...

Azərbaycanın Günəşli yatağının dərinsulu hissəsində kompressor platformasının suvurma bloku quraşdırılıb

Energetika Materials 17 May 2007 19:51 (UTC +04:00)

Azərbaycan, Bakı/ Trend / Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti (ABƏŞ) bildirir ki, Faza 3 texnoloji emal, kompressor, suvurma və texniki təchizat platformasının dayaq bloku mayın 13-də Heydər Əliyev adına Bakı Dərin Özüllər Zavodu (BDÖZ) tikinti-quraşdırma sahəsindən dənizə yola salınıb. Bu dayaq bloku mayın 16-da gəmidən uğurla Azəri-Çıraq-Günəşli yatağının Dərinsulu Günəşli hissəsindəki d aimi yerində payalar üzərinə endirilmiş və dayaq tavasını dəniz dibinə bərkidən dişli payalar üzərinə yerləşdirilib.

Azərbaycan, Bakı/ Trend / Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti (ABƏŞ) bildirir ki, Faza 3 texnoloji emal, kompressor, suvurma və texniki təchizat platformasının dayaq bloku mayın 13-də Heydər Əliyev adına Bakı Dərin Özüllər Zavodu (BDÖZ) tikinti-quraşdırma sahəsindən dənizə yola salınıb. Bu dayaq bloku mayın 16-da gəmidən uğurla Azəri-Çıraq-Günəşli yatağının Dərinsulu Günəşli hissəsindəki d aimi yerində payalar üzərinə endirilmiş və dayaq tavasını dəniz dibinə bərkidən dişli payalar üzərinə yerləşdirilib.

Azərbaycan, Bakı/ Trend / Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti (ABƏŞ) bildirir ki, Faza 3 texnoloji emal, kompressor, suvurma və texniki təchizat platformasının dayaq bloku mayın 13-də Heydər Əliyev adına Bakı Dərin Özüllər Zavodu (BDÖZ) tikinti-quraşdırma sahəsindən dənizə yola salınıb. Bu dayaq bloku mayın 16-da gəmidən uğurla Azəri-Çıraq-Günəşli yatağının Dərinsulu Günəşli hissəsindəki d aimi yerində payalar üzərinə endirilmiş və dayaq tavasını dəniz dibinə bərkidən dişli payalar üzərinə yerləşdirilib.

Azərbaycan, Bakı/ Trend / Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti (ABƏŞ) bildirir ki, Faza 3 texnoloji emal, kompressor, suvurma və texniki təchizat platformasının dayaq bloku mayın 13-də Heydər Əliyev adına Bakı Dərin Özüllər Zavodu (BDÖZ) tikinti-quraşdırma sahəsindən dənizə yola salınıb. Bu dayaq bloku mayın 16-da gəmidən uğurla Azəri-Çıraq-Günəşli yatağının Dərinsulu Günəşli hissəsindəki d aimi yerində payalar üzərinə endirilmiş və dayaq tavasını dəniz dibinə bərkidən dişli payalar üzərinə yerləşdirilib.

Azərbaycan, Bakı/ Trend / Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti (ABƏŞ) bildirir ki, Faza 3 texnoloji emal, kompressor, suvurma və texniki təchizat platformasının dayaq bloku mayın 13-də Heydər Əliyev adına Bakı Dərin Özüllər Zavodu (BDÖZ) tikinti-quraşdırma sahəsindən dənizə yola salınıb. Bu dayaq bloku mayın 16-da gəmidən uğurla Azəri-Çıraq-Günəşli yatağının Dərinsulu Günəşli hissəsindəki d aimi yerində payalar üzərinə endirilmiş və dayaq tavasını dəniz dibinə bərkidən dişli payalar üzərinə yerləşdirilib.

Azəri-Çıraq-Günəşli (AÇG) Hasilatın Pay Bölgüsü Sazişinin tərəfdaşları: BP (operator - 34,1%), Şevron (10,3%), ARDNŞ (10%), INPEKS (10%), Statoyl (8,6%), EksonMobil (8%), TPAO (6,8%), Devon (5,6%), İtoçu (3,9%), Hess (2,7%).

Faza 3 QTTY platformasının dayaq bloku yerli tikinti infrastrukturundan istifadə edilərək bütövlüklə ölkə daxilində, BDÖZ obyektlərində yığılıb. Dayaq blokunun ümumi çəkisi təxminən 15.400 tondur. Dayaq blokunun hündürlüyü təxminən 190 metrdir və o, suyun dərinliyi 175 metr olan yerdə quraşdırılır. Dayaq blokunun 12 payası var və onların ümumi çəkisi təxminən 6.200 tondur.

Bu dayaq blokunun tikintisi bu ilin birinci rübü ərzində qrafikdən əvvəl tamamlanıb. Dayaq bloku BDÖZ tikinti-quraşdırma sahəsinin yanalma limanında STB-1 barjı üzərinə bu ay yüklənib.

"Bu, bizim daha bir elə mühüm işimizdir ki, indi biz həqiqətən də hiss edirik ki, dəniz işlərimiz cədvələ uyğun olaraq yerinə yetirilir. Hazırkı mərhələdə layihə qrafik üzrə irəliləyir və əminik ki, DSG-dən ilk neftin 2008-cı ilin may ayınadək hasil olunması haqqında qarşımıza qoyduğumuz məqsədə n ail olacağıq", - BP-nin iri layihələr üzrə vitse-preziidenti Brus Lyuberski söyləyib.

"Dünya səviyyəli altı dəniz platformasının tikintisindən ibarət bu layihə zəncirində 2007-ci ilin həm kulminasiya, həm də final nöqtəsi olacağı gözlənilir - indiki zamanla dördüncü rübə qədər olan vaxt arasında biz sonuncu iki AÇG platforması üçün dənizdə iki göyərtə barj vasitəsilə quraşdıracağıq. Mən bu imkandan istifadə edərək qrupumun bütün üzvlərinə və vədin yerinə yetirilməsində böyük əməyi olmuş podratçı şirkətlərə öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm," - Lyuberski deyib.

"Dünya səviyyəli altı dəniz platformasının tikintisindən ibarət bu layihə zəncirində 2007-ci ilin həm kulminasiya, həm də final nöqtəsi olacağı gözlənilir - indiki zamanla dördüncü rübə qədər olan vaxt arasında biz sonuncu iki AÇG platforması üçün dənizdə iki göyərtə barj vasitəsilə quraşdıracağıq. Mən bu imkandan istifadə edərək qrupumun bütün üzvlərinə və vədin yerinə yetirilməsində böyük əməyi olmuş podratçı şirkətlərə öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm," - Lyuberski deyib.

Dayaq blokunun daşınması və dənizdə quraşdırılması prosesində ARDNŞ/Xəzərdənizneftdonanmasının bir neçə gəmisindən, o cümlədən iki əsas quraşdırma gəmisi olan "Azərbaycan" kran barjı və STB-1 daşıma barjından istifadə olunub. Quraşdırma işlərinin yerinə yetirilməsi üçün "Azərbaycan" kran barjı əlavə olaraq modernləşdirilib və modernləşdirmə işi martın 17-də tamamlanıb.

Dayaq blokunun daşınması əməliyyatına iki güclü yedək gəmisi - "İzley və "Cura" gəmiləri ilə dəstək verilib. Bunlar Xəzərdənizneftdonanması/BUE alyansı donanmasından icarəyə götürülmüş eyni tipli gəmilərdir. Bu yedək gəmiləri STB-1 barjının dəniz sahəsinə yedəkdə təhlükəsiz aparılması üçün tələb olunmuşdur, belə ki, dayaq blokunun küləyin təsirinə məruz qalan sahəsi böyükdür. Yedək, lövbərbərkitmə, təchizat işləri üçün cəlb olunmuş digər köməkçi gəmilər "Nerça", "Pasifik Vivern" və "Svetlomor- 2" gəmiləridir.

Quraşdırma işlərinin tamamlanmasının 43 gün çəkəcəyi gözlənilir. Ən uzun vaxt aparan işlər dayaq bloku və tam qüvvəsi ilə istismar olunan göyərtəni daşıyan, çəkisi 6.200 ton olan, daimi özül payalarının quraşdırılması, vurulması və sementlənməsidir.

Xəbər lenti

Xəbər lenti