Konstitusiya Məhkəməsinin 14 illik fəaliyyətinə qiymət verildi

Konstitusiya Məhkəməsinin 14 illik fəaliyyətinə qiymət verildi

Azərbaycan, Bakı, 13 iyul /Trend, müxbir K.Zərbalıyeva/

Konstitusiya Məhkəməsinin qəbul etdiyi qərarlarda insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinə yönəlmiş mühüm hüquqi mövqelər formalaşıb. Bunu Konstitusiya Məhkəməsinin yaranmasının 14-cü ildönümü münasibətilə Trend-ə müsahibəsində məhkəmənin sədri Fərhad Abdullayev deyib.

"Təqdirəlayiq haldır ki, məhkəmələrdə baxılan mübahisələrdə bir çox hallarda Konstitusiya Məhkəməsinin qərarlarına istinad edilir. Getdikcə sayı artan məhkəmələr tərəfindən Konstitusiya Məhkəməsinə verilən müraciətlər bir daha onu göstərir ki, ümumi məhkəmələrin hakimləri dövlətin adından qərar qəbul edilməsinin məsuliyyətini dərindən dərk edirlər. Odur ki, bir çox hallarda hakimlər baxılan işlər üzrə icraatları dayandırmaqla, Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edərək Konstitusiya prinsiplərinə əsaslanan yüksək konstitusiya nəzarəti orqanının mövqeyini əldə etməyə çalışırlar. Bu pozitiv hal son nəticədə məhkəmələrdə ədalətli qərarın çıxarılması üçün təminat kimi çıxış edir", - məhkəmə sədri deyib.

Abdullayev bildirib ki, Konstitusiya Məhkəməsinin qərarlarında insan hüquq və azadlıqlarını təsbit edən bir sıra mühüm beynəlxalq normativ aktlara (İnsan Hüquqları haqqında Ümumi Bəyannamə; Mülki və siyasi hüquqlar haqqında Beynəlxalq Pakt; Sosial, iqtisadi və mədəni hüquqlar haqqında Pakt; İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında Avropa Konvensiyası), həmçinin İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin presedent hüququna, digər ölkələrin konstitusiya nəzarəti orqanlarının təcrübəsinə geniş yer ayrılıb. Konstitusiya Məhkəməsinin bir çox qərarlarında isə hüquqi dövlətin mahiyyətindən irəli gələn, xüsusilə də Avropa Məhkəməsinin presedent hüququnda geniş tətbiq edilən hüququn aliliyi, hüquqi müəyyənlik, mütənasiblik və tarazlıq prinsipləri öz əksini tapıb.

Məhkəmə sədri bildirib ki, Konstitusiya Məhkəməsi fəaliyyət dövrü ərzində 229 qərar qəbul edib. Həmin qərarlardan 25-i ötən il, 12-si isə bu il iyulun 14-dək qəbul edilib.

Abdullayev deyib ki, Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən demək olar ki, hüququn bütün sahələrinə (mülki, inzibati, cinayət, vergi və s.) aid məsələlərlə bağlı müvafiq qərarlar qəbul edilib.

Konstitusiya Məhkəməsində baxılan konstitusiya işlərinin 49-u cinayət, cinayət-prosessual, inzibati hüquq, 32-si mülki, mülki prosessual, əmək və torpaq hüququ, 8-i mənzil, vergi, gömrük hüququ, 15-i isə sosial təminat hüququ sahəsinə dair olub. Bununla yanaşı, Konstitusiya Məhkəməsi hüququn digər sahələrinə dair 125 qərar qəbul edib.

Abdullayevin sözlərinə görə, Konstitusiyanın 130-cu maddəsində nəzərdə tutulmuş subyektlər dairəsinə görə, Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin sorğusu əsasında 2, Milli Məclisinin 1, Nazirlər Kabinetinin 6, Ali Məhkəməsinin 46, insan hüquqları üzrə müvəkkilinin (ombudsmanın) 10, Baş Prokurorluğunun sorğusu əsasında isə 24 qərar qəbul edilib.

Məhkəmələrin (birinci və apellyasiya instansiyası məhkəmələri) müraciəti və konstitusiya şikayəti əsasında, müvafiq olaraq, 39 və 82 qərar qəbul edilib.

Konstitusiya Məhkəməsinin 19 qərarı prezident seçkilərinin nəticələrinin təsdiq və rəsmən elan edilməsi və Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə keçirilmiş seçkilərin nəticələrinin yoxlanılması və təsdiqi ilə əlaqədar olub.

KM sədri qeyd edib ki, hazırda Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumunun icraatına Ali Məhkəmənin, Baş Prokurorluğun, insan hüquqları üzrə müvəkkilin (ombudsman) sorğuları, Bakı və Sumqayıt apellyasiya məhkəmələrinin müraciətləri, Xəzər rayon məhkəməsinin müraciəti və iki konstitusiya şikayəti qəbul edilib.

Konstitusiya Məhkəməsinin qərarlarının ümumi məhkəmə praktikasının formalaşması üçün böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini vurğulayan Abdullayev bildirib ki, qərarlarda hüquqi mövqelər, fərdi və subyektiv xarakter daşımamaqla, 9 hakimin uzun sürən müzakirələrinin nəticəsi olaraq, müasir Avropa hüquqi tendensiyalarını özündə ehtiva edir.

O bildirib ki, Konstitusiya Məhkəməsinə 2011-ci il üzrə 1788 ərizə və şikayət daxil olub. 2012-ci ilin I yarısında isə 812 ərizə və şikayət daxil olub. Abdullayev qeyd edib ki, Konstitusiya Məhkəməsinə daxil olan şikayətlərin əksəriyyətini məhkəmə aktlarından verilən şikayətlər təşkil edir - 991 (2011-ci il üzrə - 694; 2012-ci ilin I yarısı üzrə - 297).

"Məhkəmə aktlarından verilən şikayətlər mülki, mənzil, ailə, vergi, əmək və s. münasibətlərdən irəli gələn mübahisələrlə əlaqədardır (alqı-satqı, girov muqaviləsinin etibarsız hesab edilməsinə və ya ləğv olunmasına, torpaq sahələrinin ayrılmasına və istifadə edilməsinə, vərəsəlik hüququnun tanınmasına, işə bərpa edilməsinə, sahibkarlıq fəaliyyətinə, cəzanın yüngülləşdirilməsinə, məhkum edilməsinə və s. məsələlərə dair məhkəmə aktlarından)", - Abdullayev deyib.

Məhkəməyə verilmiş şikayətlərin 653-ü (2011-ci il üzrə - 441; 2012-ci ilin I yarısı üzrə - 212) Konstitusiya Məhkəməsi Palatasının iclaslarında müzakirə edilməsi və həll edilməsi üçün Konstitusiya Məhkəməsinin hakimlərinə verilib.

Həmin şikayətlər üzrə 535 qərardad (2011-ci il üzrə - 371; 2012-ci ilin I yarısı üzrə - 164) qəbul edilib.

Onlardan 521-i (2011-ci il üzrə 362; 2012-ci ilin I yarısı üzrə - 159) Konstitusiya Məhkəməsinin icraatına qəbul edilməsindən imtina edilməsi və 14 (2011-ci il üzrə - 9; 2012-ci ilin I yarımilliyi üzrə - 5) şikayətin Konstitusiya Məhkəməsinin icraatına qəbul edilməsi barədə olub. Digər şikayətlər üzrə isə Konstitusiya Məhkəməsinin icraatına qəbul edilməsi və ya icraatına qəbul edilməsindən imtina edilməsi məsələsinin müzakirəsi davam edir.

Məhkəmə sədrinin sözlərinə görə, vətəndaşlar tərəfindən məhkəməyə ünvanlanan şikayətlər müxtəlif rayonlarında icra hakimiyyəti və bələdiyyə orqanları tərəfindən torpaq sahələrinin düzgün bölünməməsi və bu sahədə olan vəzifələrdən sui-istifadə halları, əmək və məzuniyyət haqlarının alına bilməməsi, təqaüdlərin düzgün hesablanmaması, icra hakimiyyəti orqanlarının, xüsusən də hüquq mühafizə orqanlarının fəaliyyəti, məhkəmələrdə ərizələrin qəbul edilməməsi və baxılmasından imtina edilməsi, məhkəmə qərarlarının icra olunmaması və digər məsələlərlə əlaqədar olub.

"Eyni zamanda, şikayətlərdə yerli icra hakimiyyəti orqanları, məhkəmələr, hüquq mühafizə orqanları, həmçinin vəzifəli şəxslər tərəfindən vətəndaşların pozulmuş hüquqlarının və qanuni maraqlarının bərpa edilməsi üçün qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş tədbirlərin həyata keçirilməməsi barədə məlumat verilir", - Abdullayev deyib.

O bildirib ki, Konstitusiya Məhkəməsinə daxil olan 819 (2011-ci il üzrə 611; 2012-ci ilin I yarısı üzrə - 208) ərizə və şikayət Konstitusiya Məhkəməsinin səlahiyyətlərinə aid olmadığına görə aidiyyəti üzrə müvafiq dövlət orqanlarına və ya vətəndaşlara Konstitusiya Məhkəməsinin səlahiyyətləri izah edilməklə 790 (2011-ci il üzrə 483; 2012-ci il iyul ayının 1-dək - 307) cavab məktubu göndərilib.

Bəzi hallarda Konstitusiya Məhkəməsinin rəhbərliyi tərəfindən müvafiq dövlət orqanlarına bu və ya digər hüquq pozuntularına dair müraciətlər edilərək, diqqətləri həmin məsələlərə cəlb edilib.

Konstitusiya Məhkəməsi 1998-ci il iyulun 14-də yaradılıb. Konstitusiya Məhkəməsinin əsas məqsədi demokratik dəyərləri bəyan edən, hüquqa və ədalətə əsaslanan Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının aliliyinin hüququn bütün subyektlərinə münasibətdə təmin edilməsindən ibarətdir.

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının mətninə əlavə və dəyişikliklərin edilməsinə dair 24 avqust 2002-ci ildə keçirilmiş referendumla Konstitusiya Məhkəməsinin səlahiyyətlərində müəyyən dəyişikliklər edilib. Bu əlavə və dəyişikliklər nəticəsində Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət etmək hüququ olan subyektlərin dairəsi əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirilib.

TAP qaz qiymətlərinin artımının qarşısını qismən alır
TAP qaz qiymətlərinin artımının qarşısını qismən alır
Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri ilə ixrac 45 faizdən çox artıb
Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri ilə ixrac 45 faizdən çox artıb
BTC ilə nəql olunan neftin həcmi açıqlanıb
BTC ilə nəql olunan neftin həcmi açıqlanıb
Loading Bars
Xəbər lenti
BMT Şimali Koreyanın raket sınaqlarından narahatdır
Türkiyədə son sutkada koronavirusdan 27 352 nəfər sağalıb
Sabirabadda birmərtəbəli ev yanıb
Çempionlar Liqası: "Mançester Siti"dən darmadağın, "Şerif" ilk dəfə məğlub oldu (ƏLAVƏ OLUNUB)
Türkiyə parlamenti Mali və Mərkəzi Afrika Respublikasında hərbi missiyanın mandatını uzadıb
Azərbaycan XİN Zəngilanın işğaldan azad olunmasının ildönümü ilə bağlı paylaşım edib (FOTO)
Zəfər xronikası 20 oktyabr 2020-ci il: Prezident İlham Əliyev xalqa müraciətində Zəngilanın işğaldan azad olunduğunu açıqlayıb (FOTO/VİDEO)
44 günlük Vətən müharibəsinin xronikası: 20 oktyabr
Mir Şahinin vaxtı - XÜSUSİ BURAXILIŞ (VİDEO)
ABŞ-da təyyarə qəzaya uğrayıb, xəsarət alanlar var
Fuad Qəhrəmanlının qızına təcavüzdə təqsirləndirilən şəxs saxlanıldı
Səfir Vaqif Sadıqov etimadnaməsini Belçikanın Kralına təqdim edib
Həkimlər Saakaşvilini xəstəxanaya yerləşdirməyi tövsiyə ediblər
Ermənistana təhvil verilən erməni hərbçilərin adları məlum oldu
Macarıstanla qarşılıqlı əməkdaşlıq əlaqələrinin perspektivləri müzakirə olunub
Qarabağın dark turizm potensialı: erməni barbarlığını dünya daha yaxından görəcək
BVF Azərbaycanda qeyri-neft ÜDM üzrə proqnozu yüksəldib
Azərbaycanda statistik məlumatların istehsalı üzrə beynəlxalq modelin tətbiqi planlaşdırılır
TAP qaz qiymətlərinin artımının qarşısını qismən alır
Azərbaycanda minik avtomobillərinin istehsalı artıb
İranın Astara gömrüyü üzərindən tranziti azalmayıb, əksinə, 300 faiz artıb - İranlı rəsmi
Energetika naziri 2-ci “Kəmər və Yol Energetika Nazirləri Konfransı”nda çıxış edib
BVF 2021-ci ildə Azərbaycanda ÜDM-nin 20 faizdən çox artımını proqnozlaşdırır
Mingəçevir Dövlət Universitetinin tələbəsinin təşəbbüsü ilə “Qəlb gözü” layihəsi reallaşdırılıb (FOTO)
Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri ilə ixrac 45 faizdən çox artıb
Bakıda ötən ay təkrar mənzil bazarında qiymətlər ucuzlaşıb
Prezident İlham Əliyev Xorvatiyanın xarici və Avropa işləri üzrə nazirini qəbul edib (VİDEO)
Azərbaycan 5 erməni hərbçini Ermənistana qaytardı
Jurnalist Elnur Əşrəfoğlu koronavirusdan vəfat etdi
Məhərrəm Əliyev: Qalib Azərbaycan Silahlı Qüvvələri bundan sonra da xalqımızın, dövlətimizin və Müzəffər Ali Baş Komandanımızın etimadını şərəflə doğruldacaq (MÜSAHİBƏ)
Zakir Həsənov yeni yaradılan komando hərbi hissəsində olub (FOTO/VİDEO)
Bakıda daha bir orta məktəb distant tədrisə keçib
Prezident İlham Əliyev Rəcəb Tayyib Ərdoğana başsağlığı verib
BTC ilə nəql olunan neftin həcmi açıqlanıb
Sanitar və fitosanitar tədbirlərin gücləndirilməsi məqsədilə vebinar keçirilib
Azərbaycan Dillər Universitetində “Özbək dili günü”nə həsr olunan konfrans keçirilib (FOTO)
Azərbaycandan 100 assistent Türkiyədə tədris-tədqiqat proqramında iştirak edəcək
Azərbaycanla Slovakiya arasında saziş imzalandı, Birgə İşçi Qrup yaradılacaq (FOTO)
Rusiyaya bir sıra bitkiçilik məhsullarının ixracında artım müşahidə olunub - AQTA
Bakıda anası tərəfindən dayəyə verilən azyaşlı sığınacağa yerləşdirilib
Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan İşçi Qrupunun iclası - “Əsas məsələ”də MÜZAKİRƏ (FOTO/VİDEO)
“PAŞA Bank”dan 250 000 AZN-dək girovsuz biznes kreditlərini banka gəlmədən onlayn əldə edin!
Gürcüstanın Baş naziri Əli Əsədovu təbrik edib
Azərbaycan hasilat sənayesində şəffaflığın təmin olunması üzrə bütün beynəlxalq səyləri dəstəkləyir - Nazir
Oktyabrın 20-nə USD/AZN rəsmi məzənnəsi
Türk lirəsi ucuzlaşsa da Bakıda satılan Türkiyə malları niyə ucuzlaşmır?
Qanunsuz balıq ovlayanlar saxlanılıb
Prezident İlham Əliyevin səfərləri göstərir ki, “Böyük Qayıdış” üçün bütün potensial imkanlar səfərbər olunub - Vüqar Rəhimzadə
“Mədəniyyət” telekanalına yeni rəhbər təyin olunub
Bakıda yaşayış binasında yanğın olub
Bakıda koronavirusa görə bağça bağlandı
Rezidenturaya boş qalan yerlərə qəbulun nəticələri açıqlanıb
Metronun "Koroğlu" stansiyasında koronavirus xəstəsi saxlanılıb
Neftçalada qardaşını qətlə yetirən şəxsin işi məhkəməyə göndərildi
Azərbaycanda COVID-19 əleyhinə peyvənd olunanların sayı açıqlanıb
Azərbaycanda 2 102 nəfər koronavirusa yoluxub, 15 nəfər vəfat edib
AccessBank tender elan edir
Yelo Bank “Qan ver, həyat bəxş et” aksiyasını keçirdi
BVF Azərbaycanda inflyasiya ilə bağlı proqnozlarını açıqlayıb
Nüfuzlu sığorta şirkətinə qarşı mediada qarayaxma kampaniyasına başlanılıb
Azad olunmuş ərazilərdə yaradılacaq milli parkların yerləri müəyyənləşib
Azərbaycan Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsində Ermənistana qarşı tələblərini səsləndirib
Ələtdə Vətən müharibəsi şəhidi Abdullayev Balazadənin anım mərasimi keçirilib (FOTO)
İctimai nəqliyyatda gediş haqqının bahalaşması ilə bağlı müraciət etməmişik - BNA
Milli Məclisin mümayəndə heyəti Yunanıstana gedir
TDƏŞ-ə üzv ölkələrin dövlət orqanları arasında Anlaşma Memorandumu təsdiqləndi
Məhərrəm Əliyev “Şöhrət” ordeni ilə təltif edildi
BMT rəsmisi aclıqla mübarizə üçün İlon Maskdan 6 milyard dollar istədi
Hirkan Milli Parkında "Təbiətin keşiyində" adlı eko-skaut düşərgəsi keçirilib (FOTO)
Xalqımızın hər bir nümayəndəsi Vətən müharibəsində qələbəyə öz töhfəsini verdi – Deputat
Sumqayıtda narkotik alverçisi olan qadın və daha 11 nəfər saxlanıldı (FOTO/VİDEO)
Valeh Ələsgərov 1-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə təltif edilib
Macarıstan şirkətləri Qarabağın yenidənqurulması ilə bağlı EXPO-da iştirak edəcəklər
Teatr direktoru mənimsəməyə görə işdən çıxarılıb - Nazirlik
“Yüksəliş” müsabiqəsinin qalibləri üçün mentorluq proqramına start verilir
İranda koronavirusa yoluxanların sayı 5,8 milyonu keçib
Ata Abdullayev məhkəmədə ağladı
Samsung Galaxy Z Fold3 və Z Flip3 satışları bütün rekordları qıraraq, inanılmaz nəticələr göstərib (FOTO)
Minneapolisdə körpü Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb (FOTO)
Vəzifəli şəxslərdən pul tələb edənlərin işi məhkəməyə göndərildi
Rusiya Dövlət Dumasında 10-dan çox deputat koronavirusa yoluxub
Qanunsuz işləyən baytarlıq aptekinin rəhbəri məsuliyyətə cəlb olunub
Azərbaycanda reklam bazarının mövcud vəziyyəti müzakirə edilib (FOTO)
Mingəçevir Dövlət Universiteti şəhid məzun Kənan Abdullayevi anıb (FOTO)
Gədəbəy və Şamaxıya dolu yağıb - Faktiki hava
Slovakiya Azərbaycanla münasibətlərin dərinləşməsində maraqlıdır - Nazir
Sahibkarların kredit faizlərinin 62 milyon manata yaxını dövlət tərəfindən ödənilib
Azərbaycan azad edilən ərazilərinin bərpası ilə yanaşı, yeni imkanları da nəzərdən keçirir - Nazir
Meyxanaçı Cavid Sumqayıtlının siyasi qafiyələrə görə həbs olunması ilə bağlı iddialar yalandır - DİN
Elan saytlarında kirayə ev axtaranları belə aldadırlar
Məktəblər bağlanır? - Nazirlikdən AÇIQLAMA
“BBC World News” telekanalında “Azərbaycanı kəşf et – gələcəyə gedən yol” adlı videoçarx yayımlanır (FOTO/VİDEO)
Distant təhsil problemin həlli yolu ola bilməz - Naqif Həmzəyev
Yaxın vaxtlarda Slovakiyadan Azərbaycana minatəmizləmə maşınları gətiriləcək
Azərbaycan Ermənistanla münasibətlərin normallaşdırılmasının tərəfdarıdır - Nazir
Azərbaycanla Slovakiya arasında iqtisadi əməkdaşlıq haqqında sazişin imzalanması nəzərdə tutulur
Sabahdan Bakıda bal yarmarkası başlayır
Müəlliflik hüququ ilə qorunan məhsullara nəzarət markalarının tətbiqi üzrə tədbirlər davam edir
Azərbaycan və Slovakiya XİN rəhbərləri mətbuat konfransı keçirib (FOTO/VİDEO)
Azərbaycanın İrandan Rusiyaya ixraca mane olduğu barədə məlumatlar doğru deyil - DGK
Bütün xəbərlər