Abdulla Gül: "Biz Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinə xüsusi önəm veririk"

Abdulla Gül: "Biz Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinə xüsusi önəm veririk"

Türkiyənin xarici işlər naziri Abdulla Güllün Trend ə müsahibəsi

- Ankaranın Cənubi Qafqaz regionu ilə bağlı siyasətinin əsas prinsipləri nədən ibarətdir? Yaxın və uzaq perspektivdə Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinin inkişafını necə qörürsünüz?

- Cənubi Qafqazda sabitlik və təhlükəsizliyə nail olunması xarici siyasətimizdə həmişə əsas yer tutub. Region ölkələri ilə köklü tarixi və mədəni əlaqələrimiz mövcuddur. Cənubi Qafqazda müstəqil, iqtisadi və siyasi sabitliyə malik, öz aralarında sülh və əməkdaşlıq çərçivəsində yaşayan dövlətlərin varlığı və həmin ölkələrə bu istiqamətdə iqtisadi dəstək göstərilməsi bizim üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Ölkəmizin Azərbaycan və Gürcüstan ilə dostluq əlaqələri və strateji əməkdaşlığı güclənməkdədir. Türkiyə hər iki ölkənin beynəlxalq cəmiyyətdə layiq olduğu yerə çatması istiqamətindəki səylərini məmnuniyyətlə izləməkdə və dəstəkləməkdədir. Azərbaycan və Gürcüstanın müstəqilliyinin və suverenliyinin daha da möhkəmləndirilməsi, ərazi bütövlüyünün qorunması istiqamətində birbaşa səy göstəririk.
Mərhum prezident Heydər Əliyevin "Bir millət, iki dövlət" ifadəsi ilə mükəmməl şəkildə tamamladığı Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələr xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Hər bir sahədə əlaqələrimizin inkişafı məmnuniyyət doğurur. Türkiyə Azərbaycanın müstəqillik əldə etməsindən sonra qarşılaşdığı çətinlikləri aradan qaldıra bilməsi üçün ona hərbi, maddi-mənəvi, texniki və təhsil sahələrində hər cür dəstək verib. Dəstək və yardımlarımız bundan sonra da davam etdiriləcək.
Cənubi Qafqazda demokratiyanın əldə olunması xarici siyasətimizin əsas məqsədlərindən biridir. Demokratiyanı uzunmüddətli sabitliyin təminatı olaraq görürük. Demokratiyanın inkişafı prosesində konstitusion çərçivədə fəaliyyət göstərən müxalifətin demokratik kanallardan səsini eşitdirə bilməsinə imkan yaradılması mühümdür. 6 noyabr Milli Məclisə seçkilər bəzi nöqsanlara baxmayaraq, Azərbaycanın demokratikləşməsində bir mərhələ olub. Demokratikləşmənin davam etdirilməsi və bu istiqamətdəki islahatların həyata keçirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Qardaş Azərbaycan ilə birlikdə demokratiya, hüququn aliliyi, insan hüquq və azadlıqlarına hörmət kimi bəşəri dəyərlərə sahibik. Azərbaycan hakimiyyətinin ölkədə demokratik institutlarının inkişafındakı, bazar iqtisadiyyatının bütün qaydalarının tətbiq edilməsindəki səylərini dəstəkləməkdə davam edəcəyik.
Böyük potensiala malik iqtisadi və ticari əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsi birgə arzumuzdur. Xəzər hövzəsinin zəngin təbii ehtiyatları kimi iqtisadi potensialdan istifadə edilməsindən Azərbaycan və Türkiyə ilə yanaşı bütün regionun faydalana biləcəyi şübhəsizdir.
Region ölkələri ilə münasibətdə ikitərəfli əlaqələrimizlə yanaşı regional əməkdaşlığımızın inkişaf etdirilməsinə də xüsusi önəm veririk. Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstan son dövrlərdə hər biri bir "uğur hekayəsi" kimi qiymətləndirilə biləcək birgə layihələr həyata keçirir. 2006-cı ildə işə başlayacaq Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) neft boru kəməri, bu ilin sonunadək başa çatdırılması nəzərdə tutulan Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri, hazırda mühəndis-texniki işlərin davam etdirildiyi və yaxın vaxtda gerçəkləşdirilməsini arzu etdiyimiz Qars-Axalkalaki-Tbilisi-Bakı dəmir yolu xətti bu mühüm layihələrdən bəziləridir.

- Türkiyənin Qafqazdakı problemlərin həllinə münasibəti necədir? Dağlıq Qarabağ probleminin həlli üçün rəsmi Ankara yaxın perspektivdə hər hansı yeni müdaxilələr edəcəkmi?

- Soyuq müharibə bitdikdən sonra Cənubi Qafqaz faciəvi hadisələrə səhnə olub. Milli və ərazi mübahisələrindən doğan qarşıdurmalar minlərcə qurban bahasına başa gəlib və on minlərlə insanın öz evindən qovulması ilə nəticələnib. Hələ də öz həllini tapmayan "donmuş münaqişələr" regionda davam etdirilə bilən sabitliyin və dirçəlişin önündə ən böyük maneədir.
Zəngin təbii ehtiyatlara və spesifik coğrafi mövqeyə malik olan Cənubi Qafqaz regionu bu gün beynəlxalq birliyin maraq mərkəzlərindən birinə çevrilib. Beynəlxalq birliyin bu marağından regiondakı münaqişələrin həlli mərhələsində istifadə olunmalıdır.
Regiondakı hər növ sabitsizliklik Türkiyənin maraqlarına mənfi təsir etmək potensialına malikdir. Bu səbəbdən beynəlxalq hüquq normalarına hörmət edilməsi çərçivəsində, bütün maraqlı tərəflərin qəbul edə biləcəyi sülh yolu ilə nizamlanmaya nail olunması istiqamətində səylərin artırılması vacibdir.
Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı mövqeyimiz məlumdur. Sərhədlərin qüc yolu ilə dəyişilməzliyi və ərazi bütövlüyünə hörmət prinisplərini ehtiva edən beynəlxalq hüquq normalarının Ermənistan tərəfindən pozulması nəticəsində yaranmış bu problem təkcə region ölkələrini deyil, Cənubi Qafqazda sülhə, sabitliyə və sakitliyə əhəmiyyət verən bütün tərəfləri narahat edir.
Türkiyə ATƏT-in Minsk qrupunun üzvüdür və razılaşma prosesi ilə əlaqədar hadisələri yaxından izləyir. Praqa formatı çərçivəsində problemin sülh yolu ilə həlli istiqamətində irəliləyişə nail olunacağına ümid edirik. Azərbaycan və Ermənistan arasında dövlət başçıları və xarici işlər nazirləri səviyyəsində keçirilən dialoqların davam etdirilməsi vacibdir.
Şübhə yoxdur ki, Dağlıq Qarabağ probleminin həlli regional əməkdaşlığa və Türkiyə-Ermənistan əlaqələrinin nizama salınmasına da öz müsbət təsirini göstərəcək. Minsk qrupunun üzvü kimi Türkiyə problemin həlli məsələlərinə fəal tövhə vermə iradəsini qoruyub saxlamaqdadır.
ATƏT-in Minsk prosesini problemin həllinə nail ola biləcək platforma olaraq görməkdə davam edirik. Bununla birlikdə, sülh prosesində mövcud düyünlərin aradan götürülməsi üçün uzaqgörən və əhatəli yanaşmaların, eləcə də yaradıcı təşəbbüslərin yararlı olacağına inanırıq. 2006-cı il fevralın 10-11-də Parisdə Azərbaycan və Ermənistan dövlət başçıları arasında keçirilmiş danışıqlarda münaqişənin həlli istiqamətində irəliləyişə nail olunmaması beynəlxalq içtimaiyyət tərəfindən də təəssüflə qarşilandı. 2006-cı ildə münaqişənin nizama salınmasında irəliləyişə nail olunması istiqamətində səylərin davam etdirilməsinin hər kəs üçün faydalı olacağını düşünürük.

- Ankara Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) neft kəməri və Bakı-Tbilisi-Ərzurum (BTƏ) qaz kəməri xətti layihələri əsas olmaqla regional enerji layihələrinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə hansı tədbirləri həyata keçirməyi planlaşdırır?

- Türkiyə 28 ildir ki, Kərkük-Yumurtalıq neft boru kəməri xəttini, 2002-ci ildən isə İran Təbii Qaz Kəməri xəttini qoruyur. Bu günədək sözügedən boru kəmərlərinin Türkiyəyə aid hissəsində təhlükəsizliklə bağlı bir problem yaranmayıb. Başqa sözlə, Türkiyənin boru kəmərlərinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məsələsində kifayət qədər təcrübəyə malik olduğunu deyə bilərik. Hətta Türkiyənin bu məsələdə beynəlxalq səviyyədə ən təcrübəli ölkələrdən biri olduğunu da demək mümkündür.
Adını çəkdiyiniz layihələri də əhatə edən Şərq-Qərb Enerji Dəhlizinin Təhlükəsizliyinin Təmin edilməsinə dair Protokolun 7-ci maddəsinə əsasən, Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstan arasında Ortaq Boru Kəməri Təhlükəsizlik Komissiyası yaradılıb. Sözügedən Komissiyanın ilk iclası 2005-ci ilin 14 oktyabrında Ankarada üç ölkə nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilib. Həmin iclasda nümayəndə heyətləri BTC neft boru kəmərinin təhlükəsizliyinin qorunması, üç ölkə arasında əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi imkanlarını qiymətləndiriblər.
Türkiyə öz ərazisindən keçən boru kəmərlərinin təhlükəsizliyini ümumi enerji təhlükəsizliynin ayrılmaz tərkib hissəsi kimi qəbul etməkdə və üzərinə düşən vəzifələri tam dəqiqliklə yerinə yetirməkdədir.

- Bakı-Axalkalaki-Qars dəmir yolu layihəsinin həyata keçirilməsi üçün Ankara qısa müddətdə hansı rəsmi addımlar atmağı planlaşdırır?

- "Qars-Axalkalaki-Tbilisi-Bakı Yeni Dəmir Yolu Xətti" layihəsi (QATB) Türkiyə ilə Gürcüstan arasında birbaşa dəmir yolu xəttinin inşası, bu xəttin Azərbaycandakı xəttə qoşulması, adı çəkilən üç ölkənin müasir bir dəmir yolu şəbəkəsində birləşdirilməsi məqsədi daşıyır.
QATB layihəsi Asiya ilə Avropa arasındakı yük daşınmasında yeni imkanlar yaradır. Qərbdə "Marmaray" layihəsi, Şərqdə isə Çin Xalq Respublikası, Qazaxıstan (Aktau), Xəzər dənizi və Bakı arasında yaradılması mühüm olan dəmir yolu-dəniz yolu xətti ilə əlaqələndirildiyi halda, QATB dəmir yolu xətti Asiya ilə Avropa arasında Xəzər dənizindən keçən və hazırkı marşrutdan daha qısa olan dəmir yolu marşrutunun bir parçası olmaqdadır.
2004-cü ilin 28 dekabrında Tbilisidə Türkiyə-Gürcüstan-Azərbaycan arasında QATB layihəsinə dair protokol imzalanıb. Bu protokol çərçivəsində layihənin həyata keçirilməsi istiqamətində texniki işlərin ümumi bir işçi qrupu tərəfindən işlənməsi nəzərdə tutulmuşdur.
2005-ci il mayın 25-də BTC neft boru kəmərinə "ilk neftin verilməsi"nə dair Bakıda keçirilən mərasimdə iştirak edən Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstan dövlət başçıları tərəfindən QATB layihəsinin dəstəklənməsinə dair bəyanat da imzalanıb. Layihə ilə baglı məsələləri nəzərdən keçirmək və gələcəkdə daha qəti addımlar atmaq üçün Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstan nazirləri 2005-ci il sentyabrın 19-da İstanbulda görüşüb. İclasın sonunda layihəyə dair hökumətlərarası anlaşmanın yaxın vaxtda imzalanması və layihənin maliyyələşdirilməsi üçün tədbirlərə başlanılması qərara alınıb.
Ölkəmiz tərəfindən maliyyələşdirilən və bir türk şirkəti tərəfindən aparılan mühəndis-texniki işlərin 2006-cı ildə başa çatdırılması nəzərdə tutulur.
Layihə üzrə beynəlxalq tender isə mühəndis-texniki hesabatın hazırlanmasından sonra elan edələcək.

- İslam Konfransı Təşkilatı, BMT və AŞ kimi beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində Türkiyə-Azərbaycan əməkdaşlığının inkişafını necə qiymətləndirirsiniz?

- Dost və qardaş Azərbaycanla hər sahədə olduğu kimi, İslam Konfransı Təşkiltında da (İKT) yaxın və konstruktiv əməkdaşlığımız mövcuddur. Türkiyə Azərbaycanı İKT-də ən çox dəstəkləyən ölkələrin başında yer alır. Türkiyənin İslam Dövlətləri Nazirlər Şurasının 31-ci sədri olduğu dövrdə Azərbaycana hər bir dəstək göstərdik.
Məlum olduğu kimi, Azərbaycan 2006-cı ilin 19-21 iyun tarixlərində Bakıda keçiriləcək İKT Nazirlər Şurasının 33-cü iclasına faliyyətdə olan sədrlik vəzifəsini Yəməndən təhvil alacaq. Qlobal siyasətdə baş verən proseslər, regional həssaslıq və üzv dövlətlərin təşkilatdan gözləntilərinin artdığı bir dönəmdə İKT Nazirlər Şurasında sədrliyi təhvil alacaq Azərbaycana dəstəyimiz artaraq davam edəcək.
BMT çərçivəsində dost və qardaş Azərbaycan ilə əməkdaşlığımızdan məmnunluq duyuruq. Məlum olduğu kimi, 2008-ci ildə BMT-nin 62-cü sessiyası zamanı keçiriləcək 2009-2010-cu illər üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasına keçici üzlük seçkilərində Türkiyə də namizədliyini irəli sürüb. Dost və qardaş Azərbaycanın üzvlüyümüzü dəstəklədiyini bildirməsi ölkəmiz tərəfindən böyük məmnuniyyətlə qarşılanıb. Türkiyə də Azərbaycanın 2006-2008-ci illər üçün BMT-nin İnsan Haqları Komissiyasına üzvlüyünü dəstəkləyib. Həmçinin 2012-2013-cü illər üçün BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında Azərbaycanın keçici üzvlüyə namizədliyi ölkəmiz tərəfindən dəstəklənəcək.
Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı əməkdaşlıq Avropa Şurası daxilində də məmnunluq doğuracaq səviyyədədir. AŞ-nin əsasını qoyanlar arasında yer olan Türkiyə yarım əsr ərzində əldə etdiyi bilik və təcrübəni 2001-ci ildə bu təşkilata üzv olan Azərbaycanla bölüşür.
Avropa Şurasındakı əməkdaşlığımız Nazirlər Kabineti, Avropa Şurası Parlament Assambleyası (AŞPA) və AŞ Yerli və Regional Hakimiyyətlər Konqresində davam etdirilir. Bu əməkdaşlıq sayəsində iki ölkənin AŞ çərçivəsində qarşılaşdığı problemləri daha effektiv şəkildə həll etməsi, müsbət məsələləlrin isə ümumilikdə dəstəklənməsi mümkündür. Bu dəstəyə sonuncu dəfə bu ilin 23-27 yanvar tarixində keçirilən AŞPA-nın qış sessiyasında Azərbaycan deputatlarının mandat məsələsinə dair debatlar zamanı şahid olduq.
İki ölkənin bu əməkdaşlıqdan fayda əldə etdiyini görürük və əməkdaşlığın davam etdirilməsini diləyirik.

Balakəndə karantin qaydalarını pozanlar cərimələnib (FOTO)
Balakəndə karantin qaydalarını pozanlar cərimələnib (FOTO)
Şirvan sakinlərindən heroin götürülüb (FOTO)
Şirvan sakinlərindən heroin götürülüb (FOTO)
Sabunçuda narkotiklə əlaqədar 27 nəfər saxlanılıb (FOTO/VİDEO)
Sabunçuda narkotiklə əlaqədar 27 nəfər saxlanılıb (FOTO/VİDEO)
Loading Bars
Xəbər lenti
Göyərtəsində peyklər və kəşfiyyat vasitələri olan Falcon 9 raketi orbitə buraxılıb
Apple App Store-2021 qaliblərinin adını açıqlayıb
ABŞ və Aİ Çinlə diplomatik təmasların vacibliyini qəbul edir
Tam peyvənd olunmuş şəxsdə "omikron" ştammı aşkar edilib
Almaniya COVİD-ə qarşı peyvənd olunmayanlar üçün daha sərt məhdudiyyətlər tətbiq edir
Fransa Britaniya baş nazirinin La-Manşda birgə patrul təklifini rədd edib
ABŞ modernləşdirilmiş B61 atom bombasının kütləvi istehsalına başlayıb
Türkiyəda yerli dəniz artilleriya qurğusu uğurla sınaqdan keçirilib
Qazilərimiz Beynəlxalq təlim-məşq toplantısına Rusiyaya yollanacaq (FOTO)
Ceyhun Bayramov avstiryalı həmkarı ilə alternativ enerji, nəqliyyat və tranzit sahələrində əməkdaşlığı müzakirə edib
Bayden koronavirusa qarşı qapanma nəzərdə tutmayan yeni planını açıqlayıb
Azərbaycanla İslandiya arasında alternativ enerji sahəsində əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə edilib
Ceyhun Bayramov portuqaliyalı həmkarı ilə ikitərəfli əlaqələri müzakirə ediblər
Azərbaycan və Yunanısatn XİN başçıları ikitərəfli münasibətlərin cari vəziyyətini müzakirə ediblər (FOTO)
Ceyhun Bayramovun ATƏT-in Stokholm iclası çərçivəsində Əfqanıstanla bağlı müzakirələrdə iştirak edib
Ceyhun Bayramov ATƏT-in Nazirlər Şurasının 28-ci iclasında iştirak edib
Misir XİN helikopter qəzası nəticəsində həlak olanlarla bağlı xalqımıza başsağlığı verib (FOTO)
ABŞ OPEC plus-un neft hasilatını artırmaq qərarını alqışlayıb
Sabah Xırdalanda tut tingləri yarmarkası keçiriləcək
Mingəçevir Dövlət Universitetində işarə dili və diksiya təlimləri keçirilib (FOTO)
Magistral və ucqar yollarda qışa hazırlıq başa çatıb - RƏSMİ
Balakəndə karantin qaydalarını pozanlar cərimələnib (FOTO)
Şirvan sakinlərindən heroin götürülüb (FOTO)
"Niaqara" və "Paşa" restoranlarında pozuntular aşkarlanıb
Nazirlər Konfransında ölkəmizdə sabit demoqrafik inkişaf və sosial müdafiə tədbirləri barədə məlumat verilib (FOTO)
Minalanmış ərazilərin bütün xəritələrini təqdim etmək üçün Ermənistana əlavə təzyiq göstərilməlidir - XİN
UNEC İqtisadi Forumunun ikinci günü: “Postpandemiya dövründə elm və təhsil” və “İqtisadiyyatın rəqəmsal transformasiyası” (FOTO)
Azərbaycan müharibədən sonra ATƏT-ə əməkdaşlıq üçün təkliflər verib və hələ də cavab gözləyir - Nazir
Ermənistan 10 noyabr üçtərəfli bəyanatı çərçivəsində hələ də bütün öhdəliklərini yerinə yetirmir - Ceyhun Bayramov
30 ilə yaxındır davam edən Qarabağ münaqişəsi başa çatıb - Azərbaycan XİN
Mədəniyyət naminə sülh təşəbbüsü ilə bağlı fəaliyyət planı hazırlayırıq - Anar Kərimov
Azərbaycan “OPEC+” üzrə hasilatın artırılmasına razılıq verib
Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderlərinin Soçi görüşü irəliyə doğru böyük addımdır - Ceyhun Bayramov (ƏLAVƏ OLUNUB)
Prezident İlham Əliyev ABŞ Etnik Anlaşma Fondunun prezidentini qəbul edib (VİDEO)
ƏƏSMN-də Rumıniyanın ölkəmizdəki yeni səfiri ilə görüş olub (FOTO)
Azərbaycanda elm və təhsil sektorunun maliyyələşdirilməsinin artırılması planlaşdırılır - Nazir
Orduda hərbi cinayətlər əhəmiyyətli dərəcədə azalıb - Hərbi prokurorun böyük köməkçisi
Sabunçuda narkotiklə əlaqədar 27 nəfər saxlanılıb (FOTO/VİDEO)
Prezident İlham Əliyev dünyaşöhrətli alim Əziz Səncəri qəbul edib (FOTO/VİDEO)
“Nar” Qaxda yenilənmiş mağazasını təqdim etdi (FOTO)
Qarabağ konflikti BMT-nin uğursuzluğu idi - Mihir Kanade
GUAM üzv dövlətlərin Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 38-ci görüşünün yekununda birgə Protokol imzalanıb (FOTO)
Dekabrın 3-nə USD/AZN rəsmi məzənnəsi
ABŞ Dövlət katibi azad olunmuş ərazilərdəki dağıntıların miqyası barədə məlumatlandırılıb (FOTO)
Sərnişin daşıyıcılarına istifadə olunan dizel yanacağına görə subsidiya verilməsinin müvəqqəti Qaydası təsdiqlənib
ABŞ dövlət katibi Azərbaycanla Ermənistan arasında birbaşa dialoqun bərpasını alqışlayıb
Bakıda “Böyük Zəfər” məhəllələrarası mini futbol yarışlarına start verilib (FOTO)
BMT-nin "Mədəniyyət naminə sülh" çağırışına Ermənistan niyə aqressiya ilə cavab verir? - “Əsas məsələ”də MÜZAKİRƏ (FOTO/VİDEO)
Elçin Quliyev şəhidlərin məzarlarını ziyarət etdi (FOTO)
Azərbaycanla İsrailin strateji tərəfdaşlığı təkcə diplomatik münasibətlərdə ifadə olunmur - Səfir
Ombudsman İtaliya Parlamentinin Deputatlar Palatasının Xarici əlaqələr və icma komissiyasının sədri ilə görüşüb (FOTO)
İsraildə Azərbaycanın ticarət nümayəndəliyinin açılması son dövrlərin ən vacib nailiyyətidir - Corc Dik
İsrail həmişə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyib - Səfir
Gəncədə azyaşlı bacı-qardaşa işgəncə verən ögey anaya cinayət işi açıldı
Ceyhun Bayramov Estoniya xarici işlər naziri ilə görüşüb
Misirli tədqiqatçının Vətən müharibəsinə aid kitabının təqdimatı keçirilib (FOTO)
UNEC İqtisadi Forumu 2021: “Postpandemiya dövründə elm və təhsil” (FOTO)
İsrail Azərbaycanla strateji tərəfdaşlığı çox yüksək qiymətləndirir - Səfir
Ermənistan Azərbaycan mədəniyyət abidələrini qəsdən məhv edib - Reza Deqati
Bakıda heroin və "patı" alverçiləri yaxalandı (VİDEO)
Qubada yanan məktəbin yerində gələn həftə yenisinin tikintisi başlanacaq - RƏSMİ (FOTO/VİDEO)
Azərbaycan - Ermənistan sərhədinin delimitasiyası və demarkasiyasında irəliləyişə nail olmaq lazımdır - Niderland XİN
Azərbaycanda indiyədək COVID-19 əleyhinə peyvənd olunanların sayı açıqlanıb
"Harmonikləşdirilmiş Sistem 2022-nin Tətbiqi" mövzusunda onlayn seminar keçirilir (FOTO)
Azərbaycanda 1 772 nəfər COVID-19-a yoluxub, 21 nəfər ölüb
Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında xeyriyyə konserti təşkil olunacaq
Rəfail Cəbrayılovu qardaşı ağır duruma salıb, özü isə xaricdə tikinti biznesi ilə məşğul olur - Aidə Cəbrayılova
Ceyhun Bayramov Stokholmda finlandiyalı həmkarı ilə görüşüb
Dialoqların inkişaf etdirilməsi milli kimlik üçün çox önəmlidir - BƏƏ nümayəndəsi
Gürcüstan Azərbaycan və Ermənistanla üçtərəfli dialoqun keçirilməsi üçün platforma olmağa hazırdır - XİN
30 ildə Ermənistanla olan danışıqlarımız özünü doğrultmadı - Nazir müavini
"ARB Günəş" “Gözləri ilə danışan mələklər” adlı kövrək mini-film təqdim edib (VİDEO, FOTO)
Kanada Azərbaycan-Ermənistan sərhədində bir müddət əvvəl baş vermiş toqquşmalardan narahatdır - XİN
Bakıda daha bir məktəb əyani tədrisə qayıdıb
MİT-dən əməliyyat: PKK mənsubları ələ keçirilərək Türkiyəyə gətirildi
Ceyhun Bayramov Bolqarıstan XİN rəhbəri ilə görüşüb (FOTO)
DGK TXİ-nin və MGX-nın rəis müavinləri ÜST-ün təlimində iştirak ediblər (FOTO)
Ağdam Sənaye Parkı günəş panelləri ilə işıqlandırılır (FOTO)
Bəzi rayonlara qar yağıb - FAKTİKİ HAVA
ABŞ Azərbaycan və Ermənistanı sərhədin delimitasiyası və demarkasiyası məsələsini həll etməyə çağırır - Blinken
Azərbaycan-Pakistan Hökumətlərarası Birgə Əməkdaşlıq Komissiyasının yeddinci iclasının Protokolu imzalanıb (FOTO)
"Omikron" ştammı ölkəmizdə yayılmasa, yoluxmada vəziyyət stabil qalacaq - İnfeksionist
Nərimanov rayonu Ağa Nemətulla küçəsi əsaslı şəkildə təmir edilir (FOTO/VİDEO)
MN tərəfindən bu günədək 13177 hektar ərazi minalardan təmizlənib
Azad olunmuş ərazilərdə 160-a yaxın yeni tarixi-mədəni abidə aşkarlanıb
Tərtər-Goranboy istiqamətində 638 ədəd mina zərərsizləşdirilib - MN (FOTO)
Aİ Cənubi Qafqaza uzunmüddətli sülhün qurulması üzrə tədbirləri dəstəkləyir - Ali nümayəndə
MDU beynəlxalq konfransda təmsil olunub (FOTO)
Azərbaycanda ISESCO-nun regional ofisi açılacaq - Anar Kərimov
Ötən ay banklara 853 milyon dollardan çox valyuta satılıb
Vergi Xidməti tikinti bazarına nəzarəti gücləndirib, reydlər keçirilir
Boy artımına müsbət təsir edən qidalar
Bakcell abunəçiləri üçün “Asan İmza”nı SMS vasitəsilə yeniləmək imkanı
İranda ötən sutkada daha 76 nəfər koronavirusdan ölüb
Bakı-Novorossiysk kəməri ilə neft nəqlinin həcmi açıqlanıb
UFC prezidenti koronavirusa yoluxub
Hazırda Cənubi Qafqazda sülh üçün misilsiz imkanlar var - Çavuşoğlu
Daha bir ölkədə "omikron" ştammına yoluxma qeydə alındı
Azərbaycan bərpa olunan enerji mənbələrinə yarım milyard dollarlıq xarici investisiya cəlb edəcək
Enerji itkilərinin azaldılması əsas hədəflərimizdəndir - Pərviz Şahbazov
Bütün xəbərlər