Xaralampos Tsaruxas: QİƏT Azərbaycanda mühüm dəyişikliklər və iş üçün böyük impuls gözləyir

Xaralampos Tsaruxas: QİƏT Azərbaycanda mühüm dəyişikliklər və iş üçün böyük impuls gözləyir

Qara dəniz Ticarət və İnkişaf Bankının baş katibinin Trend ə eksklüziv müsahibəsi

- Yaxın gələcəkdə layihələrin təsdiqlənməsi prosesinin sürətləndirilməsi planında QTİB-in fəaliyyətində dəyişikliklər gözlənilirmi? Bu dəyişikliklər Azərbaycanda bankın fəaliyyətinə necə təsir göstərəcək?

- Biz Azərbaycanda fəaliyyətimizin genişlənəcəyini gözləyirik. Mən burada da "dəyişiklik" sözününü deyə bilmərəm. Bizim bank Azərbaycanda öz fəaliyyətini intensivləşdirməkdə davam edəcək. Hazırda bizim bir sıra maraqlı və perspektivli layihələrimiz var. Biz Azərbaycan Mikromaliyyələşdirmə Bankında iştirak edir və tamamilə yeni bazarda bu institutun əsasını qoymuşuq.
QTİB Azərbaycanda bir neçə kommersiya bankına kreditlər ayırıb. Biz Azərbaycan şüşə zavodunun layihəsinə də sərmayə qoyuruq. QTİB-in Azərbaycanda fəaliyyətini əsasən yerli kommersiya bankları vasitəsilə genişləndirməyi planlaşdırırıq, bu banklara kredit ayırmaq niyyətindəyik.

- QTİB Azərbaycanda hansı yeni layihələri maliyyələşdirməyi planlaşdırır?

- Biz Azərbaycan bazarındakı fəaliyyətimizdə ciddi irəliləyişlər gözləyirik və bunun başlanğıcı iyunda yeni sazişlərin imzalanması mərasiminə təsdaüf edir. Ancaq biz bununla kifayətlənməyəcəyik və QTİB-in Direktorlar Şurasının iyunun 11-13-də Bakıda keçiriləcək 15-ci iclası çərçivəsində biznes günü ərzində bir çox şirkətlərlə görüşlər təşkil etməyi planlaşdırırıq. Biz artıq sizin iş adamları ilə görüşlər üçün ehtiyatda otaqlar saxlamışıq. Azərbaycan bazarında işimiz üçün əsaslı irəliləyişlər və böyük təkan gözləyirik.

- Direktorlar Şurasının iclasının gündəliyinə daxil edilmiş məsələlərdən biri də bankın nizamnamə kapitalında səhmlərin bölünməmiş hissəsi (3%) məsələsinin həlli ilə bağlıdır. Azərbaycan bu səhmlərin bir hissəsini ala bilərmi və bu gün QTİB-ə üzv olan neçə ölkə belə istək bildirib?

- Bu məsələ cari ildə həll edilə bilməz. Sizin sualınızı 2008-ci ildən tez olmayaraq cavablandırmaq olar.

- Bugünkü gün bank üzvləri tərəfindən 1 mlrd SDR vəsaitdən yalnız 300 mln-u ödənilib. QTİB özünün maliyyə imkanlarını genişləndirmək üçün elan olunmuş kapitalın qalan hissəsinin formalaşdırılmasına nə zaman başlayacaq?

- Bank gəlirlə işləyir və bu, kapitalın beynəlxalq bazara asanlıqla daxil olmasına imkan verir. Bizim böyük təcrübəmiz var, biz beynəlxalq bazarda fondlar əldə etmək üçün işləyir və buna nail oluruq. Hazırda biz vəziyyətin yaxşılamasını gözləyirik. Bu addımlar QTİB-in fəaliyyəti üçün yüngül maliyyə vəsaiti axtarmaq imkanı yaradır. Buna görə də bankın kapitalının artırılması problem deyil. Ümumiyyətlə, bizim belə problemimiz yoxdur. Bank yaxşı işləyir və ucuz maliyyə vəsaiti ilə təmin etmə nöqteyi-nəzərindən cəlbedici olan sağlam bank bazarı kimi tanınıb.

QTİB-in Azərbaycanda gələcək fəaliyyəti üçün hansı prioritet istiqamətlər müəyyən edilib?

- Biz artıq ölkə hökuməti ilə bir neçə prioritetləri müəyyən etmişik. Maliyyə sektorunun dəstəklənməsi bizim prioritetimizdir. Buna görə də biz yerli banklarla kredit əlaqələri qurmağa üstünlük veririk. Bu, iqtisadiyyatın hərəkətverici qüvvəsi olan maliyyə sektoru nöqteyi-nəzərindən normaldır. Əgər sizin güclü maliyyə sektorunuz və pula çevirmə qabiliyyətiniz varsa, kredit ala bilərsiniz. Kredit isə sərmayə deməkdir. Bundan başqa, kənd təsərrüfatı sektoru da var və Azərbaycan hökuməti kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına böyük diqqət ayırır. Buna görə də biz bu görüşü iyunda təşkil etmişik və həmçinin, infrastrukturla bağlı iclas da keçirmək istəyirik. İnfrastruktur dedikdə biz nəqliyyat və telekommunikasiya başa düşürük. Biz Azərbaycan bazarında bu sektorların təkmilləşməsini görmək istəyirik.

- QTİB-in kiçik maliyyə imkanlarını nəzərə alsaq, bank çoxlu sərmayə tələb edən energetika və nəqliyyat sektorları üçün nə qədər vəsait ayıra bilər?

- Mən bərpa olunan mənbələrdən karbohidrat hasilatı üzrə layihələr üzərində Azərbaycanda olduğu kimi rahat işləmək imkanının olduğu başqa yer tanımıram. Ancaq məhz bu layihələrin bizim üçün prioritet olduğunu düşünmürəm. Biz infrastruktura, yolların salınması və modernləşdirilməsi layihələrinə, həmçinin, kənd təsərrüfatı sektorunun maliyyələşdirilməsinə üstünlük verərdik.
Əlbəttə, bank iri layihələri maliyyələşdirə bilməz. Ancaq biz hesab edirik ki, kiçik və orla layihələri asanlıqla tapa bilərik. Bizim Azərbaycanda nəzərdə tutduğumuz bəzi ideyalar var. Biz bir sıra sektorlarda, məsələn telekommunikasiya sektorunda danışıqlar aparırıq.

- QTİB layihələri dövlət xətti ilə maliyyələşdirməyi planlaşdırırmı? Azərbaycan hökuməti ilə görüşdə banka dövlət investisiya şirkətində iştirak etmək təklifi irəli sürüldümü?

- Yox. Biz hökumətlə işləməyə üstünlük vermirik. Biz bazarda özəl sektorla işləyirik. Kommersiya bankı kimi bizim üçün rahat və əlverişli layihələr əsasdır. Əgər biz görsək ki, layihə həyat qabiliyyətlidir, gələcəyi var, ideyanın səmərəliliyini göstərən texniki-iqtisadi əsaslandırılmaya malikdir, o zaman bank bu məsələni müzakirə edir, biz isə tövsiyələr veririk. Daha sonra isə mən heç bir problem görmürəm.
Ümumiyyətlə, bu, danışıqların mövzusudur. Əgər layihə varsa, biz analiz aparır və layihənin yaxşı olmasına əmin oluruq. Belə halda biz az riskə gedirik, bu da aşağı dəyər, ucuz pul deməkdir. Ancaq əgər layihənin əlverişliyi ilə bağlı hər hansı şübhə və ya məsələlər varsa, risk dərəcəsi artır. Biz hər hansı dövlət şirkətində iştirak etməyə hazırlaşmırıq. Biz yalnız öz meyarlarımız əsasında işləyirik. Bu meyarlar maliyyələşdirmə və vəsaitin verilməsidir. Ancaq biz krediti payçı qismində ayırmırıq. Biz bunda iştirak etmirik.

- QTİB-ə yeni üzvlərin qəbulu gözlənilirmi?

- Hazırda biz hər hansı yeni üzvün qəbul edilməsini gözləmirik. Bu məsələ 2008-ci ildə müzakirə olunacaq.

- Bank layihələrin sindikatlaşdırılmış maliyyələşdirilməsində iştirak edirmi? QTİB-in Azərbaycanın da cəlb olunacağı regional layihələrin maliyyələşdirilməsində iştirakı gözlənilirmi?

- Biz bir çox beynəlxalq maliyyə institutları, DB, BMK, AYİB ilə işləyirik. Məsələn, Azərbaycanda mikromaliyyələşdirmənin iştirakçıları AYİB, bizim bank, KFW və BMK-dır. Deməli, biz birgə layihələrdə iştirak edirik. Əgər Azərbaycanı Qafqazın digər ölkələri ilə müqayisə etsək, o zaman sizin ölkə üstündür. Ancaq Azərbaycana inkişaf etmək, bizə isə burada fəaliyyətimizi genişləndirmək faydalıdır.
İndiki anda bəzi ölkələrdə bazara çıxış olduqca asanlaşıb. Bu ölkələr Azərbaycandan olduqca böyükdür. Bu ölkələrin iqtisadiyyatının sənaye kimi sektorları çox inkişaf edib. Azərbaycanda neft sektoru ən inkişaf etmiş sektordur. Ancaq bizim bank bu sahədə nə isə əhəmiyyətli bir iş görə bilməz. Bununla belə biz maliyyə sektoru ilə fəal əməkdaşlıq edirik. Biz Azərbaycanda kreditlər ayırır və bunu genişləndirməyə hazırlaşırıq. Bizim təşkilat çox gəncdir və kapitalımız $300 mln təşkil edir. Bu, böyük rəqəm deyil. Ancaq buna baxmayaraq, biz bu kapitaldan istifadə edirik, borc veririk, gəlir götürürük, Azərbaycanda biznesin qurulması imkanlarını axtarırıq və bunun müzakirəsi üçün ideal variant iyunda keçiriləcək biznes-günüdür. Mən göstərdiyi köməyə və dəstəyə görə Azərbaycan hökumətinə dərin minnətdarlığımı bilddirmək istərdim. Biz iyunda həmin günlər ərzində yaxşı nəticələr gözləyirik. Sizin hökumət bizi qəbul edib və biz onların ümidlərini doğrultmalıyıq.

- QTİB-ə üzv olan digər ölkələrlə müqayisədə Azərbaycan bankın ümumi kredit portfelində maliyyələşdirilmənin həcminə görə neçənci yerdədir və təşkilatın kapitalında iştirak payı bu nisbətin dəyişməsinə təsir edə bilərmi?

- Biz Azərbaycanın maliyyə vəsatimizin təkcə iki faizini alacağını gözləmirik. Siz daha çox - 20-30% ala bilərsiniz. Biz bütün bazarla bərabər dərəcədə işləməyə çalışırıq. Analoji ölçülü digər ölkələrlə müqayisədə Azərbaycan çox əlverişli mövqeyə malikdir. Eyni sahəyə və ya bərabər saylı xalqa malik ölkələrlə müqayisədə Azərbaycan Moldova, Ermənistan, Gürcüstan və ya Albaniyaya nisbətən daha üstün mövqedədir. Söhbət bankın kapitalında iştirak payından deyil, iqtisadiyyatın və ölkənin ölçüsündən gedir. Azərbaycan Türkiyə, Yunanıstan və Rusiya ilə müqayisə edilə bilər. Mən ölkələrin iqtisadiyyatı, ölçüsü və bazarı müqayisə edirəm. Məsələn, sizdə 8,5 mln istehlakçı var və bu, ölkə əhalisini təşkil edir. Bu, Albaniya və Gürcüstanın əhalisinnin sayına bərabərdir. Siz daha yaxşı vəziyyətdəsiniz.

İki hərbi qulluqçumuz Füzulidə minaya düşüb
İki hərbi qulluqçumuz Füzulidə minaya düşüb
İran, Azərbaycan və Türkiyənin yaxın münasibətləri əhəmiyyət kəsb edir – İran prezidenti
İran, Azərbaycan və Türkiyənin yaxın münasibətləri əhəmiyyət kəsb edir – İran prezidenti
Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmalını təqdim edib (VİDEO)
Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmalını təqdim edib (VİDEO)
Loading Bars
Xəbər lenti
KTMT ölkələrinin əksəriyyəti Ermənistanın bu təşkilatda olmasına baxmayaraq Azərbaycanı dəstəkləyir - Sergey Markov
Bakıda Batut Gimnastikası yarışlarının təşkilində əməyi olan hər kəsə təşəkkürümü bildirirəm - Migel Visente Marino
Azərbaycanla əlaqələrdə heç bir anlaşılmazlığın olması gərək deyil - İran Prezidenti
Prezident İlham Əliyev: Qərara gəldik ki, bundan sonra İran-Azərbaycan əlaqələri bütün sahələrdə yüksələn xətlə inkişaf edəcək
Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri başa çatıb
Azərbaycan, İran və Türkmənistan arasında qazın svop tədarükü barədə razılaşma imzalanıb (FOTO)
İranda hamının mövqeyi bundan ibarət idi ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin olunmalıdır - İran Prezidenti
Mərakeş "omikron" ştammının yayılmasına görə ölkəyə birbaşa sərnişin reyslərini dayandıracaq
Batut gimnastikası və tamblinq üzrə Dünya Yaş Qrupu Yarışlarının final gününün qaliblərinin mükafatlandırılması mərasimi keçirilib
KTMT-yə üzv ölkələrin Azərbaycanı təbrik etməsi göstərdi ki, Ermənistan KTMT-də heç bir dəyərə malik deyil - Siyasi şərhçi
Bakıda batutda sinxron tullanma üzrə finalçılar müəyyənləşib
Prezident İlham Əliyevin Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ilə görüşü olub (FOTO/VİDEO) (YENİLƏNİB)
Region ölkələri ilə ticarətin inkşaf etdirilməsi İranın xarici siyasətinin prioritetidir - İbrahim Rəisi
Bakıda batut gimnastikası və tamblinq üzrə Dünya Yaş Qrupu Yarışlarının final gününün ən yaxşı anları (FOTO)
Belçikalı gimnast Dünya Yaş Qrupları Yarışlarında ikili mini-batutda tullanma proqramında birinci yeri tutub
Böyük Britaniya təmsilçisi Bakıda Dünya Yaş Qrupu Yarışlarında tamblinq proqramında birinci yeri tutub
Rusiyalı gimnast Dünya Yaş Qrupları Yarışlarında qadınlar arasında tamblinq proqramında qızıl medal qazanıb
Yeni doğulmuşlar arasında koronavirusa yoluxma halları var - AÇIQLAMA
KTMT üzvlərinin Azərbaycanı Zəfərə görə təbrik etməsi sübut edir ki, onlar Ermənistanla münasibətləri korlamaqdan çəkinmirlər - Mixail Finkel
Ermənistanın son ümid yeri də puç oldu: KTMT-yə üzv dövlətlər Azərbaycanı tarixi Zəfərə görə təbrik edir
ABŞ gimnastları Dünya Yaş Qrupu Yarışlarında iki mini-batutda tullanma proqramında bütün mükafat yerləri tutublar
Azərbaycan-Pakistan hökumətlərarası komissiyasının iclası keçiriləcək
Yaponiyalı gimnast Dünya Yaş Qrupu Yarışlarında batut gimnastikası üzrə fərdi proqramda birinci yeri tutub
Prezident İlham Əliyevin İran Prezidenti Seyid İbrahim Rəisi ilə görüşü olub (FOTO) (YENİLƏNİB-2)
Rusiyalı gimnast Dünya Yaş Qrupu Yarışının batut gimnastikası üzrə fərdi proqramında qızıl medal qazanıb
Dünya Yaş Qrupları Yarışlarının batutda sinxron tullanma proqramında finalçılar müəyyənləşib
Prezident İlham Əliyevin Tacikistan Prezidenti Emoməli Rəhmon ilə görüşü olub (FOTO/VİDEO) (YENİLƏNİB)
Azərbaycanda COVID-19 əleyhinə peyvənd olunanların sayı açıqlanıb
Azərbaycanda son sutkada 1 662 nəfər COVID-19-a yoluxub, 18 nəfər ölüb
Ümummilli lider Heydər Əliyevin uzaqgörənliklə irəli sürdüyü ideyala həyata keçirilir - Aşqabad zirvəsi
İran Qazaxıstanla birgə iqtisadi əməkdaşlıq komissiyasının tezliklə keçirilməsini istəyir – İran xarici işlər naziri
Prezident İlham Əliyevin Pakistan Prezidenti Arif Alvi ilə görüşü olub (FOTO/VİDEO) (YENİLƏNİB)
Azərbaycan ölkənin suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün bərpasında həqiqətən müzəffər olub - Türkmənistan Prezidenti
Kişilər arasında ikili mini-batutda tullanma proqramında finalçılar müəyyənləşib
İran Pakistanla münasibətləri hərtərəfli şəkildə inkişaf etdirməyə maraqlıdır – Rəisi
Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizi üzərindəki layihələri dəstəkləməyə davam edəcəyik - Ərdoğan
İranın Tacikistanla münasibətləri var-gücü ilə davam edəcək - İran prezidenti
Zəngəzur dəhlizinin əhəmiyyəti göz qabağındadır - Türkiyə Prezidenti
Prezident İlham Əliyev Aşqabadda İƏT XV Zirvə Toplantısının iştirakçılarının şərəfinə verilən rəsmi naharda iştirak edib
Azərbaycanın bölgədə rifahın artması üçün atdığı addımlar təqdir edilməlidir - Ərdoğan
Saatlıda obyektlərin birində pozuntular aşkar edilib
Bakıda qadınlar arasında batut gimnastikası proqramında finalçılar müəyyənləşib.
Bakıda batut gimnastikası və tamblinq üzrə Dünya Yaş Qrupu Yarışları davam edir (FOTO)
İki hərbi qulluqçumuz Füzulidə minaya düşüb
Dünya Yaş Qrupu Yarışları kişilər arasında batut gimnastikası üzrə fərdi proqramda finalçılar müəyyənləşib
İran, Azərbaycan və Türkiyənin yaxın münasibətləri əhəmiyyət kəsb edir – İran prezidenti
Dünya Yaş Qrupları Yarışlarında qadınlar arasında ikili mini-batutda tullanma proqramında finalçılar müəyyənləşib
Soçi görüşü – Azərbaycanın növbəti diplomatik uğuru
Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan koronavirusla mübarizəni dəstəkləmək məqsədilə 80-ə yaxın ölkəyə birbaşa yardımı etmişdir
Prezident İlham Əliyev: 2022-ci ildə azad olunmuş ərazilərdə yeni şəhər və kəndlərin salınması üçün ən azı 1,3 milyard ABŞ dolları ayrılacaq
Prezident İlham Əliyev: Bizim strateji valyuta ehtiyatlarımız xarici dövlət borcumuzdan 6 dəfə çoxdur
Prezident İlham Əliyev: Son 18 il ərzində Azərbaycanda ümumi daxili məhsul üç dəfədən çox artmışdır
Prezident İlham Əliyev: Bu gün deyə bilərəm ki, Zəngəzur dəhlizi reallığa çevrilir (TAM NİTQ)
Prezident İlham Əliyev: Əminəm ki, İƏT-ə üzv ölkələr Zəngəzur dəhlizindən istifadə edəcəklər
Dünya Yaş Qrupları Yarışlarında kişilər arasında tamblinq üzrə finalçılar müəyyənləşib
Prezident İlham Əliyev: Genişmiqyaslı islahatlar nəticəsində Azərbaycanda münbit sərmayə iqlimi yaradılmışdır
Dünyada COVID-19-a yoluxanların sayı 261 milyonu ötüb
Sabahın hava proqnozu açıqlanıb
Bakıda batut gimnastikası və tamblinq üzrə 28-ci Dünya Yaş Qrupu Yarışlarının final gününə start verilib (FOTO)
Prezident İlham Əliyev Aşqabadda İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının XV Zirvə toplantısında iştirak edib (FOTO/VİDEO) (YENİLƏNİB-4)
Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmalını təqdim edib (VİDEO)
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Türkmənistana səfərə gəlib (FOTO/VİDEO) (YENİLƏNİB)
Soçi görüşü Azərbaycanın növbəti diplomatik qələbəsidir - Səttar Möhbalıyev
MDU "Regionlarda ali təhsil: reallıqlar və perspektivlər" adlı beynəlxalq konfransa tərəfdaşlıq edib (FOTO)
Rusiyanın xalq artisti Aleksandr Qradski vəfat edib
Bakıda məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı bina yanıb
Britaniyalı həkimlər "omikron" ştammının təhlükəli olduğunu şübhə altına alıblar
Azərbaycan və İran XİN rəhbərləri arasında görüş baş tutub
Ümumdünya Tibb Assosiasiyası hesab edir ki, COVID-ə qarşı revaksinasiya mütamadi olacaq
Bitkoin koronavirusun yeni "omikron" ştammı səbəbindən çökdü
Boris Consons bildirib ki, "omikron" ştammına vaksin olunmuşlar da yoluxa bilər
Qırğızıstanda parlament seçkiləri başlayıb
ABŞ-da atışma nəticəsində ölən və yaralılar var
Britaniyada “Arven” qasırğası üç nəfərin həyatına son qoyub
İsrail yeni COVID-19 ştammına görə sərhədlərini bağlayır
Səudiyyə Ərəbistanı azı bir doza peyvənd qəbul edənlərin ölkəyə girişinə icazə verəcək
Portuqaliyada klub COVID-19 səbəbiylə matça 9 futbolçu ilə çıxıb darmadağın olundu
"Barselona" Xavinin rəhbərliyi altında üç oyunda ikinci qələbəsini qazanıb
Ukraynada çoxmərtəbəli yaşayış evində partlayış olub, ölən və yaralanan var
Hindsitanda seçkilərdə qələbəni vəfat etmiş namizəd qazanıb
Gürcüstanda kömür mədənində uçqun nəticəsində 1 nəfər həlak olub
Britaniyada "omikron" ştammı aşkarlanıb
Taliban gələn ilə qızlar üçün məktəblər açmağı planlaşdırır
BMT Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderlərinin üçtərəfli görüşünü alqışlayır
İtaliyada "omikron" ştammına ilk yoluxma qeydə alınıb
Soçi görüşündə Ermənistana bir daha çatdırıldı ki, götürülən öhdəliklər tam şəkildə həyata keçirilməlidir - Sabiq nazir
Bakıda batut gimnastikası və tamblinq üzrə Dünya Yaş Qrupları yarışları qaliblərinin mükafatlandırma mərasimi keçirilib (FOTO)
28-ci Dünya Yaş Qrupları Yarışları: kişilər arasında qoşa mini batutda tullanma üzrə qaliblər müəyyənləşib
Almaniyada koronavirusun yeni ştammı aşkarlanıb
Bakıda Dünya Yaş Qrupları yarışları çərçivəsində Rusiyalı idmançı tamblinq üzrə birinci yeri tutub
Rusiyalı gimnast Bakıda 28-ci Dünya Yaş Qrupları Yarışlarında batutla fərdi tullanma üzrə birinci yeri tutub
Sahibə Qafarova Parlamentlərarası İttifaqın 143-cü Assambleyasında çıxış edib
Bakıda qadınlar arasında qoşa mini-batutda tullanma üzrə Dünya Yaş Qrupları yarışlarının qalibləri müəyyənləşib
Sahibə Qafarova Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Mustafa Şentopla görüşüb
Bakıda keçirilən Dünya Yaş Qrupları Yarışlarında batutda sinxron tullanma üzrə finalçılar məlum olub
Qazaxıstanlı idmançı Bakıda akrobatik tullanma üzrə Dünya Yaş Qrupu Yarışlarının qızıl medalını qazanıb
Bakıda batut gimnastikası və tamblinq üzrə Dünya Yaş Qrupları yarışlarının üçüncü gününün ən gözəl anları (FOTO)
Rusiyalı gimnast Bakıda 28-ci Dünya Yaş Qrupları Yarışlarında fərdi batutla tullanmada qızıl medal qazanıb
Pauerlifterimiz Dünya çempionatının qızıl medalını qazanıb
Bakıda keçirilən 28-ci Dünya Yaş Qrupları Yarışlarına çox ciddi hazırlaşmışam - Danimarkalı idmançı
Bütün xəbərlər