

5.6.

quşlar

10 baş

0,50

Türkiyədə olan FHN-in yanğınsöndürmə qüvvələri yanğınlarla mübarizəni belə davam etdirir (FOTO/VİDEO)
Türkiyədə olan FHN-in yanğınsöndürmə qüvvələri yanğınlarla mübarizəni belə davam etdirir (FOTO/VİDEO)
Qardaş Türkiyə bu problemin də öhdəsindən gələcək - Deputat
Qardaş Türkiyə bu problemin də öhdəsindən gələcək - Deputat
Dövlət sərhədi istiqamətində mövqelərimiz atəşə tutulub
Dövlət sərhədi istiqamətində mövqelərimiz atəşə tutulub
Loading Bars
Xəbər lenti
Şəhriyar Məmmədyarov “Chessable Masters" turnirində Levon Aronyanla heç-heçə edib
You-tube kanalı milyard dollarlıq mərc təklif edir (VİDEO)
Müəllimlər 25 il iş stajından sonra 100 faiz əməkhaqqı ilə təqaüdə çıxmalıdırlar - Ekspert
Azərbaycanda zəlzələ qeydə alınıb
Türkiyədə turist avtobusu qəzaya uğrayıb, ölənlər var
Azərbaycanda da insanların immunitetinə uyğun yeni bir ştamm yarana bilər - Ekspert
Zəngəzur dəhlizi bölgənin iqtisadi inkişafina ciddi təsir göstərəcək - Deputat
Türkiyədə olan FHN-in yanğınsöndürmə qüvvələri yanğınlarla mübarizəni belə davam etdirir (FOTO/VİDEO)
Ermənistanın Azərbaycan Ordusunun avtomobilini atəşə tutması və itkilərin olması barədə məlumat həqiqətə uyğun deyil - MN
"Pallone düzəlişi"ni dəstəkləyənlər ABŞ-dakı erməni diasporu ilə əməkdaşlıqdan faydalanmağa çalışır – Metyu Brayza
Azərbaycan Türkiyəyə 400 milyon kubmetrdən çox qaz ixrac edib
Azərbaycanda qida məhsullarının istehsalı artıb
Qardaş Türkiyə bu problemin də öhdəsindən gələcək - Deputat
Dövlət sərhədi istiqamətində mövqelərimiz atəşə tutulub
Rusiyaya meyvə-tərəvəzin ixracı ilə bağlı qoyulan tələblər sahibkarlarla müzakirə olunub
40 kiloqramdan artıq heroin və metamfetaminin satışa çıxarılmasının qarşısı alınıb (FOTO/VİDEO)
Naxçıvan Qarnizonu Qoşunlarında yeni tədris dövrü başlayıb (FOTO/VİDEO)
"Lukoyl" yeni neft yatağında ehtiyatların qiymətləndirilməsinə başlayacaq
Türkiyə meşələri üçün tək ürək oldu
İş adamları üçün yeni imkanlar
"Taliban" Əfqanıstanda teleradio mərkəzini ələ keçirib
Xalq artisti Amaliya Pənahovanın barelyefi qoyulub (FOTO)
"AzerGold"un gəlirləri 7 faizə yaxın artıb
Avqustun 3-nə USD/AZN rəsmi məzənnəsi
“Fayton” restoranında yararsız məhsullar aşkarlanıb (FOTO)
Eldəniz Səlimov YAP-dan kənarlaşdırıldı
Azərbaycanın uğurlarını həzm etməmək müxalifətçilik yox, “düşmən dəyirmanına su tökmək”dir - Vüqar Rəhimzadə
Eldəniz Səlimovla əlaqədar Baş Prokurorluqda istintaq aparılır - DİN
Sumqayıt sakini Biləsuvarda "patı" və heroinlə tutulub
Eldəniz Səlimov vəzifə səlahiyyətlərini aşma maddəsi ilə ittiham olunur
İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə ötən ay 630 mina aşkarlanıb - ANAMA
Yardımlıda meşə yanğını başlayıb
“Azərbaycan Sənaye Korporasiyası” və Kanada təşkilatı arasında xüsusi əhəmiyyətə malik müqavilə imzalanıb
Baş nazir işğaldan azad edilmiş ərazilərdə kütləvi və fərdi məzar yerləri ilə bağlı tapşırıq verdi
Azərbaycanda COVID-19 əleyhinə peyvənd olunanların sayı açıqlanıb
Azərbaycanda 431 nəfər koronavirusa yoluxub, 139 nəfər sağalıb
Ermənistanın yeni müdafiə naziri təyin olundu
Əlilliyi olan daha 71 şəxs və sağlamlıq imkanları məhdud uşaq müalicə mərkəzlərinə yola salınıb (FOTO)
Şabran sakininin üzərindən heroin, evindən isə silah tapıldı (FOTO)
Ağdaşda 99 nəfərlik restoranda 150 nəfərlik məclis keçirilməsinin qarşısı alınıb (FOTO)
Xaricdən və bir mərkəzdən təşkil olunan sözdə yardım kampaniyası dövlətimizi aciz göstərmək məqsədilə başladılıb - Fəxrəddin Altun
Çox şükür ki, Ağdam bərpa edilir və tezliklə Azərbaycan xalqının həyatına geri dönəcək - Amerikalı videobloqer
Avropada koronavirusa yoluxanların sayı 60 milyonu ötüb
Ən istedadlı gənclər “SƏHNƏDƏ”! (FOTO)
Müxtəlif adda dərman preparatlarının ölkəyə keçirilməsinin qarşısı alınıb
Ağstafanın Böyük Kəsik–Ağgöl avtomobil yolunun tikintisi ilə bağlı vəsait ayrıldı - SƏRƏNCAM
Azərbaycan ekoloqlarından Türkiyəyə dəstək: Bütün imkanlarımızı səfərbər etməyə hazırıq
Bərpa olunan enerji mənbələri Avstriya və Azərbaycan arasında əməkdaşlıq üçün perspektivli sahədir - Nazirlik
İlahiyyat İnstitutunun kafedra müdiri beynəlxalq konfransda çıxış edib (FOTO)
“Kəndlərdə idmanı inkişaf etdirək” layihəsi üzrə növbəti tədbir Bərdədə keçirilib (FOTO)
Övladınızı Bakıdakı Britaniya Məktəbi tərəfindən təşkil olunan Yay Düşərgəsində qeydiyatdan keçirməyə tələsin
Daha 20 ölkədən Azərbaycana gediş-gəlişə icazə veriləcək (SİYAHI)
Şəhid və qazi ailəsindən olan 7 minə yaxın şəxsin məşğulluğuna dəstək göstərilib
Avtomobil sahibləri üçün Hesab.az-dan “Optimal KASKO” kampaniyası!
İranda ötən sutka koronavirusdan ölənlərin sayı 400-ü keçib
Koronavirus xəstələrindən rüşvət alan həkim barədə cinayət işi məhkəməyə göndərilib
Bakıda saxta COVID-19 pasportu verən tibb işçiləri istintaqa cəlb edildi (FOTO/VİDEO)
Ermənistanın yeni təyin olunmuş müdafiə nazirinin birinci müavini vəzifəsindən azad edildi
Azərbaycanda pul bazası il ərzində 20 faizdən çox artıb
Paşinyanın tərəfdaşını evində döyərək bıçaqlayıblar
STAR zavodu xam neft idxalını azaldıb
İƏT Gənc İş Adamlarının 7-ci Kazan Forumu keçirilib (FOTO)
AZAL sərnişinləri sərnişindaşıma qaydaları ilə diqqətlə tanış olmağa çağırır
www.kobmarket.az onlayn satış portalında 50%-ə qədər endirim tətbiq olunacaq
Ermənistan Azərbaycanın yaşayış məntəqələrinə atəş açmasına görə məsuliyyət daşımalıdır – Amerikalı ekspert
Sabah 39 dərəcəyədək isti olacaq
Milli Məclisin İntizam komissiyası Eldəniz Səlimovun deputat toxunulmazlığına xitam verilməsi barədə rəy qəbul edib (ƏLAVƏ OLUNUB)
Azərbaycanlı əsirlərə işgəncə vermiş ermənilər 20 il azadlıqdan məhrum ediliblər
Ötən ay banklara 461 milyon dollardan çox vəsait satılıb
Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatları artıb
Azad olunmuş Azərbaycan ərazilərində 30 il ərzində yer üzündən silinmiş bir məkan gördüm - Fransalı deputat (FOTO/VİDEO)
Paşinyan baş nazir təyin edildi
Yol polisi sürücülərə ara məsafəsi ilə bağlı müraciət edib
Şamaxının yol infrastrukturu yenidən qurulur (FOTO)
IT sahəsində Azərbaycanla əməkdaşlıq ikitərəfli münasibətlərin prioritetidir - Rusiya Sənaye və Ticarət Nazirliyi
Keçmiş bələdiyyə sədrinin məhkəməsi başlayır
Zəngəzur üzərində hava dəhlizi hələlik mövcud deyil - AZAL
Müdafiə naziri Ermənistanın təxribatına hazır olmağı və qarşısının dərhal alınmasını əmr edib
AccessBank tender elan edir
Kartmane ilə bütün turizm agentlikləri və hotellərdə 10% keşbek!
Azərbaycan vətəndaşları pandemiya dövründə istirahət üçün ən çox bu ölkələrə üz tutur
Hərbi liseylərə qəbul imtahanının vaxtı açıqlandı
Unicapital səhmdarlarına 1,1 milyon manatdan çox dividend ödəyib
Füzulidə 100-dən çox şəxs toya buraxılmayıb
Yanğınla bağlı Azərbaycandan Türkiyəyə nümayəndə heyəti gedib
Bu gün Azərbaycan Kinosu Günüdür
Azərbaycanda qızıl və gümüş ucuzlaşıb
Son 6 ayda 8 yeni marşrut xətti yaradılıb
Abşeronda narkotik satışı ilə məşğul olan beş nəfər saxlanılıb
COVID-19 pasportu olmayanlar toya buraxılmayıb (FOTO)
Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin operatorluğunun bp-dən SOCAR-a ötürülməsi prosesi başa çatıb
Tarix müəllimi olmaq istəyən üç mindən çox namizəd imtahan verir
Naxçıvan istiqamətində mövqelərimiz atəşə tutulub - MN
Gələn həftədən peyvəndlə bağlı “Əks göstəriş sertifikat”ının verilməsinə başlanılır
BANM məzunu 13 tanınmış xarici ali məktəbə qəbul olub
Əfqanıstanda aeroporta mərmi atılıb, uçuşlar dayandırılıb
Dövlət idarəetməsində çeviklik artıb və fərqli qurumlar bir-birinin fəaliyyətini tamamlayır - Deputat
Fəhlə dəzgahın içərisinə düşərək ölüb
Karantini pozan toy sahibləri cərimələnib, COVID pasportu olmayanlar geri qaytarılıb (FOTO/VİDEO)
Avqustun 2-də xarici valyutaların manata qarşı məzənnələri
Bütün xəbərlər