Xəzangül Hüseynova: “Ədəbi mühitimizdə istedadlı gənclər yetişir” (MÜSAHİBƏ)

Xəzangül Hüseynova: “Ədəbi mühitimizdə istedadlı gənclər yetişir” (MÜSAHİBƏ)

Bakı. Trend:

Ulu Şeyx Nizami yurdu olan qədim Gəncəmdə bir şairə yaşayıb, yaradır. Mən onun yaradıcılığı ilə dövrü mətbuatdan, eləçə də cap olunan kitablarından tanışam. Həmsöhbətimin hər bir misrası mübadiləsiz olaraq deməyə əsas verir ki, o, poeziya aləminə təsadüfən gəlməyib. Həqiqətəndə onun hər bir misrasında öz müasirlərinə deməyə sözü var. Sözsüz ki, onun fikirlərində olan təbilik, hər bir ifadəni sərrast, daha cəsarətli yığcam olaraq catdırma qabiliyyəti şeirlərini daha məzmunlu və məntiqli edir. Bu baxımdan da onun misralarını oxumaq daha xoşdur. Şairə-dramaturq, Azərbaycan Yazıcılar Birliyi Gəncə Bölməsinin sədri Xəzangül xanım 9 kitab müəllifidir. Türkiyə Avrasiya Yazarlar Birliyinin üzvü, Beynəlxalq Rəsul Rza mükafatçısıdır. Xəzangül xanım “Qaya üstə bitən çiçək”, “Yeddinci göylə söhbət”, “Ömür şikəstəsi”, “Ekvebi” (gürcü dilində), “Günəş məni aldadır”, “Könlümdən baxan günəş”, “Bitmeyen Hazan” (türkcə), “Özümü axtarıram” və başqa kitabların müəllifidir. Bu gün də maraqlı həmsöhbət olaraq məni poeziya aləminin bir parcasına qərq etdi.

Gah zil üstə, gah bəm üstən,

Ağladacaq neçə gözü.

Titrədəcək neçə-neçə kövrək səsi -

Xəzangülün şikəstəsi …

Beləliklə, həmsöhbətim şairə-dramaturq Xəzangüldür.

- Gəlin elə söhbətimizə yaradıcılığınızdan başlayaq. Yeni nə üzərində işləyirsiniz ?

- Bilirsiz bu şairlik, yaradıcılıq elə bir şeydir ki, bu planla olmur, yəni fikirləşmirsən ki, bu gün nə yazmalıyam. Təbii ki, yarımcıq qalan əsərlər olanda deyirsən ki, bunu tamamlamalıyam. Bu gün belə yarımçıq əsərim var, teatr üçün dram əsəri. Onun haqqında fikirləşirəm. Ançaq hərdən görürsən ki, fikrində aydın olan məsələlər nədənsə birdən-birə mürəkkəbləşir. Nədənsə düşünürsən ki, bu yolu düzgün tutmamışam. Problemlərin, düşünçələrin dərinliyinə enə bilməmişəm. Mən nə edim ki, bunu burada göstərim. Bax bu zaman görürsən ki, bir az cətinlik yaranır. Fikirləşirəm ki, neçə edim ki, mən istəyən kimi bu əsər alınsın. Belə olan zaman isə keçirəm gündəlik şeirlərin yazılmasına. Daha çox hansı mövzu məni narahat edirsə onun axtarışında oluram. Şeir yazanda bir azca da olsa dincəlirəm. Ürəyimdə olan fikirlərin bir qismini də olsa bir və ya iki misrada deyə bilirəm.

- Şeirlərinizdə sevgi, məhəbbət, ağrılı-acılı iztirablar, dövrün obyektiv və subyektiv problemləri. Bunlar sizin yaradıçılığınıza daha çox yaxındır. Bəs elə bir mövzu varmı ki, onu hələ yazmamısız ?

- Nə qədər yaşayırıq və ətraf aləmlə təmasdayıq mütləq mövzular alınır, şüuraltı zehnimizə diqtə olunur və bizi yenə də poeziya aləminə qovuşdurur. Bu gün o qədər mövzular var ki, mən onlara yaxınlaşa bilmirəm. Bu dəqiqə bir yarımçıq qalan şerim var dörd gündür ki, onu tamamlamaq istəyirəm. Adətən mən şeiri bir günə tamamlayıram. Çünki elə bir mövzuya toxunuram ki, o mövzu real həyatımızda hələ mövcud deyil və bu üzdən də nəticəsini ala bilmirəm. Mövzu etibarı ilə deyə bilərəm ki, məqsədim var, ancaq nəticəm yoxdur. Onun üzərində calışıram. Bir də vallah, bu şeir elə bir şeydir ki, poetik duyum və fikir ani olaraq yaranır. Özü istər-istəməz səni cağırır ki, məni yaz, vərəqə köçür. Düzdür, çox zaman bu poeziya aləmini, yaradıçılğı bir möcüzə adlandırırlar. Çox zaman da istəyirsən ki, bu möcüzədən kənar qacasan. Ançaq artıq bu səndə varsa da mümkün deyil. Çünki sən bilavasitə onunla yaşayırsan. İki-üç gün heç nə yazmadıqda sanki bir boşluğa düşürsən. Fikirlərini misralara cevirdikcə görürsən ki, bir rahatlıq, məğrurluq və böyük bir məhəbbət yaranır. Çox zaman da poetik dünyanın havasına qərq olduqca mənəvi bir ruh dincliyi tapırsan. Yaradıcı insanlar hər zaman gələçəyi qabaqlaya bilirlər. Olur ki, çox zaman düşündüklərin bir müddət sonra zamanın reallığına cevrilir. Çox zaman yaradıcı şəxslərin zamandan əbədiyyətə çıxış yolu olmur. Hər zaman bu əbədiyyət qazanan şairlər, yazıçılar, rəssamlar haqqında fikirləşirəm ki, biz hələ onları təhlil edib kəşf edə bilməmişik. Bax çox zaman da bu tip mövzuları yazmaq istəyirəm.

- Mənim üçün maraqlıdır ki, Xəzangül xanım neçə oldu poeziyaya gəldi və poeziyamızın Xəzangülü oldu?

- Mən özüm kənd yerində doğulmuşam. Gürcüstanın Borçalı qəzasının Qırıxlı kəndində. O kəndin bütün təbiəti, sadəliyi, zəhmətkeş insanları içərisində boya-başa catmışam. Hələ orta məktəbə belə getmirdim. Hər zaman küləyin uğultusu məndə çox qəribə bir duyğular oyadırdı. Çox zaman istəyirdim ki, hətta gecələri eyvanda yatım, göyə, aya, ulduzlara baxım. Onlara uşaq dünyamda o qədər böyük maraq vardı ki, həmin anda seyr etdikcə bir də yaman çox mahnı oxumaq istəyirdim. O zaman özüm də bilmədən mənə tanış olmayan misraları mahnıya cevirib oxuyurdum. Kənd məktəbi idi və sinfimizdə cəmi 10-12 uşaq olardı. Sinifdə belə ədəbi aləmdən söhbət düşəndə, şair və yazıçılarımızdan danışılanda istər-istəməz xəyal aləmimdə onlarla görüşürdüm. Mən onların təsiri altına elə düşürdüm ki, bir də görürdüm şeir yazıram.

- Xəzangül xanım, ilk şeiriniz yadınızdadırmı ?

- İlk şeirim. Əgər şeir demək mümkün olarsa (üzündə çox qəribə bir təbəssüm yaranır və gözləri gülür, danışmağa davam edir – A.B). O vaxt ki, Yuri Qaqarin kosmosa çıxmışdı. O zaman dəqiq xatırlamıram ya altı ya da ki, yeddinci sinifdə oxuyurdum. “Eşq olsun sənə, Yuri Qaqarin” adlı bir şeir yazmışdım (yenə də gülür – A.B). O şeiri tamamilə gizlətmişəm. Ondan sonra başlamışam şeir yazmağa. Gizli saxlamışam şeir yazmağımı. Evdən də, ailədən də. Ailə üzvlərimdən atam, anam hətta qardaşlarım belə bilməyib ki, mən şeir yazıram. Eləçə də Gəncəyə gələndən sonra həyat qurduğum ailədən, həyat yoldaşımdan belə gizlətmişəm şeirlərimi.

- Səbəb nə idi ?

- Mənə elə gəlirdi ki, bu şeir yazmaq, şairlik elə bir böyük zirvədir ki, mən ora addım ata bilmərəm. Qorxurdum. Qorxurdum ki, o zirvədən büdrəyib yıxılram. İnanmırdım ki, bu yolu sona kimi davam edə bilərəm. Bu inamı tapmaqda kim mənə kömək oldu? Heç bilirsiz ? Allah rəhmət etsin. Elə sizin ailənin üzvü olub. Mən çalışdığım 43 saylı orta məktəbdə Züleyxa müəllimə vardı. Hərdən olurdu ki, o mənə ərizə yazdırırdı. Bir gün Züleyxa müəllimə mənə dedi ki, yox bu cümlələrin mənə deyir ki, səndə nəsə qeyri bir adilik var. Başladı məni aldilə tutmağa. Mən də buna ürəyimi acıb dedim ki, hə, hərdən olur ki, şeir yazıram. Ançaq üzə cıxarmıram. Xahiş etdi ki, o dəftərini ver oxuyum. Bir necə gündən sonra Züleyxa müəllimə o şeirlər dəftərimi məndən aldı. O zamanlar “Kirovabad kommunisti” indiki “Gəncənin səsi” qəzeti nəşr olunurdu. Bir gün bacımın həyat yoldaşı əlində bir qəzet gəldi bizə ki, bir şeir cıxıb altında imza Xəzangül yazılıb. O zamalarda da Xəzangül adı çox nadir adlardan idi. Hamı bir-birinin üzünə baxdı. Mən tez qəzeti götürüb baxanda gördüm ki, bu mənim “Bahardır” şeirimdir. O zamanlar yoldaşımın çox ciddi xarakterli birisi olduğundan da ehtiyat edirdim ki, bəlkə heç onun da xoşuna gəlməyəçək. Qorxa-qorxa yoldaşımın üzünə baxdım və titrək səslə dedim ki; “Mənim şeirimdir. Züleyxa edib bunu, mən xəbərsizəm”. Yoldaşımın üzündə bir təbəssüm yarandı. “Yaxşı, yazırsan bəs bizdən niyə gizlədirsən”- dedi. Bax bundan sonra mən poeziya aləminə qədəm qoymaq arzumu reallaşdıra bildim.

- Gəncə Dövlət Dram Teatrının səhnəsində tamaşaya qoyulan dövrün çox aktual bir mövzusunu özündə əhatə edən “Məhəbbətin qənimi” adlı pyesin müəllifisiz. Ailə, məişət problemlərinin aktuallığını özündə göstərən pyeslərin yazılmasına bu gün də ehtiyac var. Ancaq nədənsə mənə elə gəlir ki, pyesləri çox geç yazırsız.

- Düz deyirsiz geç yazıram pyesləri. Söhbətimizdə də qeyd etdim. Bir əsər var, onu bəlkə də üç ildir başlamışam. Ançaq buna qədər “Xərabət gözəli” adlı bir pyesi yazıb Gəncə Dövlət Dram Teatrına təqdim etmişəm. Calışmışam ki, bu pyeslə Gəncəmizin tarixini özündə göstərməklə yanaşı Məhsəti Gəncəvinin həyatını əhatə edərək onun dünyasına daxil ola bilim. Düşünürəm ki, Məhsəti Gəncəvidən nə qədər danışsaq da azdır. Çünki onun şeirlərini oxuduqça insan dəhşətə gəlir. Bir qəribə hadisəni qeyd edim. Bir şerim var “Dəli olmuşam”. Orada bir misram var ki, üzün bahar, xasiyyətin qış dadır. Sonra mən “Xərabət gözəli”ni yazanda Məhsəti Gəncəvinin tarixini araşdırarkən gördüm ki, 900 ildən artıq bir vaxt keçməsinə baxamayaraq Məhsəti xanım da öz misralarının birində eynən bu fikri yazıb. Üzün bahar, xasiyyətin qış dadır – deyib. Ançaq bu araşdırmaya qədər bu fikrə heç yerdə rast gəlmədim. Düşünürəm ki, Məhsətinin bütün rübailərindəki fikirləri bir romanın düşüncəsidir. Bir romanın dediyi fikir və nəticədir. Calışdığım qədər bu pyesdə məqsədim Məhsəti xanımın öz dövrü üçün aktual olan problemlərinin dövrümüzlə əlaqəsini daha dərindən göstərmək olub. Məhsəti xanım hər zaman öz fəaliyyətində Sufi cəmiyyətinin tərəqqisinə, inkişafına calışıb. Onun yaradıcılığında hər zaman ustada məhəbbət öz əksini tapıb. Daha doğrusu mən məhəbbət deyirəm onlar eşq deyir. Calışdığım qədər bu kimi mövzuları qabartmaqla bir daha Məhsəti Gəncəvi yaradıçılığına və həyatına baş vurmuşam. Bir də qeyd edim ki, geç-geç yazmağımın bir səbəbi də var. Məndə yazıya qarşı bir az da tənbəllik var. Bunun da sözsüz ki, bu günümüzlə bağlı obyektiv və subyektiv səbəbləri var. Hətta bu səbəblər üzündən çox vaxt “Xərabət gözəli”ni istəyirdim ki, yarımcıq saxlayım, daha heç yazmayım. İndi o yarımcıq qalan pyesdə də bu gün çox qlobal problemlərimizdən biri olan İŞID və Suriya məsələlərini, aldanıb Vətənini qoyub gedən vətəndaşlarımızın acı taleyini əks etdirmək istəyirəm. Bir üç fəsli yazılıb. Ançaq hələ də axtarıram. Elə bilirəm ki, fikirlərimdə nəsə catmır. O üzdən çox gec yazıram.

- Siz həmçinin Azərbaycan Yazıçılar Birliyi Gəncə Bölməsinin sədrisiz. Bu fəaliyyətiniz yaradıçılığınıza mane törətmir ?

- Əslində sədr olandan bəri şeir və poeziya aləminə daha dərindən daxil ola bilirəm. Çünki bu mənim artıq bir işimdir. Hər çümə günü burada toplaşırıq. Yeni nəsl şairlər öz yeni şeirlərini oxuyur və müzakirələr edirik. Müzakirə vaxtı istər-istəməz bir-birimizdən öyrənirik. Bu baxımdan işimin ürəyimə yatan bir məqamı budur. Bu aləmi kənardan seyr etməkdənsə daxilində olmaq daha xoşdur, daha böyük xoşbəxtlik deməkdir. İnanın elə istedadlı gənclər gəlib bizə müraciət edirlər ki, valeh olmaya bilmirsən. Hərdən də fikirləşirəm kim deyir ki, ədəbi mühitimizdə gənclik inkişaf etmir. Bu gənclərin çox maraqlı poetik deyimli misraları var.

- Bu gün Gəncəmizdə sizcə ədəbi mühit tərəfindən yazılmayan mövzu hansıdır ?

- Bu gün mənə elə gəlir ki, biz Gəncə yazarları Ulu Şeyx Nizami yurdunun tarixini özündə tam əks etdirə biləçək bir formada araşdırmalar edə bilməmişik. Gəncəmin tarixi o qədər dərin və genişdir ki, onu tam əhatə etmək hələ bizlərə nəsib olmayıb. Bu baxımdan üzərimizə böyük bir məsuliyyət düşür. Araşdırmalarımızı davam etdirməklə hər bir dövrü ayrıca olaraq özündə əks etdirən mükəmməl əsərlər yaranmalıdır.

Anar Bürcəliyev,
teatrşünas

Samir Şərifov: Pandemiyanın qlobal iqtisadiyyata mənfi təsiri ölkəmizin tədiyyə balansının pisləşməsinə səbəb olub
Samir Şərifov: Pandemiyanın qlobal iqtisadiyyata mənfi təsiri ölkəmizin tədiyyə balansının pisləşməsinə səbəb olub
Qazaxda içməli su və kanalizasiya problemi həll edilir (FOTO)
Qazaxda içməli su və kanalizasiya problemi həll edilir (FOTO)
Anar Əliyev: İşsizlikdən sığorta fondunun gəlirləri və xərcləri bərabər olmaqla 151,2 milyon manat nəzərdə tutulur
Anar Əliyev: İşsizlikdən sığorta fondunun gəlirləri və xərcləri bərabər olmaqla 151,2 milyon manat nəzərdə tutulur
Loading Bars
Xəbər lenti
10 kiloqramdan çox narkotik vasitə qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb (FOTO)
Prezident İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva nekroloq imzalayıblar
Samir Şərifov: Pandemiyanın qlobal iqtisadiyyata mənfi təsiri ölkəmizin tədiyyə balansının pisləşməsinə səbəb olub
Bravoda Mastercardla ödə, yeni Lexusla get (FOTO)
Qazaxda içməli su və kanalizasiya problemi həll edilir (FOTO)
Rayonlara yalnız ölkədaxili hərəkətinə “icaze.e-gov.az” portalı vasitəsilə icazə verilmiş şəxslər buraxılacaq
Xaricdə doktorantura təhsili ilə bağlı sənəd qəbulunun müddəti uzadılıb
“Torino”nun baş məşqçisi istefa verib
TƏBİB koronavirus testlərinin çatışmazlığı barədə iddialara münasibət bildirib
Mütəxəssis: İki həftə ərzində çimərliklərə getmə orqanizmin güclənməsində xüsusi rol oynaya bilər
Anar Əliyev: İşsizlikdən sığorta fondunun gəlirləri və xərcləri bərabər olmaqla 151,2 milyon manat nəzərdə tutulur
Deputat Sevil Mikayılovanın təşəbbüsü ilə Xudat sakinlərinə Qurban sovqatları paylanılıb (FOTO)
Yardımlıda "VAZ" yanıb
DSMF-nin gəlir və xərclərinin azalma səbəbi açıqlanıb (FOTO)
Təhsil Nazirliyində vətəndaşların qəbulu avqustun 31-dək dayandırılır
İqtisadi islahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzində kadr təyinatları olub
PAŞA Sığorta KASKO sığortası üzrə yeni endirim kampaniyasına start verir
Özünüməşğulluq proqramına qoşulmaq istəyənlər KOBİA-nın dəstəyindən də faydalana bilər
İranda daha 212 nәfәr koronavirusdan ölüb
Rabitə Nazirliyi genişzolaqlı internetin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi üçün yeni texnologiyalar tətbiq edir
Masazırda qonşusunun evindən oğurluq edən şəxs saxlanılıb (FOTO)
Türkiyədə zəlzələ baş verib
Norveçdə kruiz laynerinin sərnişinləri koronavirusa yoluxub
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Yasamal rayonunda salınacaq meşə tipli yeni parkda görüləcək işlərlə tanış olublar (FOTO) (YENİLƏNİB)
Avqustun 1-dək Silahlı Qüvvələrə Yardım Fonduna daxil olan vəsait açıqlanıb
Sabah hava yağmursuz keçəcək, 35 dərəcəyə qədər isti olacaq
Almaniyada koronavirus pandemiyasının ikinci dalğası başlayıb
Yumşalma prosesi tədricən olmalı, sanitar-epidemioloji vəziyyətə uyğun mərhələli addımlar atılmalıdır - Deputat
AQTA ictimai iaşə müəssisələrinə müraciət etdi
Bolqarıstanda erməni əslli faşist Qaregin Njdeyə film çəkilib və heykəl ucaldılır (VİDEO)
Şəkidə leysan yağışlar evlərə və təsərrüfata ziyan vurub - Dəymiş zərər aktlaşdırılır
Bələdiyyə sədrləri və market direktoru cərimələndi (FOTO)
Azərbaycanlı şagird Rusiyadakı “Kurchatov” olimpiadasında 3-cü yerə çıxıb
Azyaşlı azərbaycanlı bloger Ermənistanın faşist siyasətinə etirazını bildirib
Fransa mətbuatında Elçin Əmirbəyovla Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə həsr olunmuş geniş müsahibə dərc edilib
Fəttah Heydərov I Fəxri xiyabanda dəfn olunub (ƏLAVƏ OLUNUB)
Neft Fondu iyulda valyuta hərraclarında 515,5 milyon dollar satıb
Azərbaycan nefti bahalaşır
Kürdəmirdə çətənə bitkisi yetişdirən şəxs saxlanılıb
Azərbaycana tibbi maska istehsal edən avadanlıqlar gətirilib (FOTO)
Rusiyada koronavirusa yoluxanların sayı 860 min nəfəri keçib
Bakıda gücləndirilmiş nəzarət tədbirləri davam etdirilir (FOTO)
Azərbaycanın zərgərlik sahəsi yeni səviyyəyə keçir
Meksikanın nüfuzlu mətbuat orqanı Ermənistanın son hərbi təxribatı ilə bağlı məqalə dərc edib
İsmayıllıda qrup şəklində ziyarətgaha gedənlər cərimələnib
Koronavirusla bağlı futbolda yeni qayda pozuntusu əlavə edilib
Bir neçə rayona leysan yağıb, çaylardan sel keçib
Yetkinlik yaşına çatmayanların baxımsızlığı istiqamətində tədbirlər həyata keçiriləcək
Tanışı ilə birlikdə həmkəndlisinin evindən oğurluq edən rayon sakini saxlanılıb
Ermənistanda koronavirusa yoluxanların sayın 39 mini keçib
Deputat: Koronavirusla bağlı müsbət dinamikanın saxlanması üçün qaydalara riayət etmək vacibdir
Biləsuvarda əxlaqsızlıq yuvası aşkarlandı
Tramp ABŞ tarixinin ən böyük səhvini açıqlayıb
Göyçayda mal-qara oğruları saxlanılıb
Qazax sakini ehtiyatsızlıqdan həyat yoldaşını güllələyib öldürdü
Bravoda Mastercardla ödə, yeni Lexusla get (FOTO)
BŞTİ-də vətəndaşların qəbulu avqustun 31-dək dayandırılır
Azərbaycanda qızıl və gümüş bahalaşıb
DİM 5-11-ci siniflər üzrə sınaq imtahanları keçirir
ABŞ Əfqanıstandakı hərbi kontingentini azaldacaq
Pensiyalar və digər sosial ödənişlərdə heç bir azalma olmayacaq - Komitə sədri
Kapital Bank tam rəqəmsal onlayn hesab açma xidmətini təqdim edir
Qusarda 14 yaşayış məntəqəsini əhatə edən yol yenidən qurulur (FOTO)
Ermənistan-Azərbaycan hərbi münaqişəsinin alovlanması ermənilərin faşist xislətini bir daha göstərdi - Deputat
Milli Məclisin deputatı Fəttah Heydərov vəfat edib
Nərimanovda 28 yaşlı gənc qətlə yetirilib
Qapalı məkanlarda tibbi maskadan istifadə etməyənlər cərimələnib (FOTO)
Bakı şəhərində “Azpetrol”un yeni YDM-i istismara verildi (FOTO)
Avqustun 4-də xarici valyutaların manata qarşı məzənnələri
Müdafiə Nazirliyi: Tovuz, Gədəbəydəki mövqelərimiz atəşə tutulub
Xüsusi karantin elan edilən rayonlarda reydlər keçirilib (FOTO)
Azərbaycan Türkiyədən avtomobil ixracını artırıb
100 ildən artıq Azərbaycanın tarixi alətlərini hazırlayan Yaqubovlar (VİDEO) (FOTO)
"İsaias" qasırğası Şimali Karolina sahillərinə çatıb
Ariane 5 raketinin buraxılışı avqustun 14-nə planlaşdırılıb
Cənubi Koreyada leysan yağışlar 12 nəfərin ölümünə səbəb olub
İspaniyaya turist axını 70 faizdən çox azalıb
Di Kaprio "Apple" ilə eksklüziv müqavilə imzaladı
İngiltərədə rəqibin üzərinə öskürən futbolçular oyundan uzaqlaşdırılacaq
Braziliyada koronavirusa daha 16 641 nəfər yoluxub
Tramp ABŞ-da coronavirusun gerilədiyini elan edib
Moskvada koronavirusdan ölənlərin sayı 4 510 nəfərə yüksəlib
ÜST: Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 257 mindən çox artıb
İtaliyada yeni avtomobil körpüsünün açılışı olub
Samur-Abşeron kanalından meyit çıxarılıb
Erməni təcavüzü və Paşinyanın uğursuz diaspor siyasəti-“Hədəf”də (FOTO)
Türkiyədə koronavirusdan sağalanların sayı 217 min nəfəri ötüb
Baş verənlər göstərir ki, düşmən hər an yeni təxribatlara əl ata bilər
Məktəblilər su ehtiyatları ilə bağlı maarifləndirilir- bu dəfə onlayn qaydada
Masallı və Cəlilabadda maska taxmayanlar cərimələnib (FOTO)
Təlimlərə qatılan hərbçilərin bayram günlərində istirahətləri təşkil olunub (FOTO)
İsveç Azərbaycanlılarının Koordinasiya Şurası təkzib yayıb
Sumqayıt şəhərində karantin qaydalarına əməl etməyənlərə qarşı növbəti reyd keçirilib (FOTO/VİDEO)
Çimərliklərdən istifadə ilə bağlı videotəlimat hazırlanıb
COVID-19 ilə mübarizə aparan italiyalı tibb mütəxəssisləri Azərbaycana gəliblər (FOTO) (ƏLAVƏ OLUNUB)
Çindən Azərbaycana tibbi ekspert qrupunun göndərilməsi barədə nota mübadiləsi imzalanıb
Azərbaycanda koronavirusla bağlı son vəziyyət açıqlandı
Dənizdə dalğanın hündürlüyü 4.5 metrə çatıb - FAKTİKİ HAVA
Hərbi hissədə Qurban bayramı münasibətilə tədbir keçirilib (FOTO/VİDEO)
Şəmkirdə top mərmisi tapılıb (FOTO)
Bütün xəbərlər