Ağılın gücü ilə qazanılmış Qələbə və Azərbaycanın “ağıllı güc” strategiyası

Ağılın gücü ilə qazanılmış Qələbə və Azərbaycanın “ağıllı güc” strategiyası

Bakı. Trend:

Qırx dörd gün davam edən və noyabrın 10-da başa çatan Vətən müharibəmiz xalqımızın 30 ilə yaxın davam edən torpaq həsrətinə son qoymaqla yanaşı, Azərbaycanda illərdir güclü dövlət quruculuğu istiqamətində aparılan strategiyanın və müəyyən hədəflərə hesablanmış ağıllı siyasətin məntiqi nəticəsi oldu. Bu qırx dörd gün bütün dünya ordumuzun gücünə, möhkəm siyasi iradəmizə, xalqımızın sarsılmaz birliyinə, böyük iqtisadi imkanlarımıza və Qələbəmizi şərtləndirən bu kimi digər amillərə şahidlik etdi. Bu gücü isə Azərbaycan 27 il ərzində atılan düşünülmüş addımlar, verilmiş müdrik qərarlar sayəsində qazanıb.

Birinci Qarabağ müharibəsindən dərhal sonra güclü dövlət quruculuğuna başlayan Azərbaycan həm də Ermənistanı iqtisadi blokadaya saldı

Beynəlxalq münasibətlər sistemində, bütün analizlərdə, nəzəriyyələrdə güc əsas amil kimi çıxış edir. Dövlətlərin mövcudluğunu qoruyub saxlamaları üçün müəyyən gücə sahib olmalarının vacibliyi, beynəlxalq siyasətin, əslində, güc uğrunda bir mübarizə olması haqqında müxtəlif nəzəriyyələr də var. Uzun illər ərzində güc deyilərkən yalnız hərbi qüdrət nəzərdə tutulurdusa, sonralar artıq iqtisadi əməkdaşlıq, sərmayə yatırımları və digər bu kimi yollarla qarşıya qoyulan hədəflərə çatmaq mümkün oldu.

Birinci Qarabağ müharibəsindən ağır itkilərlə çıxan Azərbaycanda isə ötən 27 il ərzində güclü dövlət quruculuğu məhz yuxarıda qeyd etdiyimiz hər iki istiqamət nəzərə alınmaqla həyata keçirildi. Bu da təbiidir. Birinci Qarabağ müharibəsindəki məğlubiyyətin əsas səbəblərdən biri orduda vahid komandanlığın olmaması idisə, digəri isə ölkədə mövcud olan özbaşınalıq səbəbindən iqtisadi inkişaf üçün heç bir əsaslı addımın atılmaması oldu. Yəni, heç bir dövlətçilik anlayışı olmayan təsadüfi şəxslərin hakimiyyətə gəlmələrinin acı nəticəsi olaraq torpaqlarımızın 20 faizi işğal edildi, ölkə isə məhv olmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qaldı.

Xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə gələn ulu öndər Heydər Əliyev isə məhz “iqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir” prinsipi əsasında dövləti əsaslı şəkildə yenidən qurmağa başladı.

Müharibədən yenicə çıxmış bir ölkənin 1994-cü ildə - atəşkəsin əldə olunmasından bir neçə ay sonra “Əsrin müqaviləsi” kimi önəmli bir sazişin imzalanmasına nail olması təbii ki, Azərbaycanın qüdrətli dövlətə çevrilməsi yolunda atılan ən önəmli addım idi. Bu da birmənalı olaraq Heydər Əliyevin beynəlxalq arenadakı nüfuzunun, təsir imkanlarının və ona olan inamın sayəsində reallığa çevrilmiş oldu. Bununla yanaşı, Ermənistan istisna olmaqla bütün qonşu ölkələrlə, digər xarici dövlətlərlə və təsisatlarla qarşılıqlı iqtisadi maraqlara əsaslanan əməkdaşlıq əlaqələri quruldu ki, bu da zamanla ölkəmizin siyasi maraqlarının beynəlxalq miqyasda təmin olunmasında mühüm rola malik oldu. Beləliklə, Ermənistanın iqtisadi blokadasının və gələcək hərbi məğlubiyyətinin təməli elə birinci Qarabağ müharibəsindən dərhal sonra qoyulmuş oldu.

Bununla yanaşı, ölkədə makroiqtisadi sabitlik təmin olundu və iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinə sərmayə yatırımları edildi. Təkcə bir faktı qeyd edək ki, 1995-ci ildən başlayaraq ölkəmizə xarici investisiya qoyuluşunda sürətlə artım müşahidə olundu və qısa müddət ərzində bu rəqəm 10 milyard dollara çatdı. 1996-2001-ci illərdə ölkədə fəaliyyət göstərən xarici investisiyalı müəssisələrin sayı 717-dən 1974-ə, müəssisələrdə çalışanların sayı isə təxminən 15 min nəfərdən 25 min nəfərə çatdı. Bütün bunların sayəsində də ölkəmiz davamlı iqtisadi inkişaf yoluna qədəm qoymuş oldu.

Bununla yanaşı, qısa müddət ərzində Azərbaycan nizami ordunun formalaşması, ölkənin beynəlxalq aləmdə tanınması, imicinin formalaşması, bir nömrəli problemimizlə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində də mühüm addımlar atıldı. Bu məqamda ATƏT-in Lissabon sammitində Heydər Əliyevin qətiyyətli iradəsi sayəsində Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı müddəaların ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin xüsusi bəyanatına salınmasını qeyd etmək lazımdır.

İqtisadi imkanlar, qlobal əməkdaşlıq, qüdrətli ordu, beynəlxalq dəstək

Əgər 1993-2003-cü illər Azərbaycanın güclü dövlət qurmaq yoluna ilk addımları kimi qiymətləndirilirsə, sonrakı 17 il ərzində Azərbaycan beynəlxalq münasibətlərin fəal aktorlarından biri kimi, mühüm qlobal təşəbbüslərlə aparıcı dövlət olmaq yolunda böyük addımlar atdı.

Azərbaycanın bir başa təşəbbüsü və iştirakı ilə həyata keçirilən neft, qaz və nəqliyyat layihələri nəinki ölkəmizin, həmçinin regionun iqtisadi qüdrətini artırdı, buna paralel olaraq isə bütün bu fürsətlərdən kənarda qalmış Ermənistanın iqtisadi blokadasını daha da gücləndirdi və işğalçı ölkənin onsuz da məhdud olan iqtisadi imkanlarının üzərindən tamamilə xətt çəkmiş oldu. Belə olan halda iqtisadi maraqların daim öndə tutulduğu dünyada Azərbaycana maraq daha da artdı. Etibarlı tərəfdaş imicini formalaşdıran ölkəmiz qısa müddət ərzində artıq Avropanın enerji təhlükəsizliyinin əsas təminatçılarından birinə çevrildi. Qonşu və tərəfdaş ölkələrlə iqtisadi tellərlə qurulan münasibətlər qısa müddət ərzində siyasi və digər sahələrdə də əməkdaşlıq əlaqələrinin formalaşmasını təmin etdi. Qonşu ölkələrin iştirakı ilə qurulan çoxtərəfli platformalar isə regionda yeni əməkdaşlıq imkanları açdı və böyük maraqla qarşılandı.

Təbii ki, artan iqtisadi imkanlar artıq ordu quruculuğuna daha böyük vəsaitlərin ayrılmasına, hərbi arsenalımızın ən müasir texnikalarla təchiz edilməsinə böyük imkanlar açırdı. Ötən illər ərzində məhz hərbi məqsədlər üçün hər il əvvəlkilərdən daha böyük məbləğlərdə vəsaitlər ayrıldı, bir çox hallarda Silahlı Qüvvələrimizə ayrılmış xərclər Ermənistanın bütün dövlət büdcəsindən təxminən 2 dəfə çox olurdu. Bununla yanaşı, peşəkar hərbçilərin hazırlanması istiqamətində də böyük işlər görüldü. Hərbçilərin beynəlxalq təlim və kurslarda iştirakları təmin edildi, vətənpərvərlik ruhu ən yüksək səviyyədə təbliğ olundu.

Əlbəttə ki, ali hədəflərə çatmaq yolunda haqq işimizin beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması və onun dəstəyinin qazanılması olduqca zəruri məsələlərdən idi. Ölkənin ali rəhbərliyinin bütün səfərlərində, keçirdiyi bütün görüşlərində, mötəbər tribunalarda etdiyi bütün çıxışlarda Dağlıq Qarabağ münaqişəsi əsas mövzu oldu. Bununla yanaşı, müvafiq dövlət qurumlarımız, diplomatik missiyalarımız, diaspor təşkilatlarımız bu işdə səfərbər olundu və əməli addımlar atıldı, beləliklə, dünya Azərbaycanın ədalətə söykənən mövqeyi barədə məlumatlandırıldı.

Həmçinin ötən illər ərzində münaqişənin həlli üçün hüquqi baza kifayət qədər genişləndirildi. BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri ilə yanaşı, BMT Baş Assambleyası, Qoşulmama Hərəkatının, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının, Avropa Parlamentinin, digər nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların sənədlərində Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmini ilə bağlı müddəalar yer aldı ki, bu sənədlər də Vətən müharibəsində bizim haqlı mövqeyimizi bir daha gücləndirmiş oldu.

Demək olar ki, ötən illər ərzində iqtisadi qüdrətindən səmərəli və məqsədli şəkildə istifadə edən Azərbaycan əksər sahələrdə qabaqcıl ölkələr sırasında yer aldı. Ən önəmlisi isə Azərbaycan Ordusu dünyanın ən güclü 50 ordusundan birinə çevrildi.

İqtisadiyyatı güclü olan dövlət bir neçə il ərzində işğal olunmuş ərazilərini cəmi 44 gün müddətində azad etməyə qadir oldu

Beləliklə, 2020-ci ilin son aylarında hər kəs “İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir” fikrinin əsl mahiyyətini, bu kəlamın fəlsəfəsinin nədən ibarət olduğuna şahidlik etdi: İqtisadiyyatı güclü olan dövlət bir neçə il ərzində işğal olunmuş ərazilərini cəmi 44 gün müddətində azad etməyə qadir oldu.

Azərbaycan 27 ildən çoxdur ki, onun ədalətli mövqeyini qəbul etmək istəməyənlərə, Ermənistana və ona havadarlıq edib işğalın davam etdirilməsini təmin edənlərə 44 gün ərzində həyata keçirdiyi “Dəmir yumruq” əməliyyatı ilə başa saldı ki, artıq o, özü bir güc sahibidir.

Bəli, 27 il ərzində Azərbaycan öz inkişaf yolunu seçdi, gücləndi, Ermənistanın isə bütün yollarını bağlayaraq güclənməsinin qarşısını aldı, onu bütün regional layihələrdən kənarda buraxdı. Elə bir mühit formalaşdırdı ki, xarici ölkələr regionda etibarlı tərəfdaş kimi, Azərbaycanı seçdi. Bu iqtisadi güc, qüdrətin verdiyi imkanlar Azərbaycanın döyüş meydanında da parlaq qələbəsini şərtləndirən əsas amil oldu. Ordumuz 44 gün ərzində düşmənin belini qıraraq, onu torpaqlarımızdan iti qovan kimi qovdu.

Artıq Ermənistan başa düşür ki, Azərbaycanın gücünü qəbul edib və onunla hesablaşmaqdan başqa yolu qalmayıb. Ermənistan rəhbərliyi də etiraf edir ki, onlar illər ərzində bütün sahələrdə Azərbaycandan qat-qat geridə qalmışdılar. Hətta danışıqlar masasında belə Azərbaycanın aşkar üstünlüyünün olduğunu qəbul edirlər. Ermənistanın ilk olaraq Qarabağı diplomatik masada uduzduğunu etiraf edir, beynəlxalq ictimaiyyətin Ermənistanın Azərbaycan ərazilərini işğal etməsi faktını sənədləşdirdiyini vurğulayırlar.

Noyabrın 10-da imzalanan üçtərəfli Bəyanat isə Ermənistanın acı məğlubiyyətinin etirafı oldu. Lakin işğala son qoyulması, Ermənistan xalqı üçün də yeni imkanların açılması deməkdir.

Azərbaycanın “Ağıllı güc” strategiyası: “Sərt güc”dən “yumşaq güc”ə keçid

Güclü iqtisadiyyatı, qüdrətli Ordusu sayəsində Azərbaycanın qazandığı Qələbə ilə “Dağlıq Qarabağ münaqişəsi” ifadəsi artıq tarixə qovuşdu. Bu “sərt gücün” tətbiqi ilə Azərbaycan işğalçıya yerini göstərdi, işğala son qoydu və yeni reallıqlar yaradaraq əməkdaşlıqlar üçün də yeni imkanlar açdı.

“Biz bölgədə yeni bir işbirliyi platformasını yaratmalıyıq. Artıq ilkin bəyanatlar verildi. Bu, çoxtərəfli platforma ola bilər. Bu işbirliyi platformasında iştirak edən bütün bölgə ölkələri bundan ancaq faydalana bilər. Ənənəvi Türkiyə-Azərbaycan-Gürcüstan işbirliyi var. Eyni zamanda, Azərbaycan-Rusiya-İran işbirliyi var. Türkiyə-Rusiya-İran işbirliyi var. Yəni, bütün bu işbirliyi platformalarını biz ümumiləşdirib vahid platforma kimi təqdim edə bilərik. Əgər Ermənistan rəhbərliyi müharibədən düzgün nəticələr çıxararsa və öz əsassız iddialarından əl çəkərsə və gələcəyə baxarsa, o zaman onların da bu platformada yeri ola bilər”. Bu fikirləri Prezident İlham Əliyev Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla Bakıda keçirdiyi görüşdən sonra mətbuata bəyanatında bildirib. Türkiyə Prezidenti də öz bəyanatında buna bənzər fikirlər səsləndirib.

Əlbəttə ki, bu təşəbbüs Azərbaycanın sülhpərvər siyasətinin daha bir təcəssümüdür. Həm də ölkəmiz “sərt güc” və “yumşaq güc”ün sintezi olan “ağıllı güc” strategiyasından məharətlə istifadə etməklə əsl məqsədinin davamlı sülhə nail olmaq olduğunu ortaya qoyur, həmçinin illərdir işğalçı Ermənistana düşdüyü ağır vəziyyətdən çıxmaq yollarını göstərir.

Əsəd Məmmədov

Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı Azərbaycanın müstəqilliyinə verilmiş vəsiqə oldu - Deputat
Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı Azərbaycanın müstəqilliyinə verilmiş vəsiqə oldu - Deputat
BMT Konqresində Ermənistanın hərbi cinayətləri ifşa edilib
BMT Konqresində Ermənistanın hərbi cinayətləri ifşa edilib
Cənab İlham Əliyev prezident seçildiyi ilk gündən xoşagəlməz hallara qarşı kəskin mübarizə aparılıb – Deputat
Cənab İlham Əliyev prezident seçildiyi ilk gündən xoşagəlməz hallara qarşı kəskin mübarizə aparılıb – Deputat
Loading Bars
Xəbər lenti
AFFA Ukraynada oynayan daha bir futbolçunu milliləşdirir
Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı Azərbaycanın müstəqilliyinə verilmiş vəsiqə oldu - Deputat
İspaniyada 8 Martla əlaqədar aksiyaların keçirilməsi qadağan edilib
“YAŞAT” Fondu daha bir qazinin yeni doğulan övladına hesab açır (FOTO)
Roma papasının İraqa səfəri başa çatıb
Azərbaycanla birgə sənaye şəhərciyi yaratmaq İranın iqtisadi inkişafının nailiyyətidir - Nazir
ABŞ İran sərhədlərinə bombardmançı göndərdi
İranda ötən sutka 99 nəfər koronavirusdan ölüb
Livanda etirazçılar əsas yolları bağlayıb
MDU rektoru xanım əmkdaşları təbrik edib (FOTO)
Türkiyədə peyvənd olunanların sayı 10 milyonu keçib
Kürdə batan şəxsin meyiti 36 gündən sonra tapıldı
BMT Konqresində Ermənistanın hərbi cinayətləri ifşa edilib
Türkiyədə 31 FETÖ üzvü saxlanılıb
Cənab İlham Əliyev prezident seçildiyi ilk gündən xoşagəlməz hallara qarşı kəskin mübarizə aparılıb – Deputat
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan qarşısına qoyduğu bütün hədəflərə nail olur - Deputat
İşğaldan azad olunmuş ərazilərə keçməyə cəhd göstərən şəxslər saxlanıldı
Qadınlar arasında sahibkarlıq fəaliyyətinə maraq artır
Sahibə Qafarova 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə qadınları təbrik edib
Zəngilan rayonunun Qaragöz kəndi (VİDEO)
Yaponiyalı iş adamları Quba Soyqırımı Memorial Kompleksini ziyarət ediblər (FOTO)
Badamdardakı sürüşmə zonasında 3 quyu qazılır - FHN
"Barselona" futbol klubunun prezidenti seçilib
Sabah hava necə olacaq?
Nazirlikdən Badamdardakı sürüşmə ilə bağlı AÇIQLAMA
“La Vanguardia” qəzeti: Müharibədən sonra Qarabağa qayıdış
Bakıda 8 mart (FOTOREPORTAJ)
ABŞ-da reper öldürülüb
“InvestAZ”-dan dünya maliyyə bazarları ilə bağlı həftəlik analiz
Həftə sonu yol qəzalarında 4 nəfər ölüb
Ermənistanda koronavirusdan ölənlərin sayı 4 mini keçdi
Xocavənddə düşmənin atıb qaçdığı silah-sursat aşkarlandı (FOTO/VİDEO)
Xızıda dəmir torlar oğurlayan şəxs yaxalandı (FOTO)
Badamdar yamacı yenidən sürüşdü (FOTO)
İstanbulda küçəyə çıxma qadağası götürüləndən sonra böyük tıxaclar yaranıb
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə Azərbaycan qadınlarını təbrik edib
Xaçmaz Rayon İcra Hakimiyyətində Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə şəhid anaları və digər qadınlarla görüş keçirilib (FOTO)
Axtarışda olan Biləsuvar sakini Bakıda saxlanıldı
Lənkəranda karantini pozan daha 3 obyekt aşkarlandı
Səudiyyə Ərəbistanının neft təsislərinə PUA-larla hücum edilib
Aİ-də hər ay 100 milyon doza koronavirus peyvəndi alınacağı gözlənilir
Epidemioloji vəziyyəti nəzarətdə saxlamaq üçün ən səmərəli üsul karantinin tətbiqidir - İnfeksionist
Millət vəkili Sevil Mikayılova Xaçmazda ictimai fəal qadınlarla görüşüb (FOTO)
Finlandiya karantin tədbirlərini sərtləşdirir
Koronavirus Avropaya daha bir ciddi təhlükə yaradıb
"Brent" markalı neftin qiyməti 71 dolları ötüb
Blinken Əfqanıstan liderini BMT-nin təşkilatçılığı ilə sülh konfransı keçirməyə çağırdı
Venesuela prezidenti "Sputnik V" ilə aşılandıqdan sonra özünü yaxşı hiss etdiyini deyib
Bitkoinin qiyməti 51 320-yə yüksəlib
Cənubi Koreya ABŞ hərbçilərinin ölkədə saxlanmasına xərcləri artıracaq
Tramp vəzifəsindən getdikdən sonra Nyu-Yorka ilk səfərini edəcək
Ekvatorial Qvineyada dörd güclü partlayış olub, ən az 20 nəfər ölüb
Azərbaycanda 8 Mart – Beynəlxalq Qadınlar Günü qeyd olunur
Prezident İlham Əliyevin rəsmi "Facebook" səhifəsində Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə paylaşım edilib
Türkiyədə son sutkada koronavirusdan 7 785 nəfər sağalıb
Futbol üzrə İspaniya çempionatı: "Atletiko" liderliyə davam edir
Bakıda avtoyuma məntəqəsində yanğın olub
Cüdo üzrə millimiz “Böyük dəbilqə” turnirini iki bürünc medalla başa vurub (FOTO)
"Liverpul" İngiltərə Premyer Liqasında ardıcıl altıncı ev məğlubiyyətini alıb
ÜST: Dünyada ötən sutka koronavirusa 478 mindən çox yoluxma qeydə alınıb
Güclü külək əsir, bəzi rayonlara qar yağır - FAKTİKİ HAVA
Güclü külək paytaxt küçələrində fəsadlar törədib - FHN (FOTO/VİDEO)
Fransada hava bombasını zərərsizləşdirmə əməliyyatına görə 4,5 mindən çox insan təxliyə edilib
“Böyük dəbilqə”: Cüdoçumuz Məmmədəli Mehdiyev bürünc medala sahib olub
Azərbaycanın Zəfərinin arxasında Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan uğurlu siyasət dayanır - Deputat
YAP bundan sonra fəaliyyətini müasir çağrışlara uyğun həyata keçirəcək - YAP İdarə Heyətinin üzvü
Respublikanın 24 şəhər və rayonunda ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinin şagirdləri üçün buraxılış imtahanı təşkil olunub
Azərbaycan təmsilçisi yüngül atletika üzrə Qış Avropa çempionatında ikinci yeri tutub
Bu gün Yeni Azərbaycan Partiyası ölkənin siyasi sisteminin monolit gücüdür - Vüqar Rəhimzadə
Dövlət qulluğuna qəbul olmaq üçün keçirilən test imtahanları başa çatıb
Ağdam rayonunun Suma kəndi (VİDEO)
6 partiyanın milli maraqlar naminə YAP-a qoşulması yeni siyasi həmrəylik modeli oldu - Pərvin Kərimzadə
İranda ötən sutkada 8 min nəfər koronavirusa yoluxub, 93 nəfər ölüb
Küveyt portalında Prezident İlham Əliyevin KİV nümayəndələri üçün keçirdiyi mətbuat konfransı barədə məqalə dərc olunub
Azərbaycanda işləyən qadınların ən çoxu 31-40 yaşlarında olanlardır - Nazirlik
Azərbaycanda koronavirusa yoluxma sayı 400-ü keçdi
Dövlət Neft Fondu beynəlxalq arenada şəffaf imicə malik quruma çevrilib
Azərbaycan Ordusunda 9 000-ə yaxın hərbi qulluqçu COVID-19-a qarşı peyvənd olunub - MN
Dənizdə dalğanın hündürlüyü 4,8 mətrə çatıb - Faktiki Hava
Rusiyada son sutkada 368 nəfər koronavirusdan ölüb
Hər bir vətəndaş əlindən gələni etməlidir ki, karantin qaydalarının sərtləşdirilməsinə getməyək - Adil Allahverdiyev
Bakıda güclü külək nəticəsində yük maşını aşıb (VİDEO)
Sabah Bakıda yağış, rayonlarda qar yağacağı gözlənilir
Bakıda külək məktəbin damını uçurdu (FOTO/VİDEO) (ƏLAVƏ OLUNUB)
Azərbaycanda peyvənd olunanların sayı 407 mini ötüb
Əfqanıstanda silahlılar hücum törədib, ölənlər var
A və B növü üzrə dövlət qulluğuna qəbul olmaq istəyən namizədlər test imtahanı verir
Füzuli rayonunun Qarakollu kəndi (VİDEO)
Braziliyada ötən sutka koronavirusdan 1 555 nəfər ölüb
Xızıda "VAZ" qarlı yolda qaldı, xilasedicilər 2 nəfər köməklik göstərib (VİDEO)
Azərbaycanın Qoşulmama Hərəkatına sədrliyi ilə bütün ölkələrin COVİD-19 peyvəndi ilə təmin olunması barədə sənəd qəbul olunub - XİN
Paraqvay prezidenti etirazlar fonunda bütün nazirlərdən istefa vermələrini istədi
SOCAR Litva benzininin Ukraynaya əsas tədarükçüsü olub
İsraildə koronavirusa yoluxanların sayı 800 min nəfərə çatır
Bu gün ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinin sonuncu sinfində oxuyan şagirdləri üçün buraxılış imtahanı keçirilir
"Twitter"in qurucusunun ilk paylaşımının qiyməti onlayn-hərracda 2 milyon dollara çatıb
Fransada ötən sutka koronavirusa 23 mindən artıq yoluxma qeydə alınıb
Tramp respublikaçılara onun adından istifadə edərək vəsait toplamağı qadağan etdi
Çexiyanın sabiq prezidenti koronavirusdan sağalıb
İtaliya Çempionatı: "Yuventus" "Latsio"nu məğlub etdi
Bütün xəbərlər