"İki sahil" qəzeti Neftçilər Gününə həsr olunmuş xüsusi buraxılış hazırlayıb

"İki sahil" qəzeti Neftçilər Gününə həsr olunmuş xüsusi buraxılış hazırlayıb

Azərbaycan, Bakı, 20 sentyabr /Trend/

"İki sahil" qəzeti Neftçilər Gününə həsr olunmuş xüsusi buraxılış hazırlayıb.

20 sentyabr - Neftçilər Günündə işıq üzü görən 184 səhifəlik xüsusi buraxılış Azərbaycan neft-qaz sənayesinin 18 ildə keçdiyi inkişaf yolunu əks etdirən maraqlı yazıları, rəngli şəkilləri və yüksək poliqrafik tərtibatı ilə diqqət çəkir.

1994-cü il sentyabrın 20-də ümummilli lider Heydər Əliyevin qətiyyəti sayəsində Xəzər dənizinin Azərbaycana aid hissəsində yerləşən "Azəri-Çıraq-Günəşli" yataqlarının birgə işlənməsinə dair nüfuzlu xarici şirkətlərlə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti arasında imzalanan, tarixə "Əsrin müqaviləsi" kimi daxil olan neft sazişindən sonra ölkəmizin ictimai-siyasi, iqtisadi həyatında yeni mərhələnin başlanması xüsusi buraxılışın ana xəttini təşkil edir.

Xüsusi buraxılışın üz qabığında ulu öndər Heydər Əliyevin "Neft Azərbaycanın ən böyük sərvəti olub, xalqa, özü də təkcə indiki nəslə deyil, həm də gələcək nəsillərə mənsubdur" fikri qeyd olunub. Sonrakı səhifədə isə ümummilli liderin "Əsrin müqaviləsi" ilə qoyduğumuz təməl XXI əsrdə Azərbaycan xalqının inkişafı, firavan həyatı, müstəqil Azərbaycan dövlətinin suverenliyinin daha da möhkəmlənməsi üçün gözəl imkan yaradacaq. İnanıram ki, XXI əsr Azərbaycan dövləti üçün ən xoşbəxt dövr olacaq" fikirinin davamı olaraq Prezident İlham Əliyevin "Azərbaycan qədim neft ölkəsidir. Sənaye üsulu ilə dünyada ilk dəfə neft XIX əsrdə məhz Azərbaycanda hasil edilmişdir. XX əsrdə dəniz yataqlarından dünyada yenə də ilk dəfə neft Azərbaycanda hasil edilmişdir" tezisi öz əksini tapıb.

Ulu öndər Heydər Əliyevin 16 avqust 2001-ci il tarixli fərmanı ilə Neftçilər Gününün təsis edilməsi, hər il 20 sentyabr ərəfəsində neçə-neçə qabaqcıl neftçinin yüksək dövlət mükafatları ilə təltif edilməsi cəmiyyətimizin avanqard qüvvəsi olan neftçilərin əməyinə verilən qiymətin, onlara diqqətin bariz nümunəsidir.

Xüsusi buraxılışda dövlət başçısı İlham Əliyevin 19 sentyabr 2012-ci il tarixli "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünün verilməsi haqqında", "Azərbaycan Respublikasının neft sənayesi işçilərinə "Əməkdar mühəndis" fəxri adı verilməsi haqqında", "Azərbaycan Respublikasının neft sənayesi işçilərinin təltif edilməsi haqqında" sərəncamları yer alıb.

Xüsusi buraxılışda Azərbaycan neft sənayesinin çoxəsrlik tarixinə işıq salınaraq, 18 ildə imzalanmış beynəlxalq neft sazişlərinin iqtisadiyyatımızın dinamik inkişafında müstəsna rol oynadığı diqqətə çatdırılır. Xüsusi olaraq qeyd edilir ki, həmin tarixdən başlayaraq görülən işlər bugünkü və gələcək nəsillərə xidmət edir.

Azərbaycan tarixində, onun iqtisadiyyatının inkişafında, dövlət müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsində "Əsrin müqaviləsi"nin əhəmiyyəti xüsusi buraxılışda dərc olunan yazılarda geniş təhlil olunur, bu günün uğurları fonunda perspektivlər müəyyənləşdirilir.

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayevin Azərbaycanın neft sənayesi işçilərinə bayram təbrikində bildirilir ki, Azərbaycan neftçiləri həmişə olduğu kimi, bu il də peşə bayramlarını sonsuz iftixar və qürur hissi ilə qarşılayırlar. Ötən illərdə qazanılmış nailiyyətlər respublikamızın iqtisadi qüdrətinin yüksəlməsinə, beynəlxalq nüfuzunun güclənməsinə möhkəm zəmin yaradıb. Neft və qaz hasilatında rekord göstəricilərə, istehsalatın bütün sahələrində müasirləşməyə nail olan Azərbaycan dünyanın enerji daşıyıcıları bazarında öncül mövqeyə qədəm qoyub. Xəyallar həqiqətə çevrilib, Azərbaycan neft sənayesinin tarixi şöhrəti özünə qaytarılıb. Həyata keçirilən genişmiqyaslı regional və qlobal layihələr nəticəsində ölkəmiz nəinki özünün enerji təhlükəsizliyini tam təmin edib, həmçinin neft, qaz, emal və neft-kimya məhsullarının etibarlı ixracatçısı kimi Avropanın enerji təhlükəsizliyi sisteminin vacib halqalarından birinə çevrilib.

Təbrikdə bu məqam xüsusi vurğulanır ki, ARDNŞ inkişaf etdikcə respubilkamızın sosial-iqtisadi həyatında daha yaxından iştirak edir. Neftçilərimiz dövlət və xalq qarşısında böyük məsuliyyət və cavabdehlik daşıdıqlarını heç zaman unutmur, ölkəmizin iqtisadi yüksəlişi naminə əllərindən gələni edir, onlara göstərilən yüksək etimadı əzmlə doğruldurlar: "Əminəm ki, neftçilərimiz bundan sonra daha böyük qələbələr əzmi ilə qarşıda duran vəzifələrin həyata keçirilməsi və neft strategiyasının yeni-yeni uğurlar qazanması üçün var gücləri ilə çalışacaqlar".

ARDNŞ prezidenti Rövnəq Abdullayevin "Neft-qaz sənayesi Azərbaycanın tərəqqisinə xidmət edir" yazısında qeyd edilir ki, ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən işlənilmiş neft strategiyasının önəmli cəhətlərindən biri qədim nef-qaz ölkəsi olan Azərbaycana əvvəlki şan-şöhrətini qaytarması, dünyanın nəzərlərini yenidən respubilkamıza cəlb etməsidir. Bu strategiya mahiyyət etibarilə müstəqil Azərbaycan dövlətinin uzunmüddətli inkişaf və tərəqqi konsepsiyası idi və bu gün də Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında uğurla davam etdirilir.

Yazıda o da qeyd edilir ki, ölkə daxilində və xaricdə həyata keçirilən neft-qaz və neft-kimya əməliyyatlarında Azərbaycanı layiqincə təmsil edən Dövlət Neft Şirkəti modern, müasir tələblərə cavab verən güclü və çevik quruma çevrilmək istiqamətində fəaliyyətini daha da genişləndirib. Şirkət bu gün ölkə daxilində və onun hüdudlarından kənarda regional və qlobal əhəmiyyətli onlarla layihə həyata keçirir. ARDNŞ Azərbaycanda Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına keçmiş ilk dövlət qurumlarındandır. Şirkətin konsolidə olunmuş hesabatları hər il beynəlxalq auditdən keçirilir ki, bu da onun kredit qabiliyyətinin artırılmasında mühüm amildir. "Biz qazanılmış nailiyyətləri yüksək qiymətləndirir, mövcud infrastrukturun qorunması, müasirləşdirilməsi, zərurət olduqda yenilənməsi məsələlərini prioritet vəzifələrimiz hesab edirik" deyən Abdullayev Dövlət Neft Şirkəti və onun xarici tərəfdaşları tərəfindən Bakıda Xəzər dənizi hövzəsində analoqu olmayan yeni gəmiqayırma zavodunun inşaası istiqamətində görülən işləri buna misal göstərir.

Yazının sonunda bu fikir bir daha xüsusi vurğulanır ki, müstəqil Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq nüfuz və mövqeyinin möhkəmləndirilməsi, dövlətimizin iqtisadi qüdrətinin durmadan artırılması naminə gecə-gündüz çalışan fədakar neftçilərimiz yaxşı bilirlər ki, çəkilən əziyyət, görülən işlər son nəticədə xalqımızın rifah halının yüksəldilməsinə xidmət edir. Onlar inanırlar ki, Azərbaycan dövləti müdrik Prezidentimiz İlham Əliyevin rəhbərliyi altında xalqımızı daha işıqlı sabahlara aparır.

Xüsusi buraxılış ümumilikdə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti strukturlarının fəaliyyəti, onların əlamətdar günü - neftçilərin peşə bayramını hansı nailiyyətlərlə qeyd etməsi və qarşıda hansı vəzifələrin dayandığı barədə dolğun təəssürat yaradır. Şirkətin birinci vitse-prezidenti, akademik Xoşbəxt Yusifzadənin "Xəzər dənizinin dərinsulu sahələrində axtarış-kəşfiyyat işlərinin nəticələri: keçmişə və gələcəyə baxış", iqtisadi məsələlər üzrə vitse-prezident Süleyman Qasımovun "ARDNŞ maliyyə hesabatlarını beynəlxalq standartlara uyğun tənzimləyən qurumdur", sərmayələr və marketinq üzrə vitse-prezident Elşad Nəsirovun "Azərbaycanın neft strategiyası dövlətlərarası münasibətlərin inkişafına xidmət edir", emal üzrə vitse-prezident David Məmmədovun "ARDNŞ-nin Emal Kompleksi Neftçilər Günü ərəfəsində", vitse-prezident Mikayıl İsmayılovun "Təchizat perspektivlərin reallaşmasında başlıca amildir", sosial məsələlər üzrə vitse-prezident Bədəl Bədəlovun "Neftçilərin sosial müdafiəsi müasir dövrün tələblərinə uyğun tənzimlənir və təkmilləşdirilir", kadr, rejim və informasiya texnologiyaları üzrə vitse-prezident Xalik Məmmədovun "ARDNŞ-nin ən böyük kapitalı onun insan resurslarıdır", neftin, qazın hasilatı və nəqli üzrə vitse-prezident Rəhman Qurbanovun "Köhnə yataqlarda yığım-nəql sistemlərinin təkmilləşdirilməsi hesabına neft-qaz hasilatının sabitləşdirilməsinə daha çox diqqət verilir", ekologiya üzrə vitse-prezident Rəfiqə Hüseynzadənin "ARDNŞ ətraf mühitin qorunmasına böyük önəm verir", strateji inkişaf üzrə vitse-prezident Tofiq Qəhrəmanovun "SOCAR Avropada yeni brendə çevrilib", Azərbaycan Neft və Qaz Sənayesi İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsinin sədri Cahangir Əliyevin "Neftçilərin sağlam və təhlükəsiz iş şəraitində çalışması əsas məsələlərdəndir", "Azneft" İstehsalat Birliyinin baş direktoru Daşqın İskəndərovun "Neft-qaz hasilatına dair dövlət tapşırıqları vaxtından əvvəl və artıqlaması ilə yerinə yetirilir", "Azəriqaz" İB-nin baş direktoru Əkbər Hacıyevin "Ölkənin qaz təsərrüfatında genişhəcmli müasirləşmə işləri aparılır", "Azərikimya" İB Müşahidə Şurasının sədri Muxtar Babayevin "Azərikimya" ARDNŞ-nin tərkibində yeniləşərək və müasirləşərək dinamik inkişaf edir", Geofizika və Geologiya İdarəsinin rəisi Vaqif Abdullayevin "Geofizika neft sənayesinin aparıcı istiqamətlərindəndir", Neft Kəmərləri İdarəsinin rəisi Zöhrab Quliyevin "Kollektiv peşə bayramlarını yüksək nailiyyətlərlə qarşılayır", Marketinq və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsinin rəisi Ədnan Əhmədzadənin "Xam neft və neft məhsulları strategiyaya uyğun dünya bazarına ixrac edilir", Sərmayələr İdarəsinin rəisi Vaqif Əliyevin "Sərmayələrin cəlb olunması və idarə edilməsi ümdə vəzifəmizdir", "Azərneftyağ" Neft Emalı Zavodunun direktoru Rövşən Həsənovun "Azərneftyağ" NEZ Neftçilər Gününü yüksək texniki-iqtisadi göstəricilərlə qarşılayır", Heydər Əliyev adına Bakı Neft Emalı Zavodunun direktoru Elman İsmayılovun "Kollektivimiz ulu öndərin adını şərəflə daşımaq üçün səylə çalışır", Heydər Əliyev adına Bakı Dərin Özüllər Zavodunun direktoru Səfixan Məmmədovun "Yüksək keyfiyyət uğurlarımızın əsasıdır", Sosial İnkişaf İdarəsinin rəisi Qasım İbrahimovun "Davamlı iqtisadi inkişaf sosial yönümlü proqramların müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsini təmin edir", Təhlükəsizlik İdarəsinin rəisi Rəşad Əliyevin "Etibarlı mühafizə amalımızdır", Ekologiya İdarəsinin rəisi Azər Əliyevin "Ekoloji tarazlığın qorunması istiqamətində məqsədyönlü işlər görülür", "Qaz İxrac" İdarəsinin rəisi Kamal Abbasovun "Azərbaycanın qaz strategiyası beynəlxalq müstəvidə yerini və rolunu gücləndirməkdədir", İnformasiya Texnologiyaları və Rabitə İdarəsinin rəisi İnayət Hüseynovun "ARDNŞ-də müasir İKT sistemlərinin geniş tətbiqi davam etdirilir", Xəzər Dəniz Neft Donanmasının rəisi Mübariz Mədətovun "Dənizdə neft-qaz hasilatında Xəzər Dəniz Neft Donanmasının müstəsna rolu var", "Neftqaztikinti" Trestinin müdiri Mirkazım Abasovun "Ali məqsədimiz etibarlı tərəfdaşa çevrilməkdir", "Kompleks Qazma İşləri" Trestinin müdiri İskəndər Şirəlinin "Qazmaçılar yeni neft strategiyasının icrasında fəaldırlar", "Neftqazelmitədqiqatlayihə" İnstitutunun direktoru Fəxrəddin İsmayılovun "Neftqazelmitədqiqatlayihə" İnstitutu bayram ərəfəsində", Qaz Emalı Zavodunun direktoru Aqşin Paşayevin "Qaz Emalı Zavodunun kollektivi neft-qaz sənayesinin inkişafına layiqli töhfəsini verir", Təlim, Tədris və Sertifikatlaşdırma İdarəsinin rəisi Fuad Süleymanovun "Kadr hazırlığı daha da təkmilləşdirilir", "Neftçi" İSM-in icraçı direktoru, "Neftçi" PFK-nın prezidenti Sadıq Sadıqovun "İdman ili"ndə daha çox uğur qazanmağı hədəfləmişik", "Ekol Mühəndislik Xidmətləri" QSC-nin baş direktoru Ramil Əliyevin "Məqsədimiz ekoloji vəziyyəti daha da yaxşılaşdırmaqdır" və "İki sahil" qəzetinin baş redaktoru, əməkdar jurnalist Vüqar Rəhimzadənin "Əsrin müqaviləsi" Azərbaycanın dünya iqtisadi sisteminə inteqrasiyasının əsasını qoydu" məqalələrində "Əsrin müqaviləsi"nin imzalanmasından sonra ölkəmizin neft-qaz sektorunda əldə olunan uğurlar diqqətə çatdırılır və ulu öndər Heydər Əliyevin müəllifi olduğu neft strategiyasının təntənəsi kimi dəyərləndirilir. Bildirilir ki, neft gəlirlərinin idarə olunmasında şəffaflığın yüksək səviyyədə qorunması ölkəmizin hərtərəfli inkişafına, uğurların davamlılığını stimul verir.

Xüsusi buraxılışda Prezident İlham Əliyevin "Ölkədə çox güclü sosial siyasət aparılır, işsizliyə qarşı mübarizə güclənir, yoxsulluq azalır. Sənaye potensialımız və qeyri-neft sektoru inkişaf edir. Bütün bu uğurların təməlində birmənalı deyə bilərəm ki, 1994-cü ildə imzalanmış "Əsrin müqaviləsi" dayanır" fikri ötən dövr ərzində görülən işlərin və qarşıda duran vəzifələrin ümumiləşdirilmiş ifadəsidir.

Xüsusi buraxılış ulu öndər Heydər Əliyevin "Əsrin müqaviləsi"ndə qarşıya qoyulmuş vəzifələrə layiqincə əməl edilməsi, yeni neft strategiyamızın uğurla həyata keçirilməsi Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin daimiliyinin əsas qarantlarından biridir..." fikri ilə tamamlanır. Bu gün böyük fəxrlə deyə bilərik ki, Azərbaycan ulu öndər Heydər Əliyevin müəllifi olduğu neft strategiyasının ölkə Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən uğurla həyata keçirilməsi nəticəsində ən yüksək zirvələri fəth edir.

Azərbaycan ərazi bütövlüyünü bərpa edə bilib - Tural Gəncəliyev
Azərbaycan ərazi bütövlüyünü bərpa edə bilib - Tural Gəncəliyev
Britaniyanın "Aardvark Group" şirkəti Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərinin minalardan təmizlənməsində iştirak edib
Britaniyanın "Aardvark Group" şirkəti Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərinin minalardan təmizlənməsində iştirak edib
Minsk qrupu ermənilərlə azərbaycanlılar arasında etimad tədbirlərini gücləndirə bilər - Rusiya XİN
Minsk qrupu ermənilərlə azərbaycanlılar arasında etimad tədbirlərini gücləndirə bilər - Rusiya XİN
Loading Bars
Xəbər lenti
Ceyhun Bayramov Özbəkistan səfiri ilə görüşüb (FOTO)
Deputatların vaksinasiyasının birinci mərhələsi başa çatıb
Sidneydə Xocalı soyqırımı ilə bağlı həqiqətləri əks etdirən avtomobil hərəkət edib (FOTO)
"Xocalı soyqırımı xaricilərin gözü ilə" mövzusunda müzakirələr aparılıb
Bakıda 22 yaşlı oğlan qətlə yetirilib
Tokio sakinlərinə üzərində “Xocalıya ədalət!” yazılmış tibbi maskalar paylanılıb (FOTO)
Qayıdış proqramı ilə bağlı keçirilən sorğuda artıq minlərlə şəxs iştirak edib
Könül Nurullayeva Xorvatiya mətbuatında Qarabağdakı işğalın dərin izlərindən yazdı
Paşinyanın tərəfdarları meydana gəlməyə başlayıb
Murmansk şəhərində Xocalı soyqırımı qurbanları yad edilib (FOTO)
Prezident İlham Əliyevin mətbuat konfransının tam versiyası president.az saytında (VİDEO)
Azərbaycan azad olunmuş ərazilərdə abidələrin bərpasında Türkiyə təcrübəsindən yararlanacaq (FOTO)
Unibank daha 3 mükafat qazanıb
Gömrük Akademiyasında “İlk tibbi yardım” mövzusunda təlim keçirilib (FOTO)
"Buta Airways" Tbilisiyə uçuşlar yerinə yetirməyə başlayır
Novruz bayramı ərəfəsində «PAŞA Həyat» hədiyyəli bahar kampaniyasına start verib
Sarkozi 3 il müddətinə həbs olundu
Ermənistan prezidenti Paşinyanla görüşüb
Azərbaycanda 125 nəfər COVID-19-a yoluxub, 71 nəfər sağalıb, 3 nəfər vəfat edib
“AzerGold” QSC-nin İdarə Heyətinin sədri Zakir İbrahimov Pakistanın Sərhəd İşləri Təşkilatının baş direktoru ilə görüşüb
Hər bir qazimizi yüksək texnologiyalı, elektron protezlərlə təmin edəcəyik - Sahil Babayev
AQTİ-dən qidalardakı təhlükəli virusla bağlı XƏBƏRDARLIQ
Göyçayda 3 094 nəfər koronavirusa qarşı vaksin olunub
AQTA 21 müəssisədə qayda pozuntusu aşkarladı
İranda Qarabağ konfransında Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən bəyanat qəbul olunub (FOTO)
Xaricilərin Azərbaycanda xərclədiyi pulların həcmi açıqlanıb
Heyvanların identifikasiyası aparılır
Azərbaycanın ixrac etdiyi peyk xidmətinin həcmi açıqlanıb
"Instagram" Azərbaycanda ən populyar sosial şəbəkə olub
Almaniyada Xocalı soyqırımının 29-cu ildönümü ilə bağlı maraqlı flaşmob təşkil edilib (FOTO)
Azad olunmuş ərazilərdə arıçılığı sürətlə inkişaf etdirəcəyik - Assosiasiya sədri
Türkiyə ilə Azərbaycan arasında ticarət dövriyyəsi artıb
Zərdabda qadının boğularaq qətlə yetirilməsi ilə bağlı cinayət işi başlandı
KOBİA 2020-ci ilin yekunlarına dair brifinq keçirib (FOTO)
Finlandiyada fövqəladə vəziyyət elan olundu
Cinayət qanunvericiliyində 30 maddənin sanksiyasına alternativ cəzalar daxil edilib - Fikrət Məmmədov
Dilçilik İnstitutu “Qaynar xətt”lə bağlı yayılan məlumatlara aydınlıq gətirib
Yeni qanunların tətbiqi ilə əlaqədar 2000-dən çox məhkum cəzadan azad edilib - Nazir
Prezident regional və beynəlxalq tərəfdaşlarımıza, eləcə də Ermənistana mühüm ismarıclar verdi - Deputat
Şəki Apellyasiya Məhkəməsinin 3 hakiminə töhmət elan edildi
AFFA 4 klubu cərimələdi
16 hakimin işinə xitam verilib, 2 məhkəmə sədri məsuliyyətə cəlb edilib
“Journal General de l'Europe”: Azərbaycanlı məcburi köçkünlər doğma yurdlarına qayıtmağı səbirsizliklə gözləyirlər
Azərbaycan və Türkiyə arasında növbəti sənədlər imzalanıb (FOTO)
ADU-da “Arzuları həyata keçirən möcüzəvi Çin fənərləri” bayramı qeyd olunub
"Barselona"nın keçmiş prezidenti saxlanıldı
Kanadada ingilis dilində Xocalı soyqırımı haqqında videomaterial təqdim olunub (FOTO)
Əsas odur ki, həqiqət bərpa olunub - Peskov Paşinyanın etirafı barədə
Minaatan batareyaları döyüş atışlı təlim məşqlərinin növbəti mərhələsini icra edib (VİDEO)
“Bazarstore”da pozuntular aşkarlanıb
Unibank daha çevik idaretmə modelinə keçib
Bakı-Quba yolunda ağır qəza - Ölən var (FOTO)
Xocalı soyqırımı ilə Sumqayıt hadisələrinin ermənilər tərəfindən eyniləşdirilməsi absurddur - Deputat
QHT-lərə Dövlət dəstəyi Şurasında yoxlamalar yekunlaşıb
İranda koronavirusdan gündəlik ölüm sayı artıb
Yelo Bankdan biznes sahiblərinə Novruz kampaniyası
Bakıda iki yük avtomobili toqquşdu - Sürücü sıxılaraq maşında qaldı
Sumqayıt Texnologiyalar Parkı kadr hazırlığı məqsədilə növbəti “STP Təcrübə Proqramı - 2021”layihəsinə başlayır!
Sumqayıt hadisələrinin əsas motivi "Böyük Ermənistan" yaratmaq idi - Tarixçi alim
STAR neft emalı zavodu xam neft idxalını artırıb
Dünya Azərbaycanı qalib ölkə olaraq qəbul etməyə məcburdur - Səttar Möhbalıyev
Xocalı soyqırımı XX əsrin faciəsidir - Monteneqro və Bosniya mediası (FOTO)
Ukrayna telekanalı Prezident İlham Əliyevin mətbuat konfransı və azad olunan ərazilər barədə reportaj hazırlayıb (FOTO)
Şirkət rəhbərinin cinayət işi məhkəməyə göndərildi
Yaz ağac əkininə Zəngilandan start verilir
Soyqırım günahkarları mühakimə edilənə qədər xocalıların yaraları sağalmaz - Estoniyalı yazıçı
Paşinyan geri addım atdı - "İskəndər"lə bağlı səhv məlumatlandırılmışam
İlahiyyat İnstitutunun tələbələri “İntihar problemi və onunla mübarizə yolları” mövzusunda vebinarda iştirak ediblər (FOTO)
Prezidentin mətbuat konfransı Azərbaycanın informasiya müharibəsində növbəti qələbəsi idi - Deputat
Yerevanda bir qrup etirazçı hökumət binasına daxil oldu (VİDEO)
SWAP layihəsi çərçivəsində birinci kəşfiyyat quyusunun qazılması üçün bütün icazələr alınıb - BP
Azərbaycan region ölkələrinə sülh mesajını verdi - Səfir
Respublika Veteranlar Təşkilatında bir qrup müharibə iştirakçısı ilə görüş keçirilib (FOTO)
Ankarada Azərbaycan-Türkiyə Mədəniyyət üzrə Birgə Komissiyanın iclası keçirilib (FOTO)
İran səfirliyi KİV-də yayılan məlumatı təkzib edib
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva “Suraxanı” tanker-muzeyinin açılışında iştirak ediblər (FOTO/VİDEO) (YENİLƏNİB-2)
Prezident İlham Əliyev “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi”nin yeni inzibati binasının açılışında iştirak edib (FOTO/VİDEO) (YENİLƏNİB-2)
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva “Ro-Pax” tipli “Akademik Zərifə Əliyeva” gəmi-bərəsinin suya salınması və eyni təyinatlı “Azərbaycan” gəmi-bərəsinin istismara verilməsi mərasimlərində iştirak ediblər (FOTO/VİDEO) (YENİLƏNİB-2)
Sabah rayonlara qar yağacaq
“AccessBank” tender elan edir
Ermənistan prezidenti və baş qərargah rəisi Paşinyanın iclasına qatılmadı
Gürcü tarixçi: Allah işğalçı erməniləri cəzalandırdı - Trend TV
BTQ ilə Türkiyədən Çinə üçüncü ixrac qatarı yola salınıb
Qarabağdakı işğalın izləri silinir - "Yeni Şafak"
Daha bir Peşə Təhsil Mərkəzi publik hüquqi şəxs statusu alıb
Dövlət başçısı mətbuat konfransında regionun gələcəyi üçün mühüm mesajlar verdi - Deputat
Vaksinasiya xaricə getmək istəyənlər üçün də mühüm məsələyə çevrilib - Mütəxəssis
KOBİA sahibkarlıq subyektlərinin maliyyə bazarına çıxışını genişləndirib
Azərbaycan İran üçün çox önəmli ölkədir - Nazir müavini
“InvestAZ”dan dünya maliyyə bazarları ilə bağlı həftəlik analiz
Şəhid ailələri və qazilərə qayğı dövlətin prioritet vəzifəsidir - Deputat
Sabunçuda silahlı narkotik alverçisi yaxalanıb (FOTO/VİDEO)
Yaxın günlərdə Yevlaxda KOB Evinin açılması planlaşdırılır
Qubadlıda postlar qurulub, təhlükəsizliyə nəzarət edilir - DİN (FOTO)
Azad olunmuş ərazilərə keçməyə cəhd göstərən daha 4 nəfər saxlanılıb
İlin əvvəlindən Ceyhan terminalından 33 milyon bareldən çox AÇG nefti yola salınıb
Ağdaşda qardaşını öldürən qadının məhkəməsi başlayır
Ötən il KOBİA-nın təşəbbüsü ilə iki normativ-hüquqi akt təsdiq edilib
Baş infeksionist əhaliyə müraciət edib
AZƏRTAC-ın 101 yaşı tamam olur
Bütün xəbərlər