Əbülfəz Qarayev: Ermənistan ərazisindəki Azərbaycan xalqına məxsus tarixi və mədəni abidələrin vəziyyəti öyrənilməlidir

Əbülfəz Qarayev: Ermənistan ərazisindəki Azərbaycan xalqına məxsus tarixi və mədəni abidələrin vəziyyəti öyrənilməlidir

Trend İnformasiya Agentliyinin Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət və turizm naziri ilə eksklüziv müsahibəsi

Trend: Sizin fikrinizcə, yaxın və uzaq perspektivdə Azərbaycanda turizmin inkişafının əsas istiqamətləri hansılardır?

Ə. Qarayev: İlk növbədə qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin sərəncamı ilə yeni dövlət qurumunun - Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin yaradılması hər iki strateji sahənin, o cümlədən, turizmin perspektiv inkişafı ilə əlaqədar yeni baxış və münasibətləri meydana qoymuşdur. Bu, planauyğun qaydada turizm zonalarının yaradılması və konkret layihələr üzrə sərmayəçilərin cəlb edilməsi ilə bağlıdır.
Hazırda böyük işgüzarlıqla Azərbaycanda Turizmin İnkişafı (2007-2016-cı illər) Dövlət Proqramının layihəsi hazırlanır və bu sənədin tələblərinə uyğun olaraq, ölkədə turizmin müxtəlif növlərinin - kənd və yaşıl turizm, ekoturizm, atçılıq turizmi, mədəni turizm, dağ-xizək turizmi və s. inkişaf etdirilməsi, səyahət edən xarici və yerli turistlər üçün yaşayış yerlərinin- yatacaqların sayının artırılması, əla xidmət şəbəkəsinə malik infrastrukturun yaradılması nəzərdə tutulur.

Trend: Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi yanında Turizm İnstitutunun yaradılması işi hansı mərhələdədir? İnstitutut hansı funksiyaları yerinə yetirəcək?

Ə.Qarayev: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 13 fevral 2006-cı il tarixli, 45 saylı qərarı ilə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Turizm İnstitutu yaradılmış və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 22 may 2006-cı il tarixli sərəncamı ilə Turizm İnstitutuna 2006-cı il üçün tələbə qəbulunun həddi 200 (o cümlədən ödənişli əsaslarla 105) nəfər müəyyən edilmişdir.
Turizm İnstitutunun nəzdində 3 fakultə fəaliyyət göstərəcək: Turizm və sosial-mədəni servis xidməti, Turizm menecmenti və Turizm marketinqi. Turizm İnstitutu üçün yeni tikilmiş 4 mərtəbəli bina ayrılmışdır. İnstitutda çalışacaq müəllimlərlə treninqlər aparmaq üçün Avstriyadan mütəxəssislər dəvət olunacaq. Bununla yanaşı əcnəbi mütəxəssislərin bizim İnstitutumuzda müəllim kimi qalıb işləmələri məsələsinə də baxılacaq. İnstitutun pedaqoji kollektivi yüksək səviyyəli müəllimlərdən ibarət olacaq. Müəllimlər müsabiqə yolu ilə işə qəbul ediləcəklər.
Turizm İnstitutunun Nizamnaməsi hazırlanıb və hazırda Nazirlikdə onun üzərində son müzakirələr aparılır.
Azərbaycan Respublikasında təhsil prosesini beynəlxalq standartlara çatdırmaq məqsədilə hökumətimiz "Baloniya prosesinə" qoşulmuşdur. Bu səbəbdən yeni institutda tədris və qiymətləndirmənin kredit sistemi ilə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Bildiyiniz kimi, kredit sistemi bacaraqlı və qabiliyyətli tələbələr üçün əlverişli şərait yaradır və təhsildə korrupsiyanın qarşısının tamamilə alınmasına xidmət edir.
Azərbaycan Dövlət Turizm İnstitutunun digər dövlətlərdə mövcud olan analoji institutlarla sıx əməkdaşlığı barədə də fikirlər var. Bu məqsədlə müəllim və tələbələrin təcrübə mübadiləsi, yazışmalar və digər tədbirlərin keçirilməsi mümkün olacaq.
İnstitutun əsas vəzifəsi turizm üzrə yüksək səviyyəli mütəxəssislər yetişdirməkdən, başqa sözlə, Azərbaycanın turizm məkanında olan müəssisələri yüksək səviyyəli milli kadrlarla təmin etməkdən ibarətdir.
Məlumdur ki, sözün geniş anlamında menecment və marketinq ixtisasları həyata sıx bağlı peşələrdir və digər sahələrdə də bu sənət sahiblərinə böyük ehtiyac var. Bu o deməkdir ki, institutun məzunlarına gələcəkdə ölkənin digər fəaliyyət sahələrində də ehtiyac olacaq.

Trend: İslam Konfransı Təşkilatı (İKT) ölkələri turizm nazirlərinin sentyabr ayında Bakıda keçiriləcək iclasına hazırlıq işləri necə gedir? Bu tədbirin Azərbaycan üçün hansı əhəmiyyəti var?

Ə.Qarayev: Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən İslam Konfransı Təşkilatına üzv ölkələrin turizm nazirlərinin 5-ci konfransının 2006-cı ilin sentyabr ayında Bakı şəhərində keçirilməsi ilə bağlı 1007 saylı, 15 sentyabr 2005-ci il tarixli sərəncam imzalanmışdır.
Konfransın keçirilməsi cari ilin 9-12 sentyabr tarixlərinə nəzərdə tutulub və tədbirdə İslam Konfransı Təşkilatına üzv olan 57 ölkənin turizm nazirlərinin iştirak edəcəyi gözlənilir. Həmçinin İKT-nin digər institutlarının, beynəlxalq təşkilatların və İKT-də müşahidəçi ölkələrin nümayəndələri də tədbirə dəvət olunmuşlar. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində yaradılmış işçi qrupu yüksək səviyyəli toplantının keçirilməsinə hazırlığı davam etdirir.
Belə mötəbər tədbirin ölkəmizdə keçirilməsinin Azərbaycanın bir turizm ölkəsi kimi həm İslam ölkələri arasında, həm də beynəlxalq turizm aləmində nüfuzunun artması üçün böyük əhəmiyyəti var.

Trend: Azərbaycanın mədəni dəyərlərinin dünya ictimaiyyətinə daha geniş çatdırılması məqsədi ilə hansı əlavə işlər görülə bilər?

Ə.Qarayev: Azərbaycanın mədəni dəyərlərinin dünya ictimaiyyətinə daha geniş çatdırılması üçün məhz bu qiymətli tarixi-mədəni xəzinə, unikal dəyərlər haqqında sənədli filmlər çəkilir, açıqçalar, bukletlər, broşürlər, kitablar, xəritələr və poçt markaları çap olunur, bir sıra əhəmiyyətli nəşrlər xarici dillərə çevrilir və onların yayımı təşkil edilir. Mədəni irsə aid beynəlxalq toplantılarda Azərbaycan nümayəndələrinin iştirakı, mədəni irsin təbliği ilə bağlı Azərbaycanın xaricdəki səfirliklərinin köməyi ilə sərgilərin, müxtəlif tədbirlərin təşkili də önəmlidir.

Trend: Cənubi Qafqazda tarixi və mədəniyyət abidələrinin monitorinqi üzrə Avropa Şurasının missiyası ilə bağlı Azərbaycanın mövqeyi necədir? Yerli müşahidəçilərin bu missiyanın tərkibinə daxil ediləcəyi gözlənilirmi?

Ə. Qarayev: 1988-ci ildən başlayaraq Ermənistanın işğalçılıq siyasəti nəticəsində Azərbaycan torpağında çoxlu sayda mədəniyyət müəssisələrinin, qədim tarixi və mədəni abidələrin, bunların sırasında xalqımızın çoxəsrlik tarixini, şərəfli keçmişini əks etdirən dünya əhəmiyyətli 13, ölkə əhəmiyyətli 242 və yerli əhəmiyyətli 434 tarix və mədəniyyət abidəsinin, habelə Azərbaycanın musiqi beşiyi olan qədim Şuşa şəhər qoruğunun dağıdılması, eləcə də bütün bu beynəlxalq cinayət faktlarının aşkar olunması, dünya ictimaiyyətinə çatdırılması baxımından Cənubi Qafqazda tarix və mədəniyyət abidələrinin monitorinqi üzrə Avropa Şurası missiyası ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin mövqeyi olduqca həssasdır. Hesab edirik ki, belə bir səfəri həyata keçirməklə Avropa Şurası Ümumavropa mədəni irsinin qorunmasına yönöldilmiş "Silahlı münaqişələr zamanı madəni dəyərlərin qorunması haqqında Haaqa Konvensiyası" və "Arxeoloji irsin qorunması haqqında Avropa Konvensiyası" kimi beynəlxalq normativ aktların reallaşdırılması üçün beynəlxalq vasitəçi rolunda çıxış edə bilər. Bununla bağlı xüsusilə qeyd olunmalıdır ki, indiki Ermənistan Respublikası ərazisində tarixən yaşayan Azərbaycan xalqına məxsus çoxsaylı tarix və mədəniyyət abidələrinin vəziyyətinin yoxlanılması tələbi bizim tərəfimizdən şərt kimi irəli sürülür. Təbii ki, Avropa Şurası missiyasının obyektiv nailiyyətlərə çatması üçün mütləq onun tərkibinə yerli müşahidəçilərin daxil edilməsi zəruridir və bu amil missiyanın formatının müəyyənləşdirilməsi üzrə aparılan danışıqlar çərçivəsində Azərbaycanın müvafiq qurumları tərəfindən daim gündəmdə saxlanılır.
Avropa Şurasının tarix və mədəniyyət abidələrinin monitorinq qrupu indiki Ermənistan və Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində, o cümlədən, Dağlıq Qarabağda yerləşən tarix və mədəniyyət abidələrinin monitorinqini həyata keçirməlidir. Bu ərazilərdə, o cümlədən, Ermənistan ərazisində Azərbaycan xalqına məxsus mədəni irsin monitorinqi keçirildikdən sonra, Azərbaycanın digər ərazilərində də monitorinq aparıla bilər.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi bu məsələləri daim diqqət mərkəzində saxlayır və bu istiqamətdə bütün tələb olunan tədbirləri qətiyyətlə həyata keçirir, məsələ ilə əlaqədar Avropa Şurasının rəhbərliyi ilə müvafiq danışıqlar və yazışmalar aparılır, mövqeyimiz təkzibolunmaz faktlar və tam dəqiqliyi ilə izah edilir.

Misir İsraili Qəzzada tibb müəssisələrinə zərbələr endirməkdən çəkinməyə çağırır
Misir İsraili Qəzzada tibb müəssisələrinə zərbələr endirməkdən çəkinməyə çağırır
Azərbaycanda "Sputnik V" peyvəndinin tətbiqinə başlanılır
Azərbaycanda "Sputnik V" peyvəndinin tətbiqinə başlanılır
Gürcüstandakı insident barışıqla başa çatdı
Gürcüstandakı insident barışıqla başa çatdı
Loading Bars
Xəbər lenti
Qazaxıstanda koronavirusa daha 1 837 nəfər yoluxub
Dördüncü sənaye inqilabı post-pandemiya dövründə artıma daha tez qayıtmağa imkan verəcək - "Honeywell"
Misir İsraili Qəzzada tibb müəssisələrinə zərbələr endirməkdən çəkinməyə çağırır
Azərbaycanda "Sputnik V" peyvəndinin tətbiqinə başlanılır
Finlandiya Rusiya neftinin alışını tədricən azaldır
Braziliyada Milli nüvə təhlükəsizliyi agentliyi qurulub
Misir Qəzza zolağına 65 ton tibbi avadanlıq və dərman göndərəcək
Dünya İqtisadi Forumunun xüsusi iclası bu il keçirilməyəcək
Kolumbiyada qarşıdurmalar davam edir, yenə ölən və çoxlu sayda yaralı var
Ekvadorda avtobus qəzasında 9 nəfər öldü
Türkiyədə son sutkada koronavirusdan 13 864 nəfər sağalıb
Rusiyada helikopter qəzaya uğrayıb, ölən və itkin düşən var
Hikmət Hacıyev Brüsseldə Aİ komissarı ilə görüşüb
Daşkəsəndə Yol Polisi nəzarət-profilaktik tədbirləri davam etdirir (FOTO)
Dünyada ötən sutka koronavirusa 589 mindən çox yoluxma qeydə alınıb - ÜST
Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsi 10 milyard dollara yaxınlaşıb
Gürcüstandakı insident barışıqla başa çatdı
Azərbaycanın qaz ixracı 80 faizə yaxın artıb
"Aeroflot" Türkiyəyə bilet satışını dayandırıb
Ombudsman Səbinə Əliyeva Gürcüstanın Xalq Müdafiəçisinə müraciət edib
İki güləşçimiz Avropa çempionatının finalına yüksəlib
Xaçmaz rayonunda Zəfər parkı inşa edilir (FOTO)
Ermənistan “bir tük də qənimətdir” prinsipi ilə yenə KTMT-dən mədət umur
Dələduz iş başında yaxalanıb
Regional rəqəmsal hökumət portalının ilkin versiyası hazırlanıb
Azərbaycan neft ixracını azaldıb
Dünyada ən çox satılan avtomobillər hansılardır?
Bakı Baş Gömrük İdarəsində əməliyyat: Vəzifəli şəxslər rüşvət alarkən saxlanıldı
Hikmət Hacıyev Brüsseldə NATO-nun Baş katibinin müavini ilə görüşüb (FOTO)
Qubada qardaşlar çaya düşüb, biri ölüb
“Yüksəliş” müsabiqəsi iştirakçıların məlumat bazasını yaratdı
Teledərslərin mayın 18-nə olan cədvəli
Ölkəmizin uğurlarına qısqanclıqla yanaşanlar dost ölkələrlə münasibətlərimizi pozmağa cəhd göstərirlər - Deputat
Bakıda küçə və prospektlərdə sıxlıq var - BNA (FOTO)
Tovuzda 10 yaşlı qızın qətlində təqsirləndirilən şəxsin məhkəməsi başladı
Gürcüstandakı insident tamamilə məişət zəminində baş verib - Arzu Nağıyev
Bakı-Sumqayıt qatarının hərəkət cədvəli dəyişir (FOTO)
Səhiyyə sisteminin transformasiyası proqramı hazırlanır - TƏBİB
Mayın 18-nə USD/AZN rəsmi məzənnəsi
Gömrük Akademiyası və Baş Prokurorluğun Elm-Tədris Mərkəzi birgə təlimlərə başladı
Naxçıvan Qarnizonu Qoşunlarında növbəti komanda-qərargah təlimi başlayıb (FOTO/VİDEO)
Milli Məclisin nümayəndə heyəti İtaliyaya rəsmi səfərə gedib
Ermənistanın müharibə cinayətləri ilə bağlı beynəlxalq təşkilatlara 400-ə yaxın müraciət ünvanlanıb - Nazir
Təhsil haqqı xərclərinin dövlət tərəfindən ödənilməsi üçün müraciətlər bu tarixdən aktivləşir
AZAL mülki aviasiya sahəsində yüksək beynəlxalq təhlükəsizlik tələblərinə cavab verdiyini bir daha təsdiq etdi
2100-ə yaxın məhkum cəzadan tamamilə azad edilib - Ədliyyə naziri
277 nəfər buraxılış imtahanına gəlməyib - DİM
Dövlət Komitəsi erməni diasporunun Lüksemburqda törətdiyi təxribatla bağlı açıqlama yayıb
Müslüm Maqomayevin tuncdan heykəli bir aya hazır olacaq - Trend TV-nin REPORTAJI
Azərbaycanda COVID-19-a qarşı peyvənd olunanların SAYI açıqlanıb
DİM buraxılış imtahanlarının nəticələrini elan etdi
Azərbaycanda 426 nəfər koronavirusa yoluxub, 13 nəfər vəfat edib
Bakıda ilk dərs günündə məktəblərdə davamiyyət 80 faiz təşkil edib - BŞTİ
Bakıda heroin alverçisi yaxalandı (FOTO/VİDEO)
18 yaşdan yuxarı 300-ə yaxın şəxsə peyvənd vurulub
Azərbaycan ordusunun genişmiqyaslı təlimləri revanşist qüvvələrə mesaj olacaq - Ekspert
Ötən gün yol qəzalarında 4 nəfər ölüb
Ermənistan-Azərbaycan sərhədində vəziyyətin gərginləşməsi üçün heç bir səbəb yoxdur - Lavrov
Müdafiə naziri təlimlərin gedişi barədə məruzələri dinləyib
ÜGT-nin Avropa regionunda “köklü dəyişmə yaradan texnologiyalar” mövzusunda seminarı keçirilir (FOTO)
Multikulturalizm Mərkəzi “Həqiqətin onomastikası” kitabını nəşr edib
AXC-Müsavat cütlüyünün xəyanəti ermənilərin torpaqlarımızı işğal etməsini asanlaşdırdı - Deputat
“Nar” komandası “Breyn Rinq” yarışının yarımfinalına çıxdı
Qəzzadan İsrailə atılan raket yaşayış binasına düşüb - Yaralılar var
Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtında yeni tarix yazıldı
Yığmamız dünya birinciliyinə qatılacaq
Unibank yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyur
DİN Sumqayıtda polis serjantından rüşvət tələb edilməsi iddialarına cavab verdi
Azərbaycanda qızıl və gümüş bahalaşıb
40 yaşlı kişi özünü evində turnikdən asıb öldürdü
Türkiyə-Azərbaycan Parlamentlərarası Dostluq Qrupunun rəhbəri Bakıya gəlib (FOTO)
Maştağada toy yarımçıq dayandırıldı, 40 nəfər cərimələndi (FOTO/VİDEO)
Əkinlərini düzgün bəyan etməyən fermerlər subsidiyadan məhrum olunacaq - Nazirlik
TAC MMC əməkdaşları iş yerlərində vaksinasiya olunub
Bu il Formula 1 zamanı bulvar bağlanmayacaq - Bakı Şəhər Halqası
Şuşada “Xarıbülbül” festivalının keçirilməsi mühüm siyasi və mədəniyyət hadisəsidir - Rauf Əliyev
Avropa bankı Azərbaycan qazının Bolqarıstana nəqlini nəzərdə tutan layihə üçün iki kredit tranşı ayırıb
Azərbaycan əhalisi 4 ayda alış-verişə 12 milyard manat xərcləyib
Putin Qarabağla bağlı üçtərəfli razılaşmaların icrasına alternativ görmür - Peskov
İranda koronavirusdan ölənlərin sayı 77 mini ötüb
Sabahdan Azərbaycanda "Sputnik V” vaksinindən istifadə başlanılacaq
TAP vasitəsilə hidrogen tədarükü üzrə investisiya təklifi təqdim olunub
Lüksemburq rəsmiləri erməni lobbisinin təsiri altındadır - Naqif Həmzəyev
Sabahın hava proqnozu açıqlanıb
“Xarıbülbül” festivalı Azərbaycan mədəniyyətinin zənginliyini dünyaya nümayiş etdirdi
"SOCAR Energy Ukraine" premium yanacağın satışını bərpa edib
Azərbaycanda yüksək maaş verilən sahələr açıqlandı
Azərbaycanda 13 mindən çox müəllim iş yerini dəyişmək istəyir
Sabah güclü külək əsəcək
Təlimlərdə xəritə üzərində tapşırıqlar icra olunur (VİDEO)
Ağdamın Çıraqlı kəndində ermənilərin dağıtdığı elektrik təsərrüfatı yenidən qurulub (VİDEO)
Millət vəkili Könül Nurullayeva növbəti vətəndaş qəbulunu keçirib (FOTO)
“InvestAZ”dan dünya maliyyə bazarları ilə bağlı həftəlik analiz
Ulu öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci ildönümünə həsr olunmuş Elmi konfransların qalibləri müəyyənləşib (FOTO)
FHN yanğınla bağlı əhaliyə müraciət edib (VİDEO)
SOCAR-ın Kulevi terminalında daha bir çən tikilir
Kaspersky: Azərbaycandakı kompyuterlərin 42%-də hələ də Windows 7 istifadə olunur
Toyların keçirilməsi hansı halda mümkün ola bilər? - Komitə sədri açıqladı
Azərbaycan kəndlərində ilk dəfə GPON texnologiyası əsasında şəbəkə qurulur (FOTO)
Bakıdakı məhşur restoran nöqsanlara görə bağlandı
Bütün xəbərlər