Bu gün Tacikistanda Azərbaycanlı tərəfdaşların iştirakı üçün bütün lazımi şərait yaradılıb – səfir (MÜSAHİBƏ)

Trend -un Tacikistanın Azərbaycan Respublikasındakı Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfiri Zokir Vəzirovla müsahibəsi

Azərbaycan, Baki, 30 yanvar, /müxbir S.Agayeva/

- Artıq təxminən iki ildir Azərbaycanda Tacikistan Səfirliyi açılıb, bu prosses ikitərəfli əlaqələrin inkişafına necə təsir edib?

- Müstəqillik əldə ediləndən sonra Tacikistan və Azərbaycan münasibətlərinin daimi xarakter almasının əsası 1992-ci ilin 29 may tarixində, yəni diplomatik münasibətlər qurulduğu gündən qoyulmuşdur. 

Tacikistanın Azərbaycanla diplomatik münasibətləri yaranan andan bəri ikitərəfli əlaqələr ciddi göstəricilərlə səciyyələnir. Mən hesab edirəm ki, bu, ölkələrimizdəki müstəqil inkişaf dövründə daxili siyasi böhranın dərinləşməsinin təsiri ilə baş verib. Həmin anda Tacikistan və Azərbaycanın qarşısında ilk növbədə öz həllini tələb edən daxili siyasi məsələlər dururdu.

Ölkələrimizin rəhbərbərlərinin qarşılıqlı rəsmi səfərləri Tacikistan-Azərbaycan siyasi əməkdaşlığında yeni dövrün hesabat nöqtəsi olub. 2007-ci ilin mart ayında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Tacikistan Respblikasına rəsmi səfər edib. Bizim Respublikanın Prezdenti Emomali Rahmonun Azərbaycan Respublikasına cavab səfəri 2007-ci ilin avqust ayında təşkil olunub. Səfərlərin yekunları dövlətlərarası əməkdaşlığa müsbət təsir göstərib, ikitərəfli əlaqələrin daha dinamik səviyyəyə çatması tendensiyası meydana çıxıb. Qarşılıqlı səfərlər zamanı sənədlər paketi (cəmi 19) imzalanıb ki, bu da əməkdaşlığın müxtəlif istiqamətləri üzrə ikitərəfli əlaqələrin inkişafı üçün əsaslı müqavilə-hüquq bazası təşkil edib.

Ölkələrimizin diplomatik nümayəndəliklərinin açılışı bir-birinə qarşılıqlı mehriban rəğbətin, Tacikistan Respublikası və Azərbaycan Respublikası arasındakı ikitərəfli əlaqələrin möhkəmləndirilməsinə dair istəyin sübutudur. Deyə bilərəm ki, Tacikistanın Azərbaycandakı Səfirliyi yeni açılıb, belə ki, cəmi iki ildir, fəaliyyət göstərir. Bu dövr ərzində Azərbaycanda Tacikistan mədəniyyəti günləri və müvafiq olaraq Tacikistanda da Azərbaycan mədəniyyəti günləri keçirilib. Bizim dost ölkələrin paytaxtlarında tacik və azərbaycanlı incəsənət ustalarının iştirakı ilə yüksək səviyyəli konsert təşkil edilib.

-Siz necə hesab edirsiniz, Azərbaycan-Tacikistan əlaqələrinin inkişafına mane olan müəyyən faktorlar mövcuddurmu? Azərbaycan və Tacikistan arasındakı əməkdaşlığın daha da möhkəmləndirilməsi üçün nə etmək lazımdır?

- Əminliklə deyə bilərəm ki, Tacikistan və Azərbaycan arasındakı əməkdaşlığın inkişafına heç nə mane olmur və həmçinin heç bir meneə yoxdur. Ölkələrimiz arasında qarşılıqlı əlaqələr dərin tarixi kökə və əsrlik ənənələrə malikdir, hazırda əlaqələrimiz yüksək səviyyədədir və genişləndirilir.

Bunlarla yanaşı, qeyd etmək lazımdır ki, qardaş Azərbaycanla qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın potensialı və imkanları mövcuddur ki, bu, bizim fikrimizcə, kifayət qədər reallaşdırılmır, xüsusən də iqtisadiyat, energetika, nəqliyyat, turizm və aqrar sektorlarında. Dostluq əlaqələrindən istifadə edərək biz hər şey etmək niyyətindəyik və etməliyik ki, əməkdaşlığımızın fəallaşdırılması planına - qarşılıqlı ticarətin həcminin artırılması, nəqliyyat və kommunikasiya əlaqələrinin intensivləşdirilməsi, həmçinin birgə mədəni və idman tədbirlərinin keçirilməsi planına keçək.

Bizim ölkənin də müəyyən neft-qaz ehtiyyatı var. Zəngin təcrübəyə malik olan Azərbaycan müəssisələri həmin resursların hasilatına dair kəşfiyyat işlərində iştirak edə bilər.

Ölkələrin müvafiq idarələri tərəfindən Tacikistanın daxili çaylarının məcrasında kiçik və orta su elektrik stansiyalarının tikintisi üzrə perspektivli investisiya layihəsi hazırlanıb. Biz mütəmadi olaraq Azərbaycanın müvafiq idarə və şirkətlərinə həmin obyektlər haqqında ətraflı məlumat təqdim edirik. Bu yaxınlarda isə, 2009-cu ilin sonunda Tacikistan hökuməti dünyanın ən iri gümüş, qurğuşun və sink yataqlarından olan "Konimansuri Kalon" yatağının işlənilməsi hüququnun alınması üzrə beynəlxalq tender elan edib.

Bu gün, xarici tərəfdaşların bu kimi layihələrin həyata keçirilməsində iştirakı üçün Tacikistanda hər cür lazımi şərait yaradılıb. Xarici investorlar və müəssisələrə Tacikistan Respublikasının Qanunvericiliyində qadağan olunmamış istənilən fəaliyyət növü ilə məşğul olmaq, torpaqdan istifadə və icarəyə götürmək hüququ verilib.

Onlara istehsal etdikləri məhsullara sərbəst qiymət qoymaq, onun satış qaydalarını müəyyən etmək və məhsulun tədarükçüsünü seçmək, səhmlərin və digər qiymətli kağızları əldə etmək, kəşfiyyat işlərini həyata keçirmək, Tacikistan Respublikasının təbii ehtiyatlarla zəngin iqtisadi zonalarını istismara vermək və işləmək hüququ da verilib. Tacikistan Respublikasının qanunları xarici sərmayədarları və xarici investisiyalı müəssisələri qoruyur. Təkrar investisiyalaşmanın həyata keçirilməsi zamanı xarici sərmayədarlar Tacikistan Respublikası tərəfindən qoyulmuş zəmanət və güzəştlərdən tam həcmdə istifadə edirlər.

Digər əməkdaşlıq sahələrinə gəldikdə isə, Azərbaycan və Tacikistan özlərinin təbii iqlim şəraitləri, həmçinin aqrar sektorun sahələri üzrə bir-birinə çox bənzəyir. Buna görə də kənd təsərrüfatı sahəsində informasiya, kadrların hazırlanması və təcrübə mübadiləsi çox səmərəli olacaq. Aqrar sahədə əməkdaşlığın yoluna qoyulması üçün bir neçə kommersiya təklifləri var. Bu təkliflər hazırda hər iki tərəfin baxışındadır.

Bundan əlavə, Tacikistan və Azərbaycan arasında turizm sahəsində Saziş və bu istiqamətdə əməkdaşlığın inkişafı üçün turist şirkətlərimizə geniş imkanlar verən vətəndaşların vizasız səfərləri haqda saziş imzalanıb.

Əməkdaşlığın genişlənməsi prosesində suallar və texniki xarakter daşıyan çətinliklər yaranır ki, onların da həlli üçün müəyyəın vaxt tələb olunur. Bunlara ölkələrimiz arasında birbaşa nəqliyyatın olmaması kimi çətinlikləri misal göstərmək olar.

Tacikistan və Azərbaycan beynəlxalq və regional təşkilatlar çərçivəsində də səmərəli əməkdaşlıq edir. Bizim beynəlxalq və regional xarakterli bir çox məsələlər üzrə mövqeyimiz eynidir.

Ölkələrimizin coğrafi yerləşməsini nəzərə alaraq bir çox istiqamətlər üzrə əməkdaşlıq lazımi infrastrukturun yaradılamsını tələb edir. Bu baxımdan TRACECA layihəsi çərçivəsində göstərilən səylər Böyük İpək Yolu-nu canlandıra bilər. Ölkəmiz beynəlxalq ticarətə kömək edəcək yol dəhlizlərinin bərpa edilməsində maraqlıdır və bu cür məsələlərin həll edilməsi onun üçün prioritetdir.

- Mühüm əlaqələrdən biri ticari-iqtisadi əlaqələrdir. Onların inkişafda nə kimi dinamika var?

- Ölkələrimiz arasında ticari-iqtisadi əlaqələrin əsasını idxal-ixrac, həmçinin tranzit yükdaşımalar təşkil edir. Tacikistan Respublikası alüminium istehsalı üçün Azərbaycan Respublikasından gil-torpaq və neft koksu idxal edir. Bununla yanaşı, Azərbaycandan nar şirəsi, kərə yağı, şəkər və digər kənd təsərrüfatı məhsulları idxal edir.

Ölkələrimiz arasında mal dövriyyəsi 2009-cu ildə 25 milyon 472 min dollar təşkil edib. Tacikistan Respublikası üçün yükdaşımanın tranzit yollarından biri Türkmənbaşı-Bakı-Poti liman dəhlizidir. Düzdür, son zamanlar bu xətt ilə yükdaşımaların axını azalıb. Məsələn, bu xətt vasitəsilə 2007-ci ildə 600 min ton gil-torpaq və 162 min ton alüminium daşınıb. Lakin 2008-ci və 2009-cu ildə bu göstərici azalaraq 315 min ton gil-torpaq və 124 min ton alüminium təşkil edib. İlk oncə, bu onunla əlaqədardır ki, dünya maliyyə böhranı alüminium xammalı istehsalı da daxil olmaqla istehsalatın bütün sahələrinə mənfi təsir göstərib, həmçinin yükdaşımalarda üzə çıxan məsələlərə dair bəzi texniki nizamlama yolları da mövcuddur.

Azərbaycan iqtisadiyyatının nisbətən inkişaf etmiş ət-süd istehsalı üzrə ixtisaslaşmış heyvandarlıq sahəsi, şərabçılıq və digər kənd təsərrüfatı bitkiləri kimi sahələr Tacikistan üçün müəyyən maraq doğurur.

Tacikistan və Azərbaycan şirkətləri, sahibkarları əməkdaşlığa dair təkliflərlə Səfirliyin ünvanına müraciət edirlər. Biz onlara lazımi informasiyanı təqdim edirik və hər vasitə ilə yardım edirik. Ümumilikdə Tacikistan-Azərbaycan ticari-iqtisadi əlaqələri tədrici inkişaf mərhələsindədir.

Qohumunun evindən oğurluq edən şəxs saxlanılıb
Qohumunun evindən oğurluq edən şəxs saxlanılıb
Mənzildən naməlum meyit tapılıb
Mənzildən naməlum meyit tapılıb
Zərdabda yaşayış yerini tərk edən  daha bir  COVİD-19 xəstəsi  barədə cinayət işi başlandı (VİDEO)
Zərdabda yaşayış yerini tərk edən daha bir COVİD-19 xəstəsi barədə cinayət işi başlandı (VİDEO)
Loading Bars
Xəbər lenti
Prezidentə yazırlar: Siz Azərbaycan xalqına dayaqsınız
Mingəçevir Dövlət Universitetində turizm mövzusuna həsr olunan birgə layihənin IV modul təlimi keçirilib (FOTO)
İranın sabiq vitse-prezidenti həbs edildi
Ceyhun Bayramov və Sergey Lavrov arasında telefon danışığı olub
Bu şəhər və rayonlarda sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejiminin müddəti uzadıldı
Azərbaycanda 4323 nəfər COVID-19-a yoluxub, 2180 nəfər sağalıb, 42 nəfər vəfat edib
“The New York Times” qəzetində Ağdamın Çıraqlı kəndi barədə məqalə dərc edilib
"Qarabağ"ın daha 5 futbolçusunda koronavirus aşkarlandı
İraq Türkmən Cəbhəsinin sədri Prezident İlham Əliyevi təbrik edib
Müdafiə Nazirliyinin nəzdində sutka ərzində fasiləsiz qaynar telefon xətləri fəaliyyət göstərir
Yerevanda növbəti etiraz aksiyası başlayıb
Polşada fermerlər traktorlarla yolu bağladı
AzəriMed QSC-nin əməkdaşı İlkin Ağakişiyev şəhidlik zirvəsinə ucaldı
Diaspor rəhbəri niderlandlı antropoloqa tarixi faktlara əsaslanan tutarlı cavab verib
Ermənilər terrorçunu Xudavəng monastırına rəhbər təyin etmişdilər - Rusiya KİV
İranda koronavirusdan ölənlərin sayı 50 min nəfəri keçdi
"Napoli"nin stadionuna Maradonanın adı verilib
Belarus portalında Azərbaycanın Vətən müharibəsində Zəfər qazanması barədə məqalə dərc edilib
RİİB-in təşəbbüsü ilə Könüllülər himni hazırlanıb (VİDEO)
Koronavirus xəstəsi ictimai yerdə saxlanılıb (FOTO)
Alban-udin xristian provaslav icmasının sədr müavini Xudavəng monastırına vaiz təyin olunub
50 gün idi itkin düşən gənc şəhid kimi qayıtdı (FOTO)
Gəncədə dezinfeksiya aparılıb (FOTO)
6 şəhər və rayonda şəhid ailələri və müharibə əlillərinə ev verilib (FOTO)
Qohumunun evindən oğurluq edən şəxs saxlanılıb
İqtidarın siyasi dialoq təşəbbüslərinin praktiki nəticələri göz qabağındadır (FOTO)
Mənzildən naməlum meyit tapılıb
İspaniya mediasında Azərbaycan həqiqətlərindən danışılıb
“Regional İnkişaf” İctimai Birliyinin ölkə üzrə könüllülərinin onlayn görüşü keçirilib (FOTO)
“Suqovuşan” elektrik stansiyaları 3 ay ərzində istismara veriləcək (VİDEO)
Sabahın hava proqnozu açıqlanıb
"Könüllülər ili”nə həsr olunmuş poçt markası hazırlanıb (FOTO)
"Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" 1,26 miyon manatlıq müqavilə imzalayıb
Rusiyada yenidən koronavirusa rekord yoluxma qeydə alındı
Azərbaycan nefti bahalaşır
Bütövləşən Azərbaycan - 44 günlük Zəfər Salnaməmiz (FOTO/VİDEO)
Təkcə Qarabağ deyil, xalqın 90-cı illərdə dövlətinə sarsılmış inamı geri qayıtdı - Tarixçi
Ermənilər monastrdakı bütün əşyaları məhv ediblər - Xudavəng monastrına təyin olunan vaiz
Ermənistan terroru nəticəsində həlak olan 94 mülki şəxsə şəhid statusu verilib və aylıq ödənişlər təyin olunub
Gələn ilin bayram günləri müəyyənləşib
Könüllülər üçün xüsusi təklif!
İnsanlar qaydalara ciddi riayət etməsə, bizi daha çətin vəziyyət gözləyir - Deputat
Prokurorluq daha 3 COVİD - 19 xəstəsinə cinayət işi başladı
KOB könüllülərinin “Könüllülər ili”nə töhfəsi
Vəkillər Kollegiyası erməni təcavüzü ilə bağlı 230 beynəlxalq təşkilata müraciət etdi
DİN-nin şəhid baş leytenantı Kamran Kazımov (FOTO)
Zərdabda yaşayış yerini tərk edən daha bir COVİD-19 xəstəsi barədə cinayət işi başlandı (VİDEO)
Bakıda 25 yaşlı COVİD 19 xəstəsi barədə cinayət işi başlandı (VİDEO)
Qarabağ Azərbaycanın və Cənubi Qafqazın aparıcı İT mərkəzinə çevrilə bilər
Bərdədə evi tərk edən aktiv koronavirus xəstəsinə cinayət işi başlandı
Bakıda ad günü keçirən qızlar və restoran sahibi cərimələndi (VİDEO)
Xudavəng monastırının dini varisləri geri qayıtdı - Monastıra vaiz təyin olundu (VİDEO)
İctimai yerlərdə aşkarlanan daha 9 koronavirus xəstəsi barədə cinayət işi başlandı
Bu il Azərbaycana idxal edilən əsas məhsulların siyahısı açıqlanıb
Moskvada koronavirusdan peyvəndləmə başlayıb
“Lexus” hasara çırpılaraq yandı
Göyçayda yaşadığı ünvanı tərk edən koronavirus xəstəsi saxlanıb
Bizim üçün qorxu deyilən şey yox idi, ölümdən belə qorxmurduq - Qarabağ qazisi
ABŞ "TikTok"un amerikan seqmentinin son satış tarixini uzatmamağa qərar verdi
Limandakı partlayışdan sonra Beyrutun bərpası 2,5 milyard dollara başa gələcək
TAP 2021-ci ildə boru kəmərinin buraxılış gücünün artırılması məqsədilə sınaq keçirəcək
Renuarın rəsm əsəri 1,18 milyon dollara satıldı
Tayson və Cons arasındakı döyüşdən əldə edilən qazanc açıqlandı
Aİ və Britaniya Brexit mövzusunda razılığa gələ bilmədilər
Avstriyanın sabiq maliyyə naziri korrupsiyaya görə 8 il həbs cəzasına məhkum edildi
ABŞ hərbçiləri Somalini tərk edir
ÜST: Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 628 mindən çox artıb
Azərbaycan könüllüləri portalının təqdimatı keçirilib (FOTO)
Moskvada son sutkada 6 868 koronavirusa yoluxma halı aşkarlanıb
ABŞ-ın paytaxtı Vaşinqton şəhərində Vətən müharibəsi şəhidlərinin anım mərasimi keçirilib (FOTO)
ABŞ bir sıra Çin rəsmilərinə viza məhdudiyyətləri tətbiq edir
Azərbaycan Texniki Universiteti və Mingəçevir Dövlət Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə növbəti nəzəri-praktiki seminar keçirilib (FOTO)
Heydər Əliyev Mərkəzi, “Alov qüllələri” və Bakı Olimpiya Stadionu Azərbaycan bayrağı ilə işıqlandırılıb (FOTO)
Samux rayonunda evdə partıayış olub
Estoniya prezidenti özünü təcrid edir
Türkiyədə koronavirusdan sağalanların sayı 423 mini keçib
Silahlı Qüvvələrin Yardım Fonduna daxil olan vəsaitin miqdarı açıqlanıb
Ailəmin kədərini görmək istəməzdim - Şəhidlə olmayan müsahibə
Karantin qaydalarını pozaraq toy məclisi təşkil edən şəxslər həbs edilib
ABŞ və Kanadanın Buxara Yəhudiləri Konqresinin prezidenti Azərbaycanın dövlət başçısını təbrik edib
Ali Baş Komandan Vətən Müharibəsində minimal itkilərlə zəfər qazanmaq strategiyasını uğurla həyata keçirdi - İsa Həbibbəyli
Özbəkistan mediası Ermənistanın Qarabağda törətdiyi ekoloji terrordan yazıb
Qusarda ağacların kəsilməsi ilə bağlı araşdırma aparılır
“Qlobal Müdafiə Texnologiyaları Hakatonu”na start verilib
“Azərbaycan Könüllülərinin III Həmrəylik Forumu”na start verildi (FOTO)
Uşaqların müharibə cinayətlərinin qurbanı olması qəbulolunmazdır - UNİCEF-in icraçı direktoru
Ceyhun Bayramov bolqarıstanlı həmkarı ilə telefonla danışıb
SOCAR Ukraynada fəaliyyətini genişləndirir
Pandemiya şəraitinin zəruri qayda və tələblərinə əməl edilməsi vacibdir - Nazirlik
Nyu-Yorkda Vətən müharibəsi şəhidləri anılıb
44 günlük müharibə bizə asan gəlsə də, bu, düşünüldüyü kimi deyil - Hərbi ekspert
ABŞ-da koronavirusa yoluxma rekordu qeydə alındı
Gömrük əməkdaşları Vətən müharibəsi şəhidlərinin əziz xatirəsini yad ediblər (FOTO)
Dağlıq Qarabağı dövlət kimi tanımaq qərarı verən parlament yalnız fransız nağıllarında yer ala bilər - Mustafa Şentop
Azərbaycan ordusu dünya reytinqlərində daha da irəliləyəcək - Deputat
Kəlbəcər rayonunun Yanşaq kəndi (VİDEO)
Dekabrın 7-də manatın dollara qarşı məzənnəsi
Ötən gün yol qəzalarında 4 nəfər ölüb
Səfir XİN-ə çağırıldı, Fransaya nota verildi
TÜRKPA-nın Baş katibi Prezident İlham Əliyevi təbrik edib
Bütün xəbərlər