Autsorsinq - müasir biznesin uğurlu çıxış yolu

Autsorsinq - müasir biznesin uğurlu çıxış  yolu

Bakı. Trend:

Heç kimə sirr deyil ki, hər bir biznesmen öz işini qurarkən bir məqsəd güdür- stabil gəlir əldə etmək. Son zamanlar isə bu istək daha da artır. Dövriyyə aşağı düşür, kontraktların sayı azalır, əlavə vəsait axtarışları başlayır, işçi sayının ixtisar olunması məcburiyyəti yaranır. Tanış vəziyyətdir, elə deyilmi? Bir tərəfdən əlverişli şərtlərlə kredit axtarışı, digər tərəfdən işçilərin işlərinə nəzarət. Sizcə Siz çıxılmaz vəziyyətdəsiniz? Ancaq bu belə deyil. Çin dilindən tərcümədə “böhran” sözü iki heroqliflərdən ibarətdir: (危 机 wēijī - «veytszi»), «təhlükə » və «şans». Deməli, Çin fəlsəfəsinə əsasən, “Təhlükə varsa, ondan çıxış yolları da vardır”. Sizin üçün bu cür “Şans” autsorsinq ola bilər. Bu məqalədə Sizləri “autsorsinq” dünyası ilə tanış etməyə çalışacağıq.

Gəlin görək, “autsorsinq” nə deməkdir?

“Autsorsinq” (“outsoursing”) ingilis sözüdür , “outside resource using” (“kənar mənbədən istifadə etmək”) söz birləşməsindən əmələ gəlib, biznes dilində desək, şirkətin qeyri-effektli və ya az effektli fəaliyyət növünün daha üstün keyfiyyət göstəricilərinə malik peşəkar tərəfdaşlarına ötürülməsi deməkdir.

“Autsorsinq” məfhumu XX əsrin fenomeni kimi qəbul edilib və yalnız XX əsrin 80-ci illərindən biznes aləmində bir istiqamət kimi geniş yer almağa başlayıb.

Autsorsinqin tarixi

“Autsorsinq” sözü termin olaraq ilk dəfə 1989-cu ildə “Eastman Kodak” şirkəti tərəfindən istifadə edilmişdir. Onlar İT xidmətlərini başqa şirkətə ötürməklə bu istiqamətdə daha üstün keyfiyyət göstəricilərinə nail ola bildilər.

Autsorsinq xidmətlərinin tarixində hüquq və auditor şirkətlərinin xüsusi rolu var. Mütəxəssislərin fikrincə XX əsrin əvvəllərində dünyaca məşhur olan “Böyük dördlük” - “KPMG”, “Deloitte & Touch”, “Price waterhouse Coopers”, “Ernst & Young” kimi auditor firmalarının - illik gəlirləri 50 milyard dollar təşkil edirdi.

Autsorsinq xidmətinin tarixindən danışanda iki nəhəng “Ford Motors Company” və “General Motors” şirkətlərinin dahi menecerləri Henri Fordun və Alfred Slounun qarşıdurmasından danışmamaq mümkün deyil.

12 il ərzində Henri Ford xırda bir müəssisəni nəhəng bir holdinqə çevirməyi bacarmışdı. 1909-cu ildə avtomobil istehsalı say etibarilə 18 644-dən 1 250 000-dək artmışdır. Ancaq artıq 1927-ci ildən etibarən “General Motors” şirkətinin istehsal etdiyi avtomobillər bazarda daha üstün mövqe qazanmağa başladı. Nəticədə, dahi menecer Henri Ford rəqibi Alfred Slouna məğlub oldu.

Yarandığı gündən “Ford Motors Company” şirkəti böyük bir imperiyanın qurulması ilə məşğul olmuşdur. Henri Ford məhsulun istehsalında və istehlakçıya çatdırılmasında hər bir prosesin məhz öz şirkətinin daxilində başlayıb bitməsinə nail olmuşdur. Bir misal gətirək, Ford Braziliyada 2.5 mln akr torpaq sahəsi alıb kauçuk plantasiyaları salmış, adını da “Fordlandiya” qoymuşdur. Lakin müəyyən vaxt keçdikdən sonra Henri Ford belə bir qənaətə gəldi ki, “heç bir şirkət öz resursları ilə kifayətlənə bilməz.” Ancaq o, artıq gecikmişdi.

1921-ci ildə “General Motors” şirkətinə gəlmiş Alfred Sloun başqa yol ilə getdi. Onun tərəfindən böyük bir layihə hazırlandı. Layihənin yeniliyi autsorsinq şirkətlərinin xidmətlərindən istifadə etmək idi. Sloun anladı ki, müəyyən sahələrdə professional şirkətlərin xidmətlərindən istifadə etmək daha sərfəli və effektiv nəticə verir. Necə deyərlər, “Təkəri yenidən ixtira etmək heç də vacib deyil”.

Beləliklə, bu iki nəhəng şirkətin mübarizəsi bir daha autsorsinq xidmətlərinin ümumi biznesə nə qədər faydalı olmasını sübut etdi. Bu gün “Toyota Motor Corporation” firması demək olar ki, biznes proseslərinin 70 %-ni kənar müəssisələrə etibar edir.

Beləliklə, autsorsinqin çox qısa, ancaq sürətlə inkişaf edən bir tarixi var. Buna sübüt olaraq, autsorsinq xidmətinin növlərinə nəzər yetirsək kifayətdir. Cədvəldən göründüyü kimi, autsorsinq xidməti qısa müddət ərzində həddindən çox şahələnmişdir.

Autsorsinq xidmətlərinin növləri.

Autsorsinq xidmətlərinin formaları

Tam autsorsinq - müəssisənin müəyyən bir prosesinin tam halda kənar bir təşkilata verilməsi.

Misal: “Microsoft Corporation” şirkətinin işçilərinin təhsillərinin artırılması autsorsinq şirkətə həvalə edillib.

Hissəvi autsorsinq – müəssisənin müəyyən proseslərinin yalnız bir hissəsinin kənar bir təşkilata həvalə edilməsi.

Misal: “General Motors” şirkəti avtomobillərinin istehsalında yalnız bir xəttin avtomatlaşdırılması işini “Electronic Data Systems” şirkətinə həvalə edib.

Təkmilləşdirilmiş autsorsinq - autsorsinq xidmətlərinin yeni istiqamətlərindən biridir. Burada söhbət şirkətin bir neçə funksiyasının kənar şirkətlərə verilməsindən gedir.

Misal: “Apple Computer” korporasiyası 70 % istehsalat funksiyalarını “Tokyo Electric Power Company”, “Regis Mckenna” və s. kimi şirkətlərə autsorsinq edib.

Autsorsinq fəaliyyət növündə müxtəlif xarici mənşəli ifadələr işlənilir. Həmin sözlərin bəziləri ilə Sizlər tanışsınız, bəzilərini isə ümumiyyətlə eşitməmisiniz. Gəlin autsorsinqin xüsusi lüğəti ilə tanış olaq.

Autsorsinqin xüsusi lüğəti:

Proqram təminatı üzrə provayder (Application Service Provider) (ASP)

ASP- öz server resursları və korporativ lokal şəbəkə vasitəsilə şəxslərə və ya təşkilatlara xüsusi ödəniş hesabına İnternetə qoşulmanı təmin edən xüsusi lisenziyaya malik müəssisələr.

Biznes proseslərin autsorsinqi (BPO)

BPO - şirkətin profilinə aid olmayan funksiyaların digər ixtisaslaşdırılmış şirkətlərə ötürülməsi və nəticə olaraq ümumi fəaliyyətin optimizasiyası vasitəsidir. Belə funksiyalar adətən maliyyə- mühasibatlıq, İnsan Resursların idarə edilməsi, hüquq, marketinq və tibbi xidmətlərdən ibarətdir.

Subpodrat (Contract Manufacturing)

Contract Manufacturing- istehsalat və ya tikinti işlərinin onşor və ya ofşor hesab edilən üçünçü şəxslərə verilməsi.

Ko-sorsing(Co-soursing)

Co-soursing- bir neçə biznes funksiyalarının həm daxili, həm də xarici resurslar vasitəsilə birgə həyata keçirilməsidir.

Avadanlıqların idarə edilməsi (Facilities Management)

Facilities Management - Müştəri tərəfindən avadanlıqların idarə edilməsinin kənar bir hüquqi və ya fiziki şəxslərə autsors edilməsidir.

İnsorsinq (daxili istehsal) autsorser şirkətə yöndəndirilən sahənin həmin müəssisədaxili şöbələrə yönləndirilməsi.

Niarşorinq (Nearshoring) - yaxın məsafədə yerləşən müəssisəyə müəyyən sahələrin autsors edilməsi.

Offşorinq (offshoring) - xarici ölkələrin birinə aurtsorsinq ermək.Yaxın xarici ölkəyə autsorsinq etmək niarşoring kimi də qəbul edilə bilər.

Xidmətin səviyyəsi haqqında əlavə razılaşma (Service Level Aqreement SLA)

SLA- adətən autsorsinq müqaviləsinə əlavə razılaşma kimi qəbul edilir. Bu razılaşmada xidmətin səviyyəsinə dair müəyyən müddəalar qarşılıqlı razılaşmaya əsasən müəyyən edilir (operativlik, məktubu cavablandırma vaxtı, sənədlərin dövriyyə forması və s.)

Autsorsinq sahəsi biznes aləmində yeni olduğundan bəzi iş adamları fəaliyyət sahələrini autsor edərkən qarşı tərəf ilə münasibətlərin hüquqi tənzimləməsində çətinlik çəkillər. Bu təbii bir haldır: Siz xidmət müqaviləsi bağlamalısınız, yoxsa işlərin görülməsi barədə müqavilə? Ümumiyyətlə “iş görülməsi ”və” xidmət göstərilməsi” arasında nə fərq var? Siz tapşırıq, brokerlik, ticarət nümayəndəsi, saxlama və daşıma xidmətləri barəsində müqavilə imzalamalısınız? Üzr istəyirik! Sizləri çətin hüquqi suallar ilə yorduq. Bu məsələnin daha ətraflı hüquqi tənzimlənməsi ilə maraqlandığınız təqdirdə saytımıza müraciət edə bilərsiniz.

Dünyada geniş yayılan autsorsinq artıq Azərbaycanda da tətbiq olunur. Autsorsinq xidmətlər bazarında ən böyük təcrübəyə malik olan şirkətlərdən biri “Business Service Centre”MMC-dir. Artıq 20 ilə yaxın iş təcrübəsilə şirkətimiz autsorsinq sahəsində yüksək dərəcədə peşəkar xidmətlər göstərir.

“BSC” MMC hansı xidmətlərin autsorsinqini Sizə təklif edir?

“BSC Group”-la əməkdaşlıq Sizə nə verəcək?

“BSC”MMC tərəfindən təqdim edilən xidmətlərin fərqliliyi.

1. İş təcrübəsi – Sizin mütəxəssislərin iş təcrübəsi kifayət qədər deyil? Onların təhsilinin artırılmasına büdcənizdəki vəsait kifayət etmir? İşçilərimizin hər biri fəaliyyət göstərdiyi sahə üzrə ən azı 10 illik iş təcrübəsini Sizinlə bölüşməyə hazırdır.

2. Peşəkar komanda – Sizin bir orta statistik mühasibinizin fəaliyyəti bizim maliyyə departamentinin beynalxalq sertifikatlar almış peşəkar işçi heyəti tərəfindən həyata keçiriləcək.

-3 vəkil və altı hüquqşünasdan ibarət professional komanda Sizin hüquqi məsələlərinizi araşdıraraq yaranan problemlərin qarşısını alma yollarını öncədən tövsiyyə edəcək.

-Adətən, mühasiblərin diletant formada apardığı kadr sənədləşməsini bizim müəssisəmizin ali təhsilli hüquqşünaslardan ibarət komandası Qanunvericiliyə uyğun şəkildə yerinə yetirəcək.

3. Biznesdə konfidensiallıq - Siz biznesiniz haqqında olan məlumatların yayılmasından ehtiyat edirsiniz? Bizim şirkət peşəkar hüquqşünaslar tərəfindən tərtib edilmiş kommersiya sirrinin qorunması haqqında müqavilə imzalanandan sonra birgə əməkdaşlığa başlayır.

4. Biznesin inkişafı sahəsinin bütün istiqamətlərində xidmətlər təklif olunması- Biz sizə biznesin idarə edilməsinin əsas istiqamətlərinin həyata keçirilməsində yardımçı olmağa hazırıq.

5. Operativ və fasiləsiz xidmət - Sizin mühasib və ya hüquqşünas məzuniyyət və ya ezamiyyətdə olan zaman Sizin işləriniz dayanır? Siz bizimlə vaxt itkisinə məruz qalmadan problemlərinizi həll edəcəksiniz.

6. Yaranmış və ya yarana biləcək problemlərin sistemli həlli - Mühasibinizin yalnız “qaynar xətlə” məsləhətləşdiyi problemlərdə müqavilədə nəzərdə tutulmuş xidmət dairəsindən asılı olmayaraq, həmin maliyyə, hüquqşünas və kadr mütəxəssislərindən ibarət heyətimiz birgə araşdıraraq daha düzgün və qanunvericiliyə əsaslanmış nəticəyə gələcəkdir.

Biznesin idarə edilməsi və işlərə nəzarət böyük vaxt və işçi qüvvəsi, bəzən isə informasiya və təhsil resursları tələb edir. Bu işdə «autsorsinq» Sizə kömək ola bilər. İldən-ilə bu xidmət sahəsi personalın idarə olunması sistemində daha da aktuallaşır. Artıq siz autsorsinqin nə olduğunu, onun növlərini və inkişaf tarixini bilirsiniz. Bu gün autsorsinq xidmətlərindən istifadə və faydalanma vaxtıdır.

Hörmətli iş adamları!
Əgər Siz şirkətinizi məşhur şirkətlər sırasında görmək və uğur əldə etmək istəyirsinizsə, biz bu işdə sizə yaxından köməklik etməyə hazırıq.
Beləliklə, “autsorsinq Sizin köməyinizə gəlir.”

Birbank yenidən ən çox istifadə olunan və bəyənilən rəqəmsal platforma oldu
Birbank yenidən ən çox istifadə olunan və bəyənilən rəqəmsal platforma oldu
Xarici valyutaların manata qarşı məzənnələri
Xarici valyutaların manata qarşı məzənnələri
Biznes vebsaytınızın fiziki serverə niyə ehtiyacı olduğunun 5 səbəbi
Biznes vebsaytınızın fiziki serverə niyə ehtiyacı olduğunun 5 səbəbi
Loading Bars
Xəbər lenti
Aİ nümayəndəliyinin rəhbəri 20 Yanvar faciəsi ilə əlaqədar Azərbaycana başsağlığı verib
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva rəsmi "Instagram" səhifəsində 20 Yanvar faciəsinin ildönümü ilə bağlı paylaşım edib (FOTO)
Bu gün Azərbaycanda 20 Yanvar faciəsinin 32-ci ildönümüdür
"Trendyol" malları birbaşa alıcıların evinə çatdıracaq
Ərdoğanın Ukraynaya səfərinin tarixi məlum olub
Türk Dövlətləri Təşkilatı 20 Yanvar faciəsi ilə bağlı paylaşım edib
Saatlıda karantin qaydalarının pozulduğu toy məclisi aşkarlandı
Azərbaycan hər hansı qeyd-şərt olmadan delimitasiya prosesinə başlanılmasının tərəfdarıdır - Nazir
“Müstəqilliyə gedən yolun şərəf və qəhrəmanlıq salnaməsi” mövzusunda videokonfrans keçirilib
Prezident İlham Əliyevin rəsmi "Facebook" səhifəsində 20 Yanvar faciəsi ilə bağlı paylaşım edilib (FOTO)
Böyük Britaniya minalarla mübarizədə təcrübəsini Azərbaycanla bölüşür - Səfir
Azərbaycanda əsasən hansı ölkələrin vətəndaşları təhsil alır?
1400-dən çox şəxs bu əməlinə görə cərimə edilib
Ölkədə minik avtomobillərinin istehsalı artıb
Azərbaycanda pensiyaçıların sayı açıqlanıb
Azərbaycan 2021-ci ili yüksək iqtisadi artım tempi ilə başa vurdu - TƏHLİL
Tramp Mayamidə iki mindən çox lüks ev tikdirməyi planlaşdırır
Şərqşünaslıq İnstitutunda 20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsi yad edilib (FOTO)
Göyçay DYP-yə yeni rəis təyin olundu
“Məşğulluğa Dəstək Layihəsi”nə bu il daha 6 min şəxs cəlb edilərək kiçik biznesləri qurulacaq (FOTO)
Şamaxı sakinindən silah və patronları götürülüb
DGK sədri BMT-nin Azərbaycandakı rezident əlaqələndiricisi ilə görüşüb (FOTO)
Taksi sürücüsünün narkotikin təsiri altında olduğu müəyyən edilib
Bakıda metro qatarında problem yaranıb
Britaniyada dördgünlük iş həftəsi ilə eksperiment işə salınacaq
Ötən il idmançılarımız 500-dən çox medal qazanıb
Xaçmaz Rayon İcra Hakimiyyətində vətəndaşların videoformatda qəbulu keçirilib (FOTO)
ADU-da 20 Yanvar faciəsinin ildönümü ilə əlaqədar tədbir keçirilib
Pandemiyanın növbəti dalğası ərəfəsindəyik - MM Səhiyyə Komitəsinin sədr müavini (VİDEO)
Sumqayıt Dövlət Yol Polisi şöbəsində ölüm hadisəsi olub
Fransanın məsuliyyətsiz bəyanatlarına Bakıdan sərt reaksiya - “Əsas məsələ”də MÜZAKİRƏ (FOTO/VİDEO)
5 milyon manatdan artıq dələduzluqda təqsirləndirilən şəxsə hökm oxundu
Bakıda məşhur restoranlar cərimələndi
Azərbaycanda cəza çəkən bütün iranlı qadın məhkumlar qarşı tərəfə təhvil verilib - RƏSMİ
Yanvarın 21-nə USD/AZN rəsmi məzənnəsi
Ceyhun Bayramov ATƏT-in forumunda Ermənistan nümayəndəsinin əsassız iddialarını rədd edib (FOTO)
Azad edilmiş ərazilərdə dislokasiya olunan hərbi hissələrin fəaliyyəti yoxlanılıb (FOTO)
SOCAR-ın 2021-ci il üzrə əsas istehsalat göstəriciləri açıqlanıb (FOTO)
20 Yanvar xalqımızın Qəhrəmanlıq salnaməsidir (FOTO)
Tehranda 20 Yanvar faciəsinin ildönümü qeyd edilib (FOTO)
Fransada atışma olub, ölən var
20 yanvar Ümumxalq Hüzn Gününə həsr edilmiş tədbir keçirilib (FOTO)
Azərbaycanda COVID-19 əleyhinə peyvənd olunanların sayı açıqlanıb
Bu qanlı hadisəni azadlıq mübarizəsi və milli həmrəyliyimizin təzahürü kimi qürurla anırıq
Azərbaycanda 1 151 nəfər COVID-19-a yoluxub, 9 nəfər vəfat edib
Ötən il yol qəzalarında 345 piyada ölüb
Qadını öldürüb yol kənarına atanlardan biri tutuldu (FOTO/VİDEO)
Ötən il yol qəzalarında 706 nəfər həlak olub - RƏSMİ
Uşaq evində valideynlə dava edən tərbiyəçi işdən çıxarıldı
DİN uşaq bağçasında valideynlə tərbiyəçi arasındakı qalmaqalı nəzarətə götürdü
"Azəriqaz"ın sayğacını elan saytında satışa çıxaran qadın saxlanıldı (FOTO)
Tərtərdə 16 yaşlı məktəbli qız qaçırılıb
Avropa İttifaqı ölkələrinin səfirləri Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edib (FOTO)
Mediasiya şurası VƏ MÜSİAD arasında əməkdaşlıq protokolu imzalanıb (FOTO)
Hacı Zeynalabdin Tağıyevin abidəsi bürünc-tunc qarışığından hazırlanıb - Xanlar Əhmədov
20 Yanvar əlillərinə və şəhid ailələrinə birdəfəlik maddi yardım ödənildi
20 Yanvar xalqımızın milli birlik və həmrəylik sınağından uğurla çıxdığı tarixdir - Vüqar Rəhimzadə
Unibank ipoteka faiz dərəcəsini endirib
İranda ötən sutka ərzində 19 nəfər koronavirusdan ölüb
Kaspersky 2021-ci ildə ABŞ-da patent alan rus şirkətləri arasında lider elan edilib
2021-ci ildə 1348 nəfər əlilliyi olan şəxs özünüməşğulluq proqramına cəlb edilib
Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyində 20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsi anıldı (FOTO)
ANAMA Goranboydakı mina hadisəsi ilə bağlı məlumat yayıb
Gəncədə oğurluq edən və silah saxlayan şəxslər saxlanılıb (FOTO/VİDEO)
Ötən il 3206 hərbi qulluqçu və şəhid ailəsi üzvünə psixoloji yardım göstərilib
Azərbaycan hərbçiləri Türkiyədə təlimə qatılıblar (FOTO)
Azad edilmiş torpaqlara səfər edən şəxslər postlarda yenidən yoxlanacaq - Elşad Hacıyev
Həmkəndlilərinin evindən oğurluqlar edən şəxs saxlanılıb
Buraxılış imtahanlarının proqramları açıqlanıb
Mingəçevir Dövlət Universitetində ADA Universitetinin məlumatlandırma görüşü keçirilib (FOTO)
Hacı Zeynalabdin Tağıyev Azərbaycan tarixində zəngin adam kimi yox, məhz xeyriyyəçi kimi qalmışdır - Tamam Cəfərova
Vətəndaşlar ildə bir dəfə həm Şuşaya, həm də Ağdama gedə biləcəklər - RƏSMİ
İranda qar və daşqına görə 700 kənd yolu bağlanıb
Azərbaycan məhsulları beynəlxalq sərgilərdə nümayiş olunacaq
İran xaricdən gətirilən koronavirus vaksinlərinin sayını açıqlayıb
İlahiyyat İnstitutunda 20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsi yad edilib (FOTO)
Sabah güclü külək, yağıntılı və soyuq hava şəraiti gözlənilir
Narkokuryerlik edən daha 8 nəfər saxlanılıb (FOTO/VİDEO)
Qazaxıstanda yeni müdafiə naziri təyin olunub
Azərbaycan 20-dən çox məhbusu İrana qaytarıb
Anasını balta ilə qətlə yetirən şəxs axtarılır
20 Yanvar şəhidi ailələri və əlillərinə 135 mənzil, 100-dək avtomobil verilib
XİN 20 Yanvar faciəsi ilə əlaqədar bəyanat yayıb
Abdin Fərzəliyev Abşeron Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı təyin edilib
İradə Gülməmmədova Abşeron Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilib
"Azərişıq" kommunikasiya strategiyası hazırlayıb
Monteneqro parlamentinin sədri Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzində olub
Energetika Nazirliyində 20 Yanvar faciəsinin 32-ci ildönümü anılıb
Türkiyə və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri 5 milyard dollara yaxın svop müqaviləsi imzalayıb
Rusiyada koronavirusa yoluxanların sayı kəskin artıb
Azad edilən ərazilərdə sahibkarlıq obyektləri ilə bağlı 40-a yaxın müraciət daxil olub - Azərişıq
Azad olunmuş torpaqlara səfər zamanı avtobuslarda bələdçilər olacaq - RƏSMİ
Teymur Musayev səhiyyə naziri təyin olundu - SƏRƏNCAM
Metronun "20 Yanvar" stansiyasında şəhidlərin xatirəsi yad ediləcək
Hava şəraiti ilə bağlı avtomobil yollarının vəziyyəti açıqlanıb
Pulları birlikdə yaşadığım polisə verirdim - Külli miqdarda dələduzluqda təqsirləndirilən qadın
AMEA prezidentinin və vitse-prezidentinin maaşları artırılıb
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə yeni səlahiyyət verilib
“Qırmızı kitab”a düşmüş quşları ovlayanlar saxlanılıb
Ombudsman beynəlxalq qurumları 20 Yanvar hadisələrini törədən şəxsləri mühakiməyə cəlb etməyə çağırıb
Bütün xəbərlər