Bakı Fond Birjasının məlumatı: Fond bazarı nədir?

Bakı Fond Birjasının məlumatı: Fond bazarı nədir?

Əziz oxucular! Bildiyiniz kimi, 2011-ci ildə dövlət başçısı tərəfindən "2011-2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında qiymətli kağızlar bazarının inkişafı" Dövlət Proqramı təsdiq edilmişdir. Həmin proqramda yerli fond bazarının çoxvektorlu institusional inkişafına xidmət edəcək əsas hədəflərlə yanaşı, geniş kütlələrin maarifləndirilməsi istiqamətində mühüm çağırışlar öz əksini tapmışdır. Bakı Fond Birjası olaraq biz potensial emitent və investorlar klasterini biznes dairələri və əhalinin formalaşdırdığını başa düşərək fond bazarı barədə aşağıdakı materialı sizin diqqətinizə çatdırırıq.

Ötən əsrin ikinci yarısından etibarən elmi-texniki tərəqqinin təşəkkül tapması ilə qlobal leksikona yeni bir anlayış olan "fond bazarları" anlayışı daxil olmağa başladı. Hal-hazırda inkişaf etmiş dünyada bu termin hətta adi insanların gündəlik həyatlarına nüfuz etmişdir; ayı-ayrı iqtisadiyyatların inkişafından danışarkən məhz bu anlayışa istinad olunur, qlobal böhranların və ya sıçrayışların meydana gəlməsi bu terminlə əlaqələndirilir. Qlobal fond və ya başqa sözlə desək, kapital bazarları əslində olduqca əhatəli və mürəkkəb bir sahədir, lakin biz bu dəfə mürəkkəb təfərrüatlara varmayacayıq, əvəzində oxuculara Azərbaycan fond bazarı və orada ticarət olunan maliyyə alətləri barədə danışacağıq.

Azərbaycan fond bazarı kifayət qədər gənc olsa da, mövcud olduğu 11 il ərzində tam funksional infrastruktur yarada bilmişdir. Hal-hazırda milli fond bazarında dövlət siyasətini həyata keçirən vahid tənzimləyici icra hakimiyyəti orqanı olan Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi, qiymətli kağızların ticarətinin və hesablaşma əməliyyatlarının baş verdiyi Bakı Fond Birjası, qiymətli kağızların qeydiyyatının və uçotunun aparıldığı Milli Depozit Mərkəzi və qiymətli kağızlarla ticarəti bilavasitə təşkil edən broker təşkilatları mövcuddur. Bu təsisatlar bir-biri ilə sıx qarşılıqlı əlaqədə olub bazarın ümumi inkişafını təmin edirlər.
Bəs yerli fond bazarında hansı maliyyə alətləri alınıb-satılır və onların hansı xüsusiyyətləri var?
Azərbaycan fond bazarı iki sektordan ibarətdir:
1) dövlət qiymətli kağızlar sektoru;
2) korporativ qiymətli kağızlar sektoru.
Hər bir sektorda müəyyən maliyyə alətləri ticarət olunur.

Dövlət qiymətli kağızlar sektoruna Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi tərəfindən emissiya edilən dövlət istiqrazları, Azərbaycan Mərkəzi Bankı tərəfindən buraxılan qısamüddətli Notlar və bu alətlərlə keçirilən Repo əməliyyatları daxildir.

Korporativ qiymətli kağızlar sektoru isə ölkədə fəaliyyət göstərən şirkətlərin səhmlərindən və korporativ istiqrazlarından ibarətdir. Aşağıda biz hər bir qiymətli kağızın xüsusiyyətləri və təyinatı barədə məlumat verəcəyik.

Dövlət istiqrazlarının və qısamüddətli Notların buraxılışına dövlətin büdcə və monetar siyasətinin tərkib hissəsi kimi yanaşıla bilər. Belə ki, Maliyyə Nazirliyinin emissiya etdiyi dövlət istiqrazları daxili borclanma aləti olub büdcə ehtiyacları üçün vəsait cəlb edilməsi məqsədinə xidmət edir. Hal-hazırda bazarda aşağıda göstərilmiş dövriyyə müddətlərinə malik dövlət istiqrazları mövcuddur:
1. Qısamüddətli istiqrazlar (dövriyyə müddəti 1 ilədək)
2. Ortamüddətli istiqrazlar (dövriyyə müddəti 1 ildən 3 ilədək)
3. Uzunmüddətli istiqrazlar (dövriyyə müddəti 5 ilədək)
Dövlət istiqrazları üzrə gəlirlilik 1-3 aylıq istiqrazlar üzrə 1,50-2,50%, 6-12 aylıq istiqrazlar üzrə 3-3,50%, 2-3 illik istiqrazlar üzrə 4,50% səviyyəsində formalaşmışdır. Dövlət istiqrazlarının alınmasında heç bir məhdudiyyət yoxdur, bu kağızları həm yerli, həm də xarici fiziki və hüquqi şəxslər əldə edə bilərlər.

Azərbaycan Mərkəzi Bankının monetar siyasətinin tərkib hissəsi olaraq emissiya etdiyi qısamüddətli Notlar 28 günlük dövriyyə müddətinə malik olan qiymətli kağızlardır. Bu kağızları buraxmaqla ölkənin mərkəzi bankı dövriyyədə olan sərbəst pul kütləsinin sterilizasiyası məqsədini güdür. Hazırda 3% gəlirliliyə malik olan Notların alıcıları qismində yalnız ölkədə fəaliyyət göstərən kommersiya bankları çıxış edə bilərlər.

Bakı Fond Birjasında ən çox ticarət görən maliyyə aləti olan Repo Notlarla əsasında keçirilən qısamüddətli (adətən 1-5 günlük) əməliyyat olub bankların sərəncamında olan qısamüddətli sərbəst vəsaitlərin Mərkəzi Bank tərəfindən alınması və beləliklə də həmin vəsaitlərin sterilizasiya edilməsi məqsədinə xidmət edir. Repo əməliyyatları bir qayda olaraq müvəkkil banklar və Mərkəzi Bank arasında baş tutur.

Hal-hazırda bazarda banklararası repo maliyyə aləti də mövcuddur ki, bunun da məqsədi bankların qısa müddət üçün operativ şəkildə bir-birindən borclanmasından ibarətdir.

Geniş miqyasda kapital bazarlarının klassik alətləri dedikdə ilk olaraq səhmlər və korporativ istiqrazlar yada düşür. Bu alətlər bu və ya digər şirkət tərəfindən əlavə maliyyə cəlb etmək məqsədilə buraxılır.

Səhm - öz sahibinə emitentin (səhmi buraxan şirkətin) gəlirinin bir hissəsini dividend şəklində almaq, emitentin idarə olunmasında iştirak etmək və emitentin ləğvi halında geridə qalan əmlakın bölüşdürülməsi zamanı həmin əmlakın bir hissəsini əldə etmək hüququnu verən pay qiymətli kağızıdır. Səhmin iki növü vardır:

• Adi səhm
• İmtiyazlı səhm

Adi səhm - sahibinin səhmdar cəmiyyətinin gəlirinin bir hissəsini dividend şəklində almaq, cəmiyyətin idarə edilməsində iştirak etmək və ləğv edildiyi halda yerdə qalan əmlakın bir hissəsini əldə etmək hüquqlarını təsbit edir.
İmtiyazlı səhm - sahibinin malik olduğu səhmin nominalından müəyyən faizlə ifadə olunmuş ölçüdə dividend almaq hüququnu təsbit edir və bu dividendin alınmasında digər adi səhm sahiblərinə nisbətən üstünlük hüququnu təmin edir.

Səhmlər kimi korporativ istiqrazlar da şirkətlər tərəfindən əlavə vəsait cəlb etmək məqsədilə buraxılır, lakin səhmdən fərqli olaraq istiqraz borc qiymətli kağızıdır. İstiqraz buraxılışı vasitəsilə emitent kənar mənbələrdən müəyyən müddətə pul vəsaiti cəlb edir və həmin müddətin sonunda öz istiqrazlarını geri alaraq cəlb edilmiş vəsaitləri müəyyən gəlirliliklə birlikdə geri qaytarır. İstiqrazların aşağıdakı əsas növləri vardır:
• Diskont istiqrazlar
• Kuponlu istiqrazlar

Diskont istiqrazlar üzrə gəlir nominal qiymətlə investora satış qiyməti arasındakı fərqə bərabərdir. Belə istiqrazlar halında, bir qayda olaraq istiqrazın nominal qiyməti satış qiymətindən yüksək olur. Yuxarıda haqqında danışdığımız bəzi dövlət istiqrazları və qısamüddətli Notlar da məhz bu tip istiqrazlara aiddir.

Kuponlu istiqrazlar üzrə gəlir istiqrazın dövriyyə müddəti ərzində vaxtaşırı olaraq ödənilən müəyyən sayda kuponlardan (faizlərdən) ibarətdir. Misal üçün, əgər illik gəlirliliyi 14% olan kuponlu istiqraz 1 illik dövriyyə müddəti üzrə buraxılırsa və kuponlar hər rüb ödənilirsə, o zaman emitent istiqraz sahiblərinə hər rüb 3,5% gəlirlilik ödəyəcək (14:4 = 3,5%).

Səhmlər və korporativ istiqrazlar emitentlər üçün maliyyə vəsaitlərinin cəlbi baxımından əlverişli olduğu qədər investorlar üçün də sərmayələrinin effektiv yatırılması baxımından cəlbedicidir. Düzgün sərmayə isə düzgün investisiya qərarı ilə müşayiət olunur.

Beləliklə, bu məqalədə biz oxucuları Azərbaycan fond bazarında ticarət olunan maliyyə alətləri ilə tanış etməyə çalışdıq. Ümidvarıq ki, qısa zaman kəsiyi ərzində Azərbaycanda yaxşı məlumatlanmış investorlar və emitentlər təbəqəsi meydana çıxacaq və Azərbaycan fond bazarı bundan bəhrələnəcəkdir.

Cəbhəboyu ərazilərdə əl qumbaraları, mərmilər və minalar aşkarlanıb - ANAMA (FOTO)
Cəbhəboyu ərazilərdə əl qumbaraları, mərmilər və minalar aşkarlanıb - ANAMA (FOTO)
Astarada meşə zolağında yanğın olub (FOTO)
Astarada meşə zolağında yanğın olub (FOTO)
Bakıda bacısını güllələyib öldürən məmur övladının məhkəməsi başlayır
Bakıda bacısını güllələyib öldürən məmur övladının məhkəməsi başlayır
Loading Bars
Xəbər lenti
Kompensasiya ilə bağlı şayiələr həqiqəti əks etdirmir - TƏBİB
ABŞ-ın səhiyyə naziri istefaya gedib
Paytaxtın küçələri yenidən dezinfeksiya edilir (FOTO)
Fransada koronavirusdan ölənlərin sayı 70 min nəfərə çatır
Trampın "Facebook" və "İnstagram" hesabları bərpa edilib
Bayden Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin direktor müavini vəzifəsinə namizədini açıqlayıb
İranda güclü zəlzələ baş verib
İspaniyada rekord sayda yoluxma halı qeydə alınıb
Cəbhəboyu ərazilərdə əl qumbaraları, mərmilər və minalar aşkarlanıb - ANAMA (FOTO)
BMT-nin baş katibi koronavirusa qarşı vaksinasiya olunacaq
ÜST: Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 709 mindən çox artıb
Meksika sahillərində güclü zəlzələ baş verib
"WhatsApp" tənqidlərə görə yeni qaydaların tətbiqini təxirə saldı
Yanvarın 18-dək ictimai nəqliyyat işləməyəcək
Müzəffər Ali Baş Komandan milli mənəviyyatımızın zirvəsi Şuşada - Azərbaycan xalqı, başını uca tut!
Yüksəl, Yüksəl... Mən də yüksəldim, ən uca zirvəyə... Şəhidlərin xatirəsinə həsr olunmuş "Olmayan Bir Müsahibə ..." (FOTO)
ABŞ Kubanın Daxili İşlər Nazirliyinə qarşı sanksiya tətbiq edib
Britaniyada bir gündə koronavirusdan 1 280 nəfər ölüb
İsraildə 2 milyondan artıq insan koronavirusa qarşı vaksinasiya olunub
Dünyada koronavirusdan ölənlərin sayı 2 milyon nəfəri ötdü
Bu gün “Vikipediya” internet şəbəkəsinin yaradılmasının 20 ili tamam olur
Ölkə Prezidentinin tapşırıqlarının icrası ədliyyə orqanlarının diqqət mərkəzindədir
Ermənistan beynəlxalq məhkəmələr qarşısında cavab verməlidir - Leyla Abdullayeva
Cəbrayıl uğrunda döyüşən şəhid - Elvin Məmmədov (FOTO)
Azərbaycanda pandemiya dövründə bu sahədə gəlirlər artıb
Aİİ-nin rektoru Aqil Şirinov “Azərbaycanda dini plüralizmin tarixi” mövzusunda onlayn tədbirdə iştirak edib
Kainatın ən qədim planeti aşkar edilib
İqtisadi Şuranın 2021-ci ildə ilk iclası keçirilib
Ermənilər üçün ən optimal yol reallığı qəbul etməkdir - Politoloq
Şuşalılar: Prezidentimizi Şuşada görmək çox qürurvericidir - Trend TV-nin Ağdamdan reportajı
Nazir müavini Hidayət Abdullayev şəhid ailələri ilə görüşdü (FOTO)
Mühasirədə qaldıq, bir yolumuz var idi... – qazi Vüsal Qasımov (FOTO/VİDEO)
Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının Prezidenti Azərbaycan dövlət başçısını təbrik edib
"DOSTTALKS - Vətən Müharibəsi" tədbiri keçirilib (FOTO)
Coca-Cola və ASAN Könüllüləri “Bir sifariş – Bir sevinc” layihəsi çərçivəsində 1500 ailəyə dəstək oldu! Aksiya davam edir (FOTO)
“YAŞAT” Fondu ciddi fiziki travma alan qazilərimizi uğurla əməliyyat etdirib (FOTO)
Astarada meşə zolağında yanğın olub (FOTO)
Sevil Mikayılova: İslam dini abidələrinə qarşı erməni vəhşiliyi dünya birliyi tərəfindən pislənməlidir
Azərbaycan Prezidenti: Cıdır düzündə armudu stəkanda çay, paxlava ilə, dostlarımız sevinsin, düşmənlərin gözü kor olsun! (FOTO/VİDEO)
Prezident İlham Əliyev: Bu gecə cəmi beş saat yatmışam, çünki Şuşaya qayıtmaq təkrarolunmaz bir hissdir
Prezident İlham Əliyev: Otuz il ərzində birinci dəfə Ali Baş Komandan Şuşaya gəlib, sözün düzü, Şuşadan getmək istəmir
ATƏT-in Cənubi Qafqaz üzrə yeni xüsusi nümayəndəsi təyin olunub
Azərbaycanın bu Dövlət Komissiyası ləğv edildi
Azərbaycan Minatəmizləmə Agentliyi yaradılıb
“ASAN xidmət”də şəhid və qazi ailələri üçün xüsusi xidmət təşkil edildi
"Tez qərar qəbul etmə xüsusiyyəti PAŞA Bankın güclü tərəfidir"
Monitorinq mərkəzində 60 Rusiya və 60 Türkiyə hərbçisi xidmət edəcək - Çavuşoğlu
Ceyhun Bayramov və Sergey Lavrov arasında telefon danışığı olub
“Amnesty International” Ermənistanın beynəlxalq hüquq çərçivəsində cəzalandırılmasını gündəmə gətirməlidir - Vüqar Rəhimzadə
Ceyhun Bayramov finlandiyalı həmkarı ilə telefonla danışıb
Pandemiyadan sonra dünya əvvəlki vəziyyətinə qayıtmayacaq - BMT nümayəndəsi
Bölgələrdə 20 şəhid ailəsinə və əlilliyi olan şəxslərə yeni evlər verildi (FOTO)
UNEC-də konfrans: "Qarabağ iqtisadiyyatının dirçəlişində moda industriyası: real imkanlar və perspektivlər" (FOTO)
Güllələnmiş büstlərin Şuşaya qayıdışı möhkəm siyasi iradənin, mədəni irsimizə dərin ehtiramın təzahürüdür – Deputat
Polşa mediasında Qarabağ münaqişəsinin tarixi aspektlərindən yazılıb
Heç bir abonentə sərfiyyatdan artıq borc yazılmır - “Azəriqaz”
Vaksinasiyadan əvvəl sahə həkiminin yoxlanışından keçmək mütləqdir - İşçi qrupun üzvü
Ata yurduma ayaqyalın qayıtmağa hazıram - Böyük qayıdışı gözləyən məcburi köçkün (VİDEO)
Fizika İnstitutunun vəzifəsindən azad edilən direktoru açıqlama verdi
Niderland hökuməti istefa verir
Ağdam rayonunun Qasımlı kəndi (FOTO/VİDEO)
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva: Doğma, sevimli, əvəzolunmaz Şuşa! Tezliklə görüşənədək! (FOTO)
PAŞA Bank Visa kartınızla tibbi xidmətlərə endirim əldə edin!
Azərbaycanda 494 nəfər COVID-19-dan sağalıb, 349 nəfər yoluxub, 12 nəfər vəfat edib
Azercell-in dəstəklədiyi məktəblilərdən 2021-ci ildə ilk uğur
Şuşa səfəri qalibiyyətimizin və milli qürurumuzun növbəti təntənəsidir - Naqif Həmzəyev
“ASK Ayaqqabı Fabriki” MMC 2020-ci il üçün fəaliyyətinin nəticələrini açıqlayıb
Əfqanıstan Azərbaycana haqq işində həmişə dəstək verib - Səfir
Azərbaycanla Əfqanıstan arasında əlaqələrin perspektivləri müzakirə edilib
Bakı limanı Avropanın aparıcı limanı ilə əməkdaşlığa başlayıb
Bakıda bacısını güllələyib öldürən məmur övladının məhkəməsi başlayır
Azərbaycan və Belarus qarşıdakı ikitərəfli səfərlərin qrafikini müzakirə ediblər
Xızıda dayısını güllələyən şəxsin işi məhkəməyə göndərildi
Faktiki hava şəraiti açıqlanıb
Putin Təhlükəsizlik Şurasının iclasında Moskva görüşünü müzakirə edib
İmtahan sessiyası ilə bağlı monitorinqlərin nəticələri təhlil ediləcək - Nazirlik
Pedaqoji təcrübələr necə təşkil olunacaq?
“İnnovasiyalar Mərkəzi” 2020-ci ilin yekunları ilə bağlı hesabat verdi (FOTO)
2021-ci ilin “Nizami Gəncəvi İli” elan olunması Azərbaycan mədəni irsinə göstərilən yüksək diqqətin təcəssümüdür - Deputat
Universitetlər tərəfindən onlayn kitabxanaların yaradılması vacibdir - Ekspert
Beynəlxalq maliyyə qurumları ilə koordinasiya görüşü keçirilib (FOTO)
İndoneziyada təbii fəlakətlərlə əlaqədar 15 min nəfər təxliyə edilib
RİİB-in Qarabağ regional bölməsi bundan sonra Şuşa şəhərində fəaliyyət göstərəcək
Distant dərslərdə sui-istifadə hallarına yol verən müəllimlərin qeydiyyatı aparılır
Binəqədidə qanunsuz fəaliyyət göstərən süd və süd məhsullarının istehsalı müəssisəsi aşkarlanıb (FOTO)
Tələbə köçürmələri zamanı bu tələbələrin bəzi imtahan nəticələri nəzərə alınmaya bilər
Prezident İlham Əliyev: Son 17 ildə yetişən gənclər bu torpaqları azad etdilər
Prezident İlham Əliyevdən beynəlxalq təşkilatlara müraciət: Hesabatı burada hazırlayın, öz kabinetlərinizdə yox
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şuşa RİH binası, Natəvan bulağı, Bülbülün ev muzeyi ilə də tanış olublar
Prezident İlham Əliyev: Bütün şəhid ailələrinə dövlət tərəfindən mənzillər, evlər veriləcək
İmtahanların təşkilində güzəştlərin olması ilə bağlı TƏKLİFLƏR var
Prezident İlham Əliyev: Bu gün Şuşaya gələrkən Xurşidbanu Natəvanın, Üzeyir Hacıbəylinin və Bülbülün büstlərini gətirmişəm
Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan xalqı Şuşada bundan sonra əbədi yaşayacaq
Prezident İlham Əliyev: 1992-ci ilin mayında AXC-Müsavat cütlüyünün xəyanəti nəticəsində Şuşa işğal altına düşdü
Nyu-Yorkda tanınmış rəssam Aida Mahmudovanın PASTPRESENTFUTURE adlı sərgisi açılıb (FOTO)
Azərbaycanda gələn həftədən Çin istehsalı olan peyvənddən istifadə olunacaq - İbrahim Məmmədov
Prezident İlham Əliyev: Şuşanı Cıdır düzüsüz, Azərbaycanı isə Şuşasız təsəvvür etmək mümkün deyil
Prezident İlham Əliyev: Molla Pənah Vaqifin məqbərəsinin düz 39 il bundan əvvəl açılışı olmuşdur, bu yerdə mən də durmuşdum
Azərbaycan Prezidenti: Dahi şəxsiyyətlərimizin büstlərini əridib satmaq, pul əldə etmək üçün Ermənistana aparmışdılar
Prezident İlham Əliyev: Məscidləri dağıdanla müsəlman ölkələrinin liderləri necə dost ola bilərlər?
Bütün xəbərlər