15 iyun Heydər Əliyevin Azərbaycanda müstəqil dövlətçiliyi xilas etməsinin əbədiləşən tarixidir - İsa Həbibbəyli

15 iyun Heydər Əliyevin Azərbaycanda müstəqil dövlətçiliyi xilas etməsinin əbədiləşən tarixidir - İsa Həbibbəyli

Bakı. Trend:

Azərbaycan Respublikasının XX əsrin altmışıncı illərindən XXI bizim günlərinə qədərki bütün inkişaf mərhələləri Ümummilli lider Heydər Əliyevin və ölkəmizin Prezidenti İlham Əliyevin çoxcəhətli fəaliyyəti ilə üzvü surətdə əlaqədardır. Bu tarixi dövrdə Azərbaycanın sovet hakimiyyəti, keçid dövrü və müstəqillik mərhələlərinin mürəkkəblik və çətinliklərindən xalqımızın və dövlətimizin xeyrinə keçə bilməsi, zamanın qarşıya çıxardığı problemləri həll edərək respublikanın irəli aparması həmin dövrlərdə ölkəyə rəhbərlik etmiş dövlət xadimlərinin tarixi xidmətləridir. Buna görədir ki, XX əsrin altmışıncı illərində başlayaraq XXI əsrin əvvəllərinə dərk keçən dövr Azərbaycan tarixinin Heydər Əliyev epoxası adlanır. Konkret olaraq ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə gəldiyi 1969-cu ildən keçən 52 illik tarixi mərhələ iki mühüm dövrü əhatə edir:

Heydər Əliyev epoxası ilə İlham Əliyev erası bir-birinin davamı olub, ayrılmaz və möhtəşəm bir tamın üzvü tərkib hissələridir. Zaman baxımından ardıcıl və vahid bir prosesi əhatə edən həmin tarixi mərhələlər siyasi qayəsi və mahiyyəti etibarilə də bir-birini tamamlayır. Belə ki, görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanın tarixindəki və müasir həyatındakı ən böyük xidmətləri hər iki qüdrətli dövlət rəhbərinin Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin taleyində və inkişafındakı misilsiz rolları ilə bağlıdır. Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi onların dönməz mübarizəsinin, çoxcəhətli və yorulmaz fəaliyyətlərinin əsasını təşkil edir. Ölkəmizdə dövlət müstəqilliyinin qurulması və başlanğıc mərhələdəki böhran dövrünün aradan qaldırılması Ümummilli lider Heydər Əliyevin tarixi xidmətidir.

15 iyun məhz görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin Azərbaycanda müstəqil dövlətçiliyi xilas etməsinin əbədiləşən tarixidir.

Müstəqil dövlətçiliyin bütün istiqamətlər üzrə yüksək səviyyədə inkişaf etdirilməsi isə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin xidmətidir. Heydər Əliyev Azərbaycanda dövlət müstəqilliyinin möhkəm təməllərini yaratmış, İlham Əliyev müstəqil Azərbaycan Respublikasını dünyanın inkişaf etmiş dövlətlərindən biri səviyyəsinə çatdırmışdır.

Heydər Əliyev Sovet Azərbaycanını SSRİ-dəki on beş respublika arasında ən sonuncu yerlərdən ən inkişaf etmiş respublikalardan birinə çevirmişdir.

İlham Əliyev dövlət müstəqilliyinin başlanğıc illərinin çətinliklərindən yenicə çıxmaqda Azərbaycan Respublikasını nəinki müstəqillik qazanmış keçmiş sovet respublikaları sırasında ön mövqeyə çıxarmış, hətta ölkəmizi hərtərəfli şəkildə irəli apararaq inkişaf etməkdə olan ölkədən inkişaf etmiş respublika səviyyəsinə çatdırmışdır.

Heydər Əliyev sovet hakimiyyəti illərində Kreml hakimiyyətinə çox yaxın olan Ermənistanın bütün səylərinə və təzyiqlərinə baxmayaraq, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qoruyub saxlamışdır. Ulu öndər eyni zamanda Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri kimi 1990-1993-cü illərdə muxtar respublikanı Ermənistanın işğalından xilas etmişdir. Dahi şəxsiyyət həmçinin dövlət müstəqilliyinin başlanğıc mərhələsində Azərbaycanda real vətəndaş müharibəsi təhlükəsini və ölkəmizin parçalanmasını aradan qaldırmışdır.

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının Ermənistan tərəfindən ələ keçirilmiş Qarabağ ərazilərini işğaldan azad etmiş, xalqımıza tarixi Zəfər qazandırmışdır. Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə Vətən müharibəsində Azərbaycan Respublikasının işğalçı Ermənistanı Qarabağ ərazisindən çıxarmağa nail olması, itirilmiş torpaqlarımızı geri qaytarması misilsiz tarixi xidmətdir.

Heydər Əliyev Azərbaycanın iqtisadi inkişafında müstəsna rolu olan “Əsrin müqaviləsi”ni imzalatmaqla respublikanın gələcək inkişafının möhkəm təməlini qoymuşdur. Haqlı olaraq bu müqaviləyə “Heydər Əliyev kontraktı” da deyilir.

Prezident İlham Əliyev isə Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft magistralını, Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərini çəkdirməklə müstəqil Azərbaycan Respublikasının iqtisadi inkişafında inqilab yaratmağa nail olmuşdur. Həmin beynəlxalq neft-qaz kəmərlərinin çəkilməsi və işə salınması ilə Azərbaycan Respublikasının iqtisadi müstəqilliyinin taleyi həll edilmişdir. Bundan sonra Şahdəniz qaz yataqlarının kəşf edilməsi, TANAP və TAP beynəlxalq magistrallarının çəkilməsi, Azərbaycan qazının Türkiyədən keçməklə Avropaya nəql edilməsi ilə Azərbaycanın iqtisadi inkişafında yeni bir zirvə fəth edilmişdir.

Heydər Əliyev müstəqil dövlətimizin ordu quruculuğunun təməllərini atmış İlham Əliyev Azərbaycan ordusunu dünyanın əlli ölkəsinin ordusundan biri səviyyəsinə qaldırmışdır.

Heydər Əliyev doxsanıncı illərin başlanğıcında I Qarabağ müharibəsini uduzmuş pərakəndə partizan dəstələrini ləğv etmiş, əvəzində müstəqil dövlətin Müdafiə Nazirliyini və onun tabeliyində müxtəlif təyinatlı ordu sistemini yaratmışdır.

İlham Əliyev Azərbaycan ordusunu ən yüksək hərbi texnologiya ilə və peşəkar hərbi kadrlarla təchiz olunmuş, vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə edilmiş əsgərlərdən ibarət sivil bir ordu səviyyəsinə çatdırmışdır.

Heydər Əliyevin Azərbaycan Respublikasına rəhbərliyi dövründə Horadiz şəhəri və ətrafı ordumuz tərəfindən yağı düşməndən təmizlənmişdir. Bu, Qarabağı hərbi yolla qaytarmağın ilk mühüm sınağı olmuşdur.

Qalib Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə böyük uğurla həyata keçirilmiş “Dəmir Yumruq” əməliyyatı ilə rəşadətli Azərbaycan Ordusu II Qarabağ – Vətən müharibəsində Ermənistanın təcavüzü nəticəsində düşmənin əlinə keçmiş Azərbaycan torpaqları işğaldan azad edilmişdir. Lələtəpə-Cocuqmərcanlı qalibiyyət yürüşünün başlanğıcı, Günnüt-Naxçıvan uğurlu davamı, Qarabağ - Şuşa zirvəsi olmuşdur.

Heydər Əliyev sovet hakimiyyəti illərində Dağlıq Qarabağın sosial-iqtisadi inkişafı proqramını həyata keçirməklə bu regionu həm inkişaf etdirməyə çalışmış, həm də orada vaxtilə ermənipərəst qüvvələr tərəfindən məkrli şəkildə azərbaycanlı əhalinin azaldılması sahəsində yol verilmiş ədalətsizliyi aradan qaldırmaq istiqamətində məqsədyönlü iş aparmışdır.

Müzəffər Prezidentimiz İlham Əliyev isə II Qarabağ Vətən müharibəsini Zəfərlə başa çatdırdıqdan sonra Qarabağ ərazisində Böyük Qayıdış hərəkatına start vermişdir. Bu, ölkə daxilində yeni bir ölkə yaratmaq qədər məsuliyyətli və şərəfli bir vəzifədir, tarixi hadisədir.

Uzaqgörən müdrik dövlət rəhbəri Heydər Əliyev ölkədaxili sabitliyi qorumaq üçün millətlərarası münasibətlərin dövlət tərəfindən tənzimləndirilməsinə xüsusi diqqət yetirmiş, Dini İşlər üzrə Dövlət Komitəsini yaratmaqla ölkəmizdə yaşayan müxtəlif dinlərə məxsus insanların həmrəyliyini diqqət mərkəzində saxlamışdır.

Prezident İlham Əliyevin isə böyük uğurla Azərbaycanda həyata keçirdiyi multukulturalizm və tolerantlıq siyasəti ilə ölkəmizdə azsaylı xalqların bərabərhüquqlu inkişafının, onların mədəniyyətinin inkişaf etdirilməsinin strategiyası müəyyən edilmişdir. Bu gün Azərbaycan Heydər Əliyev – İlham Əliyev siyasəti nəticəsində çoxsaylı xalqların monolit birliyindən təşkil olunmuş sarsılmaz bir dövlətdir. Birinci və İkinci Qarabağ müharibəsində azərbaycanlılarla birlikdə ölkəmizdə yaşayan azsaylı xalqların nümayəndələrinin də qəhrəmanlıqla döyüşmələri, şəhidlər vermələri, ölkəmizin Prezidentinin apardığı müdrik siyasəti ürəkdən dəstəkləmələri müstəqil dövlətimizin uğrla davam edən multukulturalizm və tolerantlıq siyasətinin bəhrələridir.

Azərbaycan Respublikası müstəqillik yollarında əbədilik səfərini uğurla davam etdirməkdədir.

İsa Həbibbəyli

AMEA-nın vitse-prezidenti, Milli Məclisin deputatı, akademik

"Facebook" və "İnstagram"ın işində qüsurlar yaranıb
"Facebook" və "İnstagram"ın işində qüsurlar yaranıb
Azərbaycan Türkiyədən polad idxalını artırıb
Azərbaycan Türkiyədən polad idxalını artırıb
Paytaxtda sənaye istehsalının həcmi 18 milyard manatı keçib
Paytaxtda sənaye istehsalının həcmi 18 milyard manatı keçib
Loading Bars
Xəbər lenti
Azərbaycanda zəlzələ qeydə alınıb
Mariya Stadnik Tokio Olimpiadasında 1/4 finala yüksəlib
Yaponiyada Hiroşima atom bombardmanı qurbanlarının xatirəsi anılıb
Zöhrə Ağamirova Tokio Olimpiadası yarışları çərçivəsində topla hərəkətləri təqdim edib
Tokio-2020: Azərbaycan gimnastı Zöhrə Ağamirova mübarizəyə qoşulur
Tokio-2020 Yay Olimpiya Oyunlarında bədii gimnastika yarışları start götürüb
Polşa Türkiyəyə meşə yanğınları ilə mübarizədə kömək etməyə hazırdır
Kamçatkada 4,6 bal gücündə zəlzələ olub
Dünyada COVİD-19 əleyhinə 4,31 milyarddan çox peyvənd istifadə edilib
"Maşın bazarı"nda törədilən partlayışda xəsarət alan polis zabiti dünyasını dəyişib
Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 200 milyonu ötüb - ÜST
"Facebook" və "İnstagram"ın işində qüsurlar yaranıb
Narkotik istifadəçiləri ilə cinayətkar kimi davranmaq doğru deyil - ÇIXIŞ YOLLARI
"Qarabağ" Konfrans Liqasında "AEL"lə heç-heçə oynayıb
Bakıda əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin dəyəri açıqlanıb
Bakıda muzdla çalışan işçilərin sayı və maaşı məlum olub
Türkiyədə son sutkada koronavirusdan 6 636 nəfər sağalıb
Messi "Barselona"nı tərk etdi
Azərbaycanın Baş prokuroru Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri ilə görüşüb
Azərbaycan nümayəndə heyəti İran Prezidentinin andiçmə mərasimində iştirak edib
Azərbaycan Türkiyədən polad idxalını artırıb
Azərbaycanda COVID-19 əleyhinə peyvənd olunanların sayı açıqlanıb
Azərbaycanda koronavirusa yoluxanların sayı 1000-i keçdi
Çin bu il dünya ölkələrinə 2 milyard vaksin tədarük edəcək
Paytaxtda sənaye istehsalının həcmi 18 milyard manatı keçib
Bu dönəmdə hər kəsdən yanğın təhlükəsizliyinə qarşı həssaslıq tələb olunur - Deputat
Venesuela rəqəmsal valyuta işə salacaq
“Qarabağda yeni iqtisadiyyat quruculuğu: Ağdamdan inkişaf impulsları” mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktik konfransı keçiriləcək
Türkiyədə 180 meşə yanğınının qarşısı alınıb
Azərbaycanın qeyri-neft sektoru 30,5 faiz artıb (FOTO)
Baş prokuror Naxçıvanda Hərbi Prokurorluq və Sədərək rayon prokurorluğundakı şəraitlə tanış olub (FOTO)
Polşada tramvaylar toqquşub - 30-dan çox yaralı var
Azərbaycan FHN-in qüvvələri Kəmərköy və Yeniköy istilik elektrik stansiyalarını mühafizəyə götürüb (FOTO/VİDEO)
NASA Türkiyədəki yanğınların peyk görüntülərini yayıb (FOTO)
Şəki “ASAN xidmət”də “Birlikdə yaşadaq” tədbiri təşkil olunub (FOTO)
Baş prokuror Kamran Əliyev Naxçıvana işgüzar səfər edib (FOTO)
Emmanuel Makron Prezident İlham Əliyevə telefonla zəng edib
İran qonşu ölkələrə dostluq əlini uzadır - Rəisi
Azərbaycanlı gənclər Sankt-Peterburqda Türkiyəyə dəstək aksiyası keçiriblər (FOTO)
Bu il qeydiyyatdan keçən dini icmaların sayı açıqlanıb
Türkiyədə əməliyyat olunan yanğınsöndürənimizin səhhəti yaxşılaşıb (FOTO)
“Hərbi münaqişələr zamanı mədəni dəyərlərin qorunması haqqında Konvensiya” ilə əlaqədar Komissiyanın iclası keçirilib (FOTO)
Rezidenturaya qəbul imtahanının ikinci cəhdinin nəticələri elan edilib
Daşkəsəndə mal-qara oğruları saxlanılıb (FOTO)
ABB təmassız ödəniş imkanlarını genişləndirir!
İranın yeni prezidenti and içib (FOTO)
Jurnalistlərin münaqişə ərazilərində davranışları ilə bağlı təlim proqramı başa çatıb (FOTO)
Avqustun 6-na USD/AZN rəsmi məzənnəsi
“Kubinka”da gənclər arasında narkotik vasitələr yayan Bibiqulu saxlanıldı (FOTO/VİDEO)
Tacikistanda helikopter qəzaya uğrayıb - Ölən və yaralanan var
Büdcə səviyyə kodu düzgün qeyd olunmur - Dövlət Xidmətindən xəbərdarlıq (VİDEO)
Müəllimlər üçün yeni layihə üzrə işə düzəlmək imkanı verilir
Ağsuda yanğının meşə ərazisinə keçməməsi üçün təxirəsalınmaz tədbirlər görülür - ETSN
Meşələrə yanacaq mənbəyi kimi baxılmamalıdır - Hikmət Əlizadə
Yelo bankdan ad günü olanlar üçün xüsusi kampaniya
Kaliforniyada meşə yanğınları ilə əlaqədar 15 min nəfər təxliyə olunub
Payızda karantin sərtləşə bilərmi? – AÇIQLAMA
Türkiyədə 4 terrorçu zərərsizləşdirilib
Trend BİA rəhbərliyi Türkiyə səfiri ilə görüşüb
Sumqayıtda sudan qanunsuz istifadə faktları aşkarlanıb (FOTO)
Yardımlıda meşə zolağında baş verən yanğın söndürülüb
Rusiyadan idxal olunan quşçuluq məhsullarında mikrobioloji göstəricilər çox olub - AQTA
Göyçayda toy təşkilatçıları cərimələnib (FOTO/VİDEO)
Vüqar Səfərlinin cinayət işi üzrə məhkəmə baxışı təyin edilib (ƏLAVƏ OLUNUB)
Gəndob–Xaçmaz–Yalama–Padar avtomobil yolunun tikintisinə vəsait ayrıldı - SƏRƏNCAM
Pekində pandemiya ilə əlaqədar bütün kütləvi tədbirlər təxirə salındı
Azərbaycanda son altı ayda baş verən yanğın hadisələrinin sayı açıqlanıb
Qubada narkotik bitkilər yetişdirən şəxs saxlanılıb
Xaçmazda qaydaları pozan şadlıq sarayının rəhbərliyi cəzalandırılıb
“Çıraqov və digərləri Ermənistana qarşı” işi üzrə zərərçəkmiş kimi tanınan məcburi köçkünlər Laçın rayonuna səfər ediblər (FOTO)
Ağsuda yanğının söndürülməsinə helikopter cəlb olunub
İşə qəbul imtahanında 47 minə yaxın müəllim iştirak edib
Hökməli və Aşağı Güzdəkdə çətənə yetişdirən şəxslər saxlanılıblar (FOTO/VİDEO)
Evlərində tiryəkxana açan ər-arvad saxlanılıb (FOTO)
Bakıda tikinti sahəsində ağaclar məhv edilib
İranda ötən sutka koronavirusdan 430-dan çox xəstə ölüb
Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun xüsusi təyinatlı bölmələri ilə taktiki-xüsusi təlim keçirilib (FOTO/VİDEO)
Xaricdə doktorantura təhsili almaq istəyənlərin nəzərinə
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən mövqelərimiz atəşə tutulub
Xüsusi qabiliyyət imtahanlarının tarixləri açıqlanıb
Türkiyədə ilk yük PUA-sı sınaqdan keçirilib (VİDEO)
Narkotik satışı ilə məşğul olan 12 nəfər saxlanılıb (FOTO/VİDEO)
Narkomaniya ilə bağlı ciddi kriminoloji tədqiqatlara ehtiyac var - AÇIQLAMA
Bu il ƏƏSMN-in fəaliyyət sahələri üzrə 390 minədək elektron arayış verilib
Bəs ağız gigiyenası haqqında nə demək olar?
Kirayə qaldığı evdən oğurluq edən şəxs saxlanılıb (FOTO/VİDEO)
Şabranda Padar avtomobil yolunun yenidən qurulması yekunlaşır (FOTO)
Rusiyada son sutkada 800-ə yaxın şəxs koronavirusdan ölüb
Məhkəmə ekspertiza işlərinin sayı 16%-dən çox artıb
FHN Ağsudakı yanğınlarla bağlı məlumat yayıb
Sabah 42 dərəcəyədək isti olacaq
Azərbaycan və Türkiyə XİN başçıları meşə yanğınları ilə bağlı son vəziyyəti müzakirə ediblər
Şəhidlərin xatirəsi yad edilib (FOTO/VİDEO)
Qrız kəndinə robotlar gəldi (FOTO/VİDEO)
Azərbaycanda meşə yanğınlarına səbəb nədir? – AÇIQLAMA
"Delta" ştammına qarşı yeni vaksinlər tələb oluna bilər
FHN-in üçüncü yanğın-xilasetmə qrupu Türkiyəyə yola düşüb (FOTO)
Azərbaycan nümayəndə heyəti andiçmədə iştirak üçün İrana səfər edib
Vergi ödəyicilərinin sayı 4 faizə yaxın artıb - Mikayıl Cabbarov
Azərbaycan nefti ucuzlaşıb
Bütün xəbərlər