Çox qazanmaq üçün az xərcləmək

Çox qazanmaq üçün az xərcləmək

Azərbaycan, Bakı, 7 noyabr /Trend/

Şirkət üçün biznes məsləhətlərinə investisiya qoymaq nə deməkdir? Bakıda yerləşən və mebel sahəsində fəaliyyət göstərən ölkənin aparıcı şirkətlərindən biri öz biznesini yenidən qurmuş, funksiyaların və vəzifə borclarının aydın şəkildə bölüşdürülməsini, spesifik şöbələrin formalaşdırılmasını, daha yaxşı nəql və çatdırılma sisteminin qurulmasını və bir çox başqa yenilikləri ehtiva edən etibarlı idarəetmə sistemi yaratmışdır. Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankınıın (AYİB) həyata keçirdiyi və Avropa Birliyinin Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrində (Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan, Moldova, Belarus və Ukrayna) xırda, kiçik və orta müəssisələrə dəstək təşəbbüsü vasitəsilə maliyyələşdirdiyi İşküzar məsləhətci xidmətləri (BAS) proqramı sayəsində şirkət keyfiyyət sertifikatı almış və istehsalının səmərəliliyini artırmışdır.

Sözügüdən şirkət AYİB-in maliyyələşdirdiyi BAS proqramı vasitəsilə məsləhət dəstəyi əldə edib və biznes təcrübəsini artırıb. AYİB -in dəstəyi sayəsində şirkətin idarəetmə sistemi xeyli yaxşılaşdırılmışdır, əməyin səmərəliliyi artmışdır, müəssisənin maliyyə dövriyyəsi isə ən azı 50% yüksəlmişdir. İdarəetmə sisteminin yaxşılaşdırılması sayəsində şirkət hazırda resurslarından daha səmərəli istifadə edir və mənfəətin artmasına nail olub.

Xırda, kiçik və orta müəssisələrin biznes-məsləhətləri vasitəsilə dəstəklənməsi AYİB-in Azərbaycan da daxil olmaqla keçid iqtisadiyyatı yaşayan ölkələrdə fəaliyyətinin mühüm hissəsidir. Xırda, kiçik və orta müəssisələr bazar iqtisadiyyatının dinamik inkişafının təməlidir. Bu şirkətlərə onlara bizneslərinin yenidən qurmaqda yardım göstərən yerli biznes-məsləhətçilərin cəlb edilməsi vasitəsilə BAS proqramı həmin müəssisələrdə etibarlı menecment sisteminin yaradalımasını dəstəkləyir.

AYİB-in BAS proqramının Azərbaycandakı layihə direktoru Lalə Rzayeva bildirib: "On il ərzində BAS layihəsinin xidmətlərindən 700-dən çox şirkət faydalanıb. İşküzar məsləhətçi xidmətləri proqramı şirkətlərə bazarların qiymətləndirilməsi və planlaşdırma, marketinq və satışların tədqiqi, biznes-tərəfdaşların axtarılması, keyfiyyətə nəzarət, elektrik enerjisindən səmərəli istifadə və sair məsələlər də daxil olmaqla, bir çox sahələrdə məsləhətçilərlə işləməyə yardım göstərir".

BAS layihəsinin Azərbaycandakı mütəxəssisi Emin Quluzadə izah edir: Biz, əsasən, işçilərinin sayı 250-dən çox olmayan yerli özəl müəssisələrlə işləyirik, hansılar ki, artıq bazarda yerlərini tutublar, amma biznesin inkişafı üçün dəstəyə ehtiyac duyurlar".

Onun sözlərinə görə, şirkət özü layihənin ümumi dəyərinin 25%-dən 75%-dək hissəsini ödəməlidir, məbləğin qalan hissəsi isə BAS proqramının qrantı hesabına maliyyələşdirilir. Bununla belə, AYİB-in hər hansı müəssisəyə ayırdığı qrantın məbləği 10 min avrodan çox deyil.

"İndi hər kəsin dəqiq funksiyası və vəzifə borcu vardır"

2011-ci ilin sonunda sözügedən mebel şirkəti 2012-ci il üçün strateji inkişaf planını təsdiq etmişdir. Bu plana görə, şirkət daha da yüksək inkişaf üçün keyfiyyətin idarə edilməsi və əməyin mühafizəsi sahəsində beynəlxalq standartlara uyğun İnteqrə edilmiş Menecment Sisteminin hazırlanmasında ehtiyac duyurdu. Bu məsələlərdə, mebel müəssisəsinə məsləhətlər vermək üçün AYİB yerli şirkətlərdən birini cəlb etmişdir. Menecmentin və işçi heyətin təlimi layihənin əsas hissəsi idi. Sözügedən məsləhətçi şirkət mebel fabrikinin menecmenti üçün hər biri 10 gün olmaqla 3 mərhələdə təlim keçmişdir.

Mebel müəssisəsinin rəsmisi bildirib:"Təlimlər zamanı biz idarəetmə sahəsində çoxlu faydalı biliklər və bacarıqlar əldə edib. Sonralar mən aldığım bu bilikləri müəssisədə həmkarlarımla bölüşdüm. Təlimçilər həmçinin bizim fabrikə gələrək, müxtəlif şöbələrin əməkdaşları üçün də təlim sessiyaları keçirmişlər".

Nəticədə, şirkətdə beynəlxalq standartlara cavab verən yeni idarəetmə sistemi tətbiq edilmiş, eləcə də əməyin və işçilərin sağlamlığının mühafizəsi sistemi yaxşılaşdırılmışdır.

Mebel fabrikinin logistika şöbəsinin müdiri bildirib: "Əvvəllər, müxtəlif şöbələrin menecerlərinin funksiyaları üst-üstə düşürdü. İndi hər kəsin dəqiq funksiyası və vəzifə borcu vardır. Hər bir menecer öz funksiyalarını yerinə yetirir və bu iş dəqiq şəkildə əlaqələndirilir. Logistika şöbəsi elə özü də kənar məsləhətçilərin tövsiyyələri əsasında yaradılmışdır. Keçmişdə sifarişlərin alınması və yekunda məhsulların müştərilərə göndərilməsi prosesi demək olar ki, kortəbii idi və bu da çox zaman anbarların və nəqliyyatın yüklənməsi çətinliklərini yaradırdı, yük maşınları çatışmırdı və mebel dəstlərinin vaxtında çatdırılmasında problemlər ortaya çıxırdı. İndi sifarişlər coğrafi bölgələrə və mebelin istehsalı üçün gərək olan vaxta görə çeşidlənir. Sifarişlər bərabər şəkildə bölüşdürülür, nəqlliyyatdan isə maksimum səmərələlik və minimum sərfiyyatla istifadə olunur".

Müdafiə vasitələri, ilkin yardım aptek çantaları, fövqəladə vəziyyətlər zamanı davranışa dair təlim

Əməyin və işçilərin sağlamlığının mühafizəsi sisteminin yaxşılaşdırılması məsləhətçi dəstəyin başqa bir mühüm hissəsi idi. Əvvəllər müdafiə vasitələrinə malik olmayan əməkdaşlar, xüsusi geyim forması və müdafiə dəbilqələri ilə təmin edilmişlər. Dəzgahlarla məşğul olan işçilər, səs-küydən müdafiə üçün xüsusi qulaqlıqlarla təchiz olunmuşlar. Fabrikin işçi heyəti həmçinin yüklərin doldurulub-boşaldılması zamanı təhlükəsizlik tədbirlərinin görülməsi istiqamətində təlimlər keçmişdir. İstehsal sexləri ilkin yardım aptek çantaları ilə təchiz olunmuşdur, yanğın təhlükəsizliyi sistemi yaxşılaşdırılmışdır. Dörd sahədə su çəni ilə birləşdirilmiş yanğın lövhələri qurulmuşdur. İş yerləri bu lövhələrə yaxın yerləşən əməkdaşlar yanğın əleyhinə avadanlıqlardan istifadə edilməsinə xüsusi öyrədilmişlər. Bundan başqa, ilk dəfə olaraq bütün işçilər yanğın və digər fövqəladə hadisələr zamanlı necə davranmaları barədə təlim keçmişlər.

Şirkərin rəhbəri qeyd edib: "Aldığımız məsləhətlər fabrikdə əməyin təşkili sistemini yaxşılaşdırmağa, işçilərin fiziki yüklənməsini azaltmağa, əməyin məhsuldarlığını artırmağa imkan vermişdir. İndi hər bir işçinin həftədə ən azı bir istirahət günü vardır. Keyfiyyətin idarə edilməsinin və əməyin və sağlamlığın mühafizə sisteminin yeni standartlarının tətbiqi müəssisəyə istehsalı genişləndirməyə imkan vermişdir. Beynəlxalq keyfiyyət sertifikatı əldə etməyimizin sayəsində biz bundan sonra istehsal etdiyimiz mebelin artıq ixracı barədə də düşünə bilərik".

700 layihə çərçivəsində məsləhətçi xidmətlər

Azərbaycanda hər il təxminən 60 şirkət BAS proqramı çərçivəsində yardım alır. BAS proqramı donorlar tərəfindən maliyyələşdirilir: layihənin Azərbaycanda həyata keçirilməsi üçün 2,2 mln. avro məbləğində vəsait Avropa Birliyi, Kanada, Avstriya, Çin, eləcə də AYİB səhmdarlarının Xüsusi Fondu və AYİB-in Keçid ölkələri üçün Fondu tərəfindən ayrılmışdır. Daha 1,9 mln. avro BAS çərçivəsində həyata keçirilən layihələrin müştəriləri tərəfindən ödənilmişdir.

BAS proqramının Azərbaycandakı layihə direktoru Lalə Rzayeva bildirir: "Biz 700-dən layihədə məsləhətçi xidmətlər göstərilməsi üçün 100-dən çox yerli konsaltinq şirkətləri ilə işləmişik".

BAS proqramından faydalanan şirkətlərin 72%-i layihələr başa çatdıqda öz maliyyə dövriyyələrini artırmışlar. Şirkətlərin 52%-i məhsuldarlığı yaxşılaşdırmışlar, 55%-i işçilərin sayını artırmışlar, 14%-i isə uğurla yerli və xarici banklardan maliyyə almağa nail olmuşlar.

Şərq Tərəfdaşlığı Proqramı haqqında:

Şərq Tərəfdaşlığı Proqramı Avropa Birliyinin Şərqi Avropa və Cənubi Qafqaz ölkələrinə dair xarici siyasətini tamamlayır və Avropa Qonşuluq Siyasətinin spesifik aspektini təşkil edir. 2009-cu ilin mayında Praqa Sammitindən başlanan Şərq Tərəfdaşlığı Avropa Birliyi ilə Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan, Moldova, Belarus və Ukrayna arasında siyasi assosiyasiya proseslərinin və gələcək iqtisadi inteqrasiyanın sürətləndirilməsi üçün zəruri şərtlərin yaradılmasına kömək edir.

BAS proqramı haqqında:

AYİB-in BAS proqramı xırda, kiçik və orta müəssisələrə bir sira yerli məsləhətçi xidmətlərə xərclərin bölüşdürülməsi əsasında çatım yaratmağa yönəlib. Proqram həm də yerli işgüzar məsləhətçi xidmətlərin infrastrukturunun davamlı inkişafına yardım edir ki, bu da xırda, kiçik və orta müəssisələr üçün xidmətlərin yaxşılaşdırılmasına imkan yaradır.

Ermənistan vətəndaşları Qarabağdakı zənginlər uğrunda ölməməlidir - Erməni jurnalist
Ermənistan vətəndaşları Qarabağdakı zənginlər uğrunda ölməməlidir - Erməni jurnalist
Rusiyanın Qarabağı öz tərkibinə qatmaq kimi ekzotik fikri yoxdur - Lavrov
Rusiyanın Qarabağı öz tərkibinə qatmaq kimi ekzotik fikri yoxdur - Lavrov
Qarabağda atəşkəs pozuntuları qeydə alınmayıb - Rusiya MN də erməni KİV-in iddialarını təkzib etdi
Qarabağda atəşkəs pozuntuları qeydə alınmayıb - Rusiya MN də erməni KİV-in iddialarını təkzib etdi
Loading Bars
Xəbər lenti
Braziliyada koronavirusa yoluxanların sayı 8,87 milyon nəfəri ötüb
Livanda karantin məhdudiyyətlərinə qarşı etiraz aksiyası zamanı 8 nəfər xəsarət alıb
Fransada ötən sutka koronavirusdan 445 nəfər ölüb
Merkel Baydenlə xarici siyasət, pandemiya və ticarəti müzakirə edir
Kanadada koronavirusa yoluxanların sayı 750 min nəfəri ötüb
ABŞ Senatı Yellenin maliyyə naziri vəzifəsinə namizədliyini təsdiq edib
Koronavirusun mutasiyası və peyvənd çatışmazlığı daha çox ölümlə nəticələnə bilər - BMT Baş katibi
Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 514 mindən çox artıb
Azərbaycan Respublikasının Avropa Şurasında üzvlüyünün 20 illiyi Strasburqda qeyd olunub (FOTO)
İsraildə koronavirusa yoluxanların sayı 600 min nəfəri ötüb
İtaliyanın baş naziri istefa vermək niyyətindədir
Xırdalanda baş verən partlayışdan sonra dağıntılar altından 1 nəfərin meyiti çıxarılıb (FOTO/VİDEO) (ƏLAVƏ OLUNUB)
Nizami Gəncəvinin yubiley tədbirləri əhəmiyyətli beynəlxalq əməkdaşlıq platformaları formalaşdıracaq
Türkiyədə son sutkada koronavirusdan 6 682 nəfər sağalıb
Azərbaycanın imkanları azad olunan torpaqlarımızda tez bir zamanda həyatın canlanmasına inam yaradır – Komitə sədri
Hikmət Hacıyev "Atlantic Council"ə müsahibəsində regional təhlükəsizliyin quruluşundan danışıb (VİDEO)
Azərbaycan əsasən bu ölkələrə məhsul ixrac edib
Vətən müharibəsinin qəhrəman tankçılarından bir qrupu general Həzi Aslanovun ata ocağını ziyarət edib (FOTO)
Braziliyada ağır yol qəzası baş verib, 21 nəfər ölüb
Britaniyada bir sutkada koronavirusdan 592 nəfər ölüb
Ermənilərin qışqırtdığı qaragüruh dəstə indi niyə susub? - TƏHLİL
Ermənistanda daxili gərginlik, böhran pik həddə: Daha pis günlər qarşıdadır
Mədəniyyət Nazirliyi Nizami Gəncəvi ili ilə əlaqədar müvafiq Fəaliyyət Planı hazırlayacaq
İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə torpaq islahatının aparılması üçün yeni mexanizm hazırlanacaq
İşğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpası zamanı hər bir iqtisadi rayonun təbii-iqlim şəraiti və profili nəzərə alınacaq
AŞPA İkinci Qarabağ müharibəsi çərçivəsində atəşkəsi alqışlayıb - Avropa Şurasının baş katibi
Nazirlər Kabineti Prezidentin tapşırıqları əsasında 2021-ci il üçün prioritetləri müəyyənləşdirdi (FOTO)
Azərbaycanda bu xəstəliklər artıq yoxdur
Füzuli rayonunun Dövlətyarlı kəndi (FOTO/VİDEO)
Yaponiyada 3 min dollardan ucuz elektromobillər istehsal olunacaq
Azərbaycan Ukraynaya öz istehsalı olan mühərrik yağları ixrac edəcək
Bu pozuntulara görə mindən çox şəxs məsuliyyətə cəlb olunub
Şabranda 2 azyaşlı uşaq yanan evdən sağ çıxarılıb
Prokurorluq Bakıda qadının ölümü ilə bağlı araşdırmalara başladı
Bakıda antisanitar şəraitdə fəaliyyət göstərən müəssisənin fəaliyyəti məhdudlaşdırıldı (FOTO)
Energetika Nazirliyi İctimai Şura üzvlüyünə namizədlərin irəli sürülmə vaxtını elan edib
Azərbaycanda 273 nəfər COVID-19-dan sağalıb, 57 nəfər yoluxub, 11 nəfər vəfat edib
“BakuBus” Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin idarəetməsinə verildi
Lütfi Zadənin 100 illiyik yubileyi qeyd ediləcək
İstanbulda bıçaqlı şəxs 3 Rusiya vətəndaşını yaralayıb
Astara gömrük postunda 21 kq narkotik aşkarlandı (VİDEO)
“Dərs vaxtı”nda cədvələ uyğun mövzular təqdim olunub
Baş Prokurorluq dəniz quldurları tərəfindən öldürülən azərbaycanlı ilə bağlı məlumat yaydı
Yanvarın 26-na USD/AZN rəsmi məzənnəsi
Ombudsmanın Milli Preventiv Qrupunun üzvləri tərəfindən Əfqan Sadıqov növbəti dəfə qəbul olunub
250 baş qırqovul vəhşi təbiətə buraxılıb (VİDEO)
Azərbaycanda işsizlik səviyyəsi 5 faizdən aşağı düşəcək
Ötən il Azercell-in LTE şəbəkəsinin ölkə üzrə genişlənməsi 85%-dən artıq olub
Azərbaycanda gənclərlə bağlı geniş tədbir keçiriləcək
MEDİA seminarlara başladı (FOTO)
Biznesinizi Yelo bankla genişləndirin
Ceyhun Bayramov İranın xarici işlər naziri ilə görüşüb
2025-ci ilə kimi şəhid ailəsi, qazi və Çernobıl əlillərinin mənzil-məişət şəraiti yaxşılaşdırılacaq - Nazir müavini
Füzuli rayonunun Kürdlər kəndi (FOTO/VİDEO)
“Azərişıq” və “Azəriqaz” kommunal sektorda əməkdaşlıq edəcəklər
Ağcabədidə yaşayış binasının bütün elektrik kabelləri yanıb
Putin onun haqqında hazırlanan filmdəki iddialara münasibət bildirib
Baş Prokurorluqda geniş kollegiya iclası keçirilib
FHN dağlıq ərazilərdə yaşayan və dağlara səfər edən vətəndaşlara müraciət edib (VİDEO)
Milli Məclisin İctimai birliklər və dini qurumlar komitəsi hesabat verdi
Şəhid ailələri və əlilliyi olanlara veriləcək mənzillərlər bağlı nazirlikdən AÇIQLAMA
Erməni Apostol Kilsəsinin Ermənistan siyasətinə təsiri təhlil edilib (FOTO)
“Azərbaycan Gimnastika Federasiyası” İctimai Birliyinin Ümumi Yığıncağı və İcra Komitəsinin iclası baş tutub (FOTO)
Rusiyalı deputatın adı "qara siyahı"ya salnıb - Leyla Abdullayeva
Kimya sektorunda Egey bölgəsinin ixracat lideri yenə SOCAR-ın Petkim şirkəti oldu (FOTO)
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva yenidən Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının prezidenti seçilib
Dövlət qulluğu müsabiqənin test imtahanında iştirak etmək üçün qeydiyyat başlayıb
8 prokurorluq işçisi vəzifəsindən azad edilib
Ötən il 30 şəxs tutularaq Azərbaycana ekstradisiya edilib
Dəniz quldurlarının qaçırdığı gəmidə həyatını itirən azərbaycanlı Qabona gətirilib - Çavuşoğlu
Türkiyə sualtı qayığı yerli raketin sınaq atışını keçirib (VİDEO)
Pandemiyadan sonra bizi gözləyən problem: yollarda sıxlıq artacaq
Zaman puldur. Karvannews-la iş tapmaq daha asandır!
İranda bir gündə 100-ə yaxın şəxs koronavirusdan ölüb
Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi ötən il 39 şəxsi cinayət başında yaxalayıb
Azad olunmuş ərazilərdə şirkətlərimiz işə başlamağa hazırdır - İran XİN başçısı
Azərbaycan Prezidenti: Xudafərin su anbarı ilə bağlı planlar artıq çox aktiv fazadadır
“AzerGold” QSC-də ötən ilin yekunlarına dair onlayn müşavirə keçirilib (FOTO)
Arazın hər iki sahili boyu hər zaman soydaşlıq və dostluq münasibətləri mövcud olub - Məhəmməd Cavad Zərif
Prezident İlham Əliyev: Azad edilmiş ərazilərin yenidən qurulmasında İran şirkətlərini görməyə çox şad olarıq
Prezident İlham Əliyev: Regionda yeni vəziyyətlə əlaqədar yeni imkanlar əməkdaşlığa geniş qapılar açır
Prezident İlham Əliyev müharibə əlilləri və şəhid ailələrinin evlə təmin olunması ilə bağlı sərəncam imzalayıb
Bu ərazilərdə ov etmək qadağandır - Xidmət rəisindən açıqlama (VİDEO)
Ötən il Azərbaycanda 7 yeni partiya qeydiyyata alınıb
Masallı Xəstəxanasının direktoru həbs edildi
“İlham Əliyev. İnkişaf - məqsədimizdir” çoxcildliyinin 105-ci kitabı çapdan çıxıb
Ağstafa sakinindən 6 kiloqramdan çox heroin götürülüb (FOTO/VİDEO)
Şəhid polkovnik-leytenant dəfn olundu (FOTO)
281 vəzifəli şəxs barəsində 180 cinayət işinin ibtidai istintaqı tamamlanıb
DİN sahibkarın meşələri məhv etməsi və ev heyvanlarını güllələməsi ilə bağlı iddialara münasibət bildirib
Fermerləri aldadıb pul alan dələduz çobanlar saxlanıldı (FOTO/VİDEO)
DOST mərkəzlərində rekord sayda vətəndaş müraciəti qeydə alınıb (FOTO)
Fındıq bağlarına birdəfəlik əkin subsidiyası torpaq kateqoriyasına görə veriləcək
"Şahdəniz" yatağından hasil olunan kondensat satışından əldə edilən gəlir 220 milyon dolları ötüb
Əfqanıstanda İtaliya səfirliyinin avtomobili partladılıb
Dövlət Neft Fondu "Azəri-Çıraq-Günəşli" layihəsindən gəlirlərini açıqlayıb
2020-ci ildə 254 cinayətkar qrup zərərsizləşdirilib
Bu sahələr fəaliyyətini bərpa etdi (FOTOREPORTAJ)
Ötən il Azərbaycanda 67 min 972 oğlan doğulub
Papua-Yeni Qvineyada güclü zəlzələ olub
Bütün xəbərlər