Dövlət Dəniz Asministrasiyası rəhbərinin müavini: Azərbaycanın ticarət donanması yenilənməlidr (video)

Dövlət Dəniz Asministrasiyası rəhbərinin müavini: Azərbaycanın ticarət donanması yenilənməlidr (video)

Azərbaycan, Bakı/ Trend müxbir S.Əliyev/ Azərbaycan Respublikası Dövlət Dəniz Administrasiyası rəhbərinin müavini Namiq Ağamalıyevlə Trend ın müsahibəsi.

- 2007-ci ilin birinci yarısında Azərbaycan Respublikası Dövlət Dəniz Administrasiyası hansı uğurlara nail olub? 2007-ci ilin ikinci yarısı üçün planlar necədir?

- Sizin sualınıza cavab verərəkən bunu söyləməyi özümə borc bilirəm ki, bizim ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin son dərəcə uzaqgörən və müdrik siyasəti və onun davamçısı İlham Əliyevin Dəniz Administrasiyasının qurulmasının ilkin mərhələlərində göstərilən dəstəyi nəticəsində Azərbaycan aparıcı dəniz dövləti kimi tanınır. Bizim ümummilli liderimiz Heydər Əliyev hələ sovet dövründə respublika rəhbəri olarkən Azərbaycan iqtisadiyyatının möhkəmlənməsi və inkişafında dənizçilik sahəsini yüksək qiymətləndirirdi.

Sizə də məlumdur ki, bizim dövlətimiz tərəfindən 20-dən çox dənizçilik konvensiyası imzalanıb. Administrasiyanın fəaliyyətinə ölkə ərazisində dənizçiliklə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən bu konvensiyaların tələbləlrinə əməl olunmasına nəzarət, həmçinin Beynəlxalq Dəniz Təşkilatı qarşısında görülmüş işlər barədə dövrü hesabatlar vermək daxildir.

Azərbaycanın qəbul etdiyi konvensiyalar sırasında C-185 "Dənizçilərin milli şəxsiyyət vəsiqəsi haqqında" 2003-cü il BƏT (Beynəlxalq Əmək Təşkilatı) Konvensiyası var.

Nazirlər Kabineti və digər müvafiq orqanlarla razılaşdırıldıqdan sonra ölkə hökumətinə baxılması və təsdiq olunması üçün "Dənizçinin şəxsiyyət vəsiqəsi" haqqında sənəd təqdim olunub. Bu sənədin Azərbaycan bayrağı altınada üzən gəmilərdəki dənizçilər üçün və ümumilikdə dövlət üçün xüsusi əhəmiyyəti var.

Bu məsələ ilə bağlı biz bu ilin iyul ayında BƏT Müfəttişliyinin ekspertlərdən ibarət nümayəndə heyətini qəbul etdik. BƏT müfəttişliyinin nümayəndələri "vəsiqənin" tərtibatında lazımı düzəlişləri etdilər. Ümumilikdə müfəttişlik bizim işimizdən razı qaldı və bu sevindiricidir.

Hesab edirəm ki, uğurlar barədə danışmaq hələ tezdir, lakin bir il ərzində biz kifayət qədər böyük həcmdə işlər görmüşük.

Biz öz fəaliyyətimizi 20 aprel 2006-cı ildə prezidentin fərmanı ilə təsdiq olunmuş "Azərbaycan Respublikası Dövlət Dəniz Administrasiyasının Əsasnaməsi"nə uyğun olaraq həyata keçiririk. Yuxarıda göstərilən sənəd təsdiq olunan andan "Əsasnamənin" hər bir maddəsinə uyğun olaraq əsas sənədlər hazırlanır və təsdiq olunmaq üçün hökümətə təqdim olunur ki, bu da çox böyük həcmdə işdir və vaxtımız azdır.

Bizim fəaliyyətimizdəki əhəmiyyətli hadisələrdən biri bu ilin 1 iyun tarixindən ölkə hökuməti tərəfindən Dəniz Administrasiyasının göstərdiyi xidmət növləri üçün tariflərin təsdiq olunmasıdır. Bu da bizə gələcək inkişafa və ən əsası ölkə büdcəsinin dolmasına öz payımızı verməyə imkan verəcək.

İlin ikinci yarısında sentyabr ayında bizim Avropa Birliyi təhlükəsizlik üzrə Komitəsinin ekspertlər qrupu ilə işgüzar görüşümüz nəzərdə tutulub. AB eksppertlərinin gəlməsinin əsas məqsədi Azərbaycanda dənizçilərin hazırlığı, diplom verilməsi və dənizçilərin növbə çəkməsinin təftişi daxildir. Bu bizim hökumətimiz tərəfindən ratifikasiya olunmuş 1995-ci il düzəlişləri ilə STCW-78 beynəlxalq konvensiyasının tələbləridir. Sizə bildirim ki, bu çox ciddi tədbirdi və biz buna tam məsuliyyətlə hazırlaşırıq.

- Hazırda yüklərin daşınmasını, xüsusilə neft və neft məhsullarının daşınmasını artırmaq üçün Azərbaycan donanmasının, həmçinin liman və digər infrastrukturunun müasirləşdirilməsi nə dərəcədə lazımdır?

- Çox maraqılı və xüsusi yanaşma tələb edən sualdır.

Hazırda Azərbaycanın ticarət donanması Dövlət Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinə məxsus olan 40 tanker, 25 yük gəmisi və 7 bərədən ibarətdir. Əsasən tankerlər köhnədir və bu gəmilərdən 10-u əlavə korpusu olmayan tankerlərdi və yalnız 2010-cu ildə daxil olmaqla istismar oluna bilər. Gəmilər orta hesabla 25-30 ildir ki, istismar olunurlar.

Donanmanın müasirləşdirilməlsi böyük xərc və zaman tələb edən zəhmətli və ağır prosesdir.

Günbəgün dənizdə üzmək üçün təhlükəsizlik tələblərinin sərtləşməsi faktını nəzərə alsaq Dəniz Administrasiyasının rəhbərliyi Dövlət nəqliyyat donanmasının yeniləşməsi üzrə planların həyata keçirilməsi üçün hökumət tərəfindən baxılması və Dövlət İnvestmsiya proqramına daxil edilməsi üçün 2008-2011-ci illər üzrə öz təkliflərini təqdim edib. Təkliflərə 11 tanker, 10 yük gəmisi və 6 bərə alınması daxildir. Bütün gəmilər ən müasir formada dənizdə üzmək üçün təhlükəsizlik, insan həyatı və ətraf mühitin mühafizəsi tələblərinə cavab verməlidir.

İndi isə dəniz ticarət donanması ilə bağlı.

Ümumilikdə paytaxtımızın inkişaf perspektivi, bütün sənaye obyektlərinin şəhər kənarına çıxarılması və hələ 30 ildən çox əvvəl ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin qlobal milli park yaradılması barədə söyləməsini nəzərə alsaq limanın və Bakı buxtasının bütün infrastrukturu dəyişilməlidir. O, "Qara şəhəri" gözəl binaları olan yaşıl bir sahəyə çevirməyi arzulayırdı və indi onun uzaqgörənliyi bəhrəsini verir.

Ələt qəsəbəsində yeni dəniz ticarəti limanın tikilməsi barədə müxtəlif şirkətlərdən təkliflər gəlib. Mənə elə gəlir ki, bu gün üçün Cənubi Koreiyanın "GS Engineering & Construction" şirkətinin təklifi daha münasibdir.

- Son illər həmsərhəd ölkələrin hüquqmühafizə qurumları tərəfindən sahibləri azərbayacanlılar olan və qanunsuz balıqçılıqla məşğul olan gəmilərin saxlanılması halları artıb. Bunun qarşısını almaq üçün hansı tədbirləri görmək lazımdır?

- Bu normal təcrübədir. Bizim də səlahiyyətli orqanlarımız Azərbaycanın yurisdiksiyası altınada olan sulara qanunsuz daxil olan xarici gəmiləri saxlayırlar və onlara qarşı da müvafiq sanksiyalar tətbiq olunur.

Bir çox KİV bunu qeyri-peşəkar işıqlandırır.

Hər bir gəmi sahibi statusundan asılı olmayaraq qanun qarşısında məsuliyyət daşıyır. Əgər gəmi sahibinin kilkə tutmaq üçün icazəsi varsa və o qeyri-qanuni olaraq nərə balığı tutubsa bu məsuliyyət nəzərdə tutur. Burda təəccüblü heç nə yoxdur.

Mən bu məsələni müsahibələrimdən birində işıqlandırmışdım. Hesab edirəm ki, balıqçı gəmilərinin sahiblərinin qeyri qanuni hərəkətlərinin qarşısını almaq üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyi və Dövlət Sərhəd Xidməti ilə birlikdə bütün balıqçılıq gəmilərinin, həmçinin vətəndaşların mülkiyyətində olan gəmilərin Azərbaycan limanlarına daxil olması və çıxması prosedurlarını reqlamentləşdirən və bu qaydaların pozulmasına görə məsuliyyəti nəzərdə tutan qanunvericilik aktı hazırlamaq lazımdır.

- Azərbaycan öz gəmilərinin Rusiyanın daxili sularından - Xəzər dənizindən Volqa-Don kanalı ilə Azov dənizinə gəmilərin keçməsində çətinliklə üzləşir. Bu məsələnin tamamilə həll olunması üçün hansı tədbirləri görmək lazımdır?

- Sirr deyil ki, müstəqillik qazandıqdan sonra hər bir respublika öz daxili problemləri ilə baş-başa qaldı və bu problemlərin həlli böyük çətinliklərlə qarşılaşır.

İndi, təqribən iki onillik keçəndən sonra, müəyyən iqtisadi və siyasi stabillik müşahidə olunur ki, bu da öz növbəsində dövlətlər arasınada etibarlı əlaqələri özündə ehtiva edir. "Tərəflər sıx və qarşılıqlı əməkdaşlıq əsasında müqavilə imzalayıblar" ifadəsi indi keçmiş sovet respublikalarına aid edilir. Amma niyəsə biz heç cürə bunu Azərbaycan bayrağı altınada üzən gəmilərin Rusiyanın daxili sularından keçməsi məsələsi ilə bağlı Azərbaycan və Rusiya arasındakı əlaqələrə tətbiq edə bilmirirk.

Hər bir Azərbayacan gəmisindən Rusiyanın daxili sularından bir istiqamətdə keçmək üçün orta hesabla 35-50 min dollar vəsait alınır.

Bu gəmilərin keçidlə bağlı üzləşdiyi problem Azərbayacan Respublikası hökuməti və Rusiya Federasiyası hökuməti arasında Azərbaycan Respublikası gəmilərinin Rusiya Federasiyası daxili sularından keçməsi şərtləri və qaydaları haqqında Razılaşma" imzalanmaqla həll oluna bilər.

Bu razılaşmanın layihəsi hələ 1994-cü ildə qəbul olunub, amma anlaşılmaz səbəblər ucbatından bu məsələ dondurulub.

İyulun 2-də Azərbaycan Dövlət Dəniz Administrasiyasının rəhbəri Qüdrət Qurbanov Sankt-Peterburq şəhərində keçirilən MDB ölkələri dəniz və çay nəqliyyatı üzrə Dövlət Administrasiyalarının Şurasında iştirak edib. Şuranın toplantısında administrasiya rəhbəri bir sıra mühüm məsələlərə cavab verib ki, bunlardan da biri Rusiya Federasiyasının daxili sularından bizim gəmilərimizin keçməsi ilə bağlı məsələ idi.

- Xəzər dənizində yüklərin daşınmasının artmasının planlaşdırılması, həmçinin Bakı-Tiflis-Ceyhan layihəsi çərçivəsində Azərbaycana Qazaxıstandan neft nəqlinin həcminin artmasının gözlənilməsi ilə əlaqədar gəmiçiliyin təkhlükəsizliyinin artırılması üçün hansı tədbirləri görmək lazımdır?

- Yığcam cavab verim - istənilən müəssisənin təhlükəsizliyi yalnız ona qarşı olan bütün tələblərin yerinə yetirilməsinə ciddi nəzarət nəticəsində qoruna bilər. Bu tələblər bizim ratifikasiya etdiyimiz beynəlxalq konvensiyalarda, dənizdə üzmə təhlükəsizliyini, dənizdə insan həyatının və ətraf mühütün mühafizəsini reqlamentləşdirən dövlətdaxili sənədlərdə əks olunub. Göstərilmiş marşrut üzrə neft axının artmasını nəzərə alaraq bu ciddi layihənin iştirakçısı olan tərəfləri arasında təhlükəsizliyin təmin olunması və məsuliyyət zonası dəqiq bölünməlidir. Gəmi sahibləri dənizlə daşınmanın təhlükəsizliyini təmin etməlidirlər. Bunun üçün gəmi "SOLAS-74" Beynəlxalq Konvensiyasının IX fəslinin tələblərinə uyğun olaraq yoxlamadan keçməlidir. ("Təhlükəsizliyin İdarə olunması üzrə Beynəlxalq Konvensiya").

Sonra isə neftin təyin olunmuş son məntəqəyə qədər boşaldılmasının təhlükəsizliyini isə sahil qiurumları təmin etməlidirlər. Bütün bu mexanizm isə qarşılıqlı əlaqələr dəqiq təmin olacağı təqdirdə müntəzəm olaraq işləyə biləcək.

"Veliev" şirkəti “21-ci Avrasiya Qapı, Pəncərə və Şüşə 2020” beynəlxalq sərgisində iştirak edib (FOTO)
"Veliev" şirkəti “21-ci Avrasiya Qapı, Pəncərə və Şüşə 2020” beynəlxalq sərgisində iştirak edib (FOTO)
Bakı Limanı üfüqi yonma və tornaçı vintaçan dəzgahlarının satınalması üzrə  açıq müsabiqə elan edir
Bakı Limanı üfüqi yonma və tornaçı vintaçan dəzgahlarının satınalması üzrə açıq müsabiqə elan edir
Dəniz Limanı xəbərdaredici nişanların satınalması üzrə açıq müsabiqə elan edir
Dəniz Limanı xəbərdaredici nişanların satınalması üzrə açıq müsabiqə elan edir
Loading Bars
Xəbər lenti
Qazaxda tank əleyhinə raket tapılıb (FOTO)
Vüsal Qasımlı: Azərbaycan elektron hökumətin inkişafına görə dünyada “yüksək liqa”dadır
Çinin şimalında zəlzələ baş verib
Atəşkəs rejimi 43 dəfə pozulub
Qırğızıstanda zəlzələ baş verib
ABŞ-da baş verən atışmada 2 polis əməkdaşı həlak olub
Bir qrup rusiyalı həkim pandemiya ilə mübarizədə kömək etmək üçün Azərbaycana gəlir
Şirvanda yanğın olub
Məşhur hindistanlı aktyor koronavirus diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilib
Qazaxda hərbi təyinatı olmayan metal əşya tapılıb
ABŞ-da sutkada 71 mindən çox insan koronavirusa yoluxub
Binəqədidə yaşayış binasında yanğın olub
İranda yaşayış binasında qaz partlayıb
FHN: Yağış sularının dolduğu ərazilərdə təxirəsalınmaz tədbirlər həyata keçirilir
Moskvada koronavirusdan daha 27 nəfər ölüb
Türkiyədə koronavirusdan sağalanların sayı 193 min nəfəri ötüb
ÜST: Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 219 mindən çox artıb
213 obyektdə sanitar-epidemioloji tələblər pozulub
Azərbaycanda koronavirusla bağlı aparılan testlərin sayı açıqlandı
Ananı məqsədlərinə alət edən qardaşlar: Emin və Mehman Hüseynovlar nəyi demək istəmirlər? - TƏFƏRRÜATLAR (VİDEO)
Abşeronda avtomobil yanıb
DİN, Baş Prokurorluq və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi keçirdikləri birgə əməliyyatla bağlı məlumat yaydı (VİDEO)
Nepalda sel və torpaq sürüşməsi qurbanlarının sayı 40-a çatıb
Rusiyada ermənilərin Polad Bülbüloğluna qarşı təxribatı baş tutmadı
Azərbaycan XİN: Ermənistan rəhbərliyi apardıqları siyasətə görə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələsində tamamilə tək qalıblar
Çində zavodda partlayış baş verib
Baş Nazir bağlanan 3 bankla bağlı Konstitusiya Məhkəməsinə sorğu gondərdi
“Nar” və TƏBİB “Günün Qəhrəmanları” müsabiqəsinə start verir
Azərbaycanda havanın temperaturu 38 dərəcəyə yüksələcək
BMT Baş Assambleyasının 31-ci xüsusi iclasının ilkin gündəliyi dərc olunub
Pendirin orqanizmə faydaları və təhlükələri
Heydər Əliyev Fondu daha bir şəhid ailəsinə dəstək oldu (VİDEO)
Qırğızıstanda ötən gün 552 nəfər koronavirusa yoluxub
Azərbaycanda koronavirusdan sağalan 90 yaşlı nənə - Onu siz də tanıyın (VİDEO)
Bağ evində narkotik əkib-becərən keçmiş məhkum saxlanılıb (FOTO)
Nazirlik verilən 190 manata qarpız alaraq parçalayan şəxslə bağlı məsələyə münasibət bildirdi
ABŞ-da 66 mindən çox yoluxma qeydə alındı
Prokurorluq Ucar sakininin döyülərək öldürülməsi ilə bağlı məlumat yayıb
Nazirlik bəzi şəxslərin 190 manat almaması ilə bağlı suallara aydınlıq gətirdi
AzMİU-nun magistratura səviyyəsinə onlayn qeydiyyat davam edir
Xızıda körpünün altından 13 ədəd zenit top mərmisi və patronlar tapıldı (FOTO)
Azərbaycan “Davamlı inkişaf məqsədləri indeksi” üzrə 54-cü yerdə qərarlaşaraq bütün qonşularını geridə qoyub - Bəhruz Quliyev
Azərbaycanda daha 531 nəfər koronavirusa yoluxdu, 514 nəfər sağaldı, 6 nəfər öldü
Cəlilabadda karantini pozan 6 obyekt aşkarlanıb
Prezident İlham Əliyev Monteneqronun Prezidentini təbrik edib
Ekspert: Pik saatlarda yalnız avtobuslarla Bakının sərnişindaşıma tələbatını ödəmək çətindir
Azər Badamov: Azərbaycan BMT-nin hesabatında tutduğu mövqeyinə görə regional liderdir
Şəkidə təkrar qarğıdalı əkini aparılır (FOTO)
İsmayıllıda 900 kq-dan artıq narkotik vasitə məhv edilib i(FOTO)
Nizami rayonunda parkın içində tikilən qanunsuz obyekt sökülüb (VİDEO)
AzMİU tələbələri Şuşanın memarlıq abidələrinin bərpa eskiz layihələrini hazırlayıblar (FOTO)
Özbəkistanda həftəsonu günlərində özünütəcrid rejimi tətbiq olunacaq
Nizami Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edildi - SƏRƏNCAM
Baş Nazir kolleclərlə bağlı qərar imzalayıb
Brilyantlarla bəzədilmiş tibbi maskalar satışa çıxarılıb
Gəncədə xəstəxananın hasarının uçması qaz xəttini yararsız hala salıb (FOTO)
Bakıda küçə və yollarda son vəziyyət (FOTO)
AQTA reyd keçirib: 73 obyektdə qayda pozuntusu aşkarlanıb (FOTO)
İran Xəzərdə kilkə ovuna başlayıb
Vladimir Nikiforov: Azərbaycanlı həkimlər təkcə koronavirus infeksiyasının müalicəsində deyil, həm də digər sahələr üzrə çox inkişaf edib (VİDEO)
Kamaləddin Qafarov: Azərbaycan koronavirus pandemiyasına qarşı qlobal mübarizədə həmişə fəal mövqeyi, bu sahədə digər ölkələrlə konkret həmrəyliyi ilə fərqlənib
İranda koronavirusa yoluxanların sayı 255 mini keçib
ABŞ-da 8 min məhbus azad ediləcək
Özünüməşğulluq proqramının 200-dən çox iştirakçısına kiçik bizneslərini qurmaq üçün aktivlər verilib
Naqif Həmzəyev: Soydaşlarımızın girovluqda saxlanılması Ermənistanın insanlıq əleyhinə cinayət əməllərinin sübutudur
Azərbaycan davamlı inkişaf indeksi üzrə təkcə regional lider deyil, eyni zamanda bir sıra digər inkişaf etmiş ölkələrlə rəqabət apara biləcək səviyyədədir - Deputat
Sabah 35 dərəcəyədək isti olacaq
Yol polisi yenidən dayanma-durmaya görə cərimə yazacaq
STP-nin Bəyanatı: STP-nin Baş direktoru öz xahişi ilə işdən azad olunub
Nepalda daşqın və torpaq sürüşməsi - Onlarla ölü
Samuxda qadının evindən pul və qızıl oğurlayanlar saxlanılıb (FOTO)
Rusiyalı həkim Aleksandr Averyanov: İri şəhərin yarısı eyni anda xəstələnsə, heç bir səhiyyə sistemi buna tab gətirməz
Ermənistanda futbol klubunun 17 üzvü koronavirusa yoluxub
Türk Hava Yolları Azərbaycana uçuşları artırdı
Rusiyalı həkim: Azərbaycanda reanimasiya şöbələrinin təchizat səviyyəsi heyranlıq doğurur (VİDEO)
Rusiyada daha 6 611 nəfər koronavirusa yoluxdu
UNEC-ə əcnəbilərin sənəd qəbulu davam edir
Gürcüstanda olan Azərbaycan vətəndaşlarının təxliyəsi davam edir
Koronavirusa yoluxan jurnalist Aynur Nəsirova sağalıb
AZAL Ər-Riyaddan çarter reysi ilə 83 həmyerlimizi Bakıya gətirib (FOTO)
Azərbaycan nefti bahalaşıb
Kürdə batan şəxslərdən birinin meyiti tapılıb, digəri axtarılır
Ermənistanda koronavirusa yoluxanların sayı 31 min nəfəri keçib
Tvinninq layihəsinin yekun konfransı keçirilib
Kənar yollarla rayona sərnişin aparan sürücü və müştəriləri həbs olunub (FOTO/VİDEO)
Prezidentə yazırlar: Siz çətin günlərdə xalqımıza böyük dayaqsınız, biz sadə vətəndaşlar da daim sizinləyik
Tədris Terapevtik Klinikasında yeni oksigen generatoru işə salınıb
Deputat: Əhali sayı təxminən Azərbaycanla eyni olan inkişaf etmiş ölkələrdə yoluxma 60-70 mini ötür
Bərpa olunan enerji sahəsinə əlavə investisiyaların cəlbi üzrə tədbirlərin icrası müzakirə edilib
Cahangir Əsgərov “Şərəf” ordeni ilə təltif edilib - SƏRƏNCAM
Xəzər rayonunda karantin rejimi ilə əlaqədar monitorinqlər davam etdirilir (FOTO)
Xüsusi icazəsi olanların şəxsiyyət vəsiqələri ilə sərnişin daşıyan sürücü tutuldu
Azərbaycan nümayəndəsi növbəti dövr üzrə ÜPİ-nin Xidmət Keyfiyyəti Fondu Şurasının sədr müavini seçilib
Ağsuda mal-qara oğurlayan qəssab saxlanılıb (FOTO)
Venesuelada fövqəladə vəziyyət daha bir ay uzadıldı
Azərbaycan 2021-ci ildə elektron biznesi genişləndirməyi hədəfləyir
Ermənistan sutka ərzində atəşkəsi 49 dəfə pozdu
Aya Sofyada ilk Cümə namazı iyulun 24-də qılınacaq
Sumqayıtda yataqxanada yanğın olub
Azərbaycanda dövlət xətti ilə ipoteka kreditləşməsi artıb
Bütün xəbərlər