AYIB prezidenti Jan Lemyer: Avropa bankı Azərbaycanın qeyri-neft sektorunun inkişafına xüsusi diqqət ayırır

AYIB prezidenti Jan Lemyer: Avropa bankı Azərbaycanın qeyri-neft sektorunun inkişafına xüsusi diqqət ayırır

Trend in Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının prezidenti Jan Lemyerlə eksklüziv müsahibəsi:

- 2006-cı ilin yekunları üzrə Avropa bankı Azərbaycanda inflyasiyanın hansı səviyyədə olacağını ehtimal edir və Siz ölkədəki makroiqtisadi vəziyyətin nə qədər sabit olduğunu hesab edirsiniz?

- Biz ehtimal edirik ki, 2006-cı ilin sonunadək Azərbaycanda inflyasiya 11% təşkil edəcək. Ölkənizin iqtisadiyyatı enerji sektorundan çox asılıdır və enerji risklərinə məruz qalır.
Uzunmüddətli sabitlik üçün iqtisadi diversifikasiya əhəmiyyətli rol oynayır. Azərbaycanda neft ixracının xeyli artması, ölkə daxilində sonradan tələbatın çoxalması və bununla əlaqədar əmək haqqının yüksəlməsi inflyasiyaya təzyiq göstərməkdə davam edir. Eyni zamanda böyük gəlir və yoxsulluğun yüksək səviyyəsinin kontekstində xərclərin uzunmüddətli siyasətinin qurulması hökümətin başlıca vəzifəsidir.

- AYİB əvvəl Azərbaycanın informasiya - kommunikasiya texnologiyaları sektorunda bankın iştirak spektrinin genişləndirilməsi niyyətində olduğunu bildirib. Ölkənin Rabitə Nazirliyi hazırda IT texnologiyalarının inkişafı üzrə xüsusi zonaların yaradılması məsələsini fəal surətdə öyrənir. Avropa bankı Azərbaycanda belə iqtisadi zonaların inkişafı üçün nə təklif edə bilər və AYİB hansı digər layihələrin hesabına ölkə iqtisadiyyatının bu sahəsində iştirakını genişləndirməyi ehtimal edir?

- Biz sizin ölkədə bu sahədə planlaşdırılmış islahat prinsiplərinə dəqiq riayət edərək, Azərbaycanda informasiya -telekommunikasiya sektorunun inkişafını dəstəkləyəcəyik. İndiyədək Azərbaycanın informasiya -telekommunikasiya sektorundakı islahatların nəticələri yaxşı olmayıb və AYİB iştirak üçün əlverişli imkanlar görmürdü. Buna baxmayaraq, Bank hələ də bu sahəyə sərmayə qoymağa hazırdır.
AYİB-in hansısa ayrıca sektora qoyulan sərmayələri bankın iqtisadiyyatın digər sektorlarına qoyduğu ümumi sərmayə axınından asılı deyil. Hazırda AYİB-in Azərbaycanda maliyyələşdirmə üçün yeganə praktiki narahatlığı gəlirlilik, transparentlik və korporativ idarəetmə meyarlarına uyğun layihələrin müəyyənləşdirilməsidir.

- Sizin fikrinizcə, neft ixracından əldə olunmuş və hazırda Dövlət Neft Fondunda toplanan vəsaitləri Azərbaycan iqtisadiyyatının hansı sahələrinə qoymaq lazımdır?

- AYİB, Azərbaycan üçün ölkə strategiyasında göstərildiyi kimi, Azərbaycanda, xüsusilə də ölkə bölgələrində qeyri-neft sektorunun inkişafına xüsusi diqqət ayırır. O cümlədən, bank bölgələrdə mikro, kiçik və orta müəssisələrin və ticarətin maliyyələşdirilməsinin əlavə mexanizmlərini axtarır, kənd təsərrüfatı biznesinə və sənayenin başlıca sahələrinə diqqət ayırır. Neft və qaz işlənməsinə qoyulan sərmayələrdən başqa, həmçinin YEK-in xidmət sahəsinə xüsusi diqqət ayırmaq lazımdır. Hazırda bölgədə buna böyük tələbat var.

- AYİB Direktorlar şurası Azərbaycan Dəmir Yolu (ADDY) üçün depoda lokomotivlərin xidmət bazasının yaradılması üçün kredit sazişinə baxılma müddətini artıq dəfələrlə təxirə salır. Sonuncu dəfə vaxt 2007-ci il martın 20-nə keçirilib. Sizcə, bunun səbəbi nədir - bank daxilində təşkilati məsələlər və ya AYİB-in hələ sona qədər ADDY üçün kreditin ayrılma perspektivlərini öyrənməməsi?

- Bu layihə qəti olaraq 2006-cı ilin yanvar ayında müzakirə edilib. Layihənin təxirə salınma səbəblərindən biri Azərbaycan hökümətinin kreditin məbləğini 50 mln. ABŞ dollarından 30 mln. ABŞ dollarına qədər azaltmaq xahişi idi. Dövlət dəmir yolu özü bəzi lokomotivləri maliyyələşdirmək istədi. Bu o demək idi ki, layihə yenə də AYİB Direktorlar şurası tərəfindən baxılmaq üçün təxirə salınıb.
Avropa bankı Dövlət dəmir yolu şirkətini etibarlı tərəfdaş sayır və hesab edir ki, layihə keçid dövrü ilə bağlı problemləri nəzərə alacaq. AYİB ümid edir ki, bu şirkəti maliyyələşdirərək, ona maliyyə strukturu və idarəetmədə beynəlxalq standartlara uyğunlaşmağa yardım edəcək.

- Ukraynada əsasən enerji və nəqliyyat sahəsində layihələrin inkişafı üçün AYİB 2007-ci ildə maliyyələşdirməni 1 mlrd. avroya qədər artırmağa hazırdır. Bank konkret layihələri müəyyənləşdiribmi və Sizin fikrinzcə, AYİB vəsaitləri hesabına Ukraynada iqtisadiyyatın hansı digər sahələrini inkişaf etdirmək lazımdır?

- Hazırda Ukrayna üçün planlaşdırılmış layihə 1,5 mlrd. avro məbləğində qiymətləndirilir. O cümlədən nəqliyyata - 40 mln. avro, daşınmaz əmlak və turizmə - 250 mln. avro, təbii ehtiyatlara - 300 mln. avro, infrastruktura - 80 mln. avro, sənayenin əsas sahələrinə - 250 mln. avro, maliyyə müəssisələri və enerji sahəsinə - 250 mln. avro lazımdır.
Bank və Ukrayna 2007-2008-ci illər üçün ictimai sektorda AYİB-in Ukrayna ilə əməkdaşlığı haqqında Proqramı razılaşdırmaq üçün 2006-cı il dekabr ayının ortalarında görüşəcəklər. Proqram ümumi şəkildə xüsusi layihələri müəyyənləşdirəcək. AYİB nəqliyyat, enerji və bələdiyyə sektorlarındakı layihələri həmmaliyyələşdirə bilər.

- Qazaxıstan Qərbi Avropanı Çinlə birləşdirəcək transmilli avtomobil yolunun tikilməsində iştirak etmək niyyətindədir. AYİB bu layihənin maliyyələşdirməsində iştirak etməyə hazırdırmı?

- AYİB -ə həqiqətən də Qazaxıstan höküməti tərəfindən böyük əhəmiyyətə malik bu yol layihəsinin bir hissəsinin maliyyələşdirilməsini nəzərdən keçirmək təklif olunub. Biz bu işdə maraqlı olduğumuzu bildirdik və indi Qazaxıstanın hökümət orqanları və bu layihələrlə məşğul olan digər beynəlxalq maliyyə müəssisələri ilə danışıqlar aparırıq. Lakin hələ bu yolun iqtisadi cəlbediciliyi, bu layihənin miqyası və ya AYİB-in iştirakının həqiqiliyi haqqında danışmaq çox tezdir.
Lakin biz Qazaxıstanın infrastrukturunun yaxşılaşdırılmasında ona yardım etməkdə davam edirik və yaxın illərdə əsas diqqəti Qazaxıstanın nəqliyyat sektoruna yönəldəcəyik.

- AYİB-in Gürcüstanda iş üzrə yeni Strategiyası çərçivəsində bank ölkə iqtisadiyyatının hansı sahələrini inkişaf üçün prioritet sayır? Bunlar, məsələn, tullantıların emalı və su təchizatı kimi yerli miqyaslı layihələr olacaqmı, yoxsa başlıca diqqət Gürcüstan ərazisindən keçməklə enerji daşıyıcıları tranzitinin səmərəliliyinin yüksəldilməsinə yönəldiləcək?

- Enerji sektorunun Gürcüstanın və bölgənin siyasi, sosial və iqtisadi sabitliyi üçün əhəmiyyətini nəzərə alaraq, bank bütün diqqətini enerji təhlükəsizliyi və enerji səmərəliliyinin gücləndirilməsinə cəmləyir. Nümunə kimi bir faktı göstərmək olar ki, II İnquri elektrik stansiyasının bərpasının tamamlanması Bank üçün prioritet olaraq qalır və işlərə artıq başlanılıb. Bank mini SES kimi bərpa olunan enerji ehtiyatları layihələrini dəstəkləyərək, fəal şəkildə sərmayə qoyuluşunda iştirak edəcək.
Mühüm bələdiyyə və digər infrastrukturların, eləcə də dövlət müəssisələrinin dəstəklənməsi məhv olmaqda olan maddi infrastrukturun qaydaya salınmasında böyük əhəmiyyətə malikdir. Məsələn, biz Acarıstanda sərt tullantılar prosesinin qaydaya salınmasına, Tbilisi metrosu və Batuminin nəqliyyat sisteminin bərpa olunmasına sərmayə qoymağı planlaşdırırıq. Bank həmçinin Tbilisi, Rustavi və Borjomidə su təchizatının qaydaya salınması üzrə Millennium Challenge Corporation kimi donorlarla işləyir.
Biz həmçinin kiçik və orta müəssisələrin maliyyələşdirilməsinə diqqət ayıracağıq. Özəl biznesin inkişafını dəstəkləmək üçün kiçik və orta müəssisələrin sonradan kreditləşdirilməsi məqsədilə yerli tərəfdaş-banklara kredit xətləri təqdim edirik. Bank həmçinin bu yaxınlarda təqdim edilmiş Həmmaliyyələşdirmənin orta mexanizmi, Yeni Birbaşa kreditləşdirmə mexanizmi, Ticarətə yardım proqramı kimi maliyyələşdirmənin digər mexanizmlərindən istifadə edir.
Bank əsas diqqəti əsasən kənd təsərrüfatı sektorunda kiçik və orta müəssisələrin daha çox maliyyələşdirilməsi vasitəsilə ölkənin kənd yerlərinin yaxşılaşdırılmasına yönəldir.
Biz həmçinin bankın maliyyə sektorunda inkişafını genişləndirmək istəyirik. Yerli bankların əməliyyatlarını yaxşılaşdırmaq və transparentlik, korporativ idarəetmə məsələlərinə xüsusi diqqət ayırıb, onları beynəlxalq standartlara uyğunlaşdıraraq, həmin bankların səhm kapitalına vəsait qoymağa çalışacağıq. Bank həmçinin icarə, sığorta və özəl təqaüd sisteminə xüsusi diqqət verərək, qeyri-bank maliyyə sektorunun inkişafında öz rolunu oynamağa çalışacaq.
Bank enerji sektoruna və orta, kiçik və mikro-müəssisələrin inkişafına diqqət verərək, hökümət orqanları ilə siyasi dialoqu davam etdirəcək və gücləndirəcək...

“AccessBank” tender elan edir
“AccessBank” tender elan edir
“AccessBank” taksi xidmətləri üzrə tender elan edir
“AccessBank” taksi xidmətləri üzrə tender elan edir
DSMF konsaltinq xidmətləri üçün 300 min manat ayıracaq
DSMF konsaltinq xidmətləri üçün 300 min manat ayıracaq
Loading Bars
Xəbər lenti
"Twitter"in qurucusunun ilk paylaşımının qiyməti onlayn-hərracda 2 milyon dollara çatıb
Fransada ötən sutka koronavirusa 23 mindən artıq yoluxma qeydə alınıb
Tramp respublikaçılara onun adından istifadə edərək vəsait toplamağı qadağan etdi
Çexiyanın sabiq prezidenti koronavirusdan sağalıb
İtaliya Çempionatı: "Yuventus" "Latsio"nu məğlub etdi
Britaniyada koronavirusa yoluxanların sayı 4,21 milyon nəfəri ötüb
Maduro koronavirusa qarşı peyvənd olundu
Mingəçevir Dövlət Universitetində 8 Mart - Beynəlxalq Qadınlar Gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib (FOTO)
Bakıda çoxmərtəbəli yaşayış binasında yanğın olub
Türkiyədə koronavirusdan sağalanların sayı 2,61 milyon nəfəri ötüb
Dünyada ötən sutka koronavirusa 353 mindən çox yoluxma qeydə alınıb - ÜST
Xarici diplomatlar və hərbi attaşelər Laçında “Güləbird” Su Elektrik Stansiyası ilə tanış olublar (FOTO)
Polşada sərnişin avtobusu qəzaya uğrayıb: 5 ölü, 40 yaralı
Erməni vandalları Azərbaycanın ekologiyasına ciddi ziyan vurublar (FOTO)
Direktorluğa qəbul üzrə imtahan texniki nasazlıqla əlaqədar təxirə salınıb
Xəzərdə dalğanın hündürlüyü 7,5 metrə çatacaq
"Buta Airways" Kiyevə uçuşları bərpa edəcək
Dalay Lama koronavirusa qarşı peyvənd olundu
Lənkəranda birmərtəbəli ev yanıb
Bu səfərlər əsnasında əcnəbi diplomatlar erməni cinayətlərinin ağır nəticəsini öz gözləri ilə görürlər - Cəlil Xəlilov
Yeni Zelandiya sahillərində 6,2 bal gücündə zəlzələ olub
İndoneziyada bir sutkada koronavirusa 5 767 yoluxma qeydə alınıb
Dağlıq Qarabağdakı işğala son qoymaq başda olmaqla atdığımız bütün addımları uğurla başa vurduq - Ərdoğan
"Air France"ın təyyarəsi Sofiyada təcili eniş edib
“Siyasi dialoqda qadınların rolu” mövzusunda görüş keçirilib (FOTO)
AXC-Müsavat cütlüyünün xəyanətlərindən biri də 20 Yanvar faciəsinə hüquqi-siyasi qiymət verilməməsi idi - Deputat
Qadınların məşğulluq imkanlarının genişləndirilməsi üçün qanunvericiliyə dəyişiklik layihələri hazırlanıb
Azərbaycanda 353 nəfər COVID-19-a yoluxub, 149 nəfər sağalıb, 3 nəfər vəfat edib
AQTA 23.760 kq sümüksüz dondurulmuş hind quşu məhsulunu məhv edib
Tərtərdə oğurluq edən şəxslər saxlanılıb (FOTO)
Bakıda çirkab suların gölə axıdılması faktı aşkar edilib (FOTO)
“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-nin “2030 Korporativ Strategiya”sına dair növbəti müzakirələr aparılıb
AzTV daha bir layihəyə start verir
Cəbrayıl rayonunun Papı kəndi (VİDEO)
İqtisadi Şuranın növbəti iclası keçirilib (FOTO)
Afrikada yenidən Ebola virusu yayılmağa başlayıb
Finlandiyada seçkilər təxirə salındı
Prezident İlham Əliyev 17 ildə Azərbaycanı müasir, güclü dövlətə çevirdi - Komitə sədri
Polis itkin düşən 2 yaşlı uşağın həyatını xilas edib (FOTO)
İranda ötən sutkada 82 nəfər koronavirusdan ölüb
AQTA ictimai iaşə müəssisələrində nöqsanlar aşkarlayıb - SİYAHI
Yerevanda prezident administrasiyasına və parlamentə doğru yürüş başlayıb
Koçaryan və Sarkisyan kimi canilər Qarabağdakı vəziyyəti əsla dəyişə bilməz – Deputat
Formula 1 üzrə dünya çempionatının yarış cədvəlində dəyişiklik edilib
Siyasi partiyaların YAP-a qoşulması milli birliyimizin nümunəsidir - Naqif Həmzəyev
Əfv Komissiyası bu gün 100-dən artıq müraciətə baxıb
Ermənistanda siyasi gərginlik - Antirusiya meyilləri artır
“Oba” marketdə nöqsanlar aşkarlanıb (FOTO)
Yerevanda keçmiş hərbçilər Müdafiə Nazirliyinin qarşısında akiya keçirir
Dövlət proqramlarının tərtibi, icrası, monitorinqi və qiymətləndirilməsi Qaydası təsdiqlənib
Bakı sakinləri Biləsuvarda külli miqdarda heroinlə tutuldu
Putinin köməkçisi koronavirusa yoluxub
Azərbaycan, Türkiyə və Türkmənistan arasında üçtərəfli görüş keçiriləcək - Çavuşoğlu
Ötən il etdiyi oğurluqların üstü açılıb
Qadınların məşğulluğu ilə bağlı qanunvericiliyə dəyişiklik layihələri hazırlanıb
ABŞ Səfirliyi 2021-2023-cü İllər üçün Jurnalistika üzrə Magistr Proqramını elan edib
Sabah güclü külək əsəcək
Direktorluğa qəbul üzrə imtahanlar keçirilir (FOTO)
Müdafiə naziri qadınları təbrik edib
Rusiyada son sutkada 441 nəfər koronavirusdan ölüb
Dövlət Neft Fondu dünyanın ən şəffaf suveren fondları siyahısında ilk beşlikdə qərarlaşıb (FOTO)
Ceyhun Bayramov Hafiz Paşayevi təbrik edib
Azərbaycan-Ermənistan sərhədində Azərbaycanın dövləti maraqları ən yüksək səviyyədə qorunur - Baş Qərargah rəisi
Qarabağdakı erməni vəhşiliyinin misli-bərabəri yoxdur - Liviyanin müvəqqəti işlər vəkili
Diplomatik korpus nümayəndələri Füzuli Beynəlxalq Hava Limanın tikintisinin gedişi ilə tanış olublar
Bu günə qədər Azərbaycanda 390 min 489 nəfər peyvənd olunub
Bu günədək DSX-nin 2000-dən artıq hərbi qulluqçusu vaksinasiya olunub
Qubadlıda DSX-nin Hərbi Xəstəxanası və Mühəndis-İstehkam Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb (FOTO)
Ötən gün Azərbaycanda 24 yanğın qeydə alınıb
Azərbaycan neftinin qiyməti 69 dolları ötüb
YAP-ın yeni yaradılan Veteranlar Şurasının tərkibi məlum olub (SİYAHI)
Zəngilan rayonunun Qaradərə kəndi (VİDEO)
Ötən gün yol qəzalarında 2 nəfər ölüb, 6 nəfər xəsarət alıb
Bir qrup qadın orden və medallarla təltif edilib (SİYAHI)
Azərbaycan qadınlarına fəxri adlar verilib - SƏRƏNCAM
YAP-ın yeni yaradılan Təftiş Komissiyasının tərkibi məlum olub (SİYAHI)
Prezident İlham Əliyev 8 Mart – Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə Azərbaycan qadınlarını təbrik edib
Sosial şəbəkələrdə narkotiki təbliğ edən şəxs həbs edilib (VİDEO)
Kənddən şəhərə yarmarkaları yenidən başlayıb (FOTO)
Roma papası İraq şiələrinin lideri ilə görüşüb
Əcnəbilər üçün Azərbaycan dili üzrə imtahan keçirilib, 3 nəfər keçid balını toplayıb
Qusar sakinlərindən qanunsuz ov tüfəngləri götürülüb
Kolumbiya Səhiyyə Nazirliyi futbol üzrə Braziliya millisinin ölkəyə gəlməsinə qarşıdır
Gəncədə sayğac oğrusu saxlanılıb (FOTO)
Əfv Komissiyası bu gün yeni müraciətlərə baxacaq
Diplomatik korpus nümayəndələrinin işğaldan azad edilmiş ərazilərimizə səfəri başlayıb (FOTO)
Masallıda ikimərtəbəli evdə yanğın olub
Dünya Bankı koronavirus pandemiyası ilə mübarizədə Azərbaycana dəstək göstərə bilər
Məşhur modelyerin mebel və incəsənət kolleksiyası hərraca çıxarılacaq
Bayden İran əleyhinə sanksiyaları 1 il müddətinə uzadıb
"Abivax" koronavirus dərman preparatının sınaqlarını dayandırıb
Yeni Zelandiya sahillərində həftə ərzində üçüncü güclü zəlzələ qeydə alınıb
Bayden xaricdə hərbi gücün istifadəsi siyasətini yeniləməyə razıdır
"Mançester Siti" "Atalanta"nın futbolçusu Qosenslə maraqlanır
Planet roveri "Perseverance" Mars səthində ilk məsafələrini qət edib
İtaliyada 2020-ci ildə ölüm halları 21 faiz artıb
Misirdə mikroavtobus qəzaya uğrayıb, 18 nəfər ölüb
Belçika ölkəyə giriş-çıxış məhdudiyyətlərini uzadıb
Türkiyədə son sutkada koronavirusdan 7 711 nəfər sağalıb
"Muğan Bank"ın filialının binasında yanğın olub
Bütün xəbərlər