Azərbaycanda bank sığortaçılığı perspektivli satış kanalı ola bilər

Azərbaycanda bank sığortaçılığı perspektivli satış kanalı ola bilər

Azərbaycan, Bakı, 11 iyul /Trend/

Bakıda keçirilmiş II Beynəlxalq Sığorta Forumunda müzakirə edilmiş məsələlərdən biri də bank sığortaçılığı olub. Bank sığortaçılığı ilə bağlı suallarımızı "Başak-İnam Sığorta Şirkəti" ASC-nin Marketinq və Satış Departamentinin müdiri Hikmət Allahverdi cavablandırır.

- Bildiyiniz kimi, Azərbaycanda sığorta haqları əsasən bank kanalları vasitəsilə daxil olur. Sizcə bunun səbəbi nədir?

- Ümumiyyətlə, bank sığortaçılığı (bancassurance) anlayışı 1980-ci illərdə Fransada bankların geniş müştəri portfelinin bankçılıq və sığortaçılıq məhsullarına olan ehtiyacını eyni anda qarşılamaq məqsədilə ortaya çıxmış bir termindir. Bank sığortaçılığı müxtəlif ölkələrdə fərqli şəkillərdə tətbiq olunur. Buradakı fərqlilikləri doğuran əsas amillər milli qanunvericilik, istehlakçı davranışları və alışqanlıqları, maliyyə sisteminin inkişaf səviyyəsi, bankçılıq və sığortaçılıq sektorlarının inteqrasiya və əməkdaşlıq təcrübəsi, ictimai sığorta maarifçiliyi və s. sahələrlə bağlıdır.

Azərbaycanda hazırda bank fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün lisenziyası olan maliyyə təşkilatlarının sayı cəmi 150-dir. Bunların 44-ü kommersiya bankı, 106-sı bank olmayan kredit təşkilatıdır. Bankların müştərilərə verilmiş kreditlərinin həcmi cari ilin 1 aprel tarixinə 7,763 milyard manat təşkil edir. Banklar Azərbaycanın bütün regionlarına yayılıblar.

Belə ki, hazırda bankların 646 yerli filialı və 123 şöbəsi fəaliyyət göstərir. Bank olmayan kredit təşkilatlarını da nəzərə alsaq, bu rəqəm daha da yüksələcək. Bu potensial istər-istəməz sığorta şirkətlərinin də diqqətini cəlb edir.

- Sizcə, bank sisteminin hazırkı inkişaf səviyyəsi sığorta bazarını stimullaşdıracaq infrastruktura malikdirmi?

- Sualınıza müsbət cavab verə bilərəm. Birincisi, ölkəmizdəki bank sisteminin ən üstün xüsusiyyəti struktural sağlamlıqla bağlıdır. Hər kəsə məlumdur ki, Azərbaycanda bank sektoru maliyyə sektorunun digər sahələri ilə müqayisədə (sığortaçılıq, qiymətli kağızlar birjası) daha çox inkişaf edib. Adıkeçən sektor xüsusilə 2000-ci illərin əvvəlində ekstensiv və intensiv mənada ciddi bir böyümə performansı sərgiləyib. Belə ki, kommersiya banklarında 2003-cü ildə cəmi 450 milyon manat vəsait cəlb edilmişdirsə, 2011-ci ilin fevralında anoloji rəqəm 4,906 milyard manata yüksəlib. Eyni zamanda, yerli valyutaya olan inamın artması sayəsində bu dövrdə manatla olan depozitlərin miqdarı 70 milyon manatdan 2,541 milyard manata yüksəlib.

İkincisi, yerli bank sektoru istehlakçı ehtiyaclarını qarşılamaqda üstün mövqeyə malikdir. Xüsusilə, son illərdə bankların mikrokreditlərə yönəlməsi, kreditlərin kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarını da əhatə etməsi, istehlak kreditləri, islam bankçılığı məhsullarının təklif edilməyə başlanması kimi xidmətlər bank məhsullarını daha da populyarlaşdırıb.

Başqa bir amil, bankların ictimaiyyətlə əlaqələr işinə daha çox əhəmiyyət verilməsi ilə bağlıdır. Ölkədə fəaliyyət göstərən banklar digər maliyyə təşkilatları (sığorta şirkətləri, bank olmayan kredit təşkilatları, lizinq, qiymətli kağızlar bazarının iştirakçıları və s.) içində PR, marketinq və reklam fəaliyyətlərinə ən çox yer verən quruluşlardır.

Eyni zamanda, banklar ölkədə sığorta sektoru ilə müqayisəedilməz dərəcədə geniş müştəri bazasına sahibdirlər. Ölkədə fəaliyyət göstərən kommersiya bankları çox geniş bir müştəri bazasına (yaş, cinsiyyət, gəlir səviyyəsi, daşınan və daşınmaz əmlak sahibliyi, peşə və s.) sahibdirlər.

Həmçinin, bank sektorundakı texnoloji inkişaf səviyyəsi və dünyada baş verən yenilikləri ölkəyə gətirmə sürəti daha yüksəkdir. Belə ki, banklar informasiya texnologiyaları sahəsində baş verən dəyişiklikləri (ATM, internet bankçılığı, "call center" və s.) qısa müddət ərzində fəaliyyətlərinə adaptasiya edirlər.

Son olaraq, əvvəl qeyd etdiyim kimi, bank sektoru geniş şöbə və filial şəbəkəsi ilə Azərbaycanın bütün bölgələrini əhatə edib.

- Bütün sadaladığınız üstünlüklərə baxmayaraq, ölkədə bank sığortaçılığı dünya praktikası ilə müqayisədə nisbətən aşağı səviyyədədir. Bunun səbəbini nədə görürsünüz?

- Əvvəla qeyd edim ki, sığortaçılıq bankların əsas fəaliyyət istiqaməti deyil. Kommersiya bankları sığortaçılıq məhsullarını əlavə iş olaraq görürlər. Dünyadan fərqli olaraq Azərbaycanda sığorta məhsullarının bank məhsullarını tamamlama xüsusiyyəti tam nəzərə alınmır.

Digər problem, informasiya əskikliyi ilə bağlıdır. Kommersiya banklarında çalışanlar sığortaçılıq məhsulları haqqında lazımi məlumata malik deyillər. Dolayısı ilə müştərilər dolğun informasiya ilə təmin edilmir.

Başqa bir məqam, bank çalışanlarının performans kriteriyalarında sığortaçılıq ön planda deyil. Kommersiya bankları öz işçilərinin məhsuldarlıq və performans kriteriyalarının dəyərləndirilməsi zamanı sığorta məhsullarının satış həcmini nəzərə almırlar.

Yerli qanunvericilik bank sığortaçılığını məhdudlaşdırır. Bildiyiniz kimi, hazırda "Banklar haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu" kommersiya banklarının sərbəst şəkildə sığortaçılıq fəaliyyəti göstərməsini qadağan edir.

Qeyd edim ki, adətən sığorta agentləri və brokerləri kimi professional sığorta vasitəçilərinin sığorta məhsullarının satışında kommersiya banklarının müstəqil rol almasına münasibəti mənfi olur.

- Bəs sahənin perspektivini necə görürsünüz?

- Bank sektorunda rəqabət səviyyəsinin getdikcə artması ilə faiz dərəcələrinin ortamüddətli perspektivdə aşağı enəcəyini təxmin edirəm. Bu vəziyyət sığorta haqlarından tutulan komisyon gəlirlərin nisbi əhəmiyyətini artıracaq.

Ümumiyyətlə, getdikcə artan istehlak kreditləri sayəsində daha çox fiziki şəxs müştəri ilə təmas şansı yaranır. Bildiyiniz kimi, kommersiya bankları əvvəllər fəaliyyətlərini əsasən Bakı, Sumqayıt, Gəncə kimi böyük şəhərlər və hüquqi şəxs müəssisələr üzərində konsolidasiya etmişdilər. Getdikcə digər rayonlara və fərdi müştərilərə də ciddi əhəmiyyət verməyə başlayıblar. Bu vəziyyət sığorta məhsulları baxımından böyük potensial vəd edir.

Həmçinin, bazarda bankların müxtəlif kredit kampaniyaları ilə niş bazarlar yaratma meylləri hiss olunur. Kommersiya bankları müştərilərin ən müxtəlif ehtiyaclarına uyğun kredit kampaniyaları keçirərək niş bazarlar yaradırlar ki, bu da yaradılan niş bazarlara spesifik sığorta məhsullarını təklif etmək imkanı verir.

Sığorta şirkətləri ilə müqayisədə ölkədə kommersiya banklarına olan inamın səviyyəsi daha yüksəkdir. Bu baxımdan, keçmişdə bank məhsullarını istehlak edən və razı qalan sadiq müştərilərə sığorta məhsullarını da təklif etmək daha məqbuldur.

Bütün bunlar nəzərə alınaraq, bankların sığortaçılıq məhsullarına daha çox yönəlməsi maliyyə bazarını daha da böyüdə və bankların daha da geniş kütlələrə açılmasına səbəb ola bilər.

Ümumiyyətlə qeyd edim ki, dünyada bank sığortaçılığı əsasən həyat sığortası üzrə daha aktivdir. Belə ki, bəzi ölkələrdə həyat sığortası şirkətləri toplam sığorta haqlarının yarısından çoxunu məhz bu satış kanalından əldə edirlər. Qeyri-həyat sahəsində bank sektorunun payı nisbətən aşağı səviyyədə olsa da, bu rəqəm adətən 10%-in üzərindədir. Məsələn, bu göstəricilər müvafiq olaraq Portuqaliyada 88% və 10%, Fransada 64% və 9%, Almaniyada 25% və 12%, Britaniyada 20% və 10%, İspaniyada 72% və 7%, Türkiyədə 47% və 10%, Braziliyada 55% və 13% səviyyəsindədir.

- Sizcə, bank sığortaçılığının bank sektoru üçün ən böyük üstünlüyü nə ola bilər?

- Qeyd edim ki, ölkənin bank sistemi 2004-cü ildən etibarən 7 illik dövrdə ilk dəfə 2011-ci ilin yanvarında zərər edib. Daha sonra banklar təkrar mənfəətli fəaliyyətə keçsələr də, bu mənfəət mütləq dəyər olaraq əvvəlki illərlə müqayisədə nisbətən aşağıdır. Bank sığortaçılığı bu baxımdan əhəmiyyətli rol oynaya bilər. Belə ki, banklar müştərilərə verdikləri kreditləri müxtəlif sığorta növləri ilə təminat altına almaqla, şübhəli kreditlərin həcminin aşağı səviyyəyə düşməsinə nail ola bilərlər. Bu isə həm bank sektorunun mənfəətliliyini təmin edəcək, həm də orta və uzun müddətdə ölkədə kreditlərə tələb olunan faiz dərəcələrini də aşağı səviyyəyə salacaq.

Burada son bir məqamı vurğulamaq istərdim. Ümumiyyətlə, sığorta şirkətləri satış kanallarını maksimum diversifikasiya etməlidirlər. Çünki sığorta sektorunun satış kanalları baxımından kommersiya banklarından ifrat asılılığı bank sektoru ilə bağlı sistematik bir böhran zamanı sığorta haqlarına da kəskin mənfi təsir göstərə bilər. Bu baxımdan, digər satış kanallarının da ciddi inkişafına nail olmaq şərti ilə, buna paralel olaraq, bank sığortaçılığının da inkişaf etdirilməsi və mövcud potensialının tam dəyərləndirilməsi sığorta sektoru üçün ciddi stimul təşkil edə bilər.

Venesuela prezidenti "Sputnik V" ilə aşılandıqdan sonra özünü yaxşı hiss etdiyini deyib
Venesuela prezidenti "Sputnik V" ilə aşılandıqdan sonra özünü yaxşı hiss etdiyini deyib
Tramp vəzifəsindən getdikdən sonra Nyu-Yorka ilk səfərini edəcək
Tramp vəzifəsindən getdikdən sonra Nyu-Yorka ilk səfərini edəcək
ÜST: Dünyada ötən sutka koronavirusa 478 mindən çox yoluxma qeydə alınıb
ÜST: Dünyada ötən sutka koronavirusa 478 mindən çox yoluxma qeydə alınıb
Loading Bars
Xəbər lenti
Finlandiya karantin tədbirlərini sərtləşdirir
Koronavirus Avropaya daha bir ciddi təhlükə yaradıb
"Brent" markalı neftin qiyməti 71 dolları ötüb
Blinken Əfqanıstan liderini BMT-nin təşkilatçılığı ilə sülh konfransı keçirməyə çağırdı
Venesuela prezidenti "Sputnik V" ilə aşılandıqdan sonra özünü yaxşı hiss etdiyini deyib
Bitkoinin qiyməti 51 320-yə yüksəlib
Cənubi Koreya ABŞ hərbçilərinin ölkədə saxlanmasına xərcləri artıracaq
Tramp vəzifəsindən getdikdən sonra Nyu-Yorka ilk səfərini edəcək
Ekvatorial Qvineyada dörd güclü partlayış olub, ən az 20 nəfər ölüb
Azərbaycanda 8 Mart – Beynəlxalq Qadınlar Günü qeyd olunur
Prezident İlham Əliyevin rəsmi "Facebook" səhifəsində Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə paylaşım edilib
Türkiyədə son sutkada koronavirusdan 7 785 nəfər sağalıb
Futbol üzrə İspaniya çempionatı: "Atletiko" liderliyə davam edir
Bakıda avtoyuma məntəqəsində yanğın olub
Cüdo üzrə millimiz “Böyük dəbilqə” turnirini iki bürünc medalla başa vurub (FOTO)
"Liverpul" İngiltərə Premyer Liqasında ardıcıl altıncı ev məğlubiyyətini alıb
ÜST: Dünyada ötən sutka koronavirusa 478 mindən çox yoluxma qeydə alınıb
Güclü külək əsir, bəzi rayonlara qar yağır - FAKTİKİ HAVA
Güclü külək paytaxt küçələrində fəsadlar törədib - FHN (FOTO/VİDEO)
Fransada hava bombasını zərərsizləşdirmə əməliyyatına görə 4,5 mindən çox insan təxliyə edilib
“Böyük dəbilqə”: Cüdoçumuz Məmmədəli Mehdiyev bürünc medala sahib olub
Azərbaycanın Zəfərinin arxasında Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan uğurlu siyasət dayanır - Deputat
YAP bundan sonra fəaliyyətini müasir çağrışlara uyğun həyata keçirəcək - YAP İdarə Heyətinin üzvü
Respublikanın 24 şəhər və rayonunda ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinin şagirdləri üçün buraxılış imtahanı təşkil olunub
Azərbaycan təmsilçisi yüngül atletika üzrə Qış Avropa çempionatında ikinci yeri tutub
Bu gün Yeni Azərbaycan Partiyası ölkənin siyasi sisteminin monolit gücüdür - Vüqar Rəhimzadə
Dövlət qulluğuna qəbul olmaq üçün keçirilən test imtahanları başa çatıb
Ağdam rayonunun Suma kəndi (VİDEO)
6 partiyanın milli maraqlar naminə YAP-a qoşulması yeni siyasi həmrəylik modeli oldu - Pərvin Kərimzadə
İranda ötən sutkada 8 min nəfər koronavirusa yoluxub, 93 nəfər ölüb
Küveyt portalında Prezident İlham Əliyevin KİV nümayəndələri üçün keçirdiyi mətbuat konfransı barədə məqalə dərc olunub
Azərbaycanda işləyən qadınların ən çoxu 31-40 yaşlarında olanlardır - Nazirlik
Azərbaycanda koronavirusa yoluxma sayı 400-ü keçdi
Dövlət Neft Fondu beynəlxalq arenada şəffaf imicə malik quruma çevrilib
Azərbaycan Ordusunda 9 000-ə yaxın hərbi qulluqçu COVID-19-a qarşı peyvənd olunub - MN
Dənizdə dalğanın hündürlüyü 4,8 mətrə çatıb - Faktiki Hava
Rusiyada son sutkada 368 nəfər koronavirusdan ölüb
Hər bir vətəndaş əlindən gələni etməlidir ki, karantin qaydalarının sərtləşdirilməsinə getməyək - Adil Allahverdiyev
Bakıda güclü külək nəticəsində yük maşını aşıb (VİDEO)
Sabah Bakıda yağış, rayonlarda qar yağacağı gözlənilir
Bakıda külək məktəbin damını uçurdu (FOTO/VİDEO) (ƏLAVƏ OLUNUB)
Azərbaycanda peyvənd olunanların sayı 407 mini ötüb
Əfqanıstanda silahlılar hücum törədib, ölənlər var
A və B növü üzrə dövlət qulluğuna qəbul olmaq istəyən namizədlər test imtahanı verir
Füzuli rayonunun Qarakollu kəndi (VİDEO)
Braziliyada ötən sutka koronavirusdan 1 555 nəfər ölüb
Xızıda "VAZ" qarlı yolda qaldı, xilasedicilər 2 nəfər köməklik göstərib (VİDEO)
Azərbaycanın Qoşulmama Hərəkatına sədrliyi ilə bütün ölkələrin COVİD-19 peyvəndi ilə təmin olunması barədə sənəd qəbul olunub - XİN
Paraqvay prezidenti etirazlar fonunda bütün nazirlərdən istefa vermələrini istədi
SOCAR Litva benzininin Ukraynaya əsas tədarükçüsü olub
İsraildə koronavirusa yoluxanların sayı 800 min nəfərə çatır
Bu gün ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinin sonuncu sinfində oxuyan şagirdləri üçün buraxılış imtahanı keçirilir
"Twitter"in qurucusunun ilk paylaşımının qiyməti onlayn-hərracda 2 milyon dollara çatıb
Fransada ötən sutka koronavirusa 23 mindən artıq yoluxma qeydə alınıb
Tramp respublikaçılara onun adından istifadə edərək vəsait toplamağı qadağan etdi
Çexiyanın sabiq prezidenti koronavirusdan sağalıb
İtaliya Çempionatı: "Yuventus" "Latsio"nu məğlub etdi
Britaniyada koronavirusa yoluxanların sayı 4,21 milyon nəfəri ötüb
Maduro koronavirusa qarşı peyvənd olundu
Mingəçevir Dövlət Universitetində 8 Mart - Beynəlxalq Qadınlar Gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib (FOTO)
Bakıda çoxmərtəbəli yaşayış binasında yanğın olub
Türkiyədə koronavirusdan sağalanların sayı 2,61 milyon nəfəri ötüb
Dünyada ötən sutka koronavirusa 353 mindən çox yoluxma qeydə alınıb - ÜST
Xarici diplomatlar və hərbi attaşelər Laçında “Güləbird” Su Elektrik Stansiyası ilə tanış olublar (FOTO)
Polşada sərnişin avtobusu qəzaya uğrayıb: 5 ölü, 40 yaralı
Erməni vandalları Azərbaycanın ekologiyasına ciddi ziyan vurublar (FOTO)
Direktorluğa qəbul üzrə imtahan texniki nasazlıqla əlaqədar təxirə salınıb
Xəzərdə dalğanın hündürlüyü 7,5 metrə çatacaq
"Buta Airways" Kiyevə uçuşları bərpa edəcək
Dalay Lama koronavirusa qarşı peyvənd olundu
Lənkəranda birmərtəbəli ev yanıb
Bu səfərlər əsnasında əcnəbi diplomatlar erməni cinayətlərinin ağır nəticəsini öz gözləri ilə görürlər - Cəlil Xəlilov
Yeni Zelandiya sahillərində 6,2 bal gücündə zəlzələ olub
İndoneziyada bir sutkada koronavirusa 5 767 yoluxma qeydə alınıb
Dağlıq Qarabağdakı işğala son qoymaq başda olmaqla atdığımız bütün addımları uğurla başa vurduq - Ərdoğan
"Air France"ın təyyarəsi Sofiyada təcili eniş edib
“Siyasi dialoqda qadınların rolu” mövzusunda görüş keçirilib (FOTO)
AXC-Müsavat cütlüyünün xəyanətlərindən biri də 20 Yanvar faciəsinə hüquqi-siyasi qiymət verilməməsi idi - Deputat
Qadınların məşğulluq imkanlarının genişləndirilməsi üçün qanunvericiliyə dəyişiklik layihələri hazırlanıb
Azərbaycanda 353 nəfər COVID-19-a yoluxub, 149 nəfər sağalıb, 3 nəfər vəfat edib
AQTA 23.760 kq sümüksüz dondurulmuş hind quşu məhsulunu məhv edib
Tərtərdə oğurluq edən şəxslər saxlanılıb (FOTO)
Bakıda çirkab suların gölə axıdılması faktı aşkar edilib (FOTO)
“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-nin “2030 Korporativ Strategiya”sına dair növbəti müzakirələr aparılıb
AzTV daha bir layihəyə start verir
Cəbrayıl rayonunun Papı kəndi (VİDEO)
İqtisadi Şuranın növbəti iclası keçirilib (FOTO)
Afrikada yenidən Ebola virusu yayılmağa başlayıb
Finlandiyada seçkilər təxirə salındı
Prezident İlham Əliyev 17 ildə Azərbaycanı müasir, güclü dövlətə çevirdi - Komitə sədri
Polis itkin düşən 2 yaşlı uşağın həyatını xilas edib (FOTO)
İranda ötən sutkada 82 nəfər koronavirusdan ölüb
AQTA ictimai iaşə müəssisələrində nöqsanlar aşkarlayıb - SİYAHI
Yerevanda prezident administrasiyasına və parlamentə doğru yürüş başlayıb
Koçaryan və Sarkisyan kimi canilər Qarabağdakı vəziyyəti əsla dəyişə bilməz – Deputat
Formula 1 üzrə dünya çempionatının yarış cədvəlində dəyişiklik edilib
Siyasi partiyaların YAP-a qoşulması milli birliyimizin nümunəsidir - Naqif Həmzəyev
Əfv Komissiyası bu gün 100-dən artıq müraciətə baxıb
Ermənistanda siyasi gərginlik - Antirusiya meyilləri artır
“Oba” marketdə nöqsanlar aşkarlanıb (FOTO)
Bütün xəbərlər