Bakıya gələn hər bir qonaq gözəlliyinə görə paytaxtı dünyanın ən böyük şəhərləri ilə müqayisə edir - Hacıbala Abutalıbov

Bakıya gələn hər bir qonaq gözəlliyinə görə paytaxtı dünyanın ən böyük şəhərləri ilə müqayisə edir - Hacıbala Abutalıbov

Bakının, Bakıətrafı qəsəbə və kəndlərin sosial-iqtisadi və mədəni siması görülən abadlıq işləri sayəsində xeyli dəyişmiş, dinamik və davamlı inkişafın əsası qoyulmuş, başqa sözlə, kəmiyyət dəyişmələrinin keyfiyyət dəyişmələrinə çevrilməsi prosesi baş vermişdir. Bu isə görülmüş və görüləcək işlər sahəsində, sözün həqiqi mənasında, əsl sıçrayış deməkdir. Bunu Bakı Şəhəri İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov çərşənbə günü Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi ilə ölkəmizin paytaxtı və şəhərətrafı qəsəbələrin sosial-iqtisadi inkişafına dair keçirilən müşavirədə çıxışı zamanı deyib. Məlumatı Prezidentin rəsmi saytı yayıb.

Abutalibov 2006-2007-ci illər üzrə sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsinə dair tədbirlər Proqramının təsdiq edilməsi ilə əlaqədar Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində keçirilən müşavirənin və Prezidentin imzaladığı Sərəncamın bugünkü və gələcək uğurlar baxımından son dərəcə əhəmiyyətli olduğunu vurğulayıb.

"Bakı şəhərinin, ətraf kənd və qəsəbələrin inkişafı ilə bağlı Sərəncamın imzalandığı gündən bir sıra sistemli, kompleks xarakterli layihələr işlənib hazırlanmış və uğurla həyata keçirilmişdir. Daha dəqiq desək, adıçəkilən bölgənin qaza, suya, elektrik enerjisinə olan tələbatının ödənilməsi, küçə və məhəllədaxili işıqlandırma sistemlərinin qurulması, ictimai nəqliyyatın fasiləsiz işləməsi, sosial təyinatlı obyektlərin - məktəblərin, uşaq bağçalarının, xəstəxanaların, mədəniyyət evlərinin tikintisi və bərpası, müasir avadanlıqla təchiz edilməsi ilə bağlı xeyli işlər görülmüşdür.
Şübhəsiz ki, enerji təminatının tam həlli, kanalizasiya sistemlərində yeni təmizləyici qurğuların qurulması, qəsəbədaxili xidmət obyektlərinin mədəni-məişət, texniki, tibbi avadanlıqla təmin edilməsi, həmçinin, idman qurğularının istifadəyə verilməsi gələcəkdə bu bölgədə turizmin inkişafı üçün münbit şərait yaradır.
Milli mədəni irsimizin mühüm tərkib hissəsi sayılan abidələr, məbədlər və bu qəbildən olan digər zəngin memarlıq nümunəsi sayıla bilən tikililər bərpa edilərək öz əvvəlki görünüşünə qaytarılmışdır. Buna misal olaraq, Qala kəndində bir növ möcüzələr aləmini xatırladan və tarixi-arxeoloji cəhətdən böyük əhəmiyyətli memarlıq nümunələrini göstərmək olar. Yeri gəlmişkən, görülən bu işlərdə böyük əməyi olmuş Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyeva milli və vətəndaş təəssübkeşliyi, mədəni irsimizə göstərdiyi qayğı nəticəsində respublikamızın digər bölgələrində olduğu kimi, Bakıda, şəhərətrafı qəsəbə və kəndlərdə də insanların dərin rəğbətini qazanmış, diqqətə və hörmətə layiq işlər görmüşdür.
Bakının kənd və qəsəbələrində diqqəti cəlb edən mühüm məqamlardan biri də onların hər birinin oxşar cəhətləri ilə yanaşı, həm də özünəməxsusluğu və bənzərsizliyidir. Burada hər bir kəndin və onun sakinlərinin uzun illər formalaşmış spesifik xüsusiyyətləri, etik davranış qaydaları, ənənəvi peşə, sənət və məşğulluq sahəsində olan fərqlər, hətta etno-linqvistik rəngarənglik mövcuddur. Başqa sözlə, adıçəkilən layihələrin uğurla həyata keçirilməsini təmin etməkdən ötrü bu bölgədəki spesifikliyin nəzərə alınması heç şübhəsiz ki, ümumi işimizin xeyrinə olardı", Abutalıbov deyib.

Onun sözlərinə görə, Bakı şəhəri qəsəbələrinin 2006-2007-ci illər üzrə sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsinə dair tədbirlər Proqramının həyata keçirilməsində işsizlik problemi və onun həlli yolları strateji, prioritet xarakter daşıyırdı.

"Bu gün artıq əminliklə deyə bilərik ki, bu sahədə də kifayət qədər müsbət dəyişikliklər baş vermişdir. Yerli əhali üçün əvvəllər də, bu gün də ənənəvi sayılan məşğulluq sahələrinin - heyvandarlığın və balıqçılığın inkişafı, müxtəlif çeşidli kənd təsərrüfatı məhsullarının yetişdirilməsi, tətbiqi sənət növlərindən sayılan zərgərliyin və xalçaçılığın inkişafı danılmazdır. Eyni zamanda, bu istiqamətdə hələ görüləcək işlər də az deyildir. Lakin tarixi təcrübə məhz bu problemin həllində bizə çıxış yolunu göstərir. Həqiqəti özündə tam əks etdirən tarixi mənbələrə istinadən deyə bilərik ki, təkcə Abşeronun Bilgəh qəsəbəsində vaxtilə becərilən nadir və sağlamlıq üçün olduqca əhəmiyyətli sayılan zəfəran bitkisi, tərkibində olduğumuz çar Rusiyasının, sonralar isə Sovetlər Birliyinin tələbatını nəinki ödəyir, hətta xaricə qızıl pula satılırdı.
Başqa bir misal, ənənəvi olaraq Bakının kənd və qəsəbələri paytaxtın ağartı, meyvə-tərəvəz və bostan məhsullarına olan tələbatını tam və dolğun şəkildə ödəyirdi. Zənnimcə, bu ənənənin bərpası ümumi işin xeyrinə olardı. Fikrimizcə, yaxın gələcəkdə adıçəkilən bölgədə işsizliyin tam həlli və beynəlxalq standartlara cavab verən sosial infrastrukturun qurulması gündən-günə böyüməkdə olan Bakı şəhərinin bir çox problemlərinin həllinə - ekoloji tarazlığın bərpasına, demoqrafik proseslərin nizamlanmasına, nəqliyyat tıxaclarının azalmasına, başqa sözlə, şəhər təsərrüfatının problemləri ilə həddindən artıq ağırlaşmış paytaxtın sosial yükünün yüngülləşdirilməsinə kömək edəcəkdir", Bakı Şəhəri İcra Hakimiyyətinin başçısı deyib.

Hacıbala Abutalıbov bildirib ki, şəhərimizə gələn qonaqların Bakı ilə ilk tanışlığı şəhərətrafı kənd və qəsəbələrə aid ərazidə yerləşən, ulu öndərin adını daşıyan beynəlxalq hava limanından başlayır. Şəhər icra hakimiyyətinin başçısı ərazidə həyata keçirilmiş köklü yeniliklərin hər bir əcnəbi qonaqda paytaxtımız haqqında xoş təəssürat və məmnunluq hissi doğurduğunu qeyd edib.

"Tam qətiyyətlə deyə bilərik ki, "Bakı şəhərinin qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsinə dair tədbirlər Proqramı"nın təsdiq edilməsi haqqında möhtərəm Prezidentimiz tərəfindən imzalanmış Sərəncam onun müstəqil dövlət quruculuğu istiqamətində atdığı daha bir düzgün, uğurlu addımından, zərgər dəqiqliyi ilə ölçülüb-biçilmiş strateji xarakter daşıyan gələcək inkişaf perspektivlərimizdən, uzun illər boyu bir çox ölkə başçısının bacarmadığı zəiflik mənbəyini güc mənbəyinə çevirmək məharətindən, ən başlıcası isə İlham Əliyevə ulu öndər Heydər Əliyevdən miras qalmış, balanslaşdırılmış siyasi kursun bir strateq olaraq inkişaf etdirməsindən, başqa sözlə, müdrikliyindən və uzaqgörənliyindən xəbər verir", Abutalıbov deyib.

Onun sözlərinə görə, qədim tarixin dərin qatlarından, eləcə də yaxın və uzaq keçmişdən yaxşı məlumdur ki, dünyada bir sıra ölkə başçıları öz məmləkətlərini, xüsusən də paytaxt şəhərlərini abadlaşdıraraq, bədii təfəkkür dili ilə desək gülüstana çevirmiş, bununla da əsrlərin və nəsillərin yaddaşında qurucu, yaradıcı rəhbər kimi qalmışlar. "Bu mənada, möhtərəm Prezident, Siz də ölkə başçımız olaraq Vətənimiz və onun paytaxtının gündən-günə gözəlləşməsi və rövnəq saçması üçün əlinizdən gələni əsirgəməmiş, milli təəssübkeşliyimizin hamisi və qurucu rəhbəri olmusunuz", icra hakimiyyətinin başçısı deyib.

Bakı şəhəri İcra hakimiyyətinin başçısı bildirdi ki, indi Bakıya gələn hər bir qonaq gözəlliyinə görə paytaxtımızı dünyanın ən böyük şəhərləri ilə müqayisə edir. Daha sonra Hacıbala Abutalıbov dedi ki, paytaxtda aparılan abadlıq-quruculuq işləri, eləcə də şəhərin sürətli inkişaf tempi fonunda Bakı şəhərinin kənd və qəsəbələrinin sosial-iqtisadi və mədəni inkişafı ilə əlaqədar əldə edilmiş uğurlar bir növ kölgədə qalır. Abutalıbov, dövlət başçısının Bakı şəhərinin kənd və qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsinə dair imzaladığı Sərəncam əsasında qəbul edilən konkret proqram və gündəlik diqqətin bu problemin tezliklə həllinə əsaslı zəmin yaratdığını qeyd edib.

"Möhtərəm Prezident! Sizin Bakı şəhərinin kənd və qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafının həyata keçirilməsi ilə əlaqədar Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə növbəti gəlişiniz heç şübhəsiz ki, adıçəkilən bölgənin gələcək inkişafına prinsipial xarakterli müsbət təsirini göstərərək qarşıda duran vəzifələrin həyata keçirilməsinə böyük təkan verəcəkdir.
İcazənizlə, paytaxt əhalisi, kənd və qəsəbələrin sakinləri və eləcə də öz adımdan Bakı və ətraf kənd və qəsəbələrin problemlərini daim diqqət mərkəzində saxladığınıza və əməli tədbirlərin həyata keçirilməsində bilavasitə göstərdiyiniz fəaliyyətə, diqqət və qayğıya görə Sizə dərin minnətdarlığımı bildirir, xalqımız tərəfindən dərin rəğbət hissi ilə qarşılanan və sevilən bir ölkə başçısı kimi bu ağır, çətin, lakin son dərəcə məsuliyyətli və şərəfli işinizdə uğurlar, uğurlar və uğurlar arzulayıram. Diqqətinizə görə dərin təşəkkürümü bildirirəm", Abutalıbov deyib.

Müqəddəs Ramazan ayı başladı
Müqəddəs Ramazan ayı başladı
Vəkillər Kollegiyasının Rəyasət Heyətinin üzvü vəfat edib (FOTO)
Vəkillər Kollegiyasının Rəyasət Heyətinin üzvü vəfat edib (FOTO)
Cəbrayıl və Qubadlıda 750-ə yaxın ağac əkilib (FOTO/VİDEO)
Cəbrayıl və Qubadlıda 750-ə yaxın ağac əkilib (FOTO/VİDEO)
Loading Bars
Xəbər lenti
Dünyada ötən sutka koronavirusa 567 mindən çox yoluxma qeydə alınıb - ÜST
Misirdə avtobus yük maşını ilə toqquşub, çox sayda ölən var
Aİ Türkiyəyə qarşı ikili standartlardan imtina etməlidir - Ərdoğan
Britaniyada koronavirusa daha 2 472 nəfər yoluxub
ABŞ İranın uranı 60%-ə qədər zənginləşdirmək niyyətini təxribat hesab edir
Prezident İlham Əliyev: Zəngəzur dəhlizi Türkiyənin razılığı və onların iştirakı olmadan açıla bilməz
Prezident İlham Əliyev azad olunmuş ərazilərə köçkünlərin nə zaman qayıdacağı sualını cavablandırıb
Prezident İlham Əliyev: Ermənistanda hökumət, müxalifət erməni xalqına həqiqəti söyləməlidirlər
Prezident İlham Əliyev: Bizim azad etdiyimiz ərazilər dörd Lüksemburq ərazisinə bərabərdir
Türkiyə sahillərində 5,1 bal gücündə zəlzələ olub
Türkiyədə son sutkada koronavirusdan 52 104 nəfər sağalıb
Çempionlar Liqası: "Bavariya" və "Çelsi" yarımfinalda
Minsk Azərbaycana Belarus üzərindən ABŞ-a uçuşlar təşkil etməyi təklif edib
Müqəddəs Ramazan ayı başladı
Ərazilərin effektiv şəkildə minalardan təmizlənməsi üçün lazım olan bütün məlumatların mübadiləsi vacibdir - ATƏT-in Minsk Qrupu
Yol polisi İsmayıllıda reyd keçirib (FOTO)
"OPEC" yayda benzin istehlakının böhrandan əvvəlki səviyyədən aşağı olacağını proqnozlaşdırır
İran uranın 60 faizə qədər zənginləşdirilməsinə başlayır
Vəkillər Kollegiyasının Rəyasət Heyətinin üzvü vəfat edib (FOTO)
Bakıda mənzildən qadın meyiti tapılıb
Bakı yenidən gimnastika yarışlarını qəbul edir
Erməni faşizminin sübutu olan Park - Dünyanın bir neçə ölkəsində belə muzey var (FOTO)
Azərbaycan pilotlu və pilotsuz vasitələri döyüşlərdə tətbiq edən ikinci ölkədir - Ekspert
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenkonun qeyri-rəsmi görüşü olub (VİDEO)
TAP vasitəsilə Yunanıstana qaz tədarükü razılaşdırılmış həcmi üstələyə bilər
Moody’s Azərbaycan Beynəlxalq Bankının reytinqini yüksəltdi
Azərbaycan XİN Hərbi Qənimətlər Parkı ilə bağlı Ermənistan XİN-in bəyanatına cavab verdi
Belarus bu il Azərbaycandan 1 milyon ton neft alacaq
Ceyhun Bayramov Rumıniyanın Azərbaycandakı səfiri ilə görüşüb (FOTO)
Bakıda Hərbi Qənimətlər Parkı ermənilərin misilsiz cinayətlərinin ən bariz nümunəsidir - Ekspert
Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko Azərbaycana işgüzar səfərə gəlib (FOTO)
“Əsas Məsələ”də bu dəfə də Hərbi Qənimətlər Parkının açılışı müzakirə olunub (VİDEO)
“Dərs vaxtı”nda cədvələ uyğun mövzular təqdim olunub
Cəbrayıl və Qubadlıda 750-ə yaxın ağac əkilib (FOTO/VİDEO)
Nazir Rəşad Nəbiyev Ukraynanın infrastruktur naziri Vladislav Krikli ilə görüşüb (FOTO)
Ağdamı demək olar ki, yenidən qurmaq lazımdır - Almaniyalı tarixçi (VİDEO)
Balakən və Naftalanda nişan mərasimi keçirənlər cərimələnib (FOTO)
Ermənistan beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq mina sahələrinin xəritələrini Azərbaycana təqdim etməlidir - Metyu Brayza (VİDEO)
Şəhid ailələrinə və qazilərə qayğı dövlətin sosial siyasətinin prioritetlərindən biridir - Deputat
Prezident Ermənistanın apardığı dezinformasiya kampaniyasına tutarlı cavab verdi - Elçin Əmirbəyov (VİDEO)
Cəbrayıl rayonunun Sədi kəndi (VİDEO)
Aprelin 14-nə USD/AZN rəsmi məzənnəsi
Baş nazir Əli Əsədov BP-nin regional prezidenti ilə görüşüb
Rinoplastika haqqında bilməli olduqlarınız
Ölməzlər – Füzuli uğrunda döyüşlərdə şəhid olan Amal Əhmədov (FOTO/VİDEO)
Ötən həftə azad edilmiş ərazilərdə tapılan minaların SAYI açıqlanıb
Süveyş kanalında hərəkəti iflic edən gəmiyə həbs qoyuldu
Azərbaycanda COVID-19-a qarşı peyvənd olunanların SAYI açıqlanıb
Azərbaycanda 2457 nəfər COVID-19-a yoluxub, 34 nəfər vəfat edib
İkinci Qarabağ müharibəsinə yanaşma çağdaş dünyanın real mənzərəsini bir daha ortaya qoyur - Vüqar Rəhimzadə
Azərbaycanda şəhid ailələrinə, qazilərə dövlətin qayğısı ən yüksək səviyyədədir - Deputat
İsrail peyvənd olunmuş turistləri qəbul etməyə başlayacaq
Paytaxtın bu yolunda hərəkətin təşkilində dəyişiklik edilib (FOTO)
Hidrometeorologiya sahəsində texnoloji bilikli gənc kadrlara ehtiyac var - Umayra Tağıyeva
“YAŞAT” Fondu daha iki şəhid övladının zəruri xərclərini qarşılayıb
Prezident İlham Əliyev: Ermənilər bizi yaxşı tanımayıblar, elə bilirdilər ki, bizimlə 1992-ci ildəki döyüşü aparacaqlar
170-dən çox jurnalist peyvənd olunub
Astarada kartof yükündən 213 kiloqramdan artıq heroin çıxdı (FOTO/VİDEO)
Keçidlərdə piyadalara yol verməyən sürücülər cərimələndi (FOTO)
Azərbaycan Notariat Palatası və Bakı Dövlət Universiteti arasında birgə əməkdaşlıq haqqında müqavilə imzalanmışdır (FOTO)
Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun rektoru “İslah və təcdid” kitabının təqdimat mərasimində iştirak edib (FOTO)
Astarada tibbi maskadan istifadə etməyənlərə qarşı reyd keçirilib
Energetika naziri Ukraynanın infrastruktur naziri Vladislav Krikli ilə görüşüb (FOTO)
Ramana qəsəbəsində Mərkəzi küçə əsaslı şəkildə təmir olunur (FOTO)
A-qroup-un İdarə Heyətinin yeni sədri - Abas Miskərli
Unibank biznes sahibləri üçün Bahar kampaniyasını davam etdirir
Prezident İlham Əliyev: Ermənistan Birinci Qarabağ müharibəsində törətdiyi bir çox müharibə cinayətlərini gizlədə bilmişdi
Dövlət büdcəsinə gömrük rüsumlarından daxilolmalar artıb
Qubadlıda Həkəri və Bərgüşad çaylarına qızıl xallı farel balıqları buraxılıb (FOTO)
Dünyanın aparıcı beyin mərkəzlərinin nümayəndələri Hərbi Qənimətlər Parkına gəlib (FOTO)
Prezident İlham Əliyev Avropa çempionatının Bakıda keçiriləcək oyunları ilə bağlı sərəncam imzalayıb
Bu il 35 minədək şəxs aktiv məşğulluq tədbiri ilə əhatə olunub
Azərbaycan Prezidenti: Pakistan qarşıdurmanın ilk günündən son gününədək Azərbaycanı açıq şəkildə dəstəklədi
Hərbi Qənimətlər Parkı Azərbaycan xalqının tarixi qalibiyyətinin simvollarından birinə çevrildi
Azərbaycanda qızıl və gümüş ucuzlaşıb
Azad olunan ərazilərə icazəsiz keçmək istəyənlərin qarşısı alınır (FOTO)
Qarabağda "İsgəndər-M" qalıqlarının tapılması Rusiya və Azərbaycan hərbçiləri arasında müzakirə olunur - Peskov
Bitkoindən daha bir tarixi rekord
Tərtərdə yol polisi reyd keçirib
Prezident İlham Əliyev: Biz ATƏT-in Minsk qrupundan regionda dinc həyatın nizamlanması üzrə təkliflər gözləyirik
Kafedə toy edənlər məsuliyyətə cəlb edilib
Bakı Slavyan Universitetində "Nizami Gəncəvinin əsərlərində qadın obrazları" adlı ədəbi-musiqili tədbir keçirilib (FOTO)
Havalar isinir, bəs Azərbaycanda turizm sahəsində vəziyyət necədir? - Ekspert açıqladı
İranda ötən sutka 291 nəfər koronavirusdan ölüb
Azərbaycan Beynəlxalq Bankının əməkdaşları beynəlxalq turnirin qalibi olub
Peyvənd olunan şəxslər tam arxayınlaşmalı deyil - Baş infeksionist
Prezident İlham Əliyev: İndi qonşularımız regional inkişafla bağlı bizim baxışlarımızı paylaşırlar
Dövlət sosial sığorta şəhadətnaməsi ləğv edilir
Xüsusi qorunma statusu olan 35 Şərq çinarını ermənilər məhv edib - Nazirlik rəsmisi
İşə qəbul zamanı sosial sığorta şəhadətnaməsi tələb edilməyəcək
Sabah yağış yağacaq, külək arabir güclənəcək
Hacıqabulda toy məclisi aşkarlanıb, 6 nəfər cərimələnib
Prezident İlham Əliyev: Bizim regionda əməkdaşlıq yaratmağımız beynəlxalq uğurumuzdur
Müharibə veteranları ilə bağlı yenilik - Qanun dəyişir
Şəhidlər və ailə üzvləri barədə vahid informasiya bazası yaradılacaq
Prezident İlham Əliyev: Hər hansı revanş niyyətinin qarşısı sərt şəkildə alınacaq
Prezident İlham Əliyev: Biz azad edilmiş ərazilərdə kənd təsərrüfatının inkişafında İtaliyanın təcrübəsindən istifadə etməyə ümid edirik
"MFX- Trading İnvestisiya Şirkəti” səhm bazarı üzrə 1-ci yeri tutub
Bakıda hava proqnozları 94 faiz özünü doğruldur - Umayra Tağıyeva
Qarabağda ermənilər 54 min hektar meşə sahəsini məhv edib - Nazir müavini
Bütün xəbərlər