Radikal müxalifətin isterik bəyanatına cavab, yaxud məhkəmədə görüşmək əsl fürsət ola bilər

Radikal müxalifətin isterik bəyanatına cavab, yaxud məhkəmədə görüşmək əsl fürsət ola bilər

Hikmət Babaoğlu - "Yeni Azərbaycan" qəzetinin Baş redaktoru

Bir məqalənin əks-sədası

"Yeni Azərbaycan" qəzetinin 20 aprel 2012-ci il tarixli nömrəsində dərc olunmuş "Diplomatik sifariş: müxalifət, "Eurovision"a hazır ol" sərlövhəli məqalə ictimaiyyətdə, daxili mətbuatda, ölkəmizdə fəaliyyət göstərən müxtəlif ictimai-siyasi təşkilatlar səviyyəsində və bəzi xarici ölkələrin mediasında geniş əks-səda doğurdu. Şübhəsiz, məqalədə əks olunmuş analitik mövqeyə münasibət birmənalı olmadı. Bəhs olunan məqalənin dərc olunmasından sonra cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrindən və ayrı-ayrı ictimai institutlardan (QHT-lər, oxucular, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri, insan hüquqları təşkilatları və s.) redaksiyamıza çoxsaylı zənglər daxil oldu və məqalədə əks olunan mövqeyin milli maraqlarımızın müdafiəsinə xidmət etməsinə görə qəzetimizə xüsusi təşəkkürlər edildi. Əlbəttə ki, bu, sevindirici və təqdiredici hal olmaq etibarilə bizi olduqca məmnun etdi. Amma təəssüflər olsun ki, xalqımızın əksər nümayəndələri və geniş oxucu kütləsindən fərqli olaraq bəzi siyasi dairələr bizi təqdir deyil, tənqid etdilər.

Söz azadlığının və fikir plüralizminin təntənəsi

Heç şübhəsiz, biz bütün bunları ölkəmizdə Ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən bərqərar olunmuş söz, fikir, özünüifadə və siyasi fəaliyyət azadlığının təntənəsi kimi dəyərləndirir, bu fikir plüralizmini demokratik dəyərlərin sistemli və ardıcıl surətdə təzahürü olaraq qiymətləndiririk. Amma məsələ ondadır ki, bəzi siyasi dairələr bir sıra hallarda demokratik cəmiyyətə xas olmayan dözümsüzlük nümayiş etdirirlər. İlk növbədə hesab edirik ki, bəhs olunan yazı reallığı əks etdirməklə və konkret hədəfə yönəlməklə öz məqsədinə çatmışdır. Hesab edirik ki, sözügedən yazıya peşəkarcasına, rasional yanaşmaqda, ondan məntiqi nəticələr çıxarmaqda, bunu mətbuat məhsulu kimi qiymətləndirməkdə fayda vardır. Şübhəsiz ki, yazılı mətbuatda məqalələrin təsirini artırmaq və informasiyanın oxucü kütləsinə daha aydın olmasını təmin etmək üçün müxtəlif vasitə və metodlardan istifadə edilir.

Kollaj düzəltmək adi jurnalistika ənənəsidir

Belə vasitələrdən biri də yazının mətninə müvafiq olan kollajların yaradılması və ya yazıda adı çəkilən şəxslərin, fikir sahiblərinin, siyasi xadimlərin təsvirlərinin əlavə olunmasıdır. Bu, medianın əzəli və ənənəvi metodlarından biridir. "Yeni Azərbaycan" qəzeti də bu ənənəyə sadiq qalaraq bəhs olunan yazıda adı çəkilən şəxslərin şəkillərindən kollaj düzəltmişdir. Düşünürük ki, bu, əsla KİV haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa və modern dünyada formalaşmış media ənənələrinə zidd deyil. Diqqət etsəniz, görərsiniz ki, yazıda və kollajda ayrı-ayrı şəxslərin adı çəkilsə də, fəaliyyəti əsasında ittiham irəli sürülməmiş, sadəcə, vaxtilə dünya siyasətində müəyyən rol oynamış ayrı-ayrı şəxslərin fikirləri müqayisəyə cəlb edilməklə analitik təhlil metodu vasitəsilə doğru olanın ortaya çıxarılması məqsədi güdülmüşdür.

Ancaq çox təəssüflər olsun ki, bir çox hallarda insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarından, demokratiya və demokratik dəyərlərdən danışan, hətta özlərini "demokratiya etalonu" hesab edən şəxslər "Yeni Azərbaycan" qəzetində dərc olunan məqaləyə dözümsüzlük nümayiş etdirərək affekt halına düşüblər. İlk növbədə, bu, radikal müxalifət daxilində baş verən bir sıra neqativ proseslərlə bağlıdır. Artıq uzun müddətdir ki, Azərbaycan siyasi palitrasında "qarınaltı yük"ə çevrilmiş və ictimai-siyasi münasibətlərdə real güc, funksional aktor kimi qəbul edilməyən radikal müxalifət son dövrlərdə həyata keçirdiyi anti-Azərbaycançı kampaniyadan sonra xalqımızın etimadını tamamilə itirdi. Son zamanlar Azərbaycanı xaosa sürükləmək məqsədi daşıyan müxtəlif inqilabı çağırışlar edən və müəyyən hakimiyyət rıçaqlarını ələ keçirmək üçün bəzi anti-Azərbaycançı qərəzli xarici dairələrlə, yaxud mxtəlif təzyiq qrupları ilə əməkdaşlıq münasibətlərində olan radikal müxalifət, nəhayət ki, dumanlı şəkildə olsa belə, anlamağa başlayıb, onlar bu vasitələrlə əsla hakimiyyətə gələ bilməyəcəklər.

İnqilablar Azərbaycanın gələcəyi deyil, keçmişidir

Milli maraqlara cavab verən və verməyən, siyasi-əxlaqi dəyərlər nöqteyi-nəzərindən etik normalara əsaslanan və ya əsaslanmayan bütün fürsət və vasitələrdən istifadə edərək hakimiyyətə gəlmək istəyən radikal müxalifət nədənsə Azərbaycanı Liviya, Suriya və Misir kimi ölkələrlə müqayisə edən zaman xalqımızın hüquq və azadlıqlarını pozduqlarını, onun milli qürurunu və heysiyyatını düşünmürlər. Çünki cəmiyyət üzvlərini, xalqın nümayəndələrini öz dövlətçiliyinə qarşı yönəltmək, əsla hüquqi-siyasi hadisə deyil və milli maraqları əks etdirmir. Amma Azərbaycan hakimiyyəti buna dözümlülük nümayiş etdirir ki, bu da hakimiyyətin qəti demokratik mövqeyi və seçimidir. Əks təqdirdə, hakimiyyət də müxalifətin irəli sürdüyü müxtəlif hədyanlarla bağlı məhkəmələrə üz tutardı. Radikal müxalifət isə onların haqqında yazılmış obyektiv yazılara münasibətdə isterika və dözümsüzlük nümayiş etdirir. Bu isə siyasi, dini və ideoloji platformada qəbul edilməyən haldır. Demokratiya birgəyaşayış və birgə fəaliyyət prosesində qarşılıqlı dözümlülük deməkdir.

Bəli, hazırkı radikal müxalifət Azərbaycanda bir dəfə inqilab etdi. Onlar ölkəmizi bir dəfə Liviyaya çevirməyi, xaos və anarxiya meydanına döndərməyi, vətəndaş müharibəsi yaratmağı bacardılar. Amma Azərbaycan xalqı o qədər kamil və yetkindir ki, bir səhvi ikinci dəfə etmir. Əgər hansısa kasad siyasi idraka sahib olan, irrasional təfəkkürlü radikal siyasətçi hesab edirsə ki, Azərbaycanı yenidən bu bəlaya sürükləyə biləcəkdir, xalqı bir daha istismar edəcəkdir, o, bilməlidir ki, bu, əsla mümkün olmayacaqdır. Düşünürük ki, radikal müxalifət bunu özünün zəif siyasi idrakı, irrasional təfəkkürü ilə dərk etdiyi andan etibarən yenidən böyük bir səhvə yol vermiş olduğunu anladı. Və "Yeni Azərbaycan" qəzeti, milli maraqların müdafiəsi naminə çalışan digər mətbuat orqanları onların bu cür fəaliyyətini ifşa etdikdən sonra xarici havadarlarının onlara yardım edə bilməcəyini anlayan İctimai Palatada təmsil olunan radikal qüvvələr xalqa üz tutmağın zəruri olduğunu başa düşdülər. Çünki heç bir səfir, fond, xaricdən maliyyələşən anti-Azərbaycançı mərkəz xalqımızın iradəsinin əleyhinə olaraq onları hakimiyyətə gətirə bilməyəcəkdir. Normal demokratik sistemlərdə və Azərbaycanda iqtidar xalqın iradəsi əsasında formalaşır və fəaliyyət göstərir. Bunu başa düşdükdən sonra radikal müxalifət öz imicinin qeydinə qalmağın zəruriliyini anlamağa başladı, xarici sponsorlarla əlaqələrini isə pərdə arxasında aparmağın vacib olduğunu xatırladı.

Məğlubiyyətdən doğan isterik davranış

Hesab edirik ki, "Yeni Azərbaycan" qəzetində dərc olunmuş məqaləyə bu cür aqressiv münasibət radikal müxalifətin isterika içərisində verdiyi bəyanatdır və son zamanlar cərəyan edən ictimai-siyasi proseslərin fonunda öz məğlubiyyətini gizlətməyə yönəlmiş bir addmdır.

Düşünürük ki, 1993-cü ildən bu günə qədər davam edən marginal siyasi fəaliyyətinin fonunda radikal müxalif, nəhayət ki, xalq faktoru haqqında düşünməyə başlayıbdır. Bu, 19 illik fəaliyyətində radikal müxalifətin ilk rasional addımıdır. Doğrudan da, bunu proqress kimi qiymətləndiririk. Əminik ki, bu addımlar bundan sonra da davam edəcək və müxalifət hakimiyyətə gəlmək üçün xaricə yox, xalqımıza üz tutacaq. Bununla da müəyyən mənada əsl müxalifət simasına doğru irəliləyəcəkdir. Əlbəttə ki, bu, ağır və uzun yoldur, kifayət qədər zaman tələb edir. Düşünürük ki, radikal müxalifət yeni anladığı bu istiqamətdə irəliləməyə çalışsa, gələcəkdə Azərbaycan xalqının müəyyən qisminin rəğbətini qazana biləcəkdir. Ancaq bu, o halda mümkün olacaq ki, hazırki siyasi liderlər siyasi səhnədən getməklə öz yerlərini yeni yetişən konstruktiv düşünən, siyasi iradənin xalqa məxsus olduğunu dərk edən gənclərə versin.

Radikal müxalifət ənənəvi ampluasında

İctimai Palatanın "Yeni Azərbaycan" qəzetinə qarşı irəli sürdüyü ittihamlardan biri də qəzet səhifələrində əks olunmuş kollajın Azərbaycan-Almaniya münasibətlərinə zərər verəcəyi ilə bağlı səsləndirilən fikirlərdir. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan-Almaniya münasibətləri hər hansısa bir fondun, radikal müxalifətin, hətta diplomatik nümayəndənin fəaliyyəti ilə məhdudlaşmır. Xalqlarımız arasında tarixi əlaqələrə söykənən dostluq münasibətləri mövcuddur. Milli dövlətlərimiz arasında siyasi, iqtisadi, mədəni və humanitar münasibətlər dinamik inkişaf mərhələsindədir. 2010-cu ilin fevral ayının 5-də Almaniyanın federal kansleri Angela Merkel qeyd edib: "Bizim iqtisadi münasibətlərimiz çox gözəl səviyyədədir, əməkdaşlığımız sıxdır. Biz əməkdaşlığımızı "qələbə-qələbə" formulunda qura bilərik. Mən bunu deyəndə nəzərdə tuturam ki, hər iki tərəf bu əməkdaşlıqdan faydalana bilər. Azərbaycan bizim üçün çox vacib tərəfdaşlardan biridir".

Düşünürük ki, bu ifadə Azərbaycan-Almaniya münasibətlərini mükəmməl surətdə xarakterizə etmişdir. Yaxşı olar ki, radikal müxalifət özünün anti-Azərbaycançı fəaliyyətinin fonunda Almaniya hökumətini şantaj etmək yolunu seçməsin. Bu, nə müxalifətə, nə də onları dəstəkləyən anti-Azərbaycançı fondlara və maliyyə mərkəzlərinə fayda gətirməyəcəkdir.

Siyasi romantizm 1993-cü ildə qaldı

Hər bir xalq bəşəriyyətin mübarizə tarixində öz mövcudluğu, milli maraqları naminə dövlətinin milli mənafeyini müdafiə etməlidir. Hələ təqribən bir il öncə "Yeni Azərbaycan" qəzetində dərc olunmuş bir məqaləylə bağlı Almaniyanın Azərbaycandakı səfiri cənab Herbert Kvelle ilə görüşümüzdə bəyan etmişdi ki, o, Almaniyanın milli maraqlarını müdafiə etmək üçün Azərbaycandadır. Mən isə öz növbəmdə qeyd etdim ki, mən sizin fikir və mövqeyinizə hörmətlə yanaşıram, eyni zamanda bildirmək istəyirəm ki, mən də öz milli maraqlarımızı qorumaq üçün onun dəvətini qəbul edərək görüşə gəlmişəm.

Bəlkə də, bu gün Azərbaycanda xaos yaratmaq, ölkəmizi inqilablara sürükləyən çağırışlar etmək, Azərbaycana təzyiq etməklə müəyyən siyasi və iqtisadi dividendlər əldə etmək, NABUCCO kəmərinin çəkilməsi məsələsi ilə bağlı ölkəmizi sıxışdırmağa çalışmaq və bunu insan hüquqları, demokratiya məfhumları ilə pərdələmək kiminsə marağındadır. Ancaq bu, xalqımızın və milli dövlətimizin ali mənafeyinə əsla uyğun deyil. Azərbaycan xalqı və dövləti öz mənafeyini və mövqelərini qətiyyətlə qorumağı yaxşı bacarır. Düşünürük ki, müxalifət də milli maraqlar əsasında çıxış etməlidir. Bu, xalqımızın hər bir nümayəndəsinin milli vəzifəsi və vətəndaşlıq borcudur. Xalqımız yaxşı anlayır ki, radikal müxalifət hazırki çağırışları ilə hansı məqsədə xidmət edir.

Herbert Kvelle qeyd edir ki, Almaniyanı sevən və Almaniya haqqında heç bir mənfi fikri olmayan ölkədə işləmək və yaşamaq necə də xoşdur. Biz isə deyirik ki, Azərbaycanı sevən və Azərbaycan haqqında heç bir mənfi fikri olmayan ölkələr nə qədər gözəldir. Bu gün Azərbaycan xalqı o qədər kamilləşib ki, onu sevməyəni o da sevmir. "Səni sevəcəyəm, sən sevməsən də" fəlsəfəsi və siyasi romantizmi artıq radikal müxalifətin digər ideoloji tezisləri kimi 1993-cü ildə qalıb. Bu gün xalqımız və dövlətimiz dünya siyasəti və beynəlxalq münasibətlər sistemində öz milli mənafeyi üçün prinsipial mübarizə aparır. Xalqımız və iqtidarımız bu mübarizədən bir addım olsa belə, geri çəkilməyəcəkdir.

Məhkəmə bizim üçün əsl fürsət olardı

İctimai Palatanın "Yeni Azərbaycan" qəzetini məhkəməyə verəcəyi ilə bağlı fikirlərini isə biz əsl fürsət kimi dəyərləndiririk. Çünki açıq və ədalətli məhkəmə prosesində radikal müxalifətin antimilli əməllərini ifşa etmək üçün əlimizdə ən müxtəlif mənbələrə əsaslanan çoxsaylı materiallar var.

DİN Bakıda uşaq bağçasında valideynlə tərbiyəçi arasındakı qalmaqalı nəzarətə götürdü
DİN Bakıda uşaq bağçasında valideynlə tərbiyəçi arasındakı qalmaqalı nəzarətə götürdü
20 Yanvar xalqımızın milli birlik və həmrəylik sınağından uğurla çıxdığı tarixdir - Vüqar Rəhimzadə
20 Yanvar xalqımızın milli birlik və həmrəylik sınağından uğurla çıxdığı tarixdir - Vüqar Rəhimzadə
ANAMA Goranboydakı mina hadisəsi ilə bağlı məlumat yayıb
ANAMA Goranboydakı mina hadisəsi ilə bağlı məlumat yayıb
Loading Bars
Xəbər lenti
DİN Bakıda uşaq bağçasında valideynlə tərbiyəçi arasındakı qalmaqalı nəzarətə götürdü
"Azəriqaz"ın sayğacını elan saytında satışa çıxaran qadın saxlanıldı (FOTO)
Tərtərdə 16 yaşlı məktəbli qız qaçırılıb
Avropa İttifaqı ölkələrinin səfirləri Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edib (FOTO)
Mediasiya şurası VƏ MÜSİAD arasında əməkdaşlıq protokolu imzalanıb (FOTO)
Hacı Zeynalabdin Tağıyevin abidəsi bürünc-tunc qarışığından hazırlanıb - Xanlar Əhmədov
20 Yanvar əlillərinə və şəhid ailələrinə birdəfəlik maddi yardım ödənildi
20 Yanvar xalqımızın milli birlik və həmrəylik sınağından uğurla çıxdığı tarixdir - Vüqar Rəhimzadə
Unibank ipoteka faiz dərəcəsini endirib
İranda ötən sutka ərzində 19 nəfər koronavirusdan ölüb
Kaspersky 2021-ci ildə ABŞ-da patent alan rus şirkətləri arasında lider elan edilib
2021-ci ildə 1348 nəfər əlilliyi olan şəxs özünüməşğulluq proqramına cəlb edilib
Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyində 20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsi anıldı (FOTO)
ANAMA Goranboydakı mina hadisəsi ilə bağlı məlumat yayıb
Gəncədə oğurluq edən və silah saxlayan şəxslər saxlanılıb (FOTO/VİDEO)
Ötən il 3206 hərbi qulluqçu və şəhid ailəsi üzvünə psixoloji yardım göstərilib
Azərbaycan hərbçiləri Türkiyədə təlimə qatılıblar (FOTO)
Azad edilmiş torpaqlara səfər edən şəxslər postlarda yenidən yoxlanacaq - Elşad Hacıyev
Həmkəndlilərinin evindən oğurluqlar edən şəxs saxlanılıb
Buraxılış imtahanlarının proqramları açıqlanıb
Mingəçevir Dövlət Universitetində ADA Universitetinin məlumatlandırma görüşü keçirilib (FOTO)
Hacı Zeynalabdin Tağıyev Azərbaycan tarixində zəngin adam kimi yox, məhz xeyriyyəçi kimi qalmışdır - Tamam Cəfərova
Vətəndaşlar ildə bir dəfə həm Şuşaya, həm də Ağdama gedə biləcəklər - RƏSMİ
İranda qar və daşqına görə 700 kənd yolu bağlanıb
Azərbaycan məhsulları beynəlxalq sərgilərdə nümayiş olunacaq
İran xaricdən gətirilən koronavirus vaksinlərinin sayını açıqlayıb
İlahiyyat İnstitutunda 20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsi yad edilib (FOTO)
Sabah güclü külək, yağıntılı və soyuq hava şəraiti gözlənilir
Narkokuryerlik edən daha 8 nəfər saxlanılıb (FOTO/VİDEO)
Qazaxıstanda yeni müdafiə naziri təyin olunub
Azərbaycan 20-dən çox məhbusu İrana qaytarıb
Anasını balta ilə qətlə yetirən şəxs axtarılır
20 Yanvar şəhidi ailələri və əlillərinə 135 mənzil, 100-dək avtomobil verilib
XİN 20 Yanvar faciəsi ilə əlaqədar bəyanat yayıb
Abdin Fərzəliyev Abşeron Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı təyin edilib
İradə Gülməmmədova Abşeron Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilib
"Azərişıq" kommunikasiya strategiyası hazırlayıb
Monteneqro parlamentinin sədri Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzində olub
Energetika Nazirliyində 20 Yanvar faciəsinin 32-ci ildönümü anılıb
Türkiyə və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri 5 milyard dollara yaxın svop müqaviləsi imzalayıb
Rusiyada koronavirusa yoluxanların sayı kəskin artıb
Azad edilən ərazilərdə sahibkarlıq obyektləri ilə bağlı 40-a yaxın müraciət daxil olub - Azərişıq
Azad olunmuş torpaqlara səfər zamanı avtobuslarda bələdçilər olacaq - RƏSMİ
Teymur Musayev səhiyyə naziri təyin olundu - SƏRƏNCAM
Metronun "20 Yanvar" stansiyasında şəhidlərin xatirəsi yad ediləcək
Hava şəraiti ilə bağlı avtomobil yollarının vəziyyəti açıqlanıb
Pulları birlikdə yaşadığım polisə verirdim - Külli miqdarda dələduzluqda təqsirləndirilən qadın
AMEA prezidentinin və vitse-prezidentinin maaşları artırılıb
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə yeni səlahiyyət verilib
“Qırmızı kitab”a düşmüş quşları ovlayanlar saxlanılıb
Ombudsman beynəlxalq qurumları 20 Yanvar hadisələrini törədən şəxsləri mühakiməyə cəlb etməyə çağırıb
Azad olunmuş ərazilərə yeni marşrutlarla neçə nəfərin səfər etməsi nəzərdə tutulub? - AÇIQLAMA
Bir sıra təşkilatlarda çalışan işçilərin maaşları artırıldı
Tağıyevin heykəlinə zərər vuran şəxslərə cinayət işi açılıb (FOTO)
Narkotik və silah-sursatla saxlanılan şəxsin daha bir cinayətinin üstü açılıb (FOTO)
DİN metroda xoşagəlməz hərəkətlər edən gənclərlə bağlı araşdırma aparır (VİDEO)
Lənkəranda mal-qara oğrusu saxlanılıb
Türkiyə ilə Ermənistan arasında aviareyslərin vaxtı və sayı açıqlanıb
Bu ərazilərə qar yağıb
Birbank yenidən ən çox istifadə olunan və bəyənilən rəqəmsal platforma oldu
Sökülməsi nəzərdə tutulan binalarda mənzillər niyə ucuzlaşmır?
ANAMA yeni əməliyyat qrupları formalaşdırır - Sədr müavini
Azərbaycanda ÜDM-in nominal həcmi 93 milyard manata çatıb - Mikayıl Cabbarov
Ərdoğan Ukraynaya səfərə hazırlaşır
Qəzetlər və onlayn media üçün müsabiqənin nəticələri açıqlanıb
Qubadlıda əlahiddə sərhəd diviziyasının qərargah bina­sı istifadəyə verilib (FOTO)
Ötən gün təhlükədə qalan 5 uşaq xilas edilib
DİN 20 Yanvar faciəsinin ildönümü ilə əlaqədar vətəndaşlara müraciət etdi
Yüksəkgərginlikli işıq xətləri yeraltı kabellərə keçirilir (FOTO/VİDEO)
Türkiyədə “Azərbaycan düşüncə tarixi” kitabı nəşr olunub
20 Yanvar faciəsi insanlığa qarşı törədilən bir cinayətdir - Deputat
Azərbaycan neftinin qiyməti 90 dolları ötüb
İtaliya TAP sayəsində qaz ixracatçısına çevrilir
Bakıda ağır qəza: 3 nəfər öldü (FOTO)
Xətai rayonunda yaşıllıq ərazi məhv edilərək tikinti aparılır? - AÇIQLAMA
Bakıda yas mərasimi keçirən restoran icarədarı və mərasim təşkilatçısı həbs edildi (FOTO/VİDEO)
Azərbaycan xalqı 20 Yanvar faciəsini heç zaman unutmayacaq - Kamaləddin Qafarov
Narkotikə görə saxlanılan şəxsin evində axtarışda olan qadın da aşkarlanıb (FOTO)
Xarici valyutaların manata qarşı məzənnələri
“Təmiz Şəhər” ASC-nin Müşahidə Şurasının növbəti iclası keçirilib (FOTO)
Bu marşrutların hərəkət sxemi dəyişdiriləcək
Ötən gün daha 3 koronavirus xəstəsi küçədə aşkarlanıb
Sabah Bakıda bu yollarda hərəkət məhdudlaşdırılacaq
COVID-19-a yoluxma sayının artması kütləvi immunitet yarada bilər?
Zaqatalada narkotik istifadə edən taksi sürücüsü və sərnişin saxlanılıb (FOTO)
Almatı hava limanı normal iş rejiminə qayıdıb
Hacı Zeynalabdin Tağıyevin heykəlini zədələyənlər saxlanıldı (FOTO)
DİN Hacı Zeynalabdin Tağıyevin abidəsinin zədələnməsi faktını araşdırır (FOTO)
İspaniyada qocalar evində yanğın nəticəsində ölən və yaralananlar var
Yeni iPhone SE-nin texniki xüsusiyyətləri açıqlanıb
ABŞ Şimali Koreyanın raket buraxılışı ilə bağlı BMT TŞ-nin iclasını çağırıb
Tonqada vulkan püskürməsinin təhlükəli nəticələri açıqlanıb
Venesuelalı miqrant qız Meksika ilə ABŞ sərhəddində çayı keçərkən ölüb
Braziliya koronavirusa sutkaliq yoluxanların sayına görə antirekordu yeniləyib
Biz Rusiya ilə müzakirələri davam etməyə hazırıq - Ceyk Sallivan
Pakistanda partlayış nəticəsində qatar relsdən çıxıb, yaralılar var
Somalinin paytaxtında terrorçu-kamikadzenin hücumu nəticəsində azı 6 nəfər ölüb
Paraqvayın prezidenti koronavirusa yoluxub
Türkiyədə neft boru kəmərində partlayış baş verib
Avropada COVID-19 peyvəndinin dördüncü dozası immuniteti zəif insanlar üçün tövsiyə edilib
Bütün xəbərlər