Xaralampos Tsaruxas: QİƏT Azərbaycanda mühüm dəyişikliklər və iş üçün böyük impuls gözləyir

Xaralampos Tsaruxas: QİƏT Azərbaycanda mühüm dəyişikliklər və iş üçün böyük impuls gözləyir

Qara dəniz Ticarət və İnkişaf Bankının baş katibinin Trend ə eksklüziv müsahibəsi

- Yaxın gələcəkdə layihələrin təsdiqlənməsi prosesinin sürətləndirilməsi planında QTİB-in fəaliyyətində dəyişikliklər gözlənilirmi? Bu dəyişikliklər Azərbaycanda bankın fəaliyyətinə necə təsir göstərəcək?

- Biz Azərbaycanda fəaliyyətimizin genişlənəcəyini gözləyirik. Mən burada da "dəyişiklik" sözününü deyə bilmərəm. Bizim bank Azərbaycanda öz fəaliyyətini intensivləşdirməkdə davam edəcək. Hazırda bizim bir sıra maraqlı və perspektivli layihələrimiz var. Biz Azərbaycan Mikromaliyyələşdirmə Bankında iştirak edir və tamamilə yeni bazarda bu institutun əsasını qoymuşuq.
QTİB Azərbaycanda bir neçə kommersiya bankına kreditlər ayırıb. Biz Azərbaycan şüşə zavodunun layihəsinə də sərmayə qoyuruq. QTİB-in Azərbaycanda fəaliyyətini əsasən yerli kommersiya bankları vasitəsilə genişləndirməyi planlaşdırırıq, bu banklara kredit ayırmaq niyyətindəyik.

- QTİB Azərbaycanda hansı yeni layihələri maliyyələşdirməyi planlaşdırır?

- Biz Azərbaycan bazarındakı fəaliyyətimizdə ciddi irəliləyişlər gözləyirik və bunun başlanğıcı iyunda yeni sazişlərin imzalanması mərasiminə təsdaüf edir. Ancaq biz bununla kifayətlənməyəcəyik və QTİB-in Direktorlar Şurasının iyunun 11-13-də Bakıda keçiriləcək 15-ci iclası çərçivəsində biznes günü ərzində bir çox şirkətlərlə görüşlər təşkil etməyi planlaşdırırıq. Biz artıq sizin iş adamları ilə görüşlər üçün ehtiyatda otaqlar saxlamışıq. Azərbaycan bazarında işimiz üçün əsaslı irəliləyişlər və böyük təkan gözləyirik.

- Direktorlar Şurasının iclasının gündəliyinə daxil edilmiş məsələlərdən biri də bankın nizamnamə kapitalında səhmlərin bölünməmiş hissəsi (3%) məsələsinin həlli ilə bağlıdır. Azərbaycan bu səhmlərin bir hissəsini ala bilərmi və bu gün QTİB-ə üzv olan neçə ölkə belə istək bildirib?

- Bu məsələ cari ildə həll edilə bilməz. Sizin sualınızı 2008-ci ildən tez olmayaraq cavablandırmaq olar.

- Bugünkü gün bank üzvləri tərəfindən 1 mlrd SDR vəsaitdən yalnız 300 mln-u ödənilib. QTİB özünün maliyyə imkanlarını genişləndirmək üçün elan olunmuş kapitalın qalan hissəsinin formalaşdırılmasına nə zaman başlayacaq?

- Bank gəlirlə işləyir və bu, kapitalın beynəlxalq bazara asanlıqla daxil olmasına imkan verir. Bizim böyük təcrübəmiz var, biz beynəlxalq bazarda fondlar əldə etmək üçün işləyir və buna nail oluruq. Hazırda biz vəziyyətin yaxşılamasını gözləyirik. Bu addımlar QTİB-in fəaliyyəti üçün yüngül maliyyə vəsaiti axtarmaq imkanı yaradır. Buna görə də bankın kapitalının artırılması problem deyil. Ümumiyyətlə, bizim belə problemimiz yoxdur. Bank yaxşı işləyir və ucuz maliyyə vəsaiti ilə təmin etmə nöqteyi-nəzərindən cəlbedici olan sağlam bank bazarı kimi tanınıb.

QTİB-in Azərbaycanda gələcək fəaliyyəti üçün hansı prioritet istiqamətlər müəyyən edilib?

- Biz artıq ölkə hökuməti ilə bir neçə prioritetləri müəyyən etmişik. Maliyyə sektorunun dəstəklənməsi bizim prioritetimizdir. Buna görə də biz yerli banklarla kredit əlaqələri qurmağa üstünlük veririk. Bu, iqtisadiyyatın hərəkətverici qüvvəsi olan maliyyə sektoru nöqteyi-nəzərindən normaldır. Əgər sizin güclü maliyyə sektorunuz və pula çevirmə qabiliyyətiniz varsa, kredit ala bilərsiniz. Kredit isə sərmayə deməkdir. Bundan başqa, kənd təsərrüfatı sektoru da var və Azərbaycan hökuməti kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına böyük diqqət ayırır. Buna görə də biz bu görüşü iyunda təşkil etmişik və həmçinin, infrastrukturla bağlı iclas da keçirmək istəyirik. İnfrastruktur dedikdə biz nəqliyyat və telekommunikasiya başa düşürük. Biz Azərbaycan bazarında bu sektorların təkmilləşməsini görmək istəyirik.

- QTİB-in kiçik maliyyə imkanlarını nəzərə alsaq, bank çoxlu sərmayə tələb edən energetika və nəqliyyat sektorları üçün nə qədər vəsait ayıra bilər?

- Mən bərpa olunan mənbələrdən karbohidrat hasilatı üzrə layihələr üzərində Azərbaycanda olduğu kimi rahat işləmək imkanının olduğu başqa yer tanımıram. Ancaq məhz bu layihələrin bizim üçün prioritet olduğunu düşünmürəm. Biz infrastruktura, yolların salınması və modernləşdirilməsi layihələrinə, həmçinin, kənd təsərrüfatı sektorunun maliyyələşdirilməsinə üstünlük verərdik.
Əlbəttə, bank iri layihələri maliyyələşdirə bilməz. Ancaq biz hesab edirik ki, kiçik və orla layihələri asanlıqla tapa bilərik. Bizim Azərbaycanda nəzərdə tutduğumuz bəzi ideyalar var. Biz bir sıra sektorlarda, məsələn telekommunikasiya sektorunda danışıqlar aparırıq.

- QTİB layihələri dövlət xətti ilə maliyyələşdirməyi planlaşdırırmı? Azərbaycan hökuməti ilə görüşdə banka dövlət investisiya şirkətində iştirak etmək təklifi irəli sürüldümü?

- Yox. Biz hökumətlə işləməyə üstünlük vermirik. Biz bazarda özəl sektorla işləyirik. Kommersiya bankı kimi bizim üçün rahat və əlverişli layihələr əsasdır. Əgər biz görsək ki, layihə həyat qabiliyyətlidir, gələcəyi var, ideyanın səmərəliliyini göstərən texniki-iqtisadi əsaslandırılmaya malikdir, o zaman bank bu məsələni müzakirə edir, biz isə tövsiyələr veririk. Daha sonra isə mən heç bir problem görmürəm.
Ümumiyyətlə, bu, danışıqların mövzusudur. Əgər layihə varsa, biz analiz aparır və layihənin yaxşı olmasına əmin oluruq. Belə halda biz az riskə gedirik, bu da aşağı dəyər, ucuz pul deməkdir. Ancaq əgər layihənin əlverişliyi ilə bağlı hər hansı şübhə və ya məsələlər varsa, risk dərəcəsi artır. Biz hər hansı dövlət şirkətində iştirak etməyə hazırlaşmırıq. Biz yalnız öz meyarlarımız əsasında işləyirik. Bu meyarlar maliyyələşdirmə və vəsaitin verilməsidir. Ancaq biz krediti payçı qismində ayırmırıq. Biz bunda iştirak etmirik.

- QTİB-ə yeni üzvlərin qəbulu gözlənilirmi?

- Hazırda biz hər hansı yeni üzvün qəbul edilməsini gözləmirik. Bu məsələ 2008-ci ildə müzakirə olunacaq.

- Bank layihələrin sindikatlaşdırılmış maliyyələşdirilməsində iştirak edirmi? QTİB-in Azərbaycanın da cəlb olunacağı regional layihələrin maliyyələşdirilməsində iştirakı gözlənilirmi?

- Biz bir çox beynəlxalq maliyyə institutları, DB, BMK, AYİB ilə işləyirik. Məsələn, Azərbaycanda mikromaliyyələşdirmənin iştirakçıları AYİB, bizim bank, KFW və BMK-dır. Deməli, biz birgə layihələrdə iştirak edirik. Əgər Azərbaycanı Qafqazın digər ölkələri ilə müqayisə etsək, o zaman sizin ölkə üstündür. Ancaq Azərbaycana inkişaf etmək, bizə isə burada fəaliyyətimizi genişləndirmək faydalıdır.
İndiki anda bəzi ölkələrdə bazara çıxış olduqca asanlaşıb. Bu ölkələr Azərbaycandan olduqca böyükdür. Bu ölkələrin iqtisadiyyatının sənaye kimi sektorları çox inkişaf edib. Azərbaycanda neft sektoru ən inkişaf etmiş sektordur. Ancaq bizim bank bu sahədə nə isə əhəmiyyətli bir iş görə bilməz. Bununla belə biz maliyyə sektoru ilə fəal əməkdaşlıq edirik. Biz Azərbaycanda kreditlər ayırır və bunu genişləndirməyə hazırlaşırıq. Bizim təşkilat çox gəncdir və kapitalımız $300 mln təşkil edir. Bu, böyük rəqəm deyil. Ancaq buna baxmayaraq, biz bu kapitaldan istifadə edirik, borc veririk, gəlir götürürük, Azərbaycanda biznesin qurulması imkanlarını axtarırıq və bunun müzakirəsi üçün ideal variant iyunda keçiriləcək biznes-günüdür. Mən göstərdiyi köməyə və dəstəyə görə Azərbaycan hökumətinə dərin minnətdarlığımı bilddirmək istərdim. Biz iyunda həmin günlər ərzində yaxşı nəticələr gözləyirik. Sizin hökumət bizi qəbul edib və biz onların ümidlərini doğrultmalıyıq.

- QTİB-ə üzv olan digər ölkələrlə müqayisədə Azərbaycan bankın ümumi kredit portfelində maliyyələşdirilmənin həcminə görə neçənci yerdədir və təşkilatın kapitalında iştirak payı bu nisbətin dəyişməsinə təsir edə bilərmi?

- Biz Azərbaycanın maliyyə vəsatimizin təkcə iki faizini alacağını gözləmirik. Siz daha çox - 20-30% ala bilərsiniz. Biz bütün bazarla bərabər dərəcədə işləməyə çalışırıq. Analoji ölçülü digər ölkələrlə müqayisədə Azərbaycan çox əlverişli mövqeyə malikdir. Eyni sahəyə və ya bərabər saylı xalqa malik ölkələrlə müqayisədə Azərbaycan Moldova, Ermənistan, Gürcüstan və ya Albaniyaya nisbətən daha üstün mövqedədir. Söhbət bankın kapitalında iştirak payından deyil, iqtisadiyyatın və ölkənin ölçüsündən gedir. Azərbaycan Türkiyə, Yunanıstan və Rusiya ilə müqayisə edilə bilər. Mən ölkələrin iqtisadiyyatı, ölçüsü və bazarı müqayisə edirəm. Məsələn, sizdə 8,5 mln istehlakçı var və bu, ölkə əhalisini təşkil edir. Bu, Albaniya və Gürcüstanın əhalisinnin sayına bərabərdir. Siz daha yaxşı vəziyyətdəsiniz.

Kuba Varadero turizm məkanını oktyabrda xarici müsafirlərə açacaq
Kuba Varadero turizm məkanını oktyabrda xarici müsafirlərə açacaq
Qaxın turizm marşrutu tullantılardan təmizlənib (FOTO)
Qaxın turizm marşrutu tullantılardan təmizlənib (FOTO)
Qazaxıstan və Azərbaycan səhiyyə turizmi sahəsində əməkdaşlığı gücləndirir
Qazaxıstan və Azərbaycan səhiyyə turizmi sahəsində əməkdaşlığı gücləndirir
Loading Bars
Xəbər lenti
ABŞ-ın Minsk Qrupunun həmsədri qismində fəaliyyəti ABŞ mətbuatında müzakirə olunub
Fransada son sutkada koronavirusdan 163 nəfər dünyasını dəyişib
İtaliya mətbuatında Ermənistanın azərbaycanlı diplomatlara qarşı terror təhdidlərindən bəhs edən yazılar dərc olunub
ABŞ-da qırıcı təyyarə qəzaya uğrayıb
Dünyada son bir həftədə 2,4 milyondan çox koronavirusa yoluxma halı qeydə alınıb
ANAMA: Təmas xəttində mərmilər, qumbara və partlamamış mərmi qalıqları aşkarlanıb (FOTO)
Ermənistan xarici işlər naziri Rusiyaya gedib
Moskvada koronavirusdan ölənlərin sayı 6 121-ə yüksəlib
Çempionlar Liqasında "Lasio" "Borussiya"nı, "Mançester Yunayted" "PSJ"ni məğlub edib
UEFA Azərbaycanda oyunlara aid qərar verib
Azərbaycanda əkiz və üçəmlərin sayı artıb
Xudafərin körpüsü üzərində Azərbaycan bayrağının qaldırılması tarixi ədalətin bərpasıdır - Tarixçi
UEFA gənclər arasında Avropa çempionatını təxirə salıb
Türkiyədə koronavirusdan sağalanların sayı 307 minə çatır
Tarix yazan qəhrəmanlarımız - Onları tanıyaq (FOTO)
VPN ilə bağlı əhaliyə xəbərdarlıq
İtalyan professor: Azərbaycan Ermənistanı güzəştə məcbur etmək üçün vacib olan hücum və müdafiə sistemlərinə malikdir
Yeni şanlı tarixin zirvəsi - Şuşa
Dövlət başçısının apardığı siyasət nəticəsini verdi - Deputat
Ermənistan silahlı qüvvələrinin Qubadlı istiqamətindəki bölmələri məhv edilib (VİDEO)
Ermənistanın cinayətlərinə beynəlxalq birliyin müəyyən dairələri susqunluq nümayiş etdirir - Deputat
Peşəkar jurnalist Hi Pinq Çinin Sinxua agentliyinin prezidenti təyin edilib
Gəncəyə növbəti raket atəşini qətiyyətlə pisləyirəm - Qazaxıstan səfiri
Ermənistanın növbəti PUA-sı məhv edilib
Ali Məhkəmə erməni terroru ilə bağlı bəyanat yayıb
Düşmənin hərbi texnikaları və canlı qüvvəsi məhv edilib (VİDEO)
Xudafərin istiqamətində hərbi əməliyyatların aparılması barədə düşmənin yaydığı xəbər cəfəngiyatdır - Hikmət Hacıyev
Ermənilər Xudafərini birdəfəlik unutsunlar - Anar Eyvazov
Düşmən itki verərək geri çəkilib - Müdafiə Nazirliyi
Bəzi vətəndaşların sosial şəbəkələrdə hərbi məlumatları yayması hərbi sirri pozur - Anar Eyvazov
Virusa yoluxma statistikasında dalğalanma hansı səbəbdən baş verir?
ABŞ-da 58 mindən çox koronavirusa yoluxma qeydə alınıb
Gəncə istiqamətində Ermənistanın PUA-sı məhv edilib
Koronavirusa yoluxanlarda sonradan hansı fəsadlar ola bilər? - Həkim açıqladı
A-Qroup Gəncə terrorunda ata, ana, bacısını itirən Xədicə-nin yetkinlik yaşına qədər bütün tibbi xərclərini öz üzərinə götürüb
Ermənistan qlobal təxribatçıların əlaltısıdır - Xarici KİV-lər
Kastamonu Universitetində təhsil alan azərbaycanlı gənclərdən Azərbaycan dəstək (FOTO)
Hindistanın Şri Şri Universitetində Azərbaycanın Müstəqillik Günü münasibətilə tədbir keçirilib
İşğaldan azad olunmuş Zəngilan şəhərinin “Azersky” peykindən əldə edilmiş təsviri
Kamal Kılıçdaroğlu Prezident İlham Əliyevə məktub göndərib
Xudafərinlə bağlı erməni tərəfinin yaydığı məlumat dezinformasiyadır - Müdafiə Nazirliyi
Təhsil Nazirliyi Zəngilanın təhsil statistikasını açıqlayıb
KOB-ların maliyyə resurslarına çıxış imkanlarına dair bankların iştirakı ilə vebinar keçirilib
Ermənistan vergi güzəştlərini ləğv edir - Büdcə tükənir
Ciddi karantin qaydaları tətbiq etmədən də koronavirusa qalib gəlmək olar - MÜTƏXƏSSİS
Ombudsman Ermənistanın Gəncə şəhərini ballistik raket atəşinə tutması barədə hesabat hazırlayıb
Azərbaycanlı qardaşlarımızın yanında olmağa davam edəcəyik - Hulusi Akar
Ermənistan ordusu tərəfindən yaşayış məntəqələrimiz atəşə tutulub
Xudafərin körpülərinin UNESCO-nun Dünya Mədəni İrs Siyahısına salınması məqsədilə tədbirlər keçiriləcək
Bakıda pik saatlar üçün 100 ehtiyat avtobus ayrıldı
Azərbaycanda 584 nəfər COVID-19-a yoluxdu, 128 nəfər sağaldı, 5 nəfər vəfat etdi
Xalqımız bir daha əmin oldu ki, Prezident İlham Əliyev hansı məqamda nəyi necə etməyi bilir - Deputat
Prezident İlham Əliyev sözümüzün imzamız qədər əhəmiyyətli olduğunu bir daha dünyaya nümayiş etdirir - Vüqar Rəhimzadə
Mərkəzi Gömrük Hospitalının travmatoloqu Ramin Rzayev canlı yayımda çıxış edəcək
Oktyabrın 21-də manatın dollara qarşı məzənnəsi
Prezident İlham Əliyev: Əziz xalqım bilsin ki, hər kəndin, hər yüksəkliyin götürülməsi böyük rəşadət tələb edir
“WhatsApp”ın veb versiyasında gözlənilən funksiya işə düşür
Ermənilər tərəfindən mülki əhalimizə qarşı törədilən cinayət faktları üzrə 37 cinayət işi başlanıb
Prezident İlham Əliyev: Bu gün nəyi demək mümkündürsə onu deyirik
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva: Füzuli, Cəbrayıl, Xocavənd və Zəngilan rayonlarının bir sıra kəndlərinin və Zəngilan şəhərinin işğaldan azad olunması münasibətilə xalqımızı təbrik edirəm!
Prezident İlham Əliyev: Bu yalançıları biz bundan sonra da qovacağıq
1, 5 və 50 manatlıq pul nişanları yeni dizaynda tədavülə buraxılır (FOTO)
Prezident İlham Əliyev: Ermənistan hələ nə qədər gec deyil bəyanat verməlidir ki, işğal edilmiş torpaqlardan çıxıram
Prezident İlham Əliyev: Təkbaşına vuruşuruq, hər kəs bunu bilir
Prezident İlham Əliyev düşmənin məhv edilən və ələ keçirilən hərbi texnikalarının siyahısını açıqlayıb
İslamofobiya və türkofobiya Ermənistanın əsas xəstəliyidir - Türkiyə Prezident Administrasiyası
Azərbaycan Prezidenti: Ermənistan rəhbərliyi artıq bizim qarşımızda diz çöküb, onlara layiq olan yeri göstərmişik
Rusiyada 16 mindən çox yoluxma qeydə alınıb
Ankarada Ermənistanın Gəncə terroruna etiraz olaraq avtoyürüş keçirilib (FOTO)
Ermənistan növbəti itkilərini açıqlayıb
Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan döyüş əməliyyatını beynəlxalq birlik tərəfindən tanınan öz ərazisində aparır
Prezident İlham Əliyev: Düşmənin başını yaran yumruğumuz bizim birliyimiz, məqsədyönlü fəaliyyətdir
Ermənilər Tərtəri atəşə tutdu, 2 mülki şəxs həlak oldu
Bu gün qazanılan uğurlar bir-iki günün yox, illərdir aparılan uzaqgörən siyasətin nəticəsidir - Deputat
Azərbaycan Prezidenti: Onlar, sadəcə olaraq, bizi və beynəlxalq vasitəçiləri aldadırdılar
Prezident İlham Əliyev: Biz Böyük Qayıdışın astanasındayıq
Azərbaycan Bayrağı Zəngilan şəhərində (VİDEO)
Prezident İlham Əliyev Xocavənd rayonunun isğaldan azad edilən Vəng kəndinə Çinarlı adı verib
Prezident İlham Əliyev: Zəngilan şəhəri və 24 kənd işğaldan azad olunub
Prezident İlham Əliyev: Müzəffər Azərbaycan Ordusu döyüş meydanında yeni qələbələr qazanır
Kolleclərin boş qalan plan yerlərinə qəbulun nəticələri elan olunub
İranda sutka ərzində 5 min nəfərdən çox şəxs koronavirusa yoluxub
Ermənistanın dinc insanları hədəfə almasını dünyanın görməsi vacibdir - Mustafa Şentop
Ermənistan Müdafiə Nazirliyi növbəti dəfə geri çəkildiklərini etiraf etdi
Prezident İlham Əliyev xalqa müraciət edib (FOTO) (YENİLƏNİB)
Ermənilərin Azərbaycan Ordusu qarşısında tab gətirə bilməməsi gözlənilən idi - Ekspert
Yerəvanda təcili toplantı: Separatçı rejimin sabiq "lider"ləri Paşinyandan izahat tələb edir
Təkcə düşmənlə deyil, onunla əlbir olan silah alverçiləri, terrorçularla da mübarizə aparırıq - Ekspert
Türkiyə parlamentinin sədri Gəncədədir (FOTO/VİDEO)
Ermənistanın indiki rəhbərliyi real problemləri həll etməyi bacarmır - Rusiyalı siyasi texnoloq
Düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi və hərbi texnikası məhv edilib (VİDEO)
Ermənistan sosial şəbəkələrdə Azərbaycan adından əsgərlərimizə yardım adı altında vəsait toplayır - FOTO
Tapqaraqoyunluda qaz təchizatının bərpasına başlanılır (FOTO)
Ermənilər bütün saytlarda və sosial şəbəkələrdə çox aktiv şəkildə bizi izləyir - Hərbi ekspert
ADA Universitetinin xarici məzunları Azərbaycana həsr edilən kitab yazıblar
Gənclər təşkilatları arasında vətənpərvərlik istiqamətində layihə müraciətlərinin nəticələri açıqlanıb
Vətən Müharibəsindəki şanlı qələbəmiz müasir tariximizdə yeni səhifələr açacaq - Rektor
Xristian dini icma rəhbərləri ABŞ konqresinə təqdim olunmuş qətnamə layihəsinə etiraz edib
Ceyhun Bayramov Türkiyə parlamentinin sədri ilə görüşüb (FOTO)
Ayaq burxulan zaman nə etmək lazımdır?
Bütün xəbərlər