“Azərbaycanın geosiyasəti”

“Azərbaycanın geosiyasəti”

Yunus Oğuz

"Azərbaycanın geosiyasəti"

Əli Həsənovun kitabından qənaətə gəldiyim düşüncələr

Əli Həsənov yazır: "Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac kəməri və TRASEKA hər iki ölkənin əməkdaşlıq etdiyi transmilli layihələrdir. ... Xəzərin dibinin bölünməsinə dair ikitərəfli saziş, həmçinin Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayevin 2005-ci il mayın 24-də Bakıya rəsmi səfəri zamanı imzalanan "Strateji əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq haqda " saziş xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Bundan başqa tərəflər arasında azad ticarət, turizm, neft-qaz maşınqayırması, terrorizmlə mübarizə və s. sahələrə dair saziş imzalanmışdır". (Bax. s. 446-447)
Özbəkistan. Əhalisi 29 ...... milyondan artıq, ərazisi isə 447.4 min kv. metr sahəsi olan Özbəkistan regionda ən strateji əhəmiyyətli ölkə sayılır. Bu ölkə özünün təbii ehtiyatlarına görə dünyada öncül sıralarda yer alır, belə ki, neft, qaz, qızıl və kömür ehtiyatları ilə zəngin olan bu dövlətin əsas enerji ehtiyatı qazdır.

Çıxarılan qazın həcminə görə Özbəkistan dünyada 8-ci yeri, qızıl ehtiyatlarına görə isə 4-cü yeri tutur. Mis və uran ehtiyatlarına görə isə müvafiq olaraq 10 və 7-ci yerdə yerləşir. Eyni zamanda Özbəkistan Beynəlxalq Valyuta Fondu və Ümumdünya Bankı və digər beynəlxalq qurumlarla əməkdaşlıq edir. Ölkədən 10 nəqliyyat dəhlizi keçir. ABŞ politoloqu Zbiqnev Bjezinskinin fikrincə, "hazırda ABŞ-ın Mərkəzi Asiyada diqqətini cəlb edən iki əsas ölkə var. Bunlardan biri dinamik inkişaf edən Qazaxıstan, digəri isə regionda strateji önəm daşıyan Özbəkistandır," Orta Asiyada Özbəkistan yeganə ölkədir ki, İrana qarşı dayanır və ABŞ-da bu faktdan yararlanmağa çalışır. Rəsmi Daşkənd belə düşünür ki, İranın regionda güclənməsi avtomatik olaraq burada fars-tacik mədəniyyəti və milliyətçiliyin güclənməsinə gətirib çıxaracaq. İranın təsiri altında olan azsaylı etnik qruplaşmalar separatizmə meyllənəcəklər.

Bu günün özündə də İslam Kərimovla İmoməli Rəhman arasında soyuqluğun səbəbi Tacikistan tərəfinin Buxara və Səmərqənd şəhərlərini özünün əzəli torpaqları elan etməsidir. Bunu Düşənbə tərəfi gizlətmir və açıqca söyləyir ki, bu şəhərlər Samani dövləti mövcud olanda (900-999) taciklərə tabe idi (qeyd edək ki, Samani dövlətinin rəsmi dili tacik dili olub və müasir ədəbi fars dilinin əsasını onlar yaradıblar) və indi də geri qaytarılmalıdır. Əslində buna istəkmi deyək, tələbmi deyək, amma heç bir məntiqə sığmır. Belə çıxır ki, indi Avrasiyanın yarısını Monqolustana, yaxud Əmir Teymurun kötükcələrinə, yaxud da Osmanlıların və ya qızılbaşların sahib olduqları milyonlarla kv. kilometr əraziləri geri qaytarmaq lazımdır.

Əslində belə iddia Özbəkistana qarşı ya Rusiya, ya da İran, bəzən isə hər ikisi tərəfindən siyasi təzyiq vasitəsidir, bir növ xəbərdarlıq mesajıdır, yəni özünü düz aparmasan, bu təzyiq silahı işə düşə bilər". Məhz buna görə özünü müstəqil elan etdiyi gündən bu günə qədər Özbəkistan-İran münasibətləri gərgin olaraq qalır.

Müəllif öz kitabında qeyd edir ki, 2005-ci ilin mayında Əndicanda baş vermiş qanlı hadisələrdən sonra ABŞ-ın tutduğu mövqe Özbəkistan rəhbərliyini öz xarici siyasi kursu və istiqamətini dəyişməyə vadar etdi. Nəticədə, Özbəkistan nümayiş- karcasına GUÖAM-ı tərk etdi, ardınca ərazisindəki ABŞ hərbi bazasını ölkədən çıxardı, Avrasiya İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına qoşuldu, daha sonra isə MDB Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsinə üzvlüyünü bərpa etdi. Bütün bunlar ABŞ-ın ümumilikdə Mərkəzi Asiyadakı mövqelərinə böyük zərbə oldu.

Özbəkistan Respublikasının Azərbaycanla münasibəti haqqında Əli Həsənov yazır: "2004-cü ilin 23-24-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Özbəkistan Respublikasına rəsmi səfər etmişdi. Səfər zamanı "Azərbaycan Respublikası ilə Özbəkistan Respublikası arasında strateji əməkdaşlığın daha da möhkəmləndirilməsi haqqında "Bəyannamə"də daxil olmaqla altı mühüm dövlətlərarası və hökumətlərarası sənəd imzalanmışdır... bir daha bəyan edilib ki, dövlətlərin regional və beynəlxalq məsələlərə dair mövqeləri üst-üstə düşür. ... Özbəkistanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı mövqeyi də Azərbaycanı tam qane edir..." (Bax. s. 451-452)

Türkmənistan. Özünü bölgənin geosiyasi münasibətlərində "bitərəf" elan edən bu ölkə yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi ziddiyyətləri ilə fəqrlənir. Bu ziddiyyətlər Azərbaycanla münasibətdə, hətta elçisinin geri çağırılması və səfirliyinin bağlanmasına qədər inkişaf etdi. Qapalı və təcrid olunmuş şəkildə fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq, zəngin karbohidrogen yataqlarının, mövcud olması səbəbindən daxildə aparılan dövlət siyasəti Qərb dövlətləri tərəfindən müqavimət ilə qarşılanmır. Yalnız, hakimiyyət dəyişikliyindən və ölkə prezidenti Q. Berdiməhəmmədov olduqdan sonra, Türkmənistan özünün təkcə neft və qaz ehtiyatlarından deyil, digər geosiyasi və geoməkan üstünlüklərindən istifadə etmək qərarına gəldi. Məsələn, indiki zamanda Türkmənistan nəhəng dövlətlərlə- Rusiya, İran, Türkiyə, Çin, Pakistan, ABŞ, və başqaları transmilli layihələri birgə həyata keçirməkdə maraqlı görünür və bu sahədə fəallığını xeyli artırıb.
"Xəzər dənizində ən yaxşı qonşu hesab olunan, milli, regional və transmilli layihələrdə maraqları Azərbaycanla üst-üstə düşən Türkmənistanla münasibətlərə rəsmi Bakı çox ciddi maraq göstərir və yəqin ki, yaxın illərdə bu istiqamət xarici siyasətdə prioritet olaraq qalacaqdır". (Bax. s. 454)

Qeyd edək ki, qarşılıqlı olaraq 2008-ci il mayın 19-20-də Türkmənistan prezidentinin Azərbaycana səfəri və elə həmin il noyabr ayının 28-29-da isə Azərbaycan prezidentinin Türkmənistana rəsmi səfərin nəticələri ondan xəbər verir ki, bu iki dövlət arasında ərazi mübahisələrinin (söhbət Xəzər dənizindəki neft yatağının istismarından gedir) olmasına baxmayaraq, iki dövlət arasında münasibətlərin inkişafında hər iki tərəf maraqlı görünür.

Qırğızıstan. Ərazisinin 80% dağlıq ərazisi olan bu ölkənin dənizə çıxışı yoxdur. Əvəzində bu regionda Tyanşan, Talas, Qırğız, Türküstan dağları yerləşir. O yeganə ölkədir ki, Mərkəzi Asiyada Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvdür. Qırğızıstan qonşu dövlətlərlə (Qazaxıstan, Tacikistan, Özbəkistan və Çin) yanaşı ABŞ, Türkiyə, Almaniya, Rusiya, İsveçrə və s. dövlətlərlə ticarət əlaqələri yaradıb və bu sahədə əməkdaşlıq edir. Belə ki, Qırğızıstanda əlvan metallar- mis, molibden, qızıl, civə, dəmir filizi, qurğuşun yataqları, dağarası çökəkliklərdə isə neft və kömür ehtiyatları mövcuddur.

"Orta Asiya regionunda Azərbaycanın Qırğızıstanla dövlətlərarası əlaqələri nisbətən ardıcıl inkişaf yolu keçmişdir. ...Dövlət başçılarının səfərləri çərçivəsində qarşılıqlı maraq kəsb edən ikitərəfli, regional və beynəlxalq məsələlər müzakirə olunmuş, 14 sənəd, o cümlədən "Azərbaycan Respublikası ilə Qırğızıstan Respublikası arasında dostluq və əməkdaşlıq Müqaviləsi" imzalanmışdır. (Bax. s. 456)
Qeyd edək ki, Qərbin bu ölkəyə də ixrac etdiyi "narıncı inqilab" layihəsi bu ölkədə baş vermiş və bunun nəticəsində proseslər tez-tez hakimiyyət dəyişikliyi ilə müşahidə olunurdu. Qırğızıstan bu səbəbdən də ölkəsini səfalət halına sala biləcək "inqilab"lardan qurtulmaq üçün son zamanlar daha çox Qərblə deyil, MDB məkanında Rusiya və etnik kökə söykənən Türkiyə və türkdilli dövlətlərlə əməkdaşlığa meyllidir.
Ardı var

Azərbaycanın bütün azad edilmiş ərazilərində yaxşı mobil siqnal mövcuddur
Azərbaycanın bütün azad edilmiş ərazilərində yaxşı mobil siqnal mövcuddur
Azərbaycan Ordusunun şanlı aprel zəfərindən 5 il ötür
Azərbaycan Ordusunun şanlı aprel zəfərindən 5 il ötür
Azərbaycan ərazi bütövlüyünü bərpa edə bilib - Tural Gəncəliyev
Azərbaycan ərazi bütövlüyünü bərpa edə bilib - Tural Gəncəliyev
Loading Bars
Xəbər lenti
Livandan İsrailin şimal sahillərindəki Aralıq dənizi ərazisinə üç raket atıldı
ABŞ Ermənistan-Azərbaycan sərhədindəki gərginliyin azaldılmasına çağırır
Rusiya Azərbaycanın daha 30 müəssisəsindən pomidor idxalına icazə verəcək
Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistan və Azerbaycan sərhədində baş verən gərginliklə bağlı açıqlama verib
İsrail Müdafiə Ordusu 9000 ehtiyatda olan əsgərinin çağırışını elan edib
Azərbaycanın xarici işlər nazirinin ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri ilə telefon danışığı olub
Samuxda 3 otaqlı ev yanıb
"Alyans" İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 98-ci doğum günü ilə əlaqədar tədbir keçirilib (FOTO)
Bu gün Azərbaycanda 21 mindən çox vətəndaş COVID-19 əleyhinə peyvənd olunub
Azərbaycanda 509 nəfər koronavirusa yoluxub, 1427 nəfər sağalıb, 16 nəfər vəfat edib
Ceyhun Bayramov və Sergey Lavrov arasında telefon danışığı olub
Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın ən yeni tarixinin şanlı səhifəsini yazdı: “Xarıbülbül” festivalı hər il keçiriləcək!
"Air France" şirkəti Tel-Əvivə uçuşlarını dayandırıb
İsrail Hava Qüvvələri Qəzza zolağından buraxılan dronu vurduğunu açıqladı
"Twitter"in işində problemlər yaranıb
Heydər Əliyevin Qarabağla bağlı arzularının əks olunduğu video-çarx Prezident İlham Əliyevi kövrəltdi (VİDEO)
Prezident İlham Əliyev Cıdır düzündə bir daha "Qarabağ Azərbaycandır" dedi (VİDEO)
İstefada olan general-polkovnik Tofiq Ağahüseynov dəfn edilib (FOTO)
Mingəçevirdə qanlı dava: 3 nəfər saxlanılıb
Şəhid ailələri və müharibə əlillərinə daha 50 mənzil təqdim olundu (FOTO)
Azərbaycan neftinin qiyməti qalxıb
Daha 3 şəhidin yeni doğulan övladına hesab açılacaq (FOTO)
Şuşada “Xarıbülbül” festivalını yenidən keçirmək arzumuz gerçək oldu - Xalq artisti
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva rəsmi "İnstagram" hesabında “Xarıbülbül” musiqi festivalının qala-konsertindən görüntü paylaşıb (VİDEO)
Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 43 nəfər saxlanılıb
Saatlıda gecə saatlarında fəaliyyət göstərən çayxana aşkarlanıb
İranda ötən sutka 297 nəfər koronavirusdan ölüb
IATA və AZAL arasında IATA Travel Pass mobil əlavəsinin Azərbaycanda tətbiq edilməsinin mümkünlüyü müzakirə edilib
Kasım-Jomart Tokayev Prezident İlham Əliyevə telefonla zəng edib
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şuşada “Xarıbülbül” musiqi festivalının qala-konsertində iştirak ediblər (FOTO/VİDEO) (YENİLƏNİB)
Müdafiə Nazirliyi istefada olan general-polkovnikin vəfatı ilə əlaqədar başsağlığı verib
Prezident İlham Əliyev Şuşada Yuxarı Gövhərağa məscidində olub (YENİLƏNİB) (FOTO/VİDEO)
Şuşada keçirilən "Xarıbülbül" festivalı böyük tarixi qələbənin təntənəsidir - Şuşalı deputat
AXC-Müsavat cütlüyünün Naxçıvanla bağlı mənfur niyyətinin qarşısını məhz Heydər Əliyev aldı - Deputat
Mətbuat prospektində avtomobillərin hərəkətində sıxlıq var - SƏBƏB (FOTO)
Sabah hava necə olacaq?
Türkmənbaşı limanına ilk dəfə yan alan "Azərbaycan" gəmi-bərəsi milli adət-ənənələrə uyğun qarşılanıb (FOTO)
Neftçala sakini narkotiklə saxlanılıb
Şuşada tikiləcək məscid Vətənimizin bir tacı olacaq - QMİ sədri
Şəkidə avtoxuliqan saxlanılıb (FOTO/VİDEO)
İsraildə aktiv koronavirus xəstələrinin sayı 825-ə düşüb
Son illərdə Naxçıvanın iqtisadi, siyasi və hərbi potensialının dinamik şəkildə artması danılmaz faktdır - Kamaləddin Qafarov
Ermənilər təkcə xalqımıza deyil, dini abidələrimizə qarşı da vandallıq törədiblər - Allahşükür Paşazadə
Qazaxıstanda koronavirusa yoluxanların sayı 350 min nəfəri ötüb
Azərbaycan xalqı birlik sayəsində qələbə qazandı - QMİ sədri
İlk dəfədir ki, Ramazan bayramını qalib ölkə kimi qeyd edirik - Allahşükür Paşazadə
İşğaldan azad olunmuş ərazilərə keçməyə cəhd göstərən 5 nəfər saxlanılıb
Şuşada "Xarı Bülbül" festivalında iştirak etdiyimizə görə çox xoşbəxtik - Xalq artisti
Təzəpir məscidində bayram namazı qılınıb (FOTO)
Pomidor güvəsi (Tuta absoluta) və onunla mübarizə üsulları
“Şaka” ləqəbli narkotacir saxlanılıb
Venesuelada ilin əvvəlindən inflyasiya 240 faizi ötüb
Braziliyada koronavirusdan daha 2 494 nəfər ölüb
Şuşada bayram namazı qılınıb (VİDEO)
“Azpetrol” Ramazan bayramı münasibətilə müsəlmanları təbrik edir
Bakıda intihara cəhdin qarşısı alınıb
Argentinada koronavirusa yoluxanların sayı 3,2 milyonu ötüb
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Şuşadan bütün müsəlmanları Ramazan bayramı münasibətilə təbrik edib (FOTO)
İsrail Türkiyə telekanalının Qəzza zolağında yerləşən binasına zərbə endirib
Azərbaycanda Ramazan bayramı qeyd olunur
Ağstafa polisi şəhid ailələrinə bayram sovqatları paylayıb (FOTO)
BMT-nin baş katibi Fələstin-İsrail münaqişəsinin deeskalasiyasına nail olmağa çağırıb
Bayden ABŞ-ın kiber təhlükəsizliyinin təmin edilməsi lə bağlı qərar imzalayıb
BMT Təhlükəsizlik Şurasının Fələstin və İsrail üzrə iclası mayın 14-ü keçirilə bilər
Qəzza zolağından İsrail ərazisinə 1,5 mindən artıq raket atılıb
Bitkoinin qiyməti 15 faizdən çox ucuzlaşıb
ÜST-nin Baş direktoru koronavirusa qarşı peyvənd olunub
Böyük Britaniyada daha 2 284 nəfər koronavirusa yoluxub
Polislər Mingəçevir və Zaqatalada şəhid ailələrini, qaziləri və aztəminatlı soydaşlarımızı ziyarət ediblər (FOTO)
İsrailin zərbələri nəticəsində Qəzza zolağında ölənlərin sayı 65-ə çatıb
Şəmkirdə dayanma-durma qaydalarını pozanlar məsuliyyətə cəlb olunub (FOTO)
Sloveniyada koronavirusun "Hindistan" ştammına ilk yoluxma halı qeydə alınıb
Bakıda birmərtəbəli evdə yanğın olub
Azərbaycan Prezidenti Ramazan bayramı münasibətilə paylaşım edib (FOTO)
Dünyada ötən sutka koronavirusa 643 mindən çox yoluxma qeydə alınıb - ÜST
İranın XİN rəhbəri Tehranın Hələbdə Baş Konsulluq açmaq qərarını açıqlayıb
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Şuşadakı atəşfəşanlıqdan görüntülər paylaşıb (VİDEO)
Türkiyədə koronavirusdan sağalanların sayı 4,8 milyonu ötüb
Prezident İlham Əliyev Şuşada 1 saylı ümumtəhsil məktəbinin təməlini qoyub (VİDEO)
Prezident İlham Əliyev Şuşa Rəsm Qalereyasında görülən işlərlə tanış olub (VİDEO)
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şuşada xüsusi nümayəndəliyin inzibati binası ilə tanış olublar (FOTO/VİDEO)
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şuşa Yaradıcılıq Mərkəzinin yerləşəcəyi bina ilə tanış olublar (VİDEO)
Prezident İlham Əliyev Şuşada xan qızı Natəvanın sarayının qarşısındakı əraziyə baxış keçirib (VİDEO)
Prezident İlham Əliyev “Xarı Bülbül” otelinin nəzdindəki korpusda və kotteclərdə yaradılan şəraitlə tanış olub (VİDEO)
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şuşada “Xarı Bülbül” otelinin yenidənqurmadan sonra açılışında iştirak ediblər (FOTO/VİDEO)
Prezident İlham Əliyev: Bir il bundan əvvəl Şuşada başqa musiqi səslənirdi, başqa hərəkətlər edilirdi
Prezident İlham Əliyev Şuşada jurnalistlərlə görüşüb (VİDEO)
Ombudsman minalanmış ərazilərlə bağlı BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarına məktubla müraciət edib
Gürcüstanda koronavirusa daha 1 409 nəfər yoluxub
Bakıda daha bir piyada səkisinin zəbt olunması halı qeydə alınıb - BNA (FOTO)
"Xarıbülbül" festivalını yenidən izləmək böyük xoşbəxtlikdir - 1990-cı ildə festivalın bədii rəhbəri olmuş Əli Usubov
İsrail hərbçisi Qəzza zolağından raket atəşi nəticəsində ölüb
Gədəbəydə iki mülki şəxs minaya düşüb
Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi Ermənistanın Azərbaycana qarşı cinayətlərinə baxacaq (ƏLAVƏ OLUNUB)
DSX azad olunmuş ərazilərə mediatur təşkil edib - Trend TV-nin REPORTAJI (FOTO/VİDEO)
Saatlıda heyvan oğruları dəstə üzvləri saxlanılıb
Peyvənd olunanların sayı açıqlanıb
Azərbaycanda 558 nəfər koronavirusa yoluxub, 1454 nəfər sağalıb, 13 nəfər vəfat edib
Azərbaycan öz mədəni irsini bərpa edir, “Xarıbülbül” festivalı bunun gözəl nümunələrindəndir - Deputat
Şuşada, Cıdır düzündə "Bayatı Şiraz" (VİDEO)
Bütün xəbərlər