Elnur Aslanov: Azərbaycan son illər Şərq və Qərb arasında intellektual diskussiya məkanına çevrilib (MÜSAHİBƏ)

Elnur Aslanov: Azərbaycan son illər Şərq və Qərb arasında intellektual diskussiya məkanına çevrilib (MÜSAHİBƏ)

Azərbaycan, Bakı, 26 dekabr /Trend/

Trend Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının Siyasi təhlil və informasiya təminatı şöbəsinin müdiri Elnur Aslanovun bəzi KİV-lərə müsahibəsini təqdim edir.

- 2011-ci ili necə dəyərləndirirsiz?

- 2011-ci il Azərbaycan üçün ən yadda qalan illərdən olacaqdır. Bu ildə siyasi, iqtisadi, sosial və hərbi sahələrdə geniş nailiyyətlər əldə edilmişdir. Əlbəttə, bunlar bizim əldə etdiyimiz nəticələrdir, 2012-ci ilin astanasında isə biz yeni perspektivlər haqqında düşünməliyik. Müasir qloballaşan dünyanın xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq biz yeni inkişaf meyllərimizi təyin etməli, iqtisadi fəaliyyət sferalarının beynəlxalq rəqabətdavamlılğını təmin etməliyik. İqtisadiyyatın keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoyması, kreativ insan resurslarının formalaşdırılması bizim qarşımızda duran əsas çağırışlardır. Bu gün hər bir cəmiyyətin, kollektivin qarşısında əsas məqsəd yeni insan kapitalının formalaşmasıdır. Çünki biz istək və arzularımızı yeni dövrün tələblərinə, o cümlədən davamlı inkişafın təmini və ətraf mühitin qorunması ilə ahəngdar şəkildə təmin edilməsinə çalışmalıyıq.

Cənab Prezidentin hazırkı siyasəti Azərbaycanın gələcək 30-40 ildən sonrakı inkişaf perspektivlərinin möhkəm əsaslarını hazırlayır. Bu gün zəruri strateji seçimlərin edilməsi milli inkişafımızın davamlılığını şərtləndirir. Bu baxımdan, "Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış" inkişaf konsepsiyası gələcəyə ünvanlanmış konkret bir baxışın, inkişaf strategiyasının təcəssümü kimi Azərbaycan iqtisadiyyatının keyfiyyət transformasiyasını və beynəlxalq rəqabətədavamlılğını ön plana çəkir. BMT-nin, müxtəlif sahələrin ekspertlərinin bu işə cəlb edilməsi, Azərbaycan dövlətinin açıq, şəffaf siyasətinin bariz nümunəsidir. Regionun aparıcı dövləti kimi bizim fəaliyyətimiz regional əməkdaşlığın güclənməsinə töhfə verəcək, bölgə dövlətlərinin bu inkişafdan bəhrələnməsinə şərait yaradacaqdır. Bu isə bizim regional aktor statusumuzu gücləndirir və onun fəaliyyət imkanlarını genişələndirir.

Digər tərəfdən, Azərbaycan dövləti "qara qızılın insan kapitalına çevrilməsi" kontekstində geniş biliklərə və dünyagörüşünə malik yeni kreativ nəsil gənclərin formalaşmasına xüsusi önəm verir. 2007-ci ildə qəbul edilmiş və gənclərin müxtəlif xarici ölkələrin təhsil ocaqlarında təhsillərini davam etdirməsini nəzərdə tutan dövlət proqramı bu istiqamətdə atılan mühüm addımlardan biridir. Bu gün proqram uğurla davam etdirilir və təhsil almağa göndərilən tələbələrin sayı ildən ilə artırılır. Bu gün xarici ölkələrdə müxtəlif proqramlar üzrə 10 000-ə yaxın tələbə təhsil alır. Bu yeni yaradıcı düşüncə, yeni dünyagörüşü eyni zamanda Azərbaycan dövlətçiliyinə xidmət edəcək mühüm kadr potensialıdır.

Əlbəttə, milli inkişafımızın keyfiyyət transformasiyasında bu gənclərin rolu böyükdür. Prezident İlham Əliyevin qəbul etdiyi 2011-2015-ci illər Gənclərin inkişafı dövlət proqramı və "Gənclər Fondu"nun yaradılması haqqında sərəncamı bu ilin ən əlamətdar hadisələrindəndir. Bu, gənclərlə işin yeni müstəvidə qurulmasına, onların ictimai həyatın bütün sahələrində fəal iştirak etməsinə və yeni inkişafın əsas qüvvəsinə çevrilməsinə imkan verəcəkdir. Cənab Prezident aprel ayında keçirilmiş gənclərlə görüşdə bu istiqamətdə fəaliyyətin gücləndirliməsini və gənclərə dövlət qayğısının artırılmasını əsas vəzifə kimi qeyd etmişdir. Bu məqsədlə gənclərin peşə hazırlığının təkmilləşdirilməsi, gənclər evlərinin yaradılması, gənclər mərkəzinin tikilməsi nəzərdə tutulmuşdur.

Eyni zamanda, Azərbaycan son illər ərzində Şərq və Qərb arasında intellektual diskussiya məkanına çevrilib, sivilizasiyaların və dinlərin dialoquna öz töhfəsini verir. Bu istiqamətdə keçirilən və müxtəlif mövzuları əhatə edən tədbirlər bunun bariz nümunəsidir. Bu il Bakıda keçirilən ikinci Beynəlxalq Humanitar Forum artıq ənənə halını almışdır. Onun 2012-ci ildə yenidən Bakıda keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Bu isə Azərbaycanın beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə həssas yanaşmasının və sülhün təmin edilməsinin müxtəlif yollarının axtarılmasına verdiyi önəmin göstəricisidir.

Forumda Cənab Prezidentin diqqət yetirdiyi məsələlərdən biri də multikulturalizm mövzusu olmuşdur. Multikulturalizm bu gün qaçılmaz bir fenomendir. Qərbin inkişaf etmiş ölkələrinə immiqrasiya axının güclənməsi fərqli milli xüsusiyyətlərin vahid bir məkanda, vahid qanunlar çərçivəsində birgə yaşayışını təmin etmək zərurəti yaratmışdır. Bu həmçinin istənilən dövlətdə yaşayan digər millətlərin nümayəndələrinin hüquqlarının qorunması baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Buna görə də, Azərbaycanın təşəbbüsləri daha geniş məqsədləri əhatə edir və ümumi səylərin birləşdirilməsini zəruri edir.

Azərbaycan eyni zamanda, qeyri-ənənəvi diplomatik vasitələrlə "mülayim güc" imkanlarını durmadan genişləndirir. Müxtəlif beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi, xarici ölkələrdən jurnalist qrupları və elm adamlarının dəvət edilməsi Azərbaycan haqqında dünya ictimaiyyətinin dolğun məlumatlandırılmasına birbaşa xidmət edir. Dünyanın tanınmış "beyin mərkəzləri" ilə əlaqələrin qurulması və birgə layihələrin həyata keçirilməsi də xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Qeyd etməliyəm ki, Azərbaycan Respublikasınnı Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi bu il ərzində 7 ölkənin beyin mərkəzləri ilə ikitərəfli əməkdaşlıq sazişləri imzalamışdır.

Bundan başqa, xüsusi diqqət cəlb edən digər bir məqam "Caucasus İnternational" adlı ilk elmi analitik dərginin işıq üzü görməsidir. Azərbaycan və Türkiyə beyin mərkəzlərinin birgə əməkdaşlığının məhsulu olan və ingilis dilində nəşr edilən bu dərgidə müxtəlif millətlərin nümayəndələri, türklər, gürcülər, amerikalılar, ruslar və digərləri məqalələr yazırlar. Analitik dərginin beynəlxalq arenada yayılması, beyin mərkəzlərinin abunəsinin artması onu tədqiqatçıların istifadə edəcəyi əsas vasitəyə çevirəcəkdir.

- Xarici siyasətdə 2011-ci il əsas hansı nailiyyəti ilə səciyyələnə bilər?

- Bilirsiniz, bu il biz dövlətimizin gələcəyi üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edən və insanların xatirəsinə daim həkk olunacaq çox önəmli hadisələrin şahidi olduq. Mən xüsusilə beynəlxalq arenada, Prezident İlham Əliyevin uzaqgörən və çoxşaxəli xarici siyasət kursunun məntiqi uğuru olan Azərbaycanın BMT Təhlkəsizlik Şurasına qeyri-daimi üzv seçilməsini vurğulamaq istəyirəm. Bu, bizim hər birimizin qürur mənbəyidir və müstəqiliyimizin 20-ci ildönümünə təsadüf edir. Bilirsiniz ki, Təhlükəsizlik Şurası legitim gücdən istifadəyə malik olan yeganə siyasi orqandır. Beynəlxalq təhlükəsizliyin və sülhün əsas təminatçısı kimi onun əsas məqsədi hüquqi prinsip və normalara əsaslanan dünya nizamını mövcud mexanizm və vasitələrlə tənzimləməkdir. Əlbəttə, son dövrlərin tarixinə nəzər salanda, Təhlükəsizlik Şurasının üzləşdiyi çətinlikləri, qətiyyətsiz addımları və həyata keçirilməyən qətnamələrini görmək olar. Bu, beynəlxalq birliyin fəal üzvü kimi bizi narahat etməyə bilməz. Dağlıq Qarabağla bağlı qəbul edilmiş, lakin bu günə kimi həyata keçirilməyən qətnamələri xatırlamaq kifayətdir. Bu baxımdan Azərbaycanın bu quruma üzvlüyü mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Birincisi, bu Azərbaycanın beynəlxalq siyasətdə malik olduğu yeni statusa uyğun fəaliyyət imkanlarının genişlənməsinin göstəricisidr. İkincisi, Azərbaycanın beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin qorunmasına verdiyi töhfənin dünya birliyi tərəfindən tanınmasıdır. Üçüncüsü, Azərbaycanın yeni dünya nizamında əsas etibarlı tərəfdaş olmasıdır. Azərbaycanın yeni qlobal xarakterli məsuliyyət daşıması eyni zamanda onun mültilateral çərçivədəki fəaliyyətinə yeni çalarlar əlavə etmişdir.
Azərbaycan öz milli maraqlarına uyğun olaraq, regional məsələləri daim dünya birliyinin diqqətində saxlamaqla yanaşı, Ermənistanın təcavüzünü və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin mahiyyəti haqqında ən yüksək kürsüdən danışmaq iqtidarına malik olacaq və bu haqda dünya birliyini vaxtaşırı məlumatlandıracaqdır. Münaqişə ilə bağlı Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi qətnamələrin yerinə yetirilməsi üçün lazımı tədbirlərin görülməsi istiqamətinə işin aparılması bizim qarşımızda duran əsas vəzifədir. Biz bu üzvlükdən maksimum dərəcədə yararlanıb əsas diqqəti münaqişənin sülh yolu ilə və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllinə yönəldəcəyik.
Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haqqında obyektiv məlumatları dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmaq üçün bu il ərzində məqsədyönlü fəaliyyət qurmuşdur. Diplomatik vasitələrlə yanaşı qeyri-diplomatik vasitələrdən geniş istifadə edilmişdir. Növbəti ildə bu fəaliyyət davam etdiriləcəkdir.

- Azərbaycanda "Ümid" və "Abşeron" yeni qaz yataqlarının kəşf edilməsi nəyi vəd edir və Avropanın enerji təhlükəsizliyində Azərbaycanın roluna necə təsir edir?

- Azərbaycan tarixən özünün neft yataqları ilə tanınmış, uzun müddət dünyanın əsas neft ixracatçısı olmuşdur. Qaz isə neftə nisbətən yeni bir iqtisadi fenomendir və əsasən son dövrlər dünya bazarında strateji məhsul xarakteri almışdır. Azərbaycanın qaz istehsalı Şah Dəniz yatağında hasilatın başlanmasından sonra artmış və bu artım növbəti illərdə yatağın ikinci mərhələsinin işə başlamasından sonra daha güclü olacaqdır.

Eyni zamanda, yeni qaz yataqlarının kəşfi Azərbaycanın ixracat potensialını artırır, onu dünyanın əsas istehsalçıları sırasında qərarlaşmasını şərtləndirir. 2011-ci ildə "Ümid" və "Abşeron" yataqlarında geniş qaz ehtiyatlarının tapılması öz özlüyündə böyük hadisə olmaqla yeni potensial yataqların mövcudluğundan xəbər verir. Qaz yataqlarının olması mühüm bir amildirsə, ölkənin xarici siyasətinin mahiyyəti, daxili sabitlik və inkişaf xüsusiyyətləri, onun enerji siyasətinin formalaşmasına təsir edən əsas elementlərdir. Bu yataqların kəşfi xarici kapitalın davamlı olaraq Azərbaycana axınının və Avropa dövlətlərinin ölkəmizə olan marağının göstəricisidir.

Mövcud siyasi sabitlik və biznes mühiti sərmayəçilərin gəlməsi üçün münbit zəmin yaradır. Bizim xarici siyasətimiz və boru kəmərlərinin diversifkasiya iradəmiz Azərbaycanı Avropa ölkələri üçün çox cəlbedici bir tərəfdaşa çevirmişdir. Hamıya məlumdur ki. Avropa qaza olan tələbatını ödəmək üçün cənub qaz dəhlizini inkişaf etdirməyə çalışır. Müxtəlif layihələr, o cümlədən "Nabukko" nəzərdən keçirilir. Regionda sabitliyi və tərəqqinin əsas aparıcı qüvvəsi olan Azərbaycan Avropanı qazla təmin edəcək zəruri aktordur. O nəinki qaz ixracatçısıdır, eyni zamanda, Mərkəzi Asiya ölkələrinin enerji resurslarının daşınması üçün əsas tranzit yoludur. Göründüyü kimi, qaz amili Azərbaycanın geostrateji əhəmiyyətini yenidən dəyərləndirir.

- Azərbaycanın xarici ölkələrə investisiya potensialı haqqında nə deyə bilərsiniz?

- Qısa müddət ərzində Azərbaycan istər siyasi, iqtisadi, sosial, istərsə də demokratiya sahəsində böyük inkişaf yolu keçmişdir. Ulu öndər Heydər Əliyevin əzmi və iradəsi sayəsində əldə edilən sabitlik siyasi və iqtisadi islahatların həyata keçirilməsinə və Azərbaycanın öz milli xüsusiyyətlərinə uyğun yeni inkişaf modelinin özünü təsdiq etməsinə rəvac vermişdir. Son illərin iqtisadi göstəriciləri (misal üçün iqtisadi artım tempi, yoxsulluğun kəskin azaldılması, işsizliyin aşağı düşməsi), yeni iqtisadi fəaliyyət sahələrinin yaradılması ölkə iqtisadiyyatının sağlam özüllər üzərində və şaxəli şəkildə inkişaf etməsinin bariz nümunəsidir. Bazar iqtisadiyyatına keçidi başa vuran Azərbaycan bu gün kapital idxal edən ölkədən kapital ixrac edən ölkəyə çevrilmişdir. Azərbaycanın özəl və dövlət şirkətləri dünyanın müxtəlif ölkələrində sərmayələr yatırır, milli ideyaların daşıyıcılarına çevrilirlər. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti bu sahədə öz fəallığı ilə seçilir. Bu il şirkət Avropanın tanınmış dövlətlərindən olan İsveçrəyə geniş sərmayə qoymuş və bununla da Avropa bazarında öz mövqeyini möhkəmləndirmişdir.

- İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları Azərbaycanın əsas hədəfi və gələcək inkişafının əsas vasitəsidir ideyası iqtisadi inkişafın yeni mərhələsinimi nəzərdə tutur?

- Bilirsiniz, Azərbaycan sürətlə inkişaf edən ölkədir. Dövlət büdcəsi müstəqilliyin ilk illəri ilə müqayisədə 1000 dəfə artmışdır. Daxili imkanlar hesabına həyata keçirilən investisiya layihələri, iqtisadi fəaliyyət istiqamətlərinin genişlənməsi iqtisadiyyatın çoxşaxəli inkişafına xidmət etmişdir.

Qloballaşan müasir dünyada texnoloji tərəqqinin yeni nailiyyətləri kommunikasiya vasitələrinin şaxələnməsinə, internetin yaratdığı imkanlar sayəsində məlumatların daha sürətlə ötürülməsinə şərait yaratmışdır. Bu, həm insanların şüurunda, gündəlik həyatında dəyişikliklərlə müşahidə olunur.

İnformasiya kommunikasiya texnologiyalarının inkişafı Cənab Prezident tərəfindən təyin edilən əsas prioritet sahələrdən biridir. Bizim gələcək inkişafımızın möhkəm özüllər üzərində qurulmasının əsasını texnoloji tərəqqi təşkil edəcəkdir. Bu gün insan kapitalına verilən önəm məhz tədqiqat və inkişaflın vəhdətindən irəli gələn qaçılmaz bir amildir. Biz bununla gələcək inkişafımızın münbit zəminini hazırlayırıq. Qeyd etmək lazımdır ki, beynəlxalq təşkilatların hesablamalarına görə, əgər 2004-cü ildə vətəndaşların interneti çıxışı 7% təşkil edirdisə, bu gün bu rəqəm 60%-ə yüksəlmişdir.

Bu, əlbəttə, böyük göstəricidir və bizim yeni inkişaf tendensiyalarına verdiyimiz qiymətin bariz nümunəsidir. Göstərilən rəqəmlərin obyektivliyinə şübhə yoxdur, çünki onlar beynəlxalq təşkilatların rəyidir. Azərbaycan dünyada gedən transformasiyalara uyğunlaşır və iqtisadiyyatın sürətli inkişafı onun müasir dünyanın reallıqlarına və xüsusiyyətlərinə adaptasiya bacarığına malik olmasının sübutudur.

Bu gün cəmiyyəti kompütersiz, internetsiz təsəvvür etmək çətindir. Çünki insanların gündəlik həyatının, daha geniş mənada həyat tərzinin tərkib hissəsi olan bu texnoloji nailiyyətlər yeni bir fenomenə çevrilmişdir.

İnternet həm iqtisadi baxımdan, həm də insan inkişafı baxımından, yəni düşdüyü məkandan asılı olmayaraq mövcud proseslərə adekvat reaksiya vermək, əsaslandırılmış şəkildə öz mövqeyini ifadə etmək kimi keyfiyyətlərə yiyələnməsi üçün də xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu, yeni təfəkkürün formalaşmasında özünü büruzə verir.

- Gələcək inkişaf strategiyasının əsas xüsusiyyətlərini necə səciyyələndirərdiniz?

- Əlbəttə, gələcək haqqında fikir söyləmək çətindir, lakin vətəndaş və millət qarşısında məsuliyyət daşıyan hər bir vəzifəli şəxs gələcəyi dərindən təhlil etməli və hadisələrin axarını mümkün qədər müəyyən etməlidir. Belə olan halda bizim təsir imkanlarımız da artmış olur. Əgər Bismark iki il sonra baş verəcək prosesləri öncədən hiss etməyə xüsusi önəm verirdisə müasir qloballaşan dünya uzun müddətə hesablanmış strateji seçimlər etməyi zəruri etmişdir. Buna görə bizim siyasi strategiyamız müxtəlif amilləri nəzərə alır:

Birincisi, yaşadığımız regionun xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq, mövcud və potensial təhdidlərin aradan qaldırılması üçün zəruri mexanizmlərin işlənib hazırlanmasının təmin edilməsi;

İkincisi, qloballaşan dünyanın daşıdığı bütün universal konsepsiyaların, siyasi-iqtisadi proseslərin milli dəyərlərin qorunması və ümumi inkişaf fonunda nəzərdən keçirilməsi;

Üçüncüsü, gələcək inkişafımızın öz milli xüsusiyyətlərimizlə uzlaşması əsasında təyin edilməsi;

Dördüncüsü, Avropa institutlarına inteqrasiyanın davam etdirilməsi;

Beşincisi, müxtəlif dövlətlərin iqtisadi inkişaf xüsusiyyətləri, uğurları və səhvlərinin təhlili əsasında milli inkişaf strategiyamızın daim təkmilləşdirilməsi;

Altıncısı, insan amilinin siyasi, iqtisadi və sosial fəaliyyətimizin əsas məqsədi və qayəsi olması;

Yeddincisi, yüksək keyfiyyətli təhsil, səhiyyə və sosial sığorta sistemi üzərində vətəndaşların rifahının təmin edilməsi;

Nəhayət, səkkizinci, güclü vətəndaş cəmiyyətinin formalaşması, dövlət və üçüncü sektor arasında münasibətlərin daim möhkəmləndirilməsidir.

Bu sadaladığım elementlərin vəhdəti Azərbaycan xalqının xoşbəxt və təhlükəsiz gələcəyinin təminatçısına çevriləcəkdir.

Demokratiya Azərbaycan xalqının seçimidir və bizim inkişafımızın əsas çərçivəsidir. Avropa təsisatların uğurla inteqrasiya edən Azərbaycan universal dəyərlərin daşıyıcına çevrilmişdir. Hər bir dövlətin öz inkişaf xüsusiyyətləri demokratiyanın yüksəlişini və dərin kök salmasını şərtləndirir.

Qərb dövlətləri uzun zaman kəsiyində demokratiyanın tərəqqisinə nail olublar. Biz isə bu gün bu yolun başlanğıcındayıq və əzmlə bu yolu davam etdirəcəyik.

"Twitter"in işində nasazlıqlar yaranıb
"Twitter"in işində nasazlıqlar yaranıb
Oktyabrın 23-də manatın dollara qarşı məzənnəsi
Oktyabrın 23-də manatın dollara qarşı məzənnəsi
Azərbaycanın İranla həmsərhəd bölgəsinin işğaldan azad edilməsi iki ölkənin əlaqələrini inkişaf etdirəcək - Nazir
Azərbaycanın İranla həmsərhəd bölgəsinin işğaldan azad edilməsi iki ölkənin əlaqələrini inkişaf etdirəcək - Nazir
Loading Bars
Xəbər lenti
Tramp prezident seçkilərində erkən səs verməyi planlaşdırır
Fransanın daha 38 departamentində komendant saatı tətbiq edilib
İsrail Qəzza zolağında HƏMAS-ın mövqelərinə zərbələr endirib
Kolumbiyada asma körpü uçub, 5 nəfər həlak olub
Putin S-400-ü dünyanın ən yaxşı HHM sistemi adlandırdı
Moskvada koronavirusdan daha 62 nəfər ölüb
ÜST: Dünyada son sutkada koronavirusa yoluxma sayında yeni rekord qeydə alınıb
Qəzza zolağından İsrail ərazisinə raket atılıb
ANAMA cəbhəboyu ərazilərdə minaatan mərmisi, mərmi qalıqları aşkar edib (FOTO)
"Twitter"in işində nasazlıqlar yaranıb
Avropa Liqası: "Qarabağ" qrup mərhələsində ilk matçını keçirdi
Minsk Qrupunun rusiyalı həmsədri Dağlıq Qarabağ üzrə görüşlərdə iştirak etmək üçün Vaşinqtona yollanıb
Polşada azərbaycanlı gənclərin icazəli aksiyası zamanı ermənilər təxribat törədib (FOTO)
RSXM-nin Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının onlayn iclası keçirilib (FOTO)
Türkiyədə koronavirusdan sağalanların sayı 310 mini ötüb
Ermənistan növbəti itkilərini açıqlayıb
Rusiya Prezidenti: Həmsədrlər kimi danışıqlar prosesinin təşkilinə görə bizim üzərimizə məsuliyyət düşür
Elə vəziyyətə gəlib çatmamalıyıq ki, xəstəlik Orduya gedib çıxsın - Səhiyyə Nazirliyi
UEFA Avropa Liqası: “Makkabi” və “Qarabağ” komandalarının start heyəti açıqlanıb
Təhsil naziri YUNESKO-nun növbədənkənar sessiyasında Ermənistanın ölkəmizə təcavüzündən danışıb (FOTO)
Yəhudi əsilli Azərbaycan Əsgəri: Azərbaycan bizim evimizdir, vətənimizdir (VİDEO)
Arzu Nağıyev: Bugün KİV-lərin obyektivliyi və dəqiqliyi sayəsində Azərbaycan reallıqlarını dünyaya çatdırmaq mümkün olur
Budapeşt şəhərində Gəncə terroruna etiraz aksiyası keçirilib (FOTO)
Azərbaycan ərazisinin əhəmiyyətli bir hissəsinin itirildiyi vəziyyət əbədi davam edə bilməz - Putin
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva: Bu gün Prezident İlham Əliyev başda olmaqla Azərbaycan xalqı yeni tarix yazır (MÜSAHİBƏ)
Ərdoğan və Ruhani Dağlıq Qarabağ münaqişəsini müzakirə ediblər
Ermənistana qarşı sanksiyalar tətbiq olunmalıdır - Livanlı vəkil
Düşmənin çox sayda hərbi texnikası və canlı qüvvəsi darmadağın edilib (VİDEO)
Beynəlxalq təşkilatlar rayonlarımızın raket zərbələrinə məruz qalması barədə məlumatlandırılıb (FOTO)
Azərbaycan Ordusu qələbə əzmi ilə döyüşləri davam etdirir - Anar Eyvazov
Azərbaycan Bayrağı Zəngilanın Ağbənd qəsəbəsində (VİDEO)
Fransada vağzal təxliyə olunur
Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan və İran İslam Respublikası dövlət sərhədi tam nəzarətə götürülüb
Prezident İlham Əliyev: Zəngilanın Ağbənd qəsəbəsi və 13 kəndi işğaldan azad edildi
Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan Ordusu Füzuli rayonunun 3, Cəbrayıl rayonunun 4 kəndini işğaldan azad edib
Prokurorluq Zəngilanda Azərbaycan Bayrağı qaldırılan yer barədə məlumat yaydı (VİDEO)
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvləri Prezident İlham Əliyevə məktub ünvanlayıb
Azərbaycan Ordusunda mənəvi psixoloji vəziyyət çox yüksək səviyyədədir (VİDEO)
Qəbələ və İsmayıllıda zəlzələ olub
AQTA könüllüləri ərzaq mağazalarında maarifləndirmə tədbirləri aparıb (FOTO)
Milli Məclisin növbəti iclasının gündəliyi məlum olub
Rusiya Dağlıq Qarabağda tənzimləmə üzrə fəal səyləri davam etdirir - Mariya Zaxarova
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin kampaniyasına dünyanın nüfuzlu elm adamları və ziyalıları da qoşulub (FOTO)
Azərbaycan böyük qələbələrə doğru addımlayır - Pərvin Kərimzadə
Artım belə davam edərsə, yaxın günlərdə sutkalıq yoluxma sayı 1000-i ötə bilər - Mütəxəssisdən xəbərdarlıq
Səbinə Əliyeva və İƏT Ombudsmanlar Assosiasiyasının prezidenti Gəncədə birgə faktaraşdırıcı missiya həyata keçirib (FOTO)
Oktyabrın 23-də manatın dollara qarşı məzənnəsi
ANAMA Ermənistandan Kürdəmirə atılan raketlə bağlı məlumat yaydı (FOTO)
Paytaxt sakinləri karantin qaydalarına necə əməl edir? FOTOREPORTAJ
Gəncədə mülki əhaliyə qarşı törədilən cinayətləri heç faşizmlə də müqayisə etmək olmaz - Yəhudi Dini İcmasının sədri
Azərbaycan Əsgərinin sizə müraciəti var (VİDEO)
Moskvada terror aktının qarşısı alınıb
Azərbaycanın İranla həmsərhəd bölgəsinin işğaldan azad edilməsi iki ölkənin əlaqələrini inkişaf etdirəcək - Nazir
29 ictimai iaşə obyektində kobud qayda pozuntuları aşkarlanıb
Müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılan gənclər cəmiyyətə müraciət etdilər (FOTO)
İndi baş verənlər Minsk qrupunun fəaliyyətindəki səriştəsizliyin nəticəsidir - Oljas Suleymenov
Azərbaycanın haqq savaşına qarşı çıxan "Meydan TV" erməni lobbisinin tezisləri əsasında işləyir - Ekspert
"Karabakh is Azerbaijan" yazılı avtomobil Londonda Ermənistan səfirliyinin qarşısında (FOTO/VİDEO)
Sülhməramlıların yerləşdirilməsi Azərbaycan torpaqlarının tam azad olunmasından sonra mümkün ola bilər - Deputat
Artilleriyaçılarımız düşmənə dəqiq zərbələr endirməyə davam edir - MN (VİDEO)
Türkiyənin Baş Ombudsmanı Gəncədə erməni vəhşiliyi ilə tanış olub
Respirator xəstəliklərin yayılmasında artım olacaq - Səhiyyə Nazirliyi
Kreml Qarabağda Rusiya desantı olması ehtimalını təkzib edib
Kamran Əliyev Tacikistanın Azərbaycandakı səfiri ilə görüşüb (FOTO)
Azərbaycan Ordusu BMT TŞ tərəfindən qəbul olunmuş qətnamələrin icrasını təmin edir - Vüqar Rəhimzadə
İƏT Parlament İttifaqından Azərbaycana dəstək: Ermənistanın Gəncəyə terror hücumu pisləndi
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Aİ-Azərbaycan Parlament Əməkdaşlıq Komitəsi büro iclasında müzakirə edilib (FOTO)
ÜST Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair bəyanat verib
XİN: Ermənistan XİN-in Paşinyanın mövqeyini “sülhsevər” kimi qələmə verməyə çalışan bəyanatı tamamilə cəfəngiyyatdır
Prezident İlham Əliyev: Əgər Minsk qrupu 30 il ərzində nəticə əldə edə bilmirsə, bu, özü hər şeyi göstərir
BMT-nin Ölkə üzrə İdarə Heyəti Azərbaycanda zərər görmüş insanlara humanitar yardım göstərməyə hazırdır
Azərbaycan Prezidenti: Beynəlxalq müşahidəçilərlə bağlı həlledici sözü biz deməliyik
Bu gün Ali Baş Komandan Azərbaycanın müstəqillik tarixinə yeni şanlı səhifələr yazır - Tamam Cəfərova
Gənclər elə bilirlər ki, xəstəliyi yüngül keçirəcəklər - Yaqut Qarayeva
Prezident İlham Əliyev: Türkiyə və Azərbaycanla münasibətləri normallaşdırmadan Ermənistanın gələcəyi yoxdur
Prezident İlham Əliyev: Əgər Ermənistan konstruktiv addımlar atsa və əraziləri boşaltsa, biz bütün kommunikasiyaları açacağıq
İqtisadiyyat İnstitutunda Post-konflikt Ərazilərin Bərpası Elmi Mərkəzi yaradılır
Zəngilan arxeoloji cəhətdən zəif tədqiq olunan rayonlarımızdandır - Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu
Prezident İlham Əliyev: Xalq Cəbhəsi və Müsavat partiyası Azərbaycanın milli maraqlarının əleyhinə çıxış edir
“Əsgərə məktub” layihəsi Türkiyə və Rusiya mediasının diqqət mərkəzində (FOTO)
Prezident İlham Əliyev: Ərazilərin azad edilməsi ilə əlaqədar kənd təsərrüfatımızın gələcək inkişafını artıq planlaşdırmağa başlamışıq
İranda koronavirusa yoluxanların sayı 550 min nəfərə çatıb
Azərbaycanda son sutkada 825 nəfər COVID-19-a yoluxub, 171 nəfər sağalıb, 6 nəfər vəfat edib
2020-ci ilin 4-cü rübündə Ermənistanın ÜDM-i 1 milyard dollar azala bilər
Azərbaycan Prezidenti: TAP kəməri ilə bağlı hər şey qrafikə uyğun gedir
Bakı Slavyan Universitetinin əcnəbi tələbələri “Qarabağ Azərbaycandır!” deyir (FOTO)
Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan özü döyüşür, bizim heç bir xarici döyüşçüyə ehtiyacımız yoxdur
Yelo Bank program təminatının lisenziyalarının uzadılması üzrə tender keçirir
Prezident İlham Əliyev: Dağlıq Qarabağda heç bir referendum olmayacaq
Azərbaycan Prezidenti: Əgər hər hansı bir ölkə vasitəçi rolunu üzərinə götürürsə, bu ölkə neytral olmalıdır
Koronavirusa yoluxan gənclərdə də ağırlaşmalar ola bilər - Nazirlikdən XƏBƏRDARLIQ
Prezident İlham Əliyev: Beynəlxalq müşahidəçilər və ya sülhməramlı qüvvələr əsas prinsiplərin sonuncu hissəsidir
Prezident İlham Əliyev: Ermənistanın bu hökuməti ilə münaqişənin sülh yolu üzrə nizamlanması perspektivləri çox uzaqdır
Prezident İlham Əliyev: İşğal olunmuş bütün ərazilər qaytarılmalıdır
Minsk qrupu Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin mahiyyətinə qayıtmağa hazırdır - ABŞ-ın NATO-dakı səfiri
Azərbaycan Prezidenti: Bizim qaçqın və məcburi köçkünlərimiz işğal olunmuş bütün ərazilərə qayıtmalıdırlar
Prezident İlham Əliyev: Əgər bizə hücum olunursa, biz nəinki özümüzü müdafiə etməliyik, eyni zamanda, əks-hücuma da keçməliyik
YAP Gəncədə 10 azyaşlı uşağı və daha 5 ailəni himayəyə götürüb
Trend BİA-nın baş redaktoru “CNN Türk” telekanalına Dağlıq Qarabağda davam edən gərginlik barədə açıqlama verib (FOTO/VİDEO)
Mingəçevir Dövlət Universiteti Elmi Şurasının növbəti iclası keçirilib
Bütün xəbərlər