Rufiz Qonaqov: Azərbaycan televiziyası cəmiyyətin sosiallaşması prosesində iştirak payını sürətlə artırmaqdadır

Rufiz Qonaqov: Azərbaycan televiziyası cəmiyyətin sosiallaşması prosesində iştirak payını sürətlə artırmaqdadır

Bakı. Trend:

Noyabrın 6-sı radio və televiziya işçilərinin peşə bayramıdır.

Trend bu münasibətlə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının üzvü, Beynəlxalq Münasibətlərin Araşdırılması Mərkəzinin sədri, siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru Rufiz Qonaqovun məqaləsini təqdim edir.

Televiziya və radio insan həyatının ayrılmaz hissəsidir. Elm və texnologiyanın müasir inkişaf səviyyəsi televiziyanın cəmiyyətdəki rolunu daha da artırır. Bu gün dünyada internet və informasiyalı cəmiyyət inkişaf edir, yeni trendlər meydana çıxır, sosial şəbəkələr və onlayn media vaxtilə teleradioların üzərinə götürdüyü öhdəliklərin bir hissəsini mənimsəməyə başlayır. Bu pozitiv rəqabət meydanında hər bir informasiya mənbəyi yalnız kreativ ideyalar, yeni modern televiziya üslubu, cəmiyyətlə təmasın daha universal modellərini təqdim etməklə qalib gələ bilər. Bu baxımdan yeni dövrdə televiziyalar yeni çağırışlara adaptasiya olmaq üçün bir sıra yenilikçi ideyalara əl atırlar. Həyatımızda baş verən istənilən texnoloji dəyişikliklər fonunda belə televiziyanın rolu əvəzolunmazdır. Televiziya bu gün cəmiyyətin sosiallaşması prosesində iştirak payını sürətlə artırmaqdadır. Bu mənada, Azərbaycan televiziyası sosiallaşma kampaniyasının önündə gedən avanqard rolunu müvəffəqiyyətlə yerinə yetirir. Şərq aləmində ilk olan Azərbaycan televiziyası yarandığı gündən milyonlarla tamaşaçı auditoriyası toplayıb. Xalqımızın siyasi və mədəni həyatında olduqca önəmli çəkiyə malik Azərbaycan televiziyası rəngarəng proqramları ilə tamaşaçıların ən müxtəlif sahələrdə maariflənməsini təmin edir.

Müasir dünyamızda baş verən mürəkkəb proseslər, münaqişələr, siyasi konfrontasiyalar, qloballaşmanın yaratdığı yeni stereotiplər cəmiyyətə obyektiv və dolğun informasiyanın çatdırılmasına xeyli əngəllər yaradır. Transmilli korporasiyaların nəzarəti altında olan bəzi nüfuzlu teleradiolar artıq qərəzsizlik funksiyasını kənara qoyaraq müəyyən siyasi dairələrin maraqları çərçivəsində hərəkət edir. Bu reallıq əsas vəzifəsi obyektiv məlumat çatdırmaqdan ibarət olan digər dünya televiziyaları üçün ciddi problemlərə gətirib çıxarır. Eyni zamanda, bu, informasiya təhlükəsizliyinin təmini ilə bağlı cəmiyyətdə müəyyən çətinliklər yaradır. Televiziya məlumatı öz auditoriyasına obyektiv, qərəzsiz, operativ şəkildə çatdırmağa borcludur. Bu, ictimaiyyətin onlardan olan gözləntisidir. Əgər televiziya kanalları adını çəkdiyimiz meyarlardan uzaqlaşaraq populizm, şou, sensasiya arxasınca gedərsə, o zaman həmin informasiya mənbəyi peşəkarlıq və məsuliyyət hissindən uzaqlaşaq ki, bu da həmin KİV vasitəsinin reytinq dərəcəsinə sarsıdıcı zərbə vura bilər.

Bu günlərdə növbəti ildönümünü qeyd edən Azərbaycan televiziyası sözün əsl mənasında bütün Azərbaycanın televiziyası olduğunu ortaya qoyduğu fəaliyyəti ilə illərdir sübuta yetirir. Müasir dövrün reallıqları bəzi hallarda televiziyalardan ehkamlardan uzaqlaşaraq kosmopolit yanaşma tərzinə keçməyi tələb edir. Lakin əsl milli televiziya heç bir şərt altında milli-mental dəyərlərdən imtina edərək trend və reytinq arxasınca qaçmaz. Azərbaycan televiziyası da yarandığı gündən indiyədək məhz millli-mənəvi dəyərlərin keşiyində dayanaraq xalqa sədaqətlə xidmət edir, onun görmək istədiyi dəyərləri təbliğ edir, təkcə mahiyyəti ilə deyil, məzmunu ilə də milli xarakter daşıdığını nümayiş etdirir. Milli televiziyamızın ekranlarına gətirilən proqramlar, bu proqramların peşəkar jurnalistlər tərəfindən hazırlanması, ziyalı sözünə verilən dəyər bir daha təsdiqləyir ki, belə televiziya cəmiyyətin maariflənməsində, gənc nəslin vətənpərvər və sağlam ruhda böyüməsində, milli və dövləti maraqlarımızın qorunmasında müstəsna rol oynayır. Minlərlə jurnalistin yetişməsi üçün həqiqətən də “məktəb” funksiyasını yerinə yetirən Azərbaycan televiziyası bu gün də öz xeyirxah və humanist fəaliyyət xəttini uğurla davam etdirir.

Beləliklə, Azərbaycan televiziyası azərbaycançılığın geniş, sistemli, davamlı efir məkanıdır. Bu efir məkanının fəaliyyətini aşağıdakı mərhələlərə bölmək olar:

1. 1956 –1970–ci illərədək olan mərhələ;

2. 1970 – 1988-ci ilədək olan mərhələ;

3. 1988-1993–cü illər mərhələsi;

4. 1993-cü ildən bu günədək olan mərhələ.

İlk dövrlərdə Sovet Azərbaycanının ictimai–siyasi və mədəni həyatında yeni texniki vasitə olaraq sevilən televiziya kanalımız 70–ci illərdən başlayaraq ümummilli lider Heydər Əliyevin xüsusi diqqətilə azərbaycançılığın təbliği istiqamətində güclü və təsirli efir məkanına çevrildi. Həmin illərdə xalqın milli–mənəvi dəyərləri televiziyamızın efirində də özünə yer tapdı. Təsadüfi deyil ki, Ermənistanın ötən əsrin 80–cı illərinin sonlarından başlayaraq ölkəmizə qarşı ərazi iddialarına cavab olaraq yaranan vətənpərvərlik və milli ruhun təməlində də məhz Azərbaycan Televiziyasının təbliğ etdiyi milli–mənəvi ideya dayanırdı.

1993–cü ilədək olan üçüncü mərhələdə Azərbaycan Televiziyası özünün keçid dövrünü yaşadı. 1993–cü ildə ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə qayıdışı Azərbaycan milli televiziyası qarşısında yeni üfüqlər açdı. Artıq bu televiziya azərbaycançılıq ideyasının azad, məhdudiyyətsiz və ən səriştəli efir məkanına çevrildi.

Qeyd etmək lazımdır ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin milli-mənəvi dəyərlərimizə, Azərbaycan ziyalılarına, elm və mədəniyyət korifeylərinə, zəngin tariximizə göstərdiyi diqqət və qayğı bu gün də Azərbaycan Televiziyasında prinsipial xətt kimi qorunub saxlanılır. Mütəmadi olaraq ziyalıların, siyasi və iqtisadçı ekspertlərin və ictimaiyyətin müxtəlif təbəqələrinin efir vasitəsilə dəyərli fikirlərini televiziyada bölüşmələri, mövcud problemlərin aradan qaldırılması istiqamətində mülahizələrini söyləmələri isə onu göstərir ki, Azərbaycan Televiziyası hazırda da xalqımızın milli ruh fəlsəfəsinin qorunmasında başlıca rol oynayır, yorulmadan milli-mənəvi və mədəni dəyərlərimizin keşiyində dayanmaqda davam edir. Milli yaddaşımızın daim yenilənməsində Azərbaycan Televiziyasının xüsusi rolu var. Televiziyanın xalqımızın, dövlətimizin ictimai-siyasi həyatında təkrarsız rolunu vurğulayan ümummilli lider Heydər Əliyev deyirdi: “Müstəqilliyimizin əbədiliyinin və milli dövlət quruculuğu prosesinin dönməzliyinin təbliğində, müstəqil Azərbaycan dövlətinin indiki dirçəliş mərhələsində televiziya və radionun fəaliyyəti əvəzolunmazdır. Azərbaycan həqiqətlərinin, xüsusən də Ermənistanın ölkəmizə qarşı təcavüzkar müharibəsinin, qaçqınların ağır sosial-iqtisadi vəziyyətinin obyektiv şəkildə işıqlandırılmasında və beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılmasında efir işçilərimiz öz vəzifələrini layiqincə yerinə yetirirlər”.

Son illər Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın daha da inkişafi, qüdrətli dövlətə çevrilməsi, xəyanətkar Ermənistanın bölgədə həyata keçirilən böyük iqtisadi layihələrdən kənarda saxlanılması bu problemin tezliklə Azərbaycanın xeyrinə həll olunacağından xəbər verir. Bu istiqamətdə Azərbaycan Televiziyasında milli vətənpərvərlik ruhunda hazırlanan verilişlər xüsusi ideoloji əhəmiyyət daşıyır. Xalqımızın milli-mənəvi dəyərlərinin qorunması, gələcək nəsillərə çatdırılması işində Azərbaycan Televiziyasının misilsiz tarixi xidmətləri var. Xüsusi olaraq, qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Televiziyası azərbaycançılıq ideologiyasının əsl təşviqatçısıdır. Bu ideologiya ölkəmizin inkişaf fəlsəfəsinin bütün komponentlərini özündə ifadə etməklə gələcəyə aparan yollarımızı müəyyənləşdirir. Bu mənada, Azərbaycan Televiziyası milli inkişaf yolumuzu işıqlandıran bir mayak rolunu oynamaqdadır.

Televiziyada son dövrlərdə keyfiyyətli ictimai-siyasi analitik proqramların sayının artması əhalinin siyasi cəhətdən maariflənməsində və inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Bu verilişlərdə müzakirə olunan məsələlər ölkənin və dünyanın ictimai-siyasi həyatı haqqında tamaşaçılarda aydın təsəvvürlər formalaşdırmaqla yanaşı, milli maraqlarımıza cavab verən, ölkəmizin davamlı inkişafının ruhuna uyğun ictimai-siyasi ideyaların genişlənməsini təmin edir ki, bu da cəmiyyətdə konsolidasiya meyillərini əhəmiyyətli dərəcədə gücləndirir.

Hazırda yeni qlobal çağırışlar fonunda dünya miqyasında baş verən proseslər, sivilizasiyaların dialoqu qarşısındakı maneələr və virtual məkanın yeni tələbləri Azərbaycanda da müxtəlif formatlarda ciddi müzakirə edilir. Həmin məsələlərlə bağlı proqressiv ideyaların qoyuluşu və istiqamətləndirilməsi, habelə, strateji hədəflərə çatmaq üçün prioritetlərin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı polemikaların təşkilində Azərbaycan milli televiziyası öndə gedir. Milli televiziyamızın üzərinə götürdüyü müqəddəs və mentalitetimizə uyğun vəzifələri nəzərə alaraq bütün cəmiyyət inanır ki, obyektiv gerçəkliklərin aynasına çevrilən bu televiziya Azərbaycan dövlətinə və xalqına layiqincə xidmət göstərməkdə davam edəcək. Yolunuz uğurlu və açıq olsun.

BVF Azərbaycanın valyuta ehtiyatları ilə bağlı proqnozlarını açıqlayıb
BVF Azərbaycanın valyuta ehtiyatları ilə bağlı proqnozlarını açıqlayıb
Dövlət Neft Şirkətinin Müşahidə Şurasının növbəti iclası keçirilib (FOTO)
Dövlət Neft Şirkətinin Müşahidə Şurasının növbəti iclası keçirilib (FOTO)
Mərkəzi Bank yeni əsginaslarla bağlı problemi aradan qaldırmaq üçün tapşırıq verib
Mərkəzi Bank yeni əsginaslarla bağlı problemi aradan qaldırmaq üçün tapşırıq verib
Loading Bars
Xəbər lenti
Bərdədə ad günü keçirənlər cərimələndi
BVF Azərbaycanın valyuta ehtiyatları ilə bağlı proqnozlarını açıqlayıb
Dövlət Neft Şirkətinin Müşahidə Şurasının növbəti iclası keçirilib (FOTO)
Saatlıda yas mərasimi aşkarlanıb
Gəncədə küçə və prospektlər dezinfeksiya edilib (FOTO)
Mərkəzi Bank yeni əsginaslarla bağlı problemi aradan qaldırmaq üçün tapşırıq verib
Zədələnmiş pulları dəyişdirmək üçün ofis yaradılıb
İmişlidə toy məclisi aşkarlandı, 2 nəfər cərimələndi
MTRŞ üzvü ürək tutmasından vəfat edib
Xəzər İcra Hakimiyyətinin həbsdə olan baş memarının işi məhkəməyə göndərildi
Dövlət Xidməti sahibkarlara tenderlərlə bağlı müraciət edib
Pensiyaların ödənilməsi ayın 15-də tam yekunlaşacaq
Milli Konservatoriyada koronavirusa görə əyani dərslər dayandırılıb
Rabitəbankda illik 15% ilə nağd pul kreditinə yaşıl işıq!
Hacıqabulda toy məclisinin qarşısı alınıb
Özbəkistan “ASAN xidmət” modelini öyrənir (FOTO)
Ötən gün ölkə ərazisində 21 yanğın olub, 3 nəfər xiulas edilib
Ceyhan terminalından yola salınan AÇG neftinin həcmi açıqlanıb
Vətən müharibəsində iştirak edən həkim koronavirusdan vəfat edib
Türkiyədə Ramazanda kütləvi tədbirlər keçirilməyəcək
Bakıda avtomat satmaq istəyən şəxs yaxalandı (FOTO)
İnstitusional təşəbbüslərin reallaşması vətəndaşlara dövlət qayğısının təzahürüdür - Kamaləddin Qafarov
Ağcabədidə 40 yaşlı kişi elektrik dirəyindən yıxılıb öldü
Karantin qaydaları kiminsə arzu, istəyi ilə tənzimlənmir - Adil Qeybulla
Bakıda 48 minə yaxın sərnişinə xidmət edəcək müntəzəm marşrut xətti açılıb (FOTO)
Bərdədə yas mərasimi aşkarlanıb
Tovuzda toya toplaşanlar cərimələnib (VİDEO)
“InvestAZ”dan dünya maliyyə bazarları ilə bağlı həftəlik analiz
Evini tərk edən daha 17 koronavirus xəstəsi aşkarlandı, 2 nəfərə cinayət işi açıldı
Sabirabadda toy məclisi aşkarlandı, 9 nəfər cərimələndi
Oğuzda COVID-19 xəstəsi ictimai yerdə saxlanılıb
“Yaşıl Marafon” çərçivəsində Şəmkirdə ağac tingləri paylanılıb (FOTO)
Yevlaxda toy edənlər cərimələndi
Lənkəranda toy mərasimləri keçirilən 3 obyekt aşkarlanıb
Göyçayda 3 toy mərasiminin qarşısı alınıb (FOTO)
Siyasi partiyalar arasında dialoq istiqamətində real addımlar yeni siyasi mühitin formalaşmasına səbəb oldu - Tamam Cəfərova
Bakıda daha bir toy mərasimi aşkarlandı (VİDEO)
Aprelin 12-də xarici valyutaların manata qarşı məzənnələri
Balakəndə nişan mərasimi keçirənlər məsuliyyətə cəlb edilib (FOTO)
Bakıda istirahət mərkəzində yanğın olub
Samuxda toy mərasimlərinin keçirilməsinin qarşısı alınıb (FOTO)
Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 136 milyonu ötdü
Böyük Britaniya Şimali İrlandiyaya xüsusi təyinatlı qüvvələr göndərib
Haitidə katolik kilsənin bir qrup xidmətçisi qaçırılıb
Praqada yaşayış binasında baş verən yanğın nəticəsində 6 uşaq yaralanıb
Sent-Visent və Qrenadin ərazisində vulkan püskürməsinə görə işıqlar kütləvi şəkildə sönür
Bakıda azyaşlı qapı arxasında qalıb
Entoni Hopkins BAFTA mükafatına layiq görülub
"Atalanta" futbol klubu İtaliya çempionatı oyununda "Fiorentina"yı məğlub etdi
Türkiyədə son sutkada koronavirusdan 30 194 nəfər sağalıb
Ağcabədi rayonunda tikili yanıb
Qərbdə Ermənistanın minalanmış ərazilərin xəritələrini verməkdən imtina etməsi ilə bağlı məsələ qaldırılmalıdır - ukraynalı ekspert
Qırğızıstanın yeni konstitusiyasına dair referendum baş tutub
Türkiyədə zəlzələ qeydə olunub
Trend BİA və Qırğızıstanın "Kabar" agentliyinin rəhbərləri birgə layihələrin həyata keçirilməsini müzakirə ediblər
İngiltərə Premyer Liqası: "Mançester Yunayted" klubu "Tottenhem"i məğlub edib
Pakistan azad edilmiş ərazilərin bərpasında Azərbaycanı dəstəkləyir
Dünyada ötən sutka koronavirusa 646 mindən çox yoluxma qeydə alınıb - ÜST
Ağsuda yas mərasimi keçirənlər inzibati məsuliyyətə cəlb edilib
Beynəlxalq cəmiyyət Azərbaycanın azad edilmiş torpaqlarının bərpası prosesində fəal iştirak etməlidir - Ekspert
Qırğızıstanda referendum və yerli hakimiyyət orqanlarına seçkilər başa çatıb
İran nüvə obyektindəki qəzanının terakt nəticəsində baş verdiyini bildirib
Ceyhun Bayramov “Cənubi Qafqaz üçün yeni baxış - müharibə sonrası inkişaf və əməkdaşlıq” mövzusunda təşkil olunan dəyirmi masada iştirak edib (FOTO)
Azərbaycanda COVID-19-a qarşı peyvənd olunanların SAYI açıqlandı
Goranboyda toy mərasimlərinin keçirilməsinin qarşısı alınıb
Azərbaycanda 2 414 nəfər COVID-19-a yoluxub, 36 nəfər vəfat edib
Rusiyada koronavirusdan ölənlərin sayı 103 min nəfərə çatır
Bakıda restoranda toy edən 40 nəfər cərimələnib (VİDEO)
Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərində yenidən sülhün hökm sürməsi sevindirici haldır - Macarıtanın dövlət katibi
Ermənistanda Gəncəyə raket zərbələri endirməsi əmirini verənlər müharibə cinayətlərinə görə məsuliyyət daşıyırlar - Hikmət Hacıyev
Azərbaycan müharibə dövründə çox böyük bir qəhrəmanlıq sərgilədi - Fahrettin Altun (ÖZƏL) (VİDEO)
“Yaşat” Fondu dövlət tərəfindən həyata keçirilən tədbirlərə dəstək verilməsi üçün effektiv və əlçatan platformadır - Pərvin Kərimzadə
Gürcüstanda koronavirusa daha 707 nəfər yoluxub, 8 nəfər ölüb
Azərbaycanın Ağdam şəhəri urbisidin açıq nümunəsidir - Hikmət Hacıyev (FOTO)
Türk Şurasının nümayəndə heyətinin Gəncəyə səfəri başlayıb (FOTO)
Türkiyədə ilin əvvəlindən 40 terror aktının qarşısı alınıb - Nazir
Bu səfər təşkil olundu ki, Türk Şurasının nümayəndə heyəti bu vəhşiliklə yerindəcə tanış olsun - Hikmət Hacıyev
Özbəkistan Qarabağda bir məktəbin tikintisini təmənnasız edəcək - Asadjon Xocayev (VİDEO)
Türk Şurası şirkətlərin Qarabağda bərpa işlərində iştirakı ilə bağlı biznes forum keçirəcək
Azərbaycanın qələbəsi türk dünyasının qələbəsi oldu - Türk Şurasının baş katibi
İranda ötən sutkada 258 nəfər koronavirusdan ölüb
İsmayıllıda çayxanada şənlik təşkil edənlər cərimələnib (FOTO)
Türk Şurasının nümayəndə heyəti Ağdam Dram teatrının qalıqlarına baxıblar (FOTO)
Ağdamda gördüklərimiz bənzəri olmayan bir barbarlıqdır - Fahrettin Altun (VİDEO)
ADA Universitetində “Cənubi Qafqaz üçün yeni baxış. Münaqişədən sonra inkişaf və əməkdaşlıq” adlı konfrans keçirilir (FOTO)
Türk Şurasının nümayəndə heyəti Ağdam şəhər Cümə məscidində olublar - Trend TV-nin REPORTAJI
Hindistanda ötən sutka koronavirusa 150 mindən çox yoluxma halı qeydə alınıb
Prezident İlham Əliyev Türk Şurasında vacib birləşdirici rol oynayır - Bağdad Amreyev (ÖZƏL) (VİDEO)
Türk Şurasının nümayəndə heyəti ermənilərin viran qoyduğu Ağdamın "İmarət"ində - Trend TV-nin REPORTAJI
Naftalanda toy mərasimin keçirilməsinin qarşısı alınıb (VİDEO)
Sabahın hava proqnozu açıqlanıb
Mingəçevirdə ictimai yerdə hərəkətdə olan koronavirus xəstəsi saxlanılıb
Siyəzəndə nişan mərasimin keçirilməsinin qarşısı alınıb
Türk Şurasının nümayəndə heyətinin Ağdama səfəri başlayıb (FOTO)
Şəmkirdə yol polisi reyd keçirib (FOTO)
Saatlıda gecə saatlarında fəaliyyət göstərən çayxana aşkarlanıb
İranın nüvə obyektində naməlum hadisə baş verib
Yevlaxda toy məclisi aşkar edilib (FOTO)
Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 135 milyon nəfəri ötüb
Füzuli rayonunun Aşağı Rəfədinli kəndi (VİDEO)
Bütün xəbərlər