Sənaye və energetika naziri: Azərbaycan Rusiya şirkətləri ilə fəal surətdə işləmək və əməkdaşlıq etmək istəyir

Sənaye və energetika naziri: Azərbaycan Rusiya şirkətləri ilə fəal surətdə işləmək və əməkdaşlıq etmək istəyir

Trend in xüsusi müxbirinin Moskvadakı neft forumunda iştirak edən Azərbaycanın sənaye və energetika naziri Natiq Əliyevlə eksklüziv müsahibəsi

- Enerji sahəsində Rusiya -Azərbaycan münasibətləri hansı səviyyədədir?

- Bilirsiniz, mən düşünürəm ki, Azərbaycan da, Rusiya da öz yolları ilə gedirlər. Bunlar özlərinin enerji siyasətində, strategiyasında, konsepsiyasında tamamilə formalaşmış ölkələrdir. Onların strategiya və konsepsiyaları haradasa oxşardır, ümumi prinsiplərə malikdir, lakin nədəsə maraqlar ayrılır. Lakin bu, heç kimi çaşdırmamalıdır. Çünki Azərbaycan artıq 12 ildir ki, hər şeydən əvvəl, öz ölkəsinin enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması vəzifəsi ilə bağlı olan konsepsiyasını reallaşdırır. Bunun üçün nə lazımdır? Hər şeydən əvvəl, bunlar neft hasilatının artırılması, karbohidrogen ehtiyatlarının çoxaldılması, yeni texnologiyaların tətbiqi, yeni yataqların işlənməsi, nəqliyyat yollarının qaydaya salınması və bir çox digər amillərdir. Mən heç ətraf mühitin mühafizəsi, təhlükəsizliyin, etibarlılığın qorunması və başqa məsələləri demirəm. Yəni bu, Azərbaycanın hazırda icra edilən, dəqiq formalaşdırılmış strategiya prinsipləridir.

İkincisi, həm ehtiyatları, həm də neft və qaz hasilatına görə Rusiya kimi böyük ölkəni, məsələn, Azərbaycanla müqayisə etmək olmaz. Rusiya eləcə də karbohidrogen ehtiyatlarının mənbəyi kimi də dünyanın enerji təminatı, təhlükəsizliyi və s. məsələlərdə daha üstün mövqe tutur. Ona görə də Rusiya daha çox Avropaya yönəlib. Və son vaxtlar biz hiss edir və görürük ki, strategiya dəyişir - Rusiya fəal surətdə Avropa bazarına daxil olmağa çalışır.

Hazırda Azərbaycan, böyük karbohidrogen ehtiyatları və neft-qaz hasilatında potensiala malik Rusiyadan fərqli olaraq, hər halda az da olsa, yalnız öz ölkəsi və yerləşdiyi bölgənin enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında deyil, həm də bu gün baş verən daha qlobal proseslər baxımından, o cümlədən Xəzər bölgəsinin neft və qaz tədarükündə müəyyən rol oynayır. Lakin Azərbaycan hazırda yalnız ixracatçı deyil, bu gün Avropa və bütün dünya üçün alternativ enerji ehtiyatları mənbəyi kimi nəzərdən keçirilən Xəzər bölgəsindən ola biləcək tranzit ölkə roluna da iddia edir. Və Azərbaycan burada aparıcı rol oynayır, çünki hazırda Azərbaycanın çox inkişaf etmiş infrastrukturu var. Azərbaycan yeganə ölkədir ki, son illər ərzində məhz öz siyasətini reallaşdırıb və artıq yuxarıda qeyd etdiyim komponentlərə - həm neft hasilatının artırılmasına, həm karbohidrogen ehtiyatlarının çoxaldılmasına, həm nəqliyyat yollarının qaydaya salınmasına, həm də diversifikasiyaya nail ola bilib, yəni Azərbaycan öz infrastrukturunu yalnız istehsal sahəsində inkişaf etdirməyib.

Bir çox zavodlarımızın, əsas fondların bərpa olunmasına gəlincə, mən bizim böyük üzən qazma qurğularımızı, platformaları, kran gəmilərini, boru çəkənləri, təchizat gəmilərini, boruların betonlanması üzrə zavodları və s. nəzərdə tuturam. Bu infrastrukturu yaradaraq və onları Xəzər bölgəsinin ehtiyatlarının mənimsənilməsi mərkəzinə çevirərək, Azərbaycan öz lokal vəzifələri üzərində qalxıb və bu gün yalnız bölgə deyil, böyük əhəmiyyətə malik dünya mərkəzinə çevrilib. Ona görə də strategiyalar müxtəlifdir. Rusiya ilə isə biz bu cəhətdən yalnız əməkdaşlıq edə bilərik.

Hesab edirəm ki, biz ümumi maraqları, əməkdaşlığın ümumi istiqamətlərini tapmalıyıq. Və burada, Moskvada neft forumundakı çıxışımda bildirdim ki, bu gün neft və qazın axtarışı və kəşfiyyatı, işlənməsi, hasilatı üzrə vəzifələr mürəkkəbləşir. Bu gün şərtlərin özü daha da çətinləşir, biz bu gün biz böyük dərinliklərə gedirik, biz bu gün kapital xərclərinin və bir ton neft hasilatının maya dəyərinin kəskin artması ilə qarşılaşırıq, biz bu gün neft hasilatı, nəqli və emalında böyük itkilər veririk. Öz məruzəmdə bu məsələlərə xüsusi diqqət verdim və mənə çox xoş idi ki, bütün sonrakı məruzəçilər də məhz bu məsələlərin aktuallığından, neft çıxarılmasının əmsalından danışdılar. Bu ondan xəbər verir ki, biz hamımız eyni cür düşünürük və bu gün Rusiyada olan problemlər Azərbaycanda da var və əksinə.

Ona görə də yalnız istehsalatda deyil, elmdə də bu səyləri birləşdirmək, istehsalat və elmi birləşdirmək və bu problemlərin düzgün konseptual həllərini hazırlamaq, əlbəttə ki, böyük məsələdir və bu məsələ üzrə Rusiya və Azərbaycan neftçiləri çox şey deyə və edə bilərlər.

- Sizin fikrinizcə, Rusiya şirkətləri Azərbaycanda nə dərəcədə fəal iştirak edirlər? Onlarla, o cümlədən "LUKOYL" ilə daha hansısa birgə layihələrin həyata keçiriləcəyi gözlənilirmi?

- Azərbaycan böyük derjavanı, bizim ən böyük qonşumuzu - Rusiyanı təmsil edən şirkətlərlə fəal surətdə işləmək və əməkdaşlıq etmək istəyir. Bu cəhətdən Azərbaycan həmişə istənilən təklifləri alqışlayıb və hər zaman kəşfiyyat və işlənmə üzrə hər hansı birgə tədqiqata, müqavilələrə, sazişlərə və ya qarşıya qoyulmuş hər hansı ciddi məsələyə diqqətlə və ciddi yanaşıb. 1994-cü ildən etibarən bu maraqlar bir-birinə uyğunlaşıb və "LUKOYL" bizim bir çox qlobal, o cümlədən "Azəri-Çıraq-Günəşli", "Şahdəniz" və b. layihələrdə və lap əvvəldən - infrastrukturun işlənməsində iştirak edib. Sonra biz D-222 ("Yalama") üzrə müqavilə imzaladıq. Sonra "Zığ-Hövsan" üzrə müqavilə imzaladıq. "LUKOYL" isə müqaviləni iqtisadi cəhətdən faydasız hesab edərək və ətraf mühitin mühafizəsi, ekologiyanın qorunması və b. problemləri həll etməyin zəruri olduğunu bildirərək, ondan imtina etdi. Yəni Azərbaycan tərəfdən hazırda heç bir maneə yoxdur.

Azərbaycan özü hansısa layihələri təklif edə bilməz, bu və ya digər şirkət bugünkü strukturunu, maliyyə imkanlarını, istehsalat və elmi təcrübəsini və s. nəzərə alaraq, özü öz fəaliyyət sahəsini, buna olan marağını müəyyən etməlidir. Ona görə, əgər "LUKOYL" hər hansı yeni variant və layihə təklif etsəydi, düşünürəm ki, Azərbaycan məmnuniyyətlə onları nəzərdən keçirərdi.

Bu gün "LUKOYL" "Şahdəniz"də işləyir, D-222 şərti adı altında "Yalama" blokunda kəşfiyyatı davam etdirəcək, bir quyunu qazıb, indi həm seysmik kəşfiyyat, həm də birinci quyunun qazıntısı nəticəsində əldə olunmuş məlumatlar təfsir olunur. Bunun əsasında ikinci quyunun yeri müəyyənləşdiriləcək. Həmin yer hazırda dəqiq müəyyən olunmalıdır, çünki bütün layihənin nəticəsi bundan asılı olacaq. Düşünürəm ki, bütün istiqamətlərdə "LUKOYL" ilə əməkdaşlığımız kifayət qədər fəaldır.

- Sizdə Azərbaycan neftinin Novorossiysk limanından ayrıca yüklənməsi üçün "Transneft"in limanda neftin keyfiyyət bankını tətbiq etməyə hazır olması haqda məlumat varmı?

- Sualın qoyuluşunun bir qədər yanlış olduğunu hesab edirəm. Biz əvvəllər heç vaxt Azərbaycan neftinin ilkin, orijinal şəkildə "Transneft" sistemi vasitəsilə nəql edilməsi məsələsini gözdən keçirməmişik. Bu, ümumiyyətlə və prinsip etibarilə ola bilməz. Həmişə söhbət keyfiyyət bankının yaradılması yolu ilə neftin keyfiyyəti hesabına qiymətin təshih edilməsindən gedib. Yəni hər bir neft "Transneft" tərəfindən onun parametrləri, xüsusiyyəti, keyfiyyəti və hazırda "Transneft" tərəfindən nəql olunan bütün növlərə münasibətinə görə müəyyən olunmalıdır. Onsuz da onlar ümumi boruda qarışacaqlar, yəni bu gün Novorossiyskdən qarışıq neft necə satılırsa, elə də satılacaq, çünki Azərbaycanın, Qazaxıstanın, Urenqoyun və ya Permin neftini ayrıca nəql etmək mümkün deyil. Boru birdir. Məlumatların keyfiyyət bankı yolu ilə bazarda daha yüksək keyfiyyətə malik və ya daha dəyərli olan neftin xeyrinə əmsalların dəyişməsinin mümkünlüyü tamam başqa məsələdir. Bu barədə söhbətlərin çoxdan getməsinə baxmayaraq, təəssüf ki, "Transneft" hələ bunu etməyib.

- Necə düşünürsünüz, Rusiyanın Bakı-Ceyhan layihəsinə qoşulmaq imkanı varmı?

- Mən bu məsələyə aydınlıq gətirmək və layihənin tarixini xatırlatmaq istərdim. Bakı-Tbilisi-Ceyhan Azərbaycan nefti üçün inşa edilmiş boru kəməridir, yəni Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft hasilatının artırılması üzrə bugünkü potensiala əsaslanaraq inşa edilib. O, ildə 50 milyon ton neft, yaxud sutkada 1 milyon barel neft üçün nəzərdə tutulub və sutkada 1 milyon barel neftə biz 2008-ci ildə çatacağıq. Yəni neft kəməri faktiki olaraq tamamilə dolacaq. Prinsip etibarilə, orada heç kim üçün yer yoxdur. Əgər kimsə qoşulmaq, yəni bu vasitədən istifadə etmək, öz neftini sonradan satmaq üçün bu yolla Aralıq dənizindəki Ceyhan limanına nəql etmək istəyirsə, o zaman BTC şirkəti və potensial yük göndərən, nefti nəql etmək istəyən potensial neft sahibi arasında tədarükçünün öhdəlikləri və onun hüquqi zəmanəti haqqında müvafiq sazişlər bağlanmalıdır. Və digər tərəfdən, neft kəmərinin genişləndirilməsi üçün imkanları nəzərdən keçirmək olar. Bu mümkündür, digər böyük tədarükçülər boru kəmərinə qoşula bilər, yalnız bir şərtlə - bunun üçün BTC genişlənməlidir.

Nəzəri cəhətdən belə imkanlar var, BTC-ni bu gün sutkada 1 milyon bareldən 1,8 milyon barelə qədər genişləndirmək olar, lakin bunun üçün kapital qoyuluşları lazımdır. Kapital qoyuluşları üçün ya BTC şirkətinin özü, ya da yeni potensial tərəfdaşla birgə saziş imzalanmalıdır və bunun üçün qarşılıqlı öhdəliklər lazımdır. Bunsuz məsələ danışıqlar səviyyəsində qalır.

- Azərbaycan enerji sahəsində yeni müqavilələr bağlamağı planlaşdırırmı?

- Prinsipcə, yox. ARDNŞ uğurla fəaliyyət göstərir. Yeri gəlmişkən, bu yaxınlarda "Zığ-Hövsan" üzrə sazişə baxılıb, yeni saziş imzalanıb. Başqa heç bir layihədən xəbərim yoxdur.

Və hesab edirəm ki, bu baxımdan neft siyasətini bir daha yoxlayıb düzəltmək lazımdır. Bir çox sazişlər imzalanıb, onların çoxu, xarici şirkətlərin fikrincə, bəlkə də uğursuz olub. Ona görə ki, kəşfiyyat quyuları, hər strukturda bir quyu qazaraq, bu layihələrdən getdilər. Müəyyən mənada bu layihələrin onlar üçün uğursuz olduğunu demək olar. Lakin mən belə hesab etmirəm, çünki bir quyu ilə yatağı öyrənmək - bu, sadəcə olaraq, uğurdur. Bir quyu kifayət etdikdə, bu, çox böyük uğurdur. Adətən istənilən yataqda qazılmış quyuların kəşfiyyatı, axtarışı, sayı, daimi geoloji- coğrafi bazanın, materialların və s. izahı üçün daha çox vaxt tələb olunur. Bu, əziyyətli işdir, nəticədə isə uğur məhz inadlı şirkətlərə nəsib olur. Axtarış və kəşfiyyatda inad yoxdusa, bu o deməkdir ki, elə-belə qazdılar, heç nə aşkar etmədilər və getdilər. Belə alınmayacaq. Ona görə ARDNŞ bu gün yeni yataqların kəşfiyyatı və mənimsənilməsi üzrə öz konsepsiyasını, öz siyasətini yenidən nəzərdən keçirməlidir.

İndi vəziyyət dəyişib. Əvvəllər, 1994-cü ildə ARDNŞ-in və ümumilikdə Azərbaycanın öz vəsaiti, öz maliyyəsi, kapital qoyuluşu yox idi, nəqliyyatın çox yüksək riskləri var idi, infrastruktur yaradılmamışdı və s. Biz xarici investorları dəvət etməyə və yataqları birgə mənimsəməyə məcbur olduq. Lakin düşünürəm ki, bu gün siyasət dəyişir. Bu gün neftin yüksək qiymətləri və böyük gəlirlər, layihələrin yüksək rentabelliyi şəraitində ARDNŞ artıq bu gün öz yataqlarının mənimsənilməsi proqramını tərtib etmək hüququna malikdir. Və yalnız neft şirkətinin özünün üzərinə götürə bilməyəcəyi olduqca böyük risklər və maliyyə kapitallarının olduğu yerdə o, tərəfdaşları dəvət edə bilər.

Domen nədir və bizim buna niyə ehtiyacımız var?
Domen nədir və bizim buna niyə ehtiyacımız var?
Azərbaycanda peyk vasitəsilə yeraltı su ehtiyatları tədqiq olunacaq
Azərbaycanda peyk vasitəsilə yeraltı su ehtiyatları tədqiq olunacaq
Müasir dövrdə elm və texnologiya birbaşa istehsal gücünə çevrilib - Ekspert
Müasir dövrdə elm və texnologiya birbaşa istehsal gücünə çevrilib - Ekspert
Loading Bars
Xəbər lenti
Belçika ölkəyə giriş-çıxış məhdudiyyətlərini uzadıb
Türkiyədə son sutkada koronavirusdan 7 711 nəfər sağalıb
"Muğan Bank"ın filialının binasında yanğın olub
Somalinin paytaxtında güclü partlayış olub
ÜST: Dünyada ötən sutka koronavirusa 425 mindən çox yoluxma qeydə alınıb
Yaponiya portalı Xocalı soyqırımının 29-cu ildönümü ilə bağlı məqalə yayıb
Qaxda məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı bina yanıb
Prezident İlham Əliyev: Müstəqillik bizim ən böyük sərvətimizdir, ən böyük dəyərimizdir
Prezident İlham Əliyev: Deyirlər ki, biz yeddi rayonu azad etmişik, elə deyil, daha çox ərazini azad etmişik
Tofiq Nağıyev “Şərəf” ordeni ilə təltif edilib
Prezident İlham Əliyev: İkinci Qarabağ müharibəsində Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların nümayəndələri qəhrəmanlıq göstəriblər
Prezident İlham Əliyev: Böyük Qayıdış proqramının icrasında ən ağır vəziyyətdə yaşayan köçkünlərə üstünlük verilməlidir
Prezident İlham Əliyev: Şəhid ailələrimizə qayğımız mənzillərin, yaxud da ki, avtomobillərin verilməsi ilə bitmir
Prezident İlham Əliyev: Bir neçə partiyanın Yeni Azərbaycan Partiyası ilə birləşməsi partiyamızı gücləndirəcək
Prezident İlham Əliyev: Yeni Azərbaycan Partiyası nəinki Azərbaycanın, Cənubi Qafqazın ən böyük siyasi partiyasıdır
Beynəlxalq Qoşulmama Hərəkatı Modeli Simulyasiya Məşğələsi öz işini yekunlaşdırıb - XİN
Türkiyədən Azərbaycana daha çox sərmayəçi gələ bilər - Abdurrahman Uzun
Müttəfiq ölkə liderlərinin Prezident İlham Əliyev haqqında qiymətləndirmələri Azərbaycana verilən dəyərdir - Aydın Quliyev
Prezident İlham Əliyev: Bu il üç minə yaxın şəhid ailəsi və müharibə əlili yeni mənzillər alacaq
Yeni Azərbaycan Partiyasının Sədri İlham Əliyev partiyanın yeni proqramının hazırlanması barədə tapşırıq verib
Prezident İlham Əliyev: Biz yeni dövrdə siyasi dialoqu daha da dərinləşdirməliyik
Ceyhun Bayramov Avropa Şurasının Bakı ofisinin rəhbəri Zoltan Hernyeş ilə görüşüb (FOTO)
Əlahiddə Ümumqoşun Orduda zirehli döyüş maşınlarının heyətləri ilə döyüş atışlı məşğələlər keçirilir (FOTO/VİDEO)
Prezident İlham Əliyev: Bu gün biz Avropa İttifaqı ilə bərabərhüquqlu saziş üzərində işləyirik və sazişin 90 faizi razılaşdırılıb
TamKart sahibləri ƏDV faizlərini 30 gün gözləmir
Paytaxtın bu yollarında sıxlıq var, avtobuslar gecikir (FOTO)
YAP-ın İdarə Heyətinin yeni tərkibi məlum oldu (SİYAHI)
Xalqın bütün təbəqələri YAP-a inanır - Məlahət İbrahimqızı
Qəbələdə avtomobil təmiri sexi və içərisindəki minik maşını yanıb
İsveçdə "vaksin pasportları" verilə bilər
Prezidentin açılış etdiyi gəmi-muzeydən REPORTAJ
Nəsir İmanquliyev yad edildi (FOTO)
Norveç şirkəti Azərbaycana 25 000 dollarlıq yatırım edib
Qazi və şəhid ailələrinin evinə qaz verilib
Baş Prokurorluğun əməkdaşları beynəlxalq seminarda iştirak ediblər
“Üzv Dövlətlərin Türk Akademiyasının Büdcəsinə Məcburi Ödənişlərinin Həcminə dair Protokol” təsdiqləndi
Martın 9-na olan USD/AZN rəsmi məzənnəsi açıqlanıb
Avropa koronavirusun üçüncü dalğası ilə üz-üzədir
Prezident İlham Əliyev: Ali Baş Komandan kimi mən bilirəm ki, bizim zəif yerlərimiz də haradadır
Prezident İlham Əliyev: İqtisadi sahədə dürüstlük, inhisarlara son dövrüdür
Prezident İlham Əliyev: “Demokratlar” indi niyə susurlar, niyə demirlər ki, Paşinyan bizə nümunə olmalıdır
Azərbaycan Beynəlxalq Bankından sərfəli kredit kampaniyası
Azərbaycan Prezidenti: Müharibə başlayanda kim deyə bilərdi ki, Azərbaycan haqsızdır?
QDİƏT ölkələri pandemiyanın turizmə təsirini müzakirə ediblər
Zaqatalada yeni fındıq emalı fabriki yaradılır
Prezident İlham Əliyev: Xalq Cəbhəsi-Müsavat bütün ölkələrlə münasibətləri yerə vurdu
Prezident İlham Əliyev: Bizim ölkə daxilində heç bir siyasi qurumla heç bir problemimiz yoxdur
Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunda növbəti iclas keçirilib (FOTO)
Azərbaycan Prezidenti: Ermənistana indi xaricdən yardım olmasa, birdəfəlik batacaq
Yelo Bank-dan yeni və parlaq mobil əlavə
Prezident İlham Əliyev: Yol çəkirik, asfalt bizim, çınqıl bizim, niyə biz xarici kredit götürməliyik?
Azərbaycan Prezidenti: Ermənistan kimi heç vaxt gedib qapı-qapı gəzməmişik, özümüzü alçaltmamışıq
Balakəndə yas mərasimi keçirənlər cərimələnib (FOTO)
Prezident İlham Əliyev: Döyüşdə iştirak edənlərin mütləq əksəriyyəti mən hakimiyyətə gələndə uşaq olan insanlardır
Prezident İlham Əliyev: İndi Ermənistan əməkdaşlıqdan boyun qaçırır, məcbur edəcəyik onları
Azərbaycan Prezidenti: Lüksemburq o qədər də böyük, yumşaq desək siyasi çəkiyə malik olan ölkə deyil ki, naziri bizə irad tutsun
Azərbaycan Prezidenti: Böyük ölkələrin nümayəndələri məni ittiham etdilər ki, İlham Əliyev sülh istəmir
KOBİA özünüməşğulluq proqramına dəstəyini davam etdirir
Ombudsman hərbi helikopterin qəzaya uğraması ilə bağlı Türkiyənin müxtəlif qurum rəhbərlərinə başsağlığı verib
Prezident İlham Əliyev 2003-2020-ci illəri münaqişənin həllinə hazırlıq dövrü kimi səciyyələndirib
Prezident İlham Əliyev: Xalq Cəbhəsi-Müsavat cütlüyünun əli Azərbaycan xalqının qanına batmışdır
Prezident İlham Əliyev: O vaxt milli maraqları hər şeydən üstün tutan “91-lər”in fəaliyyətini yüksək qiymətləndirirəm
AHİK sədri, millət vəkili Səttar Möhbalıyev Türkiyəli həmkarlarına başsağlığı ünvanayıb
YAP icra katibliyi ləğv edildi
DSX rəisi Nadim Razanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb
Rusiyada ikinci koronavirus vaksini ilə kütləvi peyvəndləmə başlayır
Prezident İlham Əliyev: Ölkəmizin gələcəyini elə planlaşdırmalıyıq ki, uzunmüddətli dayanıqlı inkişaf təmin edilsin
Yoluxma sayında artım davam edərsə, karantin sərtləşdirilə bilər - Şöbə müdiri
Əfv Komissiyasının növbəti iclasının vaxtı məlum olub
Rəsmi Yerevan sağlam məntiq və düşüncədən uzaq olduğunu növbəti dəfə açıq nümayiş etdirir - Leyla Abdullayeva
Azərbaycan Prezidenti: Gənc nəsil bilməlidir ki, biz müstəqilliyi nəyin bahasına qoruyub saxlaya bilmişik
Prezident İlham Əliyev: Azərbaycanın əsl müstəqillik tarixi ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır
Mehriban Əliyeva YAP Sədrinin birinci müavini təyin olunub
Azərbaycanda ilk dəfə jest dili lüğətinin veb səhifəsi hazırlanır
Yeni Azərbaycan Partiyasına sədr müavinləri təyin edildi
Müharibədən əvvəl oğurluqda təqsirləndirilən qazi azadlığa buraxıldı
Prezident İlham Əliyev: AXC-Müsavat cütlüyü dövründə ölkə tamamilə idarəolunmaz vəziyyətdə idi
“Arabnews” qəzeti: Azərbaycan Pakistanı bütün sahələrdə dəstəkləyir
Bakıda ağacların dibi asfaltdan təmizlənib (FOTO)
Roma papası peyvənd olunduqdan sonra ilk xarici səfərini reallaşdırdı
Ağdam rayonunun Tağıbəyli kəndi (VİDEO)
Prezident İlham Əliyev: Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılması tarixi zərurət idi
Azercell “Qələbə ili”-nin nəticələrilə bölüşdü
İƏT-in Zirvə toplantısı: Türkiyə, Pakistan və Əfqanıstan Azərbaycanın strateji tərəfdaşları kimi...
Ermənistan daha bir beynəlxalq müsabiqədə iştirak etməyəcək
Temperatur enəcək, güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ
Prezident İlham Əliyev: Ulu Öndərin müstəqilliklə bağlı birmənalı, qətiyyətli addımları xalq tərəfindən yüksək qiymətləndirilirdi
“Suraxanı” tanker-muzeyinə giriş qazilər və şəhid ailələri üçün pulsuz olacaq (FOTO)
BirBank yenə də ölkənin lider mobil tətbiqi oldu!
Nizami Gəncəvinin 880 illik yubileyi münasibətilə veb-konfrans təşkil ediləcək
YAP-ın VII qurultayını qalib ölkənin qurultayı adlandırmalıyıq - Musa Quliyev (VİDEO)
DTX-nin rəisi Türkiyədə hərbi qulluqçuların həlak olması ilə bağlı başsağlığı verib
Vilayət Eyvazov Pakistan Birləşmiş Qərargah Rəisləri Komitəsinin sədri ilə görüşüb
YAP-ın növbədənkənar qurultayı: Hakim partiyada nələr dəyişdi? - Trend TV-nin REPORTAJI
Şəhid anaları ziyarət edilib (FOTO)
Prezident İlham Əliyev: Biz beynəlxalq aləmdə Azərbaycanı çox böyük nüfuza və hörmətə malik ölkəyə çevirdik
Mingəçevir Dövlət Universitetinin rektoru Tələbə Gənclər Təşkilatının fəalları ilə görüşüb (FOTO)
Azərbaycan Prezidenti: Biz reallıqlar yaradan ölkəyik
Prezident İlham Əliyev: Prezident seçkilərindən sonra bəyan etdiyim proqram icra edilir və hədəflərimizə çatırıq
Əhaliyə vaksinasiya üçün onlayn növbə götürməyə çağırış edilib
Bütün xəbərlər