Hərbi doktrina çevik və balanslaşdırılmış sənəddir - Azərbaycan Prezident Administrasiyasının şöbə müdiri Fuad Ələsgərov

Hərbi doktrina çevik və balanslaşdırılmış sənəddir - Azərbaycan Prezident Administrasiyasının şöbə müdiri Fuad Ələsgərov

Azərbaycan Prezidenti Administrasiyasının hüquq-mühafizə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri Fuad Ələsgərovla müsahibə

- Bu gün hərbi doktrina layihəsi cəmiyyətdə ən çox müzakirə olunan mövzulardandır. Biz bu sənədi çox gözləmişik. Lakin ona reaksiya birmənalı deyil. Çoxlu sayda müxtəlif şərhlər və suallar var. Onlardan bəzilərinə aydınlıq gətirməyinizi istərdik. Nə üçün doktrina belə uzun müddətə işlənib hazırlanır?

- İlk növbədə, qeyd etmək istərdim ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il sərəncamı ilə milli təhlükəsizlik siyasəti sahəsində işçi qrupu yaradıldı və bu qrup milli təhlükəsizlik konsepsiyasını işləyib hazırlamağa başladı. 2007-ci il mayın 23-də cənab Prezident milli təhlükəsizlik konsepsiyasını təsdiqlədi. Bu konsepsiya hərbi doktrinanın, xarici siyasət strategiyasının, iqtisadiyyat, mədəniyyət, elm, təhsil, səhiyyə, nəqliyyat və s. sahələrdə konsepsiyaların hazırlanması üçün əsasdır. Bunu nəzərə alaraq, işçi qrupuna tapşırıldı ki, hərbi doktrina layihəsini və milli təhlükəsizlik konsepsiyasında nəzərdə tutulan digər sənədləri işləyib hazırlasın. Daha doğrusu, söhbət ölkənin həyat fəaliyyətinin demək olar bütün sahələrini əhatə etməli olan böyük işdən gedirdi. Bu günlərdə hərbi doktrina layihəsi cənab Prezident tərəfindən Milli Məclisə təqdim olunub.

Hərbi doktrina daxili və xarici təhlükələrdən müdafiəyə yönəlmiş hərbi təhlükəsizlik sisteminin konseptual əsaslarını müəyyən edən çox ciddi sənəddir. Eyni zamanda, doktrina milli təhlükəsizlik konsepsiyasının tərkib hissəsidir. Belə ciddi sənəd xüsusilə diqqətlə öyrənilmə tələb edir. Bundan başqa, doktrina hazırlanarkən müxtəlif ölkələrin analoji sənədləri, onların praktikada tətbiqi və müvafiq olaraq nəticələri öyrənilib. Azərbaycanın hərbi təhlükəsizliyinin ən optimal yolunun təmin edilməsi vacibdir.

- Mətbuatda belə fikirlər səslənir ki, doktrinada müttəfiqlər və Ermənistan istisna olmaqla, düşmənlər konkret göstərilməyib, sənəd dağınıqdır, konkretlik yoxdur. Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz?

- Çox güman ki, heç kim hazırda Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsinin Azərbaycanın milli təhlükəsizliyinə mənfi təsir edən əsas faktor olduğunu inkar etməyəcək. Bundan əlavə, Ermənistanın torpaqlarımızı işğal etməsi bizim ölkə üçün real hərbi təhlükə doğurur. Buna görə də mövcud vəziyyət hərbi doktrina layihəsində birmənalı şəkildə rədd edilir.

Tərəfdaşlar və rəqiblərə gəldikdə isə, qeyd etmək istəyirəm ki, doktrina layihəsi elə bir üsulda yaradılıb ki, buna əsasən müdafiə siyasəti bizim hər hansı bir ölkəyə qarşı münasibətimizdən deyil, Azərbaycanın milli maraqlarından asılı olaraq müəyyən edilir. Məhz belə yanaşma - çağırışlara cavabların müəyyən edilməsi doktrinanı uzunmüddətli etməyə kömək edir. Bu çox vacib məqamdır. Bir çox xarici layihələrdə olduğu kimi, doktrina layihəsində də göstərilir ki, mövcud sənəd təhlükəsizlik sahəsinin dinamikliyini əks etdirən dəyişikliklər və təfərrüatlar üçün açıqdır. Bununla yanaşı, digər ölkələrin təcrübələri göstərir ki, adətən konseptual sənədlər, o cümlədən hərbi doktrina müəyyən edilmiş müddətdə islah edilir. Bu müddət beş ildən on ilə qədərdir. Bu dövr ərzində doktrina adekvat sənəd kimi qalmalıdır.

Həmçinin qeyd etmək lazımdır ki, hərbi doktrina milli təhlükəsizlik konsepsiyası ilə birlikdə gələcəkdə konsepsiya və doktrinanın müddəalarını dəqiqləşdirən və inkişaf etdirən strateji müdafiə sahəsi və digər konseptual sənədlərin hazırlanması üçün əsas hesab olunur.

Bütünlükdə milli təhlükəsizlik konsepsiyasına əsasən, Azərbaycan çoxşaxəli, balanslaşdırılmış xarici siyasət həyata keçirərək beynəlxalq səviyyədə qəbul olunmuş hüquq normaları əsasında bütün ölkələrlə dostluq münasibətlərinin qurulmasında maraqlıdır. Başqa sözlə desək, biz digər ölkələrlə qarşılıqlı dostluq əlaqələrinin qurulmasında maraqlıyıq.

- Regionda sonuncu hadisələri nəzərə alaraq, belə fikir səslənib ki, geosiyasi dəyişikliklər nəticəsində dünənki tərəfdaş bugünkü rəqibə çevrilə bilər. Və bu nöqteyi-nəzərdən bəzi şərhçilər deyirlər ki, potensial xarici təhlükəni göstərmək lazımdır.

- Doktrina aydın şəkildə təhlükəni, hərbi təhlükəsizliyin hərbi-strateji əsaslarını, silahlı qüvvələrin qarşısında duran əsas məsələləri sülh dövründə, hərbi tikintinin istiqamət və perspektivlərini isə real təhlükə və müharibə dövründə müəyyən edir.

Beləliklə, Azərbaycan üçün xarici hərbi və siyasi təhlükədir: Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Azərbaycan ərazilərinin işğalı vəziyyətinin davamı; Azərbaycanın daxili işlərinə mümkün xarici hərbi müdaxilə; xarici hərbi asılılıq; qonşu dövlətlər tərəfindən ərazi iddiaları; daxili siyasi və sosial-iqtisadi vəziyyətin destabilizasiyasına yönələn fəaliyyət; həmçinin separatçı və dini-ekstremist hərəkatların dəstəyi; qanunsuz silahlı qruplaşmaların göndərilməsi və digər ölkələr tərəfindən Azərbaycana göndərilmək məqsədilə terrorçuların hazırlanması; qonşu ölkələrin dövlətlərarası münaqişələrdə iştirakı; bu ölkələrin ərazilərində daxili münaqişələrin, hərbi əməliyyatların, silahlı qiyamların, hərbi və ya hərbi-siyasi qeyri-stabilliyin digər formalarının mövcud olması; regional hərbi balansın pozulması və ya müdafiə hazırlığı səviyyəsinin həddindən artıq artırılması; hərbi bazaların yaradılması; ordu qruplarının, silahların bir yerə toplanması, Azərbaycanın ərazi suları və dövlət sərhədləri yaxınlığında hərbi iştirakın digər formalarının güclənməsi; Azərbaycanın dövlət sərhədinin hərbi qruplaşmalar və silahlı dəstələr tərəfindən pozulması; sərhəd münaqişələrinin və ya mübahisələrinin kəskinləşməsi; kütləvi qırğın vasitələrinin və hərbi istehsalatın ən yeni texnologiyalarının yayılması.

- Xarici hərbi bazaların yerləşdirilməsi ilə bağlı məsələlər də qızğın müzakirələrə səbəb olub. Hansı hallarda xarici hərbi bazalar Azərbaycanda yerləşdirilə bilər?

- Doktrina layihəsinə əsasən, Azərbaycanın tərəflərdən biri olduğu beynəlxalq razılaşmalarda nəzərə alınmış hallar istisna olmaqla, ölkəmizin ərazisində xarici bazaların yerləşdirilməsi qadağandır. Bununla belə, hərbi-siyasi vəziyyətin köklü surətdə dəyişdiyi halda Azərbaycan xarici hərbi bazaların ölkədə yerləşdirilməsinə və ya hər hansı bir digər formada xarici hərbi iştiraka icazənin verilməsi hüququnu özündə saxlayır.

- Məsələn, Azərbaycana qarşı müharibə olduğu zaman?

- O cümlədən.

- Bəziləri iddia edirlər ki, Avroatlantik strukturlara inteqrasiya strateji məqsəd kimi göstərilmir, halbuki bu müddəa milli təhlükəsizlik konsepsiyasında var. Bununla bağlı nə demək olar? Bizim NATO ilə münasibətlərimiz necə olacaq?

- Yenə təkrar edirəm. Hərbi doktrina milli təhlükəsizlik konsepsiyasıdır və onun tərkib hissəsinin törəməsidir. Doktrina dinc dövrlərdə müdafiə siyasətini müəyyən edərək tərəfdaş dövlətlərlə ikitərəfli və çoxtərəfli hərbi-siyasi əməkdaşlığı da nəzərdə tutur. Təhlükəsizliyin bölünməzliyi prinsipini və regionumuzun Avroatlantik məkanın tərkib hissəsi olduğunu nəzərə alaraq, Azərbaycan bu məkanda təhlükəsizlik sisteminin yaradılmasını dəstəkləyir və hərbi doktrina layihəsində müəyyən edildiyi kimi, NATO ilə qarşılılı maraq əsasında əməkdaşlığı davam etdirir.

- Siz hərbi doktrina layihəsində əks olunan hərbi quruculuğun istiqamətləri və perspektivləri barədə xatırlatdınız. Bu barədə ətraflı danışa bilərsinizmi?

- Şübhəsiz ki, hərbi doktrina bugünkü reallıqlara əsaslanan və gələcəyə doğru istiqamətlənən sənəddir. Ona görə də orada hərbi quruculuğun perspektivlərinə böyük əhəmiyyət verilir. Ümumilikdə isə qeyd etmək olar ki, silahlı qüvvələr və digər silahlı birləşmələrin komanda və idarəetmə strukturlarının effektivliyinin artırılması, digər hərbi birləşmələrin başlıca olaraq peşəkar əsasda komplektləşdirilməsinə tədricən keçid, müasir müdafiə və hücum əməliyyatlarının aparılması vərdişlərinə yiyələnmə, silahlı qüvvələr və digər silahlı birləşmələr arasında effektiv əlaqələndirmənin yüksəldilməsinə prioritet istiqamətlər kimi baxılır. Prioritetlər arasında hərbi qulluqçuların sosial müdafiəsini də göstərmək lazımdır. Təbii ki, mən yalnız bəzi prioritet istiqamətləri qeyd etdim.

Doktrina layihəsində əsas rol Azərbaycanın hərbi-sənaye kompleksinin təchizatı, formalaşması və inkişafı siyasətinə ayrılıb. HSK-nin əsas inkişaf istiqamətləri kimi silahlı qüvvələrin və digər hərbi birləşmələrin müdafiə məhsullarına tələbatının mümkün qədər müstəqil təmin olunması, eləcə də yerli HSK məhsullarının xarici bazarlarda rəqabətqabiliyyətliliyinin təminatı, daha doğrusu, hərbi-sənaye kompleksimizin ixrac potensialının inkişafı qeyd olunur.

Azərbaycanın Enerji Xartiyası Konfransına sədrliyi çərçivəsində həyata keçiriləcək tədbirlər müzakirə edilib (FOTO)
Azərbaycanın Enerji Xartiyası Konfransına sədrliyi çərçivəsində həyata keçiriləcək tədbirlər müzakirə edilib (FOTO)
TANAP-la Türkiyəyə qaz tədarükünün həcmi 5,8 milyard kubmetri keçib
TANAP-la Türkiyəyə qaz tədarükünün həcmi 5,8 milyard kubmetri keçib
Azərbaycan və İndoneziyanın enerji sahəsində əməkdaşlığı müzakirə olunub (FOTO)
Azərbaycan və İndoneziyanın enerji sahəsində əməkdaşlığı müzakirə olunub (FOTO)
Loading Bars
Xəbər lenti
Harlem Dezir kimilərinin sayəsində ATƏT öz mandatından uzaqlaşaraq bəzi ölkələrin siyasi sifarişlərinin qurbanına çevrilib
Elman Nəsirovun “Koronavirus pandemiyasından sonra Qarabağın gələcəyi” adlı məqaləsi ərəb mətbuatında nəşr olunub
DİN məşhur oteldə saxlanılanlarla bağlı məlumat yaydı (FOTO/VİDEO)
ABŞ-da koronavirusa yoluxanların sayı 2.8 milyonu ötüb
“İcazə.e-gov.az” portalında icazəsi ləğv olunan şəxslər nə etməlidir? - İZAH
Video layihə: PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah 05.07.2020 tarixli bölüm
İqtisadiyyat Nazirliyi icazələrin ləğv edilməsi ilə bağlı məsələyə aydınlıq gətirdi
Bakıda daha bir yanğın baş verib
Azərbaycanda daha 523 nəfər koronavirusa yoluxdu, 451 nəfər sağaldı, 9 nəfər öldü
Binəqədidə ev yanıb
Xəzər rayonunda mobil işçi qruplar tərəfindən reydlər davam etdirilir (FOTO)
Karantin rejimin pozub İsmayıllıya istirahətə gələnlər aşkarlandı (FOTO)
Məşhur oteldə karantin qaydalarını pozanlar saxlanıldı (VİDEO)
Koronavirusa yoluxan alimlə bağlı məsələ nəzarətə götürüldü - RƏSMİ
Bakıda bu obyektlərin qiyməti kəskin ucuzlaşıb
Xaçmaz və Siyəzəndə polis əməkdaşları gücləndirilmiş iş rejimində çalışırlar (FOTO)
Daha 154 ictimai iaşə və ərzaq satışı müəssisəsində reyd keçirib (FOTO)
Türkiyə koronavirusla mübarizədə Azərbaycana yardım göndərib (FOTO)
"İcaze.e-gov.az" portalında icazələr ləğv edilib: Bu şəxslər icazə üçün müraciət edə bilməz
Şəmkirdə din xadiminin qanunsuz yas mərasimində iştirakı ilə bağlı RƏSMİ AÇIQLAMA
Azərbaycan Respublikası Dağlıq Qarabağ bölgəsinin azərbaycanlı icması bəyanat yayıb
Misir koronavirusa qarşı vaksinin tədarükünə dair kontrakt imzalayıb
İranda koronavirusdan sağalanların sayı 200 mini ötüb
Sabah Bakıda 37 dərəcə isti olacaq
Yevlaxda qanunsuz işləyən trenajor zalı aşkarlanıb (VİDEO)
Dəbdəbəli və israfçı toy məclislərindən yaxa qurtarmaq üçün yaxşı fürsətdir - Sosioloq
Polis Şəkidə sərt karantin rejiminə nəzarət edir (FOTO)
Buraxılış imtahanlarının nəticələri elan olunub
BMU-da yaz imtahan sessiyası başa çatıb
Badamdarda karantin rejimi ilə əlaqədar reydlər keçirildi (FOTO)
Ermənistanda koronavirusdan ölənlərin sayı 484 nəfərə çatıb
Müşfiq Cəfərov: Koronavirus tək Azərbaycana aid olan problem deyil, bütün dünya bundan ciddi əziyyət çəkir
Bakıda adgünü keçirib video yayan şəxslər saxlanıldı
Yaponiyada leysan yağışlarının qurbanlarının sayı 30-u keçib
Naftalanda baş verən qətllə bağlı prokurorluq məlumat yaydı
İlin üçüncü Ay tutulması sona çatıb
Dünyada koronavirus qurbanlarının sayı 530 mini ötüb
Ermənistan iriçaplı silahlardan istifadə etməklə sutka ərzində atəşkəsi 43 dəfə pozdu
Hindistanda 20-dən çox insan ildırım vurması nəticəsində ölüb
Tamam Cəfərova: Prezident İlham Əliyevin uğurlu xarici siyasəti nəticəsində Azərbaycan beynəlxalq nəqliyyat-kommunikasiya qovşağına çevrilib
ABŞ-ın Bağdaddakı səfirliyi raket atəşinə tutulub
Binəqədidə boya zavodundakı yanğın söndürülüb (FOTO/VİDEO) (ƏLAVƏ OLUNUB-5)
Londonda gecə şənliyinin dağıdılması zamanı 10-dan çox polis əməkdaşı yaralanıb
Türkiyədə zəlzələ baş verib
Xorvatiyada parlament seçkiləri keçiriləcək
"Bavariya" 20-ci dəfə Almaniya kubokunu qazandı
Gəncədə 4 otaqlı evdə yanğın baş verib
Efiopiyada baş verən iğtişaşlarda 166 nəfər öldü
ÜST bu dərmanların sınaqlarını dayandırıb
Batma təhlükəsi ilə üzləşən 1 nəfər xilas olunub
Türkiyədə koronavirusdan sağalanların sayı 179 min nəfəri ötüb
Azərbaycanda koronavirusla bağlı aparılan testlərin sayı açıqlandı
Leyla Abdullayeva: Ermənistan XİN rəhbərinin qondarma rejimin “prezidenti” ilə görüşü bu ölkənin təcavüzkar siyasətinin bariz nümunəsidir
Füzuli, İmişli, Ağcabədi və Goranboy rayon sakinlərinin su təminatı ilə bağlı problemləri həll olunur
8103 SMS icazə sisteminin fəaliyyəti 16 inzibati ərazidə davam edəcək (VİDEO)
İqtisadiyyat Nazirliyi: Pandemiya ilə mübarizədə biznes ictimaiyyəti fəal iştirak etməlidir
594 obyektdə kobud qayda pozuntuları aşkarlanıb (FOTO)
Azərbaycanda daha 534 nəfər koronavirusa yoluxdu, 471 nəfər sağaldı, 6 nəfər öldü
AZAL İstanbula əlavə xüsusi reys yerinə yetirəcək
Qusarda karantin qaydalarını pozan 10 sürücü cərimə olundu (FOTO)
İranda elektrik stansiyada partlayış baş verib
KİVDF qəzetlərə maliyyə yardımının göstərilməsi ilə bağlı müsabiqənin nəticələrini açıqlayıb
Bu gün Bakıda 544 küçə dezinfeksiya edildi
Qablaşdırma məmulatlarının qidalarımıza təsiri
30 il əvvəl türk hərbçini öldürmüş şəxslər Suriyada ələ keçirilib
Gəncə şəhər rəsmiləri sərtlərşdirilmiş karantin rejimi ilə əlaqədar reyd keçiriblər (FOTO)
İş icazəsi ilə İsmayıllıya istirahətə gələnlər cərimələnib (FOTO)
Yaponiyada daşqınlar nəticəsində 15 nəfər həlak olub
Suraxanıda dəfn mərasimində iştirak edənlər saxlanılıb
Şəmkirçay su anbarında batan şəxs axtarılır
Koronavirusla mübarizədə müsbət nəticə hər bir vətəndaşın məsuliyyətli davranışından asılıdır - Ekspert
İranda koronavirusdan daha 148 nәfәr ölüb
İcazəsiz Qusara istirahətə gələnlər cərimə olundular (FOTO)
İsmayıllıda hərbi xidmətdən qayıdan oğluna yığıncaq təşkil edən ata cərimələnib (FOTO)
Paytaxtda “Shacman” piyadanı vurub öldürdü
Formula 1 pilotları yarşış ərəfəsində koronavirus testlərindən keçib
Samuxda yas mərasimi keçirənlər cərimələndi (FOTO)
Bəhruz Quliyev: Biz özümüz karantin qaydalarını pozan məsuliyyətsizləri qınamalıyıq
Taksidə sürücü və ya sərnişinin hərəkət icazəsi olsa da, maskasızdırsa, cərimələnəcək - Kamran Əliyev
Xarici İşlər Nazirliyi ABŞ-ı təbrik edib
Abşeronda qanunsuz işləyən dərzi sexi aşkarlanıb, 56 nəfər cərimələnib (FOTO/VİDEO)
"Air France" 7 mindən çox işçini ixtisar edəcək
Gömrükdə qanunsuz mobil telefonlar, siqaretlər və dərman preparatları müsadirə edilib (FOTO)
Polis supermarketlərdə reydlər keçirir (FOTO/VİDEO)
Hindistanda rekord sayda koronavirusa yoluxma qeydə alınıb
Sabunçuda gizli fəaliyyət göstərən restoran aşkar edilib (FOTO)
ATU: COVİD-19 testinin nəticəsi pozitiv olan anaların dünyaya gətirdiyi 16 körpə həkim nəzarəti altındadır (FOTO)
Peşə təhsili üzrə teledərslərin 6 iyul cədvəli
Sabah hava küləkli olacaq
Deputat: Milli Məclisdə çox inklüziv atmosfer mövcuddur
Paytaxtda qeyri-qanuni fəaliyyət göstərən obyekt bağlandı (FOTO)
Səfir: ABŞ və Azərbaycanı vacib tərəfdaşlıq birləşdirir (VİDEO)
Xüsusi icazədən istifadə edən oğrular saxlanıldılar (FOTO)
Sudan köhnə istifadə təcrübəsi dəyişməlidir - Beynəlxalq ekspert
Şamaxıda ictimai iaşə və ərzaq satışı müəssisələrində reydlər keçirilir (FOTO)
Rusiyada koronavirusdan ölənlərin sayı 10 mini keçdi
Bakıdan Qəbələyə istirahətə gedənlər texniki vasitələrin köməyi ilə aşkarlandı (FOTO/VİDEO)
Komitə sədri: Yaz və növbədənkənar sessiya dövründə Milli Məclis öz işini səmərəli qurmağa nail ola bilib
Daşkəsəndə 2 tondan çox narkotik məhv edilib (FOTO)
UNEC brendi Estoniyada da tanındı
Bütün xəbərlər