Azərbaycanın 2019-cu il dövlət büdcəsinin icrası haqqında Qanun təsdiqləndi

Azərbaycanın 2019-cu il dövlət büdcəsinin icrası haqqında Qanun təsdiqləndi

Bakı. Trend:

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsinin icrası haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununu təsdiqləyib.

Trend-in məlumatına görə, Qanunla Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsinin icrası gəlirlər 24 218 061,7 min manat, xərclər 24 425 914,0 min manat məbləğində olmaqla təsdiq edilir.

Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsinin icra olunmuş gəlirləri və xərcləri aşağıdakı kimi qəbul edilir:

Sıra

№-si

Göstəricilər

Məbləğ

(manatla)

1.

Gəlirlər

24 218 061 691

1.1.

Fiziki şəxslərin gəlir vergisi

952 121 218

1.2.

Hüquqi şəxslərin mənfəət (gəlir) vergisi

2 545 987 926

1.3.

Hüquqi şəxslərin torpaq vergisi

50 026 792

1.4.

Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi

212 613 736

1.5.

Əlavə dəyər vergisi

5 185 064 027

1.5.1.

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə əlavə dəyər vergisi

3 004 081 998

1.6.

Sadələşdirilmiş vergi

358 576 105

1.7.

Aksizlər

854 736 821

1.7.1.

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə aksizlər

249 632 599

1.8.

Yol vergisi

118 905 380

1.8.1.

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə idxal olunan yanacağa görə və xarici dövlətlərin avtonəqliyyat vasitələri sahibləri tərəfindən ödənilən yol vergisi

45 431 630

1.9.

Mədən vergisi

133 787 015

1.10.

Gömrük rüsumları

1 109 478 581

1.11.

Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və qiymətləri tənzimlənən məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə (ixrac xərcləri çıxılmaqla) ölkədaxili topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən yığımlar

232 611 795

1.12.

Xarici dövlətlərə verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar

52 324 285

1.13.

Səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən alınan dividendlər

869 000

1.14.

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqandan (qurumdan) daxilolmalar (transfert)

11 364 300 000

1.15.

Dövlət əmlakının, özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin altındakı torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar

11 440 288

1.16.

Dövlət mülkiyyətində olan torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar

8 433 804

1.17.

Dövlət rüsumu

191 297 431

1.18.

Büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar

578 879 795

1.19.

Vergi orqanlarının xətti ilə toplanan sair daxilolmalar

127 270 186

1.20.

Sair daxilolmalar

129 337 506

2.

Xərclər

24 425 913 957

2.1.

Ümumi dövlət xidmətləri

2 985 647 754

2.1.1.

qanunvericilik və icra hakimiyyəti orqanlarının saxlanılması xərcləri

774 460 965

2.1.2.

beynəlxalq fəaliyyət və beynəlxalq təşkilatlara üzvlükhaqqı xərcləri

169 718 795

2.1.3.

elm xərcləri

122 289 584

2.1.4.

başqa kateqoriyalara aid edilməyən ümumi dövlət xidməti xərcləri

88 355 950

2.1.5.

dövlət borcuna və öhdəliklərinə xidmət edilməsi ilə bağlı xərclər

1 524 774 509

2.1.6.

yerli büdcələrə (bələdiyyələrə) verilən dotasiya

4 687 951

2.1.7.

yerli büdcələrə (bələdiyyələrə) verilənsubvensiya

1 000 000

2.1.8.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə veriləndotasiya

300 360 000

2.2.

Müdafiə

3 162 481 029

2.2.1.

müdafiə qüvvələri

1 467 130 104

2.2.2.

milli təhlükəsizlik

159 934 807

2.2.3.

müdafiə və təhlükəsizlik sahəsində tətbiqi tədqiqatlar

2 779 243

2.2.4.

digər kateqoriyalara aid edilməyən xərclər

1 532 636 875

2.3.

Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və prokurorluq

1 505 054 399

2.3.1.

məhkəmə hakimiyyəti

63 806 121

2.3.2.

hüquq-mühafizə

1 151 217 501

2.3.3.

Prokurorluq

63 921 809

2.3.4.

digər kateqoriyalara aid edilməyən xidmətlər

226 108 968

2.4.

Təhsil

2 195 706 063

2.4.1.

məktəbəqədər təhsil

214 943 567

2.4.2.

ümumi təhsil

1 264 259 282

2.4.3.

peşə təhsili

32 270 122

2.4.4.

orta ixtisas təhsili

42 268 408

2.4.5.

ali təhsil

231 556 711

2.4.6.

əlavə təhsil

1 713 969

2.4.7.

təhsil sahəsində digər müəssisə və tədbirlər

408 694 004

2.5.

Səhiyyə

873 633 385

2.5.1.

poliklinikalar və ambulatoriyalar

115 230 200

2.5.2.

xəstəxanalar

363 928 740

2.5.3.

səhiyyə sahəsində digər xidmətlər

6 623 774

2.5.4.

səhiyyə sahəsində tətbiqi tədqiqatlar

7 872 820

2.5.5.

səhiyyə sahəsinə aid edilən digər xidmətlər

379 977 851

2.6.

Sosial müdafiə və sosial təminat

2 281 031 227

2.6.1.

sosial müdafiə xərcləri

2 243 074 522

2.6.1.1.

sosial təminatı və müdafiəni həyata keçirən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının büdcəsinin balanslaşdırılması məqsədilə dövlət büdcəsinin öhdəliklərinin maliyyələşdirilməsi üçün ayrılan vəsait

1 182 732 410

2.6.2.

sosial təminat xərcləri

37 932 950

2.6.3.

sosial müdafiə və sosial təminat sahələri üzrə tətbiqi tədqiqatlar

23 755

2.7.

Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqoriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyət

335 770 044

2.7.1.

mədəniyyət və incəsənət sahəsində fəaliyyət

139 795 053

2.7.2.

radio, televiziya və nəşriyyat

60 609 224

2.7.3.

bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və turizm

66 613 776

2.7.4.

digər kateqoriyalara aid edilməyən fəaliyyət

68 751 991

2.8.

Mənzil və kommunal təsərrüfatı

334 392 734

2.8.1.

mənzil təsərrüfatı

49 351 598

2.8.2.

kommunal təsərrüfatı

258 282 950

2.8.3.

su təsərrüfatı

4 559 470

2.8.4.

mənzil və kommunal təsərrüfatı ilə bağlı digər xidmətlər

22 198 716

2.9.

Yanacaq və enerji

7 794 557

2.9.1.

enerji kompleksi

6 294 557

2.9.2.

yanacaq və enerji kompleksi sahəsi üzrə təcrübə və tətbiqi tədqiqatlar

1 500 000

2.10.

Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq və ətraf mühitin mühafizəsi

857 628 233

2.10.1.

kənd təsərrüfatı

823 732 629

2.10.2.

meşə təsərrüfatı

10 793 004

2.10.3.

balıqçılıq və ovçuluq

1 757 722

2.10.4.

ətraf mühitin mühafizəsi

14 042 459

2.10.5.

hidrometeorologiya tədbirləri

7 302 419

2.11.

Sənaye, tikinti və faydalı qazıntılar

6 213 995 420

2.11.1.

Tikinti

6 200 833 066

2.11.1.1.

dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri)

6 199 424 630

2.11.2.

faydalı qazıntılar

10 546 174

2.11.3.

geodeziya və xəritəçəkmə

2 616 180

2.12.

Nəqliyyat və rabitə

175 058 870

2.12.1.

nəqliyyat

124 572 265

2.12.2.

rabitə

50 486 605

2.13.

İqtisadi fəaliyyət

372 606 588

2.13.1.

iqtisadi və kommersiya fəaliyyəti

190 386 210

2.13.1.1.

sahibkarlığa dəstək

48 386 210

2.13.1.2.

Azərbaycan Respublikasında əhalinin mənzilə olan tələbatının ödənilməsi və vətəndaşların güzəştli şərtlərlə mənzil əldə etməsi xərcləri

142 000 000

2.13.2.

iqtisadi fəaliyyətin digər sahələri

182 220 378

2.14.

Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər

3 124 479 317

2.14.1.

məqsədli büdcə fondları

322 000 000

2.14.1.1.

müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fondu

302 000 000

2.14.2.

ehtiyat fondları

1 376 871 444

2.14.2.1.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondu

296 713 458

2.14.2.2.

Dövlət büdcəsinin ehtiyat fondu

1 080 157 986

2.14.3.

əsas bölmələrə aid edilməyən sair xərclər

1 425 607 873

2.14.3.1.

beynəlxalq və ölkə səviyyəli tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı xərclər

71 409 730

2.14.3.2.

fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı xərclər

20 000 000

2.14.3.3.

sosial-iqtisadi islahatlar və digər tədbirlər üzrə xərclər

1 334 198 143

2.15.

2019-cu ildə xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsi üzrə yaranan fərq məbləği

634 337

3.

Büdcə kəsiri

207 852 266

4.

2020-ci il 1 yanvar tarixinə vahid xəzinə hesabının sərbəst qalığı

2 342 195 300

Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsinin icrası nəticəsində həmin ilin sonuna dövlət büdcəsinin vahid xəzinə hesabında yaranan qalıq “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 19.5-ci maddəsinə uyğun olaraq istifadə edilir.

AFFA kəndlərdə idmanın inkişafına dəstək verir (FOTO)
AFFA kəndlərdə idmanın inkişafına dəstək verir (FOTO)
“Barselona”nın futbolçusu koronavirusa yoluxub
“Barselona”nın futbolçusu koronavirusa yoluxub
"Şaxtyor" və "Sevilya" Avropa Liqasının yarımfinalına yüksəliblər
"Şaxtyor" və "Sevilya" Avropa Liqasının yarımfinalına yüksəliblər
Loading Bars
Xəbər lenti
Dünyada koronavirus infeksiyasına yoluxanların sayı 20,8 milyonu ötüb
Bu gün 19 mindən çox abituriyent qəbul imtahanı verəcək
Kanadada meşə yanğınları, 3,8 min insan təxliyə edildi
Moskvada koronavirusdan daha 11 nəfər ölüb
Tovuzda minaatan mərmisi tapılıb (FOTO)
Somalinin paytaxtında terror aktı törədilib
Bakıda köməkçi tikili yanıb
Türkiyə Milli Müdafiə naziri və Baş Qərargah rəisi Azərbaycana gəlib (FOTO)
İraqın şimalında 3 PKK terrorçusu zərərsizləşdirilib
Türkiyədə koronavirusdan sağalanların sayı 227 min nəfəri ötüb
Batma təhlükəsi ilə üzləşən 12 nəfər xilas olunub
Azərbaycan xalqının faşizmlə mübarizədə qəhrəmanlığı və Ermənistanın faşist ideologiyası “Hədəf”də təhlil olunub (FOTO)
Azərbaycanda koronavirusla bağlı son vəziyyət açıqlandı
Qırğızıstanda zəlzələ baş verib
Beyləqanda ev yanıb
“Nağdsız ödənişlərə dəstək verin!” çağırışlı videoçarx hazırlanıb (VİDEO)
Misirdə ailələr arasında torpaq davası olub, azı 8 nəfər öldürülüb
Zərif: İran nüvə proqramında dəyişiklik edəcək heç bir planı qəbul etməyəcək
Çində bağlamalar üzərində koronavirus aşkarlanıb
Mingəçevir Dövlət Universiteti “Əsgərə Məktub!” layihəsinə qoşulub (VİDEO)
OPEC Azərbaycanda neft hasilatı ilə bağlı proqnozları açıqlayıb
DSMF-nin büdcəsinə edilən dəyişiklik təsdiqləndi
Hazırda paytaxtın bəzi küçə və prospektlərdə sıxlıq var (FOTO)
Norveç 5 ölkə üçün 10 günlük karantin rejimini tətbiq edir
Cəmil Həsənli xalqı aşağıladı - AXCP və "Milli Şura"nın qeybətxana şousu davam edir (VİDEO)
Dünya gəncləri “Daha yaxşı dünya üçün” devizi altında birləşdi (FOTO)
Ailəniz üçün əlavə kart alın, birlikdə daha çox millər qazanın!
Baş Prokurorluq Bərdədə ölümlə nəticələnən dava barədə məlumat yaydı
İranla sərhəddə 200 kiloqramdan artıq heroin aşkar edildi (FOTO/VİDEO)
İmişlidəki göllərdən Baş Muğan kanalına 3,5 milyon kubmetr su vurulub - suvarma problemi həll olunur (FOTO)
Suraxanıda su borusunun partlaması nəticəsində küçəni su basıb (VİDEO)
Dövlət büdcəsi haqqında qanuna dəyişiklik təsdiqləndi
Şura və Agentlik qalib QHT-lərlə onlayn görüş keçirib (FOTO)
AFFA kəndlərdə idmanın inkişafına dəstək verir (FOTO)
AQTA 78 müəssisədə qayda pozuntusu aşkarladı
Bakıya gətirilən yeni "London taksi"ləri yanacaq əvəzinə elektriklə işləyir (FOTO)
Azərbaycanda insanlar seroloji testlərdən keçəcəklər
Abşeronda təbliğat işləri gündəlik həyata keçirilir (FOTO)
Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun İdarə Heyətinə yeni sədr təyin edilib
Avqustun 13-də dolların manata qarşı məzənnəsi
İsveçrədə koronavirusa yoluxma göstəriciləri kəskin artır
Vüqar Rəhimzadə: Ümidverici rəqəmlər fonunda səhlənkarlığa imkan verməməliyik
YAP İdarə Heyətinin videokonfrans formatında iclası keçirilib
Peşə təhsili üzrə kadr hazırlığının təşkili ilə bağlı yeni memorandum imzalandı
Azərbaycanda 93 nəfər koronavirusa yoluxdu, 202 nəfər sağaldı
Qabiliyyət tələb edən ixtisaslara qəbul olmaq istəyən subbakalavrların qeydiyyatına başlanılıb
PAŞA Bank ailəsinə qoşulun!
Ağdaşda ictimai nəqliyyatda tibbi maska taxmayan sürücü və sərnişinlər cərimələnib (FOTO)
Hindistanda avtobus yandı - Ölənlər var
İcra hakimiyyəti Nərimanovda inşa edilən futbol meydançasının tikintisini dayandırıb (FOTO)
Karantin qaydalarını pozaraq Qubaya gələn 7 nəfər məsuliyyətə cəlb olundu
"Ziraat Bank Azərbaycan"ın ödənişləri artıq eManat terminallarında!
Pərvin Kərimzadə: “Qarabağ” dayaq blokunun istifadəyə verilməsi mühüm hadisədir
Kürdəmirdə "Mercedes" traktora çırpılıb, ölən var
Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin Müşahidə Şurasının tərkibi təsdiq edildi - SƏRƏNCAM
Çindən gələn nümayəndə heyəti videokonfrans keçirdi (FOTO)
Şotlandiyada qatar relsdən çıxaraq yanıb (FOTO)
Xəzərin mühafizəsi ilə bağlı növbəti aksiya keçirildi (FOTO)
Neftçalada karantin qaydalarını pozaraq yas mərasimi keçirənlər cərimələnib (FOTO)
ÜST: Rusiyadakı peyvəndlə bağlı aparılan sınaqların təfərrüatı nəzərdən keçiriləcək
Təhsil Nazirliyi: Məktəblərə tədrisin təşkili ilə bağlı heç bir təlimat verilməyib
Baş Prokurorluq on altı yaşına çatmayan şəxsə zor tətbiq edilməsi ilə bağlı məlumat yaydı
Məktəblərdə bir dərs 35 dəqiqə, tənəffüs müddəti isə 10 dəqiqə olsun - TƏKLİF
Prezident İlham Əliyev Bakıya gətirilmiş “LEVC TX” modelli yeni “London taksi”ləri ilə tanış olub (FOTO) (YENİLƏNİB)
I, V, IX siniflər üçün həftədə üç, X və XI siniflər üçün dərslər tam onlayn qaydada keçirilsin - TƏKLİF
190 manat almaq üçün 278 min şəxsin siyahısı aidiyyəti banklara göndərilib - Nazirlik
Paris marafonu koronavirusa görə ləğv olunub
Pandemiyadan zərər çəkmiş bu şəxslərə təkrarən yardımların verilməsinə başlanıldı
DANX: Sərnişindaşımanın bərpası yalnız Operativ Qərargahın qərarından sonra bəlli olacaq
Azərbaycanda qızıl və gümüş kəskin ucuzlaşdı
Bu sərəncam sadəcə hərb tariximizə deyil, həm də ümumbəşəri dəyərlərə verilən ən yüksək qiymətdir - Cəlil Xəlilov
Balakəndə yaşadığı ünvanı tərk edən koronavirus xəstəsi saxlanıldı (VİDEO)
Hikmət Hacıyev: Ermənistanın Milli Təhlükəsizlik Strategiyası sanki saxta tarix dərsliyidir
İranda sutka ərzində koronavirusdan 188 nəfər ölüb
Mədəniyyət nazirinin yeni müşaviri təyin edilib
“Barselona”nın futbolçusu koronavirusa yoluxub
8027 obyektdə sanitar-epidemioloji tələblər pozulub
Ötən gün yol qəzalarında 5 nəfər ölüb, 4 nəfər xəsarət alıb
Sabah Bakıda 32, rayonlarda 35 dərəcə isti olacaq
Avstraliyada koronavirusdan gündəlik ölüm sayı rekord həddə çatıb
Avtobus sürücüsü ehtiyatsızlıqdan iş yoldaşını vurub öldürdü
"Gələcəyimiz gənclərdir" festivalı baş tutub (FOTO)
Salyanda narkotik bitki əkib-becərən şəxs saxlanılıb (FOTO/VİDEO)
Biləsuvarda sanitar-karantin qaydalarını pozan 35 nəfər cərimə edilib
DİM imtahan verəcək abituriyentlərə müraciət etdi
Rusiyada koronavirusa yoluxanların sayı 900 min nəfəri keçdi
“Twitter”də yeni funksiya işə düşüb
Ceyhun Bayramov: Biz münaqişənin siyasi yolla, danışıqlarla həll edilməsi tərəfdarıyıq
Bu il sosial ödənişlər 707 milyon manat artıb
Azərbaycan neftinin qiymətləri dəyişib
Ceyhun Bayramov: Türkiyə-Azərbaycan əməkdaşlığı regionun inkişafına da xidmət edir
Türkiyə Milli Müdafiə naziri və Baş Qərargah rəisi Azərbaycana gəlir
Salyanda sanitar-karantin qaydalarını pozan 12 nəfər cərimə edilib (FOTO/VİDEO)
Zaqatalada evdə nişan mərasimləri keçirənlər cərimələnib (VİDEO)
MİDA-nın keçirdiyi mənzillərin elektron satışı şəffaflığın təmin edilməsi baxımdan vacibdir - Ekspert
Buraxılış imtahanında iştirak etməyənlərin qəbul imtahanında iştirakına icazə verildi
Ceyhun Bayramov "CNN Türk"ə Ermənistanın Tovuz istiqamətində törətdiyi təxribat barəsində danışıb
9 hakimin fəaliyyətinə xitam verilib (VİDEO)
Ermənistanda fövqəladə vəziyyət daha bir ay uzadıldı
24 subartezian quyusunun qazılmasına 756 min manat ayrılıb - SƏRƏNCAM
Bütün xəbərlər