Tofiq Köçərli-85: Onun yeri insanların ürəyindədir (FOTO)

Tofiq Köçərli-85: Onun yeri insanların ürəyindədir (FOTO)

Azərbaycan, Bakı, 10 fevral /Trend/

Görkəmli tarixçi-alim, akademik, ictimai-siyasi xadim, pedaqoq, parlaq şəxsiyyət, gözəl insan... Adının qarşısında bu və digər titullar, epitetlər yer alan Tofiq Köçərlinin 85 illiyi tamam olur. Məlumatı AzərTAc yayıb.

Bu yubiley günlərində dünyasını yeddi il əvvəl dəyişmiş Tofiq müəllimin ömür kitabı bir daha vərəqlənir, doğmaları, yaxınları, dostları, elmi ictimaiyyət onu xoş duyğularla xatırlayır. Bütün bu xatirələrin, söhbətlərin mayasında Tofiq Köçərli şəxsiyyətinə tükənməz bir sevgi, böyük bir ehtiram dayanır. Hamı onu vətəndaş alim, vətəndaş siyasətçi, vətəndaş publisist kimi qəbul edir, dünyadan getməsinə təəssüflənir. Ən önəmlisi bir də odur ki, heç kəs boğazdan yuxarı danışmır, dilinə ürəyindən keçəni gətirir.

Tofiq müəllimdən bu dünyada nə qaldı? Azərbaycan tarixinin aktual problemlərinə dair dəyərli elmi araşdırmalar və tədqiqat əsərləri, bir çox kitab və monoqrafiya, yüzdən artıq məqalə. Daha nə? Tofiq müəllimdən bu dünyada həm də bir sevgi, bir məhəbbət qaldı: biliyə, ailəyə və Vətənə olan sevgi. O, bu sevgi toxumlarını əli çatan, imkanı yetən hər ürəyə, hər yerə səpdi. Çoxu cücərib baş qaldırdı, bar verdi və verməkdədir...

Azərbaycanın çox ucqar bir guşəsindən - Gədəbəyin İsalı kəndindən başlanan yol haralara gedib çıxmadı? Bakı və Moskva universitetlərinə, Milli Elmlər Akademiyasına, Azərbaycan Ali Sovetinə və daha neçə-neçə mötəbər kürsüyə.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və digər yüksək vəzifəli dövlət və hökumət adamlarının, elm xadimlərinin adından imzalanmış nekroloqdan: "Azərbaycan tarixşünaslığına töhfələr verən alimin əsərləri ölkəmizdə, eləcə də onun sərhədlərindən kənarda elmi ictimaiyyət tərəfindən maraqla qarşılanmışdır. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin təşkili və fəaliyyətinin öyrənilməsi, Naxçıvanın və Qarabağın tarixinin ən mühüm məsələlərinin tədqiqi onun əsas elmi nailiyyətləri sırasındadır".

O vaxtlar da, indi də çoxları "Qarabağ, Qarabağ" deyir. Amma söz demək başqadır, iş görmək başqa. Sakit təbiəti, təmkini ilə seçilən, pafoslu danışmağı xoşlamayan Tofiq Köçərli iş görürdü, Qarabağ üçün qəlbən yanırdı. Onun "Qarabağ", "Erməni saxtakarlığı"(2002), "Naxçıvan - uydurmalar və həqiqətlər" (2005), "K İstorii Karabaxskoqo voprosa" (2009) adlı kitab və monoqrafiyaları, digər əsərləri və araşdırmaları oxucusunu milli kimliyini və mənsubiyyətini dərk etməyə çağırır, milli ruhun oyanmasına və yüksəlişinə xidmət edir. Onun əsərləri Qarabağın Azərbaycan milli məfkurəsinin qaynaqlarından biri olduğunu sübut edir, hər kəsi tariximizə, dilimizə, mədəniyyətimizə sahib çıxmağa, milli mənəvi dəyərlərimizi qoruyub saxlamağa, milli birliyə və həmrəyliyə səsləyir.

O, tarixi faktlara, tutarlı dəlil-sübutlara, dərin məntiqə söykənən əsərləri, məqalələri ilə erməni və ermənipərəst müəlliflərin böhtan və saxtakarlıqlarına, ideoloji təxribatlarına tutarlı cavablar verirdi.

Tofiq müəllim haqqında qeydləri onu hələ tələbəlik illərindən tanıyan dostlarından biri Yəhya Seyidovun sözləri ilə davam etdirmək istərdik: Tofiq Köçərli seçilənlərdən idi. Əla təhsil göstəriciləri, təmkini və mədəniyyəti, universitetin ictimai həyatında fəal mövqeyi ilə seçilirdi.

Bu sözlərin ardınca jurnalist Ruqiyyə Əliyevanın verdiyi məlumat yerinə düşər: Tofiq Köçərli orta məktəbdə oxuyarkən pedaqoji şuranın qərarı ilə səkkizinci sinifdən birbaşa onuncu sinfə, universitetdə təhsil alarkən dərin biliyi, əla yaddaşı və qeyri-adi analitik qabiliyyətinə görə birinci kursdan üçüncü kursa keçirilmişdi.

Həyat göstərdi ki, nə orta məktəb, nə də universitet müəllimləri səhv etməyiblər. Dərin biliyi, analitik təfəkkürü, mədəniyyəti ilə seçilənlərdən olan müəllim övladı elmin və həyatın zirvələrinə məhz bu qeyri-adi, heç də hər kəsə nəsib olmayan keyfiyyətləri sayəsində ucala bilmişdi.

Söz sözü çəkir.

Akademik Ziyad Səmədzadə: Tofiq Köçərlinin yeri elm zirvəsində, insanların ürəyindədir. Akademik Tofiq Köçərli əsl insanlıq nümunəsi olmuş, sanballı əsərləri ilə sübut etmişdir ki, həqiqi tarix necə yazılmalıdır.

Sanki üz-gözünə peyğəmbər nuru çilənmişdi. Bu da Ziyad müəllimin sözüdür və məni təxminən 10-12 il əvvələ qaytarır. "Respublika" qəzetində işlədiyim vaxtlar idi. Tofiq müəllim baş redaktor Teymur Əhmədovla dost olduğundan hərdən redaksiyaya gələr, öz əsərlərini, məqalələrini əsasən bu qəzetdə çap etdirərdi. Onu redaksiyanın dəhlizində, cəmi bir-iki dəfə görmüşdüm. Nurani və düşüncəli çöhrəsi indi də gözümün qabağındadır. Sanki bu 10-12 il əvvəl yox, 10-12 gün qabaq olub. Adamın göz yaddaşına bu qədər ani həkk olunması, bir neçə dəfə görməklə hafizədə belə dərin iz buraxması heç də həmişə baş vermir. Səbəbi yəqin ki, elə Ziyad müəllimin dediyidir, üz-gözünə peyğəmbər nuru çilənməsidir.

Teymur müəllimə zəng edib soruşuram:

- Dostunuz Tofiq Köçərlini necə xatırlayırsan? "Respublika" qəzetində çoxmu məqaləsi, yazısı dərc olunub?

Deyir:

- Rəhmətlik həm gözəl alim, həm gözəl insan idi. Bu iki xüsusiyyət eyni şəxsdə hər deyəndə birləşmir, biri olanda, biri olmur. Tofiq müəllim yeri görünən insanlardandır. Hər dəfə redaksiyaya gələndə ya yeni kitabını, ya da məqaləsini gətirərdi. "Respublika" qəzetində onlarla yazısı çıxıb, kitablarından parçalar vermişik. Sinəsi dolu idi. Ürəyi doğrudan Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ üçün yanırdı. Hələ çox iş görə bilərdi, çox əsərlər yarada bilərdi. Heyf ondan...

Tərcümeyi-halından sətirlər: 1955-ci ildə Moskva Dövlət Universitetində namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib. 37 yaşında tarix elmləri doktoru elmi dərəcəsini alıb. 18 il Bakı Ali Partiya Məktəbinin rektoru işləyib. Bir neçə çağırış Azərbaycan Ali Sovetinin deputatı olub. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü seçilib.

Bu da dostlarından birinin sözüdür: Tofiq Köçərli böyük nüfuz sahibi idi. Keçdiyi həyat yolu ona söz demək, fikir söyləmək, nəyin yaxşı, nəyin pis olduğuna qiymət vermək səlahiyyəti qazandırmışdı.

Bu heç də hər kəsə verilməyən, heç də hər kəsin qazana bilmədiyi səlahiyyət idi.

Deyəsən, Tofiq müəllim həyat prinsipini bir daha xatırlatmağa ehtiyac var: biliyə sevgi, ailəyə sevgi, Vətənə sevgi. Onun biliyə, Vətənə olan sevgisindən qısaca da olsa danışdıq. Bunu sübut edən müəyyən misallar çəkdik, dəlillər gətirdik. Qaldı ailəyə sevgi.

"Babam artıq həyatda yoxdur. Amma onun hamımıza aşıladığı ideya bizimlədir: biliyə, ailəyə, Vətənə sevgi". Bu, Tofiq Köçərlinin nəvəsi Nigarın sözləridir.

İnternetə baxın, orada Tofiq müəllimin nəvələri Arslanın, Leylanın, Pərvinin, qızı İradənin və digər doğmalarının da ürək sözlərini görəcəksiniz. Oxuyun, görün Tofiq Köçərli ailəsinə, övladlarına, nəvələrinə neçə böyük qayğı və məhəbbətlə yanaşıb. Belə ata, belə baba heç də hər övlada, hər nəvəyə qismət olmur.

Görün nəvəsi Pərvin nə yazır: Hamı üçün babam böyük tarixçi, alim, akademik, ictimai xadim, siyasətçi idi. Mənim üçün isə o, yalnız əziz baba, ailəsinin dayağı, gözəl insan və ən əsası bizi daim ətrafına yığmağı bacaran, bizi birləşdirən bir insan idi. Baba gedərkən mənə bir sərvət qoydu, amma bu düşündüyünüz sərvətlərdən deyil. Bu, puldan, var-dövlətdən, şan-şöhrətdən daha qiymətli, saf, fəxri bir sərvətdir. Bu sərvət onun soyadıdır.

Qızı İradə Köçərli: Atam deyərdi ki, əgər ananız məni ailə problemlərindən, uşaqların tərbiyəsi, təhsili və digər problemlərdən azad etməsəydi, yəqin, mən akademik ola bilməzdim. Atam qızlarına anamız kimi olmağı tövsiyə edərdi.

Tofiq müəllim necə ər, necə ata, necə baba olduğunu ifadə etmək üçün bundan təsirli, bundan dəqiq ifadələr tapmaq mümkünsüzdür. Buraya oğlu Qabilin də sözləri əlavə edilsə, portret cizgilər tamamlanar: O, həyatı boyu öz zəngin daxili aləmi və yüksək mənəviyyatı ilə bizə - övladlarına hər kəs üçün müqəddəs və ülvi hiss olan Vətən sevgisi - Azərbaycan sevgisini, vətənpərvərlik duyğusunu aşılamağa və cəmiyyətə ləyaqətli vətəndaş yetişdirməyə çalışmışdır.

Şair Abbas Həmid Tofiq müəllimə bir şeir həsr edib. Həmin şeirin bir bəndinə nəzər salmağın vaxtıdır:

Meşə də, çəmən də əzizdir ona,
Vətənin gölü də dənizdir ona,
Dağ yolu Aranla əkizdir ona,
Qalıbdır əbədi izi Tofiqin.

Tofiq Köçərli bu dünyadan nəvəsi Pərvinin dediyi kimi, qiymətli soyad, şairin dediyi kimi, əbədi iz və hamının dediyi kimi, bir sevgi qoyub getdi.

Özü getdi, sözü qaldı. Özü getdi, izi qaldı. Bir də sevgi qaldı - Tofiq müəllimə olan sevgi, Tofiq müəllimin ürəklərdə alovlandırdığı üç böyük sevgi.

Səfir: Danimarka ilə Azərbaycanın liman sahəsində əməkdaşlıq üçün böyük perspektivləri var
Səfir: Danimarka ilə Azərbaycanın liman sahəsində əməkdaşlıq üçün böyük perspektivləri var
Nazir müavini: Ərəb şirkətləri Azərbaycana 400 milyon dollara yaxın investisiya qoyur
Nazir müavini: Ərəb şirkətləri Azərbaycana 400 milyon dollara yaxın investisiya qoyur
Orxan Məmmədov: KOBİA "Avro 2020" zamanı sahibkarlara dəstək göstərəcək
Orxan Məmmədov: KOBİA "Avro 2020" zamanı sahibkarlara dəstək göstərəcək
Loading Bars
Xəbər lenti
Sercio Mattarella: 2020-ci il İtaliyada “Azərbaycan ili” elan olunub
Prezident İlham Əliyev İtaliyanın ən iri şirkətlərinin rəhbərləri ilə birgə işçi nahar edib (FOTO)
MSK daha 4 məntəqənin nəticəsini etibarsız saydı
Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan etibarlı tərəfdaş kimi özünü təsdiqləyib
Prezident İlham Əliyev: İtaliya və Azərbaycan bir-birinin ərazi bütövlüyünə, suverenliyinə, sərhədlərin toxunulmazlığına hörmətlə yanaşır və bunu dəstəkləyir
Harvard Universitetinin saytında Münxendə keçirilən müzakirələrə dair məqalə yerləşdirilib
Əhalinin banklarda olan əmanətlərinin məbləği açıqlanıb
Daha 2 seçki məntəqəsində nəticələr etibarsız sayılıb (YENİLƏNİB)
MSK: Videoda öldüyü deyilən qadın ölməyib
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İtaliya Senatının Sədri ilə görüşüb (FOTO)
MSK DSK-nın qərarını qüvvədə saxladı
Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva İtaliyanın Kuirinale Sarayı ilə tanış olub (FOTO)
MSK Kürdəmir seçki dairəsi üzrə 5 məntəqədə seçkilərin nəticələrini ləğv edib
Azərbaycan-İtaliya sənədləri mübadilə edilib (FOTO)
"20 Yanvar" dairəsi istiqamətində avtobusların hərəkətinə məhdudiyyət qoyulub
Azərbaycan Ordusunda daşqaldırma birinciliyi keçirilib (FOTO)
MSK daha 1 seçki məntəqəsində nəticələri ləğv etdi
Neftçalanın icra başçısı vəzifəsindən azad edilib - SƏRƏNCAM
Səyyad Salahlı: Azərbaycanda müxtəlif dinlərə etiqad edən insanlar mehriban və qarşılıqlı hörmət şəraitində yaşayırlar
MSK daha 11 seçki məntəqəsində səsvermənin nəticələrini ləğv etdi
Kibertəhlükəsizlik mütəxəssisləri üçün beynəlxalq seminar və təlimlərə qeydiyyat başlayıb (FOTO)
Bərdə İdarəetmə və Texnologiya Kollecinin direktoru və direktor müavini həbs edildi - RƏSMİ
TƏBİB-in sədri: Elmi-Tədqiqat institutlarında çevik və elmə açıq olan struktur qurulmalıdır
SOCAR və SNAM dayanıqlı enerjini təbliğ etmək üçün saziş imzaladılar (FOTO)
Azərbaycan yanğınla mübarizəyə görə Avstraliyaya 50 min dollar yardım ayırıb (FOTO)
Prezident İlham Əliyevin İtaliya Nazirlər Şurasının Sədri Cüzeppe Konte ilə görüşü olub (FOTO)
Fevralın 21-nə manatın məzənnəsi
Xoşagəlməz hallardan sui-istifadə etməyə çalışanlar var - Məzahir Pənahov
"Orqan mafiyası" ilə bağlı məlumatlara RƏSMİ münasibət açıqlandı
"Yelo Bank" Lənkəranda yeni konseptdə filialın açılması üçün tender keçirir
Ermənistan istehsalı olan 324 ədəd suvenir məhv edilib (FOTO)
“Azəriqaz”da yeni departament yaradılıb
Azərbaycan və İtaliya prezidentləri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər (FOTO) (YENİLƏNİB)
MSK daha bir məntəqədə səsvermənin nəticələrini ləğv edib
Azərbaycana gətirilən bəzi bioloji fəallığa malik qida əlavələri satışdan çıxarıldı
Türkiyə qoşunları İdlibə hücuma keçdi
MSK parlament seçkiləri ilə bağlı müraciətlərə baxır (ƏLAVƏ OLUNUB)
Beynəlxalq Sankt-Peterburq Mədəniyyət Forumunda ölkəmizin iştirakı ilə bağlı müzakirələr aparılıb
Novruz çərşənbələrinin tarixləri açıqlandı
Xaçmazda tullantı sutəmizləyici qurğu inşa edilir (FOTO)
Bakıda yerli şirkətlərin məhsullarından ibarət sərgi keçirilir (FOTO)
Azərbaycanda qızıl və gümüş bahalaşıb
Piyadanı vurub hadisə yerindən qaçan sürücü saxlanıldı
Azərbaycanda daha bir aqrar layihənin təqdimatı keçirildi (FOTO)
Səfir: Danimarka ilə Azərbaycanın liman sahəsində əməkdaşlıq üçün böyük perspektivləri var
İy-qoxu ilə bağlı fermanın rəhbərliyinə xəbərdarlıq edilib
Azərbaycanda daha bir yol polisi postu köçürüldü - RƏSMİ
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və İtaliya Prezidenti Sercio Mattarellanın geniş tərkibdə görüşü olub (YENİLƏNİB) (FOTO)
Azərbaycan və İtaliya prezidentlərinin təkbətək görüşü olub (FOTO) (YENİLƏNİB)
"Neftçi"nin keçmiş futbolçusu vəfat edib
DTX Neftçala Rayon İcra Hakimiyyətinin binasında xüsusi əməliyyat keçirib (ƏLAVƏ OLUNUB)
Rəhim Qazıyevi döyən keçmiş kürəkəni saxlanıldı
Gənc fotoqrafın fərdi sərgisi keçirilir (FOTO)
Komitə əməliyyat keçirdi: Narkotik vasitə və psixotrop maddələr aşkarlandı (FOTO)
AzMİU-da Karyera sərgisi təşkil olunub (FOTO)
Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu beynəlxalq əlaqələrini genişləndirir
Xaricilər Azərbaycanı öyrənir: Yeni innovativ platforma hazırlanıb
Şabranda ikimərtəbəli ev tamamilə yanıb
Keçmiş məhkum Bakı sakinini bıçaqla hədələyib telefonunu aldı
Minskdə Həzi Aslanovun 110 illiyi təntənəli şəkildə qeyd edilib (FOTO)
Gənc pianoçu Estoniyada Qran-pri mükafatına layiq görülüb
“Sosial şəbəkələrin gənclərin həyatında rolu: müsbət və mənfi tərəfləri” mövzusunda interaktiv seminarlar davam edir (FOTO)
İlahiyyat İnstitutu İstanbulda Xocalı soyqırımı ilə bağlı silsilə tədbirlər keçirir (FOTO)
Prezident İlham Əliyevin Romada rəsmi qarşılanma mərasimi olub (FOTO/VİDEO)
İranda daha 3 nəfər yeni koronavirusa yoluxub
Sabahın hava proqnozu açıqlandı
Mərkəzi Bankdan valyuta rejiminə dair mühüm QƏRAR
Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 49 nəfər saxlanılıb
Radikallar ümidsizlik bataqlığında vurnuxurlar - "Politşou" təqdim edir (Videolayihə)
Bakıda doqquzmərtəbəli binada yanğın olub
Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı "Tədbirlər Planı” təsdiqlənib
Sumqayıtda ötən ilin yekunlarına dair hesabat yığıncağı keçirilib (FOTO)
Bəzi xəstələr ixtisas həkiminə birbaşa müraciət edə biləcəklər
Dünyanın ən iri heyvanının sayı kəskin artıb
Azərbaycanda bir ildə 7316 nəfər sürücülük hüququndan məhrum edildi - RƏSMİ
UNEC brendi Avropada tanındı
Baş Prokurorluğa yeni idarə rəisi təyin edildi
Koreyanın Ticarət İnvestisiya Agentliyi Azərbaycanda iqtisadi siyasətin uğurlarından yazıb
Azərbaycanda ölüm faktına görə həkimlərə verilən cəza tədbirləri açıqlandı
Səhiyyə işçilərinin əməyi keyfiyyət göstəricisinə görə qiymətləndiriləcək
Zaur Əliyev: Xaricdə təhsil alan həkimləri regionlardakı xəstəxanalara cəlb etməyə çalışırıq
DOST könüllülüklə bağlı beynəlxalq müsabiqədə birinci oldu (FOTO)
Azərbaycan nefti bahalaşıb
Tibb işçilərinin əməkhaqlarına edilən əlavələr hesablanır - Zaur Əliyev
Ölümlə nəticələnən qəza törədən sürücüyə cinayət işi açıldı
Bakı Ali Neft Məktəbində “Qadınlar və mühəndislik” mövzusu müzakirə olunub (FOTO)
Tibbi sığorta xidmətləri üzrə əhalinin müraciətləri açıqlandı
Sumqayıtda 40-50-ci illərdə inşa edilən binalar söküləcək
Azərbaycan Antiqua və Barbudaya yardım edib (FOTO)
Azərbaycan şirkətləri beynəlxalq sərgidə mükafata layiq görüldü (FOTO)
Yerli şirkətlərin məhsullarından ibarət sərgi keçirilir
Binədə "Lada" 45 yaşlı qadını xəstəxanalıq etdi
İtkin düşən Azərbaycan əsgərinin meyiti neytral ərazidən tapıldı (FOTO)
Magistraturalara qəbul imtahanının vaxtı açıqlandı
AFFA rəsmisi "İnter"in matçına təyinat alıb
İlk dəfə dövlət qulluğuna qəbul olmaq istəyənlərlə bağlı statistika açıqlandı
Bakı metrosunda qatarların gecikmə SƏBƏBİ bilindi
Bakı polisi 53 nəfəri saxladı
Baş prokuror Zakir Qaralov Şirvan və Sabirabad sakinlərini qəbul edəcək
İranda koronavirusla əlaqədar komitə yaradıldı
Bütün xəbərlər