Azərbaycan dünya maliyyə böhranını başqa ölkələrdən daha yaxşı keçirə bilər: BVF nümayəndəliyinin başçısı ilə müsahibə

Azərbaycan, Bakı, 08 aprel / Trend , müxbir А.Bədəlova /

Trend -ın Beynəlxalq Valyuta Fondunun (BVF) Azərbaycan nümayəndəliyinin başçısı Koba Qvetenadze ilə müsahibəsi.

- Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələrində dünya maliyyə böhranının təsiri və sarsılmaların qarşısının alınması üçün hansı tədbirlər təkliflər olunub? Bu məsələ BVF-in Bişkəkdəki konfransında müzakirə obyekti olub.

- Region ölkələri artıq monetar siyasətin yumşaldılması, likvidliyin verilməsi, bank kapitalına əlavələr və əmanətlərə təminatların verilməsi yolu ilə dünya maliyyə böhranının təsirini azaltmaq üçün bəzi tədbirlər görüb. Bəzi ölkələr valyuta kurslarını böyük xarici sarsılmaları ötürə bilmək və məhdud xarici valyuta ehtiyatlarını qorumaq üçün nizama salıb. Dünya maliyyə böhranının təsirlərinin azaldılması üzrə tədbirlərin həmin ölkənin spesifik mühitinə uyğunlaşdırılmalı olduğunu nəzərə alaraq, ümumi siyasi tövsiyələr məqsədilə biz Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya regionunu iki qrupa bölə bilərik - neft və ya qaz ixrac edənlər (Azərbaycan, Qazaxıstan, Türkmənistan, Özbəkistan) və idxalçılar (Ermənistan, Gürcüstan, Qırğızıstan, Tacikistan).

Neft və ya qaz ixrac edənlər son dörd ildə karbohidrogenlərə olan yüksək qiymətlər hesabına xarici ehtiyatlara münasibətdə güclü mövqe yaratdıqlarından, onlar bu vəsaitlərin bir hissəsini daxili iqtisadi fəallığın dəstəklənməsinə yönəldə və maliyyə sektorunun və əhalinin daha zəif qatlarının sosial müdafiəsini dövlət xərcləri hesabına dəstəkləyə bilər.

Neft və qaz idxalçı ölkələrinin seçim imkanı azdır və çətinlikləri arxada qoymaq üçün onlar artıq çoxtərəfli və ikitərəfli əsasda yardım göstərən təşkilatlara maliyyə dəstəyi üçün müraciət edib. Ermənistan, Gürcüstan və Qırğızıstan artıq öz iqtisadi proqramlarına dəstək üçün BVF vəsaitlərindən istifadə edir, Tacikistanla isə ilkin razılıq əldə olunub. Rusiya kimi bəzi ölkələr ikitərəfli tərəfdaşları ilə maliyyə yardımı üzrə razılaşmalar əldə edib. Regionun bütün ölkələri kasıblar və geri qayıdan miqrantları müdafiə etmək üçün diqqətlərini xərclərinə yönəltməlidirlər. Bank sektoruna nəzarət və məcburi həyəcan sınaqları vacibdir. Gözlənilməz xərclərin planlaşdırılması da məqsədəuyğundur.

- Dünya maliyyə böhranının təsirlərini neytrallaşdırmaq üçün Azərbaycan iqtisadiyyatına hansı addımlar təklif oluna bilər?

- Davam edən iqtisadi böhranın təsirlərindən heç bir ölkənin qaça bilməməsinə rəğmən, bəzi ölkələrin mövqeyi elədir ki, onun təsirini zəiflədə bilər. Azərbaycan özünün xarici aktivləri və hələ dünya maliyyə sisteminə məhdud çıxışı hesabına böhranın çətinliklərini başqa ölkələrə nisbətən daha yaxşı arxada qoya bilər. Son üç ildəki ixracdan gələn böyük pul gəlirləri və fiskal gəlirlər xarici valyutanın sabitliyi və ölkənin fiskal durumuna yardım edib ki, bu da daxili iqtisadiyyatın zəifləməsi templəri xüsusilə aşkar göründüyü zaman tələbə dəstək verilməsi üçün istifadə edilə bilər. Belə şəraitdə dövlət maliyyəsininin səmərəli istifadəsi xüsusilə vacibdir. Bunu həmçinin seçim, qiymət və gəlirin analizi, büdcədən maliyyələşdirilən layihələrin monitorinqini gücləndirməklə də etmək olar. Biznes mühitinin yaxşılaşdırılmasında irəliləyiş daxili və xarici şirkətlərə öz iş fəaliyyətini saxlamaq və genişləndirmək imkanı verəcək.

İqtisadi böhranın arzuolunmaz təsirlərinin aradan qaldırılması üzrə hakimiyyətin fəaliyyətləri iqtisadi siyasətin qəbulu və həyata keçirilməsinə cavabdeh olan müxtəlif orqanlar arasında koordinasiya edilməlidir. Xüsusilə, hökumət hüquqi və institutsional müqavilələr əsasında iqtisadi polismeykerlər arasında əməkdaşlıq üçün norma və öhdəliklərin paylaşdırılmasında qarşılıqlı fəaliyyət strukturunu qurmalıdır.

İdxala tariflərin artırılması kimi proteksionist tədbirlərdən qaçılmalıdır, çünki onlar idxalın qiymətinin artımına və alıcıların ödəmə qabiliyyətliliyinin azalmasına gətirib çıxara, bununla da onları iqtisadi düşkünlüyə qarşı daha zəiflədə bilər.                     

- Azərbaycan neftin bir barelinə görə 70 dollar nəzərdə tutulan 2009-cu il dövlət büdcəsinə yenidən baxmaqdan imtina edib. Hökumətin bu addımını istər monetar, istərsə də fiskal siyasət baxımından necə dəyərləndirirsiniz?

- Azərbaycan Mərkəzi Bankı bank (AMB) sistemində likvidliyin bəzi çatışmazlıqlarını aradan qaldırmaq üçün bir sıra addımlar atıb. 2008-ci ilin avqustundan etibarən o, ehtiyat tələblərini (bankların Mərkəzi Bankda saxlamalı olduğu bank depozitləri) 12 faizdən 0,5 faizə qədər azaldıb və uçot dərəcəsini 15 faizdən 3 faizə endirib. Azərbaycan Mərkəzi Bankı, həmçinin müvəqqəti likvidlik problemləri ilə üzləşən bir sıra banklara likvidlik təmin edir. Nəhayət, AMB qısamüddətli likvidlik problemləri ilə üzləşən bir sıra ödəmə qabiliyyətli banklara müvəqqəti kreditlər verməyə hazır olduğu siqnalını verib. Bundan başqa Maliyyə Nazirliyi ən böyük dövlət bankının kapitallaşdırılması üçün əlavə vəsaitlər ayıraraq, sistemin çıxışı olduğu vəsaitlərin həcmini artırıb. Bütün bu addımlar banklara kömək edəcək və daxili iqtisadiyyatın kreditlərə çıxışının kəskin azaldılmasına ehtiyacı məhdudlaşdıracaq.

2009-cu ilin büdcəsinə gəlincə, orada qeyd edilmiş qiymətin dünya bazarında neftə olan qiymətlərin hazıriı səviyyəsindən aşağı olmasına baxmayaraq, ona böyük problem yaratmır, çünki büdcənin əsas hissəsi Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun (ARDNF) transfertlərinin hesabına təmin olunur. Transfertlərin məbləği manatla hesablanıb və ARDNF ona transfertləri həyata keçirmək və aktivlərə münasibətdə möhkəm mövqeni saxlamağa imkan verən yetərli vəsait və gəlirə malikdir. Hər halda SOCAR-ın və qeyri-neft sektorunun vergi gəlirləri əvvəlcə müəyyən edilmiş rəqəmdən az ola biləcəyi, həmçinin yüksək idxaltutumlu büdcə xərclərinin həmin büdcədə nəzərə alınandan aşağı olmaq ehtimalını nəzərə alaraq söyləmək olar ki, hökumət ilin ortasında büdcəyə yenidən baxmaqla səmərə əldə edə bilər. Proqnozlara düzəlişlər verilməsi dünya maliyyə böhranının Azərbaycan iqtisadiyyatı və büdcənin icrasına daha böyük aydınlıq gətirəcək.              

- Sizcə, hansı vergi dərəcələri Azərbaycan üçün əlverişlidir və hökumətin üzərində işlədiyi antiböhran tədbirləri çərçivəsində yeni vergi güzəştlərinin tətbiqi nə dərəcədə səmərəlidir?

- Bugünkü günə gəlincə, biz hökumətin antiböhran proqramının xırdalıqlarını və vergi güzəştlərinin ora salınıb-salınmayacağını bilmirik. Ümumilikdə belə yanaşma hazırkı - aşağı iqtisadi artım və inflyasiyanın büdcəyə gedən daxilolmaları azaltdığı şəraitdə uyğunsuz görünür. Azərbaycandakı qeyri-neft vergi sisteminə görə bəzi məlumat və tövsiyələr fondun ötən il dərc olunmuş yaddaş məktubunda təklif olunub.

Qısamüddətli perspektivdə gəlirlərin artırılması üçün, BVF hasilatdan bəzi xüsusi vergi rejimlərinin götürülməsi, vergi və gömrük idarəetməsinin gücləndirilməsi yolu ilə vergi bazasının genişləndirilməsini təklif edib. Sonrakı mərhələdə - vergi bazasının genişləndiriləcəyi, gəlirlər isə onların potensialına yaxınlaşdırıldığı zaman, sərmayələrə təşviq üçün birbaşa vergi dərəcələrinin azaldılması və yeni iş yerlərinin yaradılması kimi başqa islahatlar da nəzərdən keçirilməlidir.             

- Hazırda BVF Azərbaycan Vergilər Nazirliyinə texniki xidmət göstərir. BVF-in ölkədə vergi inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi üzrə təkliflərinin mahiyyəti nədir?

- Bizim vergi idarəçiliyinə texniki yardımımızın məqsədi vergi rəhbərliyinə vergi ödəyiciləri tərəfindən onların vergi öhdəliklərinin könüllü yerinə yetirmə səviyyəsinin artırılmasına, həmçinin ümumi vergi auditinin aparılmasına ehtiyacın və vergi inspektorları ilə şəxsi əlaqələrinin yüksək dərəcəsinin azaldılmasına yönəldilmiş müasir vergi idarəçiliyinin qurulmasına dəstəkdir.

Köməyin mahiyyəti yalnız texniki xarakterlidir və özündə vergi ödəməkdən boyun qaçırmağa yaxın olan vergi ödəyiciləri kateqoriyasının müəyyənləşdirilməsi üçün risklərin profilləndirilməsi sisteminin qurulması kimi fəaliyyət növlərini ehtiva edir. Bu, həm də biznes və fiziki şəxslərin öhdəliklərini yerinə yetirmək üçün vergi ödəyicilərinə məqsədli xidmət göstərilməsi, auditin və başqa nəzarət növlərinin geniş spektrinin inkişafı və istifadə edilməsini də nəzərdə tutur. Hazırda BVF eksperti üçüncü missiyasını həyata keçirir və Vergi Nazirliyi nümayəndələri ilə işləyir.

- Kreditlərin verilməsi qaydalarına yaxınlarda edilmiş dəyişikliklərin əsas xüsusiyyətləri nədən ibarətdir?

- Fond dünya böhranı şəraitində hər bir ölkənin bugünkü ehtiyaclarını nəzərə almaqla özünün kreditlərin verilməsi qaydalarına əhəmiyyətli dəyişiklilər edib. Dəyişikliklər rasional şərtləndirmə ilə birlikdə böyük çevikliyin verilməsinə yönəldilib. Bu, fonda BVF üzvlərinin müxtəlif ehtiyaclarına cavab vermək imkanı qazandıracaq, bununla onlara böhranı arxada qoymağa yardım edəcək, inamı bərpa edəcək və davamlı inkişafı qaytaracaq. BVF-in kreditləşdirilmə strukturundakı əsas dəyişikliklərə daxildir:

- bütün borc alanlar üçün fondun şərtlərinin təkmilləşdirilməsi;

- yeni Flexible kredit xəttinin tətbiqi;

- BVF-in ehtiyat kreditləri haqqında ənənəvi müqavilələrin çevikliyinin artırılması;

- fondun qeyri-konsessional istiqrazlarına çıxışın məhdudlaşdırılması normasının iki dəfə artırılması;

- ödəmələrin vaxt və qiymət strukturunun sadələşdirilməsi;

- nadir istifadə olunan müəyyən şərtlərin ləğv edilməsi.

Məqalə müəllifi ilə əlaqə ünvanı: [email protected]

Mədəniyyət naminə sülh təşəbbüsü ilə bağlı fəaliyyət planı hazırlayırıq - Anar Kərimov
Mədəniyyət naminə sülh təşəbbüsü ilə bağlı fəaliyyət planı hazırlayırıq - Anar Kərimov
Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında xeyriyyə konserti təşkil olunacaq
Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında xeyriyyə konserti təşkil olunacaq
Azad olunmuş ərazilərdə 160-a yaxın yeni tarixi-mədəni abidə aşkarlanıb
Azad olunmuş ərazilərdə 160-a yaxın yeni tarixi-mədəni abidə aşkarlanıb
Loading Bars
Xəbər lenti
Çexiyanın baş naziri vəzifəsini icra edən ona qarşı sui-qəsdin qarşısının alındığını açıqlayıb
Qəhvənin gözlər üçün gözlənilməz faydası açıqlanıb
"Omikron" ştammının ilk dəfə aşkarlandığı Cənubi Afrikada koronavirusa yoluxma üç dəfədəyək artıb
Göyərtəsində peyklər və kəşfiyyat vasitələri olan Falcon 9 raketi orbitə buraxılıb
Apple App Store-2021 qaliblərinin adını açıqlayıb
ABŞ və Aİ Çinlə diplomatik təmasların vacibliyini qəbul edir
Tam peyvənd olunmuş şəxsdə "omikron" ştammı aşkar edilib
Almaniya COVİD-ə qarşı peyvənd olunmayanlar üçün daha sərt məhdudiyyətlər tətbiq edir
Fransa Britaniya baş nazirinin La-Manşda birgə patrul təklifini rədd edib
ABŞ modernləşdirilmiş B61 atom bombasının kütləvi istehsalına başlayıb
Türkiyəda yerli dəniz artilleriya qurğusu uğurla sınaqdan keçirilib
Qazilərimiz Beynəlxalq təlim-məşq toplantısına Rusiyaya yollanacaq (FOTO)
Ceyhun Bayramov avstiryalı həmkarı ilə alternativ enerji, nəqliyyat və tranzit sahələrində əməkdaşlığı müzakirə edib
Bayden koronavirusa qarşı qapanma nəzərdə tutmayan yeni planını açıqlayıb
Azərbaycanla İslandiya arasında alternativ enerji sahəsində əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə edilib
Ceyhun Bayramov portuqaliyalı həmkarı ilə ikitərəfli əlaqələri müzakirə ediblər
Azərbaycan və Yunanısatn XİN başçıları ikitərəfli münasibətlərin cari vəziyyətini müzakirə ediblər (FOTO)
Ceyhun Bayramovun ATƏT-in Stokholm iclası çərçivəsində Əfqanıstanla bağlı müzakirələrdə iştirak edib
Ceyhun Bayramov ATƏT-in Nazirlər Şurasının 28-ci iclasında iştirak edib
Misir XİN helikopter qəzası nəticəsində həlak olanlarla bağlı xalqımıza başsağlığı verib (FOTO)
ABŞ OPEC plus-un neft hasilatını artırmaq qərarını alqışlayıb
Sabah Xırdalanda tut tingləri yarmarkası keçiriləcək
Mingəçevir Dövlət Universitetində işarə dili və diksiya təlimləri keçirilib (FOTO)
Magistral və ucqar yollarda qışa hazırlıq başa çatıb - RƏSMİ
Balakəndə karantin qaydalarını pozanlar cərimələnib (FOTO)
Şirvan sakinlərindən heroin götürülüb (FOTO)
"Niaqara" və "Paşa" restoranlarında pozuntular aşkarlanıb
Nazirlər Konfransında ölkəmizdə sabit demoqrafik inkişaf və sosial müdafiə tədbirləri barədə məlumat verilib (FOTO)
Minalanmış ərazilərin bütün xəritələrini təqdim etmək üçün Ermənistana əlavə təzyiq göstərilməlidir - XİN
UNEC İqtisadi Forumunun ikinci günü: “Postpandemiya dövründə elm və təhsil” və “İqtisadiyyatın rəqəmsal transformasiyası” (FOTO)
Azərbaycan müharibədən sonra ATƏT-ə əməkdaşlıq üçün təkliflər verib və hələ də cavab gözləyir - Nazir
Ermənistan 10 noyabr üçtərəfli bəyanatı çərçivəsində hələ də bütün öhdəliklərini yerinə yetirmir - Ceyhun Bayramov
30 ilə yaxındır davam edən Qarabağ münaqişəsi başa çatıb - Azərbaycan XİN
Mədəniyyət naminə sülh təşəbbüsü ilə bağlı fəaliyyət planı hazırlayırıq - Anar Kərimov
Azərbaycan “OPEC+” üzrə hasilatın artırılmasına razılıq verib
Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderlərinin Soçi görüşü irəliyə doğru böyük addımdır - Ceyhun Bayramov (ƏLAVƏ OLUNUB)
Prezident İlham Əliyev ABŞ Etnik Anlaşma Fondunun prezidentini qəbul edib (VİDEO)
ƏƏSMN-də Rumıniyanın ölkəmizdəki yeni səfiri ilə görüş olub (FOTO)
Azərbaycanda elm və təhsil sektorunun maliyyələşdirilməsinin artırılması planlaşdırılır - Nazir
Orduda hərbi cinayətlər əhəmiyyətli dərəcədə azalıb - Hərbi prokurorun böyük köməkçisi
Sabunçuda narkotiklə əlaqədar 27 nəfər saxlanılıb (FOTO/VİDEO)
Prezident İlham Əliyev dünyaşöhrətli alim Əziz Səncəri qəbul edib (FOTO/VİDEO)
“Nar” Qaxda yenilənmiş mağazasını təqdim etdi (FOTO)
Qarabağ konflikti BMT-nin uğursuzluğu idi - Mihir Kanade
GUAM üzv dövlətlərin Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 38-ci görüşünün yekununda birgə Protokol imzalanıb (FOTO)
Dekabrın 3-nə USD/AZN rəsmi məzənnəsi
ABŞ Dövlət katibi azad olunmuş ərazilərdəki dağıntıların miqyası barədə məlumatlandırılıb (FOTO)
Sərnişin daşıyıcılarına istifadə olunan dizel yanacağına görə subsidiya verilməsinin müvəqqəti Qaydası təsdiqlənib
ABŞ dövlət katibi Azərbaycanla Ermənistan arasında birbaşa dialoqun bərpasını alqışlayıb
Bakıda “Böyük Zəfər” məhəllələrarası mini futbol yarışlarına start verilib (FOTO)
BMT-nin "Mədəniyyət naminə sülh" çağırışına Ermənistan niyə aqressiya ilə cavab verir? - “Əsas məsələ”də MÜZAKİRƏ (FOTO/VİDEO)
Elçin Quliyev şəhidlərin məzarlarını ziyarət etdi (FOTO)
Azərbaycanla İsrailin strateji tərəfdaşlığı təkcə diplomatik münasibətlərdə ifadə olunmur - Səfir
Ombudsman İtaliya Parlamentinin Deputatlar Palatasının Xarici əlaqələr və icma komissiyasının sədri ilə görüşüb (FOTO)
İsraildə Azərbaycanın ticarət nümayəndəliyinin açılması son dövrlərin ən vacib nailiyyətidir - Corc Dik
İsrail həmişə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyib - Səfir
Gəncədə azyaşlı bacı-qardaşa işgəncə verən ögey anaya cinayət işi açıldı
Ceyhun Bayramov Estoniya xarici işlər naziri ilə görüşüb
Misirli tədqiqatçının Vətən müharibəsinə aid kitabının təqdimatı keçirilib (FOTO)
UNEC İqtisadi Forumu 2021: “Postpandemiya dövründə elm və təhsil” (FOTO)
İsrail Azərbaycanla strateji tərəfdaşlığı çox yüksək qiymətləndirir - Səfir
Ermənistan Azərbaycan mədəniyyət abidələrini qəsdən məhv edib - Reza Deqati
Bakıda heroin və "patı" alverçiləri yaxalandı (VİDEO)
Qubada yanan məktəbin yerində gələn həftə yenisinin tikintisi başlanacaq - RƏSMİ (FOTO/VİDEO)
Azərbaycan - Ermənistan sərhədinin delimitasiyası və demarkasiyasında irəliləyişə nail olmaq lazımdır - Niderland XİN
Azərbaycanda indiyədək COVID-19 əleyhinə peyvənd olunanların sayı açıqlanıb
"Harmonikləşdirilmiş Sistem 2022-nin Tətbiqi" mövzusunda onlayn seminar keçirilir (FOTO)
Azərbaycanda 1 772 nəfər COVID-19-a yoluxub, 21 nəfər ölüb
Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında xeyriyyə konserti təşkil olunacaq
Rəfail Cəbrayılovu qardaşı ağır duruma salıb, özü isə xaricdə tikinti biznesi ilə məşğul olur - Aidə Cəbrayılova
Ceyhun Bayramov Stokholmda finlandiyalı həmkarı ilə görüşüb
Dialoqların inkişaf etdirilməsi milli kimlik üçün çox önəmlidir - BƏƏ nümayəndəsi
Gürcüstan Azərbaycan və Ermənistanla üçtərəfli dialoqun keçirilməsi üçün platforma olmağa hazırdır - XİN
30 ildə Ermənistanla olan danışıqlarımız özünü doğrultmadı - Nazir müavini
"ARB Günəş" “Gözləri ilə danışan mələklər” adlı kövrək mini-film təqdim edib (VİDEO, FOTO)
Kanada Azərbaycan-Ermənistan sərhədində bir müddət əvvəl baş vermiş toqquşmalardan narahatdır - XİN
Bakıda daha bir məktəb əyani tədrisə qayıdıb
MİT-dən əməliyyat: PKK mənsubları ələ keçirilərək Türkiyəyə gətirildi
Ceyhun Bayramov Bolqarıstan XİN rəhbəri ilə görüşüb (FOTO)
DGK TXİ-nin və MGX-nın rəis müavinləri ÜST-ün təlimində iştirak ediblər (FOTO)
Ağdam Sənaye Parkı günəş panelləri ilə işıqlandırılır (FOTO)
Bəzi rayonlara qar yağıb - FAKTİKİ HAVA
ABŞ Azərbaycan və Ermənistanı sərhədin delimitasiyası və demarkasiyası məsələsini həll etməyə çağırır - Blinken
Azərbaycan-Pakistan Hökumətlərarası Birgə Əməkdaşlıq Komissiyasının yeddinci iclasının Protokolu imzalanıb (FOTO)
"Omikron" ştammı ölkəmizdə yayılmasa, yoluxmada vəziyyət stabil qalacaq - İnfeksionist
Nərimanov rayonu Ağa Nemətulla küçəsi əsaslı şəkildə təmir edilir (FOTO/VİDEO)
MN tərəfindən bu günədək 13177 hektar ərazi minalardan təmizlənib
Azad olunmuş ərazilərdə 160-a yaxın yeni tarixi-mədəni abidə aşkarlanıb
Tərtər-Goranboy istiqamətində 638 ədəd mina zərərsizləşdirilib - MN (FOTO)
Aİ Cənubi Qafqaza uzunmüddətli sülhün qurulması üzrə tədbirləri dəstəkləyir - Ali nümayəndə
MDU beynəlxalq konfransda təmsil olunub (FOTO)
Azərbaycanda ISESCO-nun regional ofisi açılacaq - Anar Kərimov
Ötən ay banklara 853 milyon dollardan çox valyuta satılıb
Vergi Xidməti tikinti bazarına nəzarəti gücləndirib, reydlər keçirilir
Boy artımına müsbət təsir edən qidalar
Bakcell abunəçiləri üçün “Asan İmza”nı SMS vasitəsilə yeniləmək imkanı
İranda ötən sutkada daha 76 nəfər koronavirusdan ölüb
Bakı-Novorossiysk kəməri ilə neft nəqlinin həcmi açıqlanıb
UFC prezidenti koronavirusa yoluxub
Hazırda Cənubi Qafqazda sülh üçün misilsiz imkanlar var - Çavuşoğlu
Bütün xəbərlər