Hərbi doktrina çevik və balanslaşdırılmış sənəddir - Azərbaycan Prezident Administrasiyasının şöbə müdiri Fuad Ələsgərov

Hərbi doktrina çevik və balanslaşdırılmış sənəddir - Azərbaycan Prezident Administrasiyasının şöbə müdiri Fuad Ələsgərov

Azərbaycan Prezidenti Administrasiyasının hüquq-mühafizə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri Fuad Ələsgərovla müsahibə

- Bu gün hərbi doktrina layihəsi cəmiyyətdə ən çox müzakirə olunan mövzulardandır. Biz bu sənədi çox gözləmişik. Lakin ona reaksiya birmənalı deyil. Çoxlu sayda müxtəlif şərhlər və suallar var. Onlardan bəzilərinə aydınlıq gətirməyinizi istərdik. Nə üçün doktrina belə uzun müddətə işlənib hazırlanır?

- İlk növbədə, qeyd etmək istərdim ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il sərəncamı ilə milli təhlükəsizlik siyasəti sahəsində işçi qrupu yaradıldı və bu qrup milli təhlükəsizlik konsepsiyasını işləyib hazırlamağa başladı. 2007-ci il mayın 23-də cənab Prezident milli təhlükəsizlik konsepsiyasını təsdiqlədi. Bu konsepsiya hərbi doktrinanın, xarici siyasət strategiyasının, iqtisadiyyat, mədəniyyət, elm, təhsil, səhiyyə, nəqliyyat və s. sahələrdə konsepsiyaların hazırlanması üçün əsasdır. Bunu nəzərə alaraq, işçi qrupuna tapşırıldı ki, hərbi doktrina layihəsini və milli təhlükəsizlik konsepsiyasında nəzərdə tutulan digər sənədləri işləyib hazırlasın. Daha doğrusu, söhbət ölkənin həyat fəaliyyətinin demək olar bütün sahələrini əhatə etməli olan böyük işdən gedirdi. Bu günlərdə hərbi doktrina layihəsi cənab Prezident tərəfindən Milli Məclisə təqdim olunub.

Hərbi doktrina daxili və xarici təhlükələrdən müdafiəyə yönəlmiş hərbi təhlükəsizlik sisteminin konseptual əsaslarını müəyyən edən çox ciddi sənəddir. Eyni zamanda, doktrina milli təhlükəsizlik konsepsiyasının tərkib hissəsidir. Belə ciddi sənəd xüsusilə diqqətlə öyrənilmə tələb edir. Bundan başqa, doktrina hazırlanarkən müxtəlif ölkələrin analoji sənədləri, onların praktikada tətbiqi və müvafiq olaraq nəticələri öyrənilib. Azərbaycanın hərbi təhlükəsizliyinin ən optimal yolunun təmin edilməsi vacibdir.

- Mətbuatda belə fikirlər səslənir ki, doktrinada müttəfiqlər və Ermənistan istisna olmaqla, düşmənlər konkret göstərilməyib, sənəd dağınıqdır, konkretlik yoxdur. Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz?

- Çox güman ki, heç kim hazırda Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsinin Azərbaycanın milli təhlükəsizliyinə mənfi təsir edən əsas faktor olduğunu inkar etməyəcək. Bundan əlavə, Ermənistanın torpaqlarımızı işğal etməsi bizim ölkə üçün real hərbi təhlükə doğurur. Buna görə də mövcud vəziyyət hərbi doktrina layihəsində birmənalı şəkildə rədd edilir.

Tərəfdaşlar və rəqiblərə gəldikdə isə, qeyd etmək istəyirəm ki, doktrina layihəsi elə bir üsulda yaradılıb ki, buna əsasən müdafiə siyasəti bizim hər hansı bir ölkəyə qarşı münasibətimizdən deyil, Azərbaycanın milli maraqlarından asılı olaraq müəyyən edilir. Məhz belə yanaşma - çağırışlara cavabların müəyyən edilməsi doktrinanı uzunmüddətli etməyə kömək edir. Bu çox vacib məqamdır. Bir çox xarici layihələrdə olduğu kimi, doktrina layihəsində də göstərilir ki, mövcud sənəd təhlükəsizlik sahəsinin dinamikliyini əks etdirən dəyişikliklər və təfərrüatlar üçün açıqdır. Bununla yanaşı, digər ölkələrin təcrübələri göstərir ki, adətən konseptual sənədlər, o cümlədən hərbi doktrina müəyyən edilmiş müddətdə islah edilir. Bu müddət beş ildən on ilə qədərdir. Bu dövr ərzində doktrina adekvat sənəd kimi qalmalıdır.

Həmçinin qeyd etmək lazımdır ki, hərbi doktrina milli təhlükəsizlik konsepsiyası ilə birlikdə gələcəkdə konsepsiya və doktrinanın müddəalarını dəqiqləşdirən və inkişaf etdirən strateji müdafiə sahəsi və digər konseptual sənədlərin hazırlanması üçün əsas hesab olunur.

Bütünlükdə milli təhlükəsizlik konsepsiyasına əsasən, Azərbaycan çoxşaxəli, balanslaşdırılmış xarici siyasət həyata keçirərək beynəlxalq səviyyədə qəbul olunmuş hüquq normaları əsasında bütün ölkələrlə dostluq münasibətlərinin qurulmasında maraqlıdır. Başqa sözlə desək, biz digər ölkələrlə qarşılıqlı dostluq əlaqələrinin qurulmasında maraqlıyıq.

- Regionda sonuncu hadisələri nəzərə alaraq, belə fikir səslənib ki, geosiyasi dəyişikliklər nəticəsində dünənki tərəfdaş bugünkü rəqibə çevrilə bilər. Və bu nöqteyi-nəzərdən bəzi şərhçilər deyirlər ki, potensial xarici təhlükəni göstərmək lazımdır.

- Doktrina aydın şəkildə təhlükəni, hərbi təhlükəsizliyin hərbi-strateji əsaslarını, silahlı qüvvələrin qarşısında duran əsas məsələləri sülh dövründə, hərbi tikintinin istiqamət və perspektivlərini isə real təhlükə və müharibə dövründə müəyyən edir.

Beləliklə, Azərbaycan üçün xarici hərbi və siyasi təhlükədir: Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Azərbaycan ərazilərinin işğalı vəziyyətinin davamı; Azərbaycanın daxili işlərinə mümkün xarici hərbi müdaxilə; xarici hərbi asılılıq; qonşu dövlətlər tərəfindən ərazi iddiaları; daxili siyasi və sosial-iqtisadi vəziyyətin destabilizasiyasına yönələn fəaliyyət; həmçinin separatçı və dini-ekstremist hərəkatların dəstəyi; qanunsuz silahlı qruplaşmaların göndərilməsi və digər ölkələr tərəfindən Azərbaycana göndərilmək məqsədilə terrorçuların hazırlanması; qonşu ölkələrin dövlətlərarası münaqişələrdə iştirakı; bu ölkələrin ərazilərində daxili münaqişələrin, hərbi əməliyyatların, silahlı qiyamların, hərbi və ya hərbi-siyasi qeyri-stabilliyin digər formalarının mövcud olması; regional hərbi balansın pozulması və ya müdafiə hazırlığı səviyyəsinin həddindən artıq artırılması; hərbi bazaların yaradılması; ordu qruplarının, silahların bir yerə toplanması, Azərbaycanın ərazi suları və dövlət sərhədləri yaxınlığında hərbi iştirakın digər formalarının güclənməsi; Azərbaycanın dövlət sərhədinin hərbi qruplaşmalar və silahlı dəstələr tərəfindən pozulması; sərhəd münaqişələrinin və ya mübahisələrinin kəskinləşməsi; kütləvi qırğın vasitələrinin və hərbi istehsalatın ən yeni texnologiyalarının yayılması.

- Xarici hərbi bazaların yerləşdirilməsi ilə bağlı məsələlər də qızğın müzakirələrə səbəb olub. Hansı hallarda xarici hərbi bazalar Azərbaycanda yerləşdirilə bilər?

- Doktrina layihəsinə əsasən, Azərbaycanın tərəflərdən biri olduğu beynəlxalq razılaşmalarda nəzərə alınmış hallar istisna olmaqla, ölkəmizin ərazisində xarici bazaların yerləşdirilməsi qadağandır. Bununla belə, hərbi-siyasi vəziyyətin köklü surətdə dəyişdiyi halda Azərbaycan xarici hərbi bazaların ölkədə yerləşdirilməsinə və ya hər hansı bir digər formada xarici hərbi iştiraka icazənin verilməsi hüququnu özündə saxlayır.

- Məsələn, Azərbaycana qarşı müharibə olduğu zaman?

- O cümlədən.

- Bəziləri iddia edirlər ki, Avroatlantik strukturlara inteqrasiya strateji məqsəd kimi göstərilmir, halbuki bu müddəa milli təhlükəsizlik konsepsiyasında var. Bununla bağlı nə demək olar? Bizim NATO ilə münasibətlərimiz necə olacaq?

- Yenə təkrar edirəm. Hərbi doktrina milli təhlükəsizlik konsepsiyasıdır və onun tərkib hissəsinin törəməsidir. Doktrina dinc dövrlərdə müdafiə siyasətini müəyyən edərək tərəfdaş dövlətlərlə ikitərəfli və çoxtərəfli hərbi-siyasi əməkdaşlığı da nəzərdə tutur. Təhlükəsizliyin bölünməzliyi prinsipini və regionumuzun Avroatlantik məkanın tərkib hissəsi olduğunu nəzərə alaraq, Azərbaycan bu məkanda təhlükəsizlik sisteminin yaradılmasını dəstəkləyir və hərbi doktrina layihəsində müəyyən edildiyi kimi, NATO ilə qarşılılı maraq əsasında əməkdaşlığı davam etdirir.

- Siz hərbi doktrina layihəsində əks olunan hərbi quruculuğun istiqamətləri və perspektivləri barədə xatırlatdınız. Bu barədə ətraflı danışa bilərsinizmi?

- Şübhəsiz ki, hərbi doktrina bugünkü reallıqlara əsaslanan və gələcəyə doğru istiqamətlənən sənəddir. Ona görə də orada hərbi quruculuğun perspektivlərinə böyük əhəmiyyət verilir. Ümumilikdə isə qeyd etmək olar ki, silahlı qüvvələr və digər silahlı birləşmələrin komanda və idarəetmə strukturlarının effektivliyinin artırılması, digər hərbi birləşmələrin başlıca olaraq peşəkar əsasda komplektləşdirilməsinə tədricən keçid, müasir müdafiə və hücum əməliyyatlarının aparılması vərdişlərinə yiyələnmə, silahlı qüvvələr və digər silahlı birləşmələr arasında effektiv əlaqələndirmənin yüksəldilməsinə prioritet istiqamətlər kimi baxılır. Prioritetlər arasında hərbi qulluqçuların sosial müdafiəsini də göstərmək lazımdır. Təbii ki, mən yalnız bəzi prioritet istiqamətləri qeyd etdim.

Doktrina layihəsində əsas rol Azərbaycanın hərbi-sənaye kompleksinin təchizatı, formalaşması və inkişafı siyasətinə ayrılıb. HSK-nin əsas inkişaf istiqamətləri kimi silahlı qüvvələrin və digər hərbi birləşmələrin müdafiə məhsullarına tələbatının mümkün qədər müstəqil təmin olunması, eləcə də yerli HSK məhsullarının xarici bazarlarda rəqabətqabiliyyətliliyinin təminatı, daha doğrusu, hərbi-sənaye kompleksimizin ixrac potensialının inkişafı qeyd olunur.

Avropada "omikron"a görə karantin sərtləşdirilir, Azərbaycanda vəziyyətin sabit qalması üçün nə etməliyik?
Avropada "omikron"a görə karantin sərtləşdirilir, Azərbaycanda vəziyyətin sabit qalması üçün nə etməliyik?
"Washington Post" qəzetində portuqaliyalı səyahətçinin Xınalıq kəndinə səfəri barədə material dərc olunub (FOTO)
"Washington Post" qəzetində portuqaliyalı səyahətçinin Xınalıq kəndinə səfəri barədə material dərc olunub (FOTO)
Bakının bu rayonunda yaşayış binaları sökülür (FOTO)
Bakının bu rayonunda yaşayış binaları sökülür (FOTO)
Loading Bars
Xəbər lenti
Xarici valyutaların manata qarşı məzənnələri
İmişlidə brakonyerliyə qarşı reyd keçirilib, sintetik tor və qanunsuz ov qurğuları məhv edilib
NATO qarşıdakı dövrdə Azərbaycanla geniş praktiki əməkdaşlığı davam etdirməyə ümid edir
Səlçuk Bayraktar: İkinci Qarabağ müharibəsində biz torpaqlarımızı geri aldıq və bununla da yalnız qürur duyuruq!
Ağstafa sakinində narkotik və silah aşkar edilib (FOTO/VİDEO)
Saatlıda gecə saatlarında fəaliyyət göstərən kafe aşkarlanıb
"Brent" markalı neftin qiyməti 87 dolları ötüb
Almatıda qanunsuz aksiyalarda iştiraka görə saxlanılanların sayı 2,7 min nəfəri ötüb
Türkiyədə 5 bal gücündə zəlzələ baş verib
Mingəçevir Dövlət Universitetində “20 Yanvar faciəsi Azərbaycan tarixinin şərəf və qəhrəmanlıq səhifəsidir” mövzusunda dəyirmi masa keçirilib (FOTO)
"Netflix"in işində qüsurlar yaranıb
Kanadada qar fırtınası səbəbilə baş verən qəzalarda 12 nəfər xəsarət alıb
Türkiyədə son sutka koronavirusa 60 mindən artıq yoluxma qeydə alınıb
Ərəb koalisiyası Yəmənin paytaxtına zərbələr endirib, ölənlər var
Şimali Koreya taktiki idarə olunan raketləri sınaqdan keçirib
ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Qərargah Rəisləri Komitəsinin sədri koronavirusa yoluxub
BMT-nin Baş katibi dünyanı növbəti pandemiyaya hazırlaşmağa çağırıb
"Georgian Airways" aviaşirkəti 150 milyon dollara satışa çıxarılıb
Türkiyə Gürcüstanın "3+3" formatında danışıqlarda iştirakını dəstəkləyir
Avropada "omikron"a görə karantin sərtləşdirilir, Azərbaycanda vəziyyətin sabit qalması üçün nə etməliyik?
Əfqanıstanda zəlzələ nəticəsində 26 nəfər ölüb
Levandovski 2021-ci ilin ən yaxşı futbolçusu seçilib
Ceyhun Bayramov Monteneqro parlamentinin sədrinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib (FOTO)
Tuxel 2021-ci ilin ən yaxşı baş məşqçisi seçilib
Qazaxda Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə yeni məktəb binası inşa olunub (FOTO)
Mendi 2021-ci ilin ən yaxşı qapıçısı seçilib
Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 325 milyonu keçib
Ombudsman Şamaxıda sosial xidmət müəssisəsinə yerləşdirilən uşaqlarla görüşüb (FOTO)
Qəbələdə avtomobildə köməksiz vəziyyətdə qalan şəxslər xilas edilib
Ermənistanda Azərbaycan tərəfindən qaytarılan 6 hərbçi həbs edilib
Qarabağda həyata keçirilən bərpa-quruculuq layihələrində TDMMB ilə əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edilib
Diaqnostik qiymətləndirilmədən keçmiş peşə təhsili müəssisələrinin müəllimlərinin maaşı artırılıb
Azərbaycan əhalisi vəsaitlərini əsasən hansı məhsullara xərcləyir?
Azad edilmiş ərazilərin bərpası dövlət siyasətinin başlıca istiqamətlərindən biridir - TƏHLİL
2050-ci ilədək hidrogen dünya enerji istehlakının 10 faizdən çoxunu əhatə edəcək
Azərbaycan məhsullarını əsasən bu ölkələrə ixrac edib
"Washington Post" qəzetində portuqaliyalı səyahətçinin Xınalıq kəndinə səfəri barədə material dərc olunub (FOTO)
AQTA bioloji fəallığa malik qida əlavələri ilə bağlı xəbərdarlıq edib
Öldürmüşəm, yaxşı eləmişəm... - Gəlinini amansızlıqla öldürən qayınata (VİDEO)
Mingəçevir Dövlət Universitetində növbəti “Açıq qapı” Günü keçiriləcək
Şamaxıda baxımsız qalan uşaqların anası reabilitasiya prosesinə cəlb olunub
20 Yanvar 1990-cı il müstəqillik yolunda qanla yazılmış qəhrəmanlıq tarixidir (FOTO)
ADPU-nun yubiley nəşrləri haqqında vikipediyada məqalələr yaradılıb
Baş nazir Əli Əsədov Monteneqro parlamentinin sədri ilə görüşüb
Azərbaycanda COVID-19 əleyhinə peyvənd olunanların sayı açıqlanıb
Azərbaycanda 359 nəfər COVID-19-a yoluxub, 8 nəfər vəfat edib
Bu il Dövlət Məşğulluq Agentliyi beynəlxalq sertifikatlara uyğun mütəxəssis hazırlığı həyata keçirəcək
Bu müəllimlərin maaşı artırıldı
Üç azyaşlı İran vətəndaşı dövlət sərhədini pozaraq Azərbaycan tərəfə keçib
Polşada bıçaqlı şəxs sakinlərə hücum edib, yaralılar var
“Human Rights Watch”un Azərbaycana qarşı qərəzli mövqeyi davam edir - “Əsas məsələ”də MÜZAKİRƏ (FOTO/VİDEO)
SOCAR-ın Heydər Əliyev adına Neft Emalı Zavodu “Axens” şirkəti ilə müqavilələr imzalayıb (FOTO)
Yanvarın 18-nə USD/AZN rəsmi məzənnəsi
ADNSU HORIZON 2020 proqramı çərçivəsində beynəlxalq layihədə tərəfdaş kimi iştirak edəcək
DİM hazırlıq kurslarında iştirak etmək istəyənlərə müraciət edib
Əfqanıstanda güclü zəlzələ olub
Dünya iqtisadiyyatında yaşanan inflyasiyanın səbəb və həll yolları - TƏHLİL
Bakının bu rayonunda yaşayış binaları sökülür (FOTO)
Talış kəndinə su xəttinin çəkilişi yekunlaşıb, Suqovuşanda isə işlər başa çatmaq üzrədir (FOTO)
Azərbaycanda COVID-19 əleyhinə peyvənd olunan yeniyetmələrin sayı açıqlanıb
Bakıda bir avtobus ağaca çırpılıb, ikisi isə toqquşub
Havanın temperaturu koronavirusun yayılmasına necə təsir edir? - AÇIQLAMA
Şərqşünaslıq İnstitutunun əməkdaşı V Tokio Zirvəsində çıxış edib (FOTO)
“Məhkəmələr və hakimlər haqqında” qanuna edilən dəyişiklik təsdiqləndi
Bu il dünyada işsizlərin sayı 200 milyonu ötəcək - BMT
Uşaqların hüquqlarının qorunması cəmiyyət qarşısında duran əsas vəzifələrdən biridir
Tərtərdə yanğın baş verib (FOTO)
Azərbaycanda ötən ay ərzində bahalaşan və ucuzlaşan məhsullar açıqlanıb
Müddətli əmək müqaviləsi üzrə sığorta stajı azaldılıb
Məktəblərdə 20 Yanvarla bağlı xüsusi dərslər keçiriləcək
Əbu-Dabidə yanğın və partlayışlar baş verib, ölənlər var
Bakının bu hissəsində yerüstü piyada keçidinin inşası təxirə salınıb? - AÇIQLAMA (FOTO)
İranda daha 20 nəfər koronavirusdan ölüb
Prezident İlham Əliyevlə Monteneqro parlamentinin sədri arasında videoformatda görüş olub (FOTO/VİDEO) (YENİLƏNİB)
Əfsanəvi opera, qüsursuz ifalar, parlaq aktyorluq - Traviata təqdim olundu (FOTO/VİDEO)
AHİK 20 Yanvar şəhidlərinin ailələrinə maliyyə dəstəyi göstərib
Həssas qruplar üçün kiçik bizneslər yaradılır (FOTO)
İranın mədəniyyət naziri koronavirusa yoluxub
Bölük komandirləri ilə təlim toplanışları keçirilib (FOTO/VİDEO)
Karantini pozan SPA mərkəzinin sahibi və müştəriləri cərimələnib
Səudiyyə Ərəbistanı ilk dəfə Qış Olimpiya Oyunlarına qatılır
DİN Aqil Abbasın oğlunun töhmət alması xəbərini təkzib etdi
Gəncə sakinindən silah-sursat götürülüb (FOTOVİDEO)
Tərəvəz-bostan bitkilərinin güzəştli sığortası başlayıb
Tailandda omikron ştammından ilk ölüm faktları qeydə alınıb
Sabah güclü külək əsəcək
Xətai rayonunda 10-dan çox narkotik alverçisi saxlanılıb (FOTO)
Evlərdən elektrik naqillərini oğurlayan şəxs saxlanılıb (FOTO/VİDEO)
Azad edilmiş ərazilərə avtobus marşrutları açılacaq
Bakı Fond Birjasının ticarət dövriyyəsi ilk dəfə 15 milyard manatı keçib
XİN-ə qəbul imtahanında iştirak edəcək namizədlər üçün buraxılış vərəqəsinin verilməsinə başlanılıb
Qurban Qurbanovun oğlu "Beşiktaş"a keçə bilər
İran Mərkəzi Bankı kriptovalyutadan sınaq istifadəyə başlayır
DYP qarlı hava şəraiti ilə bağlı yollardakı vəziyyəti açıqlayıb
Rusiyada koronavirusa gündəlik yoluxma 30 mini keçib
Bank VTB (Azərbaycan) açıq tender elan edib
Karantin qaydasını pozan çayxana sahibi həbs edilib
Azərbaycanda yeni enerji növlərinin istehsalı üzrə ciddi işlər aparılır - Kamaləddin Qafarov
Bakıda “Netflix”in böyük büdcəli filminin çəkilişləri olub
İndoneziyanın yeni paytaxtının adı açıqlanıb
Bütün xəbərlər