Konstitusiya Məhkəməsinin 14 illik fəaliyyətinə qiymət verildi

Konstitusiya Məhkəməsinin 14 illik fəaliyyətinə qiymət verildi

Azərbaycan, Bakı, 13 iyul /Trend, müxbir K.Zərbalıyeva/

Konstitusiya Məhkəməsinin qəbul etdiyi qərarlarda insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinə yönəlmiş mühüm hüquqi mövqelər formalaşıb. Bunu Konstitusiya Məhkəməsinin yaranmasının 14-cü ildönümü münasibətilə Trend-ə müsahibəsində məhkəmənin sədri Fərhad Abdullayev deyib.

"Təqdirəlayiq haldır ki, məhkəmələrdə baxılan mübahisələrdə bir çox hallarda Konstitusiya Məhkəməsinin qərarlarına istinad edilir. Getdikcə sayı artan məhkəmələr tərəfindən Konstitusiya Məhkəməsinə verilən müraciətlər bir daha onu göstərir ki, ümumi məhkəmələrin hakimləri dövlətin adından qərar qəbul edilməsinin məsuliyyətini dərindən dərk edirlər. Odur ki, bir çox hallarda hakimlər baxılan işlər üzrə icraatları dayandırmaqla, Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edərək Konstitusiya prinsiplərinə əsaslanan yüksək konstitusiya nəzarəti orqanının mövqeyini əldə etməyə çalışırlar. Bu pozitiv hal son nəticədə məhkəmələrdə ədalətli qərarın çıxarılması üçün təminat kimi çıxış edir", - məhkəmə sədri deyib.

Abdullayev bildirib ki, Konstitusiya Məhkəməsinin qərarlarında insan hüquq və azadlıqlarını təsbit edən bir sıra mühüm beynəlxalq normativ aktlara (İnsan Hüquqları haqqında Ümumi Bəyannamə; Mülki və siyasi hüquqlar haqqında Beynəlxalq Pakt; Sosial, iqtisadi və mədəni hüquqlar haqqında Pakt; İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında Avropa Konvensiyası), həmçinin İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin presedent hüququna, digər ölkələrin konstitusiya nəzarəti orqanlarının təcrübəsinə geniş yer ayrılıb. Konstitusiya Məhkəməsinin bir çox qərarlarında isə hüquqi dövlətin mahiyyətindən irəli gələn, xüsusilə də Avropa Məhkəməsinin presedent hüququnda geniş tətbiq edilən hüququn aliliyi, hüquqi müəyyənlik, mütənasiblik və tarazlıq prinsipləri öz əksini tapıb.

Məhkəmə sədri bildirib ki, Konstitusiya Məhkəməsi fəaliyyət dövrü ərzində 229 qərar qəbul edib. Həmin qərarlardan 25-i ötən il, 12-si isə bu il iyulun 14-dək qəbul edilib.

Abdullayev deyib ki, Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən demək olar ki, hüququn bütün sahələrinə (mülki, inzibati, cinayət, vergi və s.) aid məsələlərlə bağlı müvafiq qərarlar qəbul edilib.

Konstitusiya Məhkəməsində baxılan konstitusiya işlərinin 49-u cinayət, cinayət-prosessual, inzibati hüquq, 32-si mülki, mülki prosessual, əmək və torpaq hüququ, 8-i mənzil, vergi, gömrük hüququ, 15-i isə sosial təminat hüququ sahəsinə dair olub. Bununla yanaşı, Konstitusiya Məhkəməsi hüququn digər sahələrinə dair 125 qərar qəbul edib.

Abdullayevin sözlərinə görə, Konstitusiyanın 130-cu maddəsində nəzərdə tutulmuş subyektlər dairəsinə görə, Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin sorğusu əsasında 2, Milli Məclisinin 1, Nazirlər Kabinetinin 6, Ali Məhkəməsinin 46, insan hüquqları üzrə müvəkkilinin (ombudsmanın) 10, Baş Prokurorluğunun sorğusu əsasında isə 24 qərar qəbul edilib.

Məhkəmələrin (birinci və apellyasiya instansiyası məhkəmələri) müraciəti və konstitusiya şikayəti əsasında, müvafiq olaraq, 39 və 82 qərar qəbul edilib.

Konstitusiya Məhkəməsinin 19 qərarı prezident seçkilərinin nəticələrinin təsdiq və rəsmən elan edilməsi və Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə keçirilmiş seçkilərin nəticələrinin yoxlanılması və təsdiqi ilə əlaqədar olub.

KM sədri qeyd edib ki, hazırda Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumunun icraatına Ali Məhkəmənin, Baş Prokurorluğun, insan hüquqları üzrə müvəkkilin (ombudsman) sorğuları, Bakı və Sumqayıt apellyasiya məhkəmələrinin müraciətləri, Xəzər rayon məhkəməsinin müraciəti və iki konstitusiya şikayəti qəbul edilib.

Konstitusiya Məhkəməsinin qərarlarının ümumi məhkəmə praktikasının formalaşması üçün böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini vurğulayan Abdullayev bildirib ki, qərarlarda hüquqi mövqelər, fərdi və subyektiv xarakter daşımamaqla, 9 hakimin uzun sürən müzakirələrinin nəticəsi olaraq, müasir Avropa hüquqi tendensiyalarını özündə ehtiva edir.

O bildirib ki, Konstitusiya Məhkəməsinə 2011-ci il üzrə 1788 ərizə və şikayət daxil olub. 2012-ci ilin I yarısında isə 812 ərizə və şikayət daxil olub. Abdullayev qeyd edib ki, Konstitusiya Məhkəməsinə daxil olan şikayətlərin əksəriyyətini məhkəmə aktlarından verilən şikayətlər təşkil edir - 991 (2011-ci il üzrə - 694; 2012-ci ilin I yarısı üzrə - 297).

"Məhkəmə aktlarından verilən şikayətlər mülki, mənzil, ailə, vergi, əmək və s. münasibətlərdən irəli gələn mübahisələrlə əlaqədardır (alqı-satqı, girov muqaviləsinin etibarsız hesab edilməsinə və ya ləğv olunmasına, torpaq sahələrinin ayrılmasına və istifadə edilməsinə, vərəsəlik hüququnun tanınmasına, işə bərpa edilməsinə, sahibkarlıq fəaliyyətinə, cəzanın yüngülləşdirilməsinə, məhkum edilməsinə və s. məsələlərə dair məhkəmə aktlarından)", - Abdullayev deyib.

Məhkəməyə verilmiş şikayətlərin 653-ü (2011-ci il üzrə - 441; 2012-ci ilin I yarısı üzrə - 212) Konstitusiya Məhkəməsi Palatasının iclaslarında müzakirə edilməsi və həll edilməsi üçün Konstitusiya Məhkəməsinin hakimlərinə verilib.

Həmin şikayətlər üzrə 535 qərardad (2011-ci il üzrə - 371; 2012-ci ilin I yarısı üzrə - 164) qəbul edilib.

Onlardan 521-i (2011-ci il üzrə 362; 2012-ci ilin I yarısı üzrə - 159) Konstitusiya Məhkəməsinin icraatına qəbul edilməsindən imtina edilməsi və 14 (2011-ci il üzrə - 9; 2012-ci ilin I yarımilliyi üzrə - 5) şikayətin Konstitusiya Məhkəməsinin icraatına qəbul edilməsi barədə olub. Digər şikayətlər üzrə isə Konstitusiya Məhkəməsinin icraatına qəbul edilməsi və ya icraatına qəbul edilməsindən imtina edilməsi məsələsinin müzakirəsi davam edir.

Məhkəmə sədrinin sözlərinə görə, vətəndaşlar tərəfindən məhkəməyə ünvanlanan şikayətlər müxtəlif rayonlarında icra hakimiyyəti və bələdiyyə orqanları tərəfindən torpaq sahələrinin düzgün bölünməməsi və bu sahədə olan vəzifələrdən sui-istifadə halları, əmək və məzuniyyət haqlarının alına bilməməsi, təqaüdlərin düzgün hesablanmaması, icra hakimiyyəti orqanlarının, xüsusən də hüquq mühafizə orqanlarının fəaliyyəti, məhkəmələrdə ərizələrin qəbul edilməməsi və baxılmasından imtina edilməsi, məhkəmə qərarlarının icra olunmaması və digər məsələlərlə əlaqədar olub.

"Eyni zamanda, şikayətlərdə yerli icra hakimiyyəti orqanları, məhkəmələr, hüquq mühafizə orqanları, həmçinin vəzifəli şəxslər tərəfindən vətəndaşların pozulmuş hüquqlarının və qanuni maraqlarının bərpa edilməsi üçün qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş tədbirlərin həyata keçirilməməsi barədə məlumat verilir", - Abdullayev deyib.

O bildirib ki, Konstitusiya Məhkəməsinə daxil olan 819 (2011-ci il üzrə 611; 2012-ci ilin I yarısı üzrə - 208) ərizə və şikayət Konstitusiya Məhkəməsinin səlahiyyətlərinə aid olmadığına görə aidiyyəti üzrə müvafiq dövlət orqanlarına və ya vətəndaşlara Konstitusiya Məhkəməsinin səlahiyyətləri izah edilməklə 790 (2011-ci il üzrə 483; 2012-ci il iyul ayının 1-dək - 307) cavab məktubu göndərilib.

Bəzi hallarda Konstitusiya Məhkəməsinin rəhbərliyi tərəfindən müvafiq dövlət orqanlarına bu və ya digər hüquq pozuntularına dair müraciətlər edilərək, diqqətləri həmin məsələlərə cəlb edilib.

Konstitusiya Məhkəməsi 1998-ci il iyulun 14-də yaradılıb. Konstitusiya Məhkəməsinin əsas məqsədi demokratik dəyərləri bəyan edən, hüquqa və ədalətə əsaslanan Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının aliliyinin hüququn bütün subyektlərinə münasibətdə təmin edilməsindən ibarətdir.

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının mətninə əlavə və dəyişikliklərin edilməsinə dair 24 avqust 2002-ci ildə keçirilmiş referendumla Konstitusiya Məhkəməsinin səlahiyyətlərində müəyyən dəyişikliklər edilib. Bu əlavə və dəyişikliklər nəticəsində Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət etmək hüququ olan subyektlərin dairəsi əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirilib.

"Google"ın işində qüsurlar yaranıb
"Google"ın işində qüsurlar yaranıb
"İnstaqram"ın işində qüsurlar yaranıb
"İnstaqram"ın işində qüsurlar yaranıb
Rəqəmsal inkişaf: İnformasiya texnologiyalarında gender bərabərliyi (FOTO)
Rəqəmsal inkişaf: İnformasiya texnologiyalarında gender bərabərliyi (FOTO)
Loading Bars
Xəbər lenti
Prokurorluq Bakıda ərini dərman verib yatızdıraraq öldürən qadınla bağlı məlumat yaydı
Sabah gücləndirilmiş dezinfeksiya işləri aparılacaq
Türkmənistanda parlament ikipalatalı olacaq
Əmək Müfəttişliyi işçilərin şənbə və bazar günü işləməsinə münasibət bildirdi
Vəkillər Kollegiyasının Aparat rəhbəri vəzifəsindən azad edildi
BMT Prezident İlham Əliyevin çıxışını xüsusi xəbər kimi yayıb
BMT-nin Ali Komissarının nümayəndələri Vəkillər Kollegiyasının sədri ilə görüşüb
İki dəfə daha ucuz qiymətə ödəniş üzükləri!
Mingəçevir Dövlət Universitetinin rektoru tələbə adı qazananları təbrik edib
Azərbaycan ötən il xaricə 13.4 milyon dollarlıq tütün satıb
COVİD-19 xəstəliyinin diaqnostikasında nələrə diqqət etməliyik?
Müfəttişlik: İşləyən əlillər üçün qısaldılmış iş saatı tətbiq edilməlidir
Təcrübəsiz işə qəbul? - “Rabitəbank”da bu mümkündür!
Bakı Slavyan Universitetində tələbələrin qeydiyyatı onlayn formada həyata keçirilir
Ermənistanda koronavirusa gündəlik yoluxma sayı 400-ə yaxınlaşır
COVİD-19-la mübarizədə iştirak edən tibb və qeyri-tibb işçilərinə avqust əlavələri ödənildi
Prezident İlham Əliyev Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsini qəbul edib (FOTO)
Tank bölmələri artilleriya ilə qarşılıqlı fəaliyyətdə təlim-döyüş tapşırıqlarını icra edirlər (FOTO/VİDEO)
Aİ-nin xüsusi nümayəndəsi Azərbaycana gəlib
Pensiyaçı vəsaitini kartda neçə müddət saxlaya bilər?
MİDA mənzil seçimi etmiş vətəndaşlar barədə statistik məlumatları açıqlayıb
“Azərişıq” son günlər 19 qanunsuz qoşulma aşkar edib (FOTO/VİDEO)
ADY-nın 140 illliyi ilə bağlı medal təsis ediləcək
Hesablayıcı Komissiyasının üzvü seçiləcək
DSX Azərbaycana külli miqdarda narkotik keçirən şəxsləri yaxalayıb (FOTO)
Azərbaycan Kubada səfirlik açacaq
Fermerlərə şad xəbər - Ammofos gübrəsinin qiymətləri endi
Koronavirusla mübarizə aparan tibb işçiləri və könüllülərə iyul üzrə 359 min manat ödənilib
Milli Məclisin payız sessiyasının ilk plenar iclasının gündəliyi məlum oldu
Rezidenturaya ixtisas seçimi bu gün başa çatır
Sərhədyanı kəndin yolu təmir edilir (FOTO)
Politoloq: Ermənistan regionda təhlükə mənbəyi olan bir dövlətdir
Bu gündən ali məktəbə qəbul olan abituriyentlərin qeydiyyatına başlanılır
Prokurorluq Bakıda nənəsi və bibisini öldürən şəxs barədə məlumat yaydı
Yaşa görə pensiyaların 88 faizi elektron qaydada təyin olunub
Azərbaycanda mobil operatorların gəlirləri açıqlanıb
Biləsuvarda ölümlə nəticələnən qəzanın görüntüləri (VİDEO)
"Prezident Heydər Əliyev" tankerinin əsaslı təmiri yekunlaşıb
İndiyə qədər 35 000 kubmetr oduncaq tədarük olunub
Müdafiə Nazirliyi cəbhədəki son vəziyyətlə bağlı məlumat yaydı
Bakıda nənəsi və bibisini öldürən şəxs saxlanıldı
Sentyabrın 25-də xarici valyutaların manata qarşı məzənnələri
Evdə kişi meyiti tapılıb
Lənkəranda yük avtomobili yanıb
"Google"ın işində qüsurlar yaranıb
AİB Azərbaycana 450 min ABŞ dollarından çox vəsait ayırıb
Çində sutka ərzində daha 8 nəfər koronavirusa yoluxub
Yaponiyada rəqəmsal texnologiyaların inkişafı üçün 130 milyon dollara yaxın məbləğ ayırıla bilər
Fransada sutkada rekord sayda koronavirusa yoluxma faktı qeydə alınıb
Tərtər rayonunda ev yanıb
Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 32 milyon nəfəri ötüb
"Bavariya" tarixində ikinci dəfə UEFA Superkubokunu qazanıb
Prezident İlham Əliyev: Ermənistanda faktiki olaraq diktatura qurulub
Azərbaycan Prezidenti: Biz dünyaya dözümlülük və birgəyaşayış nümunəsini təqdim edirik
Azərbaycan Prezidenti: Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin icra olunmaması BMT-nin nüfuzunu sarsıdır
Prezident İlham Əliyev: Ermənistanın məqsədi işğal edilmiş ərazilərin ilhaqına nail olmaqdır
Azərbaycan Prezidenti: Biz bütün ölkələri Ermənistana silah təchizatından çəkinməyə çağırırıq
Prezident İlham Əliyev: Bizdə erməni ASALA terror təşkilatının işğal edilmiş ərazilərimizdə olması ilə bağlı etibarlı məlumatlar var
Prezident İlham Əliyev: Azərbaycanın ərazi bütövlüyü heç vaxt danışıqlar mövzusu olmayıb və olmayacaq
Prezident İlham Əliyev: Pandemiyanın iqtisadi çətinliklərinə baxmayaraq, vətəndaşlarımızın həyatı və sağlamlığı bizim üçün prioritet təşkil edir
Prezident İlham Əliyev: Bəyanatlar kifayət etmir, bizim real addımlara ehtiyacımız var
Prezident İlham Əliyev: Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində Ermənistan silahlı qüvvələrinin qanunsuz mövcudluğu regional sülhə və təhlükəsizliyə böyük təhdiddir
Azərbaycan Prezidenti: Bəzi hallarda BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri bir neçə gün ərzində icra edilir
Prezident İlham Əliyev: Dayanıqlı beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün işğala son qoyulmalıdır
Prezident İlham Əliyev BMT Baş Assambleyasının 75-ci sessiyasının ümumi debatlarında videoformatda çıxış edib (FOTO)
Bakıda restoranda yanğın olub
Pakistanlı ekspert: Ermənistan İslamafobiyanın dövlət siyasəti olduğu bir ölkədir
Bakıda 127 obyekt karantin qaydalarını pozduğuna görə cərimələndi
Bakıda yanğın var: Küçədə hərəkət dayndırılıb (VİDEO)
Meksika prezidenti Azərbaycan səfirinin etimadnaməsini qəbul edib
Böyük Britaniya bir sıra ölkələrdən gələnlərə yenidən karantın tətbiq edəcək
Prokurorluq Yusif İldırımzadənin qaynının öldürülməsi xəbərinə aydınlıq gətirdi
“Azərbaycan görüntü xatirinə danışıqlarda iştirak etməyəcək” – “Hədəf”də TƏHLİL
Sentyabrın 25-i üçün teledərslərin cədvəli açıqlanıb
Bakıda mənzildən iki qadın meyiti tapılıb
İsveçdə Böyük Britaniya səfirliyinin yaxınlığında şübhəli zərf aşkar edilib
BP mühəndislik ixtisasları üzrə təhsilə dəstəyini davam etdirir
Yeni dövrü başlayan Balaxanı: Sakinlər görülən işlərə görə minnətdarlıqlarını bildirirlər (VİDEO)
Araz Əzimov: Ermənistan rəhbərliyi münaqişənin həlli ilə bağlı təklifləri rədd etməklə danışıqları mənasız edir
İspaniyada leysan nəticəsində metro stansiyalarını su basıb
Gürcüstan Prezidenti Azərbaycanın Xarici İşlər nazirini qəbul edib (FOTO)
“Aqroservis”: Azərbaycanda gübrə çatışmazlığı yoxdur
Azərbaycanda qızıl və gümüş ucuzlaşıb
Kənd Təsərrüfatı naziri Ağdaş və Göyçayda təsərrüfatlara baş çəkib, fermerlərlə görüşüb (FOTO)
YAP İdarə Heyətinin videokonfrans formatında növbəti iclası keçirilib
Türk Hava Yolları Ankara-Bakı-Ankara xüsusi uçuşlarına başlayır
Ermənilər Azərbaycana qarşı təxribatları davam etdirir: Saxta paylaşımlarla Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrinə "çamur atılır" (FOTOFAKT)
Prokurorluq Nərimanovdakı qətllə bağlı məlumat yaydı
Azərbaycan nefti bahalaşıb
DİM pandemiya dövründə həyata keçirilən tədbir və fəaliyyətləri açıqlayıb
Ombudsmanın Milli Preventiv Qrupu Şəmkir Rayon Polis Şöbəsinin müvəqqəti saxlama yerinə başçəkmə həyata keçirib
PAŞA Bank AzerGold şirkətinin istiqraz emissiyasını müvəffəqiyyətlə yerləşdirmişdir
HHQ-nin təlim-döyüş uçuşları keçirilir (FOTO/VİDEO)
Ceyhun Bayramov Gürcüstan Parlamentinin Sədr müavini ilə görüşüb (FOTO)
Sabiq prokurorun qaynı evində amansızlıqla öldürüldü
BMT-nin Baş katibi: Bəşəriyyət koronavirus pandemiyasının sınağından keçə bilmədi
Plan yerləri yüksək faizlə dolan ali məktəblərin adları açıqlandı
DİM sədri: Builki buraxılış imtahanlarının nəticələri keçən illə müqayisədə daha yüksəkdir
Xarici işlər naziri: Gürcüstan-Azərbaycan humanitar münasibətləri genişlənməkdə davam edəcək
Türkiyənin Azərbaycandakı Səfiri Mətbuat Şurasında olub (FOTO)
Bütün xəbərlər