Abdulla Gül: "Biz Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinə xüsusi önəm veririk"

Abdulla Gül: "Biz Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinə xüsusi önəm veririk"

Türkiyənin xarici işlər naziri Abdulla Güllün Trend ə müsahibəsi

- Ankaranın Cənubi Qafqaz regionu ilə bağlı siyasətinin əsas prinsipləri nədən ibarətdir? Yaxın və uzaq perspektivdə Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinin inkişafını necə qörürsünüz?

- Cənubi Qafqazda sabitlik və təhlükəsizliyə nail olunması xarici siyasətimizdə həmişə əsas yer tutub. Region ölkələri ilə köklü tarixi və mədəni əlaqələrimiz mövcuddur. Cənubi Qafqazda müstəqil, iqtisadi və siyasi sabitliyə malik, öz aralarında sülh və əməkdaşlıq çərçivəsində yaşayan dövlətlərin varlığı və həmin ölkələrə bu istiqamətdə iqtisadi dəstək göstərilməsi bizim üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Ölkəmizin Azərbaycan və Gürcüstan ilə dostluq əlaqələri və strateji əməkdaşlığı güclənməkdədir. Türkiyə hər iki ölkənin beynəlxalq cəmiyyətdə layiq olduğu yerə çatması istiqamətindəki səylərini məmnuniyyətlə izləməkdə və dəstəkləməkdədir. Azərbaycan və Gürcüstanın müstəqilliyinin və suverenliyinin daha da möhkəmləndirilməsi, ərazi bütövlüyünün qorunması istiqamətində birbaşa səy göstəririk.
Mərhum prezident Heydər Əliyevin "Bir millət, iki dövlət" ifadəsi ilə mükəmməl şəkildə tamamladığı Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələr xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Hər bir sahədə əlaqələrimizin inkişafı məmnuniyyət doğurur. Türkiyə Azərbaycanın müstəqillik əldə etməsindən sonra qarşılaşdığı çətinlikləri aradan qaldıra bilməsi üçün ona hərbi, maddi-mənəvi, texniki və təhsil sahələrində hər cür dəstək verib. Dəstək və yardımlarımız bundan sonra da davam etdiriləcək.
Cənubi Qafqazda demokratiyanın əldə olunması xarici siyasətimizin əsas məqsədlərindən biridir. Demokratiyanı uzunmüddətli sabitliyin təminatı olaraq görürük. Demokratiyanın inkişafı prosesində konstitusion çərçivədə fəaliyyət göstərən müxalifətin demokratik kanallardan səsini eşitdirə bilməsinə imkan yaradılması mühümdür. 6 noyabr Milli Məclisə seçkilər bəzi nöqsanlara baxmayaraq, Azərbaycanın demokratikləşməsində bir mərhələ olub. Demokratikləşmənin davam etdirilməsi və bu istiqamətdəki islahatların həyata keçirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Qardaş Azərbaycan ilə birlikdə demokratiya, hüququn aliliyi, insan hüquq və azadlıqlarına hörmət kimi bəşəri dəyərlərə sahibik. Azərbaycan hakimiyyətinin ölkədə demokratik institutlarının inkişafındakı, bazar iqtisadiyyatının bütün qaydalarının tətbiq edilməsindəki səylərini dəstəkləməkdə davam edəcəyik.
Böyük potensiala malik iqtisadi və ticari əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsi birgə arzumuzdur. Xəzər hövzəsinin zəngin təbii ehtiyatları kimi iqtisadi potensialdan istifadə edilməsindən Azərbaycan və Türkiyə ilə yanaşı bütün regionun faydalana biləcəyi şübhəsizdir.
Region ölkələri ilə münasibətdə ikitərəfli əlaqələrimizlə yanaşı regional əməkdaşlığımızın inkişaf etdirilməsinə də xüsusi önəm veririk. Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstan son dövrlərdə hər biri bir "uğur hekayəsi" kimi qiymətləndirilə biləcək birgə layihələr həyata keçirir. 2006-cı ildə işə başlayacaq Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) neft boru kəməri, bu ilin sonunadək başa çatdırılması nəzərdə tutulan Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri, hazırda mühəndis-texniki işlərin davam etdirildiyi və yaxın vaxtda gerçəkləşdirilməsini arzu etdiyimiz Qars-Axalkalaki-Tbilisi-Bakı dəmir yolu xətti bu mühüm layihələrdən bəziləridir.

- Türkiyənin Qafqazdakı problemlərin həllinə münasibəti necədir? Dağlıq Qarabağ probleminin həlli üçün rəsmi Ankara yaxın perspektivdə hər hansı yeni müdaxilələr edəcəkmi?

- Soyuq müharibə bitdikdən sonra Cənubi Qafqaz faciəvi hadisələrə səhnə olub. Milli və ərazi mübahisələrindən doğan qarşıdurmalar minlərcə qurban bahasına başa gəlib və on minlərlə insanın öz evindən qovulması ilə nəticələnib. Hələ də öz həllini tapmayan "donmuş münaqişələr" regionda davam etdirilə bilən sabitliyin və dirçəlişin önündə ən böyük maneədir.
Zəngin təbii ehtiyatlara və spesifik coğrafi mövqeyə malik olan Cənubi Qafqaz regionu bu gün beynəlxalq birliyin maraq mərkəzlərindən birinə çevrilib. Beynəlxalq birliyin bu marağından regiondakı münaqişələrin həlli mərhələsində istifadə olunmalıdır.
Regiondakı hər növ sabitsizliklik Türkiyənin maraqlarına mənfi təsir etmək potensialına malikdir. Bu səbəbdən beynəlxalq hüquq normalarına hörmət edilməsi çərçivəsində, bütün maraqlı tərəflərin qəbul edə biləcəyi sülh yolu ilə nizamlanmaya nail olunması istiqamətində səylərin artırılması vacibdir.
Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı mövqeyimiz məlumdur. Sərhədlərin qüc yolu ilə dəyişilməzliyi və ərazi bütövlüyünə hörmət prinisplərini ehtiva edən beynəlxalq hüquq normalarının Ermənistan tərəfindən pozulması nəticəsində yaranmış bu problem təkcə region ölkələrini deyil, Cənubi Qafqazda sülhə, sabitliyə və sakitliyə əhəmiyyət verən bütün tərəfləri narahat edir.
Türkiyə ATƏT-in Minsk qrupunun üzvüdür və razılaşma prosesi ilə əlaqədar hadisələri yaxından izləyir. Praqa formatı çərçivəsində problemin sülh yolu ilə həlli istiqamətində irəliləyişə nail olunacağına ümid edirik. Azərbaycan və Ermənistan arasında dövlət başçıları və xarici işlər nazirləri səviyyəsində keçirilən dialoqların davam etdirilməsi vacibdir.
Şübhə yoxdur ki, Dağlıq Qarabağ probleminin həlli regional əməkdaşlığa və Türkiyə-Ermənistan əlaqələrinin nizama salınmasına da öz müsbət təsirini göstərəcək. Minsk qrupunun üzvü kimi Türkiyə problemin həlli məsələlərinə fəal tövhə vermə iradəsini qoruyub saxlamaqdadır.
ATƏT-in Minsk prosesini problemin həllinə nail ola biləcək platforma olaraq görməkdə davam edirik. Bununla birlikdə, sülh prosesində mövcud düyünlərin aradan götürülməsi üçün uzaqgörən və əhatəli yanaşmaların, eləcə də yaradıcı təşəbbüslərin yararlı olacağına inanırıq. 2006-cı il fevralın 10-11-də Parisdə Azərbaycan və Ermənistan dövlət başçıları arasında keçirilmiş danışıqlarda münaqişənin həlli istiqamətində irəliləyişə nail olunmaması beynəlxalq içtimaiyyət tərəfindən də təəssüflə qarşilandı. 2006-cı ildə münaqişənin nizama salınmasında irəliləyişə nail olunması istiqamətində səylərin davam etdirilməsinin hər kəs üçün faydalı olacağını düşünürük.

- Ankara Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) neft kəməri və Bakı-Tbilisi-Ərzurum (BTƏ) qaz kəməri xətti layihələri əsas olmaqla regional enerji layihələrinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə hansı tədbirləri həyata keçirməyi planlaşdırır?

- Türkiyə 28 ildir ki, Kərkük-Yumurtalıq neft boru kəməri xəttini, 2002-ci ildən isə İran Təbii Qaz Kəməri xəttini qoruyur. Bu günədək sözügedən boru kəmərlərinin Türkiyəyə aid hissəsində təhlükəsizliklə bağlı bir problem yaranmayıb. Başqa sözlə, Türkiyənin boru kəmərlərinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məsələsində kifayət qədər təcrübəyə malik olduğunu deyə bilərik. Hətta Türkiyənin bu məsələdə beynəlxalq səviyyədə ən təcrübəli ölkələrdən biri olduğunu da demək mümkündür.
Adını çəkdiyiniz layihələri də əhatə edən Şərq-Qərb Enerji Dəhlizinin Təhlükəsizliyinin Təmin edilməsinə dair Protokolun 7-ci maddəsinə əsasən, Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstan arasında Ortaq Boru Kəməri Təhlükəsizlik Komissiyası yaradılıb. Sözügedən Komissiyanın ilk iclası 2005-ci ilin 14 oktyabrında Ankarada üç ölkə nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilib. Həmin iclasda nümayəndə heyətləri BTC neft boru kəmərinin təhlükəsizliyinin qorunması, üç ölkə arasında əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi imkanlarını qiymətləndiriblər.
Türkiyə öz ərazisindən keçən boru kəmərlərinin təhlükəsizliyini ümumi enerji təhlükəsizliynin ayrılmaz tərkib hissəsi kimi qəbul etməkdə və üzərinə düşən vəzifələri tam dəqiqliklə yerinə yetirməkdədir.

- Bakı-Axalkalaki-Qars dəmir yolu layihəsinin həyata keçirilməsi üçün Ankara qısa müddətdə hansı rəsmi addımlar atmağı planlaşdırır?

- "Qars-Axalkalaki-Tbilisi-Bakı Yeni Dəmir Yolu Xətti" layihəsi (QATB) Türkiyə ilə Gürcüstan arasında birbaşa dəmir yolu xəttinin inşası, bu xəttin Azərbaycandakı xəttə qoşulması, adı çəkilən üç ölkənin müasir bir dəmir yolu şəbəkəsində birləşdirilməsi məqsədi daşıyır.
QATB layihəsi Asiya ilə Avropa arasındakı yük daşınmasında yeni imkanlar yaradır. Qərbdə "Marmaray" layihəsi, Şərqdə isə Çin Xalq Respublikası, Qazaxıstan (Aktau), Xəzər dənizi və Bakı arasında yaradılması mühüm olan dəmir yolu-dəniz yolu xətti ilə əlaqələndirildiyi halda, QATB dəmir yolu xətti Asiya ilə Avropa arasında Xəzər dənizindən keçən və hazırkı marşrutdan daha qısa olan dəmir yolu marşrutunun bir parçası olmaqdadır.
2004-cü ilin 28 dekabrında Tbilisidə Türkiyə-Gürcüstan-Azərbaycan arasında QATB layihəsinə dair protokol imzalanıb. Bu protokol çərçivəsində layihənin həyata keçirilməsi istiqamətində texniki işlərin ümumi bir işçi qrupu tərəfindən işlənməsi nəzərdə tutulmuşdur.
2005-ci il mayın 25-də BTC neft boru kəmərinə "ilk neftin verilməsi"nə dair Bakıda keçirilən mərasimdə iştirak edən Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstan dövlət başçıları tərəfindən QATB layihəsinin dəstəklənməsinə dair bəyanat da imzalanıb. Layihə ilə baglı məsələləri nəzərdən keçirmək və gələcəkdə daha qəti addımlar atmaq üçün Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstan nazirləri 2005-ci il sentyabrın 19-da İstanbulda görüşüb. İclasın sonunda layihəyə dair hökumətlərarası anlaşmanın yaxın vaxtda imzalanması və layihənin maliyyələşdirilməsi üçün tədbirlərə başlanılması qərara alınıb.
Ölkəmiz tərəfindən maliyyələşdirilən və bir türk şirkəti tərəfindən aparılan mühəndis-texniki işlərin 2006-cı ildə başa çatdırılması nəzərdə tutulur.
Layihə üzrə beynəlxalq tender isə mühəndis-texniki hesabatın hazırlanmasından sonra elan edələcək.

- İslam Konfransı Təşkilatı, BMT və AŞ kimi beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində Türkiyə-Azərbaycan əməkdaşlığının inkişafını necə qiymətləndirirsiniz?

- Dost və qardaş Azərbaycanla hər sahədə olduğu kimi, İslam Konfransı Təşkiltında da (İKT) yaxın və konstruktiv əməkdaşlığımız mövcuddur. Türkiyə Azərbaycanı İKT-də ən çox dəstəkləyən ölkələrin başında yer alır. Türkiyənin İslam Dövlətləri Nazirlər Şurasının 31-ci sədri olduğu dövrdə Azərbaycana hər bir dəstək göstərdik.
Məlum olduğu kimi, Azərbaycan 2006-cı ilin 19-21 iyun tarixlərində Bakıda keçiriləcək İKT Nazirlər Şurasının 33-cü iclasına faliyyətdə olan sədrlik vəzifəsini Yəməndən təhvil alacaq. Qlobal siyasətdə baş verən proseslər, regional həssaslıq və üzv dövlətlərin təşkilatdan gözləntilərinin artdığı bir dönəmdə İKT Nazirlər Şurasında sədrliyi təhvil alacaq Azərbaycana dəstəyimiz artaraq davam edəcək.
BMT çərçivəsində dost və qardaş Azərbaycan ilə əməkdaşlığımızdan məmnunluq duyuruq. Məlum olduğu kimi, 2008-ci ildə BMT-nin 62-cü sessiyası zamanı keçiriləcək 2009-2010-cu illər üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasına keçici üzlük seçkilərində Türkiyə də namizədliyini irəli sürüb. Dost və qardaş Azərbaycanın üzvlüyümüzü dəstəklədiyini bildirməsi ölkəmiz tərəfindən böyük məmnuniyyətlə qarşılanıb. Türkiyə də Azərbaycanın 2006-2008-ci illər üçün BMT-nin İnsan Haqları Komissiyasına üzvlüyünü dəstəkləyib. Həmçinin 2012-2013-cü illər üçün BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında Azərbaycanın keçici üzvlüyə namizədliyi ölkəmiz tərəfindən dəstəklənəcək.
Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı əməkdaşlıq Avropa Şurası daxilində də məmnunluq doğuracaq səviyyədədir. AŞ-nin əsasını qoyanlar arasında yer olan Türkiyə yarım əsr ərzində əldə etdiyi bilik və təcrübəni 2001-ci ildə bu təşkilata üzv olan Azərbaycanla bölüşür.
Avropa Şurasındakı əməkdaşlığımız Nazirlər Kabineti, Avropa Şurası Parlament Assambleyası (AŞPA) və AŞ Yerli və Regional Hakimiyyətlər Konqresində davam etdirilir. Bu əməkdaşlıq sayəsində iki ölkənin AŞ çərçivəsində qarşılaşdığı problemləri daha effektiv şəkildə həll etməsi, müsbət məsələləlrin isə ümumilikdə dəstəklənməsi mümkündür. Bu dəstəyə sonuncu dəfə bu ilin 23-27 yanvar tarixində keçirilən AŞPA-nın qış sessiyasında Azərbaycan deputatlarının mandat məsələsinə dair debatlar zamanı şahid olduq.
İki ölkənin bu əməkdaşlıqdan fayda əldə etdiyini görürük və əməkdaşlığın davam etdirilməsini diləyirik.

Koreya səfirliyi məcburi köçkünlərə dəstək tədbirlərini genişləndirəcək (FOTO)
Koreya səfirliyi məcburi köçkünlərə dəstək tədbirlərini genişləndirəcək (FOTO)
AzTU-nun 70 illiyinə həsr olunan konfrans keçirilib (FOTO)
AzTU-nun 70 illiyinə həsr olunan konfrans keçirilib (FOTO)
Azərbaycanda 3705 nəfər COVID-19-a yoluxub, 1609 nəfər sağalıb, 32 nəfər vəfat edib
Azərbaycanda 3705 nəfər COVID-19-a yoluxub, 1609 nəfər sağalıb, 32 nəfər vəfat edib
Loading Bars
Xəbər lenti
Rəcəb Tayyib Ərdoğanın sədrliyi ilə COMCEC-in 36-cı sessiyasının açılış mərasimi olub (FOTO)
Koreya səfirliyi məcburi köçkünlərə dəstək tədbirlərini genişləndirəcək (FOTO)
AzTU-nun 70 illiyinə həsr olunan konfrans keçirilib (FOTO)
Noyabrın 27-də manatın dollara qarşı məzənnəsi
Aminin qaytarılması ilə bağlı yayılan məlumatlar yalandır - Əsir əsgərin qohumu
Azərbaycanda 3705 nəfər COVID-19-a yoluxub, 1609 nəfər sağalıb, 32 nəfər vəfat edib
Bu qətnamənin qəbulu Fransa siyasəti və parlamentarizmi üçün olduqca utancverici bir addımdır - Vüqar Rəhimzadə
Azərbaycanda dini tolerantlıq səviyyəsi Fransadan daha yüksəkdir - ISESCO-nun sabiq baş direktoru
Naxçıvanın xarici ticarət dövriyyəsi artıb
Qarabağdakı xristian abidələri qədim Azərbaycan-Albaniya mirasıdır - Yaqub Mahmudov
Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağı diplomatik hədəfinə nail olmağı bacardı - Deputat
İtaliyanın bir sıra bələdiyyələri Azərbaycan xalqı ilə həmrəylik nümayiş etdirən sənədlər qəbul edib
MDB PA-nın 3 daimi komissiyasının videokonfrans formatında iclasları keçirilib
Ermənistanda iqtisadi və siyasi böhran göz qabağındadır - Armen Sarkisyan
PAŞA Bankdan kiçik və orta biznes sahibləri üçün “Black Friday” endirimləri!
Bərpa olunan enerji ilə bağlı pilot layihələrin həyata keçirilməsi üzrə Komissiyanın dördüncü iclası keçirilib (FOTO)
Noyabr ayı üzrə ünvanlı sosial yardımlar ödənildi
Fransa senatının qəbul etdiyi qətnamə ləğv edilməlidir - QHT sədri
Aİİ-də akademik Vasim Məmmədəliyevin xatirəsinə həsr olunmuş respublika elmi konfransı öz işinə başlayıb (FOTO)
Türkiyənin axtarışa verdiyi şəxs Azərbaycanda həbs edildi
Fransa Senatının qətnaməsi bu ölkənin vasitəçi mandatını tabuta qoydu
İsmayıllıda koronavirus xəstəsi barədə cinayət işi başlanıb
Ceyhun Bayramov və Səudiyyə Ərəbistanının xarici işlər naziri telefonla danışıblar
Fransada bir qrup siyasi avantürist ölkənin xarici siyasətini erməni maraqlarının girovuna çevirib - Deputat
Ceyhun Bayramov indoneziyalı həmkarı ilə telefonla danışıb
Fransa tənzimləmənin deyil, problemin bir parçasıdır - Hulusi Akar
Fransa senatının bu addımı Azərbaycana və beynəlxalq hüquqa hörmətsizlikdir - QHT sədri
Ermənilər Ağdamda bütün tarixi abidə və binaları məhv ediblər - Ağdam teatrının direktoru
Səfərbərlik üzrə hərbi xidmətə çağırılan tələbələrə nə vaxtadək məzuniyyət veriləcək? - Nazirlik açıqladı
Fransa Senatının qərəzli addımı siyasi təxribatdır - Siyavuş Novruzov
Ceyhun Bayramovla Əfqanıstanın xarici işlər naziri arasında telefon danışığı olub
Rabitə Nazirliyi startapları maliyyələşdirməyə hazırdır
Azərbaycan yolların keyfiyyətinə görə 141 ölkə arasında 24-cü yerdə qərarlaşıb
Üç rayonda şəhid ailələri və müharibə əlillərinə mənzil və fərdi evlər verilib (FOTO)
İranda koronavirusa yoluxanların sayı 900 min nəfəri keçib
Abşeronda ekoloji problemlərin həlli istiqamətində hansı işlər görülməlidir? - Nazirlik rəsmisindən açıqlama
Hava şəraiti dəyişəcək - Xəbərdarlıq
DİN koronavirusla bağlı vətəndaşlara xəbərdarlıq etdi
Elə təəssürat yaranır ki, 12 ballıq zəlzələ olub - “Associated Press” Ağdamdan yazdı
AQTA ictimai iaşə sahəsində fəaliyyət göstərən sahibkarların maarifləndirilməsini davam etdirir (VİDEO)
İsveçrə bərpa olunan enerji sahəsində Azərbaycanla əməkdaşlıqda potensial görür - Dövlət Katibliyi
“Əminəm ki, belə çətin günlərdə müştərilərə dəstək olmağımızın bəhrəsini yaxın gələcəkdə mütləq görəcəyik”: Dariuş Katsprşik, “AccessBank”ın Müşahidə Şurasının üzvü
KOBİA yanında İctimai Şuranın yeni tərkibi müəyyən olunub (FOTO)
Milli Məclisin Fransa Senatının qətnaməsi ilə bağlı etiraz bəyanatının tam mətni açıqlandı
“Ukrtransnafta” 138 min tona yaxın "Azeri Light" nefti nəql edib
Hostimul Black Friday kampaniyasına start verib
Vasitəçiyə inam yoxdursa, demək o artıq vasitəçi ola bilməz - Əli Əhmədov
Türkiyə və İran səfirləri Qarabağı müzakirə ediblər
Fransa Azərbaycanın etimadına layiq deyil - Fransalı senator
Bərdə-Ağdam dəmir yolu xəttinin tikintisi Qarabağın iqtisadi inkişafına necə təsir edəcək? - Videoşərh
Erməni qoşunlarının bütün terror aktları Avropa ölkələri tərəfindən pislənməlidir - Piter Teys
Bu sənətin arxasınca getdiyim üçün heç vaxt peşman olmamışam - Usta ilə söhbət
Kabel televiziyası operatorları işğal olunmuş ərazilərdə şəbəkələri tam işə salmağa hazırdır
Fransa Senatının Ermənistanı müdafiə etməyə cəhd göstərməsi olduqca gülünc görsənir - Naqif Həmzəyev
Ombudsmanın Cəlilabad Regional Mərkəzi Uşaq Hüquqları Aylığı çərçivəsində onlayn tədbir keçirib
Bu dərsliklərin yenidən yazılması gündəmdədir - Təhsil Nazirliyi
Azərbaycanda qızıl və gümüş bahalaşıb
Fransadakı soydaşlarımız ölkə senatının üzvlərinə müraciət edib
Tibbi maskadan istifadə etməyənlərə qarşı reyd keçirilib (FOTO)
Azərbaycanda gender əsaslı zorakılıqla mübarizə məqsədilə yeni layihənin icrasına başlanıb
Elşad Hacıyev yeni vəzifəyə təyin edildi
Hər bir insana potensial koronavirus daşıyıcısı kimi baxmalıyıq - TƏBİB
Fransa senatı demokratik dəyərlərə xəyanət edib - Türkiyə hökuməti
Sabah Bakıya yağış, rayonlara qar yağacaq
Pambıq yığımında növbəti rekord göstərici qeydə alınıb
Milli Məclis Vətən müharibəsi ilə əlaqədar yeni orden və medalları təsdiqlədi
"Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı" adı təsis edildi - Əsasnamə təsdiqləndi
"Buta Airways" İzmir istiqamətində uçuşların sayını artırır
Rusiyada gün ərzində 524 nəfər koronavirusdan öldü
Bakı-Tbilisi-Ceyhan vasitəsilə Türkiyəyə neft nəqli artıb
Milli Məclis Fransanın həmsədrlikdən çıxarılması üçün hökumətə çağırış edib
Poltavadakı diaspor fəalları Qələbədən qürurlandıqlarını bildiriblər (FOTO)
Etirazçılar Fransa səfirliyi qarşısında bəyanat səsləndirib (ƏLAVƏ OLUNUB) (FOTO/VİDEO)
Ombudsmanın Milli Preventiv Qrupunun üzvləri uşaq evlərinə başçəkmələr həyata keçirib (FOTO)
Fransa senatının bir çox üzvlərinin müharibənin başa çatmasından xəbəri belə yoxdur (VİDEO)
Fransa bu cür qərəzli münasibətlə Minsk Qrupunda fəaliyyət göstərə bilməz - Deputat
Fransanın mövqeyi dəyişməyib, qondarma "Dağlıq Qarabağ Respublikası"nı tanımırıq - Səfir (ÖZƏL)
Milli Məclis Fransa Senatının qətnaməsinə etiraz bəyanatı qəbul edib
Azərbaycan nefti bahalaşıb
Fransa bu qətnamə ilə çirkin məqsədlərini həyata keçirməyə cəhd edir - Deputat
Türkiyə XİN Fransa Senatının qətnaməsi ilə bağlı bəyanat yayıb
Qarabağ və ətraf rayonların elektrik enerjisi ilə təchizatı yaxşılaşır
Torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsində iştirak edə bilməsəm də, bərpasında iştirak etmək istərdim - Usta ilə söhbət
Hansısa kağız parçası ilə Azərbaycana təsir göstərmək olmaz - Vitse-spiker
Azərbaycanda dövlət xətti ilə ipoteka kreditləşməsi dəfələrlə artıb
Kəlbəcərin səhiyyə statistikası açıqlanıb
Senatın qərarı aydın şəkildə Azərbaycan və Türkiyəyə qarşı düşmənçilikdir - Hulusi Kılıç
Ermənistanda koronavirusa yoluxanların sayı 130 mini keçib
Kapital Bank filiallarında “ASAN İmza” almaq mümkün oldu
Böyük Qələbənin sonsuz sevinci
Yerevanda etirazçılar parlamentin qarşısına toplaşıb
Azərbaycan “Şimal-Cənub” nəqliyyat dəhlizi çərçivəsində layihələr reallaşdırır
Karantin qaydalarını pozan idman zalından qadağan olunmuş dərman həbləri aşkarlandı
Kaspersky təqib proqramları ilə mübarizə üçün yeni alət hazırlayıb
Milli Məclis Fransa Senatında qəbul edilmiş qərarla bağlı bəyanat verəcək
Dekabrın 1-ə qədər Laçın Azərbaycana təhvil veriləcək - Sahibə Qafarova
Milli Məclisin növbəti iclası öz işinə başlayıb
Kəlbəcərin çayları və gölləri yenidən qiymətləndiriləcək
Azərbaycan tütün nümunələri Braziliya və Almaniyaya göndərilib
Şamaxıda yaşayış yerini tərk edən 4 koronavirus xəstəsi barədə cinayət işi başlanılıb (FOTO)
Bütün xəbərlər