TuranBank-ın İdarə Heyətinin sədri Nazim Sadıqov: "TuranBankın layihələri regionların sosial-iqtisadi inkişafına öz töhfəsini verməkdədir"

TuranBank-ın İdarə Heyətinin sədri Nazim Sadıqov: "TuranBankın layihələri regionların sosial-iqtisadi inkişafına öz töhfəsini verməkdədir"

Azərbaycan, Bakı, 18 sentyabr /Trend/

Azərbaycan hökumətinin son 10 ildə həyata keçirdiyi iqtisadi siyasətin əsas hədəfi qeyri-neft sektorunun inkişafıdır. Bu sahədə həyata keçirilən proqram və tədbirlər öz bəhrəsini artıq verməkdədir. Sənaye, kənd təsərrüfatı, tikinti, turizm və digər sahələrin daxil olduğu bu sektorun cari ilin ilk yarım ilində ümumi daxili məhsulda xüsusi çəkisi 56,3% olmuşdur ki, bu da ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 7% çoxdur. Bu inkişafda ölkə iqtisadiyyatına sərmayə qoyan yerli özəl bankların da öz payı var. Müsahibimiz adı çəkilən sahədə fəallığı ilə seçilən TuranBank ASC-nin İdarə Heyətinin sədri Nazim Sadıqovdur.

TuranBank müstəqil Azərbaycanda fəaliyyətə başlamış ilk banklardandır. Ötən illərdə bankınız nələrə nail olmuşdur?

TuranBank 1992-ci il iyun ayının 12-də, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi bərpa olunduğu dövrlərdə yaranan ilk banklardandır. Bankın 22 illik fəaliyyəti yalnız tarix deyil, həm də bu illər boyu əldə edilmiş təcrübə, keyfiyyətli xidmət, ötən dövr ərzində qazanılmış müştəri etimadı deməkdir. Fəaliyyəti ərzində Bankımız bir çox uğurlu layihələrə imza atmış və nailiyyətlər qazanmışdır. Bu nailiyyətlər sırasında Bankın "institusional baza"sının beynəlxalq təcrübəyə müvafiq formalaşdırılması, satış şəbəkələrinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi və kapitalın artırılması ilə yanaşı, aktivlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, xarici investorların Bankın kapitalına cəlbi və s. kimi uğurları göstərmək olar.

Ötən il Bankın 2012-2015-ci illər üzrə Strateji Planının əsas hədəflərindən biri kimi Banka xarici investisiya kapitalının cəlb olunması həyata keçirilmişdir. ABŞ-da idarə olunan ShoreCap II Ltd. Fondu Bankın səhmdarları sırasına qatılmışdır. Yeni səhmdarımızın əsas fəaliyyəti Asiya və Afrika qitələrinin inkişaf etməkdə olan ölkələrində fəaliyyət göstərən banklara, mikro maliyyə institutlarına və qeyri-bank maliyyə təşkilatlarına investisiya qoyuluşlarıdır. Bu faktın özü TuranBankın xarici tərəfdaşları arasında gündən günə artan nüfuz və etibarının bariz göstəricisidir. Bunun nəticəsidir ki, Bank ötən il nizamnamə kapitalını artırmaqla Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının fəaliyyətdə olan bankların məcmu kapitalının 50 milyon manata çatdırılması haqda tələbini vaxtından əvvəl icra etmiş və cari ilin 6 ayının sonuna öz məcmu kapitalını 53 milyon manata çatdırmışdır.

Qarşıya qoyduğumuz strategiyanın uğurla reallaşması nəticəsində, Bankımız ölkə bankları sırasında qabaqcıl yerləri tutmaqdadır. Bu gün TuranBank özünün ölkənin paytaxtı və əsas regional mərkəzlərində yerləşən 15 satış nöqtəsində çalışan peşəkar kadrları vasitəsilə əhali və təsərrüfat subyektlərini yüksək keyfiyyətli bank xidmətləri ilə təmin edən, cəmiyyət qarşında öz sosial məsuliyyətini daşıyan nümunəvi bankdır.

TuranBankın ölkədə həyata keçirilən və əsas hədəfləri yüksək rəqabət qabiliyyətli və şaxələnmiş iqtisadiyyatın qurulması olan siyasətə verdiyi dəstək barədə məlumat verərdiniz.

Ümummilli Lider Heydər Əliyev siyasi kursunu uğurla davam etdirən, ulu öndərin layiqli davamçısı Prezident cənab İlham Əliyev tərəfindən müasir dövlət, güclü iqtisadiyyat, yüksək sosial rifah qurulması istiqamətində ölkədə həyata keçirilən müasir inkişaf konsepsiyası bu hədəflərə çatmaq üçün yüksək rəqabət qabiliyyətli və şaxələnmiş iqtisadiyyatın qurulmasını nəzərdə tutur. Bu məqsədə xidmət edən və son on il ərzində ölkədə iki mərhələdə həyata keçirilən regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət proqramının icrası nəticəsində ölkə iqtisadiyyatının qeyri-neft sektorunun çoxsahəli sabit inkişafının təmin edilməsi istiqamətində əhəmiyyətli nəticələr əldə edilmişdir. Ən əsası isə regionlarda nəzərəçarpacaq dərəcədə inkişafa nail olunmuşdur.

Qürur hissi ilə qeyd edə bilərəm ki, Respublikanın əksər regional mərkəzlərində satış şəbəkəsinə malik olan TuranBank da əhaliyə, mikro, kiçik və orta sahibkarlığa dəstək göstərən layihələr həyata keçirməklə qeyri-neft sektorunun sənaye, kənd təsərrüfatı, tikinti, ticarət və xidmət kimi sahələrinin və ümumilikdə regionların sosial-iqtisadi inkişafında öz töhfəsini verməkdədir.

TuranBank iqtisadiyyatın real sektorunun kreditləşdirilməsi sahəsində zəngin təcrübəyə malikdir və bu istiqamətdə öz fəaliyyətini genişləndirməkdə davam edir. Bu yönümdə regionların inkişafına yönəlmiş layihələrin maliyyələşdirilməsi Bankımız üçün xüsusilə böyük əhəmiyyət kəsb edir. Cari ilin ilk 6 ayının sonuna ümumi həcmi 202 milyon manat olmuş Bankın kredit portfelində adı çəkilən sahələrə ayrılmış vəsaitlərin xüsusi çəkisi 86,6%-ə (173 milyon manat) bərabər olmuşdur. Ümumilikdə 21869 nəfər sahibkara ayrılmış bu kreditlərin 122 milyon manatı TuranBankın öz vəsaitləri hesabına, 20,9 milyon manatı Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun, 8,9 milyon manatı "Aqrar Sektorun İnkişafı" layihəsi çərçivəsində Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Kənd Təsərrüfatı Kreditləri üzrə Dövlət Agentliyinin, 50,7 milyon manatı isə xarici maliyyə qurumlarının vəsaitləri hesabına verilmişdir. Ayrılmış vəsaitlərin 59 milyon manatını korporativ kreditlər, 68 milyon manatını kiçik və orta biznes kreditləri, 46 milyon manatını isə mikrokreditlər təşkil etmişdir. Bankımızın maliyyələşdiridiyi əsas regionlar sırasında Abşeronla yanaşı Quba-Xaçmaz, Gəncə-Qazax, Aran və Şəki-Zaqatala zonalarının adlarını çəkmək olar.

Qeyd etmək istərdim ki, Bankımızın regionlardakı filial şəbəkələrinin genişləndirmək istiqamətində gerçəkləşdiriyi planlar ölkə rəhbərliyinin regionların tarazlı inkişafı ilə bağlı apardığı siyasəti dəstəkləyir. Məsələn, bu yaxınlarda istifadəyə verdiyimiz Cəlilabad filialı əlverişli şərtlərə malik biznes kreditləri vasitəsilə yerli mikro və kiçik və orta sahibkarlığa dəstək göstərməklə əhalinin məşğulluq səviyyəsinin daha da yüksəlməsinə təkan verəcək və bununla da regionun sosial-iqtisadi inkişafına öz töhvəsini göstərəcəkdir. Bankın 2015-ci ilin sonunadək olan dövrü əhatə edən Strateji Planına uyğun olaraq regionlarda açılacaq daha 4 yeni filial regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı ölkə rəhbərliyinin apardığı siyasətə dəstəyimizi daha da gücləndirməyə imkan verəcək.

Ölkə iqtisadiyyatının real sektorunun dəstəklənməsi istiqamətində həyata keçirdiyiniz layihələr haqda daha ətraflı məlumat vermənizi xahiş edərdim.

Bizim hədəflərimiz sırasına kənd təsərrüfatında istehsal və emalın inkişafının təmin olunması, ticarət və xidmət fəaliyyət növlərinin genişləndirilməsi və inkişaf etdirilməsi, xarici ticarətin stimullaşdırılması, sahibkarlığın dəstəklənməsi daxildir. Bu məqsədlə bankımız tərəfindən ölkənin müxtəlif regionlarında həm Bankın daxili vəsaitləri hesabına, həm yerli, həm də xarici maliyyə institutlarından cəlb olunmuş güzəştli vəsaitlər hesabına real sektorun kreditləşməsi nəzərə çarpacaq dərəcədə artırılmış, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin mövcud bizneslərini inkişaf etdirmək və yeni biznes sahələrinə investisiya qoyuluşunu stimullaşdırmaq məqsədilə maliyyə dəstəyi gücləndirilmişdir.

Bankımız özünün əsas strateji hədəflərindən olan qeyri-neft sektorunun maliyyələşdirməsini bir neçə istiqamətdə həyata keçirir. Bunların içərisində ilk növbədə kiçik və orta sahibkarlığa dəstək layihələrimizi qeyd etmək istərdim. Kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin lazımi maliyyə vəsaitləri ilə təmin edilməsi üçün TuranBank yerli qurumlardan Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu ilə Kiçik və Orta Sahibkarlığın və Mikromaliyyələşmənin inkişafı üzrə sıx əməkdaşlıq edir. Bu layihə çərçivəsində Bankımız indiyədək ölkənin müxtəlif regionlarından olan 737 nəfər sahibkara 43,6 milyon manatadək vəsait ayırmışdır.

Bankımız, həmçinin "Aqrar Sektorun İnkişafı" layihəsi çərçivəsində Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Kənd Təsərrüfatı Kreditləri üzrə Dövlət Agentliyinin vəsaitləri hesabına kreditlərin verilməsində agent bank kimi çıxış etməyə başlamış ilk banklardan biri olmuşdur. Aqrar sektorun inkişafına yönəldilən vəsait hesabına tərəfimizdən indiyədək 581 təsərrüfat subyekti 13,3 milyon manat həcmində güzəştli kreditlə təmin olunmuşdur.

Biznesin dəstəklənməsi istiqamətində Bankın öz vəsaitləri hesabına həyata keçirdiyi iri layihələr içərisində 2013-cü ildən başlayaraq əsasən regional satış nöqtələri vasitəsilə realizə olunan fərdi biznes mikrokreditlərini misal göstərə bilərəm. İndiyədək bu layihə çərçivəsində müştərilərimizə güzəştli şərtlərlə 15 milyon manatadək kredit ayrılmışdır.

Bankımız həmçinin beynəlxalq maliyyə qurumlarından ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi (USAID), Dünya Bankı qrupu (World Bank Group), o cümlədən Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası (IFC), Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası (IDA), eyni zamanda Kənd Təsərrüfatının İnkişafı üzrə Beynəlxalq Fond (IFAD), İslam İnkişaf Bankı qrupu, o cümlədən Özəl Sektorun İnkişafı üzrə İslam Korporasiyası (ICD), Beynəlxalq Ticarətin Maliyyələşdirilməsi üzrə İslam Korporasiyası (ITFC), Qara Dəniz Ticarət və İnkişaf Bankı (BSTDB), WorldBusinessCapital/OPIC, Bank im Bistum Essen, Societte Generale, BCP, ZiraatBank, BankAsya ilə birgə layihələr həyata keçirməklə ölkə üçün önəmli olan qeyri-neft sektorunun inkişafına öz töhfəsini verməkdədir.

Qeyd etmək istərdim ki, sadaladığım beynəlxalq maliyyə institutları ilə həyata keçirdiyimiz birgə layihələr çərçivəsində cəlb olunmuş güzəştli maliyyə vəsaitlərinin yönəldildiyi əsas prioritet sahələr sahibkarlıq, regional ticarətin inkişafı, biznes kreditləşməsi kimi sahələrdir.

Daha aydın təsəvvür yaransın deyə beynəlxalq maliyyə qurumları ilə birgə gerçəkləşdirdiyimiz bəzi layihələrin üzərində dayanmaq istərdim. Kənd Təsərrüfatının İnkişafı üzrə Beynəlxalq Fondla (IFAD) TuranBank arasında 2004-cü ildə "Dağ və Yüksək Dağlıq Ərazilərin İnkişafı" layihəsi çərçivəsində bağlanılan kredit sazişi həyata keçirdiyimiz ilk layihələrdən olmuşdur. Adı çəkilən layihənin müddəti 5 il olmaqla, 7 dağlıq və dağətəyi regionları (Qəbələ, İsmayıllı, Quba, Gədəbəy, Daşkəsən, Lerik və Şahbuz) əhatə edərək Kiçik və Orta Sahibkarlığın inkişafına yönəlmişdir. IFAD-la əməkdaşlıq 2007-ci ildən artıq yeni 4 regionu (Abşeron, Xızı, Dəvəçi və Siyəzən) əhatə edən, "Şimal-Şərq Regionlarının İnkişafı" layihəsi çərçivəsində davam etdirilmişdir. Qeyd edim ki, ümumi məbləği 13 milyon ABŞ dolları layihə 5 illik müddəti əhatə etməklə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı sahəsində Kiçik və Orta Sahibkarlığın (KOS) inkişafına istiqamətlənmişdir.

Bankımız 2007-ci ildən Dünya Bankının "II kənd təsərrüfatının inkişafı və kreditləşdirilməsi" layihəsi çərçivəsində agent bank kimi çıxış edir. Layihənin əsas məqsədi ölkəmizdə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı sahəsində fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlərinin investisiya layihələrinin maliyyələşdirilməsindən ibarətdir. Tərəfimizdən indiyədək bu layihə çərçivəsində sahibkarlıq subyektlərinin kreditləşməsinə 2,3 milyon ABŞ dolları (19 sahibkar) və 2,4 milyon manat (23 sahibkar) məbləğində güzəştli şərtlərlə vəsaitlər ayrılmışdır.

TuranBankın uğurlu layihələrindən biri də təməli 2009-cu ildə qoyulmuş World Business Capital Inc. təşkilatı ilə birgə əməkdaşlığıdır. Bu qurum tərəfindən Bankımıza ayrılan və ümumi həcmi 14,5 milyon ABŞ dolları olan maliyyə vəsaiti yerli sahibkarların dəstəklənməsinə xidmət etməkdədir.

Bank, daha sonra Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası ilə əməkdaşlığı çərçivəsində cəlb etdiyi 7 milyon ABŞ dolları həcmində vəsait hesabına yerli sahibkarların maliyyələşdirilməsini uğurla həyata keçirmişdir.

Ənənəvi bankçılığa paralel olaraq, İslam bankçılığının respublikamızın maliyyə sektorunda tətbiqi üçün fəal təşviqat aparan TuranBank, İslam Maliyyələşdirilməsi istiqamətində Özəl Sektorun İnkişafı üzrə İslam Korporasiyası (ICD, İslam İnkişaf Bankı Qrupu) və Ticarətin Maliyyələşdirilməsi üzrə Beynəlxalq İslam Korporasiyası (ITFC, İslam İnkişaf Bankı Qrupu) ilə fəal əməkdaşlıq etməkdədir. Qeyd olunan beynəlxalq maliyyə institutlarının maliyyə xətləri çərçivəsində ümumilikdə cəlb etdiyimiz 13,8 milyon ABŞ dolları məbləğində vəsait ölkədə sahibkarlığın və ticarətin inkişafına ciddi dəstəkdir.

Bankımızın dünyanın aparıcı banklarından olan Societe Generale-dən cəlb etdiyi ümumilikdə 2 milyon ABŞ dolları məbləğində vəsait mikro və KOS-un kreditləşməsinə yönəldilmişdir.

Ölkə başçısının özəl banklardan iqtisadiyyatın real sektoruna daha çox vəsait ayırmaları barədə gözləntiləri cari ildə Sizin fəaliyyətinizdə hansı dəyişikliklər yaratmışdır?

Prezident İlham Əliyevin yerli bankların iqtisadiyyatın real sektoruna daha çox vəsait ayırmaları haqqında tövsiyələrini əsas tutan Bankımız, sahibkarların kreditləşdirilməsi həcmlərini ciddi surətdə artırmaq israrlıdır. Mövcud olan və yeni tərəfdaşlarımızla başladığımız əməkdaşlıq layihələri bizim üçün geniş imkanlar açır.

Rəqəmlərin dili ilə desək cari ilin ilk 6 ayı ərzində Bankımız 109 milyon manat həcmində verdiyi kreditlərin 77%-ni biznes kreditləri təşkil etmişdir. Bu kreditlər istər yerli, istərsə də xarici tərəfdaşlarımızdan əldə olunan vəsaitlər hesabına güzəştli şərtlərlə verilmişdir.

Məsələn, yerli qurumlardan Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu ilə birgə həyata keçirilən Kiçik və Orta Sahibkarlığın və Mikromaliyyələşmənin inkişafı üzrə layihə çərçivəsində 121 sahibkara 1,5 milyon manat həcmində, həmçinin "Aqrar Sektorun İnkişafı" layihəsi çərçivəsində Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Kənd Təsərrüfatı Kreditləri üzrə Dövlət Agentliyinin vəsaitləri hesabına 59 təsərrüfat subyektinə 1,2 milyon manat güzəştli şərtlərlə kredit vermişdir.

TuranBankın planlarında Resublikamızın müxtəlif regionlarında həm Bankın daxili vəsaitləri hesabına, həm də kənar maliyyə institutlarından cəlb olunmuş güzəştli vəsaitlər hesabına dövlətin iqtisadi siyasətini dəstəkləyən kənd təsərrüfatının inkişafına yönəlmiş layihələrinin sayını artırmaqla, lizinq xidmətlərini genişləndirməklə istehsal zəncirinin maliyyələşdirilməsini artırmaq, İslam bankçılığı pəncərəsinin tətbiqini başa çatdırmaqla müştəriləri şəriət qaydalarına cavab verən əlverişli bank məhsulları ilə təmin etmək, ümumilikdə biznes kreditləşməsini nəzərə çarpacaq dərəcədə artırıb kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin mövcud bizneslərini inkişaf etdirmək kimi məqsədlər əsas yer tutur.

Təkcə cari ildə xarici maliyyə qurumları ilə imzalanan kredit sazişləri Bankımızın gələcəkdə də real sektorun maliyyələşdirilməsində seçilən banklardan olacağını əminliklə deməyə əsas verir.

Kiçik və Orta Sahibkarlığın maliyyələşdirilməsi istiqamətində Bank ilə WBC/OPIC təşkilatı arasında 7 il müddətinə 7 milyon ABŞ dolları məbləğində vəsaitin cəlb olunması üzrə bu il imzalanmış sazişi xüsusi qeyd etmək lazımdır.

Cari ildə baş vermiş digər əlamətdar hadisələrdən biri də TuranBank və İslam İnkişaf Bankının törəmə təşkilatı olan Özəl sektorun inkişafı üzrə İslam Korporasiyası (ICD) arasında KOS-un maliyyələşdirilməsi istiqamətində 5 il müddətinə 5 milyon ABŞ dolları məbləğində vəsaitin cəlb edilməsi üzrə imzalanmış razılaşmadır.

TuranBankla Almaniyanın maliyyə institutu olan Bank im Bistum Essen eG arasında mikromaliyyə portfelinin daha da genişləndirilməsi məqsədilə 3,5 milyon ABŞ dolları həcmində vəsaitin cəlb edilməsi üzrə iki yeni kredit müqaviləsini də qeyd etmək istərdim.

2014-cü ildə Bankımız beynəlxalq əməkdaşlığı çərçivəsində ticarətin maliyyələşdirilməsi üzrə proqramlara da geniş əhəmiyyət verməkdədir. Bu istiqamətdə TuranBank Qara Dəniz Ticarət və İnkişaf Bankı ilə mövcud əməkdaşlığını daha da genişləndirmişdir. QDTİB Ticarətin Maliyyələşdirilməsi istiqamətində TuranBanka ayırdığı revolver kredit xəttinin həcmini 14 milyon ABŞ dollarına qədər artırması bizə geniş kreditləşmə imkanları açmışdır.

Adları çəkilən xarici institutların TuranBank vasitəsilə Azərbaycanın iqtisadiyyatına maliyyə resursları ayırmaları isə onların Bankımızla uzunmüddətli, uğurlu və faydalı əməkdaşlığı sayəsində formalaşan etimad sayəsində mümkün olmuşdur.

Beynəlxalq əlaqələrin inkişafı strategiyası çərçivəsində Bankımız ölkə iqtisadiyyatının real sektorunun inkişafına dəstək olacaq əlverişli şərtlərlə maliyyə vəsaitlərinin cəlb etmək məqsədilə öz xarici tərəfdaşları ilə aparılan danışıqları uğurla davam etdirməkdədir.

TuranBankın həyata keçirdiyi layihələri qeyri-neft sektorunun davamlı inkişafına ciddi dəstək kimi qiymətləndirmək olar. Çünki, cəlb olunan vəsaitlər ilk növbədə ölkəmizin neft-qaz amilindən asılılığını azaltmağa imkan verən sahələrin inkişafına xidmət edir.

Kuba Varadero turizm məkanını oktyabrda xarici müsafirlərə açacaq
Kuba Varadero turizm məkanını oktyabrda xarici müsafirlərə açacaq
Qaxın turizm marşrutu tullantılardan təmizlənib (FOTO)
Qaxın turizm marşrutu tullantılardan təmizlənib (FOTO)
Qazaxıstan və Azərbaycan səhiyyə turizmi sahəsində əməkdaşlığı gücləndirir
Qazaxıstan və Azərbaycan səhiyyə turizmi sahəsində əməkdaşlığı gücləndirir
Loading Bars
Xəbər lenti
ANAMA cəbhəboyu ərazilərdə minaatan mərmisi, mərmi qalıqları aşkar edib (FOTO)
"Twitter"in işində nasazlıqlar yaranıb
Avropa Liqası: "Qarabağ" qrup mərhələsində ilk matçını keçirdi
Minsk Qrupunun rusiyalı həmsədri Dağlıq Qarabağ üzrə görüşlərdə iştirak etmək üçün Vaşinqtona yollanıb
Polşada azərbaycanlı gənclərin icazəli aksiyası zamanı ermənilər təxribat törədib (FOTO)
RSXM-nin Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının onlayn iclası keçirilib (FOTO)
Türkiyədə koronavirusdan sağalanların sayı 310 mini ötüb
Ermənistan növbəti itkilərini açıqlayıb
Rusiya Prezidenti: Həmsədrlər kimi danışıqlar prosesinin təşkilinə görə bizim üzərimizə məsuliyyət düşür
Elə vəziyyətə gəlib çatmamalıyıq ki, xəstəlik Orduya gedib çıxsın - Səhiyyə Nazirliyi
UEFA Avropa Liqası: “Makkabi” və “Qarabağ” komandalarının start heyəti açıqlanıb
Təhsil naziri YUNESKO növbədənkənar sessiyasında Ermənistanın ölkəmizə təcavüzündən danışıb (FOTO)
Yəhudi əsilli Azərbaycan Əsgəri: Azərbaycan bizim evimizdir, vətənimizdir (VİDEO)
Arzu Nağıyev: Bugün KİV-lərin obyektivliyi və dəqiqliyi sayəsində Azərbaycan reallıqlarını dünyaya çatdırmaq mümkün olur
Budapeşt şəhərində Gəncə terroruna etiraz aksiyası keçirilib (FOTO)
Azərbaycan ərazisinin əhəmiyyətli bir hissəsinin itirildiyi vəziyyət əbədi davam edə bilməz - Putin
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva: Bu gün Prezident İlham Əliyev başda olmaqla Azərbaycan xalqı yeni tarix yazır (MÜSAHİBƏ)
Ərdoğan və Ruhani Dağlıq Qarabağ münaqişəsini müzakirə ediblər
Ermənistana qarşı sanksiyalar tətbiq olunmalıdır - Livanlı vəkil
Düşmənin çox sayda hərbi texnikası və canlı qüvvəsi darmadağın edilib (VİDEO)
Beynəlxalq təşkilatlar rayonlarımızın raket zərbələrinə məruz qalması barədə məlumatlandırılıb (FOTO)
Azərbaycan Ordusu qələbə əzmi ilə döyüşləri davam etdirir - Anar Eyvazov
Azərbaycan Bayrağı Zəngilanın Ağbənd qəsəbəsində (VİDEO)
Fransada vağzal təxliyə olunur
Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan və İran İslam Respublikası dövlət sərhədi tam nəzarətə götürülüb
Prezident İlham Əliyev: Zəngilanın Ağbənd qəsəbəsi və 13 kəndi işğaldan azad edildi
Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan Ordusu Füzuli rayonunun 3, Cəbrayıl rayonunun 4 kəndini işğaldan azad edib
Prokurorluq Zəngilanda Azərbaycan Bayrağı qaldırılan yer barədə məlumat yaydı (VİDEO)
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvləri Prezident İlham Əliyevə məktub ünvanlayıb
Azərbaycan Ordusunda mənəvi psixoloji vəziyyət çox yüksək səviyyədədir (VİDEO)
Qəbələ və İsmayıllıda zəlzələ olub
AQTA könüllüləri ərzaq mağazalarında maarifləndirmə tədbirləri aparıb (FOTO)
Milli Məclisin növbəti iclasının gündəliyi məlum olub
Rusiya Dağlıq Qarabağda tənzimləmə üzrə fəal səyləri davam etdirir - Mariya Zaxarova
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin kampaniyasına dünyanın nüfuzlu elm adamları və ziyalıları da qoşulub (FOTO)
Azərbaycan böyük qələbələrə doğru addımlayır - Pərvin Kərimzadə
Artım belə davam edərsə, yaxın günlərdə sutkalıq yoluxma sayı 1000-i ötə bilər - Mütəxəssisdən xəbərdarlıq
Səbinə Əliyeva və İƏT Ombudsmanlar Assosiasiyasının prezidenti Gəncədə birgə faktaraşdırıcı missiya həyata keçirib (FOTO)
Oktyabrın 23-də manatın dollara qarşı məzənnəsi
ANAMA Ermənistandan Kürdəmirə atılan raketlə bağlı məlumat yaydı (FOTO)
Paytaxt sakinləri karantin qaydalarına necə əməl edir? FOTOREPORTAJ
Gəncədə mülki əhaliyə qarşı törədilən cinayətləri heç faşizmlə də müqayisə etmək olmaz - Yəhudi Dini İcmasının sədri
Azərbaycan Əsgərinin sizə müraciəti var (VİDEO)
Moskvada terror aktının qarşısı alınıb
Azərbaycanın İranla həmsərhəd bölgəsinin işğaldan azad edilməsi iki ölkənin əlaqələrini inkişaf etdirəcək - Nazir
29 ictimai iaşə obyektində kobud qayda pozuntuları aşkarlanıb
Müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılan gənclər cəmiyyətə müraciət etdilər (FOTO)
İndi baş verənlər Minsk qrupunun fəaliyyətindəki səriştəsizliyin nəticəsidir - Oljas Suleymenov
Azərbaycanın haqq savaşına qarşı çıxan "Meydan TV" erməni lobbisinin tezisləri əsasında işləyir - Ekspert
"Karabakh is Azerbaijan" yazılı avtomobil Londonda Ermənistan səfirliyinin qarşısında (FOTO/VİDEO)
Sülhməramlıların yerləşdirilməsi Azərbaycan torpaqlarının tam azad olunmasından sonra mümkün ola bilər - Deputat
Artilleriyaçılarımız düşmənə dəqiq zərbələr endirməyə davam edir - MN (VİDEO)
Türkiyənin Baş Ombudsmanı Gəncədə erməni vəhşiliyi ilə tanış olub
Respirator xəstəliklərin yayılmasında artım olacaq - Səhiyyə Nazirliyi
Kreml Qarabağda Rusiya desantı olması ehtimalını təkzib edib
Kamran Əliyev Tacikistanın Azərbaycandakı səfiri ilə görüşüb (FOTO)
Azərbaycan Ordusu BMT TŞ tərəfindən qəbul olunmuş qətnamələrin icrasını təmin edir - Vüqar Rəhimzadə
İƏT Parlament İttifaqından Azərbaycana dəstək: Ermənistanın Gəncəyə terror hücumu pisləndi
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Aİ-Azərbaycan Parlament Əməkdaşlıq Komitəsi büro iclasında müzakirə edilib (FOTO)
ÜST Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair bəyanat verib
XİN: Ermənistan XİN-in Paşinyanın mövqeyini “sülhsevər” kimi qələmə verməyə çalışan bəyanatı tamamilə cəfəngiyyatdır
Prezident İlham Əliyev: Əgər Minsk qrupu 30 il ərzində nəticə əldə edə bilmirsə, bu, özü hər şeyi göstərir
BMT-nin Ölkə üzrə İdarə Heyəti Azərbaycanda zərər görmüş insanlara humanitar yardım göstərməyə hazırdır
Azərbaycan Prezidenti: Beynəlxalq müşahidəçilərlə bağlı həlledici sözü biz deməliyik
Bu gün Ali Baş Komandan Azərbaycanın müstəqillik tarixinə yeni şanlı səhifələr yazır - Tamam Cəfərova
Gənclər elə bilirlər ki, xəstəliyi yüngül keçirəcəklər - Yaqut Qarayeva
Prezident İlham Əliyev: Türkiyə və Azərbaycanla münasibətləri normallaşdırmadan Ermənistanın gələcəyi yoxdur
Prezident İlham Əliyev: Əgər Ermənistan konstruktiv addımlar atsa və əraziləri boşaltsa, biz bütün kommunikasiyaları açacağıq
İqtisadiyyat İnstitutunda Post-konflikt Ərazilərin Bərpası Elmi Mərkəzi yaradılır
Zəngilan arxeoloji cəhətdən zəif tədqiq olunan rayonlarımızdandır - Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu
Prezident İlham Əliyev: Xalq Cəbhəsi və Müsavat partiyası Azərbaycanın milli maraqlarının əleyhinə çıxış edir
“Əsgərə məktub” layihəsi Türkiyə və Rusiya mediasının diqqət mərkəzində (FOTO)
Prezident İlham Əliyev: Ərazilərin azad edilməsi ilə əlaqədar kənd təsərrüfatımızın gələcək inkişafını artıq planlaşdırmağa başlamışıq
İranda koronavirusa yoluxanların sayı 550 min nəfərə çatıb
Azərbaycanda son sutkada 825 nəfər COVID-19-a yoluxub, 171 nəfər sağalıb, 6 nəfər vəfat edib
2020-ci ilin 4-cü rübündə Ermənistanın ÜDM-i 1 milyard dollar azala bilər
Azərbaycan Prezidenti: TAP kəməri ilə bağlı hər şey qrafikə uyğun gedir
Bakı Slavyan Universitetinin əcnəbi tələbələri “Qarabağ Azərbaycandır!” deyir (FOTO)
Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan özü döyüşür, bizim heç bir xarici döyüşçüyə ehtiyacımız yoxdur
Yelo Bank program təminatının lisenziyalarının uzadılması üzrə tender keçirir
Prezident İlham Əliyev: Dağlıq Qarabağda heç bir referendum olmayacaq
Azərbaycan Prezidenti: Əgər hər hansı bir ölkə vasitəçi rolunu üzərinə götürürsə, bu ölkə neytral olmalıdır
Koronavirusa yoluxan gənclərdə də ağırlaşmalar ola bilər - Nazirlikdən XƏBƏRDARLIQ
Prezident İlham Əliyev: Beynəlxalq müşahidəçilər və ya sülhməramlı qüvvələr əsas prinsiplərin sonuncu hissəsidir
Prezident İlham Əliyev: Ermənistanın bu hökuməti ilə münaqişənin sülh yolu üzrə nizamlanması perspektivləri çox uzaqdır
Prezident İlham Əliyev: İşğal olunmuş bütün ərazilər qaytarılmalıdır
Minsk qrupu Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin mahiyyətinə qayıtmağa hazırdır - ABŞ-ın NATO-dakı səfiri
Azərbaycan Prezidenti: Bizim qaçqın və məcburi köçkünlərimiz işğal olunmuş bütün ərazilərə qayıtmalıdırlar
Prezident İlham Əliyev: Əgər bizə hücum olunursa, biz nəinki özümüzü müdafiə etməliyik, eyni zamanda, əks-hücuma da keçməliyik
YAP Gəncədə 10 azyaşlı uşağı və daha 5 ailəni himayəyə götürüb
Trend BİA-nın baş redaktoru “CNN Türk” telekanalına Dağlıq Qarabağda davam edən gərginlik barədə açıqlama verib (FOTO/VİDEO)
Mingəçevir Dövlət Universiteti Elmi Şurasının növbəti iclası keçirilib
Biz ermənilərdən Rusiyanın nə etmək lazım olduğunu eşitməkdən yorulmuşuq - Konstantin Zatulin
Şuşada sonuncu çay - 1992-ci il (FOTO)
Suqovuşan və Talış kəndlərinə gedən tarixi yolların bərpasına başlanılıb (FOTO)
Azərbaycanda qızıl-gümüş ucuzlaşıb
Mülki insanlara hücum qəbuledilməzdir - İsrail səfiri
NATO Dağlıq Qarabağ münaqişəsində tərəf deyil - NATO baş katibindən Ermənistan prezidentinə
İsrail səfiri Mingəçevirə səfər edəcək (FOTO)
Azərbaycan nefti ucuzlaşıb
Bütün xəbərlər