Diplomatik uğur və ya xarici siyasi qələbə

Diplomatik uğur və ya xarici siyasi qələbə

Nigar Quliyeva - Trend:

Avropa Parlamenti illik "Avropa İttifaqının xarici siyasət və təhlükəsizlik haqqında qətnaməsi"ni qəbul edib.

Sənəd Aİ-nin Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrinin beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri daxilində ərazi bütövlüyünü dəstəkləməyə dair öhdəliklərinə sadiq olduğunu ilk dəfə təsdiqləyir.

Qətnamə böyük səs çoxluğu ilə qəbul edilib (408 lehinə, 132 əleyhinə).

Bu sənəd Avropa İttifaqının Azərbaycan, Gürcüstan, Moldova və Ukraynanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı münaqişələrə münasibətinə dair prinsipial əhəmiyyətə malikdir.

Birincisi, Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrinin ərazi bütövlüyünə dəstəyə sadiqlik ilk dəfə bütün bu dövlətlərin beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri çərçivəsində göstərilir. Bundan əvvəl belə konkretlik yalnız Ukraynaya münasibətdə nümayiş etdirilib. Erməni lobbisinin bu bəndi yalnız Ukraynaya “bağlamaq” cəhdləri Avropa Parlamentində elə bir səs çoxluğu ilə uğursuzluğa düçar oldu ki, hətta səsləri saymağa ehtiyac qalmadı.

İkincisi, ilk dəfə bu sadiqlik Avropa İttifaqının öhdəlikləri qismində ifadə olunub.

Üçüncüsü, ilk dəfə bu şərh ümumi planda deyil, Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrində yer almış bütün münaqişələrin nizamlanması kontekstində istifadə olundu.

Dördüncüsü, bu qətnamələrin mahiyyətinin istifadə olunmasına olan məcburilik erməni lobbisinin Avropa Parlamentinin tövsiyə xarakteri daşıyan sənədlərində öz maraqlarının təsbit edilməsi üzrə bütün əvvəlki cəhdlərini praktiki olaraq heçə endirir. Belə ki, “ermənisayaq” şərh oluna bilən xülasələr BMT Baş Assambleyasının 72-ci sessiyasının və Brüsseldə Şərq Tərəfdaşlığı sammitinin işində Aİ-nin iştirakı üçün gündəliyin hazırlanması zamanı Avropa Parlamentinin Avropa İttifaqının Xarici əlaqələr xidmətinə təqdim edilmiş rəylərində əks olunub.

Yeri gəlmişkən, bu xülasələrdən heç biri nə BMT Baş Assambleyası, nə də sammit üçün sənədlərin hazırlanması zamanı nəzərə alınmadı.

Dekabrın 13-də Avropa Parlamentinin sonuncu qətnaməsi noyabrın 24-də Brüsseldə keçirilmiş və Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanın diplomatik uğuru adlandırdığı Şərq Tərəfdaşlığı sammitinin birgə bəyannaməsində qeydə alınan prosesin məntiqi davamıdır.

Avropa İttifaqının xarici siyasətində bu dəyişikliyi anlamaq üçün bir neçə il bundan əvvəl Aİ-nin Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə yanaşmada digər münaqişələrlə müqayisədə fərqli prinsiplərdən istifadə edərək hətta Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımaqdan (dəstəkdən söhbət gedə bilməz) qəti şəkildə imtina etdiyini başa düşmək lazımdır.

...2011-ci il, Brüssel. Avropa Komissiyasının o vaxtkı prezidenti J.M.Barrozu Cənubi Qafqaz ölkələrinə səfərindən qayıdan kimi Bakıda ictimai çıxışı zamanı Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə dəstəklə bağlı işlətdiyi sözlərdən imtina (!) edir...

...2013-cü il, Brüssel. Prezident İlham Əliyevin Avropa İttifaqına səfəri zamanı Avropa Komissiyası yekun birgə bəyannamənin imzalanmasını Avropa İttifaqının məmurlar komandasının həmin sənəddə tərəflərin ərazi bütövlüyünə qarşılıqlı dəstəyi qeyd etməkdən imtina etməsinə görə dayandırır. Buna və Aİ-nin digər qeyri-səmimi fəaliyyətlərinə cavab olaraq Azərbaycan Avropa İttifaqı ilə assosiasiya sazişi üzrə danışıqların, Şuranın, Komitənin və Aİ ilə ikitərəfli əməkdaşlıq üzrə sektor alt komitələrinin illik iclaslarında iştirakın dayandırılması haqqında qərar qəbul edir...

...2015-ci ilin may ayı, Şərq Tərəfdaşlığının Riqa sammiti. Azərbaycan üçün əvvəlki komandadan “miras” qalan “ikili standartlar” siyasəti ölkəmizlə Avropa İttifaqının yeni liderləri arasındakı münasibətləri “zəhərləməkdə” davam edir. Belə ki, 28 Aİ dovlətinin və 6 Şərq Tərəfdaşlığı ölkəsinin birgə bəyannaməsində Azərbaycanın etirazlarına baxmayaraq, Ukrayna, Gürcüstan və Moldovadakı münaqişələri Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsindən fərqli dəyərləndirən terminologiya istifadə olunur. Bu vəziyyətdə Prezident İlham Əliyev Aİ ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlərdə mənfi trendi radikal şəkildə dəyişdirən prinsipial qərar qəbul edir. O, sammitdə iştirakdan imtina edir və Azəbaycan nümayəndə heyətinə bütün üzv-ölkələrin konsensusu ilə qəbul olunacaq birgə bəyanata qarşı səs verməyi tapşırır. Aİ-dəki mənbələrdən bizə məlum olub ki, Azərbaycan nümayəndə heyəti birgə bəyannamə üzrə konsensusu dəstəkləməkdən imtina etdikdən sonra, bununla bağlı elan olunmuş fasilədə Aİ Şurasının prezidenti Donald Tuskun təşəbbüsü ilə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə telefon danışığı keçirilib. Yalnız bundan sonra Azərbaycan öz nümayəndə heyətinin birgə bəyannamənin tərkib hissəsi kimi qəbul olunmuş qeydini nəzərə almaqla konsensusa razılıq verdi.

Riqa sammitində baş verənlərin əhəmiyyətini qiymətləndirmək çətindir. Prezident İlham Əliyevin aydın mövqeyi nümayiş etdirdi ki, Azərbaycan yalnız Avropa İttifaqı ilə sırf iqtisadi gündəlik üzrə ikitərəfli əməkdaşlığı məhdudlaşdırmağı deyil, həm də Aİ-nin Şərq Tərəfdaşlığı kimi mühüm çoxtərəfli layihəsindən çıxa bilər. Bu isə həmin layihəni asiyalı qonşularla qarşılıqlı fəaliyyətin təşkil olunmasında hər hansı bir siyasi verimlilik olmadan, istənilən çoxtərəfli proseslərin vacib elementləri olan infrastruktur, nəqliyyat, enerji və iqtisadiyyat kimi elementlər olmadan sırf Avropa İttifaqının donor funksiyasını yerinə yetirən formal substansiyaya çevirə bilər.

Avropa İttifaqının işğalçı ölkəyə etdiyi reveransların qiyməti çox yüksək oldu... Məhz bu, demək olar ki Riqa sammitindən bir ay sonra, 2015-ci ilin iyulunda Aİ Şurasının prezidenti Donald Tuskun Azərbaycana səfərini şərtləndirdi. O, Bakıda Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün birmənalı şəkildə dəstəklənməsi və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hüquq norma və prinsipləri əsasında həll olunmasının vacibliyi haqqında rəsmi bəyanatla çıxış etdi. 2016-cı ilin fevralında bu dəstək F.Mogerininin Bakıya səfəri zamanı təkrar səsləndirildi. Onun təkidi ilə “Aİ ölkələrinin və onun qonşularının ərazi bütövlüyünün sərhədlərin toxunulmazlığı prinsipinə əməl etməklə dəstəklənməsi” haqqında tezis 2016-cı ilin iyulunda Avropa İttifaqının sammitində qəbul olunmuş və Aİ-nin bu sahədə aparıcı sənədinə çevrilmiş “Xarici siyasət və təhlükəsizlik üzrə qlobal strategiya” doktrinal sənədinə daxil edildi. D.Tusk Prezident İlham Əliyevin 2017-ci ilin fevralında Brüsselə səfəri zamanı Aİ-nin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləməsi barədə bir daha rəsmi bəyanat verdi. Bu mövqe Aİ-nin tərəfdaş ölkələrdəki bütün münaqişələrin həllinə vahid yanaşması ilə bərabər, 2017-ci ilin noyabrında Şərq Tərəfdaşlığının Brüssel sammitində bir daha təsdiq edildi.

Bu gün üçün bu məsələdə son nöqtəni cari ilin dekabr ayının 13-də Azərbaycana nadir hallarda rəğbət bəsləyən, amma yenə də Avropa İttifaqının Şərq Tərəfdaşlığının bütün ölkələrinin beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri çərçivəsində ərazi bütövlüyünün dəstəklənməsi üzrə Aİ-nin öhdəliklərinin dəqiq vurğulandığı “Xarici siyasət və təhlükəsizlik haqqında qətnamə” qəbul etmiş Avropa Parlamenti qoydu.

Bu prinsipin Avropa İttifaqının həm icra, həm də parlament institutlarının doktrinal sənədlərində, eləcə də dövlət və hökumət başçılarının çoxtərəfli bəyanatlarında təsbiti göz qabağındadır. Bundan əlavə, Aİ Ukrayna, Gürcüstan, Moldova və Azərbaycan ərazilərindəki münaqişələrin həllinə onları “özününkülərə” və “özgələrə” bölmədən, “ikili standartlar” siyasəti tətbiq etmədən vahid yanaşmanı aydın nümayiş etdirdi.

Uzun-uzadı danışmaq olar ki, həyat özü avropalıları bu məsələlərə yanaşmanı təkrar nəzərdən keçirməyə vadar etdi. Kataloniya və Krım məsələləri Barselonadakı hadisələrdən uzun müddət əvvəl başlamış prosesi sadəcə olaraq möhkəmləndirdi. Elə isə Avropa İttifaqına “öz” İspaniyasında, “assosiativ” Ukrayna, Gürcüstan və Moldovada, eləcə də “özgə” Azərbaycanda münaqişələrin nizamlanmasına yanaşmaların differensiallaşdırılması siyasətini davam etdirməyə nə mane oldu? Daha doğrusu, kim mane oldu? Cavab aydındır. Prezident İlham Əliyevin Brüsseldə təvazökarlıqla “diplomatik uğur” adlandırdığı amil əslində onun dünya siyasətindəki tendensiyaları öncədən görməsi, ölkənin Avropa layihələrindəki rolu və potensialının düzgün qiymətləndirməsi, təmkini və peşəkarlığı, eləcə də yaranan vəziyyətdən milli maraqlar naminə maksimal dərəcədə səmərəli istifadə etmək bacarığı nəticəsində əldə etdiyi xarici siyasi qələbədir.

Prezident İlham Əliyev nəinki avropalılarda öz xalqına qarşı hörmət aşılamağı, eləcə də onları Azərbaycanın mövqeyinin düzgünlüyünə inandırmağı bacardı. Ümumiyyətlə, dövlət başçısı tərəfdaş ölkələrin ərazi bütövlüyünün sərhədlərin toxunulmazlığı prinsipi əsasında dəstəklənməsi və bütün Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrində münaqişələrin nizamlanmasına vahid yanaşmanın tətbiq olunması kimi Avropa siyasətində Azərbaycan üçün keyfiyyətcə yeni və strateji vacib siyasi trendin müəllifidir.

Erməni lobbisinin gələcəkdə bu trendi nüfuzdan salmaq üçün sporadik cəhdləri istisna olunmur, amma bunlar çətin ki hər hansı bir mühüm effekt versin. Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünə haqq qazandırmaq üçün Avropa İttifaqının və Şərq Tərəfdaşlığının institusional platformalarının istifadəsi üçün imkanlar çox məhdud olacaq.

Bu, Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasındakı münasibətlərin gələcəyinə əminlik verir. İlk növbədə, Aİ-nin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün sərhədlərin toxunulmazlığı prinsipi əsasında dəstəkləməsi prosesinin Avropa İttifaqı ilə strateji tərəfdaşlıq haqqında yeni sazişdə möhkəmləndiriləcəyinə əminlik yaradır.

Füzuli Beynəlxalq Hava Limanı Qarabağın çiçəklənməsi üçün lazım olan investisiyaların cəlb edilməsinə kömək edə bilər - Metyu Brayza
Füzuli Beynəlxalq Hava Limanı Qarabağın çiçəklənməsi üçün lazım olan investisiyaların cəlb edilməsinə kömək edə bilər - Metyu Brayza
Füzuli Beynəlxalq Hava Limanı Qarabağı Azərbaycana qırılmaz şəkildə bağlayacaq - Yalçın Topçu
Füzuli Beynəlxalq Hava Limanı Qarabağı Azərbaycana qırılmaz şəkildə bağlayacaq - Yalçın Topçu
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Azərbaycana rəsmi səfəri başa çatıb (FOTO)
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Azərbaycana rəsmi səfəri başa çatıb (FOTO)
Loading Bars
Xəbər lenti
Füzuli Beynəlxalq Hava Limanı Qarabağın çiçəklənməsi üçün lazım olan investisiyaların cəlb edilməsinə kömək edə bilər - Metyu Brayza
Yumşalmalar Bakıda ticarət obyektlərinin qiymətini bahalaşdırıb
Yaponiya əcnəbi tələbələrin mühüm texnologiyalara çıxışını məhdudlaşdıracaq
Çinin BMT-dəki nümayəndəsi yaşıl iqtisadiyyatа keçidi sürətləndirməyə çağırıb
Bəhreyn 3-11 yaşlı uşaqlar üçün Sinopharm vaksinini təsdiqləyib
ABŞ prezidenti çinli həmkarı ilə görüşü vacib hesab edir
İran və Pakistan XİN rəhbərləri Əfaqanıstandakı vəziyyəti müzakirə ediblər
ABŞ rəsmi Pxenyanı düşmən niyyətlərinin olmadığına əmin edib
Belçika COVİD-19-a qarşı tədbirləri sərtləşdirib
Avropa İttifaqının energetika nazirləri enerji daşıyıcılarının qiymət artımını müzakirə ediblər
Facebook səhmləri 4%-dək ucuzlaşıb
İŞİD-in hücumu nəticəsində İraqın şimalında azı 12 nəfər həlak olub
Angela Merkel rəsmi olaraq Almaniya kansleri vəzifəsini tərk etdi
ABŞ mütəxəssisləri uşaqların peyvənd edilməsinə icazə verməyə çağırıblar
Gürcüstan sularında Çin bayrağı altında üzən gəmi cərimələnib
Füzuli Beynəlxalq Hava Limanı Qarabağı Azərbaycana qırılmaz şəkildə bağlayacaq - Yalçın Topçu
44 günlük Vətən müharibəsinin xronikası: 27 oktyabr
Çində 4 milyonluq şəhər karantinə alındı
Evlərin təmiri zamanı dələduzlardan necə qorunmaq olar?
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Azərbaycana rəsmi səfəri başa çatıb (FOTO)
Prezident İlham Əliyev: Əminəm ki, bundan sonra da Türkiyə və Azərbaycan iki qardaş ölkə kimi bir yerdə irəli gedəcək
Həkəri və Bərgüşad çayları strateji əhəmiyyətə malikdir - AÇIQLAMA
Azərbaycandakı sürüşmə zonalarında mövcud vəziyyət açıqlanıb
Rəcəb Tayyib Ərdoğan: İşğaldan azad edilən bölgələrin qısa müddətdə sürətlə inkişaf etdirilməsi hər siyasətçinin işi deyil
Türkiyə bundan sonra da Azərbaycana dəstək verməyə davam edəcək - Rəcəb Tayyib Ərdoğan
Ermənilər ərazilərin onlara məxsus olmadığını bildikləri üçün şəhərlərimizi xarabalığa çeviriblər - Deputat
Prezident İlham Əliyev Türkiyə Prezidentinin Azərbaycana növbəti səfərini əsl qardaşlıq nümunəsi adlandırıb
Prezident İlham Əliyev: İki həftə sonra Şuşanın azad olunmasını böyük Zəfər bayramı kimi qeyd edəcəyik
Ermənistan Azərbaycanla münasibətlərində səmimi iradə ortaya qoyarsa, Türkiyə ilə də münasibətlərin normallaşması üçün əngəl qalmayacaq - Ərdoğan
Prezident İlham Əliyev: Bizim birgə addımlarımız tarixdə əbədi qalacaq
Qarabağ balı Fransaya ixrac olunacaq
Prezident İlham Əliyev: Türkiyə və Azərbaycan iki qardaş ölkə kimi hər zaman bir-birinin yanındadır
Ərdoğan Zəngəzur dəhlizinin təməlqoyma mərasimində: Ermənistan sərhədinə qədər gedirsiniz, elədirmi? Daha irəli gedəcəksiniz
Prezident İlham Əliyev: Şuşa Bəyannaməsi Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrini rəsmən müttəfiqlik səviyyəsinə qaldırmışdır
Sumqayıtda marşrutların kart sistemində niyə problem yaranıb? - AÇIQLAMA
Sosial siyasətin uğurlu istiqamətlərindən biri şəhid ailələrinə daimi qayğıdır - Deputat
Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri mətbuata birgə bəyanatlarla çıxış ediblər (FOTO/VİDEO) (YENİLƏNİB)
Rusiyalı media eksperti Teleradio Akademiyasında olub (FOTO)
Azərbaycan və Xorvatiya arasında birgə komissiyanın növbəti iclası keçirilib
ABŞ-ın Azərbaycana qarşı “907-ci düzəliş” ədalətsizliyi aradan qaldırılacaq? - AÇIQLAMA
Bolqarıstandan olan nümayəndə heyəti Ağdam və Tərtərdə dağıdılmış obyektlərə baxış keçirib
Təlim toplanışında iştirak edəcək hərbi vəzifəlilər hərbi hissəyə qəbul olunub (FOTO/VİDEO)
"Lukoyl"un "Şahdəniz" layihəsində payının artırılması prosesində məsləhətçi şirkətin adı açıqlanıb
Azərbaycan və Türkiyə prezidentlərinin təkbətək görüşü olub (FOTO/VİDEO)
Baş nazir Əli Əsədov BP-nin nümayəndə heyəti ilə görüşüb
Bərgüşad və Həkəri çayları üzərində su anbarları inşa ediləcək - Nazir müavini
Rəcəb Tayyib Ərdoğan Prezident İlham Əliyevə üzərində “Xarıbülbül” təsviri olan saatlar hədiyyə edib (FOTO/VİDEO)
Metroda sıxlığın aradan qaldırılması üçün yeni nəzarət qrupları yaradılıb
Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri Zəngilanda “Ağıllı kənd” layihəsi çərçivəsində görülən işlərlə tanış olublar (FOTO/VİDEO) (YENİLƏNİB)
Dövlət orqanlarında 30 vakant vəzifə üzrə daxili müsahibə keçiriləcək
Azərbaycanda ilk beynəlxalq peşəkar Kiber təhlükəsizlik birliyi yaradıldı
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Prezident İlham Əliyevlə Zəngilandan fotolar paylaşıb (FOTO)
BDU-nun baş müəllimi vəfat edib
Səfirlik tərəfindən mühəndislik məhsulları üzrə vebinar təşkil olundu (FOTO)
Füzuli Beynəlxalq Hava Limanının açılışı Azərbaycanın gücünə güc qatacaq - Sevil Mikayılova
Azad edilən ərazilərdə mühəndis işləri davam etdirilir (FOTO/VİDEO)
Oktyabrın 27-nə USD/AZN rəsmi məzənnəsi
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Zəngilanın Ağalı kəndində rəsmi qarşılanma mərasimi olub (FOTO/VİDEO) (YENİLƏNİB)
“Azərenerji” ASC Bakıda qanunsuz tikililərlə bağlı açıqlama yayıb (FOTO)
Xüsusi təhsil müəssisələrinə işə qəbul üzrə müsahibə mərhələsi keçirilib
Qoşqar Təhməzli UNİCEF-in Azərbaycana yeni təyin olunmuş nümayəndəsi ilə görüşüb (FOTO)
Albaniyada yüzlərlə insan içməli sudan zəhərlənib
Azərbaycan və Türkiyə Prezidentləri Zəngilan rayonunda “Dost Aqropark”ın təməlini qoyublar (FOTO/VİDEO)
Milli Gimnastika Arenası 28-ci Dünya Yaş Qrupları Yarışlarına ev sahibliyi edəcək
Füzuli Beynəlxalq Hava Limanının açılışı Qarabağa investisiya qoyuluşunu və sosial inkişafı sürətləndirəcək - İsrailli ekspert
AQTA daha 5 müəssisədə pozuntular aşkarlayıb
Bakıda heroin alverçiləri yaxalandı (FOTO/VİDEO)
TAP Yunanıstanın təbii qaza olan tələbatının 17 faizini təmin edir
Yelo Bankın xalis mənfəəti 11 milyonu keçdi
20 dönərxananın sağlamlaşdırılması nəzərdə tutulur - AQTA
Çində 4 milyona yaxın əhalisi olan şəhər karantinə bağlandı
“AzerGold” ali məktəb tələbələri üçün Təqaüd proqramı elan edir
Azad edilmiş ərazilərdə şəhid adlarının əbədiləşdirilməsi çox mühüm addımdır - Deputat
Azərbaycanda yeni seysmik stansiya quraşdırılıb
Qəbələdə toy sahibləri cərimələndi (FOTO/VİDEO)
Azər Türk Bank üçüncü rübü mənfəətlə başa vurdu
UNEC Qarabağ mövzusunu dünya kitabxanalarında araşdırır: Ən çox nəşrlər hansı ölkənindir?
Qubadlıda yeni yaradılan hərbi hissə sərhədlərimizin etibarlı qorunmasına şərait yaradır - Hərbi ekspert
Azərbaycanda 166 məktəbdə ənənəvi dərs jurnalları ləğv edilib
"Azəristiliktəchizat" ASC qış mövsümünə hazırlıq işlərini başa çatdırıb
Azərbaycan məhsulları Çində sərgi-yarmarkada maraqla qarşılanıb (FOTO)
Ərdoğanın iştirakı ilə Füzuli Beynəlxalq Hava Limanının rəsmi açılışının həyata keçirilməsi böyük əhəmiyyət daşıyır - ŞƏRH
Milli Paralimpiya Komitəsində yeni təyinatlar olub
Qohumuna qarşı 13 min manatlıq dələduzluq edən qadının işi məhkəməyə göndərildi
Azərbaycan və Türkiyə Prezidentləri Zəngəzur Dəhlizinin təməlini qoyublar (FOTO/VİDEO) (YENİLƏNİB)
İranda daha 156 nəfər koronavirusdan ölüb
Laçında qəbirüstü at fiqurları tapılıb (FOTO)
Bu il 1300-ə yaxın əlil şəxs özünüməşğulluq proqramına cəlb edilib (FOTO)
Britaniya kraliçası Azərbaycanı təbrik edib
Azərbaycanda COVID-19 əleyhinə peyvənd olunanların sayı açıqlanıb
Azərbaycanda 2266 nəfər COVID-19-a yoluxub, 24 nəfər ölüb
Bakıda daha bir məktəb distant təhsilə keçdi
Dünya Bankı ilə azad edilmiş ərazilərin bərpası üzrə yeni layihələr müzakirə edilib - Mikayıl Cabbarov (FOTO)
Qubadlıda icra olunan layihələr infrastruktur işlərinin birinci sırada olduğunu göstərir - Deputat
Bu ərazilərə qar yağıb - Faktiki hava
Azərbaycanda restoranlara ulduzlar verilə bilərmi?
Ata Abdullayev dedi ki, 15 min manat ver, videonu silim - Zərərçəkmiş
Gənclərə örnək olan şəhid Milli Qəhrəman Şükür Həmidov
Prezident İlham Əliyev və Rəcəb Tayyib Ərdoğan Füzuli Beynəlxalq Hava Limanının rəsmi açılışını ediblər (FOTO/VİDEO) (YENİLƏNİB)
MDU-nun türkiyəli professoru magistrantlarla görüşüb (FOTO)
Bütün xəbərlər