Prezident İlham Əliyev: Gəncə dünya səviyyəli şəhərə çevrilir (ƏLAVƏ OLUNUB)(FOTO)

Prezident İlham Əliyev: Gəncə dünya səviyyəli şəhərə çevrilir (ƏLAVƏ OLUNUB)(FOTO)

Təfərrüatlar əlavə olunub (ilk xəbər 13:20-də yayılıb)

Azərbaycan, Bakı, 21 yanvar /Trend/

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev şənbə günü Gəncəyə səfəri çərçivəsində Cavad xan küçəsində aparılan abadlıq-quruculuq işləri ilə tanış olmuşdur.

Dövlətimizin başçısı küçənin əvvəlki görüntülərini əks etdirən stendlərə baxdı.

Məlumat verildi ki, uzunluğu 435 metr olan küçədə yerləşən binaların və digər tikililərin fasadlarında tarixi və müasir memarlıq elementləri vəhdət təşkil edir. Küçədə bərpa edilən binalar əsasən XIX əsrin ikinci yarısında tikilmiş tarixi binalardır.

Prezident İlham Əliyev Cavad xan küçəsində Gəncənin mədəniyyət işçiləri ilə görüşdü.

Xalq artisti Şahnaz Haşımova: Cənab Prezident, xoş gəlmisiniz. Allah Sizə, Mehriban xanıma, ailənizə cansağlığı versin. Gözümüzün kökü saralmışdı ki, filarmoniyamız nə vaxt tikiləcəkdir.

Prezident İlham Əliyev: Artıq başlayıb.

Şahnaz Haşımova: Ömrünüz uzun olsun. Hamının adından Sizə "sağ olun" deyirəm. Sizin sayənizdə şəhərimiz dəqiqəbədəqiqə inkişaf edir.

Prezident İlham Əliyev: Bəli. Bilirsiniz ki, mən Gəncədə dəfələrlə olmuşam. Gəncəni tanımaq mümkün deyildir. Qısa müddət ərzində Elmar çox yaxşı işlər görüb.

Şahnaz Haşımova: Sizin sayənizdə. Allah Sizi qorusun! Ömrünüz uzun olsun!

Tarzən Fikrət Verdiyev: "Göygöl" ansamblı 43 il bundan əvvəl yaradılıb - ulu öndərimizin yadigarıdır. O vaxt mənim 22 yaşım var idi. Gəncə filarmoniyası "Göygöl" ansamblının bazasında yaradılıb. Bu da ulu öndərimizin yadigarıdır. Siz isə Gəncənin yeni dövlət filarmoniyasının təməlini qoyursunuz. Mən bu filarmoniyanın bədii rəhbəriyəm. Cənab Prezident, yadınızdadırsa, Neft Şirkətində neftçilər ansamblı yaratmışdıq. Sonra Gəncəyə qayıtdım, bu şəhərin inkişafını gördüm və qərara gəldim ki, qalan qüvvəmi Gəncənin mədəni həyatının inkişafına sərf edim.

Prezident İlham Əliyev: Mən bilirəm ki, gəncəlilər bu günü gözləyirdilər. Mən Elmara deyirəm ki, belə getsə, Gəncə Bakını keçəcəkdir.

Fikrət Verdiyev: İncəsənət adamlarına çox böyük ilham vermisiniz. Sizin qayğınız bizi daha yaxşı çalışmağa, konsert salonlarında, eləcə də Gəncə filarmoniyasının səhnəsində daha həvəslə çıxışlara ruhlandırmışdır.

Prezident İlham Əliyev: Bəli, Gəncə böyük incəsənət mərkəzinə çevrilməlidir. Burada beynəlxalq tədbirlər, festivallar keçiriləcəkdir. Bu, Gəncənin mədəni həyatı üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu vaxta qədər, yenə də deyirəm, burada çox iş görülüb. Bu gün böyük zavod açılır, hərtərəfli inkişaf gedir.

Fikrət Verdiyev: Hamısı Sizin sayənizdədir.

Prezident İlham Əliyev: Sağ olun.

Cavad xan küçəsi ilə tanışlığı davam etdirən Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, Nizami Gəncəvinin mənsub olduğu Şeyxzamanovlar nəslinin yaşadığı ev də burada yerləşir. Bundan başqa, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti (AXC) dövründə "Azərbaycan" qəzetinin ilk nömrəsinin dərc olunduğu tarixi mətbəənin binası əvvəlki görkəminə qaytarılmışdır. AXC-nin qurucularından olan Xasməmmədov qardaşlarının yaşadığı ev, həmçinin 1899-cu ildə tikilən və alman mühəndisi Zingerin yaşadığı ev də Cavad xan küçəsinin tarixi tikililərindəndir. Qeyd edildi ki, küçədəki bütün tarixi binaların üzərinə lövhələr vurulmuşdur.

Dövlətimizin başçısı Gəncə sakinləri ilə görüşdü.

Sakinlər: Xoş gəlmisiniz. Cənab Prezident, Gəncəni gəncəlilərə qaytardığınız üçün çox minnətdarıq. Şəhərimizdə əsl mənada inkişaf gedir.

Prezident İlham Əliyev: Çox şadam ki, Gəncə gözəlləşir.

Sakin: Özü də keyfiyyətli inkişafdır. Cənab Prezident, biz gəncəlilər adından Sizə minnətdarlığımızı bildiririk.

Prezident İlham Əliyev: Çox sağ olun. Mən də çox şadam ki, Gəncədə işlər yaxşı gedir. Gözəl işlər gedir.

Sakin: Bizim Gəncəmiz gündən-günə gözəlləşir, abadlaşır. Gördüyünüz bu küçə çox bərbad halda idi.

Prezident İlham Əliyev: Yadımdadır, mən burada olmuşam.

Sakin: İndi görürsünüz, doğrudan da bu küçə əsl kurort şəhərinin küçəsinə çevrilibdir. Ona görə də Sizə minnətdarlığımızı bildiririk. Siz çox gözəl işlər görürsünüz, biz Sizin daxili və xarici siyasətinizi səmimi qəlbdən bəyənirik, onu alqışlayırıq və müdafiə edirik. Biz ulu öndərimizin də, Sizin də yürütdüyünüz siyasəti dəstəkləmişik. Çox sağ olun, biz gəncəlilər Sizə minnətdarıq.

Aparılan abadlıq-quruculuq işlərindən sonra sanki muzeyə çevrilmiş Cavad xan küçəsində kərpic imitasiyasına xüsusi yer verilmiş, dəmir haşiyələr və məhəccərlər Gəncə memarlığına uyğun hazırlanmışdır. Binaların dam örtükləri də yenidən qurulmuş, qapılar və darvazalar milli şəbəkə formasında hazırlanmışdır. Küçəyə kanalizasiya xətləri çəkilmiş, qaz və su boruları yerin altına salınmışdır. Küçə boyu 9 min kvadratmetr sahədə qranit plitələr döşənmiş, müxtəlif yerlərdə 7 fəvvarə quraşdırılmışdır. Gələcəkdə burada xalça, misdöymə, dulusçuluq və digər tətbiqi sənət nümunələri ilə məşğul olan sənətkarlar üçün xüsusi emalatxanaların tikilməsi də nəzərdə tutulur. Küçə boyu milli adət-ənənələri təsvir edən heykəllər qoyulmuşdur.

Dövlətimizin başçısı burada Gəncə ziyalıları ilə də görüşərək dedi:
- Gəncə gözəlləşir.

Ziyalı: Sizin sərəncamlarınızdan sonra bizim maddi-mədəni mühitlə bağlı 800-dən artıq abidəmiz aşkarlanıb. Bu küçəmiz, buradakı 50-dən artıq bina təmir olunub. Məqsədimiz Gəncənin maddi-mədəni irsinə aid ensiklopediya hazırlamaqdır. Çünki bədnam qonşularımız tarixi abidələrimizi öz adlarına çıxırlar. Gəncə ziyalıları Sizə ümid bəsləyir və Sizin arxanızdadır. Üçtərəfli görüşdə də Sizə uğurlar diləyirik.

Prezident İlham Əliyev: Sağ olun.

Ziyalı: Cənab Prezident, icazə verin, bir neçə kəlmə də mən deyim. Gəncə respublikamızın ikinci böyük şəhəridir. Bu şəhərin siması onun statusuna uyğun gəlmirdi. Çox sağ olun ki, Siz bunu hamıdan qabaq duydunuz. Gəncənin ən böyük problemlərindən olan su, kanalizasiya, enerji, qaz sisteminin yenidən qurulmasına dair Sərəncam verdiniz. İndi Gəncəmiz gözəlləşir. Çox sağ olun ki, Gəncəni gəncəlilərə yenidən bəxş etdiniz. Çox gözəl şəhərdir, burada yaşamaq və işləmək çox xoşdur.

Prezident İlham Əliyev: Düzdür, Gəncə çox qədim, gözəl tarixi şəhərdir. İndi şəhər qədim simasını saxlamaqla, yeni müasir yanaşma ilə daha da gözəlləşir. Parklar, binalar bərpa edilir, gözəl küçələr salınır. Yəni, Gəncə dünya səviyyəli şəhərə çevrilir.

Ziyalı: Cənab Prezident, Şərqdə siyasi, Qərbdə iqtisadi böhranın tüğyan etdiyi bir dövrdə öz iqtisadi inkişaf modeli ilə uğur qazanan Azərbaycanın bu yüksəlişinə görə Sizə minnətdarıq və xoşbəxt gələcəyimizi Sizinlə görürük. Bir daha Sizə "Xoş gəlmisiniz" deyirik.
Prezident İlham Əliyev: Çox sağ olun.

Ziyalı: Allah Heydər Əliyevə qəni-qəni rəhmət etsin! O, milli mənəvi dəyərlərimizin inkişafı üçün çox böyük işlər görmüşdür. Novruz bayramı gələndə camaat ev-eşiyini səliqə-sahmana salır, küçələri təmizləyirdi. İndi Gəncə o qədər gözəlləşib ki, daha nə küçə süpürməyə, ev-eşik təmizləməyə ehtiyac yoxdur. Allah Sizə cansağlığı versin, ziyalılar adından Sizə öz minnətdarlığımızı bildiririk.

Prezident İlham Əliyev: Çox sağ olun.

Ziyalı: Bir söz də demək istəyirəm. Uzun illərdir mən bu şəhərdə yaşayıram, bura mənim vətənimdir. Gəncə getdikcə inkişaf edir. Yüz il yaşayın, mərdsiniz, möhkəmsiniz, səbirlisiniz, ailənizə, özünüzə cansağlığı, uzun ömür arzu edirəm. Elmə verdiyiniz qiymətə görə də alimlər adından Sizə təşəkkür edirəm. Akademiyada bizim şöbəmizi yaratdınız, bu da böyük işdir. Neçə illərdir biz ona nail ola bilmirdik. İndi biz Sizin rəhbərliyiniz altında kənd təsərrüfatını inkişaf etdirməliyik. Biz hələ kənd təsərrüfatına borcluyuq. Biz fermerlərə, kənd təsərrüfatında çalışanlara fəal kömək etməliyik. Biz buna hazırıq. Sağ olun, xoş gəlmisiniz.

Prezident İlham Əliyev: Çox sağ olun, mən sizi görülən bütün bu işlər münasibətilə təbrik edirəm. Şadam ki, qısa müddət ərzində Gəncədə çox böyük quruculuq işləri aparılıb.

Gəncəyə daim böyük diqqət göstərilmişdir. Bu diqqət bu gün də vardır. Mən istəyirəm ki, hər bir şəhərdə belə gözəl işlər aparılsın. Bütövlükdə ölkəmizdə, hər bir yerdə çox sürətli və uğurlu inkışaf gedir.

Mən həmişə deyirəm ki, Bakı dünyanın ən gözəl şəhərlərindən biridir. Belə getsə, Gəncə də ən gözəl şəhər olacaqdır və olmalıdır. Sağ olun.

Müasir həllərin inteqrasiyası onlayn satışların artmasına yol açıb
Müasir həllərin inteqrasiyası onlayn satışların artmasına yol açıb
Daha 3 şirkət Pirallahı Yüksək Texnologiyalar Parkının rezidenti olub
Daha 3 şirkət Pirallahı Yüksək Texnologiyalar Parkının rezidenti olub
Maliyyə Nazirliyi 170 min manatdan çox məbləğdə müqavilə imzalayıb
Maliyyə Nazirliyi 170 min manatdan çox məbləğdə müqavilə imzalayıb
Loading Bars
Xəbər lenti
Ağsunun icra başçısı ölməyib, vəziyyəti ağırdır - Xəstəxana
DGK Akademiyası ilə İspaniyanın Fiskal Araşdırmalar İnstitutu arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb (FOTO)
Müharibədən sonra yaranmış yeni situasiyada milli kimlik (FOTO)
Anbarlara 2 milyon kubmetr qaz vurulub - SOCAR
Fransa Dağlıq Qarabağ münaqişəsini yenidən alovlandırmağa çalışır - Deputat
Bakı sakini küçədə qətlə yetirildi
AQTA koronavirusla bağlı ictimai iaşə müəssisələrinin sahiblərinə çağırış edib
Samuxda evi tərk edən koronavirus xəstəsi məsuliyyətə cəlb edilib (FOTO)
Samsung Jet ™ tozsoranı ilə maksimum rahatlıqla mükəmməl təmizlik (FOTO)
Ağdam, Füzuli və Xankəndi aerodromları beynəlxalq coğrafi koordinat indeksləri siyahısına daxil edildi
Daha bir koronavirus xəstəsi küçədə saxlanıldı
Yoluxma sayı artdıqca ağır vəziyyətdə olan xəstələrin də sayı artır - Xəbərdarlıq
Azərbaycanda tikinti materiallarının istehsalı ilə bağlı son vəziyyət açıqlandı
FHN-in İdman-Sağlamlıq Mərkəzinin əməkdaşları şəhid ailələrini ziyarət ediblər (FOTO/VİDEO)
Fransa senatorlarının erməni təəssübkeşliyinin motivləri deşifrə olundu
Azərbaycan və İtaliya XİN rəhbərləri bölgədəki son vəziyyəti müzakirə ediblər
Noyabrın 27-də xarici valyutaların manata qarşı məzənnələri
Qazaxıstanda koronavirusa yoluxanların sayı 130 minə çatır
Senatın qətnaməsi Fransanın Cənubi Qafqazdakı maraqlarına zərbədir - Vüsal Qasımlı
Almaniyada koronavirusa yoluxanların sayı 1 milyon nəfəri ötüb
"Barselona"nın stadionuna Messinin adı verilə bilər
Bakıda və regionlarda kreditləşmə artıb - Statistika
Britaniyada bir gündə koronavirusa 17 555 yoluxma qeydə alınıb
Tramp Ağ Evi hansı halda tərk edəcəyini açıqladı
Meksika Senatı prezidentin toxunulmazlığının ləğv edilməsini təsdiqləyib
İbrahimoviç İsveç yığmasına qayıda bilər
S-500 HHM sistemləri 2021-ci ildə hazır olacaq
Dünya Bankı koronavirusla mübarizə üçün Ukraynaya 100 milyon dollar ayıracaq
İtailyada koronavirusa yoluxanların sayı 1,5 milyonu ötüb
Kanadada atışma baş verib, ölən və yaralananlar var
Moskvada koronavirusdan daha 77 nəfər ölüb
ÜST: Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 577 mindən çox artıb
Paris qondarma "Dağlıq Qarabağ respublikası"nı tanımır - XİN
UEFA Avropa Liqası: "Qarabağ" qrup mərhələsində növbəti matçını keçirib
Türkiyədə koronavirusdan sağalanların sayı 388 mini keçib
Bitkoinin qiyməti kəskin şəkildə düşüb
"Euronews" erməni işğalından azad edilmiş Ağdamdan süjet hazırlayıb (VİDEO)
Ermənistanda rusiyalı hərbçinin meyiti tapılıb
"Belavia" Bakıdan Minskə uçuşları bərpa edir
Çavuşoğlu və Stoltenberq Dağlıq Qarabağı müzakirə ediblər
Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər həmyaşıdları ilə birlikdə oxuyacaqlar - Deputat
Azərbaycan gimnastları Kiyevdə Avropa Çempionatının finalına çıxıb
“ADY Express” Astara terminalında aşırılan yükün həcmini artırıb
Rəqəmsal ödəmələr nə üçün önəmlidir?
Mingəçevir Dövlət Universitetində tədris prosesi uğurla davam etdirilir
Fransa senatının qətnaməsi qərəzlidir - Deputat
Dünya Bankı Azərbaycanda kənd təsərrüfatı layihəsinin müddətini uzadıb
Mətbuat Şurası Fransanın kütləvi informasiya vasitələrinə müraciət edib
Baş Prokurorluğun "Facebook" səhifəsi rəsmi olaraq mavi nişan ilə təsdiqlənib
Koronavirusla bağlı aparılan testlərin bitməsi barədə məlumatlar həqiqəti əks etdirmir - TƏBİB
Azərbaycan Fransaya nota verib
Müasir həllərin inteqrasiyası onlayn satışların artmasına yol açıb
Aİİ-də Vasim Məmmədəliyevin xatirəsinə həsr olunmuş respublika elmi konfransı panellərlə davam edib (FOTO)
Kəlbəcərin danışıqlar masasında geri qayıtarılması diplomatik qələbənin də bizimlə olduğunu göstərir - Deputat
Üç “hər şey” siyasəti və ya Ermənistanın “yandırılmış torpaq” taktikası (FOTO)
Rusiya Müsəlmanlarının Ruhani İdarəsinin və Rusiya Müftilər Şurasının sədri Prezident İlham Əliyevi təbrik edib
Daha 3 şirkət Pirallahı Yüksək Texnologiyalar Parkının rezidenti olub
Ermənistan parlamentində dava (VİDEO)
20 obyektdə epidemiya əleyhinə rejim pozulub - Nazirlik
Maliyyə Nazirliyi 170 min manatdan çox məbləğdə müqavilə imzalayıb
Qarabağda investisiya qoyulması üçün geniş imkanlar yaradılacaq - Mikayıl Cabbarov
iPhone 12 Pro Max və iPhone 12 Mini Azercell Eksklüziv mağazalarında!
Rəcəb Tayyib Ərdoğanın sədrliyi ilə COMCEC-in 36-cı sessiyasının açılış mərasimi olub (FOTO)
Koreya səfirliyi məcburi köçkünlərə dəstək tədbirlərini genişləndirəcək (FOTO)
AzTU-nun 70 illiyinə həsr olunan konfrans keçirilib (FOTO)
Noyabrın 27-də manatın dollara qarşı məzənnəsi
Aminin qaytarılması ilə bağlı yayılan məlumatlar yalandır - Əsir əsgərin qohumu
Azərbaycanda 3705 nəfər COVID-19-a yoluxub, 1609 nəfər sağalıb, 32 nəfər vəfat edib
Bu qətnamənin qəbulu Fransa siyasəti və parlamentarizmi üçün olduqca utancverici bir addımdır - Vüqar Rəhimzadə
Azərbaycanda dini tolerantlıq səviyyəsi Fransadan daha yüksəkdir - ISESCO-nun sabiq baş direktoru
Naxçıvanın xarici ticarət dövriyyəsi artıb
Qarabağdakı xristian abidələri qədim Azərbaycan-Albaniya mirasıdır - Yaqub Mahmudov
Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağı diplomatik hədəfinə nail olmağı bacardı - Deputat
İtaliyanın bir sıra bələdiyyələri Azərbaycan xalqı ilə həmrəylik nümayiş etdirən sənədlər qəbul edib
MDB PA-nın 3 daimi komissiyasının videokonfrans formatında iclasları keçirilib
Ermənistanda iqtisadi və siyasi böhran göz qabağındadır - Armen Sarkisyan
PAŞA Bankdan kiçik və orta biznes sahibləri üçün “Black Friday” endirimləri!
Bərpa olunan enerji ilə bağlı pilot layihələrin həyata keçirilməsi üzrə Komissiyanın dördüncü iclası keçirilib (FOTO)
Noyabr ayı üzrə ünvanlı sosial yardımlar ödənildi
Fransa senatının qəbul etdiyi qətnamə ləğv edilməlidir - QHT sədri
Aİİ-də akademik Vasim Məmmədəliyevin xatirəsinə həsr olunmuş respublika elmi konfransı öz işinə başlayıb (FOTO)
Türkiyənin axtarışa verdiyi şəxs Azərbaycanda həbs edildi
Fransa Senatının qətnaməsi bu ölkənin vasitəçi mandatını tabuta qoydu
İsmayıllıda koronavirus xəstəsi barədə cinayət işi başlanıb
Ceyhun Bayramov və Səudiyyə Ərəbistanının xarici işlər naziri telefonla danışıblar
Fransada bir qrup siyasi avantürist ölkənin xarici siyasətini erməni maraqlarının girovuna çevirib - Deputat
Ceyhun Bayramov indoneziyalı həmkarı ilə telefonla danışıb
Fransa tənzimləmənin deyil, problemin bir parçasıdır - Hulusi Akar
Fransa senatının bu addımı Azərbaycana və beynəlxalq hüquqa hörmətsizlikdir - QHT sədri
Ermənilər Ağdamda bütün tarixi abidə və binaları məhv ediblər - Ağdam teatrının direktoru
Səfərbərlik üzrə hərbi xidmətə çağırılan tələbələrə nə vaxtadək məzuniyyət veriləcək? - Nazirlik açıqladı
Fransa Senatının qərəzli addımı siyasi təxribatdır - Siyavuş Novruzov
Ceyhun Bayramovla Əfqanıstanın xarici işlər naziri arasında telefon danışığı olub
Rabitə Nazirliyi startapları maliyyələşdirməyə hazırdır
Azərbaycan yolların keyfiyyətinə görə 141 ölkə arasında 24-cü yerdə qərarlaşıb
Üç rayonda şəhid ailələri və müharibə əlillərinə mənzil və fərdi evlər verilib (FOTO)
İranda koronavirusa yoluxanların sayı 900 min nəfəri keçib
Abşeronda ekoloji problemlərin həlli istiqamətində hansı işlər görülməlidir? - Nazirlik rəsmisindən açıqlama
Hava şəraiti dəyişəcək - Xəbərdarlıq
DİN koronavirusla bağlı vətəndaşlara xəbərdarlıq etdi
Bütün xəbərlər