Danial Axmetov: Qazaxıstan Azərbaycana Qafqaz regionunda əsas dövlət kimi baxır

Danial Axmetov: Qazaxıstan Azərbaycana Qafqaz regionunda əsas dövlət kimi baxır

Trend in Qazaxıstan Respublikasının baş naziri ilə eksklüziv müsahibəsi

- Sizin fikrinizcə, Azərbaycan-Qazaxıstan əməkdaşlığının perspektivləri necədir? Sizcə, o hansı sahələrdə daha çox perspektivlidir?

- Qazaxıstan əvvəlki kimi Azərbaycana Qafqaz regionunda əsas dövlət kimi, eləcə də, neft-qaz, nəqliyyat və kommunikasiya layihələrinin reallaşmasında perspektivli tərəfdaş kimi baxır. Bizim üçün Xəzər dənizində təkcə təhlükəsizliyin təminatı deyil, həm də təhlükəsizliyə qarşı yönələn yeni hədələrə qarşı dayanmaq sahəsində də əməkdaşlıq az əhəmiyyət kəsb etmir. Dövlətlərimizin AQETŞ, ATƏT, BMT, MDB, İKT və İƏT kimi müxtləf beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində konstruktiv qarşılıqlı fəaliyyəti də böyük əhəmiyyətə malikdir.

Bununla əlaqədar, Qazaxıstan ölkələrmiz arasında iqtisadi, siyasi, mədəni əlaqələrin gələcəkdə inkişafı kursunu davam etdirəcək. Fikrimcə, prezidentlər və hökumətlər səviyyəsində konstruktiv siyasi dialoq və konkret razılaşma buna parlaq sübutdur. Mənə elə gəlir ki, son il ərzində ikitərəfli əməkdaşlığın səviyyəsi əhəmiyyətli dərəcədə artıb.

Lakin bununla yanaşı, tərəflərin prezident Nazarbayevin 2005-ci ilin yazında Azərbaycana səfəri zamanı əldə olunan razılaşmaların, eləcə də bir aydan azacıq artıq bir müddət əvvəl Bakıda keçirilən İqtisadi əməkdaşlıq üzrə hökumətlərarası komissiyanın 4-cü iclasının gedişində əldə olunan qərarlarının reallaşdırılmasında fəallığı artırması zəruridir.

Tərəflərin əsas səyləri əməkdaşlıq sahəsində iki ölkə üçün prioritet olan tərəfdaşlığın inkişafına yönəlməlidir. Söhbət hər şeydən əvvəl, karbohidrogenlərin, kimya sənayesinin, neft-qaz maşınqayırmasının nəqlindən gedir.

İkitərəfli əməkdaşlıqda, həm iqtisadi, həm də siyasi nöqteyi-nəzərdən daha perspektivli sahələrdən biri hər şeydən əvvəl Qazaxıstan-Azərbaycan enerji dialoqunun inkişafıdır. Ölkələrimizin hökumətləri qarşısında duran tapşırıqların oxşarlığı nəzərə alınmaqla, tərəflərin qarşılıqlı münasibətlərin diversifikasiya yolu ilə inkişafında səylərini xüsusi vurğulamaq istəyirəm.

Bu kontekstdə xammalın işlənməsi və hazır məhsulun istehsalı sahələrini özündə birləşdirən energetika sahəsində birgə müəssisələrin yaradılması mənə daha aktual görünür. Ölkələrimizin neft-qaz, kimya komplekslərinin inkişafı xüsusi maraq doğurur.

Fikrimizcə, əməkdaşlığımızın hələ də reallaşdırılmamış imkanlara malik nəqliyyat-kommunikasiya sahəsində möhkəmlənməsi də müəyyən maraq yaradır.

Hər şeydən əvvəl, Xəzərin üstünlüklərindən istifadə etməklə Avropa ilə Asiya arasında tranzit-nəqliyyat potensialının gələcəkdə təkmilləşdirilməsinə yönəlmiş birgə layihələrin reallaşdırılmasına diqqəti artımaq lazımdır. Belə ki, hazırda dənizin dibi ilə Aktau-Bakı optik-lif rabitə xəttinin çəkilməsi layihəsi artıq həyata keçirilir.

Bundan əlavə, Azərbaycanın telekommunikasiya xidmətləri bazarında Qazaxıstan şirkətlərinin iştirakının genişləndirilməsi maraqlı görünür.

Regionlararası əməkdaşlığı hesabdan silib atmaq olmaz. Əksinə, onu hər vasitə ilə gücləndirmək lazımdır. Bu istiqamətdə artıq bir sıra uğurlar əldə edilib. Lakin hökumətlərimizin qarşılıqlı maraq doğuran sahələrdə biznes və kapitalın qarşılıqlı şəkildə qovuşmasının fəallaşması üzrə səylərini artırmaq zəruridir.

Ölkələrimiz TÜRKSOY və İƏT kimi beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində, eləcə də ikitərəfli razılaşmalar istiqamətində mədəni-humanitar əməkdaşlığı uğurla həyata keçirir. Məsələn, TÜRKSOY çərçivəsində ardıcıl surətdə sərgilər, incəsənət ustalarının konsertləri, iki ölkənin ziyalılarının və ictimaiyyət nümayəndələrinin iştirakı ilə beynəlxalq elmi simpoziumlar, "dəyirmi masa"lar keçirilir.

- Bu yaxınlarda Azərbaycan və Qazaxıstan qazının Avropaya idxalı üçün Xəzər dənizinin dibi ilə sualtı qaz kəmərinin tikintisi imkanlarını müzakirə edib. Bu layihənin reallaşması hansı amillərdən asılıdır?

- Biz bu layihəni olduqca perspektivli hesab edirik. O, Qazaxıstanın xarici enerji bazarlarına karbohidrogen xammalı satışı istiqamətində yürütdüyü çoxşaxəli siyasətlə uzlaşır.

Qazaxıstan Respublikasının 2015-ci ilə kimi qaz sahəsinin inkişafı konsepsiyasının mümkün ixrac istiqamətlərindən biri kimi Qazaxıstan qazının Türkiyə vasitəsilə Avropaya icxracı üçün transxəzər Qazaxıstan - Türkmənistan - Azərbaycan - Gürcüstan - Türkiyə qaz kəməri marşrutu nəzərdə tutulub.

Bununla yanaşı, transxəzər qaz kəmərinin reallaşdırılması bir sıra risqlərlə bağlıdır. Hər şeydən əvvəl, bu, Xəzər dənizinin hüquqi statusunun müəyyən olunmaması ilə əlaqədar olan hüquqi risqdir ki, bu da Xəzər dənizinin dibi ilə qaz kəmərinin çəkilməsi siyasətinə bilavasitə təsir edir.

İkincisi, bu, neft-qaz sahəsində əməkdaşlıq üzrə Qazaxıstan-Rusiya münasibətlərində mümkün qarşıdurma ilə nəticələnə biləcək siyasi risqdir. Bundan əlavə, nəzərə almaq lazımdır ki, bu layihənin vəsait təminatı Qazaxıstan qazının ixrac üçün real perspektiv həcminin təsdiqi ilə əlaqədardır.

Sonuncusu, marşrutun alternativ ixrac qaz kəmərləri ilə müqayisədə rəqabət qabiliyyətinin müəyyən olunmasını tələb edən iqtisadi risqdir.

- Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinə birgə neftin vurulması barədə Azərbaycan-Qazaxıstan hökumətlərarası razılaşmasının tezliklə imzalanacağını gözləmək olarmı?

- Azərbaycan Respublikası ərazisindən və Xəzər dənizi vasitəsilə neftin nəqlinə yardım və dəstəklə bağlı ölkələrmizin hökumətləri arasında Müqavilənin layihəsi artıq müzakirə olunub. Sizin paytaxtınızda bu il aprelin ikinci yarısında müvafiq nazirliklərdən və ""KazMunayQaz MŞ" SC-dən qazax ekspertləri Azərbaycan tərəfinin işçi qrupu ilə görüşüblər.

Hlazırda müqavilə layihəsinin mətninin yekun razılaşdırılması üzrə danışıqlar hələ də davam edir. Biz ümidvarıq ki, müqavilə yaxın vaxtlarda yüksək səviyyədə tərəflər arasında imzalanacaq.

- Azərbaycan ərazisindən qazax neftinin dünya bazarına ixracı üçün Xəzərin dibi ilə neft kəmərinin tikintisi nə dərəcədə realdır?

- İndi biz Aktau-Bakı neft nəqli infrastrukturlarının ( müqavilədə rəsmi adı - "Transxəzər sistemi"dir) yaradılmasını nəzərdən keçiririk. Bu, Qazaxıstan neftinin Qazaxıstanın Xəzər dənizi sahilindəki terminalından başlayaraq Xəzər dənizindən gəmilər və ya digər nəqliyyat infrastrukturları ilə Azərbaycan Respublikasının Xəzər dənizi sahilindəki terminalına nəqlini həyata keçirməyə imkan verir.

Aktau-Bakı sisteminin Azərbaycan ərazisində yerləşən Bakı-Tbilisi-Ceyhan və ya digər ixrac neft nəqli strukturları sisteminə birləşdirilməsi planlaşdırılır.

Bununla yanaşı, qeyd etmək lazımdır ki, Xəzər dənizinin dibi ilə neft kəmərinin tikintisi məsələsi Xəzəryanı dövlətlərlə razılaşdırma tələb edir. Bununla əlaqədar, bu mərhələdə hələlik Qazaxıstan tərəfi neft ixracı üçün Azərbaycan Respublikasından Xəzər dənizinin dibindən neft kəmərinin tikintisini nəzərdən keçirmir.

Bu zaman bu məsələnin daha dəqiq nəzərdən keçirilməsinin zəruri olduğu qeyd olunmalıdır və düşünürəm ki, biz Xəzərin dibi ilə boru kəmərinin tikintisi mövzusuna bir qədər gec qayıdacağıq.

- Qazaxıstan karbohidrogenlərin Azərbaycan, Rusiya, İran və Çin kimi ölkələrdən ixracına hazır olduğunu bəyan edib. Sizin ölkəniz sadalanan istiqamətlərdən hansılarını daha perspektivli hesab edir?

- Qazaxıstanın kontinental ölkə olduğunu və karbohidrogen ehtiyatlarının əsas dünya bazarlarından uzaqda olduğunu nəzərə alsaq, karbohidrogenlərin nəqli məsələsinin həlli Qazaxıstan üçün prioritet əhəmiyyətə malikdir. Karbohidrogenlərin hasilatı respublikada ildən-ilə çoxalır və neft ixracı məsələsi bu gün Qazaxıstan üçün həyati mühüm əhəmiyyətə malikdir.

Qazaxıstan öz karbohidrogen ehtiyatlarını bir sıra istiqamətlərə ixrac edir. Lakin hazırda qazax neftinin əsas ixrac marşrutu Xəzər boru kəməri Konsorsiumundan keçir.

Bizim ölkəmiz neftin nəqlinin dünya bazarlarına yeni, alternativ istiqamətlərinin işlənməsində maraqlıdır və biz bütün istiqamətləri nəzərdən keçirəcəyik. Qeyd etmək vacibdir ki, Sizin sadaladığınız istiqamətlərdən hər biri pesrpektivli hesab edilir.

Misal üçün, ötən ilin dekabrında Qazaxıstanın Atasu qəsəbəsindən Çinin Alaşankou məntəqəsinə kimi ümumi uzunluğu 998 km olan neft kəməri tikilib və hazırda bu kəmərin doldurulması ilə bağlı işlər aparılır. "Atasu-Alaşankou" boru kəmərinin tammiqyasda istismara verilməsi cari ilin mayına planlaşdırılıb.

İran istiqaməti də iqtisadi planda perspektivli görünür. Qazaxıstan neftinin İrandan ixracı daim artır. Ötən il o, 1,8 mln. ton təşkil edib ki, bu da 2003-cü ildən 2 dəfə çoxdur.

Bundan əvvəlki cavabda deyildiyi kimi, hazırda Qazaxıstanın Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinə qoşulması ilə bağlı danışıqlar aparılır. Bu kəmərə birləşmə barədə müqavilə imzalanandan sonra biz Azərbaycan Respublikasından Qazaxıstan neftinin ixracını əhəmiyyətli dərəcədə artıracağıq.

Təmas xəttində top mərmiləri, dron və partlamış mərmi qalıqları aşkarlanıb (FOTO)
Təmas xəttində top mərmiləri, dron və partlamış mərmi qalıqları aşkarlanıb (FOTO)
Şahdağ Milli Parkının ərazisində yanğın başlayıb
Şahdağ Milli Parkının ərazisində yanğın başlayıb
Ağdamda ermənilər AzTV-nin çəkiliş qrupunu atəşə tutdu, jurnalist yaralandı (VİDEO)
Ağdamda ermənilər AzTV-nin çəkiliş qrupunu atəşə tutdu, jurnalist yaralandı (VİDEO)
Loading Bars
Xəbər lenti
"Soudel" tropik qasırğası Filippin istiqamətində irəliləyir
Düşmənin muzdlulardan ibarət “Legion” dəstəsi döyüşməkdən imtina edib - MN
Düşmənin məhv edilən hərbi texnikaları - SİYAHI
Müdafiə Nazirliyi cəbhədəki son vəziyyəti açıqlayıb
Tramp Əfqanıstandakı ABŞ qoşunlarının çıxarılmasından danışdı
İsraildə koronavirusa yoluxanların sayı 304 min nəfəri ötüb
Çempionlar Liqası 2024-cü ildən etibarən 36 komandaya qədər genişləndirilə bilər
Düşmənin zirehli texnikaları məhv edilib (VİDEO)
Argentinada koronavirusa yoluxanların sayı 1 milyon nəfəri ötüb
Peyvəndlər üzrə "COVAX" təşəbbüsünə 184 ölkə qoşulub
UEFA koronavirus pandemiyası fonunda mükafat fondunu beş illik azaldır
ABŞ İran üzrə "qara siyahı"nı genişləndirib
Alyaska sahillərində 7,4 bal gücündə zəlzələ olub
Təmas xəttində top mərmiləri, dron və partlamış mərmi qalıqları aşkarlanıb (FOTO)
BMT TŞ Dağlıq Qarabağda atəşkəsə nəzarəti müzakirə edib
Moskvada koronavirusdan daha 49 nəfər ölüb
Tramp Sudanı terrorizmin sponsorları siyahısından çıxaracağını açıqlayıb
İngiltərə Premyer Liqasında koronavirusa daha 8 yoluxma halı qeydə alınıb
"OPEC plus" ölkələri sazişi tam şəkildə icra etmək barədə razılığa gəliblər
Cəbrayıl və Füzuli istiqamətində düşməndən ələ keçirilən hərbi qənimətlər (VİDEO)
Praqa azərbaycanlı şəhid uşaqların “sahibsiz ayaqqabıları”na şahidlik etdi (FOTO)
“Əsgərə Məktub Online” layihəsi fəaliyyət göstərir (VİDEO)
Prezidentə yazırlar: Bu günlərdə xalqımıza yaşatdığınız hədsiz sevinc və qürur hislərinə görə Sizə minnətdarıq
Türkiyədə koronavirusdan sağalanların sayı 304 min nəfəri ötüb
Prezident İlham Əliyev: Biz onları torpaqlarımızdan elə qovduq ki, dabanlarına tüpürüb qaçdılar
Azərbaycan Prezidenti hərbi müşahidəçilərin yerləşdirilməsi məsələsinə münasibət bildirib
Azərbaycan Prezidenti: Rusiyanın siyasi isteblişmentinin müəyyən hissəsinin bu cinayətkar terrorçu rejimi dəstəkləməsi təəccüblüdür
Ədliyyə naziri Almaniyanın ölkəmizdəki səfirini Ermənistanın müharibə cinayətləri barədə məlumatlandırıb
Azərbaycan Prezidenti: Ermənistana silah ötürülməsində erməni mənşəli rusiyalı iri sahibkarların və məşhur silah alverçilərinin əli var
Alman deputatların Qarabağa qanunsuz səfəri Bundestaqın özü tərəfindən ciddi qınaqla qarşılanmalıdır- Deputat
Azərbaycan Prezidenti: Son anda onlar Kəlbəcər və Laçının qaytarılmasından imtina etdilər
Prezident İlham Əliyev: Kompromis paketin bir hissəsi olan Laçın dəhlizi ilə bağlı mövqeyimizi bir daha təsdiqləyirik
Prezident İlham Əliyev: Ermənistan qoşunlarını işğal altındakı ərazilərdən çıxarmağa hazır olsa, müşahidəçilər məsələsinə baxıla bilər
Prezident İlham Əliyev: Biz də sülh istəyirik, lakin Ermənistandan fərqli olaraq, biz öz qanuni ərazilərimizi də istəyirik
Prezident İlham Əliyev: Bizim tərəfimizdən heç bir ölkə münaqişəyə cəlb edilməyib, bizim tərəfimizdə heç bir terrorçu yoxdur
Prezident İlham Əliyev: İndi baş verənlərin bütün təqsiri şəxsən Paşinyanın üzərindədir
Bəzi ölkələr Ermənistana təzyiq etmək əvəzinə, Azərbaycanı mənasız atəşkəsə sövq edir - Səyavuş Heydərov
Azərbaycan Prezidenti: Bizə təklif edirlər ki, Ermənistana güzəştə gedək, birtərəfli güzəştə, lakin əvəzində bizə heç nə təklif edilmir
Prezident İlham Əliyev: Ermənistan vasitəçilərə və öz üzərinə götürdüyü öhdəliklərə hörmətsizlik göstərdi
Azərbaycan Prezidenti: Biz hərbi əməliyyatları yenidən dayandırmağa və məsələni danışıqlar masası arxasında həll etməyə hazırıq
Prezident İlham Əliyev: Ermənistanın yeni rəhbərliyinin bütün fəaliyyəti danışıqlar prosesinin pozulmasına yönəlib
Xudafərinin işğaldan azad olunması Prezident İlham Əliyevin nə qədər uzaqgörən siyasətçi olduğunu bir daha göstərdi - Deputat
Hazırda paytaxt yollarında ciddi sıxlıq müşahidə olunur
Suriya tayfaları Ermənistanın YPG kürdləri ilə ittifaqını pisləyib
Ceyhun Bayramovla Beynəlxalq Türk Akademiyasının prezidenti arasında telefon danışığı olub
MŞ AzTV-nin çəkiliş qrupunun erməni atəşinə məruz qalması ilə bağlı beynəlxalq media qurumlarına müraciət edib
Baş Nazir Əli Əsədov Mustafa Şentopun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb (FOTO)
Paşinyan məğlubiyyətini etiraf edib və danışıqlara hazırdır
Şahdağ Milli Parkının ərazisində yanğın başlayıb
Ermənistanın Gəncədə törətdiyi təcavüz beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən pislənilir
Norveçdə koronavirusun yeni mutasiyası aşkar edilib
XİN: Bundestaq üzvlərinin Qarabağa qanunsuz səfəri ilə bağlı Almaniya XİN-ə nota veriləcək
A-Qroup-un sığorta mükafatı yenə də artdı
Ermənistan Dağlıq Qarabağda itkilərinin yeni siyahısını açıqlayıb
Bütün dünya bilir ki, haqlı və ədalətli mövqe Azərbaycan tərəfindədir - Bahar Muradova
Döyüşlərdə iştirak edən şəxsi heyət arasında aparılan təbliğat və təşviqat işləri davam edir (FOTO)
Oktyabrın 20-də manatın dollara qarşı məzənnəsi
Ermənistanı masa arxasında işğalçı dövlət kimi otuzdurmaq lazımdır - Sevil Mikayılova CNN Türk telekanalına müsahibə verib (VİDEO)
Azərbaycan və Fransa XİN başçılarının telefon danışığı olub
Ombudsman Səbinə Əliyavanın Vladimir Şkolnikovla video konfrans formatında görüşü olub (FOTO)
Ermənistanın mülki əhaliyə qarşı hücumları ilə bağlı aidiyyəti qurumlara müraciətlər ediləcək - Hikmət Hacıyev
Özbəkistan parlamentinin Sədri Ermənistanın Gəncəni artilleriya atəşinə tutması ilə bağlı narahatlığını bildirib
Yanvar-sentyabr aylarında 163 min şəxsə e-qaydada fərdi hesab açılıb
Rusiya Dağlıq Qarabağda atəşkəsə nəzarət mexanizminin tezliklə razılaşdırılmasına ümid edir - Lavrov
Növbəti aylarda koronavirusla bağlı vəziyyət insanların tövsiyələrə necə əməl etməsindən asılıdır - Hande Harmancı
Erməni əsirlərin ailə üzvləri ilə əlaqə saxlamasına imkan yaradılıb - Prezidentin köməkçisi
Səfir: Beynəlxalq hüquq müharibədə mülki vətəndaşların ölümünə səbəb olmamağa çağırır (FOTO)
Prokurorluq AzTv-nin əməkdaşının yaralanması ilə bağlı məlumat yaydı: Daha 3 nəfər də yaralanıb
Azərbaycan beynəlxalq əhəmiyyətli neft və qaz layihələrinin təhlükəsizliyini təmin edir - Hikmət Hacıyev
Vüqar Rəhimzadə: Ermənistanı silahlandırıb onun işğalçılıq siyasətinə vasitəçi olmağın özü böyük cinayətdir
Düşmən yaşayış məntəqələrimizi atəşə tutur
Baş prokuror Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri ilə görüşüb
Ağdamda ermənilər AzTV-nin çəkiliş qrupunu atəşə tutdu, jurnalist yaralandı (VİDEO)
Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən düşmənin təxribatlarına layiqli cavab verilir - Hikmət Hacıyev
XƏBƏRDARLIQ: Vətəndaşlarımıza mesaj vasitəsilə saxta çağırışlar edilir
Azərbaycan Ordusu ermənilərin atıb qaçdığı daha bir neçə hərbi texnikanı ələ keçirdi (FOTO)
99 müəssisədə COVID-19-la bağlı qayda pozuntuları aşkarlandı
“ASAN xidmət” təmsilşisi BMT-nin iclasında erməni təxribatlarından danışdı (FOTO)
Kolleclərin boş qalan yerləri üzrə ixtisas seçimi bu gün başa çatır
Gəncə İH erməni terroru nəticəsində şəhərə dəymiş ziyanı açıqladı
İşğal edilmiş Azərbaycan ərazilərində 82 növ Qafqaz endemi məhv edilib
Biz bu münaqişəni gələcək nəsillərə saxlamamalıyıq - Hikmət Hacıyev
Ermənistan bütün qanunları və konvensiyaları kobud şəkildə pozur - General-mayor Hüseyn Mahmudov
Yol polisi Bakıda sərnişindaşıma sirkətlərinə müraciət edib
Yeni dastan yazan ordumuza “Gazelli Group”dan özünəməxsus dəstək
Özünüməşğulluq proqramının iştirakçıları biznesin inkişafı üçün KOBİA-nın dəstək və xidmətlərindən istifadə edə bilər
Türk Ticarət və Sənaye Palatasının sədrindən Prezident İlham Əliyevə məktub ünvanlanıb
Ermənistan işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərində qanunsuz iqtisadi fəaliyyət həyata keçirib - Elçin Əmirbəyov
Şagirdlərin elektron yerdəyişməsi müvəqqəti təxirə salınır
Azərbaycan mülki əhalini hədəfə almır, yalnız hərbi hədəflərə istiqamətlənir - Prezidentin köməkçisi
İTAZERCOM-un rəhbəri Prezident İlham Əliyevə və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya məktub ünvanlayıb
Ermənistan dövlət səviyyəsində Azərbaycanın mülki əhalisinə qarşı terror aktları həyata keçirir - Hikmət Hacıyev
Azərbaycanda 331 nəfər COVID-19-a yoluxdu, 107 nəfər sağaldı, 4 nəfər vəfat etdi
Erməni təxribatı nəticəsində ölən mülki şəxslərin sayı 61 oldu
ADA Universitetində ermənilərin Gəncə terroru ilə bağlı diplomatlarla görüş keçirilib (FOTO)
Gəncədə dağılmış ev və obyektlərin sayı açıqlandı - RƏSMİ
YAP 50-dən çox siyasi partiya və beynəlxalq təşkilata müraciət ünvanladı
İranda koronavirus həyəcanı: Sutka ərzində ölənlərin sayı 337 nəfərə yüksəldi
Dünya ictimaiyyəti Azərbaycan gənclərinin kampaniyasını dəstəkləyib (FOTO)
Kaliforniyada işğalçı Ermənistanın Gəncə terroruna etiraz olaraq avtoyürüş keçirilib
Bütün xəbərlər