...

Maliyyə Nazirliyi 2006-cı ilin altı ayında Azərbaycan dövlət büdcəsinin icrasını açıqlayıb

Biznes və iqtisadiyyat xəbərləri Materials 18 Avqust 2006 18:28 (UTC +04:00)

Maliyyə Nazirliyi 2006-cı ilin altı ayında Azərbaycan dövlət büdcəsinin icrasını açıqlayıb. Trend nazirliyin məlumatına istinadən xəbər verir ki, yanvar-iyun aylarında maliyyə və makroiqtisadi göstəricilər ötən ilin həmin dövrü ilə müqayisədə xeyli yaxşılaşıb. ÜDM-nin həcmi 36,3% artaraq 7146,4 mln manat, adambaşına ÜDM 34,7% artaraq 856 manat ($943,9) təşkil edib.

Bu dövr ərzində 2006-cı ilin altı ayında bütün maliyyə mənbələri hesabına iqtisadiyyatın və sosial sahələrin inkişafına 2626,7 mln. manat və ya 2005-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 7,9 faiz çox investisiya yönəldilib, tikinti-quraşdırma işlərinin həcmi 10,0 faiz artaraq 1372,1 mln. manat olub.

2006-cı ilin yanvar-iyun aylarında ölkədə pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 12,1 faiz artaraq 2698,2 mln. manat, əhaliyə göstərilən pullu xidmətlərin həcmi 34,6 faiz artaraq 603,6 mln. manat, əhalinin banklardakı əmanətləri 36,8 faiz artaraq iyun ayının 1-nə 581,4 mln. manat təşkil edib.

2005-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə ölkədə işləyənlərin orta aylıq əmək haqqı 20,4 faiz artaraq 135,1 manat, əhalinin adambaşına düşən pul gəlirləri isə 18,3 faiz artaraq 580,7 manat təşkil edib.

2006-cı ilin yanvar-iyun ayları üzrə dövlət büdcəsinin mədaxil proqnozu 1516,1 mln. manata qarşı 1547,2 mln. manat və ya 102,1 faiz icra olunub ki, bu da 2005-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 634,2 mln. manat və ya 69,5 faiz çoxdur.

Büdcə daxilolmalarının 66,3 faizi və ya 1027,1 mln. manatı Iergilər Nazirliyi, 16,1 faizi və ya 249,5 mln. manatı Dövlət Gömrük Komitəsi, 14,6 faizi və ya 226,0 mln. manatı Dövlət Neft Fondu tərəfindən təmin edilib, 2,5 faizi və ya 39,4 mln. manatı büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən, 0,2 faizi və ya 3,8 mln. manatı digər mənbələrdən, 0,1 faizi və ya 1,5 mln. manatı isə Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsindən daxil olub.

Əlavə dəyər vergisi üzrə proqnoza 100,4 faiz əməl edilməklə büdcəyə 346,2 mln. manat vəsait ödənilib. Bunun 174,4 mln. manatı vergi orqanlarının (2005-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən 6,2 faiz çox), 171,8 mln. manatı gömrük orqanlarının (2005-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən 59,2 faiz çox) xətti ilə yığılıb. Büdcə gəlirlərində əlavə dəyər vergisinin xüsusi çəkisi 22,4 faiz olub. Aksiz vergisi üzrə proqnozun icrasına 104,0 faiz əməl edilməklə büdcəyə 68,5 mln. manat vəsait ödənilib. Iəsaitin 56,9 mln. manatı vergi orqanlarının, 11,6 mln. manatı isə gömrük orqanlarının xətti ilə toplanıb. Mənfəət vergisi üzrə büdcəyə 431,1 mln. manat (112,7 faiz) və ya proqnozla nəzərdə tutulduğundan 48,6 mln. manat çox vəsait ödənilib ki, bu da 2005-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 269,8 mln. manat (167,3 faiz) çoxdur.

Fiziki şəxslərdən gəlir vergisi üzrə proqnoza 101,4 faiz əməl olunmaqla büdcəyə 177,3 mln. manat vəsait ödənilib ki, bu da 2005-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 26,6 mln. manat və ya 17,6 faiz çoxdur.

Mədən vergisi üzrə büdcəyə 43,2 mln. manat və ya 2005-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 1,8 faiz çox vəsait ödənilib.

Əmlak vergisi üzrə proqnoza 101,3 faiz əməl edilməklə büdcəyə 24,8 mln. manat vəsait ödənilib ki, bu da 2005-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 5,6 mln. manat və ya 29,5 faiz çoxdur. Torpaq vergisi üzrə büdcəyə 8,2 mln. manat vəsait ödənilib ki, bu da 2005-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 1,2 mln. manat və ya 17,0 faiz çoxdur. Sadələşdirilmiş vergi üzrə büdcəyə 12,0 mln. manat vəsait daxil olub ki, bu da 102,5 faiz icra deməkdir. 2005-ci ilin yanvar-iyun ayları ilə müqayisədə bu göstərici 3,6 mln. manat və ya 42,2 faiz çoxdur. 2006-cı ilin yanvar-iyun aylarında yol vergisi üzrə proqnozun icrası 6,0 mln. manat və ya 117,2 faiz təşkil edib. Yol vergisinin 5,2 mln. manatı vergi, 0,8 mln. manatı gömrük orqanlarının xətti ilə yığılıb.

Dövlət büdcəsinin xərcləri 2006-cı ilin altı ayında istehsal olunmuş ümumi daxili məhsulun 20,2 faizini təşkil etməklə ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 3,0 faiz çox olub. 2006-cı ilin altı ayında dövlət büdcəsinin icrasında 101,2 mln. manat profisit qeyd olunub.

Dövlət büdcəsinin müxtəlif istiqamətlər üzrə icra vəziyyəti (min manat):

XƏRC BÖLMƏ IƏ KÖMƏKÇİ BÖLMƏLƏRİNİN ADLARI

ÖLMƏ IƏ KÖMƏKÇİ BÖLMƏLƏRİNİN ADLARI

TƏSDİQ OLUNMUŞ BÜDCƏ

İQ OLUNMUŞ BÜDCƏ

İCRA

CRA

FƏRQ

+,-

FAİZ

İZ

1

2

3

4

5

6

XƏRCLƏRİN CƏMİ

İN CƏMİ

1 650 852,7

1 446 046,9

-204 805,8

87,6

o cümlədən:

ümlədən:

1

ÜMUMİ DÖILƏT XİDMƏTLƏRİ

MUMİ DÖILƏT XİDMƏTLƏRİ

222 821,9

168 092,3

-54 729,6

75,4

2

MÜDAFİƏ

ÜDAFİƏ

269 586,6

231 814,6

-37 772,0

86,0

3

MƏHKƏMƏ HAKİMİYYƏTİ, HÜQUQ-MÜHAFİZƏ IƏ PROKURORLUQ

İMİYYƏTİ, HÜQUQ-MÜHAFİZƏ IƏ PROKURORLUQ

124 174,8

101 639,2

-22 535,6

81,9

4

TƏHSİL

İL

218 948,1

212 665,2

-6 282,9

97,1

5

SƏHİYYƏ

İYYƏ

69 124,3

60 864,8

-8 259,5

88,1

6

SOSİAL MÜDAFİƏ IƏ SOSİAL TƏMİNAT

İAL MÜDAFİƏ IƏ SOSİAL TƏMİNAT

186 038,9

149 616,9

-36 422,0

80,4

SOSİAL MÜDAFİƏ

İAL MÜDAFİƏ

180 525,0

144 535,0

-35 990,0

80,1

SOSİAL TƏMİNAT

İAL TƏMİNAT

5 513,9

5 081,9

-432,0

92,2

7

MƏDƏNİYYƏT, İNCƏSƏNƏT, İNFORMASİYA, BƏDƏN TƏRBİYƏSİ IƏ DİGƏR KATEQORİYALARA AİD EDİLMƏYƏN SAHƏDƏ FƏALİYYƏT

İYYƏT, İNCƏSƏNƏT, İNFORMASİYA, BƏDƏN TƏRBİYƏSİ IƏ DİGƏR KATEQORİYALARA AİD EDİLMƏYƏN SAHƏDƏ FƏALİYYƏT

32 439,4

25 758,6

-6 680,8

79,4

8

MƏNZİL IƏ KOMMUNAL TƏSƏRRÜFATI

İL IƏ KOMMUNAL TƏSƏRRÜFATI

28 385, 0

22 818,8

-5 566,2

80,4

9

KƏND TƏSƏRRÜFATI, MEŞƏ TƏSƏRRÜFATI, BALIQÇILIQ, OIÇULUQ IƏ ƏTRAF MÜHİTİN MÜHAFİZƏSİ

ÜFATI, MEŞƏ TƏSƏRRÜFATI, BALIQÇILIQ, OIÇULUQ IƏ ƏTRAF MÜHİTİN MÜHAFİZƏSİ

60 802, 3

64 491,2

3 688, 9

106, 1

10

SƏNAYE, TİKİNTİ IƏ FAYDALI QAZINTILAR

İKİNTİ IƏ FAYDALI QAZINTILAR

282 152,0

277 332,3

-4 819,7

98,3

11

NƏQLİYYAT IƏ RABİTƏ

İYYAT IƏ RABİTƏ

36 897,8

34 263,2

34 263,2

92,9

12

İQTİSADİ FƏALİYYƏT

QTİSADİ FƏALİYYƏT

38 778,2

42 716,7

3 938,5

110,2

13

ƏSAS BÖLMƏLƏRƏ AİD EDİLMƏYƏN XİDMƏTLƏR

ÖLMƏLƏRƏ AİD EDİLMƏYƏN XİDMƏTLƏR

80 703,4

53 973,1

-26 730,3

66,9XƏRC BÖLMƏ IƏ KÖMƏKÇİ BÖLMƏLƏRİNİN ADLARI

2005-Cİ İLİN İCRASI

2006-CI İLİN İCRASI

FƏRQ

+,-

FAİZ

1

2

3

4

5

6

XƏRCLƏRİN CƏMİ

904 417,3

1 446 046,9

541 629,6

159,9

o cümlədən:

1

ÜMUMİ DÖILƏT XİDMƏTLƏRİ

81 828,8

168 092,3

86 263,5

205,4

2

MÜDAFİƏ

115 295,1

231 814,6

116 519,5

201,1

3

MƏHKƏMƏ HAKİMİYYƏTİ, HÜQUQ-MÜHAFİZƏ IƏ PROKURORLUQ

88 331,0

101 639,2

13 308,2

115,1

4

TƏHSİL

171 540,9

212 665,2

41 124,3

124,0

5

SƏHİYYƏ

42 758,5

60 864,8

18 106,3

142,3

6

SOSİAL MÜDAFİƏ IƏ SOSİAL TƏMİNAT

145 683,0

149 616,9

3 933,9

102,7

7

MƏDƏNİYYƏT, İNCƏSƏNƏT, İNFORMASİYA, BƏDƏN TƏRBİYƏSİ IƏ DİGƏR KATEQORİYALARA AİD EDİLMƏYƏN SAHƏDƏ FƏALİYYƏT

17 683,9

25 758,6

8 074,7

145,7

8

MƏNZİL IƏ KOMMUNAL TƏSƏRRÜFATI

17 500,5

22 818,8

5 318,3

130,4

9

KƏND TƏSƏRRÜFATI, MEŞƏ TƏSƏRRÜFATI, BALIQÇILIQ, OIÇULUQ IƏ ƏTRAF MÜHİTİN MÜHAFİZƏSİ

31 379,8

64 491,2

33 111,4

205,5

10

SƏNAYE, TİKİNTİ IƏ FAYDALI QAZINTILAR

65 342,2

277 332,3

211 990,1

424,4

11

NƏQLİYYAT IƏ RABİTƏ

67 672,5

34 263,2

-33 409,3

50,6

12

İQTİSADİ FƏALİYYƏT

20 939,1

42 716,7

21 777,6

204,0

13

ƏSAS BÖLMƏLƏRƏ AİD EDİLMƏYƏN XİDMƏTLƏR

38 462,0

53 973,1

15 511,1

140,3

Xəbər lenti

Xəbər lenti