Azərbaycanın 2019-cu il dövlət büdcəsinin icrası haqqında Qanun təsdiqləndi

Azərbaycanın 2019-cu il dövlət büdcəsinin icrası haqqında Qanun təsdiqləndi

Bakı. Trend:

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsinin icrası haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununu təsdiqləyib.

Trend-in məlumatına görə, Qanunla Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsinin icrası gəlirlər 24 218 061,7 min manat, xərclər 24 425 914,0 min manat məbləğində olmaqla təsdiq edilir.

Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsinin icra olunmuş gəlirləri və xərcləri aşağıdakı kimi qəbul edilir:

Sıra

№-si

Göstəricilər

Məbləğ

(manatla)

1.

Gəlirlər

24 218 061 691

1.1.

Fiziki şəxslərin gəlir vergisi

952 121 218

1.2.

Hüquqi şəxslərin mənfəət (gəlir) vergisi

2 545 987 926

1.3.

Hüquqi şəxslərin torpaq vergisi

50 026 792

1.4.

Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi

212 613 736

1.5.

Əlavə dəyər vergisi

5 185 064 027

1.5.1.

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə əlavə dəyər vergisi

3 004 081 998

1.6.

Sadələşdirilmiş vergi

358 576 105

1.7.

Aksizlər

854 736 821

1.7.1.

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə aksizlər

249 632 599

1.8.

Yol vergisi

118 905 380

1.8.1.

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə idxal olunan yanacağa görə və xarici dövlətlərin avtonəqliyyat vasitələri sahibləri tərəfindən ödənilən yol vergisi

45 431 630

1.9.

Mədən vergisi

133 787 015

1.10.

Gömrük rüsumları

1 109 478 581

1.11.

Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və qiymətləri tənzimlənən məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə (ixrac xərcləri çıxılmaqla) ölkədaxili topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən yığımlar

232 611 795

1.12.

Xarici dövlətlərə verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar

52 324 285

1.13.

Səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən alınan dividendlər

869 000

1.14.

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqandan (qurumdan) daxilolmalar (transfert)

11 364 300 000

1.15.

Dövlət əmlakının, özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin altındakı torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar

11 440 288

1.16.

Dövlət mülkiyyətində olan torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar

8 433 804

1.17.

Dövlət rüsumu

191 297 431

1.18.

Büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar

578 879 795

1.19.

Vergi orqanlarının xətti ilə toplanan sair daxilolmalar

127 270 186

1.20.

Sair daxilolmalar

129 337 506

2.

Xərclər

24 425 913 957

2.1.

Ümumi dövlət xidmətləri

2 985 647 754

2.1.1.

qanunvericilik və icra hakimiyyəti orqanlarının saxlanılması xərcləri

774 460 965

2.1.2.

beynəlxalq fəaliyyət və beynəlxalq təşkilatlara üzvlükhaqqı xərcləri

169 718 795

2.1.3.

elm xərcləri

122 289 584

2.1.4.

başqa kateqoriyalara aid edilməyən ümumi dövlət xidməti xərcləri

88 355 950

2.1.5.

dövlət borcuna və öhdəliklərinə xidmət edilməsi ilə bağlı xərclər

1 524 774 509

2.1.6.

yerli büdcələrə (bələdiyyələrə) verilən dotasiya

4 687 951

2.1.7.

yerli büdcələrə (bələdiyyələrə) verilənsubvensiya

1 000 000

2.1.8.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə veriləndotasiya

300 360 000

2.2.

Müdafiə

3 162 481 029

2.2.1.

müdafiə qüvvələri

1 467 130 104

2.2.2.

milli təhlükəsizlik

159 934 807

2.2.3.

müdafiə və təhlükəsizlik sahəsində tətbiqi tədqiqatlar

2 779 243

2.2.4.

digər kateqoriyalara aid edilməyən xərclər

1 532 636 875

2.3.

Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və prokurorluq

1 505 054 399

2.3.1.

məhkəmə hakimiyyəti

63 806 121

2.3.2.

hüquq-mühafizə

1 151 217 501

2.3.3.

Prokurorluq

63 921 809

2.3.4.

digər kateqoriyalara aid edilməyən xidmətlər

226 108 968

2.4.

Təhsil

2 195 706 063

2.4.1.

məktəbəqədər təhsil

214 943 567

2.4.2.

ümumi təhsil

1 264 259 282

2.4.3.

peşə təhsili

32 270 122

2.4.4.

orta ixtisas təhsili

42 268 408

2.4.5.

ali təhsil

231 556 711

2.4.6.

əlavə təhsil

1 713 969

2.4.7.

təhsil sahəsində digər müəssisə və tədbirlər

408 694 004

2.5.

Səhiyyə

873 633 385

2.5.1.

poliklinikalar və ambulatoriyalar

115 230 200

2.5.2.

xəstəxanalar

363 928 740

2.5.3.

səhiyyə sahəsində digər xidmətlər

6 623 774

2.5.4.

səhiyyə sahəsində tətbiqi tədqiqatlar

7 872 820

2.5.5.

səhiyyə sahəsinə aid edilən digər xidmətlər

379 977 851

2.6.

Sosial müdafiə və sosial təminat

2 281 031 227

2.6.1.

sosial müdafiə xərcləri

2 243 074 522

2.6.1.1.

sosial təminatı və müdafiəni həyata keçirən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının büdcəsinin balanslaşdırılması məqsədilə dövlət büdcəsinin öhdəliklərinin maliyyələşdirilməsi üçün ayrılan vəsait

1 182 732 410

2.6.2.

sosial təminat xərcləri

37 932 950

2.6.3.

sosial müdafiə və sosial təminat sahələri üzrə tətbiqi tədqiqatlar

23 755

2.7.

Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyət

335 770 044

2.7.1.

mədəniyyət və incəsənət sahəsində fəaliyyət

139 795 053

2.7.2.

radio, televiziya və nəşriyyat

60 609 224

2.7.3.

bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və turizm

66 613 776

2.7.4.

digər kateqoriyalara aid edilməyən fəaliyyət

68 751 991

2.8.

Mənzil və kommunal təsərrüfatı

334 392 734

2.8.1.

mənzil təsərrüfatı

49 351 598

2.8.2.

kommunal təsərrüfatı

258 282 950

2.8.3.

su təsərrüfatı

4 559 470

2.8.4.

mənzil və kommunal təsərrüfatı ilə bağlı digər xidmətlər

22 198 716

2.9.

Yanacaq və enerji

7 794 557

2.9.1.

enerji kompleksi

6 294 557

2.9.2.

yanacaq və enerji kompleksi sahəsi üzrə təcrübə və tətbiqi tədqiqatlar

1 500 000

2.10.

Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin mühafizəsi

857 628 233

2.10.1.

kənd təsərrüfatı

823 732 629

2.10.2.

meşə təsərrüfatı

10 793 004

2.10.3.

balıqçılıq və ovçuluq

1 757 722

2.10.4.

ətraf mühitin mühafizəsi

14 042 459

2.10.5.

hidrometeorologiya tədbirləri

7 302 419

2.11.

Sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar

6 213 995 420

2.11.1.

Tikinti

6 200 833 066

2.11.1.1.

dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri)

6 199 424 630

2.11.2.

faydalı qazıntılar

10 546 174

2.11.3.

geodeziya və xəritəçəkmə

2 616 180

2.12.

Nəqliyyat və rabitə

175 058 870

2.12.1.

nəqliyyat

124 572 265

2.12.2.

rabitə

50 486 605

2.13.

İqtisadi fəaliyyət

372 606 588

2.13.1.

iqtisadi və kommersiya fəaliyyəti

190 386 210

2.13.1.1.

sahibkarlığa dəstək

48 386 210

2.13.1.2.

Azərbaycan Respublikasında əhalinin mənzilə olan tələbatının ödənilməsi və vətəndaşların güzəştli şərtlərlə mənzil əldə etməsi xərcləri

142 000 000

2.13.2.

iqtisadi fəaliyyətin digər sahələri

182 220 378

2.14.

Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər

3 124 479 317

2.14.1.

məqsədli büdcə fondları

322 000 000

2.14.1.1.

müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fondu

302 000 000

2.14.2.

ehtiyat fondları

1 376 871 444

2.14.2.1.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondu

296 713 458

2.14.2.2.

Dövlət büdcəsinin ehtiyat fondu

1 080 157 986

2.14.3.

əsas bölmələrə aid edilməyən sair xərclər

1 425 607 873

2.14.3.1.

beynəlxalq və ölkə səviyyəli tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı xərclər

71 409 730

2.14.3.2.

fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı xərclər

20 000 000

2.14.3.3.

sosial-iqtisadi islahatlar və digər tədbirlər üzrə xərclər

1 334 198 143

2.15.

2019-cu ildə xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsi üzrə yaranan fərq məbləği

634 337

3.

Büdcə kəsiri

207 852 266

4.

2020-ci il 1 yanvar tarixinə vahid xəzinə hesabının sərbəst qalığı

2 342 195 300

Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsinin icrası nəticəsində həmin ilin sonuna dövlət büdcəsinin vahid xəzinə hesabında yaranan qalıq “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 19.5-ci maddəsinə uyğun olaraq istifadə edilir.

BMT dünya turizm sektorunun itkilərini proqnozlaşdırıb
BMT dünya turizm sektorunun itkilərini proqnozlaşdırıb
“Expo 2020 Dubai"da Azərbaycanın turizm imkanları tanıdılır (FOTO)
“Expo 2020 Dubai"da Azərbaycanın turizm imkanları tanıdılır (FOTO)
Azərbaycandan Gürcüstana gedən turistlərin sayı azalıb
Azərbaycandan Gürcüstana gedən turistlərin sayı azalıb
Loading Bars
Xəbər lenti
Ağdamın Keştazlı kəndi (VİDEO)
Abşeronda həyat yoldaşını qətlə yetirən şəxsin işi məhkəməyə göndərildi
Türkiyədən Gürcüstana işləmək üçün gedənlərin sayı artıb
Kaspersky: Sahibkarlar ləğv edilmiş xərcləri bərpa etməyə hazırdır
“Mercedes”in mühərrikini oğurlayan qardaşlar saxlanılıb
ABB Ağdamda ağacəkmə aksiyası keçirib
Fransada bina çöküb, dağıntılar altında qalanlar var
Gimnastımız Polşada birinci oldu (FOTO)
Azərbaycanda oğurluq hadisələri azalıb
Göygöldə piyadanı vurub qaçan sürücü saxlanılıb
Valideyn himayəsindən məhrum bir qrup gəncə mənzil verilib (FOTO)
Bank industriyasında 2022-ci ilin trendləri Bakıda müzakirə olunacaq
Toyda karantini pozan şadlıq evinin sahibi həbs edildi
Axtarışda olan daha 65 nəfər saxlanılıb
Dəm qazından zəhərlənmə zamanı nə etmək lazımdır?
Bir gündə 12 koronavirus xəstəsi saxlanılıb
Milli parkda “açıq qapı” günü keçiriləcək
Restoran sahibi və toy təşkilatçısı cəzalandırıldı (FOTO)
Qaydaları pozan koronavirus xəstəsi saxlanılb
Xarici valyutaların manata qarşı məzənnələri
"Bir kəmər, bir yol" proqramı çərçivəsində ekoloji risklərin idarəsi təkmilləşdirilir
Qurumun 19 əməkdaşı qanun pozuntusuna görə işdən çıxarılıb - Xidmət rəisi (ÖZƏL)
Mingəçevirdə keçmiş məhkumdan heroin götürülüb (FOTO/VİDEO)
Bakıda minik avtomobili yanıb
Zaqatalada zəlzələ qeydə alınıb
Şəhid ailələri və qazilər hansı yeni vergi güzəştlərindən faydalanacaq?
İbrahimoviç Messi və Ronaldo arasında seçim edib
Bayden və Putin arasında görüşün başlayacağı vaxt açıqlandı
Britaniyada "omikron" ştammına yoluxma hallarının sayı 336-ya çatıb
Tramp Baydenin Putinlə görüşünü ABŞ tərəfi üçün qeyri-bərabər matç adlandırıb
Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi ABŞ-ın Pekin Olimpiadısını diplomatik boykot etməsini şərh edib
Kanadada yük qatarının 39 vaqonu relsdən çıxıb
ABŞ-da 280-dən çox miqrant uşaq ailəsinə qovuşacaq
Ağ Ev Putin və Bayden arasında keçiriləcək görüşü şərh edib
Əl-Riyad üzrəində vurulan raketin fraqmentləri yaşayış sahələrinə düşüb
Neftin qiməti artmağa başlayıb
Fransada "omikron" ştammına 25 yoluxma halı qeydə alınıb
ABŞ Pekin olimpiadasını diplomatik boykot etdi
Londonda Pakistan icması ilə görüş keçirilib (FOTO)
Azərbaycan Burkina-Fasoya 100 min ədəd peyvənd göndərib
Türkiyədə son sutkada koronavirusdan 25 611 nəfər sağalıb
Azərbaycan XİN rəhbərinin müavini IFRC Baş katibinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib
Ərdoğan Qətərə səfərə gəlib
Ceyhun Bayramov ABŞ Dövlət Katibinin köməkçisi ilə telefonla danışıb
Prezidentin bölgələrə hər bir səfəri regionların inkişafına və insanların rifahına yönəlib – Sahil Kərimli
Nağdsız ödənişlərin hansı faydaları var?
Prezident İlham Əliyev: Ermənistan da gördü, dünya da gördü, heç kim bizi saxlaya bilmədi
Prezident İlham Əliyev - Ermənistana: Tarix versinlər, Zəngəzur dəhlizi nə vaxt açılacaq və belə olan halda, heç bir problem olmayacaq (VİDEO)
Prezident İlham Əliyev: Qarabağı görməyən gənc nəsil yetişdi, onlar Qarabağı canı-qanı bahasına azad etdilər (VİDEO)
Qubanın Qonaqkənd qəsəbəsinin sakini Prezident İlham Əliyevə şeir həsr edib
Mingəçevir Dövlət Universiteti beynəlxalq konfransda təmsil olunub
Azərbaycanın Müdafiə naziri Pakistan tərəfinə başsağlığı verib
Müdafiə nazirinin müavini Moskvaya yola düşüb
Sinqapurda "omikron" ştammını müəyyənləşdirən test hazırlanıb
Ceyhun Bayramov Diplomatiya Könüllüləri ilə görüşüb (FOTO)
Birlikdə və sistemli çalışaraq, qalib xalqın uğurlu gəncliyini görəcəyik - Fərid Qayıbov (FOTO)
Şəhid övladlarının himayəyə götürülməsi qürurvericidir - Naqif Həmzəyev (FOTO)
Londonda Pakistan icması ilə görüş keçirilib (FOTO)
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Qubada Ulu öndər Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət ediblər (FOTO/VİDEO)
Pakistanda hərbi helikopter qəzaya uğrayıb, ölənlər var
Britaniyada ən populyar oğlan adı Məhəmməd olub
Son 4 ildə özünüməşğulluq proqramı üzrə 36 min şəxs üçün kiçik təsərrüfatlar yaradılıb
Əlahiddə Ümumqoşun Orduda “Ən yaxşı tank əleyhinə batareya” adı uğrunda yarış keçirilib (FOTO)
DİN və prokurorluq adından istifadə edən dələduza hökm oxundu
İndoneziyada vulkan nəticəsində ölənlərin sayı 22-yə çatdı
Dekabrın 7-nə USD/AZN rəsmi məzənnəsi
Azərbaycan və Qazaxıstan həmkarlar ittifaqları arasında Əməkdaşlıq Memorandumu imzalanıb (FOTO)
Azərbaycanda COVID-19 əleyhinə peyvənd olunanların sayı açıqlanıb
Baş Prokurorluqda amnistiya qərarına dair brifinq keçirilib
Azərbaycanda 585 nəfər COVID-19-a yoluxub, 16 nəfər ölüb
"Araz Vadisi İqtisadi Zonası" Sənaye Parkı ərazisinin yarıdan çoxu minalardan təmizlənib
“Ehtiyat zabit hazırlığı kursu”nun buraxılış mərasimi keçirilib (FOTO/VİDEO)
Türkiyədə müalicə olunan qazilərimiz “Fənərbağça” – “Çaykur Rizespor” matçını izləyiblər (FOTO)
Telefon rabitəsinin 140 illiyi münasibətilə poçt markası buraxılıb
Seysmik stansiyaların quraşdırılması işləri davam etdirilir - Qurban Yetirmişli
Bərpa olunan enerji üzrə yeni ali təhsil proqramı yaradılır (FOTO)
Azərbaycanın qeyri-neft ixracı 44% artıb
Dövlət Məşğulluq Agentliyi İSO 37001 beynəlxalq standartının tətbiqini davam etdirir
Avstriyanın yeni kansleri and içib
EKVİTA-nın dəstəyi ilə Agro Dairy Azərbaycanın aqrar sektorunda ilk ISO 37001 sertifikatlı şirkəti oldu
Narkotiklə tutulan şəxslərin digər cinayət əməllərinin də üstü açıldı (FOTO)
İşğaldan azad edilən ərazilərdə fəaliyyət göstərən mobil baza stansiyalarının sayı açıqlandı
Daha bir koronavirus xəstəsi ictimai yerdə aşkarlanıb
AccessBank-dan illik 11%-dək qazandıran depozit
"Imperial Springs" Beynəlxalq Forumunda Çin Xalq Respublikasının Sədri açılış nitqi söyləyib (FOTO)
Xaricdən işlənmiş avtomobil alarkən nələrə diqqət edilməlidir?
Rusiyaya daha 7 müəssisədən pomidor, 5 müəssisədən isə alma ixracına icazə verilib
Ölkəmizə idxal edilən bibər məhsullarında virus aşkarlanıb
“Qanlıgöl”də vətəndaşların alçaldıcı videolarını çəkən dəstə üzvləri həbs edilib (FOTO/VİDEO)
Rusiyada iki nəfərdə "omikron" ştammı qeydə alınıb
Cari ilin 9 ayı ərzində təbiətə vurulan zərər açıqlandı
Yeni il yarmarkalarında qiymətlər necədir? (FOTO)
Azərbaycanın parlayan gənc ulduzu Pantene Altın Kelebek Mükafatını qazandı
Unibank kartını almaq üçün azı 8 səbəbiniz var
Qəzaya uğrayan helikopterin “qara qutu”su üzərində iş aparılır - Baş Prokurorluq
İranda daha 77 nəfər koronavirusdan ölüb
Amnistiya aktının tətbiqi ilə 500 min manatdan çox cərimə ləğv edilib
Amnistiya aktı ilə 1921 şəxs azadlığa buraxılıb
Azərbaycanda son amnistiyaya düşən xarici vətəndaşların sayı açıqlanıb
Amnistiya aktı ən çox 30-40 yaş həddində olan insanlara tətbiq edilib - İdarə rəisi (FOTO)
Bütün xəbərlər